Anh bác thông tin Nga bắn cảnh cáo tàu khu trục ở Biển Đen
Ngày 23/6, Bộ Quốc phòng Anh đã bác bỏ thông tin mà Nga đưa ra cùng ngày rằng nước này đã bắn cảnh cáo tàu khu trục HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh ở khu vực Biển Đen.
6270x6e98xc189xdaf0xee13xc1ecxf9cbxed12x7625xX7xf1ccxa795xace6xa16dxd4a4xecaexX5xc768xXaxa81cxbcbbxd112xX1xX3xc540x7e16xX4xX3xXexX1xa1a7xX14x724cxX3xXexXdxX14xX3xaa7axX1fxX6xX3xX17xb8bbxX14xX3xX4x6f78xX14xX1xX3xX4xX18xb9e7xX3xXex9f06xf408xX3x927cxX1xX38xX3xXex70ecxc5adxX4xX3xf77axX3x81cfxXdxdea2xX14xX3xe6b5xX10xX14xX0x954dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx72a4xX10xX6xba5exXaxX12xX25xX1fxX37xeee8xX3x8e0bx6ac0xX4exdb95xbfd6xX3xX45x873bxX3xbf94xX38xdfc0xX4xX3xXbxX1xc8ffxX14xX1fxX3xX13xX14xX1xX3x6bd5x7078xX3xX17xX18xX4xX3xX17xaa53xX3xXexX1xX1dxX14xX1fxX3xXexXdxX14xX3xf55axX37xX3xX25xX1fxX6xX3xX80xcbc5xX6xX3xX3fxX6xX3xX4xb7c7xX14xX1fxX3xX14xX1fxX37xX66xX3xX3fxf913xX14xX1fxX3xX14xX9cx9e29xX4xX3xX14xX37xX66xX3xX80xX81xX3xX17xX2axX14xX3xX4xX2exX14xX1xX3xX4xX18xX34xX3xXexX37xX38xX3xX3axX1xX38xX3xXexX3fxX40xX4xX3xX5dxdf37xef96xX3xcb5dxX10xf6b2xX10xX14xX60xX10xX3fxX3xX4xe766xX6xX3xX5dxX2exXdxX3x829axX38x917exX14xX3xX5dxX34xX37xX14xX1fxX3xX1fxXdxX6xX3xX13xX14xX1xX3xX43xX3xX3axX1xX38xX3xcf3dxa3d9xX4xX3xX45xXdxX47xX14xX3xX4axX10xX14xdce7xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcea0xX6xXbxXexXdxX34xX14xXaxX12xX0xXdxX94xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX94xX7xc01dxXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX60xXdxX7xXbxX5xX6xX66xdb2fxX3xX17xX5xX34xX4xX3axa657xX3xX94xX6xX3fxX1fxXdxX14xX139xX5xX10xXddxXexX14fxX3xX6xX38xXexX34xX156xX3xX94xX6xX3fxX1fxXdxX14xX139xX3fxXdxX1fxX1xXexX14fxX3xX6xX38xXexX34xX156xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX1xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1xX1dxX14xX1fxX3xXexXdxX14xX3xX25xX1fxX6xX3xX17xX2axX14xX3xX4xX2exX14xX1xX3xX4xX18xX34xX3xXexX37xX38xX3xX3axX1xX38xX3xXexX3fxX40xX4xX3xX43xX3xX45xXdxX47xX14xX3xX4axX10xX14xX3xX1xa5cbxX14xX1xX3xX2exX14xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4exX4exXdxX111xX17xX6xX34xXexX1xX6xX14xX1xX1xX34xX6xX111xX105xX14xX4exX14xX10xa767xX7xX4exX68xX2xX68xbb19xX4exX2x71e7x9ea2xX60x9853x9568xX1f2xX1f5xX1f2xX1eexX68xXexX1f1xX69xa3bfxX69xX5xX2xX111xdb0dxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1xX1dxX14xX1fxX3xXexXdxX14xX3xX25xX1fxX6xX3xX17xX2axX14xX3xX4xX2exX14xX1xX3xX4xX18xX34xX3xXexX37xX38xX3xX3axX1xX38xX3xXexX3fxX40xX4xX3xX43xX3xX45xXdxX47xX14xX3xX4axX10xX14xXaxX3xX60xX6xXexX6xX139xXbxX1xX34xXexX34xX139xX34xX3fxXdxX1fxXdxX14xX6xX5xX139xX7xX3fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX14fxX4exX4exX4xX60xX14xXdxX94xX1fxX111xX105xXdxX10xXexX14xX6xX94xXbxX5xX38xX7xX111xX105xX14xX4exXexX6bxX68xX1f5xX4exX38xXbxX5xX34xX6xX60xX10xX60xX4exX17xX34xX3axXexXexX203xX4exX68xX1f5xX68xX2x9954xX1f5xX6bxX299xX68xX1f4xX4exX1xX94xX7xX299xX60xX10xXddxX10xX14xX60xX10xX3fxX111xX203xXbxX1fxXaxX3xX4exX12xXcxX37xX38xX3xX3axX1xX38xX3xXexX3fxX40xX4xX3xX5dxXd8xXd9xX3xXdbxX10xXddxX10xX14xX60xX10xX3fxX3xX4xXe5xX6xX3xX5dxX2exXdxX3xXecxX38xXeexX14xX3xX5dxX34xX37xX14xX1fxX3xX1fxXdxX6xX3xX13xX14xX1xX111xX3x75bfxX25xX1fxX38xcdfdxX14xX14fxX3xX13xa57fx8243xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX34xX60xX66xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX17xX6fxX3xXexX3fxf459xX14xX6cxX3xX3axX1xX1dxX14xX1fxX3xX4xc2c9xX3xXbxX1xX18xXexX3xX17xX2axX14xX3xX4xX2exX14xX1xX3xX4xX18xX34xX3xX14xX37xX34xX3xX14xX1xXadxX94xX3xX105xX37xX34xX3xXexX37xX38xX3xX5dxXd8xXd9xX3xXdbxX10xXddxX10xX14xX60xX10xX3fxX111xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX34xX60xX66xXaxX12xXcxX37xX38xX3xX3axX1xX38xX3xXexX3fxX40xX4xX3xX14xX37xX66xX3xX80xaabdxX14xX3xXexX1xX38xdee7xX14xX3xX4xX1xa1d6xX3xXexX1xX106xX4xX3xX1xXdx6eb8xX14xX3xX4xX1xX38xX66xc79axX14xX3xX1xX2exXdxX3xXexX3fxX1c3xX14xX1xX3xX14xX1xX9cxX3xXexX1xX9cxefc5xX14xX1fxX3xX5xX38cxX3xXex65f9xX3xcc2exX60xX10xX7xX7xX6xX3xX2eaxcac5xX3axX3fxX6xXdxX14xX10xX2f4xX3xX80xX393xX14xX3xe986xX3fxX38xe085xXdxX6xX3xXexX1xX1dxX14xX1fxX3xXecxX38xX6xX3xX45xXdxX47xX14xX3xX4axX10xX14xX3xX105xX37xX3xX80xX31fxX3xX5xX37xX3xXexX38xX66xX393xX14xX3xX80xX9cxX3a7xX14xX1fxX3xX80xX9cxedadxX4xX3xX5xX38xe604xXexX3xXbxX1xX18xXbxX3xXecxX38xX73xX4xX3xXexX393xX3xX4xX1xX34xX3xXbxX1xdac9xXbxX111xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX34xX60xX66xXaxX12xX45xX6fxX3xX71xX38xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX14xX1fxX3xX13xX14xX1xX3xX4xX1xX34xX3xX3fxXadxX14xX1fxX3xX25xX1fxX6xX3xX80xX6xX14xX1fxX3xXexXdxX393xX14xX3xX1xX37xX14xX1xX3xX94xX6fxXexX3xX4xX38xX6fxX4xX3xXexX3fcxXbxX3xXexX3fxX3fcxX14xX3xX17xX2axX14xX3xX80xd42cxXdxX3xX17xX18xX4xX3xXexX46fxXdxX3xX45xXdxX47xX14xX3xX4axX10xX14xX3xX105xX37xX3xX80xX81xX3xX4xX2exX14xX1xX3xX17xX18xX34xX3xX105xd5d8xX3xX1xX34xX46fxXexX3xX80xX6fxX14xX1fxX3xX14xX37xX66xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX18xX4xX3xX17xX314xX14xX3xX5xXdxX314xX14xX3xXecxX38xX6xX14xX3xXexX3fxX34xX14xX1fxX3xX3axX1xX38xX3xX105xX106xX4xX111xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX34xX60xX66xXaxX12xXcxX3fxX9cxXb3xX4xX3xX80xX31fxX6cxX3xX45xX6fxX3xX71xX38xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX14xX1fxX3xX25xX1fxX6xX3xX4xX1xX34xX3xX17xXdxX393xXexX3xX5dxX46fxX94xX3xX80xX6fxXdxX3xX45xXdxX47xX14xX3xX4axX10xX14xX3xX105xX37xX3xX5xX106xX4xX3xX5xX9cxX3f7xX14xX1fxX3xXexX38xX37exX14xX3xX60xX38xX66xX314xX14xX3xXexX1xX38xX6fxX4xX3xX121xX378xX3xXecxX38xX6xX14xX3xX13xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX5xXdxX314xX14xX3xX17xX6xX14xX1fxX3xX25xX1fxX6xX3xX80xX81xX3xX14xX1fxe279xX14xX3xX4xX1x7a52xX14xX3xX1xX37xX14xX1xX3xX80xX6fxX14xX1fxX3xX105xXdxX3xXbxX1xX46fxX94xX3xX5xX81xX14xX1xX3xX1xX2exXdxX3xX25xX1fxX6xX3xX4xXe5xX6xX3xXexX37xX38xX3xX3axX1xX38xX3xXexX3fxX40xX4xX3xX5dxXd8xXd9xX3xXdbxX10xXddxX10xX14xX60xX10xX3fxX3xX43xX3xX3axX1xX38xX3xX105xX106xX4xX3xX45xXdxX47xX14xX3xX4axX10xX14xX3xX111xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX34xX60xX66xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xXbxX1xb195xX6xX3xX25xX1fxX6xX6cxX3xXexX37xX38xX3xX3axX1xX38xX3xXexX3fxX40xX4xX3xX5dxXd8xXd9xX3xXdbxX10xXddxX10xX14xX60xX10xX3fxX3xX80xX81xX3xXexXdxX393xX14xX3xX7xXeexX38xX3xX105xX37xX34xX3xX105xXa3xX14xX1fxX3xX17xXdxX47xX14xX3xX4xXe5xX6xX3xX25xX1fxX6xX3xX69xX3axX94xX3xX43xX3xX3axX1xX38xX3xX105xX106xX4xX3xX94xb94fxXdxX3xababxXdxX34xX5xX10xX14xXexX3xXexX1xX38xX6fxX4xX3xX45xX18xX14xX3xX80xX2exX34xX3xX121xX3fxXdxX94xX10xX6xX111xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX34xX60xX66xXaxX12xXcxX37xX38xX3xXexX38xX37exX14xX3xXexX3fxX6xX3xX4xXe5xX6xX3xX25xX1fxX6xX3xX80xX81xX3xX17xX2axX14xX3xX4xX2exX14xX1xX3xX4xX18xX34xX3xXexX3fxX34xX14xX1fxX3xX3axX1xXdxX3xX94xX18xX66xX3xX17xX6xX66xX3xX14xX412xX94xX3xX17xX34xX94xX3xXd9xX38xX139xX68xX1f4xXd8xX3xX80xX81xX3xXexX1xX2exX3xX17xX34xX94xX3xX4xX2exX14xX1xX3xX4xX18xX34xX3xXexX37xX38xX3xX3axX1xX38xX3xXexX3fxX40xX4xX3xX4xXe5xX6xX3xX13xX14xX1xX111xX3xXd9xX6xX38xX3xX80xX31fxX6cxX3xXexX37xX38xX3xX5dxXd8xXd9xX3xXdbxX10xXddxX10xX14xX60xX10xX3fxX3xX80xX81xX3xX3fxX3a7xXdxX3xX3axX1xX88xXdxX3xX105xXa3xX14xX1fxX3xX17xXdxX47xX14xX3xX4xXe5xX6xX3xX25xX1fxX6xX111xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX34xX60xX66xXaxX12xXd9xX6xX38xX3xX105xX40xX3xX105xXdxX38cxX4xX3xX14xX37xX66xX6cxX3xXexXa3xX66xX3xX105xXdxX314xX14xX3xXecxX38xXeexX14xX3xX7xX106xX3xXexX46fxXdxX3xX4axX46fxXdxX3xX7x9346xX3xXecxX38xX18xX14xX3xX13xX14xX1xX3xX43xX3xXd8xX34xX7xX3axX105xX6xX3xX80xX81xX3xX80xX9cxX3f7xX4xX3xXexX3fxXdxX38cxX38xX3xX80xX393xX14xX3xXexX3fxX40xX3xX7xX43xX3xX45xX6fxX3xX71xX38xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX14xX1fxX3xX25xX1fxX6xX3xX5xXdxX314xX14xX3xXecxX38xX6xX14xX3xX80xX393xX14xX3xX1xX37xX14xX1xX3xX80xX6fxX14xX1fxX3xX105xXdxX3xXbxX1xX46fxX94xX3xX5xX81xX14xX1xX3xX1xX2exXdxX3xXexX3fxX314xX14xX3xX4xXe5xX6xX3xXexX37xX38xX3xX3axX1xX38xX3xXexX3fxX40xX4xX3xX5dxXd8xXd9xX3xXdbxX10xXddxX10xX14xX60xX10xX3fxX111xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX34xX60xX66xXaxX12xXcxX3fxX34xX14xX1fxX3xX3axX1xXdxX3xX80xX31fxX6cxX3xX45xX6fxX3xX25xX1fxX34xX46fxXdxX3xX1fxXdxX6xX34xX3xX25xX1fxX6xX3xX14xX1fxX37xX66xX3xX68xX69xX4exX6bxX3xXexX38xX66xX314xX14xX3xX17xX73xX3xXd8xX34xX7xX3axX105xX6xX3xX4xX34xXdxX3xX105xX40xX3xX105xXdxX38cxX4xX3xXexX3fxX314xX14xX3xX5xX37xX3xX94xX6fxXexX3xa693xX1xX37xX14xX1xX3xX80xX6fxX14xX1fxX3xX3axX1xXdxX314xX38xX3xX3axX1xX5c8xX4xX1xX3xX3fx89bcxX3xX3fxX37xX14xX1fx712fxX3xX4xXe5xX6xX3xXbxX1xX5c8xX6xX3xX13xX14xX1xX111xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX34xX60xX66xXaxX12xX2f3xX1xX18xXexX3xX17xXdxX47xX38xX3xX105xXb3xXdxX3xX17xX18xX34xX3xX1fxXdxXb3xXdxX6cxX3xX14xX1fxX9cxX3a7xXdxX3xXbxX1xX18xXexX3xX14xX1fxX1dxX14xX3xX45xX6fxX3xX25xX1fxX34xX46fxXdxX3xX1fxXdxX6xX34xX3xX25xX1fxX6xX3xXd8xX6xX3fxXdxX6xX3xa056xX6xX3axX1xX6xX3fxX34xX105xX6xX3xX4xX1xX34xX3xX17xXdxX393xXexX3xX7x683fxX3xXexX3fxXdxX38cxX38xX3xX4axX46fxXdxX3xX7xX737xX3xX13xX14xX1xX3xX105xX493xX3xX105xX40xX3xX105xXdxX38cxX4xX3xX14xX37xX66xX111xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xXexX1xX34xX3fxXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX13xX2f3xX0xX4exXbxX12
Theo AP