Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa thu hút được 630 dự án đầu tư
(Baothanhhoa.vn) - Thống kê từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp (BQL KKTNS & CKCN) tỉnh, lũy kế đến đầu năm 2021 đã có 630 dự án đầu tư vào KKTNS và 8 KCN trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 570 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 156.489 tỷ đồng và 60 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 13,45 tỷ USD.
ab57xf578x11285x14538x10afcxff58xcdbdx113adxcef2xX7xff4dx13f5bx1205dxdd65xe6dex103f6xX5x12a95xXaxceefxX0xeb93xX12xec28xX1x1257bxX3xX16xXdxb742xX1xX3xXexdfcdxX3xdf70x126c9xX1xXdxX3xd9aexb1a6xX1cxX3xae0bx1239bxX3xX4x102d6xX4xX3xX16xX1xX18xX3xX4x11960xX1cxX23xX3xX1cxX23xX1xXdxb992xXbxX3xXex1128fxX1cxX1xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3x12177x11d46xX6xX3xXexX1xX18xX3xX1x128d6xXexX3x10182xf8ddxfdafxX4xX3x11fb0xc234x11e7exX3xfdf8xae8bxX3xX2fxX1cxX3xX59x134e6xX18xX3xXexX5axX0xac4dxX14xX12xX0xX6fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX10xX6xX62xXaxX12xXcxX1x11841xX1cxX23xX3xd2adx13281xX3xXex115a6xX3xfff4xX6xX1cxX3xd621xX18xf722xX1cxX3xX5xfa83xX3xX16xX1xX18xX3xX16xXdxX1cxX1xX3xXexX20xX3xX22xX23xX1xXdxX3xX27xX28xX1cxX3xX2bxX2cxX3xX4xX2fxX4xX3xX16xX1xX18xX3x12e08xX37xX1cxX23xX3xX1cxX23xX1xXdxX3fxXbxX3xb337xX94xX98xfc6fxX3xX16xX16xXcxX22xX27xX3xc017xX3xXc0xX16xXc0xX22x13c61xX3xXexX43xX1cxX1xc711xX3xX5xea3exdeecxX3xX8exX20xX3xX59xX20xX1cxX3xX59xX69xX18xX3xX1cx116fex103ccxX3x13678xX60xXf8xX2xX3xX59xe5f5xX3xX4xX4exX3xX5exX5fxX60xX3xX62xX63xX3xX2fxX1cxX3xX59xX69xX18xX3xXexX5axX3xX2bxX2cxbbbfxX3xX16xX16xXcxX22xX27xX3xX2bxX2cxX3xb1cbxX3xX16xXc0xX22xX3xXex13221xX8fxX1cxX3xX59x10d4fxX6xX3xX14xX2cxX1cxX3xXexX43xX1cxX1xae8fxX3xXcxX128xX116xX1cxX23xX3xX59xX4exX3xX4xX4exX3x10247x11790xX60xX3xX62xX63xX3xX2fxX1cxX3xX59xX69xX18xX3xXexX5axX3xXexX128xX116xX1cxX23xX3xX1cxX5axf88fxX4xX3xX2bxX15fxXdxX3xXex11f62xX1cxX23xX3xX2bxX8axX1cxX3xX59xXf5xX1cxX23xX3xX8exX9exX3xX59xX69xX18xX3xXexX5axX3xX2xX146xX5exX138x125f5xX121xf6f0xX3xXexdca5xX3xX59x1202bxX1cxX23xX3xX2bxX2cxX3xX5exX60xX3xX62xX63xX3xX2fxX1cxX3xX59xX69xX18xX3xXexX5axX3xX1cxX5axX15fxX4xX3xX1cxX23xX116xX2cxXdxX3xX2bxX15fxXdxX3xXexX167xX1cxX23xX3xX2bxX8axX1cxX3xX59xXf5xX1cxX23xX3xX8exX9exX3xX59xX69xX18xX3xXexX5axX3xX23xX69xX1cxX3xX2xX5fxXe3xX182xX146xX3xXexX187xX3x1051exX27x11b5exX138xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX116xX62xXe7xXaxX12xX0xXdxXf6xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc0xX10xX1cxXexX10xX128xXaxX3xX7xXexXe7xX5xX10xX9xXax121cexXdxX62xXexX1xf93exX3xX121xX60xX60xXbxe40fxf3dexX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX20fxX3xX182xX121xX60xXbxX215xX216xXaxX3xX7xX128xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20fxX6fxX6fxXdxX138xX14xX6xX116xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX116xX6xX138xX2bxX1cxX6fxX1cxX10xX20axX7xX6fxXf8xX2xX60xXf8xX6fxX2xX146xX5exX62xXf8xX60xX184xXf8xX2xXf8xX121xXexX182xX121xX184xX5fxX5xXf8x1339axX5exX5fxX60xX261xX5fxX138xb4fbxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX18xX3xX16xXdxX1cxX1xX3xXexX20xX3xX22xX23xX1xXdxX3xX27xX28xX1cxX3xX2bxX2cxX3xX4xX2fxX4xX3xX16xX1xX18xX3xX4xX37xX1cxX23xX3xX1cxX23xX1xXdxX3fxXbxX3xXexX43xX1cxX1xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX4dxX4exX6xX3xXexX1xX18xX3xX1xX56xXexX3xX59xX5axX5bxX4xX3xX5exX5fxX60xX3xX62xX63xX3xX2fxX1cxX3xX59xX69xX18xX3xXexX5axXaxX3xX20axXdxX62xXexX1xX9xXaxX121xX60xX60xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX182xX121xX60xXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxX116xX1cxXaxX12xX22xX1xX2cxX3xXf6xX2fxXe7xX3xX22xX1xXdxX3fxXexX3xX59xXdxX3fxX1cxX3xX94x12cc6xXcxX3xX22xX23xX1xXdxX3xX27xX28xX1cxX3xXf8xX3xX59xX6xX1cxX23xX3xX59xX5axX5bxX4xX3xX215x1296exXe7xX3xX62xX63xX1cxX23xX3xXexc959xXdxX3xX16xX16xXcxX3xX22xX23xX1xXdxX3xX27xX28xX1cxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX116xX62xXe7xXaxX12xX22xX23xX116xX2cxXdxX3xXexXf5xX1cxX23xX3xX4xX5axe700xX1cxX23xX3xXexX1xX18xX3xX1xX56xXexX3xX59xX69xX18xX3xXexX5axXe3xX3xX94xX98xXcfxX3xX16xX16xXcxX22xX27xX3xXd7xX3xXc0xX16xXc0xX22xX3xX4x12c5exX1cxX3xXexX1xX63xX4xX3xX1xXdxX3fxX1cxX3xXexX8axXexX3xX2bxXdxX3fxX4xX3xX59xX18axX1cxX23xX3xX1xX2cxX1cxX1xXe3xX3xX1x13126xX3xXexX128xX5bxX3xX4xX2fxX4xX3xX62xX116xX6xX1cxX1xX3xX1cxX23xX1xXdxX3fxXbxX3xX1xX116xX2cxX1cxX3xXexX1xXdxX3fxX1cxX3xX1xX18axX3xX7xX28xX3xX59xX69xX18xX3xXexX5axX3xX215xX32cxXe7xX3xX62xX63xX1cxX23xXe3xX3xXexX335xX116xX3xX59xXdxf7fexX18xX3xX8exXdxX3fxX1cxX3xXexX1xX18xdcd5xX1cxX3xX5xX5bxXdxX3xX4xX1xX116xX3xX1xX116xX335xXexX3xX59xd2f0xX1cxX23xX3xX7xX9axX1cxX3xX215xX18xd2eaxXexXe3xX3xX8exXdxX1cxX1xX3xX62xX116xX6xX1cxX1xX138xX3xX94xX98xXcfxX3xX16xX16xXcxX22xX27xX3xXd7xX3xXc0xX16xXc0xX22xX3xX4xXe6xX1cxX23xX3xXexX1xX63xX4xX3xX1xXdxX3fxX1cxX3xX2bxXdxX3fxX4xX3xX59xX37xX1cxX3xX59xX8axX4xX3xX2bxX2cxX3xXexX1xX18xX3xXbxX1xfb70xX3xXexX1xX18xX8fxX3xX4xX28xX3xX7x13c8axX3xX1xX335xX3xXexX69xX1cxX23xX3xX16xXc0xX22xX3xe01excef1xX1cxX1xX3xX4dxX5axX28xX1cxX23xX3xX261xX3xXcxX32cxXe7xX3xX94x1052bxX4xX3x13577xX6xX3xXccxX23xXdxX6xXdxX3xX59xX116xX335xX1cxX3xX2xXddxX3xX2bxX2cxX3xXexX128xX459xX4xX1xX3xX1cxX409xXbxX3xX1cxX23xX32cxX1cxX3xX7xX2fxX4xX1xX3xX22xX1xX2cxX3xX1cxX5axX15fxX4xX3xXexX1xX10xX116xX3x1267bxX18xXe7xX3xX59xX12dxX1cxX1xX138xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX116xX62xXe7xXaxX12xX0xXdxXf6xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc0xX10xX1cxXexX10xX128xXaxX3xX7xXexXe7xX5xX10xX9xXaxX20axXdxX62xXexX1xX20fxX3xX121xX60xX60xXbxX215xX216xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX20fxX3xX182xX146xX60xXbxX215xX216xXaxX3xX7xX128xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20fxX6fxX6fxXdxX138xX14xX6xX116xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX116xX6xX138xX2bxX1cxX6fxX1cxX10xX20axX7xX6fxXf8xX2xX60xXf8xX6fxX2xX146xX5exX62xXf8xX60xX184xXf8xXf8xXf8xX146xXexX5fxX121xX2xX2xX5xX184xX261xX5exX5fxX60xX261xXf8xX138xX268xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX18xX3xX16xXdxX1cxX1xX3xXexX20xX3xX22xX23xX1xXdxX3xX27xX28xX1cxX3xX2bxX2cxX3xX4xX2fxX4xX3xX16xX1xX18xX3xX4xX37xX1cxX23xX3xX1cxX23xX1xXdxX3fxXbxX3xXexX43xX1cxX1xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX4dxX4exX6xX3xXexX1xX18xX3xX1xX56xXexX3xX59xX5axX5bxX4xX3xX5exX5fxX60xX3xX62xX63xX3xX2fxX1cxX3xX59xX69xX18xX3xXexX5axXaxX3xX20axXdxX62xXexX1xX9xXaxX121xX60xX60xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX182xX146xX60xXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxX116xX1cxXaxX12xX22xX23xX2cxXe7xX3xX4xX2cxX1cxX23xX3xX4xX4exX3xX1cxX1xXdxX3edxX18xX3xX62xX116xX6xX1cxX1xX3xX1cxX23xX1xXdxX3fxXbxX3xX59xX69xX18xX3xXexX5axXe3xX3xX23xXdxX9axXdxX3xX4bdxX18xXe7xX20xXexX3xX2bxXdxX3fxX4xX3xX5xX2cxXf6xX3xX4xX1xX116xX3xX1xX2cxX1cxX23xX3xX4xX1x14087xX4xX3xX1cxX23xX1xX473xX1cxX3xX5xX6xX116xX3xX59xX409xX1cxX23xX3xXexX335xXdxX3xX16xX16xXcxX3xX22xX23xX1xXdxX3xX27xX28xX1cxX138xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX116xX62xXe7xXaxX12xX472x10e9exX3xXexX335xX116xX3xX59xXdxX3edxX18xX3xX8exXdxX3fxX1cxX3xXexX1xX18xX3f8xX1cxX3xX5xX5bxXdxX3xX1xX28xX1cxX3xX1cxd2f5xX6xX3xXexX128xX116xX1cxX23xX3xXexX1xX18xX3xX1xX56xXexX3xX59xX69xX18xX3xXexX5axXe3xX3xX94xX98xXcfxX3xX16xX16xXcxX22xX27xX3xXd7xX3xXc0xX16xXc0xX22xX3xX59xXfexX3xX59xX37xX1cxX3xX59xX8axX4xX3xX4xX2fxX4xX3xX1cxX1xX2cxX3xX59xX69xX18xX3xXexX5axX3xX1xX335xX3xXexX69xX1cxX23xX3xX16xXc0xX22xX3xX472xX473xX1cxX1xX3xX4dxX5axX28xX1cxX23xX3xX261xX3xXcxX32cxXe7xX3xX94xX484xX4xX3xX487xX6xX3xXccxX23xXdxX6xXdxX3xX59xX116xX335xX1cxX3xXf8xXddxXe3xX3xX16xXc0xX22xX3xX94xX43xXf6xX3xX27xX28xX1cxX3xX8exX1xbb48xX1cxX3xXexX128xX5axX28xX1cxX23xX3xX59xX69xX18xX3xXexX5axX3xX1xX116xX2cxX1cxX3xXexX1xXdxX3fxX1cxX3xX1xX335xX3xXexX69xX1cxX23xX3xX8exf9dfxX3xXexX1xX18xX3f8xXexX3xX59xXfexX3xX59xX5axX5bxX4xX3xXbxX1xX8fxX3xX62xX18xXe7xX3fxXexX3xX59xX66cxX3xXexX1xX18xX3xX1xX56xXexX3xX2bxX2cxX3xX59xX2fxXbxX3x10c94xX1cxX23xX3xX1cxX1xX18xX3xX4xX69xX18xX3xX1xX116xX335xXexX3xX59xX409xX1cxX23xX3xX7xX9axX1cxX3xX215xX18xX413xXexXe3xX3xX8exXdxX1cxX1xX3xX62xX116xX6xX1cxX1xX3xX4x107e3xX6xX3xX4xX2fxX4xX3xX1cxX1xX2cxX3xX59xX69xX18xX3xXexX5axX3xXexX1xX761xX3xX4xX413xXbxX138xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1245exX18xXexX1xX116xX128xXaxX12xX0xX14xX3xX7xXexXe7xX5xX10xX9xXax11527xX116xX1cxXexX261xX7xXdx1389exX10xX20fxX3xX2xX147xXbxX215xX216xX3xXexX10xX215xXexX261xX6xX5xXdxX23xX1cxX20fxX3xX128xXdxX23xX1xXexX216xX3xX14xX6xX4xX8exX23xX128xX116xX18xX1cxX62xX261xX4xX116xX5xX116xX128xX20fxX3x14299xX7c8xX7c8xX7c8xX7c8xX7c8xX7c8xX216xX3xX4xX116xX5xX116xX128xX20fxX3xX7fexX60xX60xX60xX60xX60xX60xX216xXaxX12xXcfxX8fxX3xX472xX18axX1cxX23xX0xX6fxX14xX12xX0xX6fxXbxX12
Lê Đồng