Hướng dẫn đăng ký chương trình đón công dân từ TP Hồ Chí Minh về Thanh Hoá
(Baothanhhoa.vn) - Ban Hỗ trợ về quê Thanh Hoá, Hội Đồng hương tỉnh Thanh Hoá tại TP Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn đăng ký chương trình đón công dân từ TP Hồ Chí Minh về quê Thanh Hoá.
dc8ex137e3x108c3x171f4x15e6fx166efx106a9xfc55x170bbx18857xX8x128b4x12205x16fc1x132aaxe339xe849x180f7xe98cxX4xXcxXdxXfxXbx12cbdxX0xX1xX2xX3xX4xX2xX1xXaxXbxX1xX5xXfxX10xX11x19442xX10xX11xXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xffd3xX26xX3xX2xX26x13edaxXbxX17xX0x10d7bx1062cxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx16625xe3f3xX2xX11xX6xX26xXbxX17xfab1x16b00x16ecaxX10x16222xX4xX1xf16fxX10xX4x1914cx157d5xX10xX52xX4xe0f0x12b55xX4xX5xX3cxX4fx19325xX10xX52xX4xX11xX33x18540xX10xX3cxX4xX58x1421axX10xX4xX5xeaf0xX10xX52xX4xX1xe426xX10xX4xX11x12a59xX4xX47x1804axX4xX4ex146c5xX4xXexX3cx1898axX4x110f6xX2xX10xX3cxX4xX3x138e2xX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exXfx16ca6xX0x195c6xX3cxX3dxX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xX4exX26xX7xX1xXbxX17x1401axX7xX10xX4xX4ex12eecxX4xX11xX33x1360bxX4xX3xX8dxX4x13d0cx17b41x11ef7xX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exXfxX97x10e9fxX4xX4ex1119axX2xX4x1109fxX81xX10xX52xX4xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xed7dxX10xX3cxX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exXfxX97xX4xX11x17c73xX2xX4xX47xX7exX4xX4exX81xX4xXexX3cxX85xX4xX87xX2xX10xX3cxX4xX3xX7bxX7xX4xX5xX6exX4xX3cxX4fxX50xX10xX52xX4xX1xX55xX10xX4xX58xX59xX10xX52xX4xX5dxX5exX4xX5xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xX33xX69xX10xX3cxX4xX58xX6exX10xX4xX5xX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX11xX7bxX4xX47xX7exX4xX4exX81xX4xXexX3cxX85xX4xX87xX2xX10xX3cxX4xX3xX8dxX4xXbcxXbdxXbexX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exXfxX97xf5ebxX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xf85bxXbxX17xX0xX2x117a5xX52xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xXexX26xX10xX11xX26xX33xXbxX4xX8xX33xX5xXaxXbxX99xX99xX2xX151xXcxX7xXfxX11xX3cxX7xX10xX3cxX3cxXfxX7xX151xX3xX10xX99xX10xX26xX38xX8xX99x153d2xX3dxX199xe48bxX99xX3dxf96cx14facxX1xX19fxX199xX199xX199xX1a0xX3dxeb75xX11xec3bxX3dx1862fxX199xX6xX19fx160dfxX3dxX19fxX1a0xX1xf802xX3dxX1a0xX199xX3dxX1acxX3dxX11xX3dxX1acxX1a8xX19fxX1a0xX6xX1a8xX151x18517xX46xX52xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX4exX4fxX50xX10xX52xX4xX1xX55xX10xX4xX58xX59xX10xX52xX4xX5dxX5exX4xX5xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xX33xX69xX10xX3cxX4xX58xX6exX10xX4xX5xX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX11xX7bxX4xX47xX7exX4xX4exX81xX4xXexX3cxX85xX4xX87xX2xX10xX3cxX4xX3xX8dxX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exXfxX97xXbxX4xX38xX2xX1xX11xX3cxXaxXbxX1aaxX1a8xX1a8xXbxX4xX3cxX26xX2xX52xX3cxX11xXaxXbxX1acxX199xX199xXbxX4xX99xX17xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX0xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17x15cebxX151xX4xXcfx1279exX2xX4xX11xX4fxXb7xX10xX52x152b5xX0xX99xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xXexX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX5xX6exX4xX3cxXccxX4xX5dxX3cx106f2xXbdxX4xX11xX3cxX4fx15d43xX10xX52xX4xX11xX33x13876xX4xX11xXeaxX2xX4xX11xXdbxX10xX3cxX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exX6exX7xX4xX3cxX2x11ebbxX10xX4xX58xX7xX10xX52xX4xX11xXeaxX169xX4xX11xX33xX29bxX4xX11xXeaxX2xX4xX47xX3cx17525xX10xX3cxX4xX46xX3cxX257xX4xX4exX81xX4xXexX3cxX85xX4xX87xX2xX10xX3cxX4xX5xX6exX4xX10xX3cxXbdxX4xX5x18e75xXbdxX4xX5x1663bxX46xX4xX11xX3cxX2x1676cxX11xX4xX3xX2c8xX4xX5xX6exX4xX10xX52xXbdxX164xX2b2xX10xX4xX3xeea8xX10xX52xX4xX3xX8dxX4xXbcxXbdxXbexX4xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX1xXfxX4xffb9xX10xX3cxX4xX3cxX4fxe09dxX10xX52xX4xX5x17e17xX7xX4xX1x152baxX5xX3cxX4xXcxX2b2xX10xX3cxX4xXex1558bx13edexX253x10987xX1b0xX3dxX19cxXc9xX4xX11xX3cxXbdxXccxX5xX4xX169xXccxX11xX4xX11xX33xXfxX10xX52xX4xX5xX97xX5xX4xX58xX257xX2xX4xX11xX4fxXb7xX10xX52xX4xX8xX7xXbdxX25fxX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX3dxX151xX4x12204xX52xX4fxX295xX2xX4xX5xX6exX4xX3cxXfxX2c8xX10xX4xX5xX313xX10xX3cxX4xX5dxX3cxX6exX4xX5dxX3cxX59xX10xX4xX6xX2c8xX4xX6xX7xXfxX4xX58xXccxX10xX52xX4xX11x1705dxX4xX1xXfxX4xX169xX2e8xX11xX4xX3xX2xX2b2xX5xX4xX6xX2c8xX169x14724xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX199xX151xX4xX36fxX52xX4fxX295xX2xX4xX52xX2xX2c8xX4xX11xX33xXbexX10xX4xX19fxX1acxX4xX11xXbdx119bbxX2xX4xX11xX3cxXbdxXccxX5xX4xX52xX2xX7xX4xX58xX69xX10xX3cxX4xX5xX6exX4xX3cxXfxX2c8xX10xX4xX5xX313xX10xX3cxX4xX5dxX3cxX6exX4xX5dxX3cxX59xX10xX3a9xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX1b5xX151xX4xX47xX33xf591xX4xX26xX169xX4xX1xX4fxX50xX2xX4xX3dxX1acxX4xX11xXbdxX3d6xX2xX4xX11xX3cxXbdxXccxX5xX4xX52xX2xX7xX4xX58xX69xX10xX3cxX4xX5xX6exX4xX3cxXfxX2c8xX10xX4xX5xX313xX10xX3cxX4xX5dxX3cxX6exX4xX5dxX3cxX59xX10xX3a9xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX1a0xX151xX4xX7exX3cx128a3xX4xX10x17452xX4xX169xX7xX10xX52xX4xX11xX3cxX7xX2xX4xX11xX3cxXbdxXccxX5xX4xX52xX2xX7xX4xX58xX69xX10xX3cxX4xX5xX6exX4xX3cxXfxX2c8xX10xX4xX5xX313xX10xX3cxX4xX5dxX3cxX6exX4xX5dxX3cxX59xX10xX3a9xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX1acxX151xX4xX36fxX52xX4fxX295xX2xX4xXcxX322xX4xX169x154b7xX5xX4xX5dx10301xX11xX4xX1xXfxX4xX11xX3cxX59xX169xX4xX11xX3cxX77xX10xXc9xX4xX58xX2xX4xX5xX72xX10xX52xX4xX11xX97xX5xX151xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX0xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xX253xX253xX151xX4xX7exX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xX2xX2b2xX10xX4xX3xX2c8xX4xX11xX3cxX295xX2xX4xX52xX2xX7xX10xX4xX58xX6exX10xX4xX5xX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX3xX8dxX4xXbcxXbdxXbexX25fxX0xX99xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xXaex15fefxX10xX52xX4xX169xX97xX164xX4xXcxX7xX164xX4xXaexX7xX169xXcxXfxXfxX4x1751bxX2xX33xX38xX7xX164xX8xX4xf754xX1xXfxX4xX3cx191e0xX10xX52xX4xX11xX2c8xX2xX4xX11xX33xXb7xf78cxX25fxX4xXcfxXb7xX11xX4xX3dxX4xX3xX50xX2xX4xX199xX4xX5xX3cxXbdxX164xX2eexX10xX4xXcxX7xX164xX25fxX4xX3dxX4xX5xX3cxXbdxX164xX2eexX10xX4xXcxX7xX164xX4xX3xX2c8xXfxX4xX10xX52xX2c8xX164xX4xX1a8xX1acxX99xX1aaxX99xX199xX1a8xX199xX3dxX4xX3xX2c8xX4xX3dxX4xX5xX3cxXbdxX164xX2eexX10xX4xXcxX7xX164xX4xX3xX2c8xXfxX4xX10xX52xX2c8xX164xX4xX1a8xX19fxX99xX1aaxX99xX199xX1a8xX199xX3dxX3a9xX4x18ffcxX257xX4xX6xX4fxXb7xX10xX52xX4xX169xXb3xX2xX4xX5xX3cxXbdxX164xX2eexX10xX4xXcxX7xX164xX4xX3dxX19cxX1a8xX4xX5xX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX58xX2xX4xX11xX7bxX4xX5d7xX77xX10xX4xXcxX7xX164xX4xX47xX77xX10xX4xX5d7xX63xX10xX4xX36fxX3cxX2e8xX11xXc9xX4xX47xX46xX4exXexX87xX4xX3xX8dxX4xX5d7xX77xX10xX4xXcxX7xX164xX4xX47xX3cxX2ffxX4xeda6xXbdxX77xX10xXc9xX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exX6exX7xX151xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX0xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xX253xX253xX253xX151xX4xX7exX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xX3cx14b3axX5xX4xX58xX59xX10xX52xX4xX5dxX5exX25fxX0xX99xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX3dxX151xX4xX32dxXbdxX2xX4xX6x1632exX10xX52xX4xXdxX26xX169xX4xX5xX97xX5xX4xX11xX3cxX72xX10xX52xX4xX11xX2xX10xX4xX3cxX4fxX50xX10xX52xX4xX1xX55xX10xX25fxX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX32dxX2c8xXfxX4xX58xX4fxX295xX10xX52xX4xX6xX2xX10xX5dxX25fxX4xX0xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xX0xX7xX4xX3cxX33xX26x1202bxXaxXbxX3cxX11xX11xX46xX8xX25fxX99xX99xX1xX33xX2xX3xX26xX151xX52xXfxXfxX52xX6xX26xX151xX5xXfxX169xX99xX1xX33xX2xX3xX26xX99xX6ecxXfxX6xX1xX26xX33xX8xX99xX3dx1933dxX7exfca6xXfxX560xX7exX4exX62dxX3xX1b5xX36fxX253xX1c5xX1b0xX10x18164xX52xX164xX32fxX5dxX4exfc32xX33xX10xXcxX4exX5d7xXdxX36fxe45bx1497bxX7exXbxX4xX11xX7xX33xX52xX26xX11xXaxXbxX734xXcxX6xX7xX10xX5dxXbxX4xX33xX26xX6xXaxXbxX10xXfxXfxX46xX26xX10xX26xX33xXbxX17xX3cxX11xX11xX46xX8xX25fxX99xX99xXcxX2xX11xX151xX6xX164xX99xX4exXfxX11xX33xXfxX3xX26xXbcxXbdxX26xX47xX4exX0xX99xX7xX17xX0xX99xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xX4xX58x18eafxX4xXdxX26xX169xX4xX5xX97xX5xX4xX11xX3cxX72xX10xX52xX4xX11xX2xX10xX4xX5xX3cxX2xX4xX11xX2xX2eexX11xX25fxX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX1b0xX4xX87xX55xXbdxX4xXcfxX63xX10xX4xX58xX59xX10xX52xX4xX5dxX5exX4xX3xX8dxX4xXbcxXbdxXbexX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exX6exX7xX3a9xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX1b0xX4xX62dxX26xX169xX4xX4exX4fxX50xX10xX52xX4xX1xX55xX10xX4xX52xX3cxX2xX4xXcfxX63xX10xXc9xX4xX5xX97xX5xX4xX11xX3cxX31exX4xX11xX469xX5xX4xX5xX2e4xX10xX4xX11xX3cxX2xX2eexX11xX4xX5dx11ecexX169xX4xX11xX3cxX26xXfxX4xXcfxX63xX10xX3a9xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX1b0xX4xXcfxX2e4xXbdxX4xX169xX257xX2xX4xX6xX2xXbexX10xX4xX3cxX2b2xX4xX3cxX4fxX50xX10xX52xX4xX1xX55xX10xXc9xX4xX11xX33xXb7xX4xX52xX2xX29bxX46xXc9xX4xX5xX97xX5xX3cxX4xX11xX3cxX668xX5xX4xX52x14de8xX2xX4xX58xX63xX10xXc9xX4xX3cxX69xX10xX3cxX4xX11xX3cxX668xX5xX4xX11xX2xX2eexX46xX4xX10xX3cx19067xX10xX4xXcfxX63xX10xX3a9xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX1b0xX4xXexX97xX5xX4xX11xX3cxX72xX10xX52xX4xX11xX2xX10xX4xX5dxX3cxX97xX5xX4xX5xX31exX7xX4xX726xXaexX36fxX32fxX4xX11xXdbxX10xX3cxX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exX6exX7xXc9xX4xX4exXccxX2xX4xX58xX81xX10xX52xX4xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xXdbxX10xX3cxX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exX6exX7xX151xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX199xX151xX4x100a0xX2xXbexX10xX4xX3cxX2b2xX4xX3cxX4fxX50xX10xX52xX4xX1xX55xX10xXc9xX4xX11xX4fxX4xX3xX2e8xX10xXc9xX4xX58xX59xX10xX52xX4xX5dxX5exXc9xX4xX52xX86fxX2xX4xXcfxX63xX10xX4xX3xX2c8xX4xX5xX97xX5xX4xX717xX2xX2e8xX164xX4xX11xX295xX4xX10xX3cxX77xX10xX4xX11xX3cxX77xX10xX4xX5dxX81cxX169xX4xX11xX3cxX26xXfxX4xXbcxXbdxX7xX4xX58xX2e4xXbdxX4xX169xX257xX2xX4xXcfxXeaxX2xX4xX1xX2xX2b2xX10xX4xX4exXccxX2xX4xX58xX81xX10xX52xX4xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX199x1364bxX4xX3cxXbdxX164xX2b2xX10xXc9xX4xX11xX3cxX322xXc9xX4xX11xX3cxX2c8xX10xX3cxX4xX46xX3cxX257xX4xX5xX31exX7xX4xX11xXdbxX10xX3cxX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exX6exX7xX4xX11xXeaxX2xX4xX47xX7exX4xX4exXexX87xX4xX568xX11xX3cxX26xXfxX4xXcxX313xX10xX4xX1xX7xX10xX3cxX4xX8xX97xX5xX3cxX4xX58xX2e4xXbdxX4xX169xX257xX2xX4xX5dxX81cxX169xX4xX11xX3cxX26xXfxX578xX4xX5xX6exX4xX58xX59xX10xX52xX4xX11xX313xX2xX4xX11xX33xXfxX10xX52xX4xX58xX4fxX295xX10xX52xX4xX6xX2xX10xX5dxX4xX3cxX4fxX50xX10xX52xX4xX1xX55xX10xX4xX3xX2c8xX4xX5xX97xX5xX4xX46xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xX2xX2b2xX10xX4xX11xX33xXbdxX164xX8dxX10xX4xX11xX3cxX72xX10xX52xXc9xX4xX169xXeaxX10xX52xX4xXdxX56dxX4xX3cxXccxX2xX4xX5xX3cxX85xX10xX3cxX4xX11xX3cxX668xX5xX4xX5xX31exX7xX4xX4exXccxX2xX4xX58xX81xX10xX52xX4xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xXdbxX10xX3cxX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exX6exX7xX151xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX1b5xX151xX4xX4exX81xX4xX8xX63xX4xX58xX59xX10xX52xX4xX5dxX5exX4xX52xX81xX169xX25fxX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX1b0xX4xXcfxX63xX10xX4xX58xX59xX10xX52xX4xX5dxX5exX4xX3xX8dxX4xXbcxXbdxXbexX4xX11xX3cxX26xXfxX4xX169xX55xXbdxX3a9xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX1b0xX4xXaexX313xX10xX4xX5xX3cxX469xX46xX4xXexX87xX47xX99xXexXexXexX32fxX99xX4exXccxX4xX5xX3cxX2xX2eexXbdxXc9xX4xX47xX3cxX418xX4xX5d7xX2xX10xX3cxX4xX3xX2xXbexX10xX3a9xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX1b0xX4xXaexX313xX10xX4xX5xX3cxX469xX46xX4xX52xX2xX2e8xX164xX4xX5xX72xX10xX52xX4xX11xX97xX5xX4xX568xX10xX2eexXbdxX4xX5xX6exX578xX3a9xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX1b0xX4xXaexX313xX10xX4xX5xX3cxX469xX46xX4xX5d7xX3d6xX4xX3cxXccxX4xX5dxX3cxX28fxXbdxX4xX11xXeaxX2xX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exX6exX7xX3a9xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX1b0xX4xXexX97xX5xX4xX52xX2xX2e8xX164xX4xX11xX295xX4xX5dxX3cxX97xX5xX25fxX4xX717xX2xX2e8xX164xX4xX5dxX3cxX97xX169xX4xXcxX2b2xX10xX3cxXc9xX4xX5dxX3cxX97xX169xX4xX11xX3cxX7xX2x18f0axX4xX568xX10xX2eexXbdxX4xX5xX6exX578xX151xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX0xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xX253xX32dxX151xX4xX72cxXbdxX164xX4xX11xX33xX69xX10xX3cxX4xX11xX3cxX398xX5xX4xX3cxX2xX2b2xX10xX25fxX0xX99xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX0xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xXaexX4fxX50xX5xX4xX3dxX25fxX0xX99xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xX4xXexX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX52xX86fxX2xX4xXcfxX63xX10xX4xX58xX59xX10xX52xX4xX5dxX5exX4xX3xX8dxX4xXbcxXbdxXbexX4xX58xX2eexX10xX4xX58xXeaxX2xX4xX1xX2xX2b2xX10xX4xX4exXccxX2xX4xX58xX81xX10xX52xX4xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xX3cxX26xXfxX4xX58xX322xX7xX4xX46xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX5xX31exX7xX4xX169xX69xX10xX3cxX4xX568xX58xX2e4xXbdxX4xX169xX257xX2xX4xX11xX3cxX26xXfxX4xX1xX7xX10xX3cxX4xX8xX97xX5xX3cxX4xX199xX97bxX4xX3cxXbdxX164xX2b2xX10xXc9xX4xX11xX3cxX322xXc9xX4xX11xX3cxX2c8xX10xX3cxX4xX46xX3cxX257xX4xX5xX31exX7xX4xX11xXdbxX10xX3cxX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exX6exX7xX578xX151xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX47xX3cxX295xX2xX4xX3cxXeaxX10xX4xX52xX86fxX2xX4xX3xX2c8xX4xX11xX2xX2eexX46xX4xX10xX3cxX888xX10xX4xXcfxX63xX10xX25fxX4xX11xX7bxX4xX19cxX3cxX1a8xX1a8xXc9xX4xX199xX1acxX99xX1a8xX97bxX99xX199xX1a8xX199xX3dxX4xX58xX2eexX10xX4xX3dxX1aaxX3cxX1a8xX1a8xXc9xX4xX10xX52xX2c8xX164xX4xX199xX97bxX99xX1a8xX97bxX99xX199xX1a8xX199xX3dxX151xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX0xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xXaexX4fxX50xX5xX4xX199xX25fxX0xX99xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xX4xXcfxXeaxX2xX4xX1xX2xX2b2xX10xX4xX4exXccxX2xX4xX58xX81xX10xX52xX4xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX58xX322xX7xX4xX46xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xX3d6xX10xX52xX4xX3cxXb7xX46xX4xX1xX7xX10xX3cxX4xX8xX97xX5xX3cxX4xXcfxX63xX10xX4xX58xX59xX10xX52xX4xX5dxX5exX3a9xX4xX47xX3d6xX4xX5xX3cxX668xX5xX4xXdx10aa7xX11xX4xX1xXbdxX164xX2b2xX11xX4xX5xX97xX5xX4xX11xX33xX4fxX295xX10xX52xX4xX3cxXb7xX46xX4xX58xX31exX4xX58xX2xX8dxXbdxX4xX5dxX2xX2b2xX10xXc9xX4xX11xX3cxX26xXfxX4xX11xX3cxX668xX4xX11xX398xX4xX4fxXbdxX4xX11xX2xXbexX10xX4xX58xX782xX4xX6xX398xX7xX4xX5xX3cxX2ffxX10xX4xXcfxXb7xX11xX4xX3dxX4xX3xX50xX2xX4xX8xX257xX4xX6xX4fxXb7xX10xX52xX4xX169xXb3xX2xX4xX58xX322xX7xX4xX46xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX6xX2c8xX4xX3dxX1b5xX4xX5xX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX5xX3cxX85xX10xX3cxX4xX11xX3cxX668xX5xX4xX3xX2c8xX4xX3dxX4xX5xX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX1xX398xX4xXcxX322xX4xX3xX8dxX4xXbcxXbdxXbexX151xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX1b0xX4xXaexX2xXbexX10xX4xXcxX313xX10xX4xXcxX69xX10xX3cxX4xX5xX3cxX2ffxX10xXc9xX4xX1xX7xX10xX3cxX4xX8xX97xX5xX3cxX4xX58xX4fxXb7xX5xX4xX5xX3cxX2ffxX10xX4xX568xX11xX3cxX26xXfxX4xX169xX55xXbdxX4xX3cxX4fxX50xX10xX52xX4xX1xX55xX10xX578xX4xX5dxX81cxX169xX4xX11xX3cxX26xXfxX4xX5xX97xX5xX4xX52xX2xX2e8xX164xX4xX11xX295xX4xX10xX3cxX77xX10xX4xX11xX3cxX77xX10xX4xX46xX3cxX313xX2xX4xX5xX6exX4xX11xX257xX2xX4xX11xX3cxX2xX782xXbdxX4xX1b5xX4xX10xX52xX4fxX295xX2xX4xX58xXeaxX2xX4xX1xX2xX2b2xX10xX4xX5xX3cxXfxX4xX4exXcfxX4exX4xX58xX322xX7xX4xX46xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX58xX6exX4xX5dxX5exX4xXdxX97xX5xX4xX10xX3cxX888xX10xX4xX3xX2c8xX4xX52xX86fxX2xX4xX3xX8dxX4xXaexX7xX10xX4xX4exXb3xX4xX11xX33xXb7xX4xX1b0xX4xX4exXcfxX4exX4xX11xXdbxX10xX3cxX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exX6exX7xX4xX11xXeaxX2xX4xX47xX7exX4xX4exXexX87xX4xX5xX3cxXfxX4xX0xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xX5xX72xX4xX717xX2xX7xX10xX52xX4xX1b0xX4xX47xX3cxX4fxX4xX5dxX5exX4xXaexX7xX10xX4xX4exXb3xX4xX11xX33xXb7xX4xX1b0xX4xX5d7xX257xX4xXcfxX2xX2b2xX10xX4xX11xX3cxXfxXeaxX2xX25fxX4xX1a8xX19cxX1aaxX1acxX151xX1aaxX97bxX3dxX151xX3dxX1b5xX19fxX3a9xX0xX99xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX1b0xX4xX47xX3cxX295xX2xX4xX3cxXeaxX10xX4xX52xX86fxX2xX4xX1xX7xX10xX3cxX4xX8xX97xX5xX3cxX25fxX4xX47xX33xX4fxX50xX5xX4xX3dxX1aaxX3cxX1a8xX1a8xX4xX10xX52xX2c8xX164xX4xX199xX1aaxX99xX1a8xX97bxX99xX199xX1a8xX199xX3dxX151xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX0xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xXaexX4fxX50xX5xX4xX1b5xX25fxX0xX99xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xX4xXaexX7xX10xX4xX4exXb3xX4xX11xX33xXb7xX4xX1b0xX4xX4exXccxX2xX4xX58xX81xX10xX52xX4xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xXdbxX10xX3cxX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exX6exX7xX4xX11xXeaxX2xX4xX47xX7exX4xX4exXexX87xX4xX11xX3d6xX10xX52xX4xX3cxXb7xX46xXc9xX4xX11xX3cxX28fxX169xX4xX58xX322xX10xX3cxX4xX3xX2c8xX4xX6xX888xX46xX4xX1xX7xX10xX3cxX4xX8xX97xX5xX3cxX4xX5xX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX11xX3cxX26xXfxX4xX11xX3cxX668xX4xX11xX398xX4xX4fxXbdxX4xX11xX2xXbexX10xXc9xX4xX58xX313xX169xX4xXcxX313xXfxX4xX58xX29bxX10xX52xX4xX58xX257xX2xX4xX11xX4fxXb7xX10xX52xXc9xX4xX58xX31exX4xX58xX2xX8dxXbdxX4xX5dxX2xX2b2xX10xXc9xX4xX11xX2xXbexXbdxX4xX5xX3cxXbdxX28fxX10xX4xXcfxXb7xX11xX4xX3dxX4xX52xX81xX169xX4xX1b5xX1aaxX1a8xX4xX5xX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX5xX3cxX85xX10xX3cxX4xX11xX3cxX668xX5xX4xX3xX2c8xX4xX3dxX1a8xX4xX5xX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX1xX398xX4xXcxX322xX4xX52xX86fxX2xX4xX3xX8dxX4xX726xXaexX36fxX32fxX4xX11xXdbxX10xX3cxX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exX6exX7xX4xX11xX33xX4fxX50xX5xX4xX10xX52xX2c8xX164xX4xX1b5xX1a8xX99xX97bxX99xX199xX1a8xX199xX3dxX4xX58xX782xX4xXdxX26xX169xX4xXdxXd96xX11xXc9xX4xX46xX3cxXbexX4xX1xXbdxX164xX2b2xX11xX4xX11xX33xX4fxX50xX5xX4xX10xX52xX2c8xX164xX4xX1b5xX3dxX99xX97bxX99xX199xX1a8xX199xX3dxXc9xX4xX6xX2c8xX169xX4xX5xX63xX4xX8xX319xX4xX11xX3d6xX4xX5xX3cxX668xX5xX4xX11xX33xX2xX782xX10xX4xX5dxX3cxX7xX2xX4xX11xX3cxX398xX5xX4xX3cxX2xX2b2xX10xX4xX5xX97xX5xX4xXcxX4fxX50xX5xX4xX11xX2xX2eexX46xX4xX11xX3cxX26xXfxX151xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX0xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xXaexX4fxX50xX5xX4xX1a0xX25fxX0xX99xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xX4xXaexX7xX10xX4xX4exXb3xX4xX11xX33xXb7xX4xX11xX3cxX72xX10xX52xX4xXcxX97xXfxX4xX5xX3cxXfxX4xX58xXeaxX2xX4xX1xX2xX2b2xX10xX4xX199xX97bxX4xX4exXccxX2xX4xX58xX81xX10xX52xX4xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX58xX322xX7xX4xX46xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xXeaxX2xX4xX47xX7exX4xX4exXexX87xX4xX1xX7xX10xX3cxX4xX8xX97xX5xX3cxX4xX5xX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX58xX4fxXb7xX5xX4xX726xXaexX36fxX32fxX4xX11xXdbxX10xX3cxX4xXdxXd96xX11xX4xX1xXbdxX164xX2b2xX11xX4xX3xX8dxX4xXbcxXbdxXbexX4xX58xX782xX4xX4exXccxX2xX4xX58xX81xX10xX52xX4xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX58xX322xX7xX4xX46xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xX3cxX72xX10xX52xX4xXcxX97xXfxX4xX5xX3cxX85xX10xX3cxX4xX11xX3cxX668xX5xX4xX58xX2eexX10xX4xX5xX3cxXfxX4xX11xX7bxX10xX52xX4xX5xX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX58xX4fxXb7xX5xX4xX3xX8dxX4xXbcxXbdxXbexX4xX5xX3cxXbdxX28fxX10xX4xXcxX322xX4xX5xX97xX5xX4xX11xX3cxX31exX4xX11xX469xX5xX4xX5xX97xX4xX10xX3cxX77xX10xXc9xX4xXcxX2xX2eexX11xX4xX5xX97xX5xX4xXbcxXbdxX164xX4xX58xX322xX10xX3cxX4xX3xX8dxX4xX5xX97xX5xX3cxX4xX6xX164xXc9xX4xX11xX3cxX295xX2xX4xX52xX2xX7xX10xXc9xX4xX46xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xX2xX2b2xX10xX4xX58xX4fxX7xX4xX58xX6exX10xXc9xX4xX11xX26xX8xX11xX4xXexX32cxX32dxX253xX32fxX1b0xX3dxX19cxXba8xX4xX568xX8xecb2xX4xX5xX6exX4xX3cxX4fxX50xX10xX52xX4xX1xX55xX10xX4xX5xX469xX4xX11xX3cxX782xX578xX4xX5xX3cxXbdxX28fxX10xX4xXcxX322xX4xX3xX8dxX4xXbcxXbdxXbexX4xX11xX3cxX26xXfxX4xX6xX322xX5xX3cxX4xX11xX33xX69xX10xX3cxX151xX4xX47xX3cxX72xX10xX52xX4xXcxX97xXfxX4xX5xX3cxXfxX4xX5xX97xX5xX4xX5xX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX58xX4fxXb7xX5xX4xX3xX8dxX4xXbcxXbdxXbexX4xX6xX2c8xX169xX4xXexX7xX169xX4xX5dxX2eexX11xX4xX5xX97xX4xX10xX3cxX77xX10xX4xX568xX11xX3cxX26xXfxX4xX169xX55xXbdxX578xX151xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX0xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xXaexX4fxX50xX5xX4xX1acxX25fxX0xX99xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xX4xX47xX3d6xX4xX5xX3cxX668xX5xX4xX46xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xX2xX2b2xX10xX4xX58xX4fxX7xX4xX58xX6exX10xX4xX5xX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX11xX7bxX4xX58xX322xX7xX4xX58xX2xX782xX169xX4xX58xX6exX10xX4xX33xX7xX4xX5d7xX77xX10xX4xXcxX7xX164xX4xX47xX77xX10xX4xX5d7xX63xX10xX4xX36fxX3cxX2e8xX11xXc9xX4xX47xX7exX4xX4exX81xX4xXexX3cxX85xX4xX87xX2xX10xX3cxX4xX3xX2c8xX4xX6xX2c8xX169xX4xX11xX3cxX31exX4xX11xX469xX5xX4xX11xXeaxX2xX4xX5d7xX77xX10xX4xXcxX7xX164xX25fxX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX1b0xX4xXaexX7xX10xX4xX4exXb3xX4xX11xX33xXb7xX4xX1b0xX4xX4exXccxX2xX4xX58xX81xX10xX52xX4xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xXdbxX10xX3cxX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exX6exX7xX4xX8xX12ccxX4xX11xX3d6xX4xX5xX3cxX668xX5xX4xXdxX26xX4xX58xX4fxX7xX4xX58xX6exX10xX4xX5xX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX568xX58xX56dxX4xX58xX4fxXb7xX5xX4xXdxXd96xX11xX4xX1xXbdxX164xX2b2xX11xX4xX3xX8dxX4xXbcxXbdxXbexX578xX4xX11xX3cxX26xXfxX4xX11xX7bxX10xX52xX4xX58xXb7xX11xX4xX10xX52xX2c8xX164xX4xX1a8xX1acxX99xX1a8xX1aaxX99xX199xX1a8xX199xX3dxX4xX3xX2c8xX4xX1a8xX19fxX99xX1a8xX1aaxX99xX199xX1a8xX199xX3dxX4xX568xX5xX6exX4xX6xX322xX5xX3cxX4xX11xX33xX69xX10xX3cxXc9xX4xX58xX2xX782xX169xX4xX58xX6exX10xXc9xX4xX11xX3cxX295xX2xX4xX52xX2xX7xX10xX4xX58xX6exX10xX4xX11xX3cxX72xX10xX52xX4xXcxX97xXfxX4xX5xX469xX4xX11xX3cxX782xX578xX4xXcxX54dxX10xX52xX4xXdxX26xX4xX47xX7xXdxX2xX4xX87xX7xX2xX4xX908xX2xX10xX3cxX4xX33xX7xX4xX5d7xX77xX10xX4xXcxX7xX164xX4xX47xX77xX10xX4xX5d7xX63xX10xX4xX36fxX3cxX2e8xX11xX151xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX1b0xX4xX47xX3d6xX4xX5xX3cxX668xX5xX4xX5xX3cxXfxX4xX5xX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX6xX2c8xX169xX4xX11xX3cxX31exX4xX11xX469xX5xX4xX47xX26xX8xX11xX4xX10xX3cxX7xX10xX3cxX4xX5dxX3cxX97xX10xX52xX4xX10xX52xXbdxX164xXbexX10xX4xX3xX50xX2xX4xXexX32cxX32dxX253xX32fxX1b0xX3dxX19cxX4xX11xXeaxX2xX4xX5d7xX77xX10xX4xXcxX7xX164xX4xX47xX77xX10xX4xX5d7xX63xX10xX4xX36fxX3cxX2e8xX11xX4xX11xX33xX4fxX50xX5xX4xX5dxX3cxX2xX4xX6xXbexX10xX4xX169xX97xX164xX4xXcxX7xX164xX4xX1a8xX199xX4xX52xX2xX295xX3a9xX4xXexX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX5xX6exX4xX5dxX2eexX11xX4xXbcxXbdxX313xX4xe9f9xX169xX4xX11xX85xX10xX3cxX4xX8xX12ccxX4xX6xX2c8xX169xX4xX11xX3cxX31exX4xX11xX469xX5xX4xX6xXbexX10xX4xX169xX97xX164xX4xXcxX7xX164xX3a9xX4xXexX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX5xX6exX4xX5dxX2eexX11xX4xXbcxXbdxX313xX4xX32fxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xX2xX10xX3cxX4xX8xX12ccxX4xX58xX4fxX63xX5xX4xX3cxXb3xX4xX11xX33xXb7xX4xX6xX2xXbexX10xX4xX3cxX2b2xX4xX3xX50xX2xX4xX5xX3cxX85xX10xX3cxX4xXbcxXbdxX164xX8dxX10xX4xX47xX7exX4xX4exXexX87xX4xX58xX4fxX7xX4xX58xX2xX4xX5xX97xX5xX3cxX4xX6xX164xX3a9xX4xXexX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX1xX398xX4xXcxX322xX4xX58xX4fxXb7xX5xX4xX4fxXbdxX4xX11xX2xXbexX10xX4xX11xX3cxX7xX164xX4xX5xX3cxXb3xX4xX6xX2c8xX169xX4xX11xX3cxX31exX4xX11xX469xX5xX4xX6xXbexX10xX4xX169xX97xX164xX4xXcxX7xX164xX3a9xX4xXcfxX4fxX7xX4xX5xX97xX5xX4xXexX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX1xX398xX4xXcxX322xX4xX5xX3cxX4fxX7xX4xX58xX4fxXb7xX5xX4xX3xX8dxX4xX11xX3cxX26xXfxX4xX5xX3cxXbdxX164xX2eexX10xX4xXcxX7xX164xX4xX11xX33xX319xX4xX3xX8dxX4xX10xX3cxX2c8xX4xX58xX782xX4xX5xX3cxX295xX4xX58xXb7xX11xX4xX3xX8dxX4xXbcxXbdxXbexX4xX11xX2xX2eexX46xX4xX11xX3cxX26xXfxX151xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX1b0xX4xX72cxXbdxX97xX4xX11xX33xX69xX10xX3cxX4xX11xX3d6xX4xX5xX3cxX668xX5xX4xX58xX4fxX7xX4xX58xX6exX10xX4xX5xX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xXc9xX4xX6xX2c8xX169xX4xX11xX3cxX31exX4xX11xX469xX5xX4xX11xXeaxX2xX4xX8xX77xX10xX4xXcxX7xX164xX4xX46xX3cxX313xX2xX4xX11xXbdxX77xX10xX4xX11xX3cxX31exX4xX11xXbdxX164xX2b2xX11xX4xX58xX257xX2xX4xX11xX3cxX26xXfxX4xXbcxXbdxX164xX4xX58xX322xX10xX3cxX4xX3xX8dxX4xX7xX10xX4xX11xXfxX2c8xX10xX4xX5xX97xX5xX3cxX4xX6xX164xXc9xX4xX46xX3cxX699xX10xX52xX4xX5xX3cxX257xX10xX52xX4xXexXfxX3xX2xX1xX4xX11xX3cxX26xXfxX4xX5xX3cxXdbxX4xX11xX3cxX322xX4xX3dxX19fxX4xX5xX31exX7xX4xX47xX3cxX31exX4xX11xX4fxX50xX10xX52xX4xXexX3cxX85xX10xX3cxX4xX46xX3cxX31exXc9xX4xXbcxXbdxX164xX4xX58xX322xX10xX3cxX4xX5xX31exX7xX4xXaexX7xX10xX4xX5xX3cxXdbxX4xX58xX7xXfxX4xX46xX3cxX699xX10xX52xX4xX5xX3cxX257xX10xX52xX4xX1xX322xX5xX3cxX4xXexX32cxX32dxX253xX32fxX1b0xX3dxX19cxX4xX47xX7exX4xX4exXexX87xXc9xX4xX560xX10xX4xX10xX2xX10xX3cxX4xX5d7xX77xX10xX4xXcxX7xX164xX4xX47xX77xX10xX4xX5d7xX63xX10xX4xX10xX3cxX2e8xX11xX4xX3xX2c8xX4xX5xX31exX7xX4xX4exX56dxX10xX52xX4xX4exX2c8xX10xX52xX4xX5dxX3cxX72xX10xX52xX4xXaexX7xX169xXcxXfxXfxX4xX560xX2xX33xX38xX7xX164xX8xX151xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX0xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xX0xXbdxX17xXcfxX2e4xXbdxX4xX169xX257xX2xX4xX6xX2xXbexX10xX4xX3cxX2b2xX25fxX0xX99xXbdxX17xX4xX47xX0xX99xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xX0xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xX3cxX26xXfxX4xX1xX7xX10xX3cxX4xX8xX97xX5xX3cxX4xX5xX6exX4xX47xXbexX10xX4xX3xX2c8xX4xX8xX257xX4xX58xX2xX2b2xX10xX4xX11xX3cxXfxXeaxX2xX4xX58xXeaxX2xX4xX1xX2xX2b2xX10xX4xX5xX31exX7xX4xX199xX97bxX4xX3cxXbdxX164xX2b2xX10xXc9xX4xX11xX3cxX322xXc9xX4xX11xX3cxX2c8xX10xX3cxX4xX46xX3cxX257xX4xX11xXeaxX2xX4xX47xX7exX4xX4exXexX87xX4xX11xX33xXbexX10xX4xX11xX3cxX4fxX4xX169xX469xX5xX4xX3cxX4fxX50xX10xX52xX4xX1xX55xX10xX4xX3xX2c8xX4xX11xX33xXbexX10xX4xX5xX97xX5xX4xX46xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xX2xX2b2xX10xX4xX11xX33xXbdxX164xX8dxX10xX4xX11xX3cxX72xX10xX52xX4xX5xX31exX7xX4xX47xXdbxX10xX3cxX3a9xX4xX169xXeaxX10xX52xX4xXdxX56dxX4xX3cxXccxX2xX4xX5xX31exX7xX4xX4exXccxX2xX4xX58xX81xX10xX52xX4xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xXdbxX10xX3cxX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exX6exX7xX4xX11xXeaxX2xX4xX47xX7exX4xX4exXexX87xX151xX0xX99xX8xX11xX33xXfxX10xX52xX17xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX0xX26xX169xX17xX0xX2xX169xX52xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xXexX26xX10xX11xX26xX33xXbxX4xX8xX11xX164xX6xX26xXaxXbxX38xX2xX1xX11xX3cxX25fxX4xX1aaxX1a8xX1a8xX46xXdxX3a9xX4xX3cxX26xX2xX52xX3cxX11xX25fxX4xX3dxX3dxX1acxX1b5xX46xXdxX3a9xXbxX4xX8xX33xX5xXaxXbxX99xX99xX2xX151xXcxX7xXfxX11xX3cxX7xX10xX3cxX3cxXfxX7xX151xX3xX10xX99xX10xX26xX38xX8xX99xX199xX3dxX1b5xX1a8xX99xX3dxX1a8xX1acxX1xX3dxX3dxX19fxX1acxX3dxX1acxX1b5xX11xX1acxX1a8xX1b5xX199xX6xX97bxX1b0xX5xX3cxX2xX10xX3cxX1b0xX19cxX19cxX19cxX151xX1c5xX46xX52xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX4exX4fxX50xX10xX52xX4xX1xX55xX10xX4xX58xX59xX10xX52xX4xX5dxX5exX4xX5xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xX33xX69xX10xX3cxX4xX58xX6exX10xX4xX5xX72xX10xX52xX4xX1xX77xX10xX4xX11xX7bxX4xX47xX7exX4xX4exX81xX4xXexX3cxX85xX4xX87xX2xX10xX3cxX4xX3xX8dxX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exXfxX97xXbxX4xX38xX2xX1xX11xX3cxXaxXbxX1aaxX1a8xX1a8xXbxX4xX3cxX26xX2xX52xX3cxX11xXaxXbxX3dxX3dxX1acxX1b5xXbxX4xX99xX17xX0xX99xX26xX169xX17xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX0xX26xX169xX17xXcfxX8dxX4xX10xX52xX3cxX322xX4xXcxX2c8xX4xX5xXfxX10xX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exX6exX7xX4xX5xX6exX4xX10xX3cxXbdxX4xX5xX2e4xXbdxX4xX3xX8dxX4xXbcxXbdxXbexX4xX3xXbdxX2xX4xX6xX699xX10xX52xX4xX5dxX3cxX72xX10xX52xX4xX52xX2ffxX2xX4xX58xX2xX2b2xX10xX4xX11xX3cxXfxXeaxX2xXc9xX4xX10xX3cxX4bfxX10xX4xX11xX2xX10xX4xX5xX3cxXfxX4xX5xX97xX5xX4xX58xX81xX10xX52xX4xX5xX3cxX85xX4xX11xX33xXfxX10xX52xX4xXaexX7xX10xX4xX47xX3d6xX4xX5xX3cxX668xX5xX4xX5xX3cxX4fxX63xX10xX52xX4xX11xX33xX69xX10xX3cxX4xX3xX8dxX4xXbcxXbdxXbexX4xX5xX31exX7xX4xX11xXdbxX10xX3cxX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exX6exX7xX4xX3xX2c8xX4xX5xX97xX5xX4xX72xX10xX52xX99xXcxX2c8xX4xX11xX33xXfxX10xX52xX4xXaexX7xX10xX4xX5xX3cxX2e8xX46xX4xX3cxX2c8xX10xX3cxX4xX4exXcfxX4exX4xX11xXdbxX10xX3cxX4xX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exX6exX7xX4xX11xXeaxX2xX4xX47xX46xX151xX4exXexX87xX4xX5xX6exX4xX11xXbexX10xX4xX3xX2c8xX4xX8xX257xX4xX58xX2xX2b2xX10xX4xX11xX3cxXfxXeaxX2xX4xX11xX33xXfxX10xX52xX4xXcxX313xX10xX4x1725axX2eexX4xX3cxXfxXeaxX5xX3cxX4xX8xX257xX4xX3dxX97bxX97bxX99xX1b50xX4exX1b0xX726xXaexX36fxX32fxX4xX10xX52xX2c8xX164xX4xX199xX3dxX99xX97bxX99xX199xX1a8xX199xX3dxX4xX5xX31exX7xX4xX726xXaexX36fxX32fxX4xX11xXdbxX10xX3cxX47xX3cxX7xX10xX3cxX4xX4exXfxX97xX151xX0xX99xX26xX169xX17xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xXaexXfxX1xX164xXbxX17xX0xX26xX169xX17xX0xXbdxX17xX908xX4fxXbdxX4xX5exX25fxX0xX99xXbdxX17xX4xX72cxXbdxX5exX4xXcxX2c8xX4xX5xXfxX10xX4xXdxX26xX169xX4xX5dx14b6exX4xX10xX2eexXbdxX4xX58xX29bxX10xX52xX4xX58xX257xX2xX4xX11xX4fxXb7xX10xX52xX4xX10xX3cxX4fxX4xX11xX3cxX72xX10xX52xX4xXcxX97xXfxX4xX11xX3cxX69xX4xX3cxX56dxX164xX4xX10xXccxX46xX4xX58xX63xX10xX4xXdxX2xX10xX4xX3xX8dxX4xXbcxXbdxXbexX4xXcfxXb7xX11xX4xX3dxX151xX4xX32dxX69xX4xX11xX2e8xX11xX4xX5xX313xX4xX5xX97xX5xX4xX58xX63xX10xX4xXdxX2xX10xX4xX3xX8dxX4xXbcxXbdxXbexX4xX5dxX3cxX72xX10xX52xX4xX58xX29bxX10xX52xX4xX58xX257xX2xX4xX11xX4fxXb7xX10xX52xX4xX8xX12ccxX4xXcxX322xX4xX11xX7bxX4xX5xX3cxX257xX2xX4xX11xX2xX2eexX46xX4xX10xX3cxX888xX10xX151xX0xX99xX26xX169xX17xX0xX99xX46xX17xX0xX46xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX46xX560xXbdxX11xX3cxXfxX33xXbxX17xX0xX26xX169xX17xX47xX4exX0xX99xX26xX169xX17xX0xX99xX46xX17xX0xX99xX1xX2xX3xX17xX0xX99xX1xX2xX3xX17
TH