Mali: Tổng thống Bah Ndaw và Thủ tướng Moctar Ouane từ chức
Ngày 26/5, hai nhà lãnh đạo của chính phủ lâm thời Mali, Tổng thống Bah Ndaw và Thủ tướng Moctar Ouane đã từ chức. Sự việc diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực trung gian hòa giải đang được triển khai sau khi 2 quan chức này bị một nhóm binh sỹ bắt giữ hôm 24/5.
5bbexbbecx5d7bxc54exf0b7xa97dxfb80xece9xeaafxX7xab9exfb72x10b08x11508xf617xa4a2xX5xae0axXaxc217x10911xX6xX5xXdx11b71xX3xXcx821bx756bx7223xX3xXexX1xab4fxX1bxX1cxX3xeb25xX6xX1xX3x10d47x11108xX6xbe95xX3x9e88x11390xX3xXcxX1x8ad0xX3xXex1084bx78a8xX1bxX1cxX3xX13xb9bexX4xXexX6x9d93xX3xb77bx8c3exX6xX1bxX10xX3xXex119ffxX3xX4xX1xd655xX4xX0x9257xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10d75xX10xX6xX29xXaxX12xX28xX1cxX2exc878xX3xd2f8xfc19xX4fx8c42xe9b0xX3xX1xX6xXdxX3xX1bxX1xX2exX3xX5x8f1exX1bxX1xX3x86bfx9398xX3bxX3xX4xX32xX6xX3xX4xX1x947bxX1bxX1xX3xXbxX1xX32xX3xX5x10f5exd840xX3xXexX1xd1bcxXdxX3xX13xX6xX5xXdxX6dxX3xXcxX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX1bxX1cxX3xX24xX6xX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX3xX2dxX2exX3xXcxX1xX32xX3xXexX35xX36xX1bxX1cxX3xX13xX3bxX4xXexX6xX3fxX3xX41xX42xX6xX1bxX10xX3xX7cxX78xX3xXexX48xX3xX4xX1xX4cxX4x9d42xX3xc748xbce5xX3xX2dxXdx822axX4xX3xX29xXdx62d4xX1bxX3xX3fxX6xX3xXexX3fxX3bxX1bxX1cxX3xc15bxX20xXdxX3xX4xacedxX1bxX1xX3xX4xf1b1xX4xX3xX1bx9759xX3xX5xXd8xX4xX3xXexX3fxX42xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX6xX1bxX3xX1x10decxX6xX3xX1cxXdxXf2xXdxX3xX7cxX6xX1bxX1cxX3xX7cxX35xcaf9xX4xX3xXexX3fxXdxde79xX1bxX3xf27cxX1xX6xXdxX3xX7xX6xX42xX3xX125xX1xXdxX3xX69xX3x11b8dxX42xX6xX1bxX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX1bxX2exX67xX3xXedxcd74xX3xX90x1024exXexX3xX1bxX1xd72axX90xX3xXedxXdxX1bxX1xX3xX7x10ad1xX3xXedx5ef2xXexX3xX1cxXdxf740xX3xX1x6a69xX90xX3xX69x10cddxX4fxX6cxXd5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX3bxX29xX67xXaxX12xX0xXdxX90xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX90xX7x8523xXbxX1xX3bxXexX3bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX5xXdxX17xX3xXcxX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX1bxX1cxX3xX24xX6xX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX3xX2dxX2exX3xXcxX1xX32xX3xXexX35xX36xX1bxX1cxX3xX13xX3bxX4xXexX6xX3fxX3xX41xX42xX6xX1bxX10xX3xXexX48xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xX1xb1c5xX1bxX1xX3xXf2xX1bxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXd5xXedxX6xX3bxXexX1xX6xX1bxX1xX1xX3bxX6xXd5xX2dxX1bxX4fxX1bxX10xX2bxX7xX4fxX69xX2xX69xX2xX4fxX2x12053xX205xX29xX163x10daexX205xX69xa396xX2xX6cxXexX6cxX69xX209xX20cxX5xX2xXd5xd728xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xXdxX17xX3xXcxX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX1bxX1cxX3xX24xX6xX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX3xX2dxX2exX3xXcxX1xX32xX3xXexX35xX36xX1bxX1cxX3xX13xX3bxX4xXexX6xX3fxX3xX41xX42xX6xX1bxX10xX3xXexX48xX3xX4xX1xX4cxX4xXaxX3xX29xX6xXexX6xX18bxXbxX1xX3bxXexX3bxX18bxX3bxX3fxXdxX1cxXdxX1bxX6xX5xX18bxX7xX3fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX17xX4fxX4fxX4xX29xX1bxXdxX90xX1cxXd5xX2dxXdxX10xXexX1bxX6xX90xXbxX5xX42xX7xXd5xX2dxX1bxX4fxXexX6axX69xX209xX4fxX42xXbxX5xX3bxX6xX29xX10xX29xX4fxX90x1001axX29xXdxX4xX4fxX69xX209xX69xX2x6127xX209xX6cxX2adxX69xX6axX4fxXedxX6xX1xX2adxX1bxX29xX6xX2bxX2adxX69xX6axX209xX6cxXd5xX217xXbxX1cxXaxX3xX4fxX12xXcxX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX1bxX1cxX3xX24xX6xX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX3x1073axX1cxXdxX15cxX6x7e5exXd5xX3xX2ddxX28xX1cxX42xdea2xX1bxX17xX3xfc15xX10xX42xXexX10xX3fxX7xX2e2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX3bxX29xX67xXaxX12xfad2xX1bxX1cxX3xX24xX6xXedxX6xX3xce77xXdxX7xX7xX10xX3xX18bxX3xX4xX20xX3xX2dxd0e2xX1bxX3xX7cx6ef5xX4xX3xXedxXdxXdcxXexX3xX4xX32xX6xX3x1144bxX7dxXdxX3xXexXf7xX3x6a6axX7xX7xXdxX90xXdxX3xb426xX3bxXdxXexX6xX3xX18bxX3xX90xX146xXexX3xXexX3fxX3bxX1bxX1cxX3xX69xX3xX1bxX1xX8fxX1bxX3xX2dxfa65xXexX3x7400xX7cx9230xX42xX3xX1bxX78xX3bxaea4xX3xXexX3fxX3bxX1bxX1cxX3xX2dx11e35xX3xXedxXdxX1bxX1xX3xXedxXdx5d03xX1bxX3xX5xX357xXexX3xX7cxX1axX3xXcxX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX1bxX1cxX3x7f10xXedxX3fxX6xX1xXdxX90xX3xX24xX3bxX42xXedxX6xX4xX6xX3fxX3x11aedxX10xXdxXexX6xX3xX1bxX1cxX2exX67xX3xX2xe74bxX4fxX3a6xX4fxX69xX209xX69xX209xX6dxX3x10b61xXf7xX4xX3xX1bxX1xX357xX1bxX3xXcxX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX1bxX1cxX3xX24xX6xX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX3xX2dxX2exX3xXcxX1xX32xX3xXexX35xX36xX1bxX1cxX3xX13xX3bxX4xXexX6xX3fxX3xX41xX42xX6xX1bxX10xX3xX2dxX2exX3xX7cxX78xX3xXexX42xX67x11c55xX1bxX3xXedxX20xX3xXexX48xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xXexX3fxX35xX36xX4xX3xX1bxX1xX2exX3xX1xX10dxX6xX3xX1cxXdxXf2xXdxX3xXexX3fxX42xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX6xX1bxXd5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX3bxX29xX67xXaxX12xX30axX1bxX1cxX3xX313xXdxX7xX7xX10xX3xX4xX1xX3bxX3xXedxXdxX374xXexX3xX4xXf7xX4xX3xX4xX42xX146xX4xX3xX7cxX2exX90xX3xXbxX1xXf7xX1bxX3xX2dx9dabxX3xX2dxXdxXdcxX4xX3xXexX3fxXf2xX3xXexXd8xX3xX29xX3bxX3xX4xX1xX3bxX3xX1xX6xXdxX3xX1bxX1xX2exX3xX5xX78xX1bxX1xX3xX7cxX7dxX3bxX3xX1bxX2exX67xX3xX2dxX2exX3xX2dxXdxXdcxX4xX3xXexX1xX2exX1bxX1xX3xX5xX357xXbxX3xX4xX1xX86xX1bxX1xX3xXbxX1xX32xX3xX90xX36xXdxX3xX7cxX6xX1bxX1cxX3xX7cxX35xX11cxX4xX3xXexXdxX374xX1bxX3xX1xX2exX1bxX1xXd5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX3bxX29xX67xXaxX12xX28xX1cxX2exX67xX3xX69xX163xX4fxX6cxX6dxX3xX4xXf7xX4xX3xXedxXdxX1bxX1xX3xX7xX154xX3xX13xX6xX5xXdxX3xXedxX31fxXexX3xX90xX78xX1bxX3xX2dxX457xX3xX2dxXdxXdcxX4xX3xX4xXf2xXdxX3xXexX1axX3xX4xX1xX86xX1bxX1xX3xXbxX1xX32xX3xX7cxX78xX3xXedxX157xXexX3xX1cxXdxX15cxX3xXexX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX1bxX1cxX3xX2dxX2exX3xXexX1xX32xX3xXexX35xX36xX1bxX1cxX3xX4xX1xX86xX1bxX1xX3xXbxX1xX32xX3xX5xX8fxX90xX3xXexX1xX94xXdxX3xX2dxX2exX3xX7cxX35xX6xX3xX7cxX374xX1bxX3xX90xX146xXexX3xX29xX3bxX6xX1bxX1xX3xXexX3fxX7dxXdxX3xX134xX42xX8fxX1bxX3xX7cxX146xXdxX3x776axX3xX1bxX1cxX3bxX7dxXdxX3xX15fxX3xXexX1xX32xX3xX7cxX15fxX3xX24xX6xX90xX6xX125xX3bxX3xX7xX6xX42xX3xX125xX1xXdxX3xX29xX6xX1bxX1xX3xX7xXf7xX4xX1xX3xXexX1xX2exX1bxX1xX3xX2dxXdxX3f0xX1bxX3xX1bxX146xXdxX3xX4xXf7xX4xX3xX90xX36xXdxX3xX7cxX35xX11cxX4xX3xX4xX15fxX1bxX1cxX3xXedxX20xXd5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX3bxX29xX67xXaxX12x936axX36bxX3xX2dxXdxXdcxX4xX3xX1bxX2exX67xX3xX7cxX78xX3xX5xX2exX90xX3xX29xX31fxX67xX3xX5xX3f0xX1bxX3xX5xX3bxX3xX1bxX1cxX7dxXdxX3xX2dxX457xX3xX2dxX36bxX3xX7cxXf2xX3bxX3xX4xX1xX86xX1bxX1xX3xXexX1xX4cxX3xX1xX6xXdxX3xXexX7dxXdxX3xX13xX6xX5xXdxX3xX125xX1xXdxX3xX313xX1xX86xX1bxX1xX3xXbxX1xX32xX3xX5xX8fxX90xX3xXexX1xX94xXdxX3xX1bxX35xX36xX4xX3xX1bxX2exX67xX3xX7cxX6xX1bxX1cxX3xXexX3fxX3bxX1bxX1cxX3xX134xX42xXf7xX3xXexX3fxX1d7xX1bxX1xX3xX125xXdxXdcxX1bxX3xXexX3bxX2exX1bxX3xX1bxX1xX8fxX1bxX3xX7xXd8xX3xX7xX6xX42xX3xX2dxX36bxX3xXedxXdxX1bxX1xX3xXedxXdxX374xX1bxX3xX1xX2e9xXdxX3xXexX1xXf7xX1bxX1cxX3xX3a6xX4fxX69xX209xX69xX209xXd5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX3bxX29xX67xXaxX12xX30axX1bxX1cxX3xX24xX6xX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX6dxX3xX90xX146xXexX3xX7cxX7dxXdxX3xXexXf7xX3xX1bxX1cxX1xdf4bxX3xX1xX35xX42xX6dxX3xX7cxX78xX3xXexX42xX67xX3f0xX1bxX3xXexX1xXdcxX3xX1bxX1xX357xX90xX3xX4xX1xX4cxX4xX3xXcxX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX20xX1bxX1cxX3xX5xX8fxX90xX3xXexX1xX94xXdxX3xX13xX6xX5xXdxX3xX1bxX1cxX2exX67xX3xX69xX6cxX4fxX20cxX4fxX69xX209xX69xX209xX6dxX3xX7cxXf7xX1bxX1xX3xX29xX31fxX42xX3xX90xX146xXexX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX7cxX3bxX7dxX1bxX3xX90xX36xXdxX3xXexX3fxX3bxX1bxX1cxX3xX134xX42xXf7xX3xXexX3fxX1d7xX1bxX1xX3xX4xX1xX42xX67xX122xX1bxX3xXexXdxX374xXbxX3xX1bxX2exX67xX3xX29xXd8xX3xX125xXdxX374xX1bxX3xX125xf5b3xX3bxX3xX29xX2exXdxX3xX2xX3a6xX3xXexX1xXf7xX1bxX1cxXd5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX3bxX29xX67xXaxX12xXcxX42xX67xX3xX1bxX1xXdxX3f0xX1bxX6dxX3xXexXdxX374xX1bxX3xXexX3fxX1d7xX1bxX1xX3xX3b0xX8fxX67xX3xX29xXd8xX1bxX1cxX3xXedxX146xX3xX90xXf7xX67xX3xX1bxX1xX2exX3xX1bxX35xX36xX4xX3xX13xX6xX5xXdxX3xX7cxX6xX1bxX1cxX3xX7cxX4cxX1bxX1cxX3xXexX3fxX35xX36xX4xX3xX1bxX1xXdxX457xX42xX3xXexX1xXf7xX4xX1xX3xXexX1xX4cxX4xX3xX29xX3bxX3xXedxX31fxXexX3xXedxX1d7xX1bxX1xX3xX2dxX457xX3xX2dxX6xXdxX3xXexX3fxX10dxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX20xXdxX3xX4xX32xX6xX3xX134xX42xX8fxX1bxX3xX7cxX146xXdxX3xX2dxX2exX3xX4xXf7xX4xX3xX4xX1xX35xb895xX1bxX1cxX3xXexX3fxX1d7xX1bxX1xX3xX4xXf2xXdxX3xX4xXf7xX4xX1xX3xX4xX1xX357xX90xX3xX7cxX35xX11cxX4xX3xXexX3fxXdxX122xX1bxX3xX125xX1xX6xXdxXd5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX3bxX29xX67xXaxX12xX28xX1cxX3bxX2exXdxX3xX3fxX6xX6dxX3xX13xX6xX5xXdxX3xX4x8d45xX1bxX1cxX3xX7cxX6xX1bxX1cxX3xX7cxX20xXdxX3xX90xX323xXexX3xX2dxX36xXdxX3xX1bxX1xXdxX457xX42xX3xX125xX1xX14bxX3xX125xX1x6803xX1bxX3xX2dxX457xX3xX6xX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX6dxX3xX1xX357xX42xX3xX4xX35cxX1bxX6dxX3xXexX3fxX3bxX1bxX1cxX3xX125xX1xXdxX3xX4xXf7xX4xX3xXbxX1xX35cxX1bxX3xXex10821xX3xXexX1xXf7xX1bxX1xX3xX4xX1xXdxX374xX1bxX3xX125xX1xX15fxX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX48xX1bxX1cxX3xX4xX1xX20xX1bxX1cxX3xXbxX1xXf7xXd5xX4fxXd5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX336xX42xXexX1xX3bxX3fxXaxX12xX2ddxXcxXcx9b78xX5c3xX28xX4fxX5c3xXdxX10xXexX1bxX6xX90x10adfxX2e2xX0xX4fxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)