Học Bác “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”: Khi cán bộ là công bộc của dân
(Baothanhhoa.vn) - Trong bài viết “Sao cho được lòng dân?” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Cứu Quốc, ngày 12-10-1945, Bác nhấn mạnh: “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Quán triệt chỉ dẫn và bài học quan trọng về vai trò của Nhân dân trong công cuộc xây dựng quê hương, khắp mọi vùng miền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lúc nào cũng xuất hiện những phong trào, công trình, phần việc, mô hình vì dân, được Nhân dân phấn khởi đón nhận.
46cfxd69axa6d7x847exc91cx7c48x46ecx7e5axacacxX7xcdc4x865ax8433x8988x58daxad93xX5xbc95xXaxb4a0xbf93x9b8exX4xX3xb945xb859xX4xX3x7fbex4d00xXdx57c2xX4xX3xd870x7006xX3xX4xd6c5xX3xX5xde2fxXdxX3xX4xX1x69fexX3xd89fxa2adx7239xX3xXbxX1xc79bxXdxX3xX1x75d3xXexX3xX7x8695xX4xX3xX5xb89cx4815xcfdbxe219xX3xa7b3xX1xXdxX3xX4xX18xX31xX3xc007x6d78xX3xX5xX41xX3xX4x5de1xX31xX21xX3xX4exX4fxX4xX3xX4x5178xX6xX3xX2fxX30xX31xX0xe05exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX2fxXaxX12xXcxc642xX2dxX31xX21xX3xX4exX41xXdxX3xd35axXdxX39xXexX3xX1bx4e74xX6xX2dxX3xX4xX1xX2dxX3xb9b3x60c9xX28xX4xX3xX5xb6b4xX31xX21xX3xX2fxX30xX31x9ad3xX43xX3xX4xX5exX6xX3x960exX1xX5exX3xXex736fxX4xX1xX3xX13x9927xX3xXa6xX1x87f3xX3x485axXdxX31xX1xX3xX92xa8f8xX31xX21xX3xXexX7bxc6fbxX31xX3xX4exX18xX2dxX3xXa6xX3dx4c5dxX3xddd5xXcbx56e4xX4xd1f4xX3xX31xX21xX41x6e73xX3xX2x8b9fx5d88xX2xddacxXdaxX2xce23xa20ax6d0exXd1xX3xX17xX18xX4xX3xX31xX1x58fdxX31xX3xX42x53b7xX31xX1xX44xX3xX1bxXb6xXcbxXcfxX31xX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xXd6xXc2xXcbxXd1xX3xX42xXcbxXcfxX31xX3xX92xX93xX28xX4xX3xX5xX98xX31xX21xX3xX2fxX30xX31xXd1xX3xX84xXdxX1exX4xX3xX21xX22xX3xX4xX25xX3xX5xX28xXdxX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX1xX39xXexX3xX7xX3dxX4xX3xX5xX41xX42xXd1xX3xX84xXdxX1exX4xX3xX21xX22xX3xX4xX25xX3xX1xXeexXdxX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX1xX39xXexX3xX7xX3dxX4xX3xXexX7bxX18xX31xX1xX43xdc59xX3xXcdxXcbxX18xX31xX3xXexX7bxXdxX1exXexX3xX4xX1xb4e3xX3xX2fx6598xX31xX3xX84xX41xX3xX4exX41xXdxX3xX1xX14xX4xX3x58f8xXcbxX6xX31xX3xXexX7bxX14xX31xX21xX3xX84x6275xX3xX84xX6xXdxX3xXexX7bxX98xX3xX4xX5exX6xX3x5408xX1xX30xX31xX3xX2fxX30xX31xX3xXexX7bxX2dxX31xX21xX3xX4xX55xX31xX21xX3xX4xXcbxX4fxX4xX3x777axX30xXd6xX3xX2fx53f0xX31xX21xX3xX18dxXcbxXc2xX3xX1xX93xcda9xX31xX21xXd1xX3xc27axX1xcf84xXbxX3xX42xX14xXdxX3xX84x83e0xX31xX21xX3xX42xXdxX199xX31xX3xXexX7bxXc2xX31xX3xX92xXabxX6xX3xX4exX41xX31xX3xXexX17cxX31xX1xX3xXcxX1xX6xX31xX1xX3xX13xX25xX6xX3xX5x778dxX4xX3xX31xX41xX2dxX3xX4x9e9dxX31xX21xX3xX1c0xXcbxXeaxXexX3xX1xXdxX1exX31xX3xX31xX1x8a8fxX31xX21xX3xXbxX1xX2dxX31xX21xX3xXexX7bxX41xX2dxXd1xX3xX4xX55xX31xX21xX3xXexX7bxX22xX31xX1xXd1xX3xXbxX1x93a9xX31xX3xX84xXdxX1exX4xXd1xX3xX42xX55xX3xX1xX22xX31xX1xX3xX84xX22xX3xX2fxX30xX31xXd1xX3xX92xX93xX28xX4xX3xX1a7xX1xX30xX31xX3xX2fxX30xX31xX3xXbxX1xXeaxX31xX3xX1d4xX1x6cc0xXdxX3xX92xX25xX31xX3xX31xX1xcb52xX31xX16dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX2dxX2fxXd6xXaxX3xX7xXexXd6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1c0xXexXdaxX6xX5xXdxX21xX31xX44xX3xX4xX10xX31xXexX10xX7bx5ed5xXaxX12xX0xXdxX42xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa6xX10xX31xXexX10xX7bxXaxX3xX7xXexXd6xX5xX10xX9xXax924fxXdxX2fxXexX1xX44xX3x61a9xXe1xXdcxXbxX1c0xX2a2xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX44xX3xXe0xX2c8x6abbxXbxX1c0xX2a2xXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX65xX65xXdxX16dxX4exX6xX2dxXexX1xX6xX31xX1xX1xX2dxX6xX16dxX84xX31xX65xX31xX10xX2c1xX7xX65xXd9xX2xX2xXdfxX65xX2xcdc6xX2d9xX2fxXe1xXd9xX2x52dbxX308xX2xXe0xXexX2d9xXe1xX302xX2xX308xX5xXdcxX16dxde3bxXbxX21xX9fxX7bxX9xX2d9xX308xXd9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxXdxX1exX4xX3xX21xX22xX3xX4xX25xX3xX5xX28xXdxX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX1xX39xXexX3xX7xX3dxX4xX3xX5xX41xX42xX43xX44xX3xX46xX1xXdxX3xX4xX18xX31xX3xX4exX4fxX3xX5xX41xX3xX4xX55xX31xX21xX3xX4exX4fxX4xX3xX4xX5exX6xX3xX2fxX30xX31xXaxX3xX2c1xXdxX2fxXexX1xX9xXaxX2c8xXe1xXdcxXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxXe0xX2c8xX2d9xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX6xXbxXexXdxX2dxX31xXaxX3xX7xXexXd6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1c0xXexXdaxX6xX5xXdxX21xX31xX44xX3xX4xX10xX31xXexX10xX7bxX2a2xXaxX12xXa6xX18xX31xX3xX4exX4fxXd1xX3xX31xX1xX30xX31xX3xX84xXdxXc2xX31xX3xXcxX7bxXcbxX31xX21xX3xXexX30xX42xX3x6740xX3xXexX39xX3xX1xXcbxXd6xX1exX31xX3xXcxX1xXdxX1exXcbxX3xX13xX25xX6xX3xXexX1xX1c5xX4xX3xX1xXdxX1exX31xX3xXexXdxXc2xX42xX3xX4xX1xX5exX31xX21xX3xX84xX1d6xX4xXdaxX1c0xXdxX31xX3xXbxX1xX98xX31xX21xX3xX31xX21x8d90xX6xX3xXa6x8a46xX1cx8267x8b53xXdaxX2xXdfxX16dxX3xddbcxX31xX1xX44xX3xaefaxXc2xX3xX13xX41xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX2dxX2fxXd6xXaxX12xX0xX10xX42xX12xX1bxX46xX1xX55xX31xX21xX3xX31xX21xX41dxX31xX21xX3xX4xX1xXbcxX42xX3xX5xX2dxX3xX4xX1xX2dxX3xX92x801exXdxX3xX7xXcfxX31xX21xX3xX1a7xX1xX30xX31xX3xX2fxX30xX31xX43xX3xX5xX41xX3xX42xX4fxXexX3xXexX7bxX2dxX31xX21xX3xX31xX1xX21cxX31xX21xX3xX5xX467xXdxX3xX2fxd364xX31xX3xX2fxX98xX3xXexX1xX6xX3xXexX1xXdxX39xXexX3xX4xX5exX6xX3xX17xX18xX4xX3xXexX7bxX93x9e8axX4xX3xX5xX204xX4xX3xX92xXdxX3xX1c0xX6xX16dxX3xda04xX30xXd6xX3xX4xX20cxX31xX21xX3xX4xX1xXb4xX31xX1xX3xX5xX41xX3xX92xXdxX199xXcbxX3xXexX7bxXbcxX31xX3xXexX7bxX268xX3xX1d4xX1xX55xX31xX3xX31xX21xXcbxX55xXdxX3xXexX7bxX2dxX31xX21xX3xX7xXcbxXcfxXexX3xX4xXcbxX4fxX4xX3xX92xX467xXdxX3xX1xX2dxXeexXexX3xX92xX4fxX31xX21xX3xX4xX18xX4xX1xX3xX42xXeexX31xX21xX3xX92xX23axXd6xX3xX21xXdxX6xX31xX3xX1d4xX1xb7dcxXd1xX3xX1xXd6xX3xX7xXdxX31xX1xX3xX42xX41xX3xX84xX55xX3xX4xX1dexX31xX21xX3xX84x6c77xX3xX92xXeexXdxX3xX4xX5exX6xX3xX1a7xX21xX93xX467xXdxX16dxX3xXcxX1xX1c5xX4xX3xX1xXdxX1exX31xX3xX2fxXdxX3xX31xX21xXcbxXd6xX1exX31xX3xXexX1xXdxXc2xX31xX21xX3xX5xXdxXc2xX31xX21xX3xX4xX5exX6xX3xX1a7xX21xX93xX467xXdxXd1xX3xX4xXeaxXbxX3xX5exXd6xXd1xX3xX4xX1xXb4xX31xX1xX3xX18dxXcbxXd6xX199xX31xX3xX4xX18xX4xX3xX4xXeaxXbxX3xXexX7bxX2dxX31xX21xX3xXexX17cxX31xX1xX3xX5xXcbxX55xX31xX3xXexX30xX42xX3xX31xXdxX1exX42xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX1xX93xX4acxX31xX21xX3xX84xX199xX3xX2fxX30xX31xXd1xX3xX84xX22xX3xX2fxX30xX31xX3xX42xX41xX3xX5xX41xX42xXd1xX3xX42xX41xX3xX1xX41xX31xX1xX3xX92xX4fxX31xX21xX16dxX0xX65xX10xX42xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX2dxX2fxXd6xXaxX12xX0xX10xX42xX12xX0xX7xXexX7bxX2dxX31xX21xX12xX42fxX2dxX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxX30xX31xX0xX65xX7xXexX7bxX2dxX31xX21xX12xX0xX65xX10xX42xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX2dxX2fxXd6xXaxX12xXcxX7bxX2dxX31xX21xX3xX18dxXcbxX18xX3xXexX7bxX22xX31xX1xX3xX92xXeaxXcbxX3xXexX7bxX6xX31xX1xX3xX21xXdxX41xX31xX1xX3xX92xX4fxX4xX3xX5xX271xXbxXd1xX3xX1c0xX30xXd6xX3xX2fxX1c5xX31xX21xX3xX84xX41xX3xXbxX1xX18xXexX3xXexX7bxXdx9275xX31xX3xX92xXeaxXexX3xX31xX93xX4acxX4xXd1xX3xX18dxXcbxX18xX31xX3xXexX7bxXdxX1exXexX3xXexX93xX3xXexX93xX268xX31xX21xX3xX4xX5exX6xX3xXa6xX1xX5exX3xXexXabxX4xX1xX3xX13xXb0xX3xXa6xX1xXb4xX3xXb6xXdxX31xX1xXd1xX3xX4baxX35xX31xX21xX3xX84xX41xX3xX1a7xX1xX41xX3xX31xX93xX4acxX4xX3xXexX6xX3xX92x6a50xX3xX1c0xX30xXd6xX3xX2fxX1c5xX31xX21xX3xX92xX93xX28xX4xX3xX4exX4fxX3xX42xX18xXd6xX3xX1xX41xX31xX1xX3xX4xX1xXb4xX31xX1xX3xX1a7xX1xX41xX3xX31xX93xX4acxX4xX3xXexX1xX271xXexX3xX7xX1c5xX3xX4xX5exX6xX3xX2fxX30xX31xXd1xX3xX2fxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX84xX41xX3xX84xX22xX3xX2fxX30xX31xX16dxX3xX1a7xX199xX31xX3xXexX35xX31xX21xX3xX84xX21cxX31xX21xX3xX4xX1xX1d6xX4xX3xXeaxXd6xX3xX92xX6b0xX3xX5xX41xX42xX3xX31xXc2xX31xX3xX7xX1c5xX3xX21xX1d6xX31xX3xX4exX25xX3xX42xX18xXcbxX3xXexX1xXabxXexX3xX21xXdxX21cxX6xX3xX1a7xX1xX30xX31xX3xX2fxX30xX31xX3xX84xX4acxXdxX3xX4baxX35xX31xX21xXd1xX3xXa6xX1xXb4xX31xX1xX3xXbxX1xX5exXd1xX3xX4xX1xXb4xX31xX1xX3xX18dxXcbxXd6xX199xX31xX16dxX3xXcxX7bxX35xXdxX3xX18dxXcbxX6xX3xX31xX1xXdxX199xXcbxX3xX21xXdxX6xXdxX3xX92xX2dxXeexX31xX3xXbxX1xX18xXexX3xXexX7bxXdxX660xX31xX3xX4xX5exX6xX3xX5xXabxX4xX1xX3xX7xd463xXd1xX3xX4baxX35xX31xX21xX3xX4exX4fxXd1xX3xX4xX1xXb4xX31xX1xX3xX18dxXcbxXd6xX199xX31xX3xXcxX1xX6xX31xX1xX3xX13xX25xX6xX3xX18dxXcbxX6xX3xX4xX18xX4xX3xXexX1xX467xXdxX3xX1d4x5e2cxX3xX92xX6b0xX3xX5xXcbxX55xX31xX3xX18dxXcbxX18xX31xX3xXexX7bxXdxX1exXexX3xX7xX30xXcbxX3xX7xX1d6xX4xX3xXexX93xX3xXexX93xX268xX31xX21xX3xX4xX5exX6xX3xX1a7xX21xX93xX467xXdxXd1xX3xX31xX21xX41xXd6xX3xX4xX41xX31xX21xX3xX5xX41xX42xX3xX31xX1xXdxX199xXcbxX3xX84xXdxX1exX4xX3xX4xX25xX3xX5xX28xXdxX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxX30xX31xX16dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX2dxX2fxXd6xXaxX12xX46xX1xX55xX31xX21xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX31xX21xX93xX467xXdxX3xX92xXabxX6xX3xXbxX1xX93xX1cfxX31xX21xXd1xX3xX31xX1xX93xX31xX21xX3xX1d4xX1xXdxX3xX92xX93xX28xX4xX3xX17xX6xX31xX3xXcxX1xX93xX467xX31xX21xX3xX84x4716xX3xX13xXcbxXd6xX1exX31xX3xX5exXd6xX3xX13xX2dx7a7cxX31xX21xX3xX13xX25xX6xX3xX92xXdxX199xXcbxX3xX92xX4fxX31xX21xX3xX84xX199xX3xX5xX41xX42xX3xX4xX1xX5exX3xXexXabxX4xX1xX3x50d9xX17xX1a7xX424xX3xX1c0xX6b0xX3xX13xX2dxX873xX31xX21xX3xXcxX1xX18xXdxXd1xX3xX92xXb0xX31xX21xX3xX4xX1xXb4xX3xXcxX7bxXabxX31xX1xX3xX13xX21cxXcbxX3xX1cxXcbxXdxX3xX5xXcbxX55xX31xX3xX31x8448xX3xX5xX1c5xX4xXd1xX3xX31xXbcxX31xX21xX3xX92xX4fxX31xX21xXd1xX3xX7xX18xX31xX21xX3xXexXeexX2dxX3xXexX1xX1c5xX4xX3xX1xXdxX1exX31xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xXexX7bxX18xX4xX1xXd1xX3xX31xX1xXdxX1exX42xX3xX84xX866xX16dxX3xX1bxX4baxX93xX28xX4xX3xX4baxX35xX31xX21xX3xX4xX790xXd1xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX5xX41xX42xX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xXexXdxX31xX43xX3xX5xX41xX3xX92xXdxX199xXcbxX3xX92xXb0xX31xX21xX3xX4xX1xXb4xX3xX1cxXcbxXdxX3xX5xXcbxX55xX31xX3xX1xX93xX4acxX31xX21xX3xXexX4acxXdxXd1xX3xX2fxX2dxX3xX84xX271xXd6xX3xX84xXdxX1exX4xX3xX92xX23axXcbxX3xXexXdxXc2xX31xX3xX5xX41xX3xXexX22xX42xX3xX1xXdxX660xXcbxX3xX84xX199xX3xX92xX491xX4xX3xX92xXdxX660xX42xXd1xX3xXexX22xX31xX1xX3xX1xX22xX31xX1xX3xX42xX14xXdxX3xX42xX491xXexX3xX4xX5exX6xX3xX92xXabxX6xX3xXbxX1xX93xX1cfxX31xX21xXd1xX3xXexX7bxX6xX31xX1xX3xXexX1xX5exX3x9953xX3xX1d4xXdxX39xX31xX3xX4xX5exX6xX3xX4xX18xX31xX3xX4exX4fxXd1xX3xX92xX35xX31xX21xX3xX84xXdxXc2xX31xX3xXexX7bxX2dxX31xX21xX3xXexX2dxX41xX31xX3xX92xX35xX31xX21xX3xX4exX4fxXd1xX3xX92xX491xX4xX3xX4exXdxX1exXexX3xX5xX41xX3xX31xXc2xXcbxX3xX4xX6xX2dxX3xXexXdxX31xX1xX3xXexX1xX23axX31xX3xX92xX2dxX41xX31xX3xX1d4xX39xXexX3xXexX271xXbxX3xXexX1xX660xXd1xX3xX2fxX41xX31xX1xX3xXexX1xX467xXdxX3xX21xXdxX6xX31xX3xX84xX199xX3xX4xX1cfxX3xX7xX268xX3xX1bxXexX1xXabxX3xX7xX18xXexX43xX3xX92xX467xXdxX3xX7xXcfxX31xX21xX3xX31xX21xX93xX467xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX18xX4xX3xXexX1xX55xX31xXd1xX3xX31xX1d6xX42xX3xX4exX1d6xXexX3xXexX22xX31xX1xX3xX1xX22xX31xX1xX3xX92xX660xX3xX5xX6b0xX31xX1xXd1xX3xX4xX1xX17cxX3xX92xXeexX2dxXd1xX3xX92xXdxX199xXcbxX3xX1xX41xX31xX1xX3xXexX1xX1c5xX4xX3xX1xXdxX1exX31xX3xX31xX1xXdxX1exX42xX3xX84xX866xX3xX7xX18xXexX3xX84xX4acxXdxX3xXexX1xX1c5xX4xX3xXexXdxa2daxX31xX3xX92xXabxX6xX3xXbxX1xX93xX1cfxX31xX21xX16dxX3xX4baxXb0xX31xX21xX3xX4xX1xXb4xX3xX1cxXcbxXdxX3xX92xX6b0xX3xX4xX1dexX31xX21xX3xX84xX4acxXdxX3xXexX271xXbxX3xXexX1xX660xX3xX4exX6xX31xX3xX4xX1xXeaxXbxX3xX1xX41xX31xX1xX3xX92xX35xX31xX21xX3xX4exX4fxX3xX1c0xX6b0xX3xX5xX41xX42xX3xX92xX93xX28xX4xX3xX31xX1xXdxX199xXcbxX3xX84xXdxX1exX4xX3xX42xX41xX3xX4xX18xX4xX3xXexX1xX39xX3xX1xX1exX3xX5xX6b0xX31xX1xX3xX92xXeexX2dxX3xXexX7bxX93xX4acxX4xX3xXexX7bxXbcxX31xX3xXexX7bxX268xX16dxX3xX4baxX25xX3xX5xX41xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xXcbxXd6xX3xXexXdxX31xX1xX3xXexX1xX23axX31xX3xX92xX2dxX41xX31xX3xX1d4xX39xXexXd1xX3xXexX1xXcfxX31xX21xX3xX31xX1xXeaxXexX3xXexX7bxX2dxX31xX21xX3xX92xX35xX31xX21xX3xX4exX4fxXd1xX3xX7xX1c5xX3xX92xXb0xX31xX21xX3xXexX1xXcbxX271xX31xX3xX4xX5exX6xX3xX1a7xX1xX30xX31xX3xX2fxX30xX31xX2a2xX3xXexX271xXbxX3xXexX7bxXcbxX31xX21xX3xX1xX2dxX41xX31xX3xXexX1xXdxX1exX31xXd1xX3xX18dxXcbxXd6xX3xX1xX2dxXeexX4xX1xX3xXbxX1xX18xXexX3xXexX7bxXdxX660xX31xX3xX1d4xXdxX31xX1xX3xXexX39xX3xX1xXeexX3xXexX23axX31xX21xX3xX92xX55xX3xXexX1xXabxXd1xX3xX1c0xX30xXd6xX3xX2fxX1c5xX31xX21xX3xX31xX55xX31xX21xX3xXexX1xX55xX31xX3xX42xX4acxXdxX3x6db9xX1a7xXcxXb6xb241xX3xX92xX18xXbxX3xX3dxX31xX21xX3xX7xX1c5xX3xX1xX41xXdxX3xX5xX98xX31xX21xX3xX4xX5exX6xX3xX31xX21xX93xX467xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX84xX4acxXdxX3xXbxX1xX93xX1cfxX31xX21xX3xX4xX1xX30xX42xX3xX1xX41xX31xX1xX3xX92xX4fxX31xX21xX3xX1bxXcxX271xX31xX3xXexX30xX42xX3xXexX41dxX3xX4xX55xX31xX21xX3xX84xXdxX1exX4xX3xX31xX1xcd3fxX3xX31xX1xXeaxXexX43xX16dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX2dxX2fxXd6xXaxX12xX1bxX1a7xX1xX41xX3xX1d4xX1xX55xX31xX21xX3xX7xXcfxXd1xX3xXbxX1xXcfxX3xX1d4xX1xX55xX31xX21xX3xXexXc2xX31xX43xX3xX1d4xX1xX55xX31xX21xX3xX4xX98xX31xX3xX5xX41xX3xX4xX30xXcbxX3xX31xX25xXdxX3xX4xX790xX6xX3xX42xXdxX1exX31xX21xX3xX2fxX41xX31xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xX31xX1xX21cxX31xX21xX3xX84xX1dexX31xX21xX3xXexX1xX55xX31xX3xX18dxXcbxXc2xX3xX84xXcfxX31xX3xX92xX93xX28xX4xX3xX4xX2dxXdxX3xX5xX41xX3xX1bxX92xXdxX3xX7xX6xXcbxX43xX3xX7xX2dxX3xX84xX4acxXdxX3xX7xX1c5xX3xXbxX1xX18xXexX3xXexX7bxXdxX660xX31xX3xX4xX5exX6xX3xX4xX18xX4xX3xXbxX1xX93xX467xX31xX21xXd1xX3xXexX1xXabxX3xXexX7bxXeaxX31xXd1xX3xXexX1xXabxX3xXexX3dxX16dxX3xXcxX1xX39xX3xX31xX1xX93xX31xX21xX3xX84xX199xX3xX1c0xX6b0xX3xX13xX2dxX873xX31xX21xX3xXcxX1xX18xXdxXd1xX3xX1xc7d8xX31xX3xX6xXdxX3xX4xX20cxX31xX21xX3xXbxX1xX35xXdxX3xXexX7bxX23axX42xX3xXexX7bxXb0xXd1xX3xX7xXcbxX9a5xXexX3xX1c0xX2dxX6xX3xX4xX35xX31xX1xX3xX18dxXcbxX6xX31xXd1xX3xX4xX1cfxX3xX7xX268xX3xX1xXeexX3xXexX23axX31xX21xX3xX31xX1cfxXdxX3xX92xX30xXd6xX3xX4xX1xXd0axX31xX21xX3xX1d4xX1xX18xX4xX3xX21xX22xX3xX1d4xX1xXcbxX3xXbxX1xXcfxX3xX7xX23axX42xX3xXcbxXeaxXexX16dxX3xX1a7xX1xXdxX199xXcbxX3xXexXcbxXd6xX39xX31xX3xX92xX93xX467xX31xX21xX3xX92xX6b0xX3xX84xX41xX3xX92xX6xX31xX21xX3xX92xX93xX28xX4xX3xX42xX268xX3xXexX1xX55xX31xX21xX3xXexX1xX2dxX18xX31xX21xX16dxX3xXa6xX25xX3xXexXcbxXd6xX39xX31xX3xX7bxX4fxX31xX21xX3xX302xX42xX3xXbccxX13xXcxX308xXbd0xXd1xX3xXdfxX42xX3xXbccxX13xX13xXd9xX2c8xXbd0xX3xX92xX93xX28xX4xX3xX92xX23axXcbxX3xXexX93xX3xX92xXb0xX31xX21xX3xX4exX4fxXd1xX3xX21xXb0xX42xX44xX3xX92xXdxX1exX31xX3xX4xX1xXdxX39xXcbxX3xX7xX18xX31xX21xXd1xX3xXexX7bxXb0xX31xX21xX3xX1xX2dxX6xXd1xX3xX4xX30xXd6xX3xX1c0xX6xX31xX1xXd1xX3xX4xX25xX3xX31xX1d6xXbxX3xX4xXcfxX31xX21xX16dxX16dxX16dxX3xXcxX7bxX2dxX31xX21xX3xX4xX18xX4xX3xXexX1xX55xX31xXd1xX3xX31xX1xX21cxX31xX21xX3xX6xX2dxX3xXexX1dexX3xXexX7bxX93xX4acxX4xX3xX92xX30xXd6xX3xX92xX6b0xX3xX84xX41xX3xX92xX6xX31xX21xX3xX92xX93xX28xX4xX3xX4xX35xXdxX3xXexXeexX2dxX3xX1d4x9f90xX3xX92xX18xXd1xX3xX4exX25xX3xX84xX17cxX6xXd1xX3xX1d4xXc2xX3xX21xX1xX39xX3xX92xX18xX16dxX16dxX16dxX3xXexXeexX2dxX3xXexX1xX41xX31xX1xX3xX31xX1xX21cxX31xX21xX3xX1d4xX1xXcbxX55xX31xX3xX84xXdxXc2xX31xX3xX42xXdxX31xXdxX3xX92xX660xX3xX42xX8c6xXdxX3xX7xX18xX31xX21xXd1xX3xX42xX8c6xXdxX3xX4xX1xXdxX199xXcbxX3xX31xX21xX93xX467xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX92xX39xX31xX3xX31xX21xX1d6xX42xX3xX4xX35xX31xX1xXd1xX3xX31xX21xX1xX17cxX3xX31xX21xX1cfxXdxXd1xX3xXexX30xX42xX3xX7xX1c5xXd1xX3xX92xXb0xX31xX21xX3xXexX1xX467xXdxX3xX5xX41xX42xX3xX92xbc2axXbxX3xXexX1xXc2xX42xX3xX4xX35xX31xX1xX3xX18dxXcbxX6xX31xX16dxX3xXcxX1xX1c5xX4xX3xX1xXdxX1exX31xX3xX46xX39xX3xX1xX2dxXeexX4xX1xX3xX7xXcfxX3xXdfxXdfxX65xX46xX13xXdaxX895xX17xX1a7xX424xX3xX31xX21xX41xXd6xX3xX2xX302xXdaxXdfxXdaxXd9xXdcxX2xXdfxX3xX4xX5exX6xX3xX895xX17xX1a7xX424xX3xX1xXcbxXd6xX1exX31xX3xX13xX2dxX873xX31xX21xX3xX13xX25xX6xX3xX84xX199xX3xX1bxXa6xX1xX17cxX31xX1xX3xXexX7bxX6xX31xX21xX3xX4xX35xX31xX1xX3xX18dxXcbxX6xX31xXd1xX3xX92xX35xX42xX3xX4exX35xX2dxX3xX84xX1exX3xX7xXdxX31xX1xX3xX42xX55xXdxX3xXexX7bxX93xX467xX31xX21xX3xXexX7bxXc2xX31xX3xX92xXabxX6xX3xX4exX41xX31xX3xX1xXcbxXd6xX1exX31xXd1xX3xX21xXdxX6xXdxX3xX92xX2dxXeexX31xX3xXd9xXdcxX2xXdfx4e0cxXd9xXdcxXd9xXe1xX43xXd1xX3xX13xX2dxX873xX31xX21xX3xXcxX1xX18xXdxX3xX5xX41xX3xX1c0xX6b0xX3xX92xX23axXcbxX3xXexXdxXc2xX31xX3xX4xX5exX6xX3xX1xXcbxXd6xX1exX31xX3xX1xX2dxX41xX31xX3xXexX1xX41xX31xX1xX3xX1c0xX2dxX31xX21xX3xX92xX18xX31xX1xX3xX7xXcfxX3xX31xX1xX41xXd1xX3xXexXc2xX31xX3xX92xX93xX467xX31xX21xXd1xX3xXexXc2xX31xX3xX31xX21xe0f0xXd1xX3xX1c0xX30xXd6xX3xX2fxX1c5xX31xX21xX3xX1c0xX2dxX31xX21xX3xXe1xX3xX1d4xX1xXcbxX3xXexX1xX660xX3xXexX1xX6xX2dxX3xXdaxX3xX31xX1xX41xX3xX84xXbcxX31xX3xX1xX25xX6xX3xXexX1xX55xX31xX3xX84xX4acxXdxX3xX31xX21xXcbxXb0xX31xX3xX84xXcfxX31xX3xX1c0xX30xXd6xX3xX2fxX1c5xX31xX21xX3xX4xX1xX5exX3xXd6xX39xXcbxX3xX1xXcbxXd6xX3xX92xX4fxX31xX21xX3xX1a7xX1xX30xX31xX3xX2fxX30xX31xX3xX84xX41xX3xX4xX2dxX31xX3xX10xX42xX3xX1c0xX6xX3xX18dxXcbxXc2xX3xX92xX25xX31xX21xX3xX21xX25xXbxX16dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX2dxX2fxXd6xXaxX12xX0xXdxX42xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa6xX10xX31xXexX10xX7bxXaxX3xX7xXexXd6xX5xX10xX9xXaxX2c1xXdxX2fxXexX1xX44xX3xX2d9xXdcxXdcxXbxX1c0xX2a2xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX44xX3xX2c8xXdcxXdcxXbxX1c0xX2a2xXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX65xX65xXdxX16dxX4exX6xX2dxXexX1xX6xX31xX1xX1xX2dxX6xX16dxX84xX31xX65xX31xX10xX2c1xX7xX65xXd9xX2xX2xXdfxX65xX2xX302xX302xX2fxXdcxX2xXd9xXe0xXe0xXdcxXd9xXexX308xXe1xX2d9xX302xXd9xX5xXdcxX16dxX315xXbxX21xX9fxX7bxX9xX2c8xXd9xXe1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxXdxX1exX4xX3xX21xX22xX3xX4xX25xX3xX5xX28xXdxX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX1xX39xXexX3xX7xX3dxX4xX3xX5xX41xX42xX43xX44xX3xX46xX1xXdxX3xX4xX18xX31xX3xX4exX4fxX3xX5xX41xX3xX4xX55xX31xX21xX3xX4exX4fxX4xX3xX4xX5exX6xX3xX2fxX30xX31xXaxX3xX2c1xXdxX2fxXexX1xX9xXaxX2d9xXdcxXdcxXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX2c8xXdcxXdcxXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX6xXbxXexXdxX2dxX31xXaxX12xX4baxXb0xX31xX21xX3xX4xX1xXb4xX3xXcxX7bxXabxX31xX1xX3xX13xX21cxXcbxX3xX1cxXcbxXdxXd1xX3xXa6xX1xX5exX3xXexXabxX4xX1xX3xX895xX17xX1a7xX424xX3xX1c0xX6b0xX3xX13xX2dxX873xX31xX21xX3xXcxX1xX18xXdxXd1xX3xX1xXcbxXd6xX1exX31xX3xX13xX2dxX873xX31xX21xX3xX13xX25xX6xX3xXbccxX31xX21xX93xX467xXdxX3xX31xX21xX2dxX41xXdxX3xX4xX1dexX31xX21xX3xX4exXc2xX31xX3xXbxX1xX35xXdxXbd0xX3xX4xX1dexX31xX21xX3xX5xX6b0xX31xX1xX3xX92xXeexX2dxX3xXexX1xX55xX31xX3xXd9xX3xX1d4xXdxX660xX42xX3xXexX7bxX6xX3xX4xX55xX31xX21xX3xXexX18xX4xX3xX84xX1exX3xX7xXdxX31xX1xXd1xX3xX4xX35xX31xX1xX3xX18dxXcbxX6xX31xX3xX4xX55xX31xX21xX3xX84xXdxXc2xX31xX3xX42xXdxX31xXdxX3xXexXeexXdxX3xXexX1xX55xX31xX3xXd9xX16dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX2dxX2fxXd6xXaxX12xa934xX31xX21xX3xX1a7xX21xXcbxXd6xXa95xX31xX3xX424xXcbxXd6xX3xXa6xX18xXexXd1xX3xXexX1xX55xX31xX3xXd9xXd1xX3xX4xX1xX2dxX3xX4exXdxX39xXexX44xX3xX1bxXcxX1xX55xX31xX3xXexX55xXdxX3xX6xXdxX3xX4xX20cxX31xX21xX3xXbxX1xXeaxX31xX3xX1d4xX1xX268xXdxX3xXexX7bxX93xX4acxX4xX3xX7xX1c5xX3xXexX1xX6xXd6xX3xX92xX518xXdxX3xX4xX5exX6xX3xX18dxXcbxXc2xX3xX31xX1xX41xXd1xX3xX1d4xX1xXdxX3xX4xX1xXb4xX31xX1xX3xX18dxXcbxXd6xX199xX31xX3xX92xXabxX6xX3xXbxX1xX93xX1cfxX31xX21xX3xXexX7bxXdxX660xX31xX3xX1d4xX1xX6xXdxX3xX1d4xX39xX3xX1xX2dxXeexX4xX1xX3xX42xX268xX3xX7bxX4fxX31xX21xX3xX92xX93xX467xX31xX21xXd1xX3xX4xX1xX204xX31xX21xX3xXexX55xXdxX3xX5exX31xX21xX3xX1xX4fxX3xX31xX21xX6xXd6xX3xX84xX22xX3xX4xX1xXb4xX31xX1xX3xX4xX1xX204xX31xX21xX3xXexX55xXdxX3xX5xX41xX3xX31xX21xX93xX467xXdxX3xX92xX93xX28xX4xX3xX1xX93xX268xX31xX21xX3xX5xX28xXdxX16dxX3x7cacxXdxX6xX3xX92xX22xX31xX1xX3xXexX55xXdxX3xX92xX6b0xX3xX1xXdxX39xX31xX3xXd9xXe1xX42xXd9xX3xX92xXeaxXexXd1xX3xX31xX1xXdxX199xXcbxX3xX1xX4fxX3xX1d4xX1xX18xX4xX3xX4xX20cxX31xX21xX3xX1xXdxX39xX31xX3xX92xXeaxXexX3xX31xXc2xX31xX3xX4xX2dxX31xX3xX92xX93xX467xX31xX21xX3xX4xX5exX6xX3xXexX1xX55xX31xX3xX42xX4acxXdxX3xX2fxX41xXdxXd1xX3xX7bxX4fxX31xX21xX3xX84xX41xX3xX92xXeddxXbxX3xX31xX1xX93xX3xXexX1xX39xX3xX31xX41xXd6xX16dxX3xX46xX1xX18xX4xX1xX3xX1c0xX6xX3xX21xX23axX31xX3xX92xXdxX3xX18dxXcbxX6xX3xXexX1xX93xX467xX31xX21xX3xX21xX1x8279xX3xX5xXeexXdxX3xX31xX21xX1d6xX42xXd1xX3xX1bxX4xX1xX10xX4xX1d4xX3xXdxX31xX43xX16dxX16dxX16dxX3xX4xX35xX42xX3xX21xXdxX18xX4xX3xXexX1xX271xXexX3xXexX1xX93xX3xXexX1xX18xXdxXd1xX3xX6xX31xX3xX5xX41xX31xX1xX43xX16dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX2dxX2fxXd6xXaxX12xX1a7xX1xXdxX199xXcbxX3xX1xX4fxX3xX2fxX30xX31xX3xXexX7bxX2dxX31xX21xX3xX1c0xX6b0xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX1xX204xX31xX21xX3xXexX55xXdxX3xX4exXdxX39xXexXd1xX3xX4xX25xX3xX92xX93xX28xX4xX3xX7xX1c5xX3xX4xX1xXcbxXd6xX660xX31xX3xX4exXdxX39xX31xX3xX31xX41xXd6xX3xX5xX41xX3xX2fxX2dxX3xXexX271xXbxX3xXexX1xX660xX3xX5xX6b0xX31xX1xX3xX92xXeexX2dxX3xX1c0xX6b0xXd1xX3xXexX7bxX93xX268xX31xX21xX3xX4xX18xX4xX3xX92xX2dxX41xX31xX3xXexX1xX660xX3xX92xX6b0xX3xX7bxXeaxXexX3xX31xXbcxX31xX21xX3xX92xX4fxX31xX21xXd1xX3xX4exXdxX39xXexX3xX5xX2dxX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxX30xX31xXd1xX3xX84xX22xX3xX2fxX30xX31xX16dxX3xXa6xX18xX31xX3xX4exX4fxX3xX1c0xX6b0xX3xX84xX199xX3xXexX1xX55xX31xXd1xX3xX84xX199xX3xX1xX4fxX3xX21xXdxX6xX3xX92xX22xX31xX1xX3xXexX1xXbcxX42xX3xX1xXc26xXdxXd1xX3xX1d4xXdxX660xX42xX3xXexX7bxX6xXd1xX3xX92xX55xX31xX3xX92xXcfxX4xX3xX4xX55xX31xX21xX3xX84xXdxX1exX4xX3xXexX1xX93xX467xX31xX21xX3xX1c0xXcbxXd6xXc2xX31xX2a2xX3xX31xX1xX21cxX31xX21xX3xX92xX199xX3xX1c0xXcbxXeaxXexXd1xX3xX1d4xXdxX39xX31xX3xX31xX21xX1xXabxX3xX4xX1xXb4xX31xX1xX3xX92xX18xX31xX21xX3xX4xX5exX6xX3xX1a7xX1xX30xX31xX3xX2fxX30xX31xX3xX92xX199xXcbxX3xX92xX93xX28xX4xX3xX21xXdxX35xXdxX3xX18dxXcbxXd6xX39xXexX3xXexX1xXc26xX6xX3xX92xX18xX31xX21xXd1xX3xX1xX28xXbxX3xX5xX9a5xXd1xX3xX1xX28xXbxX3xXexX22xX31xX1xX16dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX2dxX2fxXd6xXaxX12xX42fxX41xX3xX31xX21xX93xX467xXdxX3xX7xX18xX31xX21xX3xX5xX271xXbxX3xX84xX41xX3xX1d4xX39xXexX3xX31xXcfxXdxX3xXexX2dxXcbxX7bxX3xX2fxXcbxX3xX5xXabxX4xX1xX3xX7xXdxX31xX1xX3xXexX1xX18xXdxX3xX4xX4fxX31xX21xX3xX92xXb0xX31xX21xX3xXexXeexXdxX3xX4exX35xX31xX3xX13xX6xX31xX21xXd1xX3xX55xX31xX21xX3xX1cxXdxX3xXcxX1xX39xX3xXcxX1xXdxX1exXbxXd1xX3xX4exXb4xX3xXexX1xX93xX3xX4xX1xXdxX3xX4exX4fxXd1xX3xXexX7bxX93xX268xX31xX21xX3xX4exX35xX31xX3xX13xX6xX31xX21xXd1xX3xX1c0xX6b0xX3xaa8bxX1xX204xX3xX42fxX1exX3xXbccxXcdxXcbxX6xX31xX3xX13xX25xX6xXbd0xX3xX92xX6b0xX3xX5xX41xX42xX3xX92xX518xXdxX3xXexX1xX6xXd6xX3xX4xXcbxX4fxX4xX3xX7xXcfxX31xX21xX3xX4xX5exX6xX3xX31xX21xX93xX467xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX31xX21xX1xXe50xX2dxX3xXexX7bxX2dxX31xX21xX3xX4exX35xX31xX16dxX3xXcxXdxX199xX42xX3xX31xXbcxX31xX21xX3xX4xX25xXd1xX3xX4xX2dxX31xX3xX31xX21xX93xX467xXdxX3xX4xX25xX3xX31xX1xX93xX31xX21xX3xX4exXabxX3xX4exXc26xX3xX31xX21xXc26xX3xX31xX1xXdxX199xXcbxX3xX31xXbcxX42xX3xX1d4xX1xXdxX39xX31xX3xX55xX31xX21xX3xXcxX1xXdxX1exXbxX3xXexX7bxXbcxX31xX3xXexX7bxX268xX3xX7xXcbxXd6xX3xX31xX21xX1xX52fxX3xX4xX18xX4xX1xX3xX5xX41xX42xX3xX84xX41xX3xX92xX199xX3xX1c0xXcbxXeaxXexX3xX84xX4acxXdxX3xX4xXeaxXbxX3xXexX7bxXc2xX31xX3xX1xX8c6xX3xXexX7bxX28xX3xX1a7xX1xX30xX31xX3xX2fxX30xX31xX3xX4exX35xX31xX3xX13xX6xX31xX21xX3xXexX1xX1c5xX4xX3xX1xXdxX1exX31xX3xX4xX18xX4xX3xX4exX93xX4acxX4xX3xXbxX1xX18xXexX3xXexX7bxXdxX660xX31xX3xX2fxXcbxX3xX5xXabxX4xX1xX3xX7xXdxX31xX1xX3xXexX1xX18xXdxX3xX4xX4fxX31xX21xX3xX92xXb0xX31xX21xX16dxX3xXa6xX18xX3xX31xX1xX30xX31xX3xX55xX31xX21xX3xXcxX1xXdxX1exXbxX3xX5xXcbxX55xX31xX3xX31xX1xXeaxXexX3xX18dxXcbxX18xX31xX3xX1bxX31xX25xXdxX3xX92xXdxX3xX92xX55xXdxX3xX84xX4acxXdxX3xX5xX41xX42xX43xX3xX92xX660xX3xXexXeexX2dxX3xX92xX93xX28xX4xX3xXcbxXd6xX3xXexXb4xX31xX3xXexX7bxX2dxX31xX21xX3xX2fxX30xX31xXd1xX3xX55xX31xX21xX3xX92xX6b0xX3xX42xXeexX31xX1xX3xX2fxXeexX31xX3xX92xXeaxXcbxX3xXexX1xX23axXcbxX3xX21xX23axX31xX3xX2xXdcxX3xX1xX6xX3xX92xXeaxXexX3xX4exXc26xX3xX1xX2dxX6xX31xX21xX3xX92xX660xX3xX4xX35xXdxX3xXexXeexX2dxX3xX92xX23axXcbxX3xXexX93xX3xX84xX41xX3xXexX1xX41xX31xX1xX3xX5xX271xXbxX3xX13xXcx5f53xX3xX2fxXcbxX3xX5xXabxX4xX1xX3xX84xX41xX3xXexX1xX93xX1cfxX31xX21xX3xX42xXeexXdxX3xXcxX1xX18xXdxX3xX8axX1cfxX31xX3xX92xX660xX3xX4xX1dexX31xX21xX3xX1xX8c6xX3xXexX7bxX28xX3xX31xX1xX6xXcbxX3xX5xX41xX42xX3xX1d4xXdxX31xX1xX3xXexX39xXd1xX3xXbxX1xX18xXexX3xXexX7bxXdxX660xX31xX3xX2fxXcbxX3xX5xXabxX4xX1xX16dxX3xX4baxX39xX31xX3xX31xX6xXd6xXd1xX3xX7xX6xXcbxX3xX31xX1xXdxX199xXcbxX3xX31xXbcxX42xX3xX1c0xX30xXd6xX3xX2fxX1c5xX31xX21xX3xX84xX41xX3xXbxX1xX18xXexX3xXexX7bxXdxX660xX31xXd1xX3xX42xX55xX3xX1xX22xX31xX1xX3xX2fxXcbxX3xX5xXabxX4xX1xX3xX7xXdxX31xX1xX3xXexX1xX18xXdxX3xX4xX4fxX31xX21xX3xX92xXb0xX31xX21xX3xX92xX6b0xX3xX42xX6xX31xX21xX3xX5xXeexXdxX3xX1xXdxX1exXcbxX3xX18dxXcbxX35xX3xX1d4xXdxX31xX1xX3xXexX39xX3xX4xX6xX2dxX16dxX3xX13xX873xX31xX21xX3xX31xXbcxX42xXd1xX3xX4xX25xX3xXexX7bxXc2xX31xX3xX308xX16dxXdcxXdcxXdcxX3xX5xX93xX28xXexX3xX1d4xX1xX18xX4xX1xX3xX92xX39xX31xX3xXexX1xX6xX42xX3xX18dxXcbxX6xX31xX3xX84xX41xX3xX31xX21xX1xX17cxX3xX2fxX93x6a14xX31xX21xXd1xX3xX4xX1xX5exX3xXd6xX39xXcbxX3xX5xX41xX3xX1d4xX1xX18xX4xX1xX3xX18dxXcbxXcfxX4xX3xXexX39xX2a2xX3xX2fxX2dxX6xX31xX1xX3xXexX1xXcbxX3xX1xX41xX31xX21xX3xXex4a3fxX3xX92xXb0xX31xX21xX16dxX3xX4baxX30xXd6xX3xX5xX41xX3xX4exX93xX4acxX4xX3xX92xX1exX42xX3xX92xX660xX3xX31xXbcxX42xX3xXd9xXdcxX2xX302xX3xX4exX35xX31xX3xX13xX6xX31xX21xX3xX92xX93xX28xX4xX3xX4xX55xX31xX21xX3xX31xX1xX271xX31xX3xX92xXeexXexX3xX4xX1xXcbxae88xX31xX3xX1a7xXcxXb6xXd1xX3xX31xXbcxX42xX3xXd9xXdcxXd9xXdcxX3xXexXdxX39xXbxX3xXexX866xX4xX3xX5xX41xX3xX4exX35xX31xX3xX92xX23axXcbxX3xXexXdxXc2xX31xX3xX92xXeexXexX3xX4xX1xXcbxX1930xX31xX3xX1a7xXcxXb6xX3xX1d4xXdxX660xXcbxX3xX42xX17fxXcbxX3xX4xX5exX6xX3xX1xXcbxXd6xX1exX31xX16dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX2dxX2fxXd6xXaxX12xX17xX18xX4xX3xX13xXb0xX3xXexX41dxX31xX21xX3xX2fxXeexXd6xX44xX3xX1bxX4baxX35xX31xX21xX3xX5xX41xX3xX31xX21xX93xX467xXdxX3xX92xX23axXd6xX3xXexX4acxX3xX4xX5exX6xX3xX2fxX30xX31xX43xXd1xX3xX4xX1xX2dxX3xX31xXc2xX31xX3xX1d4xX1xX55xX31xX21xX3xX4xX1xX17cxX3xX4xX25xX3xXexX518xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX92xX35xX31xX21xXd1xX3xX31xX21xX93xX467xXdxX3xX92xX3dxX31xX21xX3xX92xX23axXcbxX3xX42xX4acxXdxX3xX5xX41xX42xX3xX31xX1xXdxX199xXcbxX3xX84xXdxX1exX4xX3xX4xX25xX3xX5xX28xXdxX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xX42xX41xX3xX92xX6b0xX3xX4xX25xX3xX7bxXeaxXexX3xX31xX1xXdxX199xXcbxX3xX92xX35xX31xX21xX3xX84xXdxXc2xX31xXd1xX3xX18dxXcbxX23axX31xX3xX4xX1xX204xX31xX21xX3xX5xX41xX42xX3xX31xX1xXdxX199xXcbxX3xX84xXdxX1exX4xX3xXexXcfxXexXd1xX3xX84xXdxX1exX4xX3xX4xX25xX3xX5xX28xXdxX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX4fxX31xX21xX3xX92xXb0xX31xX21xX16dxX3xX4baxX25xX3xX5xX41xX3xX21xXdxX6xX3xX92xX22xX31xX1xX3xX55xX31xX21xX3xX1a7xX21xXcbxXd6xXa95xX31xX3xX1a7xX21xX14xX4xX3xX13xX93xX467xX31xX21xXd1xX3xXexX1xX55xX31xX3xXcxX1xX6xX31xX1xX3xX1a7xX6xX42xXd1xX3xX1c0xX6b0xX3xX13xX2dxX873xX31xX21xX3xX42fxX4fxX4xX3xXbccxX13xX2dxX873xX31xX21xX3xX13xX25xX6xXbd0xX3xX4xX1xX5exX3xX92xX4fxX31xX21xX3xX4xX35xXdxX3xXexXeexX2dxXd1xX3xX31xX30xX31xX21xX3xX4xXeaxXbxXd1xX3xX1c0xX30xXd6xX3xX2fxX1c5xX31xX21xX3xX84xX41xX3xX4exX35xX2dxX3xXexXb0xX31xX3xX2fxXdxX3xXexXb4xX4xX1xX3xX84xXbcxX31xX3xX1xX25xX6xX3xX4xXeaxXbxX3xXexX17cxX31xX1xX3xX1bxXcxX1xX18xXdxX3xXcdxXcbxX271xX31xX3xX4xX55xX31xX21xX3xX1a7xX21xXcbxXd6xXa95xX31xX3xX1a7xX21xX14xX4xX3xX13xXcbxXd6xX199xX31xX43xX3xXdaxX3xX92xXabxX6xX3xX4xX1xX17cxX3xX21xXdxX18xX2dxX3xX2fxX866xX4xX3xXexX7bxXcbxXd6xX199xX31xX3xXexX1xXcfxX31xX21xX3xX1xXdxX39xXcbxX3xX1xX14xX4xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX18xX4xX3xXexX1xX39xX3xX1xX1exX2a2xX3xX1a7xX21xX55xX3xXcxX1xX14xX3xXa6xX1xXb4xX31xX1xXd1xX3xXexX518xX3xXexX7bxX93xX268xX31xX21xX3xXexX518xX3xX4exX35xX2dxX3xX84xX1exX3xX1a7xX21xX1xX52fxX6xX3xXexX7bxX6xX31xX21xX3xX42fxXdxX1exXexX3xX7xX52fxX3xX13xX41xX42xX3xa5ccxXb0xX31xX21xXd1xX3xX17b8xXb4xX3xX31xX21xX1xXdxX1exXbxX3xX4xX30xXd6xX3xX1c0xX6xX31xX1xX3xX92xX55xX3xXexX1xXabxXd1xX3xXa6xX55xX31xX21xX3xXexXd6xX3xXa6xX15fcxX3xXb6xX55xXdxX3xXexX7bxX93xX467xX31xX21xX3xX84xX41xX3xXa6xX55xX31xX21xX3xXexX7bxX22xX31xX1xX3xX92xX55xX3xXexX1xXabxX3xXbccxXcxX15fcxX3xXcxX1xX6xX31xX1xX3xX13xX25xX6xXbd0xX3xX92xX6b0xX3xX4xX25xX3xXexX4acxXdxX3xX308xX308xX3xX31xXbcxX42xX3xX5xX41xX42xX3xX84xXdxX1exX4xX3xX5xX491xX31xX21xX3xX5xc9b8xX3xX4exXc2xX31xX3xX31xX21xX1xX52fxX6xX3xXexX7bxX6xX31xX21xX3xX5xXdxX1exXexX3xX7xX52fxX2a2xX3xX15fcxX1xXeexX42xX3xXcxX1xXabxX3xXcxX1d6xX31xX21xXd1xX3xX31xX21xX1xX1exX3xX31xX1xX30xX31xX3xX42xX204xX6xX3xX15fcxXb0xX31xX3xX15fcxX55xX55xX31xX21xXd1xX3xX1c0xX6b0xX3xXa6xX6xX2dxX3xX1a7xX21xX14xX4xX3xXbccxX1a7xX21xX14xX4xX3xX42fxX491xX4xXbd0xX3xX21xXdxX21cxX3xX21xX22xX31xX3xX84xX41xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xXcbxXd6xX3xX5xXa95xX3xX1xX4fxXdxX3xX15fcxXb0xX31xX3xX15fcxX55xX55xX31xX21xX3xX4xX5exX6xX3xX31xX21xX93xX467xXdxX3xXb6xX93xX467xX31xX21xX16dxX16dxX16dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX2dxX2fxXd6xXaxX12xXcxX1xX1c5xX4xX3xXexX39xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX1xXeaxXd6xXd1xX3xX4exX873xX31xX21xX3xX31xX1xX21cxX31xX21xX3xX84xXdxX1exX4xX3xX5xX41xX42xX3xX1d4xX1xX18xX4xX3xX31xX1xX6xXcbxX3xX2fxX1dexX3xX31xX1xXc26xX3xX1xX6xXd6xX3xX5xX4acxX31xXd1xX3xX6xXdxX3xX4xX20cxX31xX21xX3xX92xX199xXcbxX3xX92xX5exX3xX1d4xX1xX35xX3xX31xXbcxX31xX21xX3xX92xX660xX3xX1xX14xX4xX3xX84xX41xX3xX5xX41xX42xX3xXexX1xX10xX2dxX3xX5xX467xXdxX3xX17xX18xX4xX3xX2fxX491xX31xX16dxX3xXa6xX25xX3xXexX1xX660xXd1xX3xX1xX14xX3xX5xX41xX3xX31xX1xX21cxX31xX21xX3xX4xX2dxX31xX3xX1bxX31xX21xX93xX467xXdxX3xX4xX20cxX43xX3xX31xX1xX93xX31xX21xX3xX84xXdxX1exX4xX3xX5xX41xX42xX3xX4xX5exX6xX3xX1xX14xX3xX84xX17fxX31xX3xX5xXcbxX55xX31xX3xX42xX4acxXdxX16dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX2dxX2fxXd6xXaxX12xX0xX10xX42xX12xX0xX7xXexX7bxX2dxX31xX21xX12xX1cxX22xX3xX1a7xX1xX30xX31xX3xX2fxX30xX31xX3xXbxX1xX866xX4xX3xX84xX866xX0xX65xX7xXexX7bxX2dxX31xX21xX12xX0xX65xX10xX42xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX2dxX2fxXd6xXaxX12xX1a7xX1xX21cxX31xX21xX3xX4xX18xX3xX31xX1xX30xX31xX3xX84xX41xX3xXexX271xXbxX3xXexX1xX660xX3xX5xXcbxX55xX31xX3xX4xXcfxX3xX21xX1d6xX31xX21xX3xX1xX14xX4xX3xX84xX41xX3xX5xX41xX42xX3xXexX1xX10xX2dxX3xX17xX18xX4xX3xXexX41dxX3xX31xX1xX21cxX31xX21xX3xX84xXdxX1exX4xX3xX31xX1xXc26xXd1xX3xX4exX22xX31xX1xX3xX2fxXabxX3xX42xX41xX3xX4xX6xX2dxX3xX18dxXcbxX9a5xXd1xX3xX4xX1xXb4xX31xX1xX3xX5xX41xX3xX31xX1xX21cxX31xX21xX3xX84xXdxXc2xX31xX3xX21xXeexX4xX1xX3xX1xXb0xX31xX21xX3xX92xX6xX31xX21xX3xXexXdxX39xXbxX3xXexX866xX4xX3xX1c0xX30xXd6xX3xX92xX1d6xXbxX3xX31xX1xX21cxX31xX21xX3xX21xXdxX18xX3xXexX7bxXabxX3xXexX7bxXcbxXd6xX199xX31xX3xXexX1xXcfxX31xX21xX3xXexXcfxXexX3xX92xXeddxXbxX3xX4xX5exX6xX3xX2fxX30xX31xX3xXexX4fxX4xX16dxX3xX4baxXdxX199xXcbxX3xX92xX25xX3xX92xX93xX28xX4xX3xX42xXdxX31xX1xX3xX4xX1xX3dxX31xX21xX3xX7bxXfebxX3xX31xX13c0xXexX3xX268xX3xX4xX1xX8c6xX3xX42xX8c6xXdxX3xX31xX21xX93xX467xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX1a7xX6xX42xX3xX5xXcbxX55xX31xX3xXexXdxX31xX3xXexX93xX268xX31xX21xXd1xX3xX92xXb0xX31xX21xX3xX5xX98xX31xX21xXd1xX3xX5exX31xX21xX3xX1xX4fxX3xX84xX41xX3xXexX1c5xX3xX21xXdxX18xX4xX3xXexX1xX6xX42xX3xX21xXdxX6xX3xX4exXeaxXexX3xX4xX3dxX3xX4xX55xX31xX21xX3xX84xXdxX1exX4xX3xX21xX22xX3xX1d4xX1xXdxX3xXcxX518xX3xX18dxXcbxXcfxX4xX3xX4xX23axX31xX16dxX3xX4baxX491xX4xX3xX4exXdxX1exXexX3xX1xXdxX1exX31xX3xX31xX6xXd6xXd1xX3xX4xX55xX31xX21xX3xXexX18xX4xX3xXbxX1xX98xX31xX21xXd1xX3xX4xX1xXcfxX31xX21xX3xX2fxXabxX4xX1xX3xXa6xX421xX1cxX423xX424xXdaxX2xXdfxX3xX92xX6xX31xX21xX3xX92xX93xX28xX4xX3xX1c0xX10xX42xX3xX5xX41xX3xX4xXeaxXbxX3xXexX1xXdxX39xXexX3xX1bxX4xX1xXcfxX31xX21xX3xX2fxXabxX4xX1xX3xX31xX1xX93xX3xX4xX1xXcfxX31xX21xX3xX21xXdxX491xX4xX43xX16dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX2dxX2fxXd6xXaxX12xX132fxX1d6xX31xX3xX4exX25xX3xX31xX1xXdxX199xXcbxX3xX31xXbcxX42xX3xXexX7bxX2dxX31xX21xX3xX31xX21xX1xX199xX3xX31xX1xX93xX31xX21xX3xX4xX25xX3xX5xX1c17xX3xX4xXcbxX4fxX4xX3xX4xX1xXdxX39xX31xX3xX4xX1xXcfxX31xX21xX3xXa6xX421xX1cxX423xX424xXdaxX2xXdfxX3xX92xX660xX3xX5xXeexXdxX3xX31xX1xXdxX199xXcbxX3xX4xX35xX42xX3xX1c0xX204xX4xX3xX84xX41xX3xX1d4xX18edxX3xX31xXdxX1exX42xX3xX31xX1xXeaxXexX3xX92xXcfxXdxX3xX84xX4acxXdxX3xX92xXb0xX31xX21xX3xX4xX1xXb4xX3xXcxX7bxXabxX31xX1xX3xX17b8xXcbxX30xX31xX3xX13xXdxX1exXbxXd1xX3xX132fxXdxX18xX42xX3xX92xXcfxX4xX3xXcxX7bxXcbxX31xX21xX3xXexX30xX42xX3xX3e3xX3xXexX39xX3xXexX1xXabxX3xX1c0xX6b0xX3xX17xX17cxX42xX3xX8axX1cfxX31xX3xXdaxX3xXexXcbxXd6xX39xX31xX3xX92xX23axXcbxX3xX4xX1xXcfxX31xX21xX3xX2fxXabxX4xX1xX3xX268xX3xX4xX790xX6xX3xX31xX21xXfebxX3xXbxX1xXb4xX6xX3xX17xX1d6xX4xX3xX4xX5exX6xX3xXexX17cxX31xX1xX16dxX3xX4baxXb0xX31xX21xX3xX4xX1xXb4xX3xX13xXdxX1exXbxX3xX4xX1xX2dxX3xX4exXdxX39xXexX44xX3xXa6xX1xX8c6xX3xX4xX25xX3xX2fxXabxX4xX1xX3xX4exX1exX31xX1xX3xX5xX41xX3xX31xX1cfxXdxX3xX42xX14xXdxX3xX31xX21xX93xX467xXdxX3xXexX7bxX18xX31xX1xX3xX1c0xX6xXd1xX3xX31xX1xX93xX31xX21xX3xX4xX18xX31xX3xX4exX4fxXd1xX3xX31xX1xX30xX31xX3xX84xXdxXc2xX31xX3xXd6xX3xXexX39xX3xXexX1xX22xX3xX4xX1xXeexXd6xX3xX92xX39xX31xX3xX84xX41xX3xX5xXcbxX55xX31xX3xX268xX3xXexX93xX3xXexX1xX39xX3xX7x8423xX31xX3xX7xX41xX31xX21xXd1xX3xX1d4xX1xX55xX31xX21xX3xX31xX21xX23axX31xX3xX31xX21xXeexXdxX3xX92xX660xX3xX4exX35xX2dxX3xX84xX1exX3xX7xX3dxX4xX3xX1d4xX1xXc26xX10xXd1xX3xXexXb4xX31xX1xX3xX42xXeexX31xX21xX3xX4xX5exX6xX3xX1a7xX1xX30xX31xX3xX2fxX30xX31xX16dxX3xX1cxX4acxXdxX3xX4xX1xX204xX31xX21xX3xXexX55xXdxX3xX92xX30xXd6xX3xX1d4xX1xX55xX31xX21xX3xX4xX1xX17cxX3xX5xX41xX3xX31xX1xXdxX1exX42xX3xX84xX866xX3xX42xX41xX3xX4xX98xX31xX3xX5xX41xX3xXexX7bxX18xX4xX1xX3xX31xX1xXdxX1exX42xX3xX1d4xX1xXdxX3xX92xX93xX28xX4xX3xX1d4xX1xX2dxX18xX4xX3xX5xXc2xX31xX3xX42xX22xX31xX1xX3xX4xX1xXdxX39xX4xX3xX18xX2dxX3xX4exX5xX2dxXcbxX7xX10xX3xXexX7bxX1d6xX31xX21xX16dxX3xX4baxX28xXexX3xX4xX6xX2dxX3xX92xXdxX660xX42xXd1xX3xX4xX18xX31xX3xX4exX4fxXd1xX3xX31xX1xX30xX31xX3xX84xXdxXc2xX31xX3xXd6xX3xXexX39xX3xX4xX5exX6xX3xXexX7bxXcbxX31xX21xX3xXexX30xX42xX3xX5xX41xX42xX3xX84xXdxX1exX4xX3xX1c0xXcbxXd6xXc2xX31xX3xX31xX21xX41xXd6xXd1xX3xX1c0xXcbxXd6xXc2xX31xX3xX92xXc2xX42xX3xX1d4xX1xX55xX31xX21xX3xX1d4xXabxXbxX3xXbcxX31xX3xXcbxXcfxX31xX21xXd1xX3xX1d4xX1xX55xX31xX21xX3xX4xX25xX3xXexX1xX467xXdxX3xX21xXdxX6xX31xX3xX92xX660xX3xX4exXcfxX3xXexX7bxXb4xXd1xX3xX7xX1d6xXbxX3xX1c0xX39xXbxX3xX84xXdxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX3xX92xX22xX31xX1xX16dxX3xX17xX268xXdxX3xX31xX39xXcbxX3xX4xX1xX271xX42xX3xXexX7bxXa95xXd1xX3xX7xX1cfxX3xX7xXcbxXeaxXexX3xXexX7bxX2dxX31xX21xX3xX4xX55xX31xX21xX3xXexX18xX4xX3xXbxX1xX98xX31xX21xXd1xX3xX4xX1xXcfxX31xX21xX3xX2fxXabxX4xX1xX3xX7xX1c17xX3xX92xX660xX3xX5xXeexXdxX3xX1xX271xXcbxX3xX18dxXcbxX35xX3xX84xX55xX3xX4xX1dexX31xX21xX3xX5xX4acxX31xX16dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX2dxX2fxXd6xXaxX12xX42fxX41xX3xX42xX4fxXexX3xXexX7bxX2dxX31xX21xX3xX302xX2c8xX3xX4xX18xX31xX3xX4exX4fxXd1xX3xX4xX1xXdxX39xX31xX3xX7xX52fxX3xX84xX41dxX6xX3xX92xX93xX28xX4xX3xX17xX4fxX3xXa6xX1xX17cxX3xX1xXcbxXd6xX3xXbccxX17xXa6xX13xXbd0xX3xX17xX4fxX3xX92xX4fxXdxX3xX17xXdxXc2xX31xX3xXbxX1xX98xX31xX21xX3xXexX17cxX31xX1xX3xX92xXdxX199xXcbxX3xX92xX4fxX31xX21xX3xX1bxX4xX1xXdxX3xX84xXdxX1exX31xX43xX3xX4xX1xX2dxX3xXexXcbxXd6xX39xX31xX3xX4exXdxXc2xX31xX3xX21xXdxX4acxXdxX3xX4xX1xXcfxX31xX21xX3xX2fxXabxX4xX1xX3xXa6xX421xX1cxX423xX424xXdaxX2xXdfxXd1xX3xXcxX7bxXcbxX31xX21xX3xXexX18xX3xX42fxXc2xX3xX1cxXbcxX31xX3xXcxX1xX1d6xX31xX21xXd1xX3xXcxX7bxX28xX3xX5xX9a5xX3xXcxX18xX4xX3xX1xXcbxXeaxX31xXd1xX3xXcxX7bxXcbxX31xX21xX3xX92xX2dxX41xX31xX3xX302xX2c8xXd9xXd1xX3xX4exX41xXd6xX3xXexXc26xX3xX18dxXcbxXd6xX39xXexX3xXexX30xX42xX44xX3xXb6xX8c6xXdxX3xX4xX18xX31xX3xX4exX4fxXd1xX3xX4xX1xXdxX39xX31xX3xX7xX52fxX3xX17xXa6xX13xX3xXcdxXcbxX30xX31xX3xX7xX1c5xX3xXexX17cxX31xX1xX3xXexX1c5xX3xX1xX41xX2dxX3xX5xX41xX3xX31xX21xX93xX467xXdxX3xX4xX1xXdxX39xX31xX3xX7xX52fxX3xX18dxXcbxX30xX31xX3xX92xX4fxXdxX3xX1a7xX1xX30xX31xX3xX2fxX30xX31xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX1a7xX6xX42xXd1xX3xX4xX1xX204xX31xX21xX3xXexX55xXdxX3xX1d4xX1xX55xX31xX21xX3xX31xX21xXeexXdxX3xX1d4xX1xX25xXd1xX3xX1d4xX1xX55xX31xX21xX3xX31xX21xXeexXdxX3xX1d4xX1xX518xXd1xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xXcbxXd6xX3xXexXdxX31xX1xX3xXexX1xX23axX31xX3xX1bxX4xX1xXcfxX31xX21xX3xX2fxXabxX4xX1xX3xX31xX1xX93xX3xX4xX1xXcfxX31xX21xX3xX21xXdxX491xX4xX43xXd1xX3xXexXb4xX4xX1xX3xX4xX1c5xX4xX3xXexX1xX6xX42xX3xX21xXdxX6xX3xX4exX35xX2dxX3xX84xX1exX3xX84xX21cxX31xX21xX3xX4xX1xX1d6xX4xX3xX92xX93xX467xX31xX21xX3xX4exXdxXc2xX31xX3xX21xXdxX4acxXdxX3xX4xX5exX6xX3xXexX17cxX31xX1xX3xX31xX1xX41xXd1xX3xX21xX25xXbxX3xXbxX1xX23axX31xX3xX4exX35xX2dxX3xX84xX1exX3xX7xX1c5xX3xX4exX22xX31xX1xX3xXd6xXc2xX31xX3xX4xX1xX2dxX3xX1a7xX1xX30xX31xX3xX2fxX30xX31xX43xX16dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX2dxX2fxXd6xXaxX12xX424xX20cxX31xX21xX3xX4xX35xX42xX3xX84xX93xX28xXexX3xX18dxXcbxX6xX3xX1d4xX1xX25xX3xX1d4xX1xXbcxX31xX3xX31xX1cfxXdxX3xXexXcbxXd6xX39xX31xX3xX92xX23axXcbxX3xX4xX1xXcfxX31xX21xX3xX1bxX21xXdxX491xX4xX3xXa6xX421xX1cxX423xX424xXdaxX2xXdfxX43xX3xXdaxX3xX1xX14xX3xX5xX41xX3xX31xX1xX21cxX31xX21xX3xX31xX21xX93xX467xXdxX3xX5xXb4xX31xX1xX3xX1bxX17xX4fxX3xX92xX4fxXdxX3xXa6xX866xX3xX13xXb0xX43xXd1xX3xX4exX18xX4xX3xX7xX52fxXd1xX3xX92xXdxX199xXcbxX3xX2fxX93xX18bexX31xX21xXd1xX3xX31xX1xX30xX31xX3xX84xXdxXc2xX31xX3xXd6xX3xXexX39xX16dxX16dxX16dxX3xX84xX41xX3xX1xX14xX3xX4xX1xX17cxX3xX5xX41xX3xX7xXcfxX3xXb4xXexX3xXexX7bxX2dxX31xX21xX3xX1xX41xX31xX21xX3xXexX7bxXdxX1exXcbxX3xX31xX21xX93xX467xXdxX3xX4xX2dxX31xX3xX92xXeaxXexX3xX1cxXdxX1exXexX3xX84xX17fxX31xX3xX92xX6xX31xX21xX3xXexX41dxX31xX21xX3xX31xX21xX41xXd6xXd1xX3xXexX41dxX31xX21xX3xX21xXdxX467xX3xX2fxXeaxX31xX3xXexX1xX30xX31xX3xX84xX41xX2dxX3xX1xXdxX660xX42xX3xX31xX21xXcbxXd6xX3xXexX7bxX2dxX31xX21xX3xX4xXcbxX4fxX4xX3xX4xX1xXdxX39xX31xX3xXa6xX421xX1cxX423xX424xXdaxX2xXdfxX16dxX3xX1a7xX1xX93xX31xX21xX3xX1d4xX1xXdxX3xX92xX93xX28xX4xX3xX92xX199xX3xX1c0xXcbxXeaxXexX3xX4exXdxX660xXcbxX3xX2fxX93xX1cfxX31xX21xXd1xX3xX1d4xX1xX10xX31xX3xXexX1xX93xX268xX31xX21xXd1xX3xX1d4xX1xX55xX31xX21xX3xX6xXdxX3xX31xX1xX271xX31xX3xXexX1xX41xX31xX1xX3xXexXb4xX4xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xX7bxXdxXc2xX31xX21xX3xX42xX22xX31xX1xXd1xX3xX42xX8c6xXdxX3xX4xX18xX3xX31xX1xX30xX31xX3xX92xX93xX28xX4xX3xX84xXdxX31xX1xX3xX2fxX6xX31xX1xX3xX92xX199xXcbxX3xX1d4xX1xXd0axX31xX21xX3xX92xXabxX31xX1xX3xX1d4xX39xXexX3xX18dxXcbxX35xX3xX4xX25xX3xX92xX93xX28xX4xX3xX5xX41xX3xX31xX8c6xX3xX5xX1c5xX4xX3xX4xX5exX6xX3xX4xX35xX3xXexX271xXbxX3xXexX1xX660xX16dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX2dxX2fxXd6xXaxX12xXcxX1xX6xX31xX1xX3xX13xX25xX6xX3xX84xX41xX3xX31xX1xXdxX199xXcbxX3xXexX17cxX31xX1xXd1xX3xXexX1xX41xX31xX1xX3xX4xX5exX6xX3xX4xX35xX3xX31xX93xX4acxX4xX3xX92xX6xX31xX21xX3xX4xX1xXabxXcbxX3xX35xX31xX1xX3xX1xX93xX268xX31xX21xX3xX4xX5exX6xX3xX92xX28xXexX3xXexX1xX3dxX3xXe0xX3xX2fxXabxX4xX1xX3xX4exX1exX31xX1xX3xXa6xX421xX1cxX423xX424xXdaxX2xXdfxX3xX84xX4acxXdxX3xXexXb4xX31xX1xX3xX4xX1xXeaxXexX3xXbxX1xX3dxX4xX3xXexXeexXbxXd1xX3xX1d4xX1xX25xX3xX1d4xX1xXbcxX31xX3xX1xX1cfxX31xX16dxX3xXa6xX1dexX31xX21xX3xX84xX4acxXdxX3xX4baxX35xX31xX21xXd1xX3xXa6xX1xXb4xX31xX1xX3xXbxX1xX5exXd1xX3xX4xX18xX4xX3xX4exX4fxXd1xX3xX31xX21xX41xX31xX1xX3xXcxX7bxXcbxX31xX21xX3xX93xX1cfxX31xX21xXd1xX3xXexX17cxX31xX1xX3xXcxX1xX6xX31xX1xX3xX13xX25xX6xX3xX92xX6xX31xX21xX3xX31xX8c6xX3xX5xX1c5xX4xX3xXexX1xX1c5xX4xX3xX1xXdxX1exX31xX3xX31xX1xXdxX199xXcbxX3xX4exXdxX1exX31xX3xXbxX1xX18xXbxX3xX18dxXcbxXd6xX39xXexX3xX5xXdxX1exXexX16dxX3xXa6xX1xX5exX3xXexX7bxX22xX3xXexXeexXdxX3xX4xXcbxX4fxX4xX3xX1xX14xXbxX3xXexX7bxX1c5xX4xX3xXexXcbxXd6xX39xX31xX3xX84xX4acxXdxX3xX4xX18xX4xX3xX1xXcbxXd6xX1exX31xXd1xX3xXexX1xXabxX3xX1c0xX6b0xXd1xX3xXexX1xX41xX31xX1xX3xXbxX1xXcfxX3xX84xX199xX3xXexXbcxX31xX21xX3xX4xX93xX467xX31xX21xX3xX4xX18xX4xX3xX4exXdxX1exX31xX3xXbxX1xX18xXbxX3xXbxX1xX98xX31xX21xXd1xX3xX4xX1xXcfxX31xX21xX3xX2fxXabxX4xX1xX3xXa6xX421xX1cxX423xX424xXdaxX2xXdfxX3xXexX7bxXc2xX31xX3xX92xXabxX6xX3xX4exX41xX31xX3xXexX17cxX31xX1xX3xXbccxX31xX21xX41xXd6xX3xX302xXdaxXe1xXbd0xXd1xX3xX92xXb0xX31xX21xX3xX4xX1xXb4xX3xX4baxX8c6xX3xXb6xXdxX31xX1xX3xXcxXcbxXeaxX31xXd1xX3xX15fcxX1xX25xX3xX17xXb4xX3xXexX1xX93xX3xXcxX17cxX31xX1xX3xX5exXd6xXd1xX3xXa6xX1xX5exX3xXexXabxX4xX1xX3xX895xX17xX1a7xX424xX3xXexX17cxX31xX1xX3xX92xX6b0xX3xX92xX199xX3xX31xX21xX1xXabxX3xX4xX35xX3xX1xX1exX3xXexX1xXcfxX31xX21xX3xX4xX1xXb4xX31xX1xX3xXexX7bxXabxX3xX18dxXcbxX18xX31xX3xXexX7bxXdxX1exXexX3xXexX1xX1c5xX4xX3xX1xXdxX1exX31xX3xX31xX21xX1xXdxXc2xX42xX3xX18dxXcbxX6xX31xX3xX92xXdxX660xX42xX3xX4xX1xX17cxX3xX92xXeexX2dxX3xX4xX5exX6xX3xXcxX7bxXcbxX31xX21xX3xX93xX1cfxX31xX21xX3xX1bxX4xX1xXcfxX31xX21xX3xX2fxXabxX4xX1xX3xX31xX1xX93xX3xX4xX1xXcfxX31xX21xX3xX21xXdxX491xX4xX43xXd1xX3xXexXeaxXexX3xX4xX35xX3xX84xX22xX3xX7xX3dxX4xX3xX1d4xX1xXc26xX10xX3xX1a7xX1xX30xX31xX3xX2fxX30xX31xX3xX84xX41xX3xX4xX5exX6xX3xX4xX4fxX31xX21xX3xX92xXb0xX31xX21xXd1xX3xXexX7bxXdxX660xX31xX3xX1d4xX1xX6xXdxX3xX31xX21xX1xXdxXc2xX42xX3xXexX204xX4xXd1xX3xX92xX23axXd6xX3xX92xX5exX3xX4xX18xX4xX3xX4xX1xX17cxX3xX92xXeexX2dxX3xX4xX5exX6xX3xX17xX6xX31xX3xX17xXb4xX3xXexX1xX93xXd1xX3xXa6xX1xXb4xX31xX1xX3xXbxX1xX5exXd1xX3xXcxX1xX5exX3xXexX93xX4acxX31xX21xX3xXa6xX1xXb4xX31xX1xX3xXbxX1xX5exXd1xX3xX17xX6xX31xX3xXcxX1xX93xX467xX31xX21xX3xX84xX866xX3xXcxX17cxX31xX1xX3xX5exXd6xXd1xX3xX895xX17xX1a7xX424xX3xXexX17cxX31xX1xXd1xX3xX17xX6xX31xX3xXa6xX1xX17cxX3xX92xXeexX2dxX3xX15fcxX1xX98xX31xX21xXd1xX3xX4xX1xXcfxX31xX21xX3xX2fxXabxX4xX1xX3xXa6xX421xX1cxX423xX424xXdaxX2xXdfxX3xXexX17cxX31xX1xX3xX84xX4acxXdxX3xXexXdxX31xX1xX3xXexX1xX23axX31xX3xXbxX1xX98xX31xX21xX3xX4xX1xXcfxX31xX21xX3xX2fxXabxX4xX1xX3xX1bxX4exX22xX31xX1xX3xXexX52fxX31xX1xXd1xX3xX7xX18xX31xX21xX3xX7xXcbxXcfxXexXd1xX3xX4xX1xX5exX3xX92xX4fxX31xX21xXd1xX3xX18dxXcbxXd6xX39xXexX3xX5xXdxX1exXexX3xX31xX1xX93xX31xX21xX3xX1d4xX1xX55xX31xX21xX3xX1xX2dxX6xX31xX21xX3xX42xX6xX31xX21xXd1xX3xX42xXeaxXexX3xX4exX22xX31xX1xX3xXexX52fxX31xX1xXd1xX3xX1xX2dxX35xX31xX21xX3xX5xX2dxXeexX31xX3xXexX7bxX2dxX31xX21xX3xX1a7xX1xX30xX31xX3xX2fxX30xX31xX43xX16dxX3xXcxXdxX31xX1xX3xXexX1xX23axX31xX3xX4xX1xX17cxX3xX92xXeexX2dxX3xX18dxXcbxXd6xX39xXexX3xX5xXdxX1exXexXd1xX3xX31xX1xX6xX31xX1xX3xX4xX1xX25xX31xX21xXd1xX3xX1d4xXabxXbxX3xXexX1xX467xXdxX3xX31xX41xXd6xX3xX92xX6b0xX3xX92xX93xX28xX4xX3xX1a7xX1xX30xX31xX3xX2fxX30xX31xX3xX5exX31xX21xX3xX1xX4fxX3xX84xX41xX3xX4xX1xXcbxX31xX21xX3xXexX6xXd6xXd1xX3xX21xX25xXbxX3xX7xX3dxX4xX3xX4xX1dexX31xX21xX3xX4xXeaxXbxX3xX5exXd6xXd1xX3xX4xX1xXb4xX31xX1xX3xX18dxXcbxXd6xX199xX31xX3xXbxX1xX98xX31xX21xX3xX4xX1xXcfxX31xX21xX3xX2fxXabxX4xX1xXd1xX3xX1xXeexX31xX3xX4xX1xX39xX3xXexX1xXeaxXbxX3xX31xX1xXeaxXexX3xX35xX31xX1xX3xX1xX93xX268xX31xX21xX3xX1c0xXeaxXcbxX3xX92xX39xX31xX3xX92xX467xXdxX3xX7xXcfxX31xX21xX3xX1a7xX1xX30xX31xX3xX2fxX30xX31xX16dxX16dxX16dxX3xX4baxX39xX31xX3xX31xX6xXd6xXd1xX3xXexX22xX31xX1xX3xX1xX22xX31xX1xX3xX2fxXabxX4xX1xX3xX4exX1exX31xX1xX3xXa6xX421xX1cxX423xX424xXdaxX2xXdfxX3xXexX7bxXc2xX31xX3xX92xXabxX6xX3xX4exX41xX31xX3xXexX17cxX31xX1xX3xX92xX6b0xX3xX4xX1cfxX3xX4exX35xX31xX3xX92xX93xX28xX4xX3xX1d4xXdxX660xX42xX3xX7xX2dxX18xXexX3xXexXcfxXexX16dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX2dxX2fxXd6xXaxX12xX1a7xXbcxX42xX3xXd9xXdcxXd9xX2xX3xX5xX41xX3xX31xXbcxX42xX3xX4xX25xX3xX9a5xX3xX31xX21xX1xX52fxX6xX3xX92xX491xX4xX3xX4exXdxX1exXexX3xX18dxXcbxX6xX31xX3xXexX7bxX14xX31xX21xXd1xX3xX31xXbcxX42xX3xX4exX35xX31xX3xX5xX199xX3xXexX1xX1c5xX4xX3xX1xXdxX1exX31xX3xX31xX21xX1xXabxX3xX18dxXcbxXd6xX39xXexX3xX92xXeexXdxX3xX1xX4fxXdxX3xX92xX35xX31xX21xX3xX4xX18xX4xX3xX4xXeaxXbxXd1xX3xX31xX1xXdxX1exX42xX3xX1d4xX7c0xX3xXd9xXdcxXd9xX2xXdaxXd9xXdcxXd9xX2c8xX2a2xX3xX5xX41xX3xX31xXbcxX42xX3xXexX1xX3dxX3xX2c8xX3xXexX1xX1c5xX4xX3xX1xXdxX1exX31xX3xXa6xX1xX17cxX3xXexX1xXabxX3xXdcxXe1xX3xX4xX5exX6xX3xX17xX4fxX3xXa6xX1xXb4xX31xX1xX3xXexX7bxXabxX3xX84xX199xX3xX92xX1930xXd6xX3xX42xXeexX31xX1xX3xX1xX14xX4xX3xXexX271xXbxX3xX84xX41xX3xX5xX41xX42xX3xXexX1xX10xX2dxX3xXexX93xX3xXexX93xX268xX31xX21xXd1xX3xX92xXeexX2dxX3xX92xX3dxX4xXd1xX3xXbxX1xX2dxX31xX21xX3xX4xX18xX4xX1xX3xX13xXb0xX3xXa6xX1xXb4xX3xXb6xXdxX31xX1xX16dxX3xXb6xX8c6xXdxX3xX4xX1xX204xX31xX21xX3xXexX6xX3xX92xX199xXcbxX3xX4xX25xX3xXexX1xX660xX3xX1xX14xX4xX3xX84xX41xX3xX5xX41xX42xX3xXexX1xX10xX2dxX3xX17xX18xX4xX16dxX3xX13xX14xX4xX3xX268xX3xX17xX18xX4xX3xXexX93xX3xXexX93xX268xX31xX21xXd1xX3xX92xXeexX2dxX3xX92xX3dxX4xXd1xX3xX5xXcfxXdxX3xX7xXcfxX31xX21xXd1xX3xX7xX1c5xX3xX31xX1xXeaxXexX3xX18dxXcbxX18xX31xX3xXexX41dxX3xX5xX467xXdxX3xX31xX25xXdxX3xX92xX39xX31xX3xX1xX41xX31xX1xX3xX92xX4fxX31xX21xXd1xX3xX7xXcbxXcfxXexX3xX92xX467xXdxX3xX21xX1d6xX31xX3xX4exX25xX3xX84xX4acxXdxX3xX2fxX30xX31xX3xX84xX41xX3xX84xX22xX3xX2fxX30xX31xX3xX42xX41xX3xX5xX41xX42xXd1xX3xX42xX41xX3xX1xX41xX31xX1xX3xX92xX4fxX31xX21xXd1xX3xX1d4xX1xX55xX31xX21xX3xX92xX660xX3xX2fxX30xX31xX3xX4exXabxX3xXexX518xX31xX3xX1xXeexXdxX16dxX3xX8axX1c17xX3xX5xX41xX3xXexX1xXdxX39xXexX3xXexX1xX1c5xX4xX3xX84xX41xX3xX9a5xX3xX31xX21xX1xX52fxX6xX3xX4exXdxX39xXexX3xX4exX6xX2dxX3xX31xX39xXcbxX3xX42xX8c6xXdxX3xX4xX18xX31xX3xX4exX4fxXd1xX3xX92xX35xX31xX21xX3xX84xXdxXc2xX31xX3xXexX1xX93xX467xX31xX21xX3xX1c0xXcbxXd6xXc2xX31xX3xXexX1c5xX3xX42xX22xX31xX1xX3xX55xX31xX3xX5xXeexXdxX3xX84xX41xX3xX7xXcbxXd6xX3xX31xX21xX1xX52fxX3xX31xX1xX21cxX31xX21xX3xX5xX467xXdxX3xX17xX18xX4xX3xX2fxXeexXd6xXd1xX3xX92xX660xX3xX42xX8c6xXdxX3xX31xX21xX93xX467xXdxX3xX5xXcbxX55xX31xX3xX4xXcfxX3xX21xX1d6xX31xX21xX3xX5xX41xX42xX3xX1d4xXdxX660xXcbxX3xX42xX17fxXcbxX3xX4xX1xX2dxX3xX18dxXcbxX23axX31xX3xX4xX1xX204xX31xX21xX3xXexX7bxX2dxX31xX21xX3xX42xX14xXdxX3xX84xXdxX1exX4xX16dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX2dxX2fxXd6xXaxX12xX0xX10xX42xX12xX0xX7xXexX7bxX2dxX31xX21xX12xX17xX41xXdxX3xXd9xX44xX3xX42fxX6xX31xX3xXexXc26xX6xX3xX31xX1xX21cxX31xX21xX3xX42xX55xX3xX1xX22xX31xX1xXd1xX3xX92xXdxX660xX31xX3xX1xX22xX31xX1xX3xXexXdxXc2xX31xX3xXexXdxX39xX31xX16dxX0xX65xX7xXexX7bxX2dxX31xX21xX12xX0xX65xX10xX42xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxba4fxXcbxXexX1xX2dxX7bxXaxX12xX1a7xX1xX25xX42xX3xX15fcxX1xX25xX31xX21xX3xX84xXdxXc2xX31xX3xX17b8xX424xX4baxXdaxX1a7xXa6xX0xX65xXbxX12
Nhóm Phóng viên XDĐ-NC