Tập trung công tác quy hoạch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, việc phát triển nhanh, theo hướng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là giao thông, thủy lợi, các cụm công nghiệp và hạ tầng đô thị đóng vai trò rất quan trọng trong việc thu hút đầu tư. Đây cũng là nhiệm vụ mà cấp ủy đảng, chính quyền huyện Hà Trung đặc biệt quan tâm, xác định là một trong hai khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025.
ebf2x17f9cx1a695x171d4x19e13x17e1ex17794x1261axX6x1c540x1170dxX1x1956cx14843x15441x17ae0xfd14x1cb8bx1cd2cxXdxX4xXexX9x1833cx1564ex1030fx18870x103fbxXcxX2xX17x14caexX2xX10xXfxX18xXcx18f97x14793xX2xX10x15a5ax17202xX2xfe76x12822xXdxX2xX1x18bfex1089dxX2xXdx131faxX2xXcx117dex1880exX2xX2bx139b2xX18xX2xXdxX30x11b45xX3xX2xX30xX11xX1axXcxX2xXcxX24xX30x19c5axX2x1c72cxX18xX19x14f78xXdxX0x1318axX1xX16xX0xX30x11befxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX10xX11xXdxX4xXexX9xX16xX10x10bcaxX1xX2xXdxXfxX18xXcxX24xX2xX3x164c4xXcxX24xX2xXdxX31xX3xX2xX4dxX18xX19xX2xX30xX29xX28xX3xX30x1852cxX2xXdxX28xX29xX2xX2bxX2cxXcxX24xX2xX4xX40xX3xX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11x1485cxXcxX2x14f17xX11xXcxX30xX2xXdxX50xX2x10e3dxX2x1adeex14ad7xX2xX30xX2cxX11xX0xX53xX30xX58xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX17xXexX5x10f83xX9xX16x19fa9x168b6xXcxX24xX2x19554x12784xX11xX2xXdxX30xX40xX3xX2xX30xX11xX1axXcxX2xX2bx18b09xX19xX2xX38xX28xXcxX30xX2xX3x17291xX11xX2xX3xX31xX3xX30xX2xXdxX30x1a894xX2xXdx19f87xX3xX2xX30xX1exXcxX30xX2xX3xX30x1b0b8xXcxX30xX85xX2xXcaxX11xX1axX3xX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xXcxX30xX5xXcxX30xX85xX2xXdxX30xXexX29xX2xX30x13f5axXcbxXcxX24xX2xX2bx1bafaxXcxX24xX2x105f1xX2cxX2xX30xX1axX2xXdxX30x1ce84xXcxX24xX2xX9fxX50xXdxX2xX3x1900axX18xX2xX30xX28xX2xXdxX3bxXcxX24xX2xX9fxX11xXcxX30xX2xXdxX50xX2xXa7xX2xXa9xXaaxX2xX30xX2cxX11xX85xX2xXdxXfx15320xXcxX24xX2xXdx1aeabxX38xX2xX4xX1exX2xX24xX11xX5xX29xX2xXdxX30xX74xXcxX24xX85xX2xXdxX30xXecxX19xX2xX4x19a74xX11xX85xX2xX3xX31xX3xX2xX3xXefxX38xX2xX3xX74xXcxX24xX2xXcxX24xX30xX11xX1axX1xX2xXcaxX1exX2xX30xX28xX2xXdxX3bxXcxX24xX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX2xX2bx14368xXcxX24xX2xXcaxX5xX11xX2xXdxXfx1c537xX2xXfxX136xXdxX2xX4dxX18xX5xXcxX2xXdxXfxX155xXcxX24xX2xXdxXfxX29xXcxX24xX2xXcaxX11xX1axX3xX2xXdxX30xX18xX2xX30x120e3xXdxX2xX2bxX3bxX18xX2xXdxX11bx14c4fxX2x19566xX15axX19xX2xX3x1af36xXcxX24xX2xX4xX1exX2xXcxX30xX11xX1axX38xX2xXcaxXefxX2xX38xX1exX2xX3xX136xX1xX2xXecxX19xX2xX2bxXe2xXcxX24xX85xX2xX3xX30xXf9xXcxX30xX2xX4dxX18xX19xf9d9xXcxX2xX30xX18xX19xX1axXcxX2xX17xX1exX2xX10xXfxX18xXcxX24xX2xX2bx16aefxX3xX2xX125xX11xX1axXdxX2xX4dxX18xX5xXcxX2xXdxX15axX38xX85xX2xXa9xX31xX3xX2xX2bxX4bxXcxX30xX2xX4xX1exX2xX38xX2cxXdxX2xXdxXfxX29xXcxX24xX2xX30xX5xX11xX2xX9fxX30xX15axX18xX2xX2bxX2cxXdxX2xX1xX30xX31xX2xX3xXecxX5xX2xXcxX30xX11xX1axX38xX2xX9fx1082axX2x1a041x169e2xX25axX25bxXa7xX25axX25bxX25ax10713xX1d1xX0xX53xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x1796dxX29xXc2xX19xX9xX2xX6xXdxX19xX4xXexX8xX9xXdxXexXa9xXdxXa7xX5xX4xX11xX24xXcxX25xX2xX3xXexXcxXdxXexXfx17143xX9xX16xX0xX11xX38xX24xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX11xXc5xXexXcxXdxXexXfxX9xX2xX6xXdxX19xX4xXexX8xX9x19565xX11xXc2xXdxX30xX25xX2x13331xX262xX25bxX1xXa9xX292xX2xX30xXexX11xX24xX30xXdxX25xX2xX262xX58xf02exX1xXa9xX292xX9xX2xX6xXfxX3xX8xX9xX53xX53xX11xX1d1xX125xX5xX29xXdxX30xX5xXcxX30xX30xX29xX5xX1d1xXcaxXcxX53xXcxXexX2b1xX6xX53xX25axX25axX25bxX25bxX53xX25ax1414exX262xXc2xX25bxX58xX2b8xX2c9xX2f2xX2c9xed4cxXdxX2fbxX58x19041xX2b8x1019exX4xX25bxX1d1x1c186xX1xX24x121efxXfxX8xX2b8xX25axX58xX9xX2xX5xX4xXdxX8xX9xX10xX6axX1xX2xXdxXfxX18xXcxX24xX2xX3xX74xXcxX24xX2xXdxX31xX3xX2xX4dxX18xX19xX2xX30xX29xX28xX3xX30xX85xX2xXdxX28xX29xX2xX2bxX2cxXcxX24xX2xX4xX40xX3xX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX9fxX11xXcxX30xX2xXdxX50xX2xXa7xX2xXa9xXaaxX2xX30xX2cxX11xX9xX2xX2b1xX11xXc2xXdxX30xX8xX9xX2b8xX262xX25bxX9xX2xX30xXexX11xX24xX30xXdxX8xX9xX262xX58xX2c9xX9xX2xX53xX16xX0xX53xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXc5xX5xX1xXdxX11xX29xXcxX9xX16xX17xX1axX2xXdxX30xX12dxXcxX24xX2xX2bxX11bx17af2xXcxX24xX2xX24xX11xX5xX29xX2xXdxX30xX74xXcxX24xX2xXa9xXaaxX2xX17xX1exX2x1624cxX5xX11xX2xX2bxX11bxX172xX3xX2xX2bxX3bxX18xX2xXdxX11bxX2xXa9xX15axX19xX2xXc2xX40xXcxX24xX2xX9fxX30xX5xXcxX24xX2xXdxXfxX5xXcxX24xX85xX2xX2bxX28xXdxX2xX3xX30xX18xXd9xXcxX2xXcxX74xXcxX24xX2xXdxX30xX74xXcxX2xX38xXcbxX11xX2xXcxX15axXcxX24xX2xX3xX5xX29xX1d1xX2x16239xXcxX30xX25xX2x191a3xX30xX5xXcxX2x10e65xX24xX5xX0xX53xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX273xX29xXc2xX19xX9xX16x1bcd5xXcbxX11xX2xX4dxX18xX5xXcxX2xX2bxX11xX9cxX38xX2xX4dxX18xX19xX2xX30xX29xX28xX3xX30xX2xefe6xf952xX17x12c96xX2xXa9xX15axX19xX2xXc2xX40xXcxX24xX2xX3xX19dxX2xXcaxX5xX11xX2xXdxXfxX1a7xX2xX4dxX18xX5xXcxX2xXdxXfxX155xXcxX24xX2xXdxXfxX29xXcxX24xX2xXcaxX11xX1axX3xX2xXdxX30xX18xX2xX30xX1c8xXdxX2xX2bxX3bxX18xX2xXdxX11bxX2xXcxX30x1a6eexX38xX2xXa9xX15axX19xX2xXc2xX40xXcxX24xX2xX3xX31xX3xX2xX3xX74xXcxX24xX2xXdxXfx165d4xXcxX30xX2xX9fxX50xXdxX2xX3xX136xX18xX2xX30xX28xX2xXdxX3bxXcxX24xX85xX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX9fxX11xXcxX30xX2xXdxX50xX2xXa7xX2xXa9xXaaxX2xX30xX2cxX11xX2xX432x1c9a3xX10xXa7x1a999xX17xX435xX85xX2xXa9xX15axX19xX2xXc2xX40xXcxX24xX2xXcxX74xXcxX24xX2xXdxX30xX74xXcxX2xX38xXcbxX11xX2xXcaxX1exX2xX1xX30xXe2xX11xX2xX2bxX11bxX172xX3xX2xX11bxX18xX2xXdxX11xfa83xXcxX2xX2bxX3bxX18xX2xXdxX11bxX2xX2bxX11xX2xXdxXfxX11bxXcbxX3xX2xX38xX2cxXdxX2xX125xX11bxXcbxX3xX2xX2bxX9cxX2xX2bxX4bxXcxX30xX2xX30xX11bxXcbxXcxX24xX85xX2xX125xXe2xX29xX2xX2bxXe2xX38xX2xXdxXf9xXcxX30xX2xX2bxX121xXcxX24xX2xX125xX2cxX85xX2xXc2xX40xX2xX2bxX29xX31xXcxX2xXdxX3bxX38xX2xXcxX30xX489xXcxX85xX2xX4xX1exX38xX2xX3xX74xXcxX24xX2xX3xXefxX2xX4dxX18xXe2xXcxX2xX4x10ffaxX2xX4dxX18xX31xX2xXdxXfxX489xXcxX30xX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX85xX2xXcxX74xXcxX24xX2xXdxX30xX74xXcxX1d1xX1d1xX1d1xX85xX2xXdxX30xX39bxX11xX2xX24xX11xX5xXcxX2xX4dxX18xX5xX85xX2xX30xX18xX19xX1axXcxX2xX17xX1exX2xX10xXfxX18xXcxX24xX2xX2bxXaaxX2xXdxXf9xX3xX30xX2xX3xX40xX3xX2xX1xX30xX12dxX11xX2xX30xX172xX1xX2xXcaxXcbxX11xX2xX3xX31xX3xX2xX6x1a16cxX85xX2xXcxX24xX1exXcxX30xX85xX2xX2bx15c25xXcxX2xXcaxX4bxX2xX3xX19dxX2xX4xX11xX4ecxXcxX2xX4dxX18xX5xXcxX2xX3xXecxX5xX2xXdx1b340xXcxX30xX2xX4xX6axX1xX2xX433xX17xX2xXcxX30xX11xX201xX18xX2xX2bxX121xX2xX31xXcxX2xX4dxX18xX5xXcxX2xXdxXfxX155xXcxX24xX2xX3xX19dxX2xXdxXf9xXcxX30xX2xX3xX30xX11xX50xXcxX2xX4xX11bxX172xX3xX2xXdxXfxX29xXcxX24xX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX4bbxX10xXa7xX4bexX17xX1d1xX0xX53xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX273xX29xXc2xX19xX9xX16xX402xX24xX5xX19xX2xX6xX5xX18xX2xX9fxX30xX11xX2xX3xX31xX3xX2xX2bxX121xX2xX31xXcxX2xX2bxX11bxX172xX3xX2x12172xX273xX402x15712xX2xXdxX5ddxXcxX30xX2xX1xX30xX4ecxX2xXc2xX18xX19xX1axXdxX85xX2xX273xX5xXcxX2xXc5xX30xX136xX1xX2xX30xX1exXcxX30xX2xX17xX18xX19xX1axXcxX2xXecxX19xX2xX17xX1exX2xX10xXfxX18xXcxX24xX2xX2bxXaaxX2xX125xX5xXcxX2xX30xX1exXcxX30xX2xX402xX24xX30xX4bxX2xX4dxX18xX19xX50xXdxX2xX6xX12dxX2xX25bxX2f2xXa7xX402xX433xX53xX17xX65axX2xXcaxX201xX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX3xX74xXcxX24xX2xXcxX24xX30xX11xX1axX1xX2xX24x1508fxXcxX2xXcaxXcbxX11xX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX2xX30xX18xX19xX1axXcxX2xX17xX1exX2xX10xXfxX18xXcxX24xX85xX2xX24xX11xX5xX11xX2xX2bxX29xX28xXcxX2xX25axX25bxX25axX58xXa7xX25axX25bxX25axX262xX85xX2xX2bxX4bxXcxX30xX2xX30xX11bxXcbxXcxX24xX2xX2bxX50xXcxX2xXcxX37xX38xX2xX25axX25bxX2c9xX25bxX292xX2xX402xX24xX30xX4bxX2xX4dxX18xX19xX50xXdxX2xX6xX12dxX2xX25bxX262xX85xX2xX25bxX2b8xXa7xX402xX433xX53xX17xX65axX85xX2xXcaxX201xX2xXa9xX15axX19xX2xXc2xX40xXcxX24xX2xXcaxX1exX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX2xX17xX1exX2xX3b0xX29xXcxX24xX85xX2xX17xX1exX2xX3b0x1a392xXcxX30xX85xX2xX30xX18xX19xX1axXcxX2xX17xX1exX2xX10xXfxX18xXcxX24xX2xX24xX11xX5xX11xX2xX2bxX29xX28xXcxX2xX25axX25bxX25axX58xXa7xX25axX25bxX25axX262xX85xX2xX2bxX4bxXcxX30xX2xX30xX11bxXcbxXcxX24xX2xX2bxX50xXcxX2xXcxX37xX38xX2xX25axX25bxX2c9xX262xX1d1xX2xX65axX273xX402xX65dxX2xX30xX18xX19xX1axXcxX2xX17xX1exX2xX10xXfxX18xXcxX24xX2xX2bxXaaxX2xX125xX5xXcxX2xX30xX1exXcxX30xX2xX3xX31xX3xX2xX9fxX50xX2xX30xX29xX28xX3xX30xX2xX30xX1exXcxX30xX2xX2bxX2cxXcxX24xX2xXdxX30xX40xX3xX2xX30xX11xX1axXcxX2xX402xX24xX30xX4bxX2xX4dxX18xX19xX50xXdxX2xX6xX12dxX2xX25bxX2f2xX85xX2xX25bxX262xX85xX2xX25bxX2b8xX2xXcaxX1exX2xXa9xX31xX3xX2xX2bxX4bxXcxX30xX2xX38xXefxX3xX2xXdxX11xX4ecxX18xX2xX3xXefxX2xXdxX30xX9cxX2xX4xX1exX2xXdxX30xX1exXcxX30xX2xX4xX6axX1xX2xX4bbxX30xX18xX2xX3xX74xXcxX24xX2xXcxX24xX30xX11xX1axX1xX2xX432xX4bbxXc5xX402xX435xX2xX17xX1exX2xX3b0xX29xXcxX24xX85xX2xX17xX1exX2xX3b0xX76exXcxX30xX2xXa9xX29xXcxX24xX2xXdxXfxX11bxXcbxX3xX2xXcxX37xX38xX2xX25axX25bxX2c9xX25bxX1d1xX2xX10xXfxX29xXcxX24xX2xX2bxX19dxX2xXdxX30xX1exXcxX30xX2xX4xX6axX1xX2xX38xXcbxX11xX2xX2b8xX2xX3xXefxX38xX2xX3xX74xXcxX24xX2xXcxX24xX30xX11xX1axX1xX2xX432xXc5xXc5xX402xX435xX2xXdxX30xXexX29xX2xX433xX17xX2xXcaxXc6xXcxX24xX2xX30xX18xX19xX1axXcxX2xXcaxX1exX2xX433xX17xX2xX3xX31xX3xX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX2xX2bxXaaxX2xX2bxX11bxX172xX3xX2xXc2xX18xX19xX1axXdxX85xX2xX24xX121xX38xX25xX2xXc5xXc5xX402xX2xX17xX1exX2xX3b0xX29xXcxX24xX2xXbxX85xX2xXbxXbxX85xX2xXbxXbxXbxX292xX2xXc5xXc5xX402xX2x11e5axX50xXcxX2x11d3axX5c5xXcxX85xX2xXc5xXc5xX402xX2xX17xX1exX2xX41axX11xXcxX30xX292xX2xX38xX5baxX2xXfxX2cxXcxX24xX2xX4dxX18xX19xX2xX38xX74xX2xX2c9xX2xXc5xXc5xX402xX2xX30xX11xX1axXcxX2xX3xX19dxX2xX432xX24xX121xX38xX2xX17xX1exX2xX3fdxX30xX29xXcxX24xX2xXbxXbxX85xX2xX17xX1exX2xX3b0xX76exXcxX30xX2xXbxXbxX2xXcaxX1exX2xX17xX1exX2xX10xX15axXcxX435xX2xXdxX30xXexX29xX2xX433xX17xX1d1xX2xX3fdxX30xX136xXcxX2xX2bxX136xX18xX2xX2bxX50xXcxX2xXcxX37xX38xX2xX25axX25bxX25axX262xX85xX2xX3xX19dxX2xX262xX25bx1aba8xX2xX6xX12dxX2xXc5xXc5xX402xX2xX2bxX28xXdxX2xXdx1bc16xX2xX4xX1axX2xX4xX136xX1xX2xX2bxX3bxX19xX2xX58xX25bxX25bxX972xX2xXcaxX1exX2xX2bxX50xXcxX2xXcxX37xX38xX2xX25axX25bxX2c9xX25bxX2xX3xX19dxX2xX2fbxX25bxX972xX2xX6xX12dxX2xXc5xXc5xX402xX2xX2bxX28xXdxX2xXdxX980xX2xX4xX1axX2xX4xX136xX1xX2xX2bxX3bxX19xX2xX58xX25bxX25bxX972xX2xXc2xX11xX1axXcxX2xXdxXf9xX3xX30xX1d1xX2xX402xX37xX38xX2xX25axX25bxX25axX262xX85xX2xX3xX5c5xX2xX3xX136xX18xX2xX24xX11xX31xX2xXdxXfxX4bxX2xX6xXe2xXcxX2xXa9xX18xX136xXdxX2xXcxX24xX1exXcxX30xX2xX3xX74xXcxX24xX2xXcxX24xX30xX11xX1axX1xX2xX3xX30xX11xX50xX38xX2xX2f2xX58xX85xX262xX58xX972xX2xXdxXfxX29xXcxX24xX2xX3xX5c5xX2xX3xX136xX18xX2xX9fxX11xXcxX30xX2xXdxX50xX292xX2xXdx10da1xXcxX24xX2xX24xX11xX31xX2xXdxXfxX4bxX2xX30xX1exXcxX24xX2xX30xX19dxX5xX2xXa9xX18xX136xXdxX2xX9fxX30xXd9xX18xX2xX2bxX28xXdxX2xXdxXfxX4ecxXcxX2xX58xX25bxX25bxX2xXdxXfxX11xX1axX18xX2xX65axX8f6xX65dxX292xX2xXdxX980xX2xX4xX1axX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX2xX30xX19dxX5xX2xXdxXfxX4ecxXcxX2xX25axX25bxX972xX292xX2xXdxX30xX1exXcxX30xX2xX4xX6axX1xX2xXdxX30xX4bxX2xXdxXfxX136xXcxX2xX17xX1exX2xX3b0xX29xXcxX24xX85xX2xX17xX1exX2xX3b0xX76exXcxX30xX1d1xX2xX433xX17xX2xXcaxX1exX2xXa9xX15axX19xX2xXc2xX40xXcxX24xX2xX9fxX30xX18xX2xXcaxX40xX3xX2xXdxXfxX18xXcxX24xX2xXdxX15axX38xX2xX3xX31xX3xX2xXa9xXaaxX2xX432xX3xX30xX11bxX5xX2xX2bxX11bxX5xX2xXcaxX1exX29xX2xX433xX17xX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX435xX2xX38x18f2bxX11xX2xXa9xXaaxX2xX38xX2cxXdxX2xX9fxX30xX18xX2xXc2xX15axXcxX2xX3xX11bxX2xX38xXcbxX11xX2xXdxX30xXexX29xX2xX30xX11bxXcbxXcxX24xX2xX30xX11xX1axXcxX2xX2bxX28xX11xX85xX2xXcaxXcbxX11xX2xXc2xX11xX1axXcxX2xXdxXf9xX3xX30xX2xXdxX34xX2xX262xX2xXa7xX2xX58xX25bxX2xX30xX5xX85xX2xXdxXfxX5baxX2xXdxX30xX1exXcxX30xX2xXdxXfxX18xXcxX24xX2xXdxX15axX38xX2xX9fxX11xXcxX30xX2xXdxX50xX85xX2xXc2xX4bxX3xX30xX2xXcaxXefxX2xXdxX30xX11bxX5c5xXcxX24xX2xX38xX28xX11xX2xX24xX6cdxXcxX2xXcaxXcbxX11xX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xXc2xX15axXcxX2xX3xX11bxX1d1xX1d1xX1d1xX0xX53xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX273xX29xXc2xX19xX9xX16xX402xX30xX472xX38xX2x10d38xX30xX11xX1axXcxX2xXdxX30xX40xX3xX2xX30xX19dxX5xf574xX2xXcxX30x14d69xXcxX24xX2xX3xX29xXcxX2xX6xX12dxX85xX2xX9fxX258xX2xXcaxX155xXcxX24xX2xX136xX19xX85xX2xX3xXc6xXcxX24xX2xXcaxXcbxX11xX2xXdxX30xX40xX3xX2xX30xX11xX1axXcxX2xX2bxXd9xX19xX2xX38xX28xXcxX30xX2xX3xXe2xX11xX2xX3xX31xX3xX30xX2xXdxX30xXecxX2xXdxXefxX3xX2xX30xX1exXcxX30xX2xX3xX30xXf9xXcxX30xX85xX2xXcaxX11xX1axX3xX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xXcxX30xX5xXcxX30xX85xX2xXdxX30xXexX29xX2xX30xX11bxXcbxXcxX24xX2xX2bxX121xXcxX24xX2xX125xX2cxX2xX30xX1axX2xXdxX30xX12dxXcxX24xX2xX9fxX50xXdxX2xX3xX136xX18xX2xX30xX28xX2xXdxX3bxXcxX24xX2xX4bbxX10xXa7xX4bexX17xX85xX2xXdxXfxX155xXcxX24xX2xXdxX15axX38xX2xX4xX1exX2xX24xX11xX5xX29xX2xXdxX30xX74xXcxX24xX85xX2xXdxX30xXecxX19xX2xX4xX172xX11xX85xX2xX3xX31xX3xX2xXc5xXc5xX402xX2xXcaxX1exX2xX30xX28xX2xXdxX3bxXcxX24xX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX2xX2bxX19dxXcxX24xX2xXcaxX5xX11xX2xXdxXfxX1a7xX2xXfxX136xXdxX2xX4dxX18xX5xXcxX2xXdxXfxX155xXcxX24xX2xXdxXfxX29xXcxX24xX2xXcaxX11xX1axX3xX2xXdxX30xX18xX2xX30xX1c8xXdxX2xX2bxX3bxX18xX2xXdxX11bxX1d1xX2xX1d3xX15axX19xX2xX3xX1d8xXcxX24xX2xX4xX1exX2xXcxX30xX11xX1axX38xX2xXcaxXefxX2xX38xX1exX2xX3xX136xX1xX2xXecxX19xX2xX2bxXe2xXcxX24xX85xX2xX3xX30xXf9xXcxX30xX2xX4dxX18xX19xX201xXcxX2xX30xX18xX19xX1axXcxX2xX17xX1exX2xX10xXfxX18xXcxX24xX2xX2bxX214xX3xX2xX125xX11xX1axXdxX2xX4dxX18xX5xXcxX2xXdxX15axX38xX85xX2xXa9xX31xX3xX2xX2bxX4bxXcxX30xX2xX4xX1exX2xX38xX2cxXdxX2xXdxXfxX29xXcxX24xX2xX30xX5xX11xX2xX9fxX30xX15axX18xX2xX2bxX2cxXdxX2xX1xX30xX31xX2xX3xXecxX5xX2xXcxX30xX11xX1axX38xX2xX9fxX258xX2xX25axX25bxX25axX25bxXa7xX25axX25bxX25axX262xX1d1xX2xX17xX18xX19xX1axXcxX2xX2bxXaaxX2xX1xX30xX15axXcxX2xX3xX74xXcxX24xX2xX3xXefxX2xXdxX30xX9cxX2xXdxXfxX31xX3xX30xX2xXcxX30xX11xX1axX38xX2xX3xX30xX29xX2xXdxX34xXcxX24xX2xX1xX30xX1a7xXcxX24xX85xX2xX125xX5xXcxX85xX2xX2bxX5c5xXcxX2xXcaxX4bxX2xXdxXfxX29xXcxX24xX2xXdxXa2axX2xX3xX30x12015xX3xX2xXdxX30xX40xX3xX2xX30xX11xX1axXcxX2xXcaxX1exX2xXa9xX31xX3xX2xX2bxX4bxXcxX30xX2xXfx1b096xX2xXdxX30xX39bxX11xX2xX24xX11xX5xXcxX2xX30xX29xX1exXcxX2xXdxX30xX1exXcxX30xX2xXdxX34xXcxX24xX2xXcxX2cxX11xX2xXc2xX18xXcxX24xX2xX3xX74xXcxX24xX2xXcaxX11xX1axX3xX2xXdxX30xXexX29xX2xX4xX2cxX2xXdxXfxX489xXcxX30xX2xX1xX30xXc6xX2xX30xX172xX1xX1d1xX2xX1d3xX12dxX11xX2xXcaxXcbxX11xX2xX3xX74xXcxX24xX2xXdxX31xX3xX2xX4xX6axX1xX85xX2xX4dxX18xXe2xXcxX2xX4xX551xX2xX433xX17xX2xX1xX30xXefxX3xX2xXcaxXefxX2xX3xX30xX29xX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX3xX74xXcxX24xX2xXcxX24xX30xX11xX1axX1xX2xXcaxX1exX2xXa9xX15axX19xX2xXc2xX40xXcxX24xX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX85xX2xX24xX11xX5xX29xX2xX1xX30xX1a7xXcxX24xX2xX9fxX11xXcxX30xX2xXdxX50xX2xXcaxX1exX2xX30xX28xX2xXdxX3bxXcxX24xX2xX3xX30xXecxX2xXdxXfxX489xX85xX2xX3xX30xXecxX2xX2bxX2cxXcxX24xX2xX2bxX136xX18xX2xX38xX12dxX11xX2xXcaxXcbxX11xX2xX3xX31xX3xX2xX1xX30xX1a7xXcxX24xX2xX3xX30xXd93xX3xX2xXcxX37xXcxX24xX2xX3xX31xX3xX2xX6xX5baxX85xX2xXcxX24xX1exXcxX30xX2xX3xX136xX1xX2xXdxX5ddxXcxX30xX2xX2bxX9cxX2xX2bxX11bxX5xX2xX3xX31xX3xX2xX433xX17xX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX292xX2xX433xX17xX2xX3xX31xX3xX2xX4bbxXc5xX402xX85xX2xXc5xXc5xX402xX2xX3xXecxX5xX2xX30xX18xX19xX1axXcxX2xX3xX6axX1xX2xXcxX30xX6axXdxX2xXcaxX1exX29xX2xX433xX17xX2xX3xX30xX18xXcxX24xX2xXdxX5ddxXcxX30xX2xX24xX11xX5xX11xX2xX2bxX29xX28xXcxX2xX25axX25bxX25axX58xXa7xX25axX25bxX2c9xX25bxX85xX2xXdxX3bxX38xX2xXcxX30xX489xXcxX2xX2bxX50xXcxX2xXcxX37xX38xX2xX25axX25bxX2f2xX262xX85xX2xX4xX1exX38xX2xX3xX37xXcxX2xX3xXd93xX2xX2bxX9cxX2xX9fxX4ecxX18xX2xX24xX155xX11xX85xX2xXdxX30xX18xX2xX30xX1c8xXdxX2xX2bxX3bxX18xX2xXdxX11bxX2xXdxXfxX4ecxXcxX2xX2bxX4bxX5xX2xX125xX1exXcxX2xX30xX18xX19xX1axXcxX1d1xX2xX10xX6axX1xX2xXdxXfxX18xXcxX24xX2xX30xX29xX1exXcxX2xXdxX30xX11xX1axXcxX85xX2xXdxXfxX489xXcxX30xX2xXc2xX18xX19xX1axXdxX2xX433xX17xX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX2x127a2xX1d8xX85xX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX2xXc5xX34xX292xX2xX3xX30xX5ddxX2xX2bxX28xX29xX2xX2bxXd9xX19xX2xXcxX30xX5xXcxX30xX2xXdxX11xX50xXcxX2xX2bxX2cxX2xXa9xX15axX19xX2xXc2xX40xXcxX24xX2xXcaxX1exX2xXdxX30xXd9xX38xX2xX2bxX4bxXcxX30xX85xX2xXdxXfxX489xXcxX30xX2xX1xX30xX4ecxX2xXc2xX18xX19xX1axXdxX2xX433xX17xX2xX3xX30xX18xXcxX24xX2xX3xX30xX29xX2xX58xX58xX2xXa9xXaaxX2xX3xX30xX11bxX5xX2xX433xX17xX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX1d1xX1d1xX1d1xX2xX273xX4ecxXcxX2xX3xX28xXcxX30xX2xX2bxX19dxX85xX2xX30xX18xX19xX1axXcxX2xXdxX11xX50xX1xX2xXdxXefxX3xX2xX4xX1exX38xX2xXdxX12dxXdxX2xX3xX74xXcxX24xX2xXdxX31xX3xX2xX125xX121xX11xX2xXdxX30xX11bxX39bxXcxX24xX85xX2xX24xX11xXe2xX11xX2xX1xX30xX19dxXcxX24xX2xX38xX214xXdxX2xX125xX472xXcxX24xX85xX2xXdxX28xX29xX2xX4dxX18x14448xX2xX2bxX136xXdxX2xX2bxX9cxX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX3xX74xXcxX24xX2xXcxX24xX30xX11xX1axX1xX85xX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX85xX2xX9fxX50xXdxX2xX3xX136xX18xX2xX30xX28xX2xXdxX3bxXcxX24xX2xXcaxX37xXcxX2xX30xX19dxX5xX2xXa9xXaaxX2xX30xX2cxX11xX1d1xX2xX10xX6axX1xX2xXdxXfxX18xXcxX24xX2xXcxX24xX18xX121xXcxX2xX4xX40xX3xX2xX2bxX3bxX18xX2xXdxX11bxX2xXa9xX15axX19xX2xXc2xX40xXcxX24xX2xX9fxX50xXdxX2xX3xX136xX18xX2xX30xX28xX2xXdxX3bxXcxX24xX85xX2xXdxX30xX11xX50xXdxX2xX3xX30xX50xX2xXcaxX37xXcxX2xX30xX19dxX5xX2xX1xX30xXefxX3xX2xXcaxXefxX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX3xX74xXcxX24xX2xXcxX24xX30xX11xX1axX1xX85xX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX1d1xX2xX10xX30xX40xX3xX2xX30xX11xX1axXcxX2xX3xX74xXcxX24xX2xXdxX31xX3xX2xXdxX18xX19xX4ecxXcxX2xXdxXfxX18xX19xX201xXcxX85xX2xX4dxX18xXe2xXcxX24xX2xX125xX31xX2xXcaxX1exX2xX9fxX4ecxX18xX2xX24xX155xX11xX2xXdxX30xX18xX2xX30xX1c8xXdxX2xX2bxX3bxX18xX2xXdxX11bxX2xXcaxX1exX29xX2xX3xX31xX3xX2xX4bbxXc5xX402xX85xX2xXc5xXc5xX402xX2xXcaxX1exX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX2xX2bxXaaxX2xX433xX17xX1d1xX2xX1d3xXd9xX19xX2xX38xX28xXcxX30xX2xX3xX74xXcxX24xX2xXdxX31xX3xX2xX2bxX1exX29xX2xXdxX28xX29xX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xXcxX24xX18xX121xXcxX2xXcxX30xX15axXcxX2xX4xX40xX3xX2xX2bxX31xX1xX2xXd93xXcxX24xX2xX4dxX18xX31xX2xXdxXfxX489xXcxX30xX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX3xX74xXcxX24xX2xXcxX24xX30xX11xX1axX1xX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX1d1xX1d1xX1d1xX0xX53xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX273xX29xXc2xX19xX9xX16xX10xX30xXexX29xX2xXdxX11xX50xXcxX2xX2bxX2cxX2xXdxX30xX40xX3xX2xX30xX11xX1axXcxX2xX3xX31xX3xX2xX433xX17xX85xX2xX2bxX50xXcxX2xXcxX5xX19xX85xX2xX30xX18xX19xX1axXcxX2xX17xX1exX2xX10xXfxX18xXcxX24xX2xX2bxXaaxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX9fxX30xX5xX11xX2xXdxX30xX40xX3xX2xX30xX11xX1axXcxX2xX3xX31xX3xX2xX433xX17xX2xXdxXfxX155xXcxX24xX2xX2bxX11xX9cxX38xX85xX2xX3xXefxX2xXdxX30xX9cxX25xX2xX433xX17xX2xX6x15973xX2xXc2xXefxXcxX24xX2xX2bxX136xXdxX2xXdxX30xX39bxX11xX2xX9fxX258xX2xX25axX25bxX25axX58xXa7xX25axX25bxX2c9xX25bxX292xX2xX433xX17xX2xXcaxXc6xXcxX24xX2xX30xX18xX19xX1axXcxX292xX2xX2bxX11xX201xX18xX2xX3xX30xX5ddxXcxX30xX85xX2xX38xX5baxX2xXfxX2cxXcxX24xX2xX433xX17xX2xX3xX30xX18xXcxX24xX2xXdxX30xX4bxX2xXdxXfxX136xXcxX2xX2bxX50xXcxX2xXcxX37xX38xX2xX25axX25bxX2c9xX262xX292xX2xX433xX17xX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX25xX2xX17xX1exX2xX3b0xX29xXcxX24xX85xX2xX17xX1exX2xX3b0xX76exXcxX30xX85xX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX2xXc5xX34xX85xX2xXf8fxX1d8xX292xX2xX3xX31xX3xX2xXc5xXc5xX402xX25xX2xX17xX1exX2xX3b0xX29xXcxX24xX85xX2xX17xX1exX2xX3b0xX76exXcxX30xX85xX2xX17xX1exX2xX65dxX11bxX5c5xXcxX24xX85xX2xX17xX1exX2xX3fdxX30xX29xXcxX24xX2xX38xX5baxX2xXfxX2cxXcxX24xX85xX2xX273xX489xXcxX30xX2xX8f6xX5c5xXcxX85xX2xX3fdxX30xX1c8xX2xX8f6xX5c5xXcxX1d1xX1d1xX1d1xX85xX2xX3xX31xX3xX2xXc2xX40xX2xX31xXcxX2xXdxXfxX155xXcxX24xX2xX2bxX11xX9cxX38xX25xX2xX10xX402xXf8fxX2xX17xX1exX2xX3b0xX29xXcxX24xX2xXf8fxX29xX4x14321x19d92x13bdfxXexX6xX29xXfxXdxX292xX2xX402xX74xXcxX24xX2xXcxX24xX30xX11xX1axX1xX2xX3xX74xXcxX24xX2xXcxX24xX30xX1axX2xX3xX5xX29xX2xX10xX402xXf8fxXfxXexXexXcxX292xX2xX273xXe2xX29xX2xXdxX121xXcxX2xXdxX74xXcxX2xXdxX28xX29xX2xXcaxX1exX2xX1xX30xX31xXdxX2xX30xX18xX19xX2xX24xX11xX31xX2xXdxXfxX4bxX2xX3b0xX37xXcxX24xX2xX38xX11xX50xX18xX2xX10xXfxX11xX1axX18xX2xX10xX11bxX39bxXcxX24xX292xX2xX30xX28xX2xXdxX3bxXcxX24xX2xXc2xX15axXcxX2xX3xX11bxX2xXdxXfxX18xXcxX24xX2xXdxX15axX38xX2xXcaxX37xXcxX2xX30xX19dxX5xX85xX2xX30xX28xX2xXdxX3bxXcxX24xX2xX9fxX30xX18xX2xXdxXfxX18xXcxX24xX2xXdxX15axX38xX2xXcaxX37xXcxX2xX30xX19dxX5xX2xXa7xX2xXdxX30xX9cxX2xXdxX30xX5xX29xX2xX30xX18xX19xX1axXcxX85xX2xXc2xX40xX2xX31xXcxX2xX10xXfxX11bxX39bxXcxX24xX2xX10xX17xX3fdxX10xX2xX17xX29xX1exXcxX24xX2xX3b0xX1axX2xX4bbxX30xX5xX85xX2xX125xX1axXcxX30xX2xXcaxX11xX1axXcxX2xX2bxX5xX2xX9fxX30xX29xX5xX1d1xX2xX1d3xX74xXcxX2xX2bxX12dxX3xX2xX3xX31xX3xX2xXa9xXaaxX2xX432xX9fxX30xX74xXcxX24xX2xXdxX30xX18xX2cxX3xX2xX433xX17xX2xX3xX30xX18xXcxX24xX2xXa9xX15axX19xX2xXc2xX40xXcxX24xX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX435xX2xX30xX29xX1exXcxX2xXdxX30xX11xX1axXcxX2xX4xX6axX1xX2xX433xX17xX2xX3xX30xX18xXcxX24xX2xXa9xX15axX19xX2xXc2xX40xXcxX24xX2xXa9xXaaxX2xX2bxX50xXcxX2xXcxX37xX38xX2xX25axX25bxX2c9xX25bxX85xX2xX2bxX4bxXcxX30xX2xX30xX11bxXcbxXcxX24xX2xX2bxX50xXcxX2xXcxX37xX38xX2xX25axX25bxX2f2xX262xX1d1xX2xX273xX11bxXcbxX3xX2xX2bxX3bxX18xX85xX2xX2bxXaaxX2xXdxX30xX18xX2xX30xX1c8xXdxX2xX2bxX11bxX172xX3xX2xXcxX30xX11xX201xX18xX2xXcxX24xX18xX121xXcxX2xXcaxX12dxXcxX2xXdxX34xX2xX10xXfxX18xXcxX24xX2xX11bxX5c5xXcxX24xX85xX2xXdxX5ddxXcxX30xX85xX2xX3xX31xX3xX2xXc2xX29xX5xXcxX30xX2xXcxX24xX30xX11xX1axX1xX2xX2bxX3bxX18xX2xXdxX11bxX2xXcaxX1exX29xX2xX2bxX4bxX5xX2xX125xX1exXcxX85xX2xXcxX30xX11bxX25xX2xXcxX30xX1exX2xX38xX31xX19xX2xX3xX31xX1xX2xX2bxX11xX1axXcxX2xX74xX2xXdxX74xX2xXdxX28xX11xX2xXc5xXc5xX402xX2xX17xX1exX2xX65dxX11bxX5c5xXcxX24xX85xX2xXc5xX74xXcxX24xX2xXdxX19xX2xX10xX402xX17xX17xX2xec97xX5xX19xX2xX10xX30xX11xX4ecxXcxX2xX402xX5xX38xX2xXdxX28xX11xX2xXa9xXaaxX2xX17xX1exX2xX1d3xX74xXcxX24xX1d1xX1d1xX1d1xX0xX53xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX273xX29xXc2xX19xX9xX16xX1d3xX121xXcxX24xX2xX3xX30xXf9xX2xX3b0xX4ecxX2xX10xX30xX5xXcxX30xX2xX17xXe2xX11xX85xX2xXc5xX30xXecxX2xXdxX4bxX3xX30xX2xX65axX273xX402xX65dxX2xX30xX18xX19xX1axXcxX2xX17xX1exX2xX10xXfxX18xXcxX24xX85xX2xX9fxX30x1caa5xXcxX24xX2xX2bxX4bxXcxX30xX25xX2xX10xX6axX1xX2xXdxXfxX18xXcxX24xX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX9fxX30xX5xX11xX2xX3xX31xX3xX2xX433xX17xX85xX2xX2bxX214xX3xX2xX125xX11xX1axXdxX2xX4xX1exX2xX433xX17xX2xXa9xX15axX19xX2xXc2xX40xXcxX24xX2xXcaxXc6xXcxX24xX2xX30xX18xX19xX1axXcxX2xX17xX1exX2xX10xXfxX18xXcxX24xX2xX2bxX50xXcxX2xXcxX37xX38xX2xX25axX25bxX2f2xX262xX2xX3xX19dxX2xX551xX2xXcxX24xX30xX76exX5xX2xXfxX136xXdxX2xX4dxX18xX5xXcxX2xXdxXfxX155xXcxX24xX85xX2xX4xX1exX2xX3xX5c5xX2xX6xX5baxX2xX2bxX9cxX2xX30xX18xX19xX1axXcxX2xXa9xX31xX3xX2xX2bxX4bxXcxX30xX2xXfxXdadxX2xX4xX2cxX2xXdxXfxX489xXcxX30xX85xX2xXcxX30xX11xX1axX38xX2xXcaxXefxX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX4bbxX10xXa7xX4bexX17xX2xX3xXefxX2xXdxX30xX9cxX2xX3xXecxX5xX2xXdxX34xXcxX24xX2xX24xX11xX5xX11xX2xX2bxX29xX28xXcxX1d1xX2xX433xX17xX2xXdxX28xX29xX2xX2bxX11bxX172xX3xX2xXdxXf9xXcxX30xX2xX4xX11xX4ecxXcxX2xX9fxX50xXdxX2xXcaxXc6xXcxX24xX292xX2xXa9xX15axX19xX2xXc2xX40xXcxX24xX2xXdxXfxX18xXcxX24xX2xXdxX15axX38xX2xX9fxX11xXcxX30xX2xXdxX50xX85xX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX2xX3xX74xXcxX24xX2xXcxX24xX30xX11xX1axX1xX85xX2xXc2xX4bxX3xX30xX2xXcaxXefxX2xX2bxX5xX2xX3xX30xXd93xX3xX2xXcxX37xXcxX24xX85xX2xX3xX74xXcxX24xX2xXcxX24xX30xX11xX1axX1xX2x16af0xX2xXdxX11xX9cxX18xX2xXdxX30xXecxX2xX3xX74xXcxX24xX2xXcxX24xX30xX11xX1axX1xX85xX2xXc2xX4bxX3xX30xX2xXcaxXefxX2xXdxX30xX11bxX5c5xXcxX24xX2xX38xX28xX11xX85xX2xXcxX74xXcxX24xX2xXcxX24xX30xX11xX1axX1xX2xXd93xXcxX24xX2xXc2xXefxXcxX24xX2xX3xX74xXcxX24xX2xXcxX24xX30xX1axX2xX3xX5xX29xX292xX2xX3xX31xX3xX2xX4xX29xX28xX11xX2xX30xX489xXcxX30xX2xXc2xX4bxX3xX30xX2xXcaxXefxX2xXc2xX18xX2xX4xX4bxX3xX30xX2xXcaxX37xXcxX2xX30xX19dxX5xX85xX2xXdxX15axX38xX2xX4xX11xXcxX30xX85xX2xXcxX24xX30xX5ddxX2xXc2xX11bx1b5d9xXcxX24xX2xX3xX5xX29xX2xX3xX136xX1xX85xX2xX6xX11xXcxX30xX2xXdxX30xX31xX11xX2xXcaxX1exX2xX3xX2cxXcxX24xX2xX2bxX121xXcxX24xX85xX2xXa9xX15axX19xX2xXc2xX40xXcxX24xX2xX9fxX50xXdxX2xX3xX136xX18xX2xX30xX28xX2xXdxX3bxXcxX24xX1d1xX1d1xX1d1xX85xX2xX2bxX31xX1xX2xXd93xXcxX24xX2xX19xX4ecxX18xX2xX3xX3bxX18xX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX3xXecxX5xX2xX30xX18xX19xX1axXcxX85xX2xX24xX19dxX1xX2xX1xX30xX3bxXcxX2xX30xX489xXcxX30xX2xXdxX30xX1exXcxX30xX2xX3xX31xX3xX2xX3xX40xX3xX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX85xX2xXdxX30xX18xX2xX30xX1c8xXdxX2xX2bxX3bxX18xX2xXdxX11bxX2xX3xX19dxX2xXdxXfxX155xXcxX24xX2xXdxX15axX38xX85xX2xXdxXfxX155xXcxX24xX2xX2bxX11xX9cxX38xX85xX2xX30xX1exX11xX2xX30xX1a7xX5xX2xXcaxXcbxX11xX2xX38xX74xX11xX2xXdxXfxX11bxX39bxXcxX24xX85xX2xXdxX37xXcxX24xX2xXdxX980xX2xX4xX1axX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX2xX30xX19dxX5xX2xXcxX74xXcxX24xX2xXdxX30xX74xXcxX1d1xX2xX433xX17xX2xX2bxXaaxX2xX2bxX11bxX172xX3xX2xX17xX2cxX11xX2xX433xX17xX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX2xX41axX11xX1axXdxX2xX402xX5xX38xX2xX2bxX31xXcxX30xX2xX24xX11xX31xX2xX3xX19dxX2xXdxX3bxX38xX2xXcxX30xX489xXcxX85xX2xXdxXf9xXcxX30xX2xX9fxX30xXe2xX2xXdxX30xX11xX2xX3xX5xX29xX85xX2xX3xX30xX136xXdxX2xX4xX11bxX172xXcxX24xX2xX433xX17xX2xXdxX12dxXdxX2xXcaxX1exX2xXdxXfxX5xX29xX2xX24xX11xXe2xX11xX2xX2bxX121xXcxX24xX2xXf8fxX11xXe2xX11xX2xXdxX30xX11bxX5baxXcxX24xX2xX433xX17xX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX2xX4dxX18xX12dxX3xX2xX24xX11xX5xX2xX4xX3bxXcxX2xXdxX30xXd93xX2xX25axX2xX432xXdxX30xX31xXcxX24xX2xX58xX25axXa7xX25axX25bxX25axX58xX435xX1d1xX2xX17xX1exX2xX10xXfxX18xXcxX24xX2xX4xX1exX2xX30xX18xX19xX1axXcxX2xX2bxX3bxX18xX2xXdxX11xX4ecxXcxX2xX3xXecxX5xX2xXdxX5ddxXcxX30xX2xX10xX30xX5xXcxX30xX2xX17xX19dxX5xX2xXcaxX1exX2xX4xX1exX2xX25axX2xX30xX18xX19xX1axXcxX2xXc2xX18xX19xX2xXcxX30xX136xXdxX2xX3xX19dxX2xX2bxX121xX2xX31xXcxX2xX433xX17xX2xX2bxX11bxX172xX3xX2xX30xX2cxX11xX2xX2bxX121xXcxX24xX2xX3xX30xX136xX38xX2xX24xX11xXe2xX11xX2xX4xX40xX5xX2xX3xX30xX155xXcxX2xX2bxX9cxX2xXdxXfxX5xX29xX2xX24xX11xXe2xX11xX2xXdxXfxX4ecxXcxX2xXdxXa2axXcxX24xX2xX6xX12dxX2xX301xX301xX2xXdxX31xX3xX2xX1xX30xXd9xX38xX2xXdxX30xX5xX38xX2xXc2xX40xX2xX4xX3bxXcxX2xXcxX1exX19xX1d1xX2xX433xX17xX2xX2bxX11bxX172xX3xX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX9fxX30xX5xX11xX2xXdxX30xX40xX3xX2xX30xX11xX1axXcxX2xX6x15b29xX2xX38xX5baxX2xXfxX5xX2xX30xX11bxXcbxXcxX24xX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX38xXcbxX11xX85xX2xXa9xX31xX3xX2xX2bxX4bxXcxX30xX2xX2bxX11bxX172xX3xX2xXcaxX5xX11xX2xXdxXfxX1a7xX85xX2xXcaxX4bxX2xXdxXfxXf9xX2xX3xXecxX5xX2xX30xX18xX19xX1axXcxX2xXdxXfxX29xXcxX24xX2xX433xX17xX2xX1xX30xX31xXdxX2xXdxXfxX11xX9cxXcxX2xX3xX30xX18xXcxX24xX2xX3xXecxX5xX2xXcaxXc6xXcxX24xX85xX2xX3xXecxX5xX2xXdxX5ddxXcxX30xX1d1xX2xX1d3xX9cxX2xX433xX17xX2xX2bxX11xX2xXcaxX1exX29xX2xXdxX30xX40xX3xX2xXdxX11x19670xXcxX2xX3xX1a7xXcxX2xXfxX136xXdxX2xXcxX30xX11xX201xX18xX2xXcaxX11xX1axX3xX2xX1xX30xXe2xX11xX2xX4xX1exX38xX2xXcaxX1exX2xX3xX1d8xXcxX24xX2xX9fxX30xX74xXcxX24xX2xXf9xXdxX2xX9fxX30xX19dxX2xX9fxX30xX37xXcxX85xX2xX2bxX1a7xX11xX2xX30x12e74xX11xX2xX3xX136xX1xX2xXecxX19xX85xX2xX3xX30xXf9xXcxX30xX2xX4dxX18xX19xX201xXcxX2xX30xX18xX19xX1axXcxX2xX1xX30xXe2xX11xX2xXcxXae3xX2xX4xX40xX3xX2xXcxX30xX11xX201xX18xX2xX30xX5c5xXcxX85xX2xX4dxX18xX19xX50xXdxX2xXdxX15axX38xX2xX3xX5xX29xX2xX30xX5c5xXcxX2xX2bxX9cxX2xXa9xX15axX19xX2xXc2xX40xXcxX24xX2xX17xX1exX2xX10xXfxX18xXcxX24xX2xX2bxX50xXcxX2xXcxX37xX38xX2xX25axX25bxX2c9xX25bxX2xX3xX5c5xX2xX125xXe2xXcxX2xX2bxX28xXdxX2xXdxX11xX4ecxX18xX2xX3xX30xXf9xX2xX2bxX74xX2xXdxX30xX4bxX2xX4xX29xX28xX11xX2xXbxX41axX1d1xX0xX53xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX273xX29xXc2xX19xX9xX16xX0xXexX38xX16xX273xX1exX11xX2xX25axX25xX2xX17xX18xX19xX2xX2bxX2cxXcxX24xX2xX6xXd93xX3xX2xX38xX28xXcxX30xX2xXdxXa2axXcxX24xX2xX30xX172xX1xX2xXa9xX15axX19xX2xXc2xX40xXcxX24xX2xXcxX74xXcxX24xX2xXdxX30xX74xXcxX2xX38xXcbxX11xX1d1xX0xX53xXexX38xX16xX0xX53xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x106d9xX18xXdxX30xX29xXfxX9xX16xX3fdxX30xX5xXcxX2xX402xX24xX5xX0xX53xX1xX16
Phan Nga