Cộng hòa Séc thông báo về việc xuất cảnh người nước ngoài
Trang web của Đại sứ quán Việt Nam đăng thông báo của Bộ Nội vụ Séc về việc người nước ngoài có visa hoặc giấy phép cư trú ở Cộng hòa Séc đã hết hạn sau ngày 12/3/2020 sẽ phải rời khỏi lãnh thổ Cộng hòa Séc muộn nhất vào ngày 16/7/2020.
686fx6c4dxf64ax119b4x916fxa40cxedd1xc334xfaacxX7xdbc0x9246x7f3ex7db4xb12fxddd5xX5xde2cxXax6894xcc52xcf88x82efxa4bexX3xX1x8f52xX6xX3x1049axb19exX4xX3xXexX1x10d1cxX15xX16xX3xe2a7x6d52x99edxX3x10a02xedf2xX3xX2axXdx9c0bxX4xX3x6d75xc07fx7c51xXexX3xX4x8b76xX15xX1xX3xX15xX16x953bxb60axXdxX3xX15xX3ex7aa2xX4xX3xX15xX16xX28xe343xXdxX0xddacxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe70cxX10xX6x7668xXaxX12xXcxd799xX6xX15xX16xX3xeeb7xX10xX26xX3xX4xa8d0xX6xX3xabf2xbb7cxXdxX3xX7xaf19xX3x892bxX33xX27xX15xX3x7120xXdxX2fxXexX3xef1cxX6xceb0xX3xcc4fx9ebdxX15xX16xX3xXexX1xX22xX15xX16xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX6dxX6xX3xcdcdxX14xX3xX81xX14xXdxX3xX2axf3adxX3xX1cxX1dxX4xX3xX2axX2bxX3xX2axXdxX2fxX4xX3xX15xX16xX3exX3fxXdxX3xX15xX3exX44xX4xX3xX15xX16xX28xX4axXdxX3xX4xa464xX3xX2axXdxX7xX6xX3xX1xX28xcee5xX4xX3xX16xXdxX34xaf3fxX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX4xX3exX3xXexX63x113a1xX3x7bddxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxX4xX3xX85xd9a0xX3xX1xa858xXexX3xX1xX71xX15xX3xX7xX6xX33xX3xX15xX16xX4axXcfxX3xX2xe2f5xX4dx6e93xX4dxX101x6ba3xX101xX106xX3xX7xe363xX3xXbxX1xX38xXdxX3xX63xX3fxXdxX3x81e5xX1xd8b4xXdxX3xX5xXedxX15xX1xX3xXexX1x10b41xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxX4xX3xX83xX33xX14xX15xX3xX15xX1xX34xXexX3xX2axX4axX28xX3xX15xX16xX4axXcfxX3xX2x80cbxX4dxa924xX4dxX101xX106xX101xX106x8682xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX28xX5fxXcfxXaxX12xX0xXdxX83xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX83xX7xb39fxXbxX1xX28xXexX28xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxX4xX3xXexX1xX22xX15xX16xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX2axXdxX2fxX4xX3xX32xX33xX34xXexX3xX4xX38xX15xX1xX3xX15xX16xX3exX3fxXdxX3xX15xX3exX44xX4xX3xX15xX16xX28xX4axXdxX3xX1xbcd0xX15xX1xX3xX38xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX14dxX26xX6xX28xXexX1xX6xX15xX1xX1xX28xX6xX14dxX2axX15xX4dxX15xX10xX68xX7xX4dxX101xX106xX101xc0e2xX4dxX2xX147xX147xX5fxX2xX106xX1e7xX2x7768xX103xX103xXexX1e7x8951xX1e7xX147xX5xX2xX14dxb265xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxX4xX3xXexX1xX22xX15xX16xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX2axXdxX2fxX4xX3xX32xX33xX34xXexX3xX4xX38xX15xX1xX3xX15xX16xX3exX3fxXdxX3xX15xX3exX44xX4xX3xX15xX16xX28xX4axXdxXaxX3xX5fxX6xXexX6xX172xXbxX1xX28xXexX28xX172xX28xX63xXdxX16xXdxX15xX6xX5xX172xX7xX63xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xa515xX4dxX4dxX4xX5fxX15xXdxX83xX16xX14dxX2axXdxX10xXexX15xX6xX83xXbxX5xX33xX7xX14dxX2axX15xX4dxXexX145xX101xX106xX4dxX33xXbxX5xX28xX6xX5fxX10xX5fxX4dxXbxX4xe67dxX28xX4dxX101xX106xX101xX106xa0f2xX106xX147xX28fxX2xX103xX4dxXexXexX32xX2axX15xX28fxX2xX103xX106xX147xX28fxX7xX10xX4xX14dxX1fcxXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX81xX16xX3exX3fxXdxX3xX5fxd7a6xX15xX3xX85xX10xX28xX3xX116xX1xbac2xX33xX3xXexX63xX6xX15xX16xX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xX5fxab2axX4xX1xX3xX13xe105xX7cx974bxf787xX172xX2xX1f1xX3xXddxX3xXexX1xX6dxX3xX85xX22xX3xf241xX63xX6xX16xX33xX10x7354xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxX4xX14dxX3x99efxf922xX15xX1xX25fxX3xXcxX5cx107c5xX4dxXcxXcxX300xX7cxX81xb1ccxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX28xX5fxXcfxXaxX12xX1cxX6xX33xX3xXexX1xX3fxXdxX3xX85xXdx11114xX83xX3xX15xX4axXcfxX2e8xX3xX15xX16xX3exX3fxXdxX3xX15xX3exX44xX4xX3xX15xX16xX28xX4axXdxX3xX7xX10bxX3xX116xX1xX22xX15xX16xX3xX4xX19xX15xX3xX85xX3ex114a8xX4xX3xX4xX34xXbxX3xX5xX2fxX15xX1xX3xX32xX33xX34xXexX3xX4xX38xX15xX1xX14dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX28xX5fxXcfxXaxX12xX70xX328xX3xX85xX38xX83xX3xX26xX38xX28xX3xX2axXdxX2fxX4xX3xX85xXdxX3xX77xX33xX6xX3xX4xX27xX4xX3xX77xX33xa784xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXexX1xX4axX15xX1xX3xX2axXdxa380xX15xX3xX116xX1xX27xX4xX3xX4xX6dxX6xX3x1157dxXdxX3a7xX15xX3xX83xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX2b3xX33xX3x1154cxX33xX3xX2f8xd50bxf5d0xX307xX3xX5fx6c39xX3xX5fxX4axX15xX16xX3xX1x6b6fxX15xX2e8xX3xX13xX38xX15xX1xX3xX7xX27xXexX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxX4xX3xX7xX10bxX3xX85xXc0xX15xX16xX3xX5fxX34xX33xX3xX85xXc9xX4xX3xX26xXdxX2fxXexX3xX2axX4axX28xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxXf0xX33xX14dxX3xX13xX28xX15xX3xX5fxX34xX33xX3xX15xX4axXcfxX3xX7xX10bxX3xX32xX27xX4xX3xX15xX1x11d57xX15xX3xX2axX4axX3xXexX1xX22xX15xX16xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX28xX3xX4xX27xX4xX3xX77xX33xX398xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXexX1xX4axX15xX1xX3xX2axXdxX3a7xX15xX3xX116xX1xX27xX4xX3xX4xX6dxX6xX3xX3c6xX3c7xX3xXexX63xX28xX15xX16xX3xXexX63xX3exX3fxX15xX16xX3xX1xX350xXbxX3xX77xX33xX27xX3xX4xX38xX15xX1xX3xX77xX33xX6xX3xX5xXedxX15xX1xX3xXexX1xX122xX3xX4xX6dxX6xX3xX1x6b3cxX14dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX28xX5fxXcfxXaxX12xXcxX33xXcfxX3xX15xX1xXdxX3a7xX15xX2e8xX3xX5fxX34xX33xX3xX15xX4axXcfxX3xX116xX1xX22xX15xX16xX3xX4xXc0xX3xX15xX16xX1x6d01xX6xX3xX4xX1xX28xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX15xX1xX425xXbxX3xX4xX38xX15xX1xX3xX2axX4axX28xX3xX5xXedxX15xX1xX3xXexX1xX122xX3xX4xX6dxX6xX3xX4xX27xX4xX3xX77xX33xX398xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXexX1xX4axX15xX1xX3xX2axXdxX3a7xX15xX3xX116xX1xX27xX4xX3xXexX63xX28xX15xX16xX3xX3c6xX3c7xX14dxX3xX2d4xX28xX3xX85xXc0xX2e8xX3xX15xXf0xX33xX3xX83xX33xX398xX15xX3xX63xX3fxXdxX3xX116xX1xX118xXdxX3xX5xXedxX15xX1xX3xXexX1xX122xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxX4xX3xX2e8xX3xX4xX22xX15xX16xX3xX5fxX2b3xX15xX3xX4x100f6xX15xX3xX85xXf0xX15xX3xX2e2xX1xX19xX15xX16xX3xX13xX38xX15xX1xX3xX7xX27xXexX3xX81xX16xX28xX71xXdxX3xX116xXdxX2bxX33xX3xX16xX548xX15xX3xX15xX1xX34xXexX3xXexX1xX33xX14xX4xX3xX98xX14xX3xX81xX14xXdxX3xX2axXa0xX3xX1cxX1dxX4xX3xXexX63xX28xX15xX16xX3xX16xXdxX3fxX3xX1xX4axX15xX1xX3xX4xX1xb913xX15xX1xX3xXexX63xX3exX44xX4xX3xX116xX1xXdxX3xX116xX1xXddxXdxX3xX1xX4axX15xX1xX3xX85xX328xX3xX85xXc0xX15xX16xX3xX5fxX34xX33xX3xX15xX4axXcfxX14dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX28xX5fxXcfxXaxX12xX2d4xX34xX33xX3xX15xX4axXcfxX3xX4xX1xe218xX3xX85xX3exX350xX4xX3xX7x95e4xX3xX5fxXa0xX15xX16xX3xX4xX1xX28xX3xX83xXa0xX4xX3xX85xX597xX4xX1xX3xX32xX33xX34xXexX3xX4xX38xX15xX1xX3xX116xX1xX118xXdxX3xX1cxX1dxX4xX3xX14dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX28xX5fxXcfxXaxX12xX1cxX6xX33xX3xX116xX1xXdxX3xX13xX38xX15xX1xX3xX7xX27xXexX3xX1cxX1dxX4xX3xX85xXc0xX15xX16xX3xX5fxX34xX33xX3xX2axX4axX28xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxXf0xX33xX2e8xX3xX4xX22xX15xX16xX3xX5fxX2b3xX15xX3xX85xX3exX350xX4xX3xXcfxX3a7xX33xX3xX4xX548xX33xX3xX63xX3fxXdxX3xX116xX1xX118xXdxX3xX5xXedxX15xX1xX3xXexX1xX122xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxX4xX3xXexX63xX28xX15xX16xX3xX2axX19xX15xX16xX3xX101xX1f6xX3xX16xXdxX3fxX3xX15xXf0xX33xX3xX116xX1xX22xX15xX16xX3xX7xX10bxX3xXbxX1xX38xXdxX3xX85xX398xXdxX3xX83xXc9xXexX3xX2axX44xXdxX3xX15xX16xX33xXcfxX3xX4xX3d3xX3xX26xX2ccxX3xXbxX1xX71xXexX3xX26xXddxXdxX3xX4xX27xX4xX3xX77xX33xX398xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXexX1xX4axX15xX1xX3xX2axXdxX3a7xX15xX3xX116xX1xX27xX4xX3xXexX63xX28xX15xX16xX3xX3c6xX3c7xX3xX116xX1xXdxX3xX85xXdxX3xX77xX33xX6xX14dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX28xX5fxXcfxXaxX12xX70xXc9xX4xX3xX26xXdxX2fxXexX2e8xX3xXexX63xX3exX3fxX15xX16xX3xX1xX350xXbxX3xX15xX16xX3exX3fxXdxX3xX7cxXdxX2fxXexX3xX116xX1xX22xX15xX16xX3xXexX1xX328xX3xX7x7b4cxXbxX3xX32xXf0xXbxX3xX4xX1xX33xXcfxXf0xX15xX3xX85xXdxX3xXexX63xX3exX44xX4xX3xX15xX16xX4axXcfxX3xX2xX145xX4dxX147xX3xX5fxX28xX3xX116xX1xX22xX15xX16xX3xXexX1bcxX83xX3xX85xX3exX350xX4xX3xX85xX3exX3fxX15xX16xX3xX26xX6xXcfxX3xX1xX28xXc9xX4xX3xXbxX1xX3exX3d3xX15xX16xX3xXexXdxX2fxX15xX3xX5fxXdxX3xX4xX1xX33xXcfxX328xX15xX3xX85xX3exX3fxX15xX16xX3xX26xX14xX3xXexX1xX1bcxX3xXbxX1xX38xXdxX3xXexX1xX22xX15xX16xX3xX26xX27xX28xX3xX32xX27xX4xX3xX15xX1xX425xX15xX3xX4xX1xX28xX3xX2e2xX1xX19xX15xX16xX3xX13xX38xX15xX1xX3xX7xX27xXexX3xX81xX16xX28xX71xXdxX3xX116xXdxX2bxX33xX2e8xX3xX98xX14xX3xX81xX14xXdxX3xX2axXa0xX3xX1cxX1dxX4xX3xX63x10f77xX15xX16xX3xX116xX1xX22xX15xX16xX3xXexX1xX328xX3xXexX1bcxX83xX3xX85xX3exX350xX4xX3xX85xX3exX3fxX15xX16xX3xX26xX6xXcfxX3xX2axX4axX3xXbxX1xX3exX3d3xX15xX16xX3xXexXdxX2fxX15xX3xX5fxXdxX3xX4xX1xX33xXcfxX328xX15xX3xX85xX3exX3fxX15xX16xX3xX26xX14xX3xX2f8xX16xXdxX34xXcfxX3xXexX3fxX3xX15xX4axXcfxX3xX4xXc0xX3xXexX1xX328xX3xX5fxX28xX3xX70xX71xXdxX3xX7xX75xX3xX77xX33xX27xX15xX3xX7cxXdxX2fxXexX3xX81xX6xX83xX3xX32xX27xX4xX3xX15xX1xX425xX15xX3xX1xX28xXc9xX4xX3xX4xX27xX4xX3xX16xXdxX34xXcfxX3xXexX3fxX3xX116xX1xX27xX4xX307xX14dxX3xX2e2xX1xX597xX6xX3xX13xX38xX15xX1xX3xX7xX27xXexX3xX1cxX1dxX4xX3xX7xX10bxX3xX4xX33xX15xX16xX3xX4xX34xXbxX3xX5xX2fxX15xX1xX3xX32xX33xX34xXexX3xX4xX38xX15xX1xX3xX116xX1xX27xX4xX14dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX28xX5fxXcfxXaxX12xX81xX16xX3exX3fxXdxX3xX15xX3exX44xX4xX3xX15xX16xX28xX4axXdxX3xX85xXf0xX15xX3xX2e2xX1xX19xX15xX16xX3xX13xX38xX15xX1xX3xX7xX27xXexX3xX81xX16xX28xX71xXdxX3xX116xXdxX2bxX33xX3xX1cxX1dxX4xX3xX7xX6xX33xX3xX15xX16xX4axXcfxX3xX2xX145xX4dxX147xX3xX1xX28xXc9xX4xX3xX116xX1xX22xX15xX16xX3xX85xXf0xX15xX3xX7xX10bxX3xX26xX2ccxX3xX13xX38xX15xX1xX3xX7xX27xXexX3xX1cxX1dxX4xX3xX32xX5e6xX3xX5x10ed4xX3xX15xX1xX3exX3xX15xX1x78a6xX15xX16xX3xX15xX16xX3exX3fxXdxX3xX15xX3exX44xX4xX3xX15xX16xX28xX4axXdxX3xX4xX3exX3xXexX63xXdbxX3xX26xX34xXexX3xX1xX350xXbxX3xXbxX1xX27xXbxX3xXexX63xX3a7xX15xX3xX5xXedxX15xX1xX3xXexX1xX122xX14dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX28xX5fxXcfxXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xX81xX16xX1xX2ccxX3xX77xX33xXcfxXf0xXexX3xX7xX398xX3xX145xX1e7xX103xX3xX4xX6dxX6xX3xX13xX1xX597xX15xX1xX3xXbxX1xX6dxX3xX1cxX1dxX4xX3xXexf888xX3xX101xX101xX4dxX145xX2e8xX3xX85xX398xXdxX3xX2axX44xXdxX3xX4xX27xX4xX3xXexX63xX3exX3fxX15xX16xX3xX1xX350xXbxX3xX15xX16xX3exX3fxXdxX3xX15xX3exX44xX4xX3xX15xX16xX28xX4axXdxX3xX4xXc0xX3xXexX1xX2ccxX3xXexX1x69faxX4xX3xX5xX6xX28xX3xX85xX14xX15xX16xX3xX2axb052xX15xX3xX7xX10bxX3xX4xX19xX15xX3xX1xXdxX2fxX33xX3xX5xX9d9xX4xX14dxX3xX13xX22xX15xX16xX3xX5fxX2b3xX15xX3xX15xX3exX44xX4xX3xX15xX16xX28xX4axXdxX3xX4xXc0xX3xXexX1xX2ccxX3xXexX1xX9d9xX4xX3xX5xX6xX28xX3xX85xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX739xX15xX3xX1xX71xX15xX2e8xX3xX5xX4axX83xX3xX2axXdxX2fxX4xX3xXexX1xX10xX28xX3xXexX1xX3fxXdxX3xX2axXa0xX3xX1xX28xXc9xX4xX3xX4xX22xX15xX16xX3xX2axXdxX2fxX4xX3xX85xXc9xX4xX3xX26xXdxX2fxXexX3xX85xX3exX350xX4xX3xX83xXdxX3cbxX15xX3xXexX1xX9d9xX4xX3xX1xXdxX2fxX15xX3xX26xXdxX2fxX15xX3xXbxX1xX27xXbxX3xX15xX3a7xX33xX3xXexX63xX3a7xX15xX3xX2axX4axX3xX2axX9e6xX15xX3xX85xX3exX350xX4xX3xX1xX350xXbxX3xXbxX1xX27xXbxX3xXddxX3xX5xX71xXdxX3xX13xX22xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxX4xX3xX4xX1xX28xX3xX85xXf0xX15xX3xX15xX16xX4axXcfxX3xX2xX145xX4dxX1f1xX14dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX28xX5fxXcfxXaxX12xX7cxX2bxX3xXbxX1xX597xX6xX3xX70xX71xXdxX3xX7xX75xX3xX77xX33xX27xX15xX3xX7cxXdxX2fxXexX3xX81xX6xX83xX3xXexX71xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxX4xX2e8xX3xX22xX15xX16xX3xX70xec92xX3xXcxX33xX34xX15xX3xab08xX15xX1xX3xX172xX3xXcxX63xX3exXddxX15xX16xX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xX3b3xXedxX15xX1xX3xX7xX9d9xX3xX172xX3xX4xX1xX28xX3xX26xXdxXf0xXexX3xX85xX2b3xXcfxX3xX5xX4axX3xXexX1xX22xX15xX16xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX33xX15xX16xX3xX85xX398xXdxX3xX2axX44xXdxX3xXexX34xXexX3xX4xX38xX3xX4xX27xX4xX3xX4xX22xX15xX16xX3xX5fxX2b3xX15xX3xX15xX3exX44xX4xX3xX15xX16xX28xX4axXdxX3xX85xXf0xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX1cxX1dxX4xX3xX26xX7e4xX15xX16xX3xX2axXdxX7xX6xX3xX15xX16xX739xX15xX3xX1xX71xX15xX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX86xX83xX3xXexX1xX2b3xX15xX2e8xX3xX5fxX33xX3xX5xX2ccxX4xX1xX2e8xX3xX1xX489xX4xX3xXexX425xXbxX14dxX14dxX14dxX3xX26xX2ccxX3xX116xb737xXexX3xX5xX71xXdxX3xX5fxX28xX3xX5fxX2ccxX4xX1xX3xX13xX2d1xX7cxX2d3xX2d4xX172xX2xX1f1xX14dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX28xX5fxXcfxXaxX12xX70xX71xXdxX3xX7xX75xX3xX77xX33xX27xX15xX3xX7cxXdxX2fxXexX3xX81xX6xX83xX3xX85xXedxX3xX4xX1xX6dxX3xX85xX14xX15xX16xX3xX85xX3exX6xX3xXexX1xX22xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX5xX3a7xX15xX3xXexX63xX6xX15xX16xX3xX68xX10xX26xX3xX2axX4axX3xX4xX1xX33xX2bcxX15xX3xX26xX2ccxX3xX4xX27xX4xX3xX26xXdxX2fxX15xX3xXbxX1xX27xXbxX3xX4xX548xX15xX3xXexX1xXdxXf0xXexX2e8xX3xX7xf289xX15xX3xX7xX4axX15xX16xX3xX85xX328xX3xX1xXb05xX3xXexX63xX350xX3xX116xX2ccxXbxX3xXexX1xX3fxXdxX3xX4xX1xX28xX3xX4xX22xX15xX16xX3xX5fxX2b3xX15xX3xX7cxXdxX2fxXexX3xX81xX6xX83xX3xXexX71xXdxX3xX1cxX1dxX4xX14dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX28xX5fxXcfxXaxX12xb89fxX14xXexX3xX7xX398xX3xX15xX3exX44xX4xX3xX70xX22xX15xX16xX3xX3c2xX33xX3xX26xX6xX15xX3xX26xX398xX3xX15xX1xX92axX15xX16xX3xX26xXdxX2fxX15xX3xXbxX1xX27xXbxX3xX1xX71xX15xX3xX4xX1xXf0xX3xX83xX44xXdxX3xX2axX1bcxX3xX13xX2d1xX7cxX2d3xX2d4xX172xX2xX1f1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX28xX5fxXcfxXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xX1xXedxX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXb0cxX2e2xX3xX15xX16xX4axXcfxX3xX2xX101xX4dxX147xX2e8xX3xX83xX14xXexX3xX7xX398xX3xX77xX33xX398xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXddxX3xX70xX22xX15xX16xX3xX3c2xX33xX3xX85xX6xX15xX16xX3xXbxX1xX38xXdxX3xX85xX398xXdxX3xX83xXc9xXexX3xX2axX44xXdxX3xX15xX16xX33xXcfxX3xX4xX3d3xX3xX85xX71xXdxX3xX5fxX2ccxX4xX1xX3xX13xX2d1xX7cxX2d3xX2d4xX172xX2xX1f1xX3xX26xac1fxX15xX16xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX63xXddxX3xX5xX71xXdxX2e8xX3xX5fxX9e6xX15xX3xX85xXf0xX15xX3xX4xX27xX4xX3xX26xXdxX2fxX15xX3xXbxX1xX27xXbxX3xX1xX71xX15xX3xX4xX1xXf0xX3xX83xX44xXdxX3xX15xX1xX3exX3xX26xX739xXexX3xX26xX33xX14xX4xX3xX7xX5e6xX3xX5fxXa0xX15xX16xX3xX116xX1xX2bcxX33xX3xXexX63xX6xX15xX16xX3xXddxX3xX13xX63xX28xX6xXexXdxX6xX3xX2axX4axX3xX4xX34xX83xX3xX85xXdxX3xX5fxX33xX3xX5xX2ccxX4xX1xX3xX1xX6xXcfxX3xXexX1xX9d9xX4xX3xX1xXdxX2fxX15xX3xX116xXdxX328xX83xX3xX5fxX2ccxX4xX1xX3xXddxX3xX5cxX33xX15xX16xX6xX63xXcfxX14dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX28xX5fxXcfxXaxX12xX13xX1xX597xX15xX1xX3xX77xX33xXcfxX2bxX15xX3xX5cxX33xX15xX16xX6xX63xXcfxX3xXexX1xX22xX15xX16xX3xX26xX27xX28xX3xX7xX10bxX3xXbxX1xX2b3xX15xX3xX5xX28xX71xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX77xX33xX398xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXexX63xX3a7xX15xX3xXexX1xXf0xX3xX16xXdxX44xXdxX3xXexX1xX10xX28xX3xX26xX6xX3xX1xX71xX15xX16xX3xX83xXa0xX4xX3xX2f8xXexXd57xXcfxX3xXexX1xX10xX28xX3xX83xX75xX4xX3xX85xX14xX3xX5xX2b3xXcfxX3xX15xX1xXdxX3cbxX83xX3xXddxX3xX83xX75xX4xX3xX15xX1xXbbbxX2e8xX3xX2axX9a0xX6xX3xX2axX4axX3xX15xXc9xX15xX16xX307xX25fxX3xX85xX118xX2e8xX3xX2axX4axX15xX16xX3xX2axX4axX3xX32xX6xX15xX1xX14dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX28xX5fxXcfxXaxX12xX2d4xX6xX15xX1xX3xX7xX27xX4xX1xX3xX15xX4axXcfxX3xX4xXc0xX3xX1xXdxX2fxX33xX3xX5xX9d9xX4xX3xXexX9a0xX3xX15xX16xX4axXcfxX3xX2x11c00xX4dxX147xX3xX2axX4axX3xX7xX10bxX3xX85xX3exX350xX4xX3xX32xX10xX83xX3xX32xX1dxXexX3xX5xX71xXdxX3xXexX1xX10xX28xX3xX85xX2ccxX15xX1xX3xX116xa4f6xX14dxX3xXcxX1xX10xX28xX3xX85xXc0xX2e8xX3xX15xX16xX3exX3fxXdxX3xX15xX3exX44xX4xX3xX15xX16xX28xX4axXdxX3xXexX9a0xX3xX4xX27xX4xX3xX77xX33xX398xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXexX1xX33xX14xX4xX3xX15xX1xXc0xX83xX3xX83xX4axX33xX3xX85xX118xX3xX172xX3xX15xX1xX92axX15xX16xX3xX15xX3exX44xX4xX3xX4xXc0xX3xXexa9a0xX3xX5xX2fxX3xX5xX2b3xXcfxX3xX15xX1xXdxX3cbxX83xX3xX4xX6xX28xX2e8xX3xX26xX6xX28xX3xX16x11d9axX83xX3xXb0cxX5xX26xX6xX15xXdxX6xX2e8xX3xX3c7xX116xX63xX6xXdxX15xX10xX2e8xX3xX98xX10xX5xX6xX63xX33xX7xX3xX2axX4axX3xX16xX548xX15xX3xX15xX1xX3exX3xXexX34xXexX3xX4xX38xX3xX4xX1xX2b3xX33xX3x11e7axX2e8xX3xX4xX1xX2b3xX33xX3xX2e2xX1xXdxX3xX2axX4axX3xX81xX6xX83xX3xX2axX4axX3xXcxX63xX33xX15xX16xX3xXc99xeff2xX3xX172xX3xX26xX2ccxX3xX4xX34xX83xX3xX15xX1xX425xXbxX3xX4xX38xX15xX1xX2e8xX3xXexX63xX28xX15xX16xX3xX116xX1xXdxX3xX4xX22xX15xX16xX3xX5fxX2b3xX15xX3xX5cxX33xX15xX16xX6xX63xXcfxX3xXexX63xXddxX3xX2axX2bxX3xXexX9a0xX3xX15xX1xX92axX15xX16xX3xX85xX2ccxX6xX3xX85xXdxX328xX83xX3xX85xXc0xX3xX7xX10bxX3xXbxX1xX38xXdxX3xX4xX27xX4xX1xX3xX5xXcfxX3xXexX63xX28xX15xX16xX3xX1xX6xXdxX3xXexX33xX548xX15xX3xX1xX28xXc9xX4xX3xX4xX1xX28xX3xX85xXf0xX15xX3xX116xX1xXdxX3xX1xX489xX3xX116xXdxX328xX83xX3xXexX63xX6xX3xX2b3xX83xX3xXexX597xX15xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX548xX15xX2e8xX3xX4xX27xX4xX1xX3xX15xX1xX6xX33xX3xX1f6xX1e7xX3xX16xXdxX3fxX14dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX28xX5fxXcfxXaxX12xXcxX71xXdxX3xX13xX63xX28xX6xXexXdxX6xX2e8xX3xX15xX3exX44xX4xX3xX15xX4axXcfxX3xX85xXedxX3xXcfxX3a7xX33xX3xX4xX548xX33xX3xX26xX739xXexX3xX26xX33xX14xX4xX3xXbxX1xX38xXdxX3xX85xX10xX28xX3xX116xX1xX2bcxX33xX3xXexX63xX6xX15xX16xX3xXexX63xX28xX15xX16xX3xX4xX27xX4xX3xX4xX5e6xX6xX3xX1xX4axX15xX16xX3xXexX9a0xX3xX15xX16xX4axXcfxX3xX2xX103xX4dxX147xX14dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX28xX5fxXcfxXaxX12x10726xX3xX98xX6xX3xX3b3xX6xX15xX2e8xX3xX15xX3d3xXdxX3xX85xX6xX15xX16xX3xX5fxXdxX3cbxX15xX3xX63xX6xX3xX4xX33xX14xX4xX3xX26xX548xX33xX3xX4xX5e6xX3xXexX122xX15xX16xX3xXexX1xX398xX15xX16xX3xX2axX19xX15xX16xX3xX101xX2e8xX3xX4xX27xX4xX3xX4xX5e6xX3xXexX63xXdxX3xX4x10795xX15xX16xX3xXbxX1xX38xXdxX3xX85xX10xX28xX3xX116xX1xX2bcxX33xX3xXexX63xX6xX15xX16xX3xX2axX4axX3xX16xX86xX15xX16xX3xXexX6xXcfxX2e8xX3xX5fxX33xXcfxX3xXexX63xX1bcxX3xX16xXdxXedxX15xX3xX4xX27xX4xX1xX3xX32xXedxX3xX1xX14xXdxX3xX2axX4axX3xX7xX5e6xX3xX5fxXa0xX15xX16xX3xX4xX1xX34xXexX3xX116xX1xX5e6xX3xXexX63xXd57xX15xX16xX14dxX3xX13xX27xX4xX3xX4xX5e6xX3xXexX63xXdxX3xX4xX112bxX15xX16xX3xX85xX3exX350xX4xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX7xX5e6xX3xX5fxXa0xX15xX16xX3xX26xXdbxXexX3xX63xXdxX3a7xX15xX16xX3xX85xX328xX3xX85xX27xX15xX1xX3xX5fxX34xX33xX3xXbxX1xXdxXf0xX33xX3xX26xX548xX33xX3xX2axX4axX3xX15xX1xX92axX15xX16xX3xXexX1xXd57xX15xX16xX3xXbxX1xXdxXf0xX33xX3xX85xX3exX350xX4xX3xX116xX1xX5e6xX3xXexX63xXd57xX15xX16xX3xXexX1xX3exX3fxX15xX16xX3xX32xX33xXcfxX3a7xX15xX14dxX4dxX14dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0cxX33xXexX1xX28xX63xXaxX12xX2f8xXcxXcxX300xX7cxX81xX4dxX7cxXdxX10xXexX15xX6xX83xd9bfxX307xX0xX4dxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)