Hội nghị cấp cao Davos 2021 phải hoãn tổ chức do dịch COVID-19
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngày 7/10 thông báo quyết định hoãn lịch trình tổ chức Hội nghị cấp cao Davos 2021 do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 .
7052x828cxaf19xcf09x9146x9694x86ddx98c3x925cxX7x9160x714cxf0adxc884xddb4xedaaxX5x77cdxXaxc51fx8e75x8e48xXdxX3xdbc9xc3e1xX1xd0f2xX3xX4xc297xXbxX3xX4xX6xbfc5xX3xea3fxX6xd36bxX22xX7xX3xc4f5xb452xX2axX2xX3xXbxX1xb30axXdxX3xX1xX22xc94cxX17xX3xXexbe6dxX3xX4xX1x7d43xX4xX3xe4ddxX22xX3xX41xX1axX4xX1xX3xf845xdc3axbddbx907exX24x99d5xX2x8629xX0x7264xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX41xXaxX12xX24xXdx9349xX17xX3xd508xb5cdxX17xX3xef08xXdxX17xX1xX3xXex73c0xX3xXcxX1xX76xX3xX18xXdxba38xXdxX3xf54axc164xa4faxa420xf1a9xX3xX17xX18xX6dx706bxX3xb483xX52xX2xX2bxX3xXexX1xa9ccxX17xX18xX3xcb58xf290xX22xX3xe1bexcfebxX8axX76xXexX3xX6cxX1axX17xX1xX3xX1xX22xX36xX17xX3xX5xX1axX4xX1xX3xXexe2daxf28axX17xX1xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX4xX1dxXbxX3xX4xX6xX22xX3xX24xX6xX26xX22xX7xX3xX2axX2bxX2axX2xX3xX41xX22xX3xX31xX17xX1xX3xX1xb10bxb9a3xX17xX18xX3xX4x9158xX6xX3xX41xX1axX4xX1xX3xX26xXdxf424xae7dxX3xX6cxXe2xa0ffxX17xX18xX3xX1xX93xX3xX1xX1dxXbxX3xX4xX1dxXbxX3xX49xX4axX4bxX4cxX24xX4exX2xX50xX3x81fdxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee08xX22xX41xX8axXaxX12xX0xXdxXf3xX18xX3xX7xXb1xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX10fxX97xX6xX22xXexX1xX6xX17xX1xX1xX22xX6xX10fxX26xX17xX52xX17xX10x9070xX7xX52xX2axX2bx718cxX2bxX52xX2xX8cxX8cxX41xX149xX2bx9650xX2xX8cxd327xX8cxXexX155xX2xeb12xX2bxX5xX2xX10fxdb4bxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX4xX1dxXbxX3xX4xX6xX22xX3xX24xX6xX26xX22xX7xX3xX2axX2bxX2axX2xX3xXbxX1xX31xXdxX3xX1xX22xX36xX17xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX41xX22xX3xX41xX1axX4xX1xX3xX49xX4axX4bxX4cxX24xX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX22xX41xX8axXaxX12xXcxX1xX10xX22xX3xX6cxc73fx7372xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX4xX1dxXbxX3xX4xX6xX22xX3xX24xX6xX26xX22xX7xX3xX5xcfe2xX17xX3xXexX1xX3exX3xX155xX2xX3xX7xa4a1xX3xX41xXdxX69xX17xX3xXb1xX6xX3xXex7f8bxXdxX3xXexX1f7xXdxX3x9fccxX1xX9cxX3xX17xX18xX1xeb73xX3xX41xXe2xee69xX17xX18xX3xX11fxX9cxXb1xX18xX10xX17xX7xXexX22xX4xX1fexX1c7xX3xXexX1xX6dxX17xX1xX3xXbxX1xdd3exX3xa303xX9cxX4xX10xXb1xX17xX10xX3xX4xXe8xX6xX3xXcxX1x9463xX8axX3xea09xa060xX3xXexb1cdxX3xX17xX18xX6dxX8axX3xX2xX152xX4exX2axX2xX52xX155xX52xX2axX2bxX2axX2xX1c7xX3xXexX1xX6xX8axX3xX26xXb2xX3xX6cxXe2x8f53xX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xX26xX6dxX22xX3xXexX1xX98xX17xX18xX3xX2xX52xX2axX2bxX2axX2xX3xXexX1xX10xX22xX3xX1fexX76xX3xX1xX22xX1f7xX4xX1xX3xXexXb1xXe2xX7exX4xX3xX6cxX1c6xX10fxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX22xX41xX8axXaxX12x7feaxX18xXe2xXf7xXdxX3xXbxX1xX98xXexX3xX17xX18xX93xX17xX3xX82xX83xX84xX3xa59axX41xXb1xXdxX6xX17xX3xa57fxX22xX17xX4xX1fexX3xX4xX1xX22xX3xX97xXdxX76xXexX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX9bxX9cxX8axX3xXexX232xX3xX4xX98xX4xX3xX17xX1xX6dxX3xX5xX36xX17xX1xX3xX6cxX1f7xX22xX3xX4xX1xeb49xX17xX1xX3xXexXb1xX1axX1c7xX3xX1fexXdxX17xX1xX3xXexX76xX3xX26xX6dxX3xX41xX22xX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxeb71xXbxX3xX1xX6dxX17xX18xX3xX6cxX1e1xX9cxX3xXexX1xX76xX3xX18xXdxX7exXdxX3xX17xX6dxX8axX3xX7xX1ecxX3xX6cxXe2xX258xX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xXexXb1xX22xX17xX18xX3xX6cxXdxa567xX9cxX3xX1fexXdxX30bxX17xX3xX6cxX31xXf3xX3xX97xX31xX22xX3xX6xX17xX3xXexX22xX6dxX17xX3xX26xX6dxX3xX7xX3exX4xX3xX1fexX1xb4d3xX10xX3xX4xX1xX22xX3xXexX1dxXexX3xX4xX31xX3xX4xX98xX4xX3xX6cxX1f7xXdxX3xX97xXdxd01cxX9cxX3xXexX1xX6xXf3xX3xX41xe559xX3xX26xX6dxX3xX17xXe2xX7exX4xX3xX4xX1xXe8xX3xX17xX1xX6dxX10fxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX22xX41xX8axXaxX12xX4bxX7exXdxX3xX4xX1xXe8xX3xX6cxX33cxX3xa8dfxX49xX9cxX14xX4xX3xX6cxX1f7xXdxX3xX1fexX1xX93xXdxX3xXbxX1xX232xX4xX1c7xf76dxX3xX82xX83xX84xX3xX24xX6xX26xX22xX7xX3xX2axX2bxX2axX2xX3xX7xX1ecxX3xXex9b31xXbxX3xXexXb1xX9cxX17xX18xX3xXexX1xX31xX22xX3xX5xX9cxX3d9xX17xX3xX4xX98xX4xX3xX18xXdxX31xXdxX3xXbxX1xX98xXbxX3xX6cxX375xX3xX18xXdxX31xXdxX3xX9bxX9cxX8axX76xXexX3xX17xX1x90cfxX17xX18xX3xXexX1xX98xX4xX1xX3xXexX1xX3exX4xX3xX4xX1dxXbxX3xXexX1xXdxX76xXexX3xX17xX1xX1dxXexX3xX4xXe8xX6xX3xXexX1xX76xX3xX18xXdxX7exXdxX10fxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX22xX41xX8axXaxX12xXcxX1f7xXdxX3xX6cx78afxX8axX1c7xX3xX4xX98xX4xX3xX17xX1xX6dxX3xX5xX36xX17xX1xX3xX6cxX1f7xX22xX3xXexX22xX6dxX17xX3xX4xX1e1xX9cxX3xX7xX1ecxX3xX4xa207xX17xX18xX3xX17xX1xX6xX9cxX3xX26xX1f7xX4xX1xX3xXb1xe657xX3xX4xX22xX17xX3xX6cxXe2xXf7xX17xX18xX3xXbxX1xX232xX4xX3xX1xf578xXdxX3xX4xX1xX9cxX17xX18xX3xX6cxX375xX3xX6cxX1axX17xX1xX3xX1xXb2xX17xX1xX3xX3b0xX49xX9cxX14xX4xX3xX6cxX1f7xXdxX3xX1fexX1xX93xXdxX3xXbxX1xX232xX4xX3c4xX3xXexXb1xX22xX17xX18xX3xX1fexf90fxX3xX17xX18xX9cxX8axXf2xX17xX3xX1xX3d9xX9cxX3xX49xX4axX4bxX4cxX24xX4exX2xX50xX3xX26xX6dxX3xXexX98xXdxX3xXexX1xXdxX76xXexX3xXf3xX14xXexX3x93a4xX36xX3xX1xX14xXdxX3xX18xeacaxX17xX3xX1fexX76xXexX3xX26xX6dxX3xX26xX40axX17xX18xX3xXf3xX1f7xX17xX1xX3xX1xe4bbxX17xX10fxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX22xX41xX8axXaxX12xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX4xX1dxXbxX3xX4xX6xX22xX3xX24xX6xX26xX22xX7xX3xX2axX2bxX2axX2bxX3xX6cxX36xX3xX6cxXe2xX258xX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX3exX4xX3xXexX1xX98xX17xX18xX3xX2xX52xX2axX2bxX2axX2bxX3xX4exX3xXexX1xXf7xXdxX3xX6cxXdxX375xXf3xX3xXexX1xX76xX3xX18xXdxX7exXdxX3xX97xX4f3xXexX3xX6cxX1e1xX9cxX3xX17xX1xX3d9xX17xX3xXexX1xX3exX4xX3xX26xX33cxX3xX7xX37exX3xX4ebxX9cxX1dxXexX3xX1xXdxX30bxX17xX3xX4xXe8xX6xX3xX26xXdxXb1xX9cxX7xX3xX235xX2b4x8a4exX235xX4exX49xX22xX4bxX4exX2axX3xX6cxX6xX17xX18xX3xX5xX44fxX8axX3xX5xX6xX17xX3xXexX1f7xXdxX3xXcxXb1xX9cxX17xX18xX3xf027xX9cxX222xX4xX10fxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX22xX41xX8axXaxX12xX13xX508xX17xX3xX155xX2bxX3xX17xX18xX9cxX8axXf2xX17xX3xXexX1xXe8xX3xX9bxX9cxX222xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX6cxX36xX3xXexX1xX6xXf3xX3xX41xX37exX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX26xX7exXdxX3xX4xX98xX4xX3xX4xX1xXe8xX3xX6cxX33cxX3xX4xX1xe59fxX3xXexXb1xe113xX17xX18xX3xX6cxX76xX17xX3xX7xX37exX3xX97xX33cxX17xX3xX26xX40axX17xX18xX3xX26xX6dxX3xXexXb2xXf3xX3xX1fexXdxX76xXf3xX3xXf3xX93xX3xX1xXb2xX17xX1xX3xXf3xX7exXdxX3xX4xXe8xX6xX3xX4xX1xXe8xX3xX17xX18xX1xX236xX6xX3xXexXe2xX3xX97xX31xX17xX10fxX52xX10fxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b4xX9cxXexX1xX22xXb1xXaxX12xX81xXcxXcxc771xX4bxX2a0xX52xX4bxXdxX10xXexX17xX6xXf3xbb76xX85xX0xX52xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)