Cuối năm - Thời điểm “vàng” để đầu tư đất nền Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Cuối năm luôn là thời điểm vàng để đầu tư bất động sản bởi nhiều chính sách ưu đãi, quà tặng, chiết khấu, hỗ trợ hấp dẫn. Với những lợi thế nổi bật, Thanh Hóa đang là thị tr ường tiềm năng, hút d òng vốn đầu tư bất động sản mạnh mẽ.
33a2x6736x91fdx9f6exb598x43fcx6a9fx44b5x930cxX7xb3b7x715exa6b2xbafdx86b1x8f32xX5x82d5xXax4f62xX0xX7xXex5c4cxadeex5a06x6a72xX12xac85x4abfx841dxXdxX3xX18x9f49x94eaxX3x8adfxX3xXcxX1x7efbxXdxX3xb105xXdx3abfxX22xX3xb403x4ed9xc469xX18xX19xc181xX3xX2bxX2dxX3xX2bx5448xX1cxX3xXex7a4bxX3xX2bxa4bexXexX3xX18xc004xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x3901x719axX6xX0x7453xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX53xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX10xX6x582exXaxX12xX0xX10xX22xX12xX1bxX1cxX1dxXdxX3xX18xX21xX22xX3xX5xX1cxa49cxX18xX3xX5xX32xX3xXexX1xX28xXdxX3xX2bxXdxX2dxX22xX3xX31xX32xX18xX19xX3xX2bxX2dxX3xX2bxX3bxX1cxX3xXexX3fxX3xbe62xX42xXexX3xX2bx902dxX18xX19xX3xX7x66eaxX18xX3xX9fx4d37xXdxX3xX18xX1xXdxX46xX1cxX3xX4xX1x9561xX18xX1xX3xX7x6fadxX4xX1xX3xX3fxX1cxX3xX2bxb1e7xXdx97eaxX3xa207xX1cxX32xX3xXex49b6xX18xX19xXc7xX3xX4xX1xXdx809bxXexX3x68b2xX1xX42xX1cxXc7xX3xX1x6424xX3xXexX16x989bxX3xX1xX42xXbxX3xX6ex7a29xX18x9013xX3xc2d4x5b98xXdxX3xX18xX1xa6bfxX18xX19xX3xX5xXe4xXdxX3xXexX1xXd6xX3xX18xc321xXdxX3xX9fx40d9xXexXc7xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4fxX50xX6xX3xX2bxX6xX18xX19xX3xX5xX32xX3xXexX1xb9e1xX3xXexX16xX0xX53xX10xX22xX12xX0xX10xX22xX12xX3fxX28xX18xX19xX3xXexXdxX46xX22xX3xX18xX21xX18xX19xXc7xX3xX1x8116xXexX3xX6exX0xX53xX10xX22xX12xX0xX10xX22xX12xc263xX18xX19xX3xX31xX1dxX18xX3xX2bxX3bxX1cxX3xXexX3fxX3xX9fxX42xXexX3xX2bxXa4xX18xX19xX3xX7xXa9xX18xX3xX22x9d23xX18xX1xX3xX22x6ee2xXedxX3xX0xX53xX10xX22xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exXexX1xX1cxX22xX9fxX3xXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXex954cxX5xX10xX9xXax6f45xXdxX6exXexX1x9cfdxX3x955ax3a2cx6227xXbx81ecx64a1xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1caxX3x9b9fxX1cexc036xXbxX1d0xX1d1xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1caxX53xX53xXdxXedxX9fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXedxX31xX18xX53xX18xX10xX1c5xX7xX53xX2x8affxX1dbxX1ccxX53xX2xX1cexX1cdxX6exX2xX2xX2xX1cdxX1cdxX1cexX1ddxXexX1cdxX1cdx5d62xX1ccxX5x6ec6xX24xX2xXedxXbxX18xX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxXdxX3xX18xX21xX22xX3xX24xX3xXcxX1xX28xXdxX3xX2bxXdxX2dxX22xX3xX30xX31xX32xX18xX19xX35xX3xX2bxX2dxX3xX2bxX3bxX1cxX3xXexX3fxX3xX2bxX42xXexX3xX18xX46xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4fxX50xX6xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX11exX3xXexX16xX3fxX28xX18xX19xX3x41a7x50e1xbb32xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4fxX50xX6xX3xX2bxX3bxX1c0xX3xXexXdxX46xX22xX3xX18xX21xX18xX19xXedxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX290xX17xX6exX1c0xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX1bxX0xX53xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xb771xX3xX1xXa4xXdxX3xX2bxX3bxX1cxX3xXexX3fxX3xX6exX11exXbxX3xX4xX1cxX1dxXdxX3xX18xX21xX22xX0xX53xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX290xX17xX6exX1c0xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX9fxXbdxX17xX3xX4xXbdxX17xX3xX4x47a0xX6xX3xXcxX102xX18xX19xX3xX4x718fxX4xX3xXcxX1xX1dxX18xX19xX3xXd9x55cfxXc7xX3xX1ccxX3xXexX1xXbdxX18xX19xX3xX2bxX3bxX1cxX3xX18xX21xX22xX3x6e5dxX1cexX2xX206xXc7xX3xX22x37baxX4xX3xXexX21xX18xX19xX3xXexX16xX3fxXadxX18xX19xX3xX4xX1xX1cxX18xX19xX3xX4xX320xX6xX3xX18xX46xX18xX3xXd9xXdxX18xX1xX3xXexXd6xX3xX4xX50xX3xXbxX1xX3bxX18xX3xX4xX1xXf5xX18xX19xX3xX5xX166xXdxX3xX7xX17xX3xX31xXf0xXdxX3xX4x35d7xX18xX19xX3xXd9x5e8fxX3xX18xX21xX22xX3xXexX16xX3fxXf0xX4xXc7xX3xXexX21xX18xX19xX3xX1ccxXc7xX1dbxb884xXedxX3xXcxX1cxX1c0xX3xX18xX1xXdxX333xX18xXc7xX3xX2bxXd6xX18xX3xX7xX1dxX3xX5xXdxc444xX1cxX3xX206xX3xXexX1xXbdxX18xX19xXc7xX3xXexX21xX18xX19xX3xXexX16xX3fxXadxX18xX19xX3xc1aex96eaxac39xX3xX4xX320xX6xX3xX4xXa9xX3xX18xX3fxXf0xX4xX3xX2bxXc5xX3xXexX21xX18xX19xX3xX1ccxXc7xX206xX218xX3a6xX3xX24xX3xX22xX34dxX4xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xX42xXexX3xXexba60xX3xX18xX21xX22xX3xX346xX1cexX2xX2xX3xX2bxXd6xX18xX3xX18xX6xX1c0xXedxX3x91e4xXd6xX1cxX3xXexXb8xX18xX1xX3xX16xXdxX333xX18xX19xX3xX3d5xX3d6xX3d7xX3xXc9xX1cx50cdxX3x9393xX42exX42exXc7xX3xX4xX1x8643xX3xX7xX1dxX3xX18xX32xX1c0xX3xX4x7f48xX18xX19xX3xX2bxXc5xX3xXexX21xX18xX19xX3xXexXf0xXdxX3xX1ddxXc7xX21bxX2xX3a6xXedxX3xXcxX1xa2b0xX4xX3xXexXd6xX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xX42xX1c0xXc7xX3xX18xX46xX18xX3xXd9xXdxX18xX1xX3xXexXd6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX3fxXf0xX4xX3xX5xX1cxX80xX18xX3xX19xXdxXf5xX3xX1d0xX1cxX3xX1xX3fxXf0xX18xX19xX3xXexX21xX18xX19xX3xXexX16xX3fxXadxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX1xX2dbxX18xX3xX31xX32xX17xX3xX346xX3xXc9xX1cxX42cxX3xX4xX1cxX1dxXdxX3xX18xX21xX22xXedxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX290xX17xX6exX1c0xXaxX12xX292xX458xX3xXbxX1xXbdxXexX3xXexX16xXdxX2dxX18xX3xX4xX320xX6xX3xX18xX46xX18xX3xXd9xXdxX18xX1xX3xXexXd6xX3xX5xX1cxX80xX18xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX1xX32xX18xX1xX3xX4xX38cxX18xX19xX3xX5xab87xX18xX1xX3xX31xX458xX4xX3xX9fxX42xXexX3xX2bxXa4xX18xX19xX3xX7xXa9xX18xXedxX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX18xace7xX6xX3xX2bxX3bxX1cxX3xX18xX21xX22xX3xX346xX1cexX2xX206xXc7xX3xXexX1xX11exX3xXexX16xX3fxX28xX18xX19xX3xX9fxX42xXexX3xX2bxXa4xX18xX19xX3xX7xXa9xX18xX3xX4xX50xX3xX6exX42xX1cxX3xX1xXdxX3bdxX1cxX3xX4xX1xXf5xX18xX19xX3xX5xX166xXdxX3xXd9xX1xXdxX3xX7xX1dxX3xX5xX3fxXe4xX18xX19xX3xX6exX458xX3xXbdxX18xX3xX31xX32xX3xX18xX19xX1cxba1cxX18xX3xXexX1xX1cxX3xX18xX19x7008xX18xX3xX7xXbdxX4xX1xX3xX18xX1xX32xX3xX18xX3fxXf0xX4xX3xXexX403xX3xX9fxX42xXexX3xX2bxXa4xX18xX19xX3xX7xXa9xX18xX3xX19xXdxXa9xX22xX3xX7xX13cxXexX3xX2bxXbdxX18xX19xX3xXd9xX2dxXedxX3xXcxX1cxX1c0xX3xX18xX1xXdxX333xX18xXc7xX3xX31xXf0xXdxX3xX18xX1xXdxX46xX1cxX3xX2bxXdxX46xX1cxX3xXd9xXdxX3bdxX18xX3xXd9xXdxX18xX1xX3xXexXd6xX3xX1xXdxX3bdxX18xX3xX4xX50xXc7xX3xX18xX1xXdxX46xX1cxX3xX4xX1xX1cxX1c0xX333xX18xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX1xX17xX3xX16xc37axX18xX19xX3xX2bxXd6xX18xX3xX4xX1cxX1dxXdxX3xX18xX21xX22xX3xXexX1xX11exX3xXexX16xX3fxX28xX18xX19xX3xX9fxX42xXexX3xX2bxXa4xX18xX19xX3xX7xXa9xX18xX3xX7xX16bxX3xX4xX50xX3xX18xX1xXf5xX18xX19xX3xX4xX1xX1cxX1c0xX2dxX18xX3xX9fxXdxXd6xX18xX3xXexXb8xX4xX1xX3xX4xX458xX4xXedxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX290xX17xX6exX1c0xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX4xXbdxX4xX3xX1xXdxX3bdxXbxX3xX1xXa4xXdxX3xX290xX291xX292xXc7xX3xX6exX11exXbxX3xX4xX1cxX1dxXdxX3xX18xX21xX22xX3xX4xX1xXb8xX18xX1xX3xX5xX32xX3xXexX1xX28xXdxX3xX2bxXdxX2dxX22xX3xX31xX32xX18xX19xX3xX2bxX2dxX3xX2bxX3bxX1cxX3xXexX3fxX3xX9fxX42xXexX3xX2bxXa4xX18xX19xX3xX7xXa9xX18xXedxX3xX290xXadxXdxX3xX2bxX57exX1c0xX3xX5xX32xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX2bxX17xX166xX18xX3xX4xXbdxX4xX3xX4xX2dbxX3xX7xXadxX3xX1xX166xX3xXexX3bxX18xX19xXc7xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX80xX18xX19xX3xX2bxX6xX18xX19xX3xX2bxXdxX3xX31xX32xX17xX3xXc9xX1cxXbdxX3xXexX16x4d6exX18xX1xX3xX1xX17xX32xX18xX3xXexX1xXdxX3bdxX18xXc7xX3xX5xXc5xXdxX3xX7xX1cxX42xXexX3xX31xX6xX1c0xX3xX18xX19xX57exX18xX3xX1xX32xX18xX19xX3xXexX1xX42xXbxX3xX31xX32xX3xX18xX1xXdxX46xX1cxX3xX6exX149xX18xX19xX3xX31xX1dxX18xX3xX2bxX6xX18xX19xX3xX2bxX102xX3xX31xX32xX17xX3xX9fxX42xXexX3xX2bxXa4xX18xX19xX3xX7xXa9xX18xXedxX3xX1bxX1cxX1dxXdxX3xX18xX21xX22xX3xX4xX43fxX18xX19xX3xX5xX32xX3xX5xX13cxX4xX3xX18xX19xX1cxX575xX18xX3xXexX1xX1cxXc7xX3xX5xXe4xXdxX3xX18xX1xX1cxX106xX18xX3xXexX403xX3xX4xXbdxX4xX3xX1xX17xX166xXexX3xX2bxXa4xX18xX19xX3xX7xXa9xX18xX3xX1d0xX1cxX42xXexX3xXd9xXdxX18xX1xX3xX6exX17xX6xX18xX1xX3xX2bxX102xX3xX31xX46xXedxX3x8f76xX1cxX6xX3xX9fxX42xXexX3xX2bxXa4xX18xX19xX3xX7xXa9xX18xX3xX4xX1xXb8xX18xX1xX3xX5xX32xX3xXd9xX333xX18xX1xX3xXexXb8xX4xX1xX3xX5xX1cx717fxX3xX6xX18xX3xXexX17xX32xX18xX3xX31xX32xX3xX5xXc5xXdxX3xX7xX1cxX42xXexX3xX4xX6xX17xX3xX1xX2dbxX18xX3xX18xX19xX57exX18xX3xX1xX32xX18xX19xXedxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX290xX17xX6exX1c0xXaxX12xX291xXcexX4xX3xX9fxXdxX3bdxXexXc7xX3xX31xX32xX17xX3xXexX1xX28xXdxX3xX2bxXdxX2dxX22xX3xX4xX1cxX1dxXdxX3xX18xX21xX22xXc7xX3xX4xXbdxX4xX3xX7xXa9xX18xX3xXbxX1x448exX22xX3xX9fxX42xXexX3xX2bxXa4xX18xX19xX3xX7xXa9xX18xX3xX4xX50xX3xX6exX42xX1cxX3xX1xXdxX3bdxX1cxX3xXexX21xX18xX19xX3xX4xX1xX106xX22xX3xX5xX166xXdxX3xX31xX32xX3xXexX1cxX18xX19xX3xX16xX6xX3xX4xX1xXb8xX18xX1xX3xX7xXbdxX4xX1xX3xX9fxXbdxX18xX3xX1xX32xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX46xX1cxX3xX3fxX1cxX3xX2bxXc5xXdxXc7xX3xXc9xX1cxX32xX3xXexXcexX18xX19xXc7xX3xX4xX1xXdxXd6xXexX3xXd9xX1xX42xX1cxXc7xX3xX1xXe0xX3xXexX16xXe4xX3xX31xX6xX1c0xX3xX31xX1dxX18xX3xX6exX32xXdxX3xX1xX166xX18xX3xX2bxX2dxX3xXd9xXb8xX4xX1xX3xX4xX3bxX1cxX3xXexX1xX11exX3xXexX16xX3fxX28xX18xX19xXc7xX3xXd9xX1xXbdxX4xX1xX3xX1xX32xX18xX19xX3xX7xX16bxX3xX2bxX3fxXe4xX4xX3xX1xX3fxXadxX18xX19xX3xX5xXe4xXdxX3xX5xXf0xX18xXedxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX290xX17xX6exX1c0xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX291xX42xXexX3xX18xX46xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4fxX50xX6xX3xX1xX13cxXexX3xX31xX1dxX18xX3xX2bxX3bxX1cxX3xXexX3fxX0xX53xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX290xX17xX6exX1c0xXaxX12xX3d6xX11exXbxX3xX4xX1cxX1dxXdxX3xX18xX21xX22xXc7xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXd9xX1xXdxX3xX18xX1xX1cxX3xX4xX3bxX1cxX3xXadxX3xXexX1xX458xX4xX3xX4xX50xX3xX6exX42xX1cxX3xX1xXdxX3bdxX1cxX3xX4xX1xXf5xX18xX19xX3xX5xX166xXdxX3xXexX1xX6efxX3xX1d0xX1cxX3xX1xX3fxXf0xX18xX19xX3xX2bxX3bxX1cxX3xXexX3fxX3xX31xXebxX18xX3xX6exXdxaa29xX18xX3xX16xX6xX3xX7xX80xXdxX3xX18xX102xXdxXedxX3xX3d7xX1xX57exX18xX3xXd9xX1xX13cxX4xX3xX2bxX3fxXe4xX4xX3xXexXdxX333xX1cxX3xXexX1xX329xX3xXexX1dxXexX3xX1xX2dbxX18xX3xX4xXa9xX3xX5xX32xX3xX2bxX42xXexX3xX18xX46xX18xX3xX19xXdxXbdxX3xX16x5ae6xXc7xX3xXexX403xX3xX346xX3xXex36dbxX3xX2bxX575xX18xX19xX3xXexX16xXadxX3xX1d0xX1cxX1dxX18xX19xXc7xX3xXexX106xXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xXadxX3xX4xXbdxX4xX3xXexX435xX18xX1xX3xX31xX10xX18xX3xX2bxX80xXedxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX290xX17xX6exX1c0xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX2bxX50xXc7xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4fxX50xX6xX3xX2bxX3fxXe4xX4xX3xX2bxXbdxX18xX1xX3xX19xXdxXbdxX3xX5xX32xX3xX22xXa4xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXf5xX18xX19xX3xXexX1xX11exX3xXexX16xX3fxX28xX18xX19xX3xX2bxX3bxX1cxX3xXexX3fxX3xX1xX42xXbxX3xX6exXebxX18xX3xX18xX1xX42xXexX3xX1xXdxX3bdxX18xX3xX18xX6xX1c0xXedxX3xXcxX435xX18xX1xX3xX18xX32xX1c0xX3xX7xXadxX3xX1xXf5xX1cxX3xX2bxX3bxX1c0xX3xX2bxX320xX3xX5xXe4xXdxX3xXexX1xXd6xX3xX4xX320xX6xX3xX22xXa4xXexX3xXexX1xX11exX3xXexX16xX3fxX28xX18xX19xX3xX290xX291xX292xX3xX30xX22xX32xX1cxX3xX22x4ffexX35xX3xX18xX1xX3fxX1caxX3xX3d6xX1cxX3xX5xX11exX4xX1xX3xX9fxXdxX2dxX18xX3xXbxX1xXbdxXexX3xXexX16xXdxX2dxX18xXc7xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX80xX18xX19xX3xX2bxX575xX18xX19xX3xX9fxXa4xXc7xX3xX2bxX6xX3xX6exX166xX18xX19xX3xX5xX17xX166xXdxX3xX1xX6efxX18xX1xX3xX31xXf0xXdxX3xX7xX57exX18xX3xX9fxX6xX1c0xXc7xX3xX4xXa9xX18xX19xX3xX9fxXdxX2dxX18xXc7xX3xX2bxX3fxX28xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXexX1dxX4xX3xX9fx7202xX4xX3xX18xX6xX22xc125xX3xXcxX1dxX4xX3xX2bxXa4xX3xXbxX1xXbdxXexX3xXexX16xXdxX2dxX18xX3xXd9xXdxX18xX1xX3xXexXd6xX3xX4xX320xX6xX3xXexX435xX18xX1xX3xX18xX32xX1c0xX3xX1ccxX3xXexX1xXbdxX18xX19xX3xX2bxX3bxX1cxX3xX18xX21xX22xX3xX346xX1cexX2xX206xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xX42xXexX3xX4xXa9xX3xX18xX3fxXf0xX4xXb37xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX290xX17xX6exX1c0xXaxX12xX3d5xXdxX6xX17xX3xX6exX11exX4xX1xX3xXadxX3xXbxX1xX57exX18xX3xXd9xX1xX13cxX4xX3xX2bxX42xXexX3xX18xX46xX18xX3xX5xX1cxX80xX18xX3xX6exXdxX99bxX18xX3xX16xX6xX3xX7xX80xXdxX3xX2bxXa4xX18xX19xXc7xX3xX22xX34dxX4xX3xXexX21xX18xX19xX3xX19xXdxXbdxX3xX4xX6xX17xX3xXexX403xX3xX21bxX1cexX3xX2bxXd6xX18xX3xX1cdxX1cexX3a6xXedxX3xXcxX166xXdxX3xX4xXbdxX4xX3xXd9xX1xX1cxX3xX31xX458xX4xX3xX31xX3bdxX3xXexXdxX18xX1xX3xX1d0xX1cxX18xX19xX3xXc9xX1cxX6xX18xX1xX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xXexX57exX22xX3xXcxXbxXedxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4fxX50xX6xX3xX18xX1xX3fxX3xX292xX3bxX22xX3xX292xX2dbxX18xXc7xX3xX290xX435xX22xX3xX292xX2dbxX18xXc7xX3x7dccxX1cxXa9xX18xX19xX3xX1bxX3fxXc7xX3xXc40xX1cxXa9xX18xX19xX3xX3d7xX1xX13cxXc7xX3xXc40xX1cxXa9xX18xX19xX3xXcxX57exX18xXc7xX3xXc40xX1cxXa9xX18xX19xX3x3fd2xX3fxX2dbxX18xX19xXb37xX3xX19xXdxXbdxX3xX2bxX42xXexX3xX18xX46xX18xX3xX4xX43fxX18xX19xX3xX5xXdxX333xX18xX3xXexX329xX4xX3xX9fxXdxXd6xX18xX3xX2bxXa4xX18xX19xX3xX22xX166xX18xX1xXc7xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX106xX18xX3xX22xX34dxX4xX3xXexX21xX18xX19xX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX9fxX6efxX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX31xX149xX18xX19xX3xX2xX3xX18xX21xX22xX3xX16xX2dbxXdxX3xX31xX32xX17xX3xXd9xX1xX17xXa9xX18xX19xX3xX1dbxX1cexX3a6xXedxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX290xX17xX6exX1c0xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX19xXdxXf0xXdxX3xXd9xXdxX18xX1xX3xX6exX17xX6xX18xX1xX3xX18xX1xX32xX3xX2bxX42xXexXc7xX3xX31xXf0xXdxX3xX7xX458xX3xXbxX1xXbdxXexX3xXexX16xXdxX2dxX18xX3xXexX1xX32xX18xX1xX3xXbxX1xX1dxX3xX31xX46xX3xXbxX1xXb8xX6xX3xX291xX80xX18xX19xXc7xX3xX417xX6xX22xXc7xX3xX18xX1xXf5xX18xX19xX3xX6exX458xX3xXbdxX18xX3xXd9xX1xX1cxX3xX2bxX80xX3xXexX1xX11exX3xX19xXdxXbdxXbxX3xX16xX6xX18xX1xX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xXexX57exX22xX3xX2bxX6xX18xX19xX3xX4xX50xX3xXexXdxX46xX22xX3xX18xX21xX18xX19xX3xXexX21xX18xX19xX3xX19xXdxXbdxX3xX4xX6xX17xXc7xX3xX9fxXadxXdxX3xX19xXdxXbdxX3xX2bxX42xXexX3xXadxX3xX18xX1xXf5xX18xX19xX3xX6exX458xX3xXbdxX18xX3xX18xX32xX1c0xX3xX4xX149xX18xX3xXd9xX1xXbdxX3xX22xX46xX22xXc7xX3xX19xX3bxX18xX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xXexX57exX22xX3xX18xX1xX3fxX18xX19xX3xX19xXdxXbdxX3xX31xXebxX18xX3xXadxX3xX22xX34dxX4xX3xX6exX3fxXf0xXdxX3xX2xX1cexX3xXexX16xXdxX3bdxX1cxX3xX2bxX575xX18xX19xX53xX22xX346xXedxX3xX291xX2dbxX18xX3xX4xX51dxX3xX18xX1xX3fxX3xX30x9babxX1xX1cxX3xX2bxX80xX3xXexX1xX11exX3xXc40xX1cxXa9xX18xX19xX3xXcxX57exX18xX3xbc6exX3xX417xX6xX22xX3xXcxX1xX32xX18xX1xX3xXbxX1xX1dxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4fxX50xX6xX35xX3xX2bxX6xX18xX19xX3xX2bxX3fxXe4xX4xX3xX18xX1xXdxX46xX1cxX3xX18xX1xX32xX3xX2bxX3bxX1cxX3xXexX3fxX3xX7xX21xX18xX3xX5xX38cxX18xX19xX3xX31xXf0xXdxX3xX19xXdxXbdxX3xX4xX1xX435xX3xXexX403xX3xX218xX3xXexX16xXdxX3bdxX1cxX3xX2bxX575xX18xX19xX53xX22xX346xXedxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1c0xX5xX10xX9xXaxX1c5xXdxX6exXexX1xX1caxX3xX1ccxX1dbxX1cexXbxX1d0xX1d1xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1caxX3xX1dbxX218xX1cexXbxX1d0xX1d1xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1caxX53xX53xXdxXedxX9fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXedxX31xX18xX53xX18xX10xX1c5xX7xX53xX2xX206xX1dbxX1ccxX53xX2xX1cexX1cdxX6exX2xX2xX1dbxX1dbxX206xX1cdxX1cdxXexX1ddxX2xX346xX1cexX5xX21bxX24xX6xX18xX1xX24xX346xXedx9f52xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxXdxX3xX18xX21xX22xX3xX24xX3xXcxX1xX28xXdxX3xX2bxXdxX2dxX22xX3xX30xX31xX32xX18xX19xX35xX3xX2bxX2dxX3xX2bxX3bxX1cxX3xXexX3fxX3xX2bxX42xXexX3xX18xX46xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4fxX50xX6xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXdf5xX1xX1cxX3x6ceexX3xX3d6xX458xX3xXbdxX18xX3xXdf5xX1xX1cxX3xX291xX80xX3xXcxX1xX11exX3xXc40xX1cxXa9xX18xX19xX3xXcxX57exX18xX3xXe0axX3xX417xX6xX22xX3xXcxX3d7xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4fxX50xX6xXedxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX290xX17xX6exX1c0xXaxX12xXdf5xX1xX1cxX3xX2bxX80xX3xXexX1xX11exX3xXc40xX1cxXa9xX18xX19xX3xXcxX57exX18xX3xX2bxX3fxXe4xX4xX3xX1d0xX57exX1c0xX3xX6exX458xX18xX19xX3xXexX16xX333xX18xX3xXc9xX1cxX1c0xX3xX22xX80xX3xX1xX2dbxX18xX3xX2xX346xX3xX1xX6xXc7xX3xXexX166xXdxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xXexX57exX22xX3xX1xX1cxX1c0xX3bdxX18xX3xXc40xX1cxXa9xX18xX19xX3xXc66xX3fxX2dbxX18xX19xXc7xX3xX7xXbdxXexX3xX4xX166xX18xX1xX3xXc9xX1cxX1dxX4xX3xX5xXa4xX3xX2xXf5axXc7xX3xX4xXbdxX4xX1xX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xXexX57exX22xX3xXexX1xX32xX18xX1xX3xXbxX1xX1dxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4fxX50xX6xX3xX4xX1xX435xX3xX21bxXc7xX1cdxXd9xX22xXc7xX3xX4xXbdxX4xX1xX3xX9fxX3bdxX18xX1xX3xX31xXdxX3bdxX18xX3xX417xX1xXdxXc7xX3xX9fxX3bdxX18xX1xX3xX31xXdxX3bdxX18xX3xX291xX6xX3xXd9xX1xX17xX6xX3xX346xXd9xX22xXc7xX3xX4xXbdxX4xX1xX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xXexX57exX22xX3xX1xX32xX18xX1xX3xX4xX1xXb8xX18xX1xX3xX1xX1cxX1c0xX3bdxX18xX3xX2xXd9xX22xXedxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX290xX17xX6exX1c0xXaxX12xX3d6xX458xX3xXbdxX18xX3xX2bxX3fxXe4xX4xX3xXbxX1xXbdxXexX3xXexX16xXdxX2dxX18xX3xXexX1xX10xX17xX3xX1xX6efxX18xX1xX3xXexX1xX34dxX4xX3xXbxX1xX57exX18xX3xX5xX80xX3xX9fxXbdxX18xX3xX18xX46xX18xX3xX19xX575xX22xX3xX346xX3xXbxX1xX57exX18xX3xXd9xX1xX1cxX3xX31xXf0xXdxX3xX4xXbdxX4xX3xX7xXa9xX18xX3xXbxX1xX82cxX22xX3xX18xX1xX32xX3xX5xXdxX46xX18xX3xXd9xX46xX3xX6exXdxX3bdxX18xX3xXexXb8xX4xX1xX3xXexX403xX3xX206xX1cexX22xX346xXc7xX3xX9fxXdxX3bdxXexX3xXexX1xX458xX3xXexX403xX3xX21bxX1cexX1cexX22xX346xXedxX3xX291xX57exX1c0xX3xX5xX32xX3xX1xX6efxX18xX1xX3xXexX1xX34dxX4xX3xX16xX42xXexX3xX2bxX3fxXe4xX4xX3xX3fxX6xX3xX4xX1xX1cxXa4xX18xX19xX3xXexX166xXdxX3xXexX1xX11exX3xXexX16xX3fxX28xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4fxX50xX6xX3xX18xX1xX28xX3xX31xX1dxX18xX3xX2bxX3bxX1cxX3xXexX3fxX3xX9fxX6xX18xX3xX2bxX3bxX1cxX3xXexX1xX42xXbxX3xX31xX32xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXd9xX1xX17xXa9xX18xX3xX4xX6xX17xXedxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX290xX17xX6exX1c0xXaxX12xXdf5xX1xX1cxX3xX2bxX80xX3xXexX1xX11exX3xXc40xX1cxXa9xX18xX19xX3xXcxX57exX18xX3xX31xX46xX3xX4xX2dbxX3xX9fxXa9xX18xX3xX2bxXc5xX3xX1xX17xX32xX18xX3xXexX1xX32xX18xX1xX3xX1d0xX17xX18xX19xX3xX4xX2dbxX3xX7xXadxX3xX1xX166xX3xXexX3bxX18xX19xXc7xX3xX4xX50xX3xXexX1xX2dxX3xX1d0xX57exX1c0xX3xX18xX1xX32xX3xX2bxX3fxXe4xX4xX3xX18xX19xX6xX1c0xXedxX3xX1bxXbdxX4xX3xX7xXa9xX18xX3xXbxX1xX82cxX22xX3xXexX166xXdxX3xX6exX458xX3xXbdxX18xX3xX2bxX46xX1cxX3xX2bxX3fxXe4xX4xX3xX4xX42xXbxX3xX7xX102xX3xX2bx4cf6xX3xXd9xX1xXdxX3xX4xX50xX3xX1xXe4xXbxX3xX2bxX575xX18xX19xX3xX22xX1cxX6xX3xX9fxXbdxX18xXc7xX3xX2bxX57exX1c0xX3xX5xX32xX3xX1c0xXd6xX1cxX3xXexX1dxX3xX2bxXa9xX22xX3xX9fxXa9xX17xX3xX4xX1xXb31xX4xX3xX4xX1xXb31xX18xX3xXexXb8xX18xX1xX3xX7xXadxX3xX1xXf5xX1cxX3xX31xX46xX3xX22xXcexXexX3xXbxX1xXbdxXbxX3xX5xX42cxX3xX4xX1xX17xX3xXd9xX1xXbdxX4xX1xX3xX1xX32xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX57exX22xX3xX1d0xX1cxX1dxX18xX19xX3xXexXdxX46xX18xXedxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX290xX17xX6exX1c0xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX9fxX1dxXdxX3xX4xXa9xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4fxX50xX6xX3xX2bxX6xX18xX19xX3xX1xXdxXd6xX22xX3xX18xX19xX1cxX575xX18xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX4xXbdxX4xX3xX6exX458xX3xXbdxX18xX3xX4xX50xX3xX22xX34dxX4xX3xX19xXdxXbdxX3xX6exX3fxXf0xXdxX3xX2xX1cexX3xXexX16xXdxX3bdxX1cxX53xX22xX346xX3xXexX1xX6efxX3xXdf5xX1xX1cxX3xX2bxX80xX3xXexX1xX11exX3xXc40xX1cxXa9xX18xX19xX3xXcxX57exX18xX3xX31xXf0xXdxX3xX31xX11exX3xXexX16xXb8xX3xX2bxXb31xX4xX3xX2bxX11exX6xX3xX1xX34dxX6xX3xX1xb12fxX18xX3xX7xX16bxX3xXexX166xX17xX3xX18xX333xX18xX3xX22xXa4xXexX3xX4xX2dbxX18xX3xX7xX1dxXexX3xXexX16xX333xX18xX3xXexX1xX11exX3xXexX16xX3fxX28xX18xX19xX3xX6exX11exXbxX3xX4xX1cxX1dxXdxX3xX18xX21xX22xXc7xX3xX22xX6xX18xX19xX3xX2bxXd6xX18xX3xX4xX1xX17xX3xXd9xX1xXbdxX4xX1xX3xX1xX32xX18xX19xX3xX4xX2dbxX3xX1xXa4xXdxX3xX2bxX3bxX1cxX3xXexX3fxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX28xXdxX3xX5xXf0xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX3fxX2dbxX18xX19xX3xX5xX6xXdxXedxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX290xX17xX6exX1c0xXaxX12xX291xX3fxXe4xX4xX3xX9fxXdxXd6xXexXc7xX3xXdf5xX1xX1cxX3xX2bxX80xX3xXexX1xX11exX3xXc40xX1cxXa9xX18xX19xX3xXcxX57exX18xX3xX2bxX6xX18xX19xX3xXbdxXbxX3xX6exX329xX18xX19xX3xX4xX1xXb8xX18xX1xX3xX7xXbdxX4xX1xX3xX9fxXbdxX18xX3xX1xX32xX18xX19xX3xX22xXf0xXdxX3xX31xXf0xXdxX3xX3fxX1cxX3xX2bxXc5xXdxX3xX1xX42xXbxX3xX6exXebxX18xXedxX3xXcxX1xX10xX17xX3xX2bxX50xXc7xX3xXd9xX1xXbdxX4xX1xX3xX1xX32xX18xX19xX3xX22xX1cxX6xX3xX6exX458xX3xXbdxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX28xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX403xX3xX2xX1cdxX53xX2xX2xX3xX24xX3xX21bxX1cexX53xX2xX2xX53xX346xX1cexX2xX206xX3xX7xX16bxX3xX2bxX3fxXe4xX4xX3xXexXcexX18xX19xX3xX18xX19xX6xX1c0xX3xX1cexX2xX3xX22xXbdxX1c0xX3xX19xXdxXcexXexX3x5fc9xX3xXexX16xX11exX3xX19xXdxXbdxX3xX1dbxX3xXexX16xXdxX3bdxX1cxX3xX2bxX575xX18xX19x56dcxX53xX3xX5xX80xXc7xX3xXexXcexX18xX19xX3xXexX1xX333xX22xX3xX2xX3xX4xX1xX435xX3xX31xX32xX18xX19xX1488xX3xXexX16xX11exX3xX19xXdxXbdxX3xX1dbxX3xXexX16xXdxX3bdxX1cxX3xX2bxX575xX18xX19xX149exX3xX53xX5xX80xX3xX4xX1xX17xX3xXd9xX1xXbdxX4xX1xX3xX22xX1cxX6xX3xXexX403xX3xX21bxX3xX5xX80xX3xXexX16xXadxX3xX5xX333xX18xXedxX3xX291xX575xX18xX19xX3xXexX1xX28xXdxX3xX2bxX3fxXe4xX4xX3xX1xXe0xX3xXexX16xXe4xX3xX19xX50xXdxX3xX31xX6xX1c0xX3xX1ccxX1cdxX3a6xX3xX19xXdxXbdxX3xXexX16xX11exX3xX5xX80xX3xX2bxX42xXexX3xX31xXf0xXdxX3xX5xXc5xXdxX3xX7xX1cxX42xXexX3xX1cexX3a6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX2xX346xX3xXexX1xXbdxX18xX19xXedxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX290xX17xX6exX1c0xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX291xX2dxX3xX9fxXdxXd6xXexX3xXexX1xX333xX22xX3xXexX1xX80xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXd6xXexXc7xX3xXc40xX1cxX42cxX3xXd9xX1xXbdxX4xX1xX3xX1xX32xX18xX19xX3xX31xX1cxXdxX3xX5xX149xX18xX19xX3xX5xXdxX333xX18xX3xX1xX3bdxX1caxX0xX53xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX290xX17xX6exX1c0xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX10xX22xX12xX291xX2dbxX18xX3xX31xX11exX3xXbxX1xX57exX18xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX2bxXa4xX4xX3xXc9xX1cxX1c0xX46xX18xX3xX24xX3xX1bxX80xX18xX19xX3xXexX1c0xX3xX1bxX102xX3xXbxX1xX3bxX18xX3xX291xX3bxX1cxX3xXexX3fxX3xX31xX32xX3xXdf5xXdxX18xX1xX3xX6exX17xX6xX18xX1xX3xX290xX291xX292xX3xX4fxXa9xXdxX3xX3d7xX1xXbdxXexX3xX1488xX4fxXa9xXdxX3xX3d7xX1xXbdxXexX3x6946xX6xX18xX6exX149exX0xX53xX10xX22xX12xX0xX53xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX290xX17xX6exX1c0xXaxX12xX0xX10xX22xX12xX4fxX17xXexX5xXdxX18xX10xX1caxX3xX1cexX21bxX218xX218xX2xX1ccxX218xX218xX21bxX1ccxX0xX53xX10xX22xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX290xX17xX6exX1c0xXaxX12xX0xX10xX22xX12xc26bxX10xX9fxX7xXdxXexX10xX1caxX3xX1xX6xXdxXbxX1xX6xXexX5xX6xX18xX6exXedxX4xX17xX22xXedxX31xX18xX0xX53xX10xX22xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5axX1cxXexX1xX17xX16xXaxX12xX3d7xXefxX0xX53xXbxX12
PV