Chủ động phòng, chống dịch tại bộ phận “một cửa”
(Baothanhhoa.vn) - Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận “một cửa” và Nhân dân khi đến giao dịch, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại bộ phận “một cửa” các cấp.
ad1bx1188fx11fd5xd7b7x12d52x109b4x10704xe498xc901xX7x114bexfea1x10724xe0a6x10b39xf44cxX5xc757xXax12690xb3eaxX1x10249xX3xfb59x111ccxf099xc229xX3xXbxX1xd318xX19xX1axe93axX3xX4xX1xc3f7xX19xX1axX3x13086xc42fxX4xX1xX3xXexba11xXdxX3xeb9cxX18xX3xXbxX1x1151exX19xX3xcf32x11a9cxX18xXexX3xX4xdd0axX6x124dcxX0xd8d8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX19xXexX10x12995xXaxX12xX0xXdxX3bxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX29xXexX1xe152xX3bxX32xX3xXdxX13xX10xX19xXexX10xX58xXaxX3xX7xXex1152cxX5xX10xX9xXaxfac9xXdxX29xXexX1x10e50xX3xdc30xX2x1153fxXbx11059xdf44xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX83xX3x113eexX87x12af6xXbxX89xX8axXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX44xX44xXdxd1acxX32xX6xd4c1xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa7xX6xXa4xd2ccxX19xX44xX19xX10xX7exX7xX44x112e8xX87xXb9x12a99xX44xX2xb6baxX85xX29xX2xXb9xX87xX96xX85xXb9xX85xXex107bfxX96xXcaxX94xXbfxX5xX87xXa4xaf72xXbxX1axc20bxX58xX9xXcaxXbcxX96xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exX19xX1axX21xX3xX4xX1xX25xX19xX1axX3xX29xX2axX4xX1xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX18xX3xXbxX1xX37xX19xX3xX3axX3bxX18xXexX3xX4xX40xX6xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa7xX19xXaxX12xX13xaf7fxX19xX1axX3xX4xX1xd00cxX4xX3xXcxX58xX6axX19xX1axX3xXex1031dxX3bxX3xb4c8xX1xf995xX4xX3xXb1xX144xX3xX1xe729xX19xX1xX3xX4xX1xd1bdxX19xX1xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xXex1058exX19xX1xX3xX1axXdxf8d5xXdxX3x11484xX6axX79x11a17xXexX3xXexX1xX15xX3xXexX144xX4xX3xX1xX14bxX19xX1xX3xX4xX1xX151xX19xX1xX3xX4xX1xXa7xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xX29xX13fxX19xXa4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc5afxX10xX6xX29xXaxX12x11699xeaeexX3xX32xX161xXa7xX3xX17xX161xX3bxX3xX6xX19xX3xXexXa7xX14bxX19xX3xX7xX135xX4xX3xaef3xX1xbe49xX10xX3xX4xX1xXa7xX3xX4xd686xX19xX3xX32xX18xX21xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xX4xX1xX135xX4xX21xX3xXb1xXdxaf45xX19xX3xX4xX1xX135xX4xX3xX5xX14bxX3bxX3xXb1xXdx102f4xX4xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX18xX3xXbxX1xX37xX19xX3xX3axX3bxX18xXexX3xX4xX40xX6xX42xX3xXb1xX14bxX3x1258exX1xX13fxX19xX3xX29xX13fxX19xX3xX1b6xX1xXdxX3xX17xX167xX19xX3xX1axXdxX6xXa7xX3xX29xX2axX4xX1xX21xX3xX4xX1c0xX4xX3xX7xe335xX21xX3xX32xX6xX19xX21xX3xX19xX1axX14bxX19xX1xX21xX3x10156xb8ccxX1fexff82xX3xX4xX1c0xX4xX3xX1xX6axX79xX1e2xX19xX21xX3xXexX1xX2axX3xX89xbdf4xX21xX3xXexX1xX14bxX19xX1xX3xXbxX1xX25xX3xX17xX243xX3xXexX1x10039xX4xX3xX1xXdxX1e2xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX1d4xX3bxX3xX4xX1c0xX4xX3xX32xXdxX1e2xX19xX3xXbxX1xX1c0xXbxX3xXbxX1xX1exX19xX1axX21xX3xX4xX1xX25xX19xX1axX3xX29xX2axX4xX1xX3xX13x11e83x1005axe861xX231xe32bxX2xee5axX3xXexX2fxXdxX3xX32xX18xX3xXbxX1xX37xX19xX3xX3axX3bxX18xXexX3xX4xX40xX6xX42xX3xX4xX1c0xX4xX3xX4xd85fxXbxXa4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxXa7xX29xX79xXaxX12xXcxX58xX6axX19xX1axX3xXexX13fxX3bxX3xX142xX1xX144xX4xX3xXb1xX144xX3xX1xX14bxX19xX1xX3xX4xX1xX151xX19xX1xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xXexX15bxX19xX1xX3xX5xX14bxX3xX19x10797xXdxX3xX4x114fbxX3xX7xX25xX3xX5xb990xc9e8xX19xX1axX3xX19xX1axX2f5x1117bxXdxX3xX17xX167xX19xX3xX1axXdxX6xXa7xX3xX29xX2axX4xX1xX3xX1x10c0fxX19xX1axX3xX19xX1axX14bxX79xX3xX58xX2a8xXexX3xX17xX12fxX19xX1axXa4xX3xXcxde4axX3xX17xdf37xX6axX3xX19x120e8xX3bxX3xX17xX167xX19xX3xX19xX6xX79xX21xX3xXcxX58xX6axX19xX1axX3xXexX13fxX3bxX3xX142xX1xX144xX4xX3xXb1xX144xX3xX1xX14bxX19xX1xX3xX4xX1xX151xX19xX1xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xXexX15bxX19xX1xX3xX17xX243xX3xXexXdxX167xXbxX3xX19xX1xX37xX19xX3xXb9xX96xXa4xX87xX2xX28bxX3xX1x1259dxX3xX7xX2ebxX21xX3xXexX58xXa7xX19xX1axX3xX17xX2efxX3xXexXdxX167xXbxX3xX19xX1xX37xX19xX3xX3bxf927xXdxX3xXb9xX2xXa4xXcaxXb9xXbcxX3xX1xX372xX3xX7xX2ebxX21xX3xX19xX32axX3bxX3xXexX58xX2f5xX38cxX4xX3xX4xX1xX6axX79xX1a0xX19xX3xX7xX6xX19xX1axX3xXbcxXa4xX2xX28bxX85xX3xX1xX372xX3xX7xX2ebxX21xX3xX7xX25xX3xX17xX243xX3xX1axXdxX161xXdxX3xX164xX6axX79xX167xXexX3xX5xX14bxX3xXb9xX2xXa4xX28bxXbcxXbfxX3xX1xX372xX3xX7xX2ebxXa4xX3xX1fexX1xX30fxX3bxX3xX1xX2fxX19xX3xX4xX1xX167xX3xXexX25xXdxX3xX17xX6xX3xX19xX1axX6axX79xX3xX4xX2ebxX3xX5xX13fxX79xX3xX19xX1xXdx10cefxX3bxX3xX29xX2axX4xX1xX3xX32xX1e2xX19xX1xX21xX3xX32xX161xXa7xX3xX17xX161xX3bxX3xX1xXa7xX2fxXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX15xX6xX3xX4xX1c0xX4xX3xX4xX2ebxX3xX164xX6axX6xX19xX3xX1xX14bxX19xX1xX3xX4xX1xX151xX19xX1xX3xX1fexX1xX14bxX3xX19xX2f5xX38cxX4xX3xXb1xX14bxX3xX17xX1c0xXbxX3xX135xX19xX1axX3xX79xX1d4xX6axX3xX4xX326xX6axX3xX4xX2a8xXbxX3xXexX1xXdxX167xXexX3xX5xXdxX1d4xX19xX3xX164xX6axX6xX19xX3xX17xX167xX19xX3xX1xXa7xX2fxXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xX7xX161xX19xX3xX89xX6axX2a8xXexX21xX3xX1b6xXdxX19xX1xX3xX29xXa7xX6xX19xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX29xXa7xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX1e2xXbxX3xXb1xX14bxX3xX19xX1axX2f5xX2fdxXdxX3xX29xX13fxX19xX21xX3xX19xX1x111abxX19xX1axX3xX19xX1axX14bxX79xX3xX17xX326xX6axX3xXexX1xX1c0xX19xX1axX3xX94xX289xXb9xX87xXb9xX87xX21xX3xXexX58xX6axX19xX1axX3xXexX13fxX3bxX3xX17xX243xX3xXexX1xX255xX4xX3xX1xXdxX1e2xX19xX3xX4xX1c0xX4xX3xX32xXdxX1e2xX19xX3xXbxX1xX1c0xXbxX3xXbxX1xX1exX19xX1axX3xX29xX2axX4xX1xX3xX4xX1xf667xXexX3xX4xX1xdcb7xX3xXexX1xX10xXa7xX3xX13xX1xX15bxX3xXexX1xX2axX3xX7xX25xX3xX2xX85xX44xX13xXcxX289xXcxXcxX1axX21xX3xX19xX1axX14bxX79xX3xXbcxX2xX289xXbcxX289xXb9xX87xXb9xX87xX3xX4xX15xX6xX3xXcxX1xX15xX3xXexX2f5xX38cxX19xX1axX3xX13xX1xX151xX19xX1xX3xXbxX1xX15xX3xXb1x1289cxX3xXexX1xX255xX4xX3xX1xXdxX1e2xX19xX3xX4xX1c0xX4xX3xX32xXdxX1e2xX19xX3xXbxX1xX1c0xXbxX3xX4xX2a8xXbxX3xX32xX1c0xX4xX1xX3xXbxX1xX1exX19xX1axX21xX3xX4xX1xX25xX19xX1axX3xX29xX2axX4xX1xX3xX13xX285xX286xX287xX231xX289xX2xX28bxXa4xX3xX13xX1c0xX19xX3xX32xX18xX3xXexX58xX6axX19xX1axX3xXexX13fxX3bxX3xX1b6xX1xXdxX3xX1axXdxX161xXdxX3xX164xX6axX79xX167xXexX3xXexX1xX15xX3xXexX144xX4xX3xX1xX14bxX19xX1xX3xX4xX1xX151xX19xX1xX3xd9d7xXcxXcxX199xX13xefc3xX3xXbxX1xX161xXdxX3xX17xX10xXa7xX3xX1b6xX1x11018xX6axX3xXexX58xX6xX19xX1axX3xXb1xX14bxX3xX1axXdxX4b4xX3xX1b6xX1xXa7xX161xX19xX1axX3xX4xX1c0xX4xX1xX3xXb1xX38cxXdxX3xX4xX12fxX19xX1axX3xX29xX13fxX19xX3xXb9xX3bxXa4xX3xXcxX2a8xXexX3xX4xX161xX3xX32xX14bxX19xX3xX1axX1xX167xX3xX19xX1axX372xXdxX3xX4xX1xX2fdxX3xX4xX15xX6xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xX29xX13fxX19xX3xX4xde90xX19xX1axX3xX17xX2f5xX2f6xX4xX3xX1b6xX1d4xX3xX1axXdxX243xX19xX3xX4xX1c0xX4xX1xX3xXb9xX3bxX3xXexX1xX10xXa7xX3xX164xX6axX79xX3xX17xX2axX19xX1xXa4xX3xX19fxX2fxXdxX3xX29xXdxX1e2xX19xX3xX4xX1c0xX4xX3xXex11dc1xX3xX4xX1xX135xX4xX21xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xX29xX13fxX19xX3xX1b6xX1xXdxX3xX17xX167xX19xX3xX1axXdxX161xXdxX3xX164xX6axX79xX167xXexX3xXcxXcxX199xX13xX3xX17xX54bxX6axX3xX17xX2f5xX2f6xX4xX3xX17xXa7xX3xXexX1xX13fxX19xX3xX19xX1xXdxX1e2xXexX21xX3xX58xX40xX6xX3xXexX6xX79xX3xX7xX1c0xXexX3xX1b6xX1xX6axX5cfxX19xX21xX3xX17xX10xXa7xX3xX1b6xX1xX5cfxX6axX3xXexX58xX6xX19xX1axX3xXexX58xXa7xX19xX1axX3xX7xX6axX25xXexX3xX164xX6axX1c0xX3xXexX58xc652xX19xX1xX3xX1axXdxX6xXa7xX3xX29xX2axX4xX1xX3xXb1xX14bxX3xX1b6xX1xX6xXdxX3xX32xX1c0xXa7xX3xX79xX3xXexX167xX3xX32xfcf1xXexX3xX32xX6axX18xX4xXa4xX3xX1fexX1xX4b4xX19xX1axX3xX19xX1axX2f5xX2fdxXdxX3xX17xXdxX3xX4x1193exX19xX1axX3xX3bxX14bxX3xX1b6xX1xX12fxX19xX1axX3xXexX1xX255xX4xX3xX1xXdxX1e2xX19xX3xXcxXcxX199xX13xX3xX7xX506xX3xX1b6xX1xX12fxX19xX1axX3xX17xX2f5xX2f6xX4xX3xXb1xX14bxXa7xX3xX32xX1d4xX19xX3xXexX58xXa7xX19xX1axX3xXexX58xX6axX19xX1axX3xXexX13fxX3bxXa4xX3xb76fxX1xXdxX3xX4xX12fxX19xX1axX3xX29xX13fxX19xX3xX1axXdxX161xXdxX3xX164xX6axX79xX167xXexX3xX89xXa7xX19xX1axX3xXcxXcxX199xX13xX21xX3xX4xX1c0xX19xX3xX32xX18xX3xX4xX15xX6xX3xXexX58xX6axX19xX1axX3xXexX13fxX3bxX3xX7xX506xX3xX4xX2efxX3xXexX58xX1c0xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX1e2xX3bxX3xX1xX2f5xX38cxX19xX1axX3xX29x11c60xX19xX3xX4xX1c0xX4xX1xX3xX7xX40xX3xX29xX144xX19xX1axX3xX29xX2axX4xX1xX3xXb1xX144xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xXexX58xX255xX4xX3xXexX6axX79xX167xX19xX3xX3bxX135xX4xX3xX17xX18xX3xXbcxX3xXb1xX14bxX3xX94xX3xXexX2fxXdxX3xX17xX2axX6xX3xX4xX1xX15bxX3xX1xXexXexXbxX7xX83xX44xX44xX29xXdxX4xX1xXb1xX6axX4xXa7xX19xX1axXa4xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa7xX6xXa4xX1axXa7xXb1xXa4xXb1xX19xX3xX1xXa7xX501xX4xX3xX164xX6axX6xX3xX29xX2axX4xX1xX3xXb1xX144xX3xX32xX2f5xX6axX3xX4xX1xX151xX19xX1xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xX151xX4xX1xX3xX17xX1a0xX3xX1xX2fxX19xX3xX4xX1xX167xX3xXb1xXdxX1e2xX4xX3xX17xXdxX3xX5xX2fxXdxX3xX19xX1xXdxX54bxX6axX3xX5xX326xX19xXa4xX3xXcxX658xX19xX1axX3xX17xX14bxXdxX3xX1xaf0dxX3xXexX58xX2f6xX3xXexX658xX3xX4xX1xX135xX4xX21xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xX29xX13fxX19xX3xXexX1xX255xX4xX3xX1xXdxX1e2xX19xX3xX29xX2axX4xX1xX3xXb1xX144xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xXexX58xX255xX4xX3xXexX6axX79xX167xX19xX3xX5xX14bxX3xX87xXb9xXbcxXbfxXbcxX28bxX87xX87xX28bxX87xX87xXa4xX3xXcxX323xX3xX17xX326xX6axX3xXexX1xX1c0xX19xX1axX3xX96xX3xX17xX167xX19xX3xX19xX6xX79xX21xX3xX29xX2axX4xX1xX3xX32xX1e2xX19xX1xX3xX4xX2ebxX3xX32xX161xX19xX3xX17xX2f5xX2f6xX4xX3xX1b6xXdxX1a0xX3bxX3xX7xXa7xX1c0xXexX3xX19xX1xX2f5xX19xX1axX3xXb1xXdxX1e2xX4xX3xXbxX1xX1exX19xX1axX21xX3xX4xX1xX25xX19xX1axX3xX29xX2axX4xX1xX3xXb1xX799xX19xX3xX17xX2f5xX2f6xX4xX3xXcxX58xX6axX19xX1axX3xXexX13fxX3bxX3xX142xX1xX144xX4xX3xXb1xX144xX3xX1xX14bxX19xX1xX3xX4xX1xX151xX19xX1xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xXexX15bxX19xX1xX3xXexX1xX255xX4xX3xX1xXdxX1e2xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX1d4xX3bxX3xXexbbb3xX4xXa4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxXa7xX29xX79xXaxX12xXcxX1xX255xX4xX3xX1xXdxX1e2xX19xX3xX4xX1c0xX4xX3xX4xX1xX15bxX3xXexX1xX2axX3xX4xX15xX6xX3xXcxX58xX6axX19xX1axX3xX2f5xX2ebxX19xX1axX3xXb1xX14bxX3xX4xX15xX6xX3xXexX15bxX19xX1xX3xXb1xX54bxX3xXbxX1xX1exX19xX1axX21xX3xX4xX1xX25xX19xX1axX3xX29xX2axX4xX1xX3xX13xX285xX286xX287xX231xX289xX2xX28bxX21xX3xX32xX18xX3xXbxX1xX37xX19xX3xX3axX3bxX18xXexX3xX4xX40xX6xX42xX3xX22exX22fxX1fexX231xX3xX1xX6axX79xX1e2xX19xX3xXcxb003xX19xX1xX3xbcdaxXdxX6xX3xXb1xX799xX19xX3xX1xXa7xX2fxXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xX32xX6ccxX19xX1xX3xXexX1xX2f5xX2fdxX19xX1axXa4xX3xXcxX6axX79xX3xX19xX1xXdxX1d4xX19xX21xX3xX17xX1a0xX3xX32xX161xXa7xX3xX17xX161xX3bxX3xX1axXdxX243xX19xX3xX4xX1c0xX4xX1xX3xXexX1xX10xXa7xX3xX4xX1xX15bxX3xX17xX2fxXa7xX21xX3xXexX323xX3xX19xX1axX14bxX79xX3xX2xX3xX17xX167xX19xX3xX2xX96xX289xX94xX21xX3xX32xX18xX3xXbxX1xX37xX19xX3xX3axX3bxX18xXexX3xX4xX40xX6xX42xX3xX4xX1xX15bxX3xXexXdxX167xXbxX3xX19xX1xX37xX19xX3xXb1xX14bxX3xX1axXdxX161xXdxX3xX164xX6axX79xX167xXexX3xX19xX1xX4b4xX19xX1axX3xXcxXcxX199xX13xX3xX4xX326xX19xX3xXexX1xXdxX167xXexX3xXbxX1xX144xX4xX3xXb1xX144xX3xX1xXa7xX2fxXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xX7xX161xX19xX3xX89xX6axX2a8xXexX21xX3xX1b6xXdxX19xX1xX3xX29xXa7xX6xX19xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX19xX1axX2f5xX2fdxXdxX3xX29xX13fxX19xX3xXb1xX14bxX3xX29xXa7xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX1e2xXbxXa4xX3xX1fexX1xX4b4xX19xX1axX3xXcxXcxX199xX13xX3xX1b6xX1xX12fxX19xX1axX3xX4xX2a8xXbxX3xXexX1xXdxX167xXexX21xX3xX1xX6axX79xX1e2xX19xX3xXcxX9b5xX19xX1xX3xX9b9xXdxX6xX3xX17xX5cfxX79xX3xX3bxX2fxX19xX1xX3xXexX6axX79xX1d4xX19xX3xXexX58xX6axX79xX54bxX19xX3xX17xX1a0xX3xXexX658xX3xX4xX1xX135xX4xX21xX3xX4xX1c0xX3xX19xX1xX13fxX19xX3xX5xX705xXdxX3xXexX1xX2fdxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX1axXdxX161xXdxX3xX164xX6axX79xX167xXexX3xX19xX1xX30fxX3bxX3xX1xX2fxX19xX3xX4xX1xX167xX3xXexX37xXbxX3xXexX58xX6axX19xX1axX3xX17xX12fxX19xX1axX3xX19xX1axX2f5xX2fdxXdxXa4xX3xX13xX705xX19xX1axX3xXb1xX38cxXdxX3xX17xX2efxX21xX3xX1xX6axX79xX1e2xX19xX3xXcxX9b5xX19xX1xX3xX9b9xXdxX6xX3xX4xX622xX19xX1axX3xX1b6xX1xX6axX79xX167xX19xX3xX1b6xX1xX151xX4xX1xX3xXexX658xX3xX4xX1xX135xX4xX21xX3xX4xX1c0xX3xX19xX1xX13fxX19xX3xXexX32axX19xX1axX3xX4xX2f5xX2fdxX19xX1axX3xX7xX40xX3xX29xX144xX19xX1axX3xX29xX2axX4xX1xX3xXb1xX144xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xXexX58xX255xX4xX3xXexX6axX79xX167xX19xX3xX3bxX135xX4xX3xX17xX18xX3xXbcxX3xXb1xX14bxX3xX94xX3xX17xX1a0xX3xX89xX40xX3xX5xee5cxX3xX1xX372xX3xX7xX2ebxX3xX4xX12fxX19xX1axX3xXb1xXdxX1e2xX4xX3xXexX58xX1d4xX19xX3xX3bxX12fxXdxX3xXexX58xX2f5xX2fdxX19xX1axX3xX3bxX2fxX19xX1axXa4xX3xX199xXdxX1e2xX19xX3xX19xX6xX79xX21xX3xX32xX18xX3xXbxX1xX37xX19xX3xX3axX3bxX18xXexX3xX4xX40xX6xX42xX3xX22exX22fxX1fexX231xX3xX1xX6axX79xX1e2xX19xX3xXcxX9b5xX19xX1xX3xX9b9xXdxX6xX3xX17xX243xX3xX1xXa7xX2fxXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX58xX21fxX3xX5xX2fxXdxX3xX32xX6ccxX19xX1xX3xXexX1xX2f5xX2fdxX19xX1axXa4xX3xXcxX2a8xXexX3xX4xX161xX3xX4xX1c0xX19xX3xX32xX18xX21xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xX4xX1xX135xX4xX21xX3xXb1xXdxX1d4xX19xX3xX4xX1xX135xX4xX3xX5xX14bxX3bxX3xXb1xXdxX1e2xX4xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX18xX3xXbxX1xX37xX19xX3xX3axX3bxX18xXexX3xX4xX40xX6xX42xX3xXexX1xX255xX4xX3xX1xXdxX1e2xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX1d4xX3bxX3xXexX92fxX4xX3xXb1xXdxX1e2xX4xX3xXexXdxX167xXbxX3xX19xX1xX37xX19xX3xXb1xX14bxX3xX89xX40xX3xX5xXbb3xX3xX1xX372xX3xX7xX2ebxX3xX4xX15xX6xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xX29xX13fxX19xX21xX3xX1b6xX1xX12fxX19xX1axX3xX17xX1a0xX3xX17xX6ccxX19xX1xX3xXexX58xX1e2xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xXb1xXdxX1e2xX4xXa4xX3xXcxX58xXa7xX19xX1axX3xX164xX6axX1c0xX3xXexX58xX6ccxX19xX1xX3xX1axXdxX161xXdxX3xX164xX6axX79xX167xXexX3xX1xX372xX3xX7xX2ebxX21xX3xX4xX1c0xX19xX3xX32xX18xX21xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xX4xX1xX135xX4xX3xX17xX54bxX6axX3xXexX1xX255xX4xX3xX1xXdxX1e2xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX1d4xX3bxX3xXb1xXdxX1e2xX4xX3xX17xX10xXa7xX3xX1b6xX1xX5cfxX6axX3xXexX58xX6xX19xX1axX21xX3xX7xX1c0xXexX3xX1b6xX1xX6axX5cfxX19xX3xXexX6xX79xX3xXb1xX14bxX3xX1axXdxX4b4xX3xX1b6xX1xXa7xX161xX19xX1axX3xX4xX1c0xX4xX1xX3xX6xX19xX3xXexXa7xX14bxX19xX3xX1b6xX1xXdxX3xX1axXdxX6xXa7xX3xX29xX2axX4xX1xX8axX3xX1xX2f5xX38cxX19xX1axX3xX29xX799xX19xX3xXb1xX14bxX3xX89xX40xX3xX5xXbb3xX3xXexXdxX167xXbxX3xX19xX1xX37xX19xX3xX1xX372xX3xX7xX2ebxX3xX19xX1xX6xX19xX1xX21xX3xX1axXdxX161xX3bxX3xXexX1xX2fdxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX1b6xX1xXdxX3xXexXdxX167xXbxX3xX89xX92fxX4xX3xXb1xX38cxXdxX3xXexX658xX3xX4xX1xX135xX4xX21xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xX29xX13fxX19xXa4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxXa7xX29xX79xXaxX12xXcxX2fxXdxX3xX89xX243xX3xX19fxX12fxX19xX1axX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX5bdxX19fxX12fxX19xX1axX3xd2e3xX2ebxX19xX5c2xX21xX3xX29xX705xX3xX7xX25xX3xX5xX2f5xX2f6xX19xX1axX3xX1xX372xX3xX7xX2ebxX3xX1axXdxX161xXdxX3xX164xX6axX79xX167xXexX3xXcxXcxX199xX13xX3xX1b6xX1xX12fxX19xX1axX3xX19xX1xXdxX54bxX6axX3xX19xX1xX2f5xX19xX1axX3xX4xX1c0xX4xX3xX32xXdxX1e2xX19xX3xXbxX1xX1c0xXbxX3xXbxX1xX1exX19xX1axX21xX3xX4xX1xX25xX19xX1axX3xX29xX2axX4xX1xX3xX32xX1e2xX19xX1xX3xX4xX622xX19xX1axX3xX17xX2f5xX2f6xX4xX3xXexX1xX255xX4xX3xX1xXdxX1e2xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX1d4xX3bxX3xXexX92fxX4xXa4xX3xX13xX1c0xX4xX3xXexX658xX3xX4xX1xX135xX4xX21xX3xX4xX1c0xX3xX19xX1xX13fxX19xX3xX1b6xX1xXdxX3xX17xX167xX19xX3xX1axXdxX161xXdxX3xX164xX6axX79xX167xXexX3xXcxXcxX199xX13xX3xXexX58xX255xX4xX3xXexXdxX167xXbxX3xXexX2fxXdxX3xX32xX18xX3xXbxX1xX37xX19xX3xX3axX3bxX18xXexX3xX4xX40xX6xX42xX3xX22exX22fxX1fexX231xX3xX89xX243xX3xXbxX1xX161xXdxX3xX7xX1c0xXexX3xX1b6xX1xX6axX5cfxX19xX3xXexX6xX79xX3xXexX2fxXdxX3xX4xX40xX6xX3xX58xX6xX3xXb1xX14bxXa7xX8axX3xX17xX10xXa7xX3xX1b6xX1xX5cfxX6axX3xXexX58xX6xX19xX1axX3xXexX58xXa7xX19xX1axX3xX7xX6axX25xXexX3xX164xX6axX1c0xX3xXexX58xX6ccxX19xX1xX3xX1axXdxX161xXdxX3xX164xX6axX79xX167xXexX3xXcxXcxX199xX13xX8axX3xX1b6xX1xX12fxX19xX1axX3xXexX37xXbxX3xXexX58xX6axX19xX1axX3xX164xX6axX1c0xX3xX17xX12fxX19xX1axX3xX19xX1axX2f5xX2fdxXdxX3xX4xX705xX19xX1axX3xX5xX92fxX4xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX18xX3xXbxX1xX37xX19xX3xX3axX3bxX18xXexX3xX4xX40xX6xX42xXa4xX3xX13xX12fxX19xX1axX3xX4xX1xX135xX4xX21xX3xXb1xXdxX1d4xX19xX3xX4xX1xX135xX4xX3xXexX1xX255xX4xX3xX1xXdxX1e2xX19xX3xX19xX1xXdxX1e2xX3bxX3xXb1xX144xX3xXexX2fxXdxX3xX32xX18xX3xXbxX1xX37xX19xX3xX3axX3bxX18xXexX3xX4xX40xX6xX42xX3xX4xX2efxX3xXexX58xX1c0xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX1e2xX3bxX3xXexX1xX255xX4xX3xX1xXdxX1e2xX19xX3xX4xX1c0xX4xX3xX32xXdxX1e2xX19xX3xXbxX1xX1c0xXbxX3xXbxX1xX1exX19xX1axX21xX3xX4xX1xX25xX19xX1axX3xX29xX2axX4xX1xX3xXexX1xX10xXa7xX3xX164xX6axX79xX3xX17xX2axX19xX1xXa4xXa4xXa4xX3xX748xX1xX12fxX19xX1axX3xX4xX1xX15bxX3xX89xX243xX3xX19fxX12fxX19xX1axX3xXcxX1xX6xX19xX1xX21xX3xX1xXdxX1e2xX19xX3xX19xX6xX79xX3xX32xX18xX3xXbxX1xX37xX19xX3xX3axX3bxX18xXexX3xX4xX40xX6xX42xX3xX2xX96xX3xX89xX243xX21xX3xXexX1xX2axX3xXexX58xX2a8xX19xX3xXexX58xX1d4xX19xX3xX17xX2axX6xX3xX32xX14bxX19xX3xX1xX6axX79xX1e2xX19xX3xX19fxX12fxX19xX1axX3xXdedxX2ebxX19xX3xX4xX622xX19xX1axX3xXexX1xX255xX4xX3xX1xXdxX1e2xX19xX3xX17xX326xX79xX3xX17xX15xX3xX4xX1c0xX4xX3xX32xXdxX1e2xX19xX3xXbxX1xX1c0xXbxX3xXbxX1xX1exX19xX1axX21xX3xX4xX1xX25xX19xX1axX3xX29xX2axX4xX1xX3xX32xX1e2xX19xX1xXa4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22fxXa7xX29xX79xXaxX12xXcxX323xX3xX19xX6xX79xX3xX4xX1xXa7xX3xX17xX167xX19xX3xX1b6xX1xXdxX3xX4xX12fxX19xX1axX3xX32xX25xX3xX1xX167xXexX3xX29xX2axX4xX1xX3xX13xX285xX286xX287xX231xX289xX2xX28bxX21xX3xX32xX18xX3xXbxX1xX37xX19xX3xX3axX3bxX18xXexX3xX4xX40xX6xX42xX3xX4xX1c0xX4xX3xX4xX2a8xXbxX3xX4xX32axX19xX3xX4xX135xX3xXexX6ccxX19xX1xX3xX1xX6ccxX19xX1xX3xXexX1xX255xX4xX3xXexXdxX405xX19xX3xX4xX15xX6xX3xX17xX2axX6xX3xXbxX1xX2f5xX2ebxX19xX1axX21xX3xX17xX2ebxX19xX3xXb1xX2axX3xXb1xX799xX19xX3xXexXdxX167xXbxX3xXexX144xX4xX3xXexX1xX255xX4xX3xX1xXdxX1e2xX19xX3xXexX25xXexX3xX4xX1c0xX4xX3xX32xXdxX1e2xX19xX3xXbxX1xX1c0xXbxX3xXbxX1xX1exX19xX1axX21xX3xX4xX1xX25xX19xX1axX3xX29xX2axX4xX1xX3xX32xX1e2xX19xX1xXa4xX3xX19fxX372xX19xX1axX3xXexX1xX2fdxXdxX21xX3xX17xX5cfxX79xX3xX3bxX2fxX19xX1xX3xX135xX19xX1axX3xX29xX144xX19xX1axX3xX4xX12fxX19xX1axX3xX19xX1axX1xX1e2xX3xXexX1xX12fxX19xX1axX3xXexXdxX19xX21xX3xX17xX1a0xX3xX89xX40xX3xX5xXbb3xX3xX1xX372xX3xX7xX2ebxX3xXexX58xX255xX4xX3xXexX6axX79xX167xX19xX3xX3bxX135xX4xX3xX17xX18xX3xXbcxX3xXb1xX14bxX3xX94xX3xX1xXdxX1e2xX6axX3xX164xX6axX161xX8axX3xXexX6axX79xX1d4xX19xX3xXexX58xX6axX79xX54bxX19xX21xX3xX1b6xX1xX6axX79xX167xX19xX3xX1b6xX1xX151xX4xX1xX3xX4xX1c0xX4xX3xXexX658xX3xX4xX1xX135xX4xX21xX3xX29xXa7xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX1e2xXbxX21xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xX29xX13fxX19xX3xX1axX40xXdxX3xXb1xX14bxX3xX19xX1xX37xX19xX3xX1b6xX167xXexX3xX164xX6axX161xX3xX1axXdxX161xXdxX3xX164xX6axX79xX167xXexX3xXcxXcxX199xX13xX3xX164xX6axX6xX3xX29xX2axX4xX1xX3xXb1xX144xX3xX32xX2f5xX6axX3xX4xX1xX151xX19xX1xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xX151xX4xX1xX3xXb1xX14bxX3xX29xX2axX4xX1xX3xXb1xX144xX3xX4xX12fxX19xX1axX3xXexX58xX255xX4xX3xXexX6axX79xX167xX19xX3xX3bxX135xX4xX3xX17xX18xX3xXbcxX21xX3xX3bxX135xX4xX3xX17xX18xX3xX94xX3xX19xX1xX30fxX3bxX3xX1xX2fxX19xX3xX4xX1xX167xX3xX17xXdxX3xX5xX2fxXdxX3xX19xX1xXdxX54bxX6axX3xX5xX326xX19xX3xXb1xX14bxX3xX1b6xX1xX12fxX19xX1axX3xXexX37xXbxX3xXexX58xX6axX19xX1axX3xX17xX12fxX19xX1axX3xX19xX1axX2f5xX2fdxXdxXa4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf45fxX6axXexX1xXa7xX58xXaxX12xbb86xXdxX19xX1xX3xX748xX1xX12fxXdxX0xX44xXbxX12
Minh Khôi