Huyện Tĩnh Gia với công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
(Baothanhhoa.vn) - Để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) trên địa bàn, hằng năm, các cấp, các ngành, các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện phương án PCTT&TKCN theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
d252x114d0xebd3xd485x11cbcx13517xe2cex11dfex11608xX7x120ddx152f4x10dfdx109ddx111fax11f12xX5x112f7xXax131efx1531axece1xe9e2xef17x13926xX3xXcxffa7xX17xX1xX3x12cf3xXdxX6xX3x11d12x1104cxXdxX3xX4xd74axX17xdbc2xX3xXex15abaxX4xX3xXbxX1x11283xX17xX29xX3xX4xX1xea1cxX17xX29xX3xXexX1xXdx11e87xX17xX3xXexX6xXdxX3xX22x158b7xX3xXex135a0xead7xX3xd6c1xXdx15070xX4axX3xX4x10a54xX14xX3xX17x13b3dxX17xX0x13cebxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd497xX10xX17xXexX10x13021xXaxX12xX0xXdxX4axX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxd2b6xXexX1xX14xX4ax1391axX3xXdxX68xX10xX17xXexX10xX6dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax15a50xXdxX7cxXexX1x14801xX3x14d02xX2x133e3xXbx11a11x137f2xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX98xX3x12ee1xd992x1590fxXbxX9exX9fxXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX59xX59xXdx109b7xX81xX6xfae9xXexX1xX6xX17xX1xX1xXbcxX6xXb9xX22xX17xX59xX17xX10xX93xX7xX59xX2xXaaxXa9x142f6xX59xX2xXabxX9axX7cxXd1xd688xX2xX9cxXa9xX2x124d9xXexX9axXd1xXd8xXd8xX9axX5xX9cxXb9x14730xXbxX29xe09fxX6dxX9xeaa2xXddxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1axX17xX1xX3xX1exXdxX6xX3xX22xX23xXdxX3xX4xX27xX17xX29xX3xXexX2cxX4xX3xXbxX1xX31xX17xX29xX3xX4xX1xX37xX17xX29xX3xXexX1xXdxX3exX17xX3xXexX6xXdxX3xX22xX46xX3xXexX49xX4axX3xX4cxXdxX4exX4axX3xX4xX52xX14xX3xX17xX56xX17xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxXbcxX17xXaxX12xX68xe7ecxX17xX29xX3xX4xX2cxX3x10dd9xX56xX4xX1xX3x101c3xX56xX17xX29xX3x110b8xXcxX1axX17xX1xX3xX1exXdxX6xd27bxXb9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX7cxXaxX12xf180x12044xX3xX29x147b9xXbxX3xXbxX1x11820xX17xX3xXexX1x12c7exX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX18exX3xX1xXdxX16xX14xX3x13222xX14xX159xX3xX4xX27xX17xX29xX3xXexX2cxX4xX3xXbxX1xX31xX17xX29xX3xX4xX1xX37xX17xX29xX3xXexX1xXdxX3exX17xX3xXexX6xXdxX3xX22xX46xX3xXexX49xX4axX3xX4cxXdxX4exX4axX3xX4xX52xX14xX3xX17xX56xX17xX3xX16ax15524xX68xXcxXcxf99fxXcxfcc7xX68xf6c4xX173xX3xXexX6dxX3exX17xX3xd363xe30fxX6xX3xX81xX46xX17x13eeaxX3xX1x15264xX17xX29xX3xX17xe769xX4axX1f7xX3xX4xX2cxX4xX3xX4x13a40xXbxX1f7xX3xX4xX2cxX4xX3xX17xX29xX46xX17xX1xX1f7xX3xX4xX2cxX4xX3xX9exf254xX1f7xX3xXexX1xX1f1xX3xXexX6dxX208xX17xX1f7xX3xX4xX2cxX4xX3xX1f0xf615xX17xX3xX22xX1f1xX3xX4xX18exX3xX5xXdxX3exX17xX3xX1a8xX14xX6xX17xX3xXexX6dxXdxX18bxX17xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX198xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xXbxX1x1113fxX22exX17xX29xX3xX2cxX17xX3xX1e0xX68xXcxXcxX1e4xXcxX1e6xX68xX1e8xX3xXexX1xX10xXbcxX3xX4xX1xX52xX4xX3xX17xX1ffxX17xX29xX1f7xX3xX17xX1xXdxX16xX4axX3xX22xf137xX3xX1f0xX258x1579bxX4xX3xX29xXdxX6xXbcxXb9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xXbcxX7cxX15xXaxX12xX18axf428xX17xX29xX3xXexX1x13270xXdxX1f7xX3xXexX1ffxX17xX29xX3xX4xX258xX2a9xX17xX29xX3xX4xX27xX17xX29xX3xXexX2cxX4xX3xXexX14xX15xX3exX17xX3xXexX6dxX14xX15x13c5exX17xX1f7xX3xXbxX1x1285exX3xX81xXdxX4exX17xX3xX160xX14xd3e2xXexX3xX1e0xX68xXcxXcxX1f7xX3xX4xX2cxX4xX3xX17xX29xX1xX1f1xX3xX1f0xX1f1xX17xX1xX3xX4x14b93xX6xX3xX68xX1xd33fxX17xX1xX3xXbxX1xX2f2xX1f7xX3xX4xX2cxX4xX3xX22xX1ffxX17xX3xX81xX159xX17xX3xX4xX18exX3xX5xXdxX3exX17xX3xX1a8xX14xX6xX17xX3xX17xX1xX1faxX4axX3xX17xfb5cxX17xX29xX3xX4xX6xXbcxX3xX17xX1xX2daxX17xX3xXexX1xX52xX4xX1f7xX3x11f9bxX3xXexX1xX52xX4xX3xX4xX1xX208xXbxX3xX1xX46xX17xX1xX3xX4xX2f2xX6xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX2d1xX3xX4xX1xX52xX4xX3xX22xX46xX3xX4ax12c5axXdxX3xX17xX29xX258xX2a9xXdxX3xX7cxX31fxX17xXb9xX3xX1e6xXdxX16xX17xX3xXexXbcxX46xX17xX3xX81xX6xX17xX3xX4xX1xe812xX3xX1xX14xX15xX3xX1e0xX68xXcxXcxX1e4xXcxX1e6xX68xX1e8xX1f7xX3xXbxX1xX31fxX17xX3xX4xX27xX17xX29xX3xX17xX1xXdxX16xX4axX3xX22xX281xX1f7xX3xX1a8xX14xX15xX3xX1f0xX1f1xX17xX1xX3xXexX6dxX2cxX4xX1xX3xX17xX1xXdxX16xX4axX3xX4xX281xX3xXexX1xX18bxX3xX4xX1xXbcxX3xXexdc28xX17xX29xX3xX81xef29xX3xXbxX1xX2daxX17xX1f7xX3xX4xX1xXbcxX3xX4ax11e56xXdxX3xXexX1xX46xX17xX1xX3xX22xXdxX3exX17xXb9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xXbcxX7cxX15xXaxX12xXcxX6dxX3exX17xX3xX4xX22exX3xX7xdd1dxX3xX4xX2cxX4xX3xX5xXbcxX56xXdxX3xX1xX49xX17xX1xX3xXexX1xXdxX3exX17xX3xXexX6xXdxX3xX22xX46xX3xX4xX208xXbxX3xX1f0xX3c0xX3xX6dxX2f2xXdxX3xX6dxXbcxX3xXexX1xXdxX3exX17xX3xXexX6xXdxX3xXexX1xX258xX2a9xX17xX29xX3xX9exX159xX15xX3xX6dxX6xX3xXexX6dxX3exX17xX3xX1f0xX1f1xX6xX3xX81xX46xX17xX1f7xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXexX6dxXdxX18bxX17xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xX6dxX46xX3xX7xXbcxX2cxXexX1f7xX3xX9exX31fxX15xX3xX7cxX198xX17xX29xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX2cxX17xX3xX52xX17xX29xX3xXbxX1xX18exX3xXexX1xXdxX3exX17xX3xXexX6xXdxX3xX7xX2cxXexX3xX22xX23xXdxX3xXexX1xX198xX4xX3xXexX4exX1f7xX3xX17xX1xX208xXexX3xX5xX46xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX2cxX17xX3xX1f0xX37xXdxX3xXbxX1xX18exX3xX22xX23xXdxX3xX81xX21cxXbcxX3xX4axX56xX17xX1xX1f7xX3xX7xXdxX3exX14xX3xX81xX21cxXbcxX1f7xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX2cxX17xX3xX1xX3c0xX3xX1f0xX3exX1f7xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX2cxX17xX3xXbxX1xX31xX17xX29xX3xX4xX1xX37xX17xX29xX3xX5x15940xX3xX5xX281xXexX3xX22x10e86xX17xX29xX3xX1xX56xX3xX7cxX14xX3xX1xX2a3xX3xX4xX1xX52xX6xX1f7xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX2cxX17xX3xX81xX159xXbcxX3xX1f0xX159xX4axX3xX6xX17xX3xXexXbcxX46xX17xX3xX4xX1xXbcxX3xX17xX29xX258xX2a9xXdxX3xX22xX46xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexX46xX14xX3xXexX1xX14xX15xX2cbxX17xX3xX1xXbcxX56xXexX3xX1f0xX3c0xX17xX29xX3xXexX6dxX3exX17xX3xX7xX27xX17xX29xX1f7xX3xXexX6dxX3exX17xX3xX81xXdxX18bxX17xX9fxX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX2cxX17xX3xX7xX22exX3xXexX2cxX17xX3xX17xX1xX31fxX17xX3xX7cxX31fxX17xX3xX3f9xX3xX22xX4fbxX17xX29xX3xX22xX10xX17xX3xX81xXdxX18bxX17xX1f7xX3xX22xX10xX17xX3xX4x1014fxX6xX3xX5xX56xX4xX1xX1f7xX3xX81xX21cxXdxX3xX7xX27xX17xX29xX1f7xX3xX22xX4fbxX17xX29xX3xXexX6dxX4f4xX17xX29xX1f7xX3xX22xX4fbxX17xX29xX3xXexX1xX208xXbxX1f7xX3xX22xX4fbxX17xX29xX3xX7xX56xXexX3xX5xX3f9xXb9xX3xX18axX2a3xX17xX29xX3xXexX1xX2a9xXdxX1f7xX3xXexX2d1xX3xX4xX1xX52xX4xX3xX5xX198xX4xX3xX5xX258xX285xX17xX29xX1f7xX3xXexX6dxXdxX18bxX17xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xX4xX27xX17xX29xX3xXexX2cxX4xX3xX4xX1xX14x12f39xX17xX3xX81xX1f1xX3xX22xX2daxXexX3xXexX258xX1f7xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xXexXdxX16xX17xX1f7xX3xX1xX2daxX14xX3xX4xX193xX17xX3xXexX1xX10xXbcxX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX2cxX17xX3xX1f0xX21cxX3xX5xX2daxXbxX1f7xX3xX7xd7eexX17xX3xX7xX46xX17xX29xX3xX1f0xX37xXdxX3xXbxX1xX18exX3xX4cxX1xXdxX3xXexX1xXdxX3exX17xX3xXexX6xXdxX3xX9exX159xX15xX3xX6dxX6xXb9xX3xebc0xX165xX1e8x15114xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX1f7xX3xX165xX6xX17xX3xX68xX1xX375xX3xX1xX14xX15xX3xX1e0xX68xXcxXcxX1e4xXcxX1e6xX68xX1e8xX3xX29xXdxX6xXbcxX3xX17xX1xXdxX16xX4axX3xX22xX281xX3xX4xX281xX3xXexX1xX18bxX3xX4xX1xXbcxX3xX4xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xX17xX29xX1f7xX3xX81xX6xX17xX1f7xX3xX1f0xX22exX17xX3xX22xX1f1xX3xX4xX18exX3xX5xXdxX3exX17xX3xX1a8xX14xX6xX17xX3xXexX6dxX3exX17xX3xX1f0xX1f1xX6xX3xX81xX46xX17xX3xXexX6dxXdxX18bxX17xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX198xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX18exX3xX1xXdxX16xX14xX3xX1a8xX14xX159xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX2cxX17xX3xX1e0xX68xXcxXcxX1e4xXcxX1e6xX68xX1e8xXb9xX3xX68xX281xX3xXexX1xX18bxX1f7xX3xX1e0xX1xX31xX17xX29xX3xX1e8xX27xX17xX29xX3xX17xX29xX1xXdxX16xXbxX3xX22xX46xX3xX1e0xX1xX2cxXexX3xXexX6dxXdxX18bxX17xX3xX17xX27xX17xX29xX3xXexX1xX27xX17xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX1xX285xXbxX3xX22xX23xXdxX3xX669xX165xX1e8xX66cxX3xX4xX2cxX4xX3xX9exX21cxX3xX22xX10xX17xX3xX81xXdxX18bxX17xX1f7xX3xX18axX2a3xX17xX3xX165xXdxX3exX17xX3xXbxX1xX31xX17xX29xX3xX13xX159xXdxX3xX13xX31xX6xX3xX22xX46xX3xX165xX6xX17xX3xX68xX1xX375xX3xX1xX14xX15xX3xX18axX2a3xX17xX3xX165xXdxX3exX17xX3xXbxX1xX31xX17xX29xX3xX4xX59cxX6xX3xX4cxX1xX608xX14xX3xX68xX159xX17xX29xX3xX1e8xX29xX1xXdxX3xe1b4xX22exX17xX3xX9exX31fxX15xX3xX7cxX198xX17xX29xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX2cxX17xX3xX1a8xX14xX159xX17xX3xX5xX332xX1f7xX3xX17x12838xX4axX3xX81xX7c9xXexX3xXexXbcxX46xX17xX3xX7cxXdxX16xX17xX3xX4axX357xXdxX3xX1xXbcxX56xXexX3xX1f0xX3c0xX17xX29xX3xX4xX2f2xX6xX3xXexX46xX14xX3xXexX1xX14xX15xX2cbxX17xX3xX22xX46xX3xX17xX29xX258xX3xX7cxX31fxX17xX3xXexX6dxX3exX17xX3xX81xXdxX18bxX17xXb9xX3xXcxX1xX258xX2a9xX17xX29xX3xX9exX14xX15xX3exX17xX3xX4cxXdxX18bxX4axX3xXexX6dxX6xX1f7xX3xX1f0xX27xX17xX3xX1f0xX37xX4xX3xX4xX2cxX4xX3xX1f0xX1f1xX6xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX22xX46xX3xX17xX29xX258xX3xX7cxX31fxX17xX3xXexX1xX198xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX17xX29xX1xXdxX3exX4axX3xXex132abxX4xX3xX4xX27xX17xX29xX3xXexX2cxX4xX3xX4xX1xX14xX608xX17xX3xX81xX1f1xX1f7xX3xX4xX1xX2f2xX3xX1f0xX3c0xX17xX29xX3xXexX6dxXdxX18bxX17xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xX1f0xX37xXdxX3xXbxX1xX18exX3xX4cxX1xXdxX3xX4xX18exX3xX81xX21cxXbcxX3xX22xX46xX3xX2cxXbxX3xXexX1xX208xXbxX3xX17xX1xXdxX16xXexX3xX1f0xX23xXdxXb9xX3xX68xX2cxX4xX3xX9exX21cxX3xX22xX4fbxX17xX29xX3xX81xXdxX18bxX17xX3xX4xX1xX1f1xX14xX3xXexX6dxX2cxX4xX1xX3xX17xX1xXdxX16xX4axX3xX9exX31fxX15xX3xX7cxX198xX17xX29xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX2cxX17xX3xX1a8xX14xX159xX17xX3xX5xX332xX3xX17xX29xX258xX2a9xXdxX3xX22xX46xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xXexXdxX16xX17xX3xX1xXbcxX56xXexX3xX1f0xX3c0xX17xX29xX3xXexX6dxX3exX17xX3xX81xXdxX18bxX17xX9fxX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX2cxX17xX3xX4cxX3exX14xX3xX29xX357xXdxX1f7xX3xX1xX258xX23xX17xX29xX3xX7cx12430xX17xX3xXexX46xX14xX3xXexX1xX14xX15xX2cbxX17xX3xX22xX46xX3xX17xX29xX258xX3xX7cxX31fxX17xX3xX22xX46xXbcxX3xXexX6dxX2cxX17xX1xX3xXexX6dxX858xX3xX81xX21cxXbcxX1f7xX3xX2cxXbxX3xXexX1xX208xXbxX3xX17xX1xXdxX16xXexX3xX1f0xX23xXdxX9fxX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX2cxX17xX3xX81xX159xXbcxX3xX1f0xX159xX4axX3xX6xX17xX3xXexXbcxX46xX17xX3xX4xX1xXbcxX3xX17xX29xX258xX2a9xXdxX3xX22xX46xX3xXexX46xXdxX3xX7xX159xX17xX3xXexX56xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX4cxX1xX14xX3xX17xX14xX27xXdxX3xXexX6dxX2a3xX17xX29xX3xXexX1xX2f2xX15xX3xX7xX159xX17xX3xX3f9xX3xX4xX59cxX6xX3xX7xX27xX17xX29xX1f7xX3xX22xX10xX17xX3xX81xXdxX18bxX17xXb9xXb9xXb9xX3x15a31xX59cxX3xX5xX332xX3xX17xX29xX1xXdxX3exX4axX3xX1f0xX37xXdxX3xX22xX23xXdxX3xX4xX1xX2f2xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xXexXdxX16xX17xX3xX4cxX1xX27xX17xX29xX3xX4xX1xX208xXbxX3xX1xX46xX17xX1xX3xX17xX29xX1xXdxX3exX4axX3xXexX858xX4xX3xX17xX1x157a7xX17xX29xX3xX1a8xX14xX15xX3xX1f0xX1f1xX17xX1xX1f7xX3xX17xX1xX258xX98xX3xXcxX6dxX6xX17xX29xX3xX81xX1f1xX3xX1f0xX193xX15xX3xX1f0xX2f2xX3xXbxX1xX6xXbcxX3xX4xX52xX14xX3xX7xXdxX17xX1xX1f7xX3xX1xX16xX3xXexX1xX37xX17xX29xX3xXexX1xX27xX17xX29xX3xXexXdxX17xX3xX5xXdxX3exX17xX3xX5xX56xX4xX9fxX3xX4xX1xX4exX3xX1f0xX3c0xX3xXexX1xX27xX17xX29xX3xXexXdxX17xX3xX81xX2cxXbcxX3xX4xX2cxXbcxX3xX29xXdxXa14xX6xX3xX4xX1xX2f2xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xXexXdxX16xX17xX3xX22xX23xXdxX3xX4xX1xX2f7xX17xX1xX3xX1a8xX14xX15xX2cbxX17xX3xX1f0xX1f1xX6xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX1f7xX3xX17xX1xX208xXexX3xX5xX46xX3xX4cxX1xXdxX3xX4xX18exX3xX81xX21cxXbcxX3xX22xX46xX3xX2cxXbxX3xXexX1xX208xXbxX3xX17xX1xXdxX16xXexX3xX1f0xX23xXdxXb9xX3xX1e6xXdxX18bxX4axX3xXexX6dxX6xX1f7xX3xX6dxX46xX3xX7xXbcxX2cxXexX1f7xX3xX1f0xX2cxX17xX1xX3xX29xXdxX2cxX3xX1xXdxX16xX17xX3xXexX6dxX56xX17xX29xX3xX4xX27xX17xX29xX3xXexX6dxX49xX17xX1xX3xX1f0xX3exX3xX1f0xXdxX2cbxX14xX1f7xX3xX1xX2a3xX3xX1f0xX2daxXbxX1f7xX3xX4cxX3exX17xX1xX3xX4axX258xX22exX17xX29xX1f7xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX6dxX56xX4axX3xX81xX22exX4axX3xXexXdxX3exX14xX1f7xX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX27xX17xX29xX3xXexX6dxX49xX17xX1xX3xXbxX1xX281xX4xX3xX22xX281xX3xXbxX1xX31xX17xX29xX3xX4xX1xX37xX17xX29xX3xX5xX4f4xX1f7xX3xX17xX29xX2daxXbxX3xX5xX281xXexXb9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xXbcxX7cxX15xXaxX12xX18axX37xXdxX3xX22xX23xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX27xX17xX29xX3xXexX6dxX49xX17xX1xX3xX1f0xX3exX3xX1f0xXdxX2cbxX14xX1f7xX3xX1xX2a3xX3xX1f0xX2daxXbxX3xX1f0xX6xX17xX29xX3xX81xX1f1xX3xX1xX258xX3xX1x11545xX17xX29xX3xX4xX1xX258xX6xX3xX4xX18exX3xX4cxXdxX17xX1xX3xXbxX1xX2f7xX3xX7xX59cxX6xX3xX4xX1xXa14xX6xX3xXbxX1xX159xXdxX3xX1xX14xX15xX3xX1f0xX3c0xX17xX29xX3xX22xX2daxXexX3xXexX258xX1f7xX3xX17xX1xX31fxX17xX3xX5xX198xX4xX3xX1f0xX1f1xX6xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX1f0xX18bxX3xX9exX59cxX3xX5xX332xX1f7xX3xX4cxX1xX7c9xX4xX3xXbxX1xX281xX4xX3xX81xX159xXbcxX3xX1f0xX159xX4axX3xX6xX17xX3xXexXbcxX46xX17xX3xX4cxX1xXdxX3xX4xX18exX3xX4axX258xX6xX1f7xX3xX5xX4f4xX1f7xX3xX81xX21cxXbcxXb9xX3xX1e8xX1xXa14xX17xX29xX3xX4xX27xX17xX29xX3xXexX6dxX49xX17xX1xX3xX1xX258xX3xX1xXbb0xX17xX29xX3xX5xX23xX17xX1f7xX3xX4cxX1xX27xX17xX29xX3xX9exX59cxX3xX5xX332xX3xX1f0xX258xX285xX4xX3xX1f0xX1f1xX6xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xXbxX1xX159xXdxX3xX81xX2cxXbcxX3xX4xX2cxXbcxX3xX4cxX1f1xXbxX3xXexX1xX2a9xXdxX3xX1f0xX18bxX3xX9exXdxX17xX3xX4xX1xX2f2xX3xXexX6dxX258xX22exX17xX29xX3xX29xXdxX159xXdxX3xX1a8xX14xX15xX4exXexX3xXexX3bbxX3xX4xX208xXbxX3xXexX6dxX3exX17xXb9xX3xX1e8xX1xXa14xX17xX29xX3xX1xX2a3xX3xX1f0xX2daxXbxX3xX81xX1f1xX3xX1xX258xX3xX1xXbb0xX17xX29xX3xX17xe1faxX17xX29xX1f7xX3xX4cxX1xX27xX17xX29xX3xX4cxX1xX7c9xX4xX3xXbxX1xX281xX4xX3xX1f0xX258xX285xX4xX3xX1f0xX1f1xX6xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xXbxX1xX159xXdxX3xX5xX2daxXbxX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX2cxX17xX3xX4cxX1xX27xX17xX29xX3xXexX2f7xX4xX1xX3xX17xX258xX23xX4xX3xX1f0xX18bxX3xX4cxX1xX27xX17xX29xX3xX9exX159xX15xX3xX6dxX6xX3xX22xf133xX3xX1f0xX2daxXbxX3xX1f0xX3c0xXexX3xX17xX29xX3c0xXexX3xX29xX31fxX15xX3xX1xX2daxX14xX3xX1a8xX14xX159xX3xX17xX29xX1xXdxX3exX4axX3xXexX6dxX357xX17xX29xXb9xX3xX18axX18bxX3xX81xX159xXbcxX3xX1f0xX159xX4axX3xX6xX17xX3xXexXbcxX46xX17xX3xX4xX1xXbcxX3xX22xXdxX16xX4xX3xX22xX2daxX17xX3xX1xX46xX17xX1xX3xX4xX2cxX4xX3xX1xX2a3xX3xX4xX1xX52xX6xX1f7xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX15xX3exX14xX3xX4xX193xX14xX3xX4xX2cxX4xX3xX1f0xX1f1xX6xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX1a8xX14xX159xX17xX3xX5xX332xX3xX1xX2a3xX3xX4xX1xX52xX6xX3xX9exX31fxX15xX3xX7cxX198xX17xX29xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX2cxX17xX3xX81xX159xXbcxX3xX1f0xX159xX4axX3xX6xX17xX3xXexXbcxX46xX17xX3xX4xX1xXbcxX3xX22xX4fbxX17xX29xX3xX1xX56xX3xX7cxX14xX3xX22xX46xX3xXexX1xX27xX17xX29xX3xX81xX2cxXbcxX3xX6dxX3c0xX17xX29xX3xX6dxX21cxXdxX3xXexX6dxX3exX17xX3xX4xX2cxX4xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexX1xX27xX17xX29xX3xXexXdxX17xX3xX1f0xX56xXdxX3xX4xX1xX858xX17xX29xX3xX1f0xX18bxX3xX4xX2cxX17xX3xX81xX3c0xX3xX22xX46xX3xX17xX1xX31fxX17xX3xX7cxX31fxX17xX3xX81xXdxX4exXexX3xX4xX1xX2f2xX3xX1f0xX3c0xX17xX29xX3xXbxX1xX31xX17xX29xX3xXexX6dxX2cxX17xX1xXb9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xXbcxX7cxX15xXaxX12x14414xX14xX6xX3xX4cxXdxX18bxX4axX3xXexX6dxX6xX3xXexX1xX198xX4xX3xXexX4exX3xX4xX1xXbcxX3xXexX1xX208xX15xX1f7xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX14xX15xX4exX17xX3xX1f0xX3exX3xXexX6dxX3exX17xX3xX1f0xX1f1xX6xX3xX81xX46xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX2f2xX3xX15xX4exX14xX3xX5xX46xX3xX1f0xX3exX3xX4xX208xXbxX3xXd1xX1f7xX3xX4xX208xXbxX3xXddxX1f7xX3xX22xX23xXdxX3xXexX2d1xX17xX29xX3xX4xX1xXdxX2cbxX14xX3xX7cxX46xXdxX3xXedxXd1xX1f7xX2xX2xX9axX3xX4cxX4axX9fxX3xXexX6dxXbcxX17xX29xX3xX1f0xX18exX1f7xX3xX1f0xX3exX3xX7xX27xX17xX29xX3xXabxXd8xX1f7xXa9xXd1xXd1xX3xX4cxX4axX1f7xX3xX1f0xX3exX3xX81xXdxX18bxX17xX3xX7cxX46xXdxX3xX2xX2xX1f7xXabxXabxXd8xX4cxX4axX9fxX3xX4cx12990xX3xX5xX2cxXexX3xX4axX2cxXdxX3xX1f0xX3exX3xX7xX27xX17xX29xX1f7xX3xX81xXdxX18bxX17xX3xXd1xX9cxX1f7xX9cxX9axX3xX4cxX4axX1f7xX3xX4xX31xX17xX3xX5xX56xXdxX3xXd1xXd1xX1f7xX2xX2xX4cxX4axX3xX5xX46xX3xX1f0xX3exX3xX1f0xX208xXexX3xX22xX46xX3xX4xX1xX258xX6xX3xX4xX18exX3xX1f0xX3exX9fxX3xX4xX18exX3xX2xXa9xX2xX3xX4xX37xX17xX29xX3xX1a8xX14xX6xX3xX1f0xX3exX3xX22xX46xX3xX1xX193xX14xX3xX1xX4exXexX3xX1f0xX21cxX3xX9exX14xX37xX17xX29xX3xX4xX208xXbxXb9xX3xX68xX2cxX4xX3xXexX14xX15xX4exX17xX3xX1f0xX3exX3xX9exX14xX17xX29xX3xX15xX4exX14xX3xX29xX2a3xX4axX3xX1f0xX3exX3xX1xXa14xX14xX3xX7xX27xX17xX29xX3xXcxX1xX1f1xX3xX160xXbcxX17xX29xX9fxX3xX1f0xX3exX3xX1xXa14xX14xX3xX68xX193xX14xX3xX7a8xX10xX9fxX3xX1f0xX3exX3xXexX159xX1f7xX3xX1f0xX3exX3xX1xXa14xX14xX3xX7xX27xX17xX29xX3xX165xX56xX17xX29xX3xXbxX1xX2f7xX6xX3xXcxX31fxX15xX3xXexX14xX15xX4exX17xX3xXe5bxX14xX37xX4xX3xX5xX3c0xX3xX2xdb9cxXb9xXb9xXb9xX3xX1e8xX29xXbcxX46xXdxX3xX6dxX6xX1f7xX3xXexX6dxX3exX17xX3xX1f0xX1f1xX6xX3xX81xX46xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX4xX18exX3xXd1xXedxX3xX1xX2a3xX3xX1f0xX2daxXbxX3xX22xX3bbxX6xX3xX22xX46xX3xX17xX1xXbb0xX1f7xX3xXexX6dxXbcxX17xX29xX3xX1f0xX18exX3xX2xX9axX3xX1xX2a3xX3xX7cxXbcxX3xX68xX27xX17xX29xX3xXexX15xX3xXcxX1e8xX13xX13xX3x119e6xXcxffd5xX3xX7a8xX27xX17xX29xX3xX68xX1xX14xX3xX1a8xX14xX159xX17xX3xX5xX332xX1f7xX3xX4xX2cxX4xX3xX1xX2a3xX3xX4xX31xX17xX3xX5xX56xXdxX3xX81xX46xX17xX3xX29xXdxX6xXbcxX3xX4xX1xXbcxX3xX4xX2cxX4xX3xX9exX21cxX3xX1a8xX14xX159xX17xX3xX5xX332xXb9xX3xX13xXdxX16xX17xX3xX17xX6xX15xX3xX4xX18exX3xXd1xX3xX1xX2a3xX3xX9exX14xX37xX17xX29xX3xX4xX208xXbxX1f7xX3xX29xX2a3xX4axX98xX3xX13xX2a3xX3xX18axX2a3xX17xX29xX3xX68xX208xX4axX1f7xX3xX9exX21cxX3xX18axX1f1xX17xX1xX3xX13xX159xXdxX9fxX3xX1xX2a3xX3xX18axX27xX17xX29xX3xX7a8xX22exX17xX1f7xX3xX1e8xX6xX4axX3xX7a8xX22exX17xX1f7xX3xX9exX21cxX3xX1e0xX1xX858xX3xX7a8xX22exX17xX9fxX3xX1xX2a3xX3xfd50xX17xX29xX3xX1exXdxX46xX1f7xX3xX9exX21cxX3xXcxX6dxX258xX2a9xX17xX29xX3xX160xX31fxX4axXb9xX3xXcxXbcxX46xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX4xX18exX3xX2xXd8xX3xX4cxX3exX17xX1xX3xXexXdxX3exX14xX1f7xX3xXexX2d1xX17xX29xX3xX4xX1xXdxX2cbxX14xX3xX7cxX46xXdxX3xXd8xX9axX1f7xXa9xX4cxX4axX9fxX3xXd8xX3xXexX6dxX56xX4axX3xX81xX22exX4axX3xXexXdxX3exX14xX3xX16axXexX6dxX56xX4axX3xX81xX22exX4axX3xXexXdxX3exX14xX3xX9exX21cxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1xX2f2xX15xX3xX22xX46xX3xXexX6dxX56xX4axX3xX81xX22exX4axX3xXexXdxX3exX14xX3xX68xX2cxX4xX3xX7a8xX22exX17xX173xX1f7xX3xX2xXedxX3xXexX6dxX56xX4axX3xX81xX22exX4axX3xXexX258xX23xXdxXb9xX3xX13xX16xX3xXexX1xX37xX17xX29xX3xXexXdxX3exX14xX3xX4xX1xX2f7xX17xX1xX1f7xX3xX29xX2a3xX4axX98xX3xX7a8xX27xX17xX29xX3xX1e6xX3exX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1f7xX3xX7xX27xX17xX29xX3xX1exX1xd33bxXbxX1f7xX3xX7xX27xX17xX29xX3xX165xX56xX17xX29xX3xX22xX46xX3xX7xX27xX17xX29xX3xX13xX46xX3xX1e8xX92cxX4axX1f7xX3xX9exX21cxX3xX13xX159xXdxX3xX13xX46xXb9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xXbcxX7cxX15xXaxX12xX18axXdxX3xX1f0xX27xXdxX3xX22xX23xXdxX3xX1f0xX18exX1f7xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX375xX3xX1f0xX56xXbcxX3xX4cxXdxX16xX17xX3xXexXbcxX46xX17xX3xX4xX2cxX4xX3xX1f0xX3c0xXdxX3xXexX14xX193xX17xX3xXexX6dxX6xX3xX4xX6xX17xX1xX3xX29xX2cxX4xX3xX1f0xX3exX1f7xX3xX5xX198xX4xX3xX5xX258xX285xX17xX29xX3xX9exX14xX17xX29xX3xX4cxX2f7xX4xX1xX1f7xX3xX4xX52xX14xX3xXexX1xX258xX22exX17xX29xXb9xXb9xXb9xX3xXbxX1xX31fxX17xX3xX4xX27xX17xX29xX3xX29xXdxX6xXbcxX3xX17xX1xXdxX16xX4axX3xX22xX281xX1f7xX3xXexX6dxX2cxX4xX1xX3xX17xX1xXdxX16xX4axX1f7xX3xX22xX1f1xX3xXexX6dxX2f7xX3xX4xX281xX3xXexX1xX18bxX3xX4xX1xXbcxX3xXexX3bbxX17xX29xX3xX81xX3c0xX3xXbxX1xX2daxX17xX3xX22xX46xX3xX4xX2cxX3xX17xX1xX31fxX17xX9fxX3xXexX2d1xX3xX4xX1xX52xX4xX3xXexX2daxXbxX3xX1xX14xX208xX17xX3xX4cx13892xX3xXexX1xX14xX2daxXexX1f7xX3xX17xX29xX1xXdxX16xXbxX3xX22xX281xX3xX4xX1xXbcxX3xX5xX198xX4xX3xX5xX258xX285xX17xX29xX3xX4xX6xX17xX1xX3xX1f0xX3exX3xX22xX46xX3xX5xX198xX4xX3xX5xX258xX285xX17xX29xX3xX9exX14xX17xX29xX3xX4cxX2f7xX4xX1xX3xX1xX3c0xX3xX1f0xX3exXb9xX3xd5a7xX46xX3xX7xXbcxX2cxXexX1f7xX3xXexX1xX37xX17xX29xX3xX4cxX3exX1f7xX3xXbxX1xX31fxX17xX3xX5xXbcxX56xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX4exXexX3xXexX3bbxX17xX29xX3xX4cxX1xX14xX3xX22xX198xX4xX3xX7cxX31fxX17xX3xX4xX258xX3xX1f0xX6xX17xX29xX3xX7xX37xX17xX29xX3xX3f9xX3xX81xX21cxXdxX3xX7xX27xX17xX29xX3xX7x13351xX3xX81xX1f1xX3xX17xX29xX2daxXbxX3xX5xX281xXexX3xX4cxX1xXdxX3xX4xX18exX3xX5xX4f4xX3xX5xX23xX17xX3xX52xX17xX29xX3xX22xX23xXdxX3xXexX3bbxX17xX29xX3xX4xX208xXbxX3xX81xX2cxXbcxX3xX1f0xX3c0xX17xX29xX3xX5xX4f4xX3xX1f0xX18bxX3xX81xX2d1xX3xX7xX14xX17xX29xX3xX1xXbcxX46xX17xX3xXexX1xXdxX16xX17xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX2cxX17xX3xX7xX22exX3xXexX2cxX17xX3xX17xX29xX258xX2a9xXdxX3xX22xX46xX3xXexX46xXdxX3xX7xX159xX17xX3xXexX6dxX258xX23xX4xX3xX4cxX1xXdxX3xX5xX4f4xX3xX22xX2cbxXb9xX3xX68xX1ffxX17xX3xX4xX52xX3xX22xX46xXbcxX3xXexX49xX17xX1xX3xX1xX49xX17xX1xX3xX4xX281xX3xXexX1xX18bxX3xXexX3bbxX17xX29xX3xX1f0xX1f1xX6xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX1f7xX3xX7cxX198xX3xX4cxXdxX4exX17xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX49xX17xX1xX3xX1xX14xX37xX17xX29xX3xX4xX18exX3xXexX1xX18bxX3xX9exX159xX15xX3xX6dxX6xX3xX1f0xX18bxX3xX81xX2d1xX3xX7xX14xX17xX29xX1f7xX3xX1xXbcxX46xX17xX3xXexX1xXdxX16xX17xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX2cxX17xX3xXcxX1e6xX68xX1e8xX3xX4xX2f2xX6xX3xX17xX29xX46xX17xX1xX1f7xX3xX1f0xX22exX17xX3xX22xX1f1xX1f7xX3xX1f0xX1f1xX6xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xXb9xX3xX68xX1xX14xX608xX17xX3xX81xX1f1xX3xX1f0xX193xX15xX3xX1f0xX2f2xX3xX5xX198xX4xX3xX5xX258xX285xX17xX29xX1f7xX3xX22xX2daxXexX3xXexX258xX1f7xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xXexXdxX16xX17xX1f7xX3xXexX1xXdxX4exXexX3xX81xX1f1xXb9xXb9xXb9xX3xXexX2d1xX3xX4xX1xX52xX4xX3xXexX2daxXbxX3xX1xX14xX208xX17xX1f7xX3xX1xX14xX208xX17xX3xX5xX14xX15xX16xX17xX3xXexX1xX10xXbcxX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX2cxX17xX3xX1f0xX18bxX3xX7xX643xX17xX3xX7xX46xX17xX29xX3xX5xX46xX4axX3xX17xX1xXdxX16xX4axX3xX22xX281xX3xX4cxX1xXdxX3xX4xX18exX3xXexX49xX17xX1xX3xX1xX14xX37xX17xX29xX3xX9exX159xX15xX3xX6dxX6xXb9xX3xXcxX2d1xX3xX4xX1xX52xX4xX1f7xX3xXexX1xX10xXbcxX3xX7cxe357xXdxX3xX4xX1xXcc4xXexX3xX4xX1xX1364xX1f7xX3xX17xX7c9xX4axX3xX81xX7c9xXexX3xX4cxX1f1xXbxX3xXexX1xX2a9xXdxX3xXexX49xX17xX1xX3xX1xX49xX17xX1xX3xXexX1xX2a9xXdxX3xXexXdxX4exXexX1f7xX3xXexX1xXdxX3exX17xX3xXexX6xXdxX1f7xX3xXexX6xXdxX3xX17xX56xX17xX3xXexX6dxX3exX17xX3xX81xXdxX18bxX17xX1f7xX3xXexX6dxX3exX17xX3xX4xX59cxX6xX3xX5xX56xX4xX1xX3xX1f0xX18bxX3xX4xX18exX3xX81xXdxX16xX17xX3xXbxX1xX2cxXbxX3xX9exX59cxX3xX5xX332xX3xX4cxX1f1xXbxX3xXexX1xX2a9xXdxXb9xX3xXcxX1ffxX17xX29xX3xX4xX258xX2a9xX17xX29xX3xX4xX2cxX4xX3xX81xXdxX16xX17xX3xXbxX1xX2cxXbxX3xX1a8xX14xX159xX17xX3xX5xX332xX3xX17xX29xX258xX2a9xXdxX1f7xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xXexXdxX16xX17xX3xX17xX29xX1xX2cbxX3xX4xX2cxX3xX22xX46xX3xX4xX2cxX4xX3xX1xXbcxX56xXexX3xX1f0xX3c0xX17xX29xX3xX4xX2f2xX6xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX46xX14xX3xX7cxX1f1xX4xX1xX3xX22xX281xX3xXexX1xX6xX4axX3xX29xXdxX6xX3xXexX6dxX3exX17xX3xX81xXdxX18bxX17xX1f7xX3xXexX6dxX3exX17xX3xX7xX27xX17xX29xX1f7xX3xXexX6dxX3exX17xX3xX4xX2cxX4xX3xX1xX2a3xX3xX1f0xX2daxXbxX1f7xX3xX4cxXdxX3exX17xX3xX1a8xX14xX15xX4exXexX3xX9exX59cxX3xX5xX332xX3xX1f0xX37xXdxX3xX22xX23xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xXexXdxX16xX17xX3xX1xXbcxX56xXexX3xX1f0xX3c0xX17xX29xX3xX4cxX1xX27xX17xX29xX3xX1f0xX2f2xX3xX1f0xXdxX2cbxX14xX3xX4cxXdxX16xX17xX3xXexX1xX10xXbcxX3xX1a8xX14xX15xX3xX1f0xX1f1xX17xX1xX3xX4xX2f2xX6xX3xXbxX1xX2cxXbxX3xX5xX14xX2daxXexXb9xX3xXcxXdxX4exXbxX3xXexX281xX4xX3xX9exX31fxX15xX3xX7cxX198xX17xX29xX1f7xX3xX4xX2f2xX17xX29xX3xX4xX37xX3xX4xX2cxX4xX3xX1f0xX3c0xXdxX3xXexX46xX14xX3xX4xX52xX14xX3xX1xX3c0xX1f7xX3xX4xX52xX14xX3xX17xX56xX17xX3xXexX56xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX9exX21cxX3xX13xX159xXdxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX1f7xX3xX13xX159xXdxX3xX165xX49xX17xX1xX1f7xX3xX1e8xX29xX1xXdxX3xX7a8xX22exX17xX1f7xX3xX13xX159xXdxX3xX68xX1xX31fxX14xX1f7xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX1xX14xX15xX3xXexX6dxXdxX16xXexX3xX1f0xX18bxX3xXbxX1xX258xX22exX17xX29xX3xX4xX1xX31fxX4axX3xXd1xX3xXexX56xXdxX3xX4xX1xX3cdxX3xXexX6dxXbcxX17xX29xX3xXexX1xX198xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX17xX1xXdxX16xX4axX3xX22xX281xX3xXcxX1e6xX68xX1e8xXb9xX3xX9d2xX59cxX3xX5xX332xX3xX17xX29xX1xXdxX3exX4axX3xX4xX2cxX4xX3xXexX6dxX258xX2a9xX17xX29xX3xX1xX285xXbxX3xX22xXdxX3xXbxX1xX56xX4axX3xX1a8xX14xX15xX3xX1f0xX1f1xX17xX1xX3xX22xX2cbxX3xX1e0xX68xXcxXcxX1e4xXcxX1e6xX68xX1e8xX9fxX3xX5xX46xX4axX3xXexX37xXexX3xX4xX1xX2f7xX17xX1xX3xX7xX2cxX4xX1xX3xX1f0xX3c0xX17xX29xX3xX22xXdxX3exX17xX1f7xX3xX4cxX1xX10xX17xX3xXexX1xX258xX3f9xX17xX29xX3xX1f0xX37xXdxX3xX22xX23xXdxX3xX29xX258xX22exX17xX29xX3xX17xX29xX258xX2a9xXdxX3xXexX37xXexX1f7xX3xX22xXdxX16xX4xX3xXexX37xXexX3xXexX6dxXbcxX17xX29xX3xXexX1xX198xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX17xX1xXdxX16xX4axX3xX22xX281xX3xX1e0xX68xXcxXcxX1e4xXcxX1e6xX68xX1e8xXb9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xXbcxX7cxX15xXaxX12xX165xX6xX17xX3xX4xX1xX375xX3xX1xX14xX15xX3xX1e0xX68xXcxXcxX1e4xXcxX1e6xX68xX1e8xX3xX4xX2cxX4xX3xX9exX21cxX1f7xX3xXexX1xX1f1xX3xXexX6dxX208xX17xX1f7xX3xX4xX2cxX4xX3xX1f0xX22exX17xX3xX22xX1f1xX3xXexX2d1xX3xX4xX1xX52xX4xX1f7xX3xX81xX37xX3xXexX6dxX2f7xX3xXbxX1xX31xX17xX29xX3xXexX6dxX198xX4xX3xX81xX6xX17xX1f7xX3xXexX6dxX6xX17xX29xX3xX81xX1f1xX3xX1f0xXdxX16xX17xX3xXexX1xXbcxX56xXdxX1f7xX3xX4axX2cxX15xX3x12d12xX6xX9exX1f7xX3xX4axX2cxX15xX3xXexX2f7xX17xX1xX3xX4cxX4exXexX3xX17xX37xXdxX3xXdxX17xXexX10xX6dxX17xX10xXexX3xX1f0xX18bxX3xXexXdxX4exXbxX3xX17xX1xX2daxX17xX1f7xX3xXexX2d1xX17xX29xX3xX1xX285xXbxX3xX22xX46xX3xX9exX59cxX3xX5xX332xX3xX4xX2cxX4xX3xXexX1xX27xX17xX29xX3xXexXdxX17xX3xX22xX2cbxX3xX1e0xX68xXcxXcxX1e4xXcxX1e6xX68xX1e8xX3xX4cxX1f1xXbxX3xXexX1xX2a9xXdxXb9xX3xXcxX1xX198xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX17xX29xX1xXdxX3exX4axX3xX4xX1xX4exX3xX1f0xX3c0xX3xXexX6dxX198xX4xX3xX81xX6xX17xX3xX1e0xX68xXcxXcxX3xXexX1xX10xXbcxX3xX1a8xX14xX15xX3xX1f0xX1f1xX17xX1xX9fxX3xXexX1xX258xX2a9xX17xX29xX3xX9exX14xX15xX3exX17xX3xXexX6dxX14xX15xX3xX4xX2daxXbxX3xX22xX46xXbcxX3xX1xX31xX4axX3xXexX1xX258xX3xX1f0xXdxX16xX17xX3xXexX59cxX3xX4xX2f2xX6xX3xX669xX165xX1e8xX66cxX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX1f0xX18bxX3xX17xX1xX2daxX17xX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX27xX17xX29xX3xX1f0xXdxX16xX17xX1f7xX3xX22xX1ffxX17xX3xX81xX159xX17xX3xX4xX1xX375xX3xX1f0xX56xXbcxX3xX4xX2f2xX6xX3xX669xX165xX1e8xX66cxX3xX1xX14xX15xX16xX17xX1f7xX3xX165xX6xX17xX3xX4xX1xX375xX3xX1xX14xX15xX3xX1e0xX68xXcxXcxX1e4xXcxX1e6xX68xX1e8xX3xX1xX14xX15xX16xX17xXb9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXff3xX14xXexX1xXbcxX6dxXaxX12xX9d2xX14xX31fxX17xX3xX13xX4fbxX17xX29xX0xX59xXbxX12
Xuân Hùng