Huyện Thiệu Hóa phát triển nông nghiệp sạch, quy mô lớn
(Baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, huyện Thiệu Hóa từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, truyền thống sang sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung, chuyên canh, quy mô lớn, với nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
ccdbx14744x142dfx10a02x13c1fx13424xe4ccx10fdex116c0xX7xe36cx12c3ax12dbfx1469dxebedxf6fexX5xfce4xXax13a21xd551xdaa5xf6e8x11708x11c5axX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX13xf170xX6xX3xXbxX1x135edxXexX3xXex11356xXdx11645xX17xX3xX17xfdf1xX17xf2f7xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3xX7xfa25xX4xX1x126afxX3x11c04xX14xX15xX3x116e9xX2fxX3xX5x14eb1xX17xX0x11d3dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x14eafxXaxX12x120afxX48xXdxX3xX44xf5d1xX4xX3xXexXdx1414bxX14xX3xX17x12e05xX17xX31xX3xX4xX6x1234cxX3xX1xXdxX16xX14xX3xX40xX14xe220xX3xX7xX7dxX17xX3x14149xX14x10275xXexX3xX17xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3exX3xXexX1x15223xXdxX3xX31xXdxX6xX17xX3xX40xX14xX6xX3exX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX13xX20xX6xX3xXex11fd1xX17xX31xX3x1267bx13dd3xX48xX4xX3xX4xX1xX14xX15xX2bxX17xX3xXexXb5xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX17xX1x11ea5xX3xX5xd5c4xX3exX3xXexX29xX14xX15xf6c0xX17xX3xXexX1x114b8xX17xX31xX3xX7xX6xX17xX31xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX1xe862xX17xX31xX3xX1xX20xX6xX3xXexX1xX10xX74xX3xX1xXbaxX48xX17xX31xX3xXexe9bexXbxX3xXexX29xX14xX17xX31xX3exX3xX4xX1xX14xX15xX6axX17xX3xX4xX6xX17xX1xX3exX3xX40xX14xX15xX3xX44xX2fxX3xX5xX48xX17xX3exX3xdb59xX48xXdxX3xX17xX1xXdxXddxX14xX3xX44xX2fxX3xX1xd61cxX17xX1xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX17xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3xX6xX17xX3xXexX74xXf5xX17xX3exX3xX31xX20xXbxX3xXbxX1xf960xX17xX3xX44xX6xX17xX31xX3xX5xX3bxXdxX3xX1xXdxX16xX14xX3xX40xX14xX7dxX3x11bccxXdxX17xX1xX3xXexec41xX3xX4xX6xX74xX3xX4xX1xX74xX3xX17xX31xXbaxX97xXdxX3xX5dxX6exX17x12525xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14406xX6xXbxXexXdxX74xX17xXaxX12xX0xXdxX44xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxXexX1xX14xX44xXb9xX3xXdxX1a0xX10xX17xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax1078bxXdxX5dxXexX1x1370axX3xd4c8xd61fxX1d4xXbxX83xf0dbxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX1d1xX3x115d1x12074xX1e3xXbxX83xX1d8xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX190xXb9xX6xX74xXexX1xX6xX17xX1xX1xX74xX6xX190xX12cxX17xX4bxX17xX10xX1ccxX7xX4bxd3e1xX2xX207xX207xX4bxX2x107f5xX20dxX5dxX1e3xX207xX2xX2xX20dxX1d4xX1d3xXexX2x13910xX1d3xd2d6xX219xX5xX1d4xX190x10de0xXbxX31xd88fxX29xX9xX21bxX1d4xX20dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX13xX20xX6xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX17xX3xX17xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3xX7xX3bxX4xX1xX3exX3xX40xX14xX15xX3xX44xX2fxX3xX5xX48xX17xXaxX3xX1ccxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX1d3xX1d4xX1d4xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX1e2xX1e3xX1e3xXaxX3xX4bxX12xdc73xX31xXbaxX97xXdxX3xX5dxX6exX17xX3xXexX1xfb23xX3xXexX29xX85xX17xX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX13xX20xX6xX3xX4xX1x14a37xX44xX3xX7xX20xX4xX3xX29xX6xX14xX3xX44xXf5xX14xX190xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx122b6xX74xX5dxX15xXaxX12xXcxX1xX290xX3xXexX29xX85xX17xX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX13xX20xX6xX3x11dfdxXbax13547xX4xX3xX83xX10xX44xX3xX5xXf5xX3xX44x11844xXexX3xXexX29xX74xX17xX31xX3xX17xX1xe926xX17xX31xX3xX2daxXdxX2bxX44xX3xX7xX25xX17xX31xX3xXexX29xX74xX17xX31xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX29xX6xX14xX3xX6xX17xX3xXexX74xXf5xX17xX3xff19xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX13xX20xX6xX190xX3xXcxX1xX97xXdxX3xX31xXdxX6xX17xX3xX40xX14xX6xX3exX3xX12cxX48xXdxX3xX7x1231exX3xX1x12a6cxX3xXexX29xX2dcxX3xX4xe417xX6xX3xX13xXcxeaa4xX3xf22dxX290xX4xX1xX3xX12cxX65xX3xX17xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX13xXbaxX17xX31xX3exX3xX17xX31xXbaxX97xXdxX3xX5dxX6exX17xX3xXexX29xX6axX17xX3xX2daxX290xX6xX3xXb9xXf5xX17xX3xXexX1xX290xX3xXexX29xX85xX17xX3xX2dax12954xX3xX44xX3bxX17xX1xX3xX5dxX3bxX17xX3xX4xX1xX14xX15xX2bxX17xX3xX2daxe5d2xXdxX3xX4x11d9bxX3xX4xX85xX14xX3xX4xX6exX15xX3xXexX29xf236xX17xX31xX3exX3xX25xXbxX3xX5dxX65xX17xX31xX3xX177xX1xX74xX6xX3xX1x11d72xX4xX3xd79axX3xX177xe592xX3xXexX1xX14xX109xXexX3xX2daxX2bxX3xX83xX6exX15xX3xX5dxX342xX17xX31xX3xX44xX2fxX3xX1xX13axX17xX1xX3xXexX29xX3b7xX17xX31xX3xX29xX6xX14xX3xX6xX17xX3xXexX74xXf5xX17xX190xX3x11451xX17xX1xX3xX284xX31xX14xX15x12d5axX17xX3xX60xX2a3xX17xX3xX353xXbaxX3abxX17xX31xX3exX3xec27xXdxX25xX44xX3xX2daxXe2xX4xX3xX13xXcxX351xX3exX3xX4xX1xX74xX3xXb9xXdxX17dxXexX1d1xX3x10568x143e0xX1xXdxX3xXexX1xX6xX44xX3xX31xXdxX6xX3xX44xX2fxX3xX1xX13axX17xX1xX3exX3xX17xX31xXbaxX97xXdxX3xX5dxX6exX17xX3xX2daxXbaxX2dcxX4xX3xXexX109xXbxX3xX1xX14xX85xX17xX3xX177xX3d0xX3xXexX1xX14xX109xXexX3xXexX29xX3b7xX17xX31xX3xX12cxXf5xX3xX4xX1xX2a3xX44xX3xX7xX20xX4xX3xX29xX6xX14xX3exX3xX4xX34cxX3exX3xX40xX14xX7dxX3xXexX1xX10xX74xX3xXexXdxX6axX14xX3xX4xX1xX14x119dfxX17xX3xX60xXdxX10xXexX415xX3ffxce74xX1d8xX3xX177xX1xX2fxX17xX31xX3xX7x14e32xX3xX5dxX65xX17xX31xX3xXexX1xX14xXe2xX4xX3xXexX29xXb5xX3xX7xX6exX14xX3xX1xX20xX6xX3xX1xX3caxX4xX3exX3xX31xXdxX7dxX44xX3xXexX1xXdxX2bxX14xX3xX2fxX3xX17xX1xXdxX407xX44xX3xX44xX2fxXdxX3xXexX29xXbaxX97xX17xX31xX190xX3xXcxXb5xX3xX2daxX20xX3exX3xX17xX31xXbaxX97xXdxX3xX5dxX6exX17xX3xX4xe995xX17xX31xX3xX5dxX162xX17xX3xXexX1xX6xX15xX3xX2daxX3a7xXdxX3xXexXbaxX3xX5dxX14xX15xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3exX3xX4xX20xX3xXexX29xX25xX4xX1xX3xX17xX1xXdxX16xX44xX3xXexX1xX342xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xXexX1xX10xX74xX3xX177xX17dxX3xX1xX74xX3bxX4xX1xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX12cxXf5xX3xX2daxff08xX17xX31xX3xX40xX14xX15xX3xXexX29xX13axX17xX1xX3exX3xX40xX14xX15xX3xXbxX1xX3bxX44xX3xX177xX3d0xX3xXexX1xX14xX109xXexX3xXexX29xX3b7xX17xX31xX3xXexX29xX3caxXexX3xX2daxXbaxX2dcxX4xX3xX1xXbaxX48xX17xX31xX3xX5dx13d00xX17x13964xX190xX3xX13xXdxX16xX17xX3exX3xXexX1xX290xX3xXexX29xX85xX17xX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX13xX20xX6xX3xX2daxX394xX3xX83xX6exX15xX3xX5dxX342xX17xX31xX3xX2daxXbaxX2dcxX4xX3xX44xX2fxX3xX1xX13axX17xX1xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX29xX6xX14xX3exX3xX4xX34cxX3exX3xX40xX14xX7dxX3xX6xX17xX3xXexX74xXf5xX17xX3xX12cxX48xXdxX3xX5dxXdxX16xX17xX3xXex1157axX4xX1xX3xX207xX1e2xX3xX1xX6xX1d8xX3xXexX29xX74xX17xX31xX3xX2daxX20xX3exX3xX4xX20xX3xX2xX21bxX3exX20dxX3xX1xX6xX3xX2daxX394xX3xX2daxXbaxX2dcxX4xX3xX4xX2fxX17xX31xX3xX17xX1xX109xX17xX3xXexXdxX6axX14xX3xX4xX1xX14xX491xX17xX3xX60xXdxX10xXexX415xX3ffxX49axX190xX3xX1a0xX25xX4xX3xXbxX1xX491xX44xX3xX4xX1xX34cxX3xX15xX17dxX14xX3xX5xXf5xX3xX5dxXbaxX6xX3xX42exXdxX44xX3xX13xX74xXf5xX17xX31xX3xX1xX109xX14xX3exX3xX5dxXbaxX6xX3xXb9xX6xXb9xX15xX3exX3xX29xX6xX14xX3exX3xX2daxX109xX14xX3xX4xX25xX4xX3xX5xX74xX3bxXdxX190xX3xXcxX1xX10xX74xX3xXexX5e0xX17xX1xX3xXexX74xX25xX17xX3xX4xX34cxX6xX3xX4xX25xX4xX3xX1xX2e7xX3xX5dxX6exX17xX3exX3xX17xX17dxX14xX3xX17xX1xXbaxX3xXexX29xXbaxX48xX4xX3xX2daxX6exX15xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xXexX1xX10xX74xX3xXbxX1xXbaxX3abxX17xX31xX3xXbxX1xX25xXbxX3xXexX29xX14xX15xXddxX17xX3xXexX1xXe2xX17xX31xX3xXexX1xX13axX3xX2xX3xX1xX6xX3xX29xX6xX14xX3xX44xXf5xX14xX3xXexX1xX14xX3xX17xX1xX109xXbxX3xX31xX162xX17xX3xX1e3xX1d4xX1d4xX3xXexX29xXdxX16xX14xX3xX2daxX3b7xX17xX31xX4bxX17xX2a3xX44xX3exX3xX17xX1xXbaxX17xX31xX3xX17xX1xX97xX3xX25xXbxX3xX5dxX65xX17xX31xX3xX177xX1xX74xX6xX3xX1xX3caxX4xX3xX3cdxX3xX177xX3d0xX3xXexX1xX14xX109xXexX3xX44xX48xXdxX3xX12cxXf5xX74xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX29xX6xX14xX3exX3xX40xX14xX7dxX3xX6xX17xX3xXexX74xXf5xX17xX3xX2daxX394xX3xX4xX1xX74xX3xXexX1xX14xX3xX17xX1xX109xXbxX3xX219xX1d4xX1d4xX3cdxX1e2xX1d4xX1d4xX3xXexX29xXdxX16xX14xX3xX2daxX3b7xX17xX31xX4bxX1xX6xX3xX44xX345xXdxX3xX17xX2a3xX44xX190xX3x1144axXdxX6axX17xX31xX3xX5dxXdxX16xX17xX3xXexX5e0xX4xX1xX3xX5dxXbaxX6xX3xX42exXdxX44xX3xX13xX74xXf5xX17xX31xX3xX1xX109xX14xX3xX4xX1xX74xX3xXexX1xX14xX3xX17xX1xX109xXbxX3xXexX29xX6axX17xX3xX219xX3xXexd656xX3xX2daxX3b7xX17xX31xX3xX44xX345xXdxX3xX17xX2a3xX44xX190xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX74xX5dxX15xXaxX12xXcxX1xX97xXdxX3xX31xXdxX6xX17xX3xX40xX14xX6xX3exX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX13xX20xX6xX3xX2daxX394xX3xX4xX1x1389axX3xX2daxX3bxX74xX3xX4xX25xX4xX3xXbxX1xf5edxX17xX31xX3exX3xXb9xX6xX17xX3xX5xXdxX6axX17xX3xX40xX14xX6xX17xX3xXbxX1xXe2xXdxX3xX1xX2dcxXbxX3xX12cxX48xXdxX3xX4xX25xX4xX3xX83xX394xX3exX3xXexX1xX290xX3xXexX29xX85xX17xX3xXexX1xX342xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX29xXf5xX3xX7xX74xX25xXexX3xX5xX3bxXdxX3xX5dxXdxX16xX17xX3xXexX5e0xX4xX1xX3xX2daxX85xXexX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX17xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3xX2daxX2bxX3xX5xXf5xX44xX3xX4xX2a3xX17xX3xX4x12e67xX3xX83xX6exX15xX3xX5dxX342xX17xX31xX3xX5xX2e7xX3xXexX29xX13axX17xX1xX3xXexX5e0xX4xX1xX3xXexX65xX3exX3xXexX109xXbxX3xXexX29xX14xX17xX31xX3xX2daxX85xXexX3xX2daxX6xXdxX3xX4xX1xX74xX3xXexXb5xX17xX31xX3xX31xXdxX6xXdxX3xX2daxX74xX3bxX17xX3xX4xX65xX3xXexX1xX2bxX190xX3xX1a0xX1xX7eaxX3xX2daxX3bxX74xX3xX4xX25xX4xX3xX83xX394xX3exX3xXexX1xX290xX3xXexX29xX85xX17xX3xXexXdxX17dxXbxX3xXexX65xX4xX3xXexX1xX342xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX2daxX3a7xXdxX3xX2daxXdxXddxX17xX3exX3xX5dxX3b7xX17xX3xXexX1xX4a4xX6xX3exX3xX31xXdxX7dxX44xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX7xXe2xX3xXexX1xX4a4xX6xX3xX29xX14xX2e7xX17xX31xX3xXexX29xX6axX17xX3xX1xX2e7xX3xX17xX2fxX17xX31xX3xX5dxX6exX17xX3xX2daxX2bxX3xXexX1xX342xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX25xX17xX1xX3xX2daxX3b7xX17xX31xX3xX4xX1xX14xX15xX6axX17xX3xX4xX6xX17xX1xX3exX3xX4xX3abxX3xX4xX85xX14xX3xX4xX6exX15xX3xXexX29xX3b7xX17xX31xX3exX3xXexX3bxX74xX3xXexX1xX14xX109xX17xX3xX5xX2dcxXdxX3xX4xX1xX74xX3xX12cxXdxX16xX4xX3xX2daxX162xX14xX3xXexXbaxX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX17xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3exX3xX25xXbxX3xX5dxX65xX17xX31xX3xX177xX1xX74xX6xX3xX1xX3caxX4xX3xX3cdxX3xX177xX3d0xX3xXexX1xX14xX109xXexX3exX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xXexX1xX10xX74xX3xX1xXbaxX48xX17xX31xX3xX4xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xX16xX3xX4xX6xX74xX190xX3x10bddxX3b7xX17xX31xX3xXexX1xX97xXdxX3exX3xX177xX1xX14xX15xX17dxX17xX3xX177xX1xX5e0xX4xX1xX3exX3xXexX3bxX74xX3xX2daxXdxXddxX14xX3xX177xXdxX16xX17xX3xX2daxX2bxX3xX4xX25xX4xX3xX5dxX74xX6xX17xX1xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3exX3xX13xXcxX351xX3exX3xXexX1xXd3xX6xX3xXexX1xX14xX109xX17xX3exX3xXexX1xX14xX6axX3xX5xX3bxXdxX3xX2daxX85xXexX3xX4xX34cxX6xX3xX4xX25xX4xX3xX1xX2e7xX3xX5dxX6exX17xX3xX177xX1xX2fxX17xX31xX3xX4xX7f6xX17xX3xX17xX1xX14xX3xX4xX162xX14xX3exX3xX177xX1xX2fxX17xX31xX3xX4xX20xX3xX177xX1xX7dxX3xX17xX2a3xX17xX31xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX1xX74xef46xX4xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX1xXdxX16xX14xX3xX40xX14xX7dxX3xX177xX1xX2fxX17xX31xX3xX4xX6xX74xX3exX3xX2daxX2bxX3xX2daxX162xX14xX3xXexXbaxX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xXexX109xXbxX3xXexX29xX14xX17xX31xX3xX40xX14xX15xX3xX44xX2fxX3xX5xX48xX17xX3exX3xX4xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xX16xX3xX4xX6xX74xX190xX3xX42exX1xX14xX15xX17dxX17xX3xX177xX1xX5e0xX4xX1xX3xX4xX25xX4xX3xX1xX2e7xX3xX5dxX6exX17xX3xX4xX20xX3xX40xX14xX15xXddxX17xX3xX7xX4a4xX3xX5dxX65xX17xX31xX3xX2daxX85xXexX3xXexX1xX6xX44xX3xX31xXdxX6xX3xX31xX20xXbxX3xX12cxXe2xX17xX3xXb9x146a6xX17xX31xX3xX31xXdxX25xX3xXexX29xX290xX3xX40xX14xX15xXddxX17xX3xX7xX4a4xX3xX5dxX65xX17xX31xX3xX2daxX85xXexX3xX12cxX48xXdxX3xX5dxX74xX6xX17xX1xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3exX3xX13xXcxX351xX3exX3xXexX3a7xX3xX1xX2dcxXbxX3xXexX25xX4xX3xX2daxX2bxX3xXexX3a7xX3xX4xX1xX86cxX4xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX1xXf5xX17xX31xX3xX1xX20xX6xX3xX40xX14xX15xX3xX44xX2fxX3xX5xX48xX17xX3exX3xX4xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xX16xX3xX4xX6xX74xX190xX3xX1a0xebafxX17xX31xX3xX12cxX48xXdxX3xX2daxX20xX3exX3xXexX29xXdxX2bxX17xX3xX177xX1xX6xXdxX3xXexX1xX342xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX1xX5e0xX17xX1xX3xX7xX25xX4xX1xX3xX177xX1xX14xX15xX17dxX17xX3xX177xX1xX5e0xX4xX1xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX17xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX17xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3xX31x11661xX17xX3xX12cxX48xXdxX3xXexX5e0xX4xX1xX3xXexX65xX3exX3xXexX109xXbxX3xXexX29xX14xX17xX31xX3xX2daxX85xXexX3xX2daxX6xXdxX3xX2daxX2bxX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX17xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX40xX14xX15xX3xX44xX2fxX3xX5xX48xX17xX3exX3xX4xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xX16xX3xX4xX6xX74xX190xX3xXcxX109xXbxX3xXexX29xX14xX17xX31xX3xX83xX6exX15xX3xX5dxX342xX17xX31xX3xX12cxXf5xX3xX17xX1xX6exX17xX3xX29xX2e7xX17xX31xX3xX4xX25xX4xX3xX44xX2fxX3xX1xX13axX17xX1xX3xXexX5e0xX4xX1xX3xXexX65xX3exX3xXexX109xXbxX3xXexX29xX14xX17xX31xX3xX2daxX85xXexX3xX2daxX6xXdxX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX17xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX4xX20xX3xX1xXdxX16xX14xX3xX40xX14xX7dxX3xX177xXdxX17xX1xX3xXexX17dxX190xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX74xX5dxX15xXaxX12xXcxX1xX2fxX17xX31xX3xX40xX14xX6xX3xX12cxXdxX16xX4xX3xXexX109xXbxX3xXexX29xX14xX17xX31xX3xXexX1xX342xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX2daxX3b7xX17xX31xX3xXb9xX2e7xX3exX3xX4xX20xX3xX1xXdxX16xX14xX3xX40xX14xX7dxX3xX4xX25xX4xX3xX31xXdxX7dxXdxX3xXbxX1xX25xXbxX3exX3xXb9xXbaxX48xX4xX3xX2daxX162xX14xX3xXexX29xX6axX17xX3xX2daxX290xX6xX3xXb9xXf5xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX2daxX394xX3xX1xX13axX17xX1xX3xXexX1xXf5xX17xX1xX3xX2daxXbaxX2dcxX4xX3xX1e2xX3xX12cxXb72xX17xX31xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xXexX109xXbxX3xXexX29xX14xX17xX31xX3exX3xX40xX14xX15xX3xX44xX2fxX3xX5xX48xX17xX3exX3xX12cxX48xXdxX3xXexX3a7xX17xX31xX3xX5dxXdxX16xX17xX3xXexX5e0xX4xX1xX3xX1xX3abxX17xX3xX1e3xX190xX1e2xX1d4xX1d4xX3xX1xX6xX190xX3xX1a0xX65xX3xXexX1xX2bxX3exX3xX12cxXb72xX17xX31xX3xX5xX549xX6xX3xX17xX2a3xX17xX31xX3xX7xX14xX85xXexX3xX4xX1xX85xXexX3xX5xXbaxX2dcxX17xX31xX3xX1xXdxX16xX14xX3xX40xX14xX7dxX3xX4xX6xX74xX3xX5dxXdxX16xX17xX3xXexX5e0xX4xX1xX3xX207xX190xX21bxX1d4xX1d4xX3xX1xX6xX3exX3xX1xX13axX17xX1xX3xXexX1xXf5xX17xX1xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX25xX17xX1xX3xX2daxX3b7xX17xX31xX3xX44xX581xX14xX3xX5xX48xX17xX3exX3xX12cxX48xXdxX3xX5dxXdxX16xX17xX3xXexX5e0xX4xX1xX3xX1xXf5xX17xX31xX3xX17xX2a3xX44xX3xX177xX1xX74xX7dxX17xX31xX3xX207xd084xX1d4xX3xX1xX6xX3xX31bxX3xX4xX25xX4xX3xX83xX394xX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX49axX1xX549xX4xX3exX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX60xX109xX17xX3exX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX49axX1xX549xX3exX3xXexX1xX290xX3xXexX29xX85xX17xX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX13xX20xX6xX190xX190xX190xX3xX60xXb72xX17xX31xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX29xX6xX14xX3xX6xX17xX3xXexX74xXf5xX17xX3xXexX109xXbxX3xXexX29xX14xX17xX31xX3xX1e3xX1e3xX3xX1xX6xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xXexX1xX10xX74xX3xXexXdxX6axX14xX3xX4xX1xX14xX491xX17xX3xX60xXdxX10xXexX415xX3ffxX49axX3xXexX109xXbxX3xXexX29xX14xX17xX31xX3xX31bxX3xXexX1xX290xX3xXexX29xX85xX17xX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX13xX20xX6xX3exX3xX4xX25xX4xX3xX83xX394xX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xXcxX74xX25xX17xX3exX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX13xX2dcxXbxX3exX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX49axX1xX549xX4xX3exX3xXcxX6exX17xX3xX1a0xX1xX6exX14xX190xX190xX190xX1d8xX3xXexX29xX74xX17xX31xX3xX2daxX20xX3exX3xX4xX20xX3xX1d3xX3exX2xX3xX1xX6xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX29xX6xX14xX3exX3xX4xX34cxX3xX40xX14xX7dxX3xX25xXbxX3xX5dxX65xX17xX31xX3xX4xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xX16xX3xX4xX6xX74xX3xXexX29xX74xX17xX31xX3xX17xX1xXf5xX3xX44xXf5xX17xX31xX3exX3xX17xX1xXf5xX3xX5xXbaxX48xXdxX190xX3xX60xXb72xX17xX31xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX48xXexX3xX83xX14xX85xXexX3xX177xX1xX491xX14xX3xX12cxX48xXdxX3xX5dxXdxX16xX17xX3xXexX5e0xX4xX1xX3xX207xX1d4xX1e2xX3xX1xX6xX3xXexX109xXbxX3xXexX29xX14xX17xX31xX3xXexX3bxXdxX3xX1e2xX3xX83xX394xX3xe8dcxXdxX17xX1xX3xXcxX6exX44xX3exX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX13xX2dcxXbxX3exX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX60xX4f3xX3exX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX284xX31xX3caxX4xX3exX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xXcxX1xXf5xX17xX1xX190xX3xX60xXb72xX17xX31xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX177xX1xX74xX6xXdxX3xXexX6exX15xX3xX31xXbd0xX17xX3xX12cxX48xXdxX3xXexXdxX6axX14xX3xXexX1xX65xX3xX7xX7dxX17xX3xXbxX1xX491xX44xX3exX3xX12cxX48xXdxX3xX5dxXdxX16xX17xX3xXexX5e0xX4xX1xX3xX207xX1e2xX3xX1xX6xX3exX3xXexX3bxXdxX3xX4xX25xX4xX3xX83xX394xX3xXf73xXdxX17xX1xX3xXcxX6exX44xX3exX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX13xX2dcxXbxX3exX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX60xX4f3xX190xX3xX60xXb72xX17xX31xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX17xX31xX2fxX3xX17xX31xX3caxXexX3xX12cxXf5xX3xX17xX31xX2fxX3xXexX1xXbaxX3abxX17xX31xX3xXbxX1xX491xX44xX3xX31xXbd0xX17xX3xX12cxX48xXdxX3xXexXdxX6axX14xX3xXexX1xX65xX3xX7xX7dxX17xX3xXbxX1xX491xX44xX3exX3xX5dxXdxX16xX17xX3xXexX5e0xX4xX1xX3xX21bxX219xX1d3xX3exX1d3xX3xX1xX6xX3exX3xXexX109xXbxX3xXexX29xX14xX17xX31xX3xX31bxX3xX4xX25xX4xX3xX83xX394xX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xXcxX1xX290xX17xX1xX3exX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX13xX2dcxXbxX3exX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX284xX31xX14xX15xX6axX17xX3exX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xdc1dxX14xX6xX17xX31xX3exX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xXcxX74xX25xX17xX190xX190xX190xX3xX9c9xX6xX3xX7xXe2xX3xX5dxXdxX16xX17xX3xXexX5e0xX4xX1xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX2daxX394xX3xX2daxXbaxX2dcxX4xX3xX177xd923xX3xX177xX17dxXexX3xX1xX2dcxXbxX3xX2daxX3b7xX17xX31xX3xX5xXdxX6axX17xX3xX177xX17dxXexX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3exX3xXb9xX6xX74xX3xXexXdxX6axX14xX3xX7xX7dxX17xX3xXbxX1xX491xX44xX3xX12cxX48xXdxX3xX5dxX74xX6xX17xX1xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3exX3xX17xX1xXbaxX1d1xX3xX1a0xX2fxX17xX31xX3xXexX15xX3xX1a0xX49axX3xXf73xX5e0xX6xX3xX2daxXbaxX97xX17xX31xX3xddfcxX6xX44xX3x1116exX3abxX17xX3exX3xX1a0xX2fxX17xX31xX3xXexX15xX3xX1a0xX49axX3xX351xX14xX85xXexX3xX17xX1xX109xXbxX3xX177xX1xX491xX14xX3xX29xX6xX14xX3xX40xX14xX7dxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX20xX6xX3exX3xX1a0xX2fxX17xX31xX3xXexX15xX3xX1a0xX49axX3xX415xXdxXe2xX17xX31xX3xX4xX6exX15xX3xXexX29xX3b7xX17xX31xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX20xX6xX190xX190xX190xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX74xX5dxX15xXaxX12xXcxX29xX74xX17xX31xX3xX4xX1xX2a3xX17xX3xX17xX14xX2fxXdxX3exX3xX7xXe2xX3xX5xXbaxX2dcxX17xX31xX3xX4xX25xX4xX3xX1xX2e7xX3xX4xX1xX2a3xX17xX3xX17xX14xX2fxXdxX3xX17xX1xXd3xX3exX3xX5xXd6xX3xX31xXdxX7dxX44xX3xX5dxX162xX17xX3xXexX1xX6xX15xX3xX12cxXf5xX74xX3xX2daxX20xX3xX5xXf5xX3xX4xX25xX4xX3xXexX29xX6xX17xX31xX3xXexX29xX3bxXdxX3exX3xX31xXdxX6xX3xXexX29xX3bxXdxX3xX2daxXbaxX2dcxX4xX3xX2daxX162xX14xX3xXexXbaxX3xX83xX6exX15xX3xX5dxX342xX17xX31xX3xX40xX14xX15xX3xX44xX2fxX3xX5xX48xX17xX3exX3xX25xXbxX3xX5dxX65xX17xX31xX3xX177xX1xX74xX6xX3xX1xX3caxX4xX3xX4xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xX16xX3xX12cxXf5xX74xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3exX3xX17xX1xXbaxX1d1xX3xX4xX1xX2a3xX17xX3xX17xX14xX2fxXdxX3xXexX29xX74xX17xX31xX3xX4xX1xX14xX3b7xX17xX31xX3xX177xX5e0xX17xX3exX3xX17xX14xX2fxXdxX3xX7xXf5xX17xX3exX3xX2daxXdxXddxX14xX3xX1xX7f6xX6xX3xX17xX1xXdxX16xXexX3xX2daxX2e7xX3xX12cxXf5xX3xX491xX44xX3xX2daxX2e7xX3xX17xX1xX97xX3xXb9xX2e7xX3xXbxX1xX109xX17xX3xX5xXf5xX44xX3xX44xX25xXexX3exX3xX17xXbaxX48xX4xX3xX14xXe2xX17xX31xX3xX2daxXbaxX2dcxX4xX3xX4xX14xX17xX31xX3xX4xX85xXbxX3xXb9xX25xX17xX3xXexX342xX3xX2daxX2e7xX17xX31xX3exX3xX4xX1xX34cxX3xX2daxX2e7xX17xX31xX3xX83xX4a4xX3xX5xX10ecxX3xX4xX1xX85xXexX3xXexX1xX7dxXdxX3xX12cxXf5xX3xX177xXdxX2bxX44xX3xX7xX74xX25xXexX3xX5dxX290xX4xX1xX3xXb9xX16xX17xX1xX190xX3xXf73xX2e7xXexX3xX7xXe2xX3xX44xX2fxX3xX1xX13axX17xX1xX3xXexXdxX6axX14xX3xXb9xXdxX2bxX14xX3exX3xX17xX1xXbaxX1d1xX3xX44xX2fxX3xX1xX13axX17xX1xX3xX5xXdxX6axX17xX3xX177xX17dxXexX3xX4xX1xX2a3xX17xX3xX17xX14xX2fxXdxX3xX31xXf5xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX7xX7dxX17xX3exX3xX44xX2fxX3xX1xX13axX17xX1xX3xX4xX1xX2a3xX17xX3xX17xX14xX2fxXdxX3xXexX1xXd3xX3xX284xX10xX1ccx13c91xX10xX5xX6xX17xX5dxX3xXexX1xX10xX74xX3xX4xX1xX14xX345xXdxX3xX31xXdxX25xX3xXexX29xX290xX3xX2daxX7dxX44xX3xXb9xX7dxX74xX3xX12cxX16xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX6xX17xX3xXexX74xXf5xX17xX3xXexX1xX342xX4xX3xXbxX1xX491xX44xX1d8xX3xX44xX2fxX3xX1xX13axX17xX1xX3xX4xX1xX2a3xX17xX3xX17xX14xX2fxXdxX3xXb9xX7f6xX3xX2c1xX2c1xX2c1xX3xX4xX1xX14xX15xX6axX17xX3xXexX1xX290xXexX3xX4xX1xX85xXexX3xX5xXbaxX2dcxX17xX31xX3xX4xX6xX74xX190xX190xX190xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX74xX5dxX15xXaxX12xX9c9xX3b7xX17xX31xX3xX4xX1xX5e0xX3xX13xX74xXf5xX17xX31xX3xX3ffxX17xX1xX3xXcxX14xX85xX17xX3exX3xXcxX29xXbaxX31bxX17xX31xX3xX49axX1xX7f6xX17xX31xX3xX284xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3xX12cxXf5xX3xX49axX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX17xX3xX17xX2fxX17xX31xX3xXexX1xX2fxX17xX3exX3x13d68xX2c1xX284xX353xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xXdxX16xX14xX3xX13xX20xX6xX3exX3xX4xX1xX74xX3xXb9xXdxX17dxXexX1d1xX3xX1150xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX17xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3xXexX29xX6axX17xX3xX2daxX290xX6xX3xXb9xXf5xX17xX3xX2daxX394xX3xX4xX20xX3xX7xX342xX3xX4xX1xX14xX15xX2bxX17xX3xXb9xXdxX17dxX17xX3xXexX5e0xX4xX1xX3xX4xX342xX4xX3xXexXb5xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xXexX29xX14xX15xXddxX17xX3xXexX1xXe2xX17xX31xX3exX3xX17xX1xXd3xX3xX5xXd6xX3xX7xX6xX17xX31xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX2daxX3bxXdxX3exX3xX86cxX17xX31xX3xX5dxX65xX17xX31xX3xX4xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xX16xX3xX4xX6xX74xX3exX3xXexX1xX10xX74xX3xX4xX1xX14xX345xXdxX3xX31xXdxX25xX3xXexX29xX290xX3exX3xXb9xX7dxX74xX3xX2daxX7dxX44xX3xX12cxX16xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX6xX17xX3xXexX74xXf5xX17xX3xXexX1xX342xX4xX3xXbxX1xX491xX44xX3xX17xX1xXaf9xX44xX3xX2daxX25xXbxX3xX86cxX17xX31xX3xX15xX6axX14xX3xX4xX162xX14xX3xX4xX34cxX6xX3xXexX1xX290xX3xXexX29xXbaxX97xX17xX31xX3xX12cxXddxX3xX4xX1xX85xXexX3xX5xXbaxX2dcxX17xX31xX3xX17xX2fxX17xX31xX3xX7xX7dxX17xX190xX3xXcxX1xX2fxX17xX31xX3xX40xX14xX6xX3xX4xX25xX4xX3xX44xX2fxX3xX1xX13axX17xX1xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX17xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3xX40xX14xX15xX3xX44xX2fxX3xX5xX48xX17xX3exX3xX2daxX394xX3xXexX3bxX74xX3xX2daxXdxXddxX14xX3xX177xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX74xX3xX2daxX2e7xXdxX3xX17xX31xX4f3xX3xX4xX25xX17xX3xXb9xX2e7xX3xX177xX3d0xX3xXexX1xX14xX109xXexX3exX3xX17xX31xXbaxX97xXdxX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xXexXdxX17dxXbxX3xX4xX109xX17xX3xX12cxXf5xX3xX17xXbd0xX44xX3xXb9xXbd0xXexX3xX2daxXbaxX2dcxX4xX3xX4xX25xX4xX3xXexXdxX17dxX17xX3xXb9xX2e7xX3xX177xX1xX74xX6xX3xX1xX3caxX4xX3xX3cdxX3xX177xX3d0xX3xXexX1xX14xX109xXexX3exX3xX31xX20xXbxX3xXbxX1xX162xX17xX3xXexX1xX549xX4xX3xX2daxX491xX15xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX17xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX17xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3xXexX29xX6axX17xX3xX2daxX290xX6xX3xXb9xXf5xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXexX1xX10xX74xX3xX1xXbaxX48xX17xX31xX3xX1xXf5xX17xX31xX3xX1xX20xX6xX3exX3xX1xXdxX16xX17xX3xX2daxX3bxXdxX190xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX74xX5dxX15xXaxX12xXcxX1xX97xXdxX3xX31xXdxX6xX17xX3xXexX48xXdxX3exX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX7x11feexX3xX2daxX491xX15xX3xX44xX3bxX17xX1xX3xXexX5e0xX4xX1xX3xXexX65xX3exX3xXexX109xXbxX3xXexX29xX14xX17xX31xX3xX2daxX85xXexX3xX2daxX6xXdxX3xX2daxX2bxX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX17xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX1xXf5xX17xX31xX3xX1xX20xX6xX3xX40xX14xX15xX3xX44xX2fxX3xX5xX48xX17xX3exX3xX4xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xX16xX3xX4xX6xX74xX3xX31xXbd0xX17xX3xX12cxX48xXdxX3xX12cxXdxX16xX4xX3xX5xXdxX6axX17xX3xX177xX17dxXexX3xX4xX1xX14xX345xXdxX3xX31xXdxX25xX3xXexX29xX290xX3xXexXb5xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3exX3xX4xX1xX17dxX3xXb9xXdxX17dxX17xX3xX2daxX17dxX17xX3xXexXdxX6axX14xX3xXexX1xX65xX3xX7xX7dxX17xX3xXbxX1xX491xX44xX190xX190xX190xX3xX49axX1xX85xX17xX3xX2daxX85xX14xX3xX2daxX17dxX17xX3xX17xX2a3xX44xX3xX207xX1d4xX207xX1e2xX3exX3xX5dxXdxX16xX17xX3xXexX5e0xX4xX1xX3xX2daxX85xXexX3xX17xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3xX2daxXbaxX2dcxX4xX3xXexX5e0xX4xX1xX3xXexX65xX3exX3xXexX109xXbxX3xXexX29xX14xX17xX31xX3xX2daxX2bxX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX17xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3xX40xX14xX15xX3xX44xX2fxX3xX5xX48xX17xX3exX3xX86cxX17xX31xX3xX5dxX65xX17xX31xX3xX4xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xX16xX3xX4xX6xX74xX3xX2daxX3bxXexX3xX21bxX1e2xX1d4xX3xX1xX6xX3xX12cxXf5xX3xX207xX1d4xX3xXexX29xX6xX17xX31xX3xXexX29xX3bxXdxX3exX3xX31xXdxX6xX3xXexX29xX3bxXdxX3xX25xXbxX3xX5dxX65xX17xX31xX3xX4xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xX16xX3xXexX342xX3xX2daxX2e7xX17xX31xX3exX3xXb9xX25xX17xX3xXexX342xX3xX2daxX2e7xX17xX31xX3xXexX29xX74xX17xX31xX3xX4xX1xX2a3xX17xX3xX17xX14xX2fxXdxX3xX40xX14xX15xX3xX44xX2fxX3xX4xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX190xX3xX2c1xX6axX17xX3xX4xX3bxX17xX1xX3xX2daxX20xX3exX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXexX109xXbxX3xXexX29xX14xX17xX31xX3xX29xXf5xX3xX7xX74xX25xXexX3xX40xX14xX15xX3xX1xX74xX3bxX4xX1xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX17xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3xX4xX34cxX6xX3xX4xX25xX4xX3xX83xX394xX3exX3xXexX1xX290xX3xXexX29xX85xX17xX3xX2daxX2bxX3xX83xX25xX4xX3xX2daxX290xX17xX1xX3xX12cxX290xX3xXexX29xX5e0xX3xXbxX1xXb72xX3xX1xX2dcxXbxX3xX17xX1xXaf9xX44xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX17xX3xX4xX25xX4xX3xX12cxXb72xX17xX31xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX17xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3xXexX29xX3caxX17xX31xX3xX2daxXdxX2bxX44xX190xX3xX9c9xX20xX3xX5xXf5xX3exX3xX12cxXb72xX17xX31xX3xX4xX1xX14xX15xX6axX17xX3xX4xX6xX17xX1xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX5xX549xX6xX3xX31xX3bxX74xX3xX17xX2a3xX17xX31xX3xX7xX14xX85xXexX3xX4xX1xX85xXexX3xX5xXbaxX2dcxX17xX31xX3xX4xX6xX74xX1d8xX3xX12cxXb72xX17xX31xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX29xX6xX14xX3exX3xX40xX14xX7dxX3xXexX1xX10xX74xX3xXexXdxX6axX14xX3xX4xX1xX14xX491xX17xX3xX60xXdxX10xXexX415xX3ffxX49axX3exX3xXexX29xX3b7xX17xX31xX3xX29xX6xX14xX3xXexX29xX74xX17xX31xX3xX17xX1xXf5xX3xX5xXbaxX48xXdxX3exX3xX17xX1xXf5xX3xX44xXf5xX17xX31xX1d8xX3xX12cxXb72xX17xX31xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX17xX3xXexX29xX6xX17xX31xX3xXexX29xX3bxXdxX3xX4xX1xX2a3xX17xX3xX17xX14xX2fxXdxX3xX5xX2dcxX17xX3xX4xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xX16xX3xX4xX6xX74xX1d8xX3xX12cxXb72xX17xX31xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX17xX3xXexX29xX6xX17xX31xX3xXexX29xX3bxXdxX3xX4xX1xX2a3xX17xX3xX17xX14xX2fxXdxX3xX31xXdxX6xX3xX4xX162xX44xX1d8xX3xX12cxXb72xX17xX31xX3xX17xX14xX2fxXdxX3xXexX29xX3b7xX17xX31xX3xXexX1xX34cxX15xX3xX7xX7dxX17xX3xX4xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xX16xX3xX4xX6xX74xX190xX3xXcxX29xX6xX17xX1xX3xXexX1xX34cxX3xX4xX25xX4xX3xX17xX31xX14xX3b7xX17xX3xX12cxXe2xX17xX3xX1xX345xX3xXexX29xX2dcxX3xXexXb5xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX1xXbaxX3abxX17xX31xX3xXexX29xX13axX17xX1xX3exX3xX5dxX342xX3xX25xX17xX3exX3xX5xX3b7xX17xX31xX3xX31xX1x1409dxXbxX3xX12cxXe2xX17xX3xX12cxX6xX15xX3xXbaxX14xX3xX2daxX394xXdxX3exX190xX190xX190xX3xX2daxX162xX14xX3xXexXbaxX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX17xX3xX177xX17dxXexX3xX4xX85xX14xX3xX1xX3bxX3xXexX162xX17xX31xX3xXbxX1xX65xX4xX3xX12cxX65xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3exX3xX17xX1xX85xXexX3xX5xXf5xX3xX1xX16xX3xXexX1xXe2xX17xX31xX3xX31xXdxX6xX74xX3xXexX1xX2fxX17xX31xX3exX3xXexX1xX34cxX15xX3xX5xX2dcxXdxX3exX3xX1xX16xX3xXexX1xXe2xX17xX31xX3xX2daxXdxX16xX17xX3exX3xX1xX16xX3xXexX1xXe2xX17xX31xX3xX4xX1xX17dxX3xXb9xXdxX17dxX17xX3exX3xXb9xX7dxX74xX3xX40xX14xX7dxX17xX3xX12cxXf5xX3xXbaxX14xX3xXexXdxX6axX17xX3xXexX3bxXdxX3xX4xX25xX4xX3xX12cxXb72xX17xX31xX3xXexX29xX74xX17xX31xX3xX40xX14xX15xX3xX1xX74xX3bxX4xX1xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX17xX3xX17xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3xX40xX14xX15xX3xX44xX2fxX3xX5xX48xX17xX190xX3xXcxXdxX17dxXbxX3xXexX1xX14xX3xX12cxXf5xX3xX86cxX17xX31xX3xX5dxX65xX17xX31xX3xX4xX25xX4xX3xX40xX14xX15xX3xXexX29xX13axX17xX1xX3xX4xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xX16xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX2daxX3bxXdxX3xX2daxX2bxX3xX2daxX162xX14xX3xXexXbaxX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX17xX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX17xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3exX3xX17xX1xXbaxX1d1xX3x12aa3xXbxX3xX5dxX65xX17xX31xX3xX4xX3abxX3xX31xXdxX48xXdxX3xX1xX20xX6xX3xX2daxX3b7xX17xX31xX3xXb9xX2e7xX3exX3xX40xX14xX15xX3xXexX29xX13axX17xX1xX3xXexX1xX6exX44xX3xX4xX6xX17xX1xX3xX5xX549xX6xX3xX4xX7dxXdxX3xXexXdxX17dxX17xX3xX1150xX76bx14c1fxX3exX3xX7xX7dxX17xX3xX83xX14xX85xXexX3xX4xX6exX15xX3xXexX29xX3b7xX17xX31xX3xX6xX17xX3xXexX74xXf5xX17xX3xXexX1xX10xX74xX3xXexXdxX6axX14xX3xX4xX1xX14xX491xX17xX3xX60xXdxX10xXexX415xX3ffxX49axX1d8xX3xX86cxX17xX31xX3xX5dxX65xX17xX31xX3xX4xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xX16xX3xX4xX1xX14xX3b7xX17xX31xX3xX177xX5e0xX17xX3xXexX29xX74xX17xX31xX3xX4xX1xX2a3xX17xX3xX17xX14xX2fxXdxX3xX5xX2dcxX17xX3xX40xX14xX15xX3xX44xX2fxX3xX4xX2fxX17xX31xX3xX17xX31xX1xXdxX16xXbxX3exX3xX1xX16xX3xXexX1xXe2xX17xX31xX3xX83xX4a4xX3xX5xX10ecxX3xX4xX1xX85xXexX3xXexX1xX7dxXdxX3xXb9xXaf9xX17xX31xX3xXb9xXdxX74xX31xX6xX7xX3exX3xXexX342xX3xX2daxX2e7xX17xX31xX3xX1xX20xX6xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX2fxX17xX31xX3xX2daxX74xX3bxX17xX3xXexXb5xX3xX85xXbxX3xXexX29xX86cxX17xX31xX3exX3xX4xX1xX2a3xX44xX3xX7xX20xX4xX3exX3xX4xX1xX74xX3xX2a3xX17xX3exX3xX12cxX16xX3xX7xXdxX17xX1xX190xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c1xX74xX5dxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX83xXexX3cdxX6xX5xXdxX31xX17xX1d1xX3xX29xXdxX31xX1xXexX1d8xXaxX12xX0xX7xXexX29xX74xX17xX31xX12xX2c1xXf5xXdxX3xX12cxXf5xX3xX7dxX17xX1xX1d1xX3xX114cxX6axX3xX284xX31xX3caxX4xX0xX4bxX7xXexX29xX74xX17xX31xX12xX0xX4bxXbxX12