Tại sao giá nhiên liệu ở Mỹ tăng dù hầu như không sử dụng dầu của Nga?
Các số liệu thống kê chính thức mới đây cho thấy Mỹ hầu như không sử dụng dầu của Nga. Vì vậy theo lý thuyết, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine khiến giá dầu và khí đốt tăng đột biến sẽ ít tác động đến nước này.
48c3x7c57xa71exb48fxcab9x591dx7fc0x59d6xa82dxX7xc8d8x867fxbbd3xd01ex9bd2xa453xX5x97f6xXax6483xXcxb244xXdxX3xX7xX6xc30fxX3x7f93xXdx84cexX3x6f27xX1xXdx6af0xX1fxX3xX5xXdxd965x5fe0xX3x6258xX3xa497x86a0xX3xXexb46axX1fxX1bxX3x6d4fx4af8xX3xX1x6969xX28xX3xX1fxX1x8f6cxX3x7dd3xX1xb9bdxX1fxX1bxX3xX7xc208xX3xX34x86b0xX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX3xX4x5cc1xX6xX3xa705xX1bxX6x8a84xX0x8974xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx56c8xX19xX34xaa6dxXaxX12xX0xXdxaa0bxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX71xX7xa000xXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xXdxX3xX7xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX3xX1fxX1xXdxX22xX1fxX3xX5xXdxX27xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXexX30xX1fxX1bxX3xX34xX35xX3xX1xX38xX28xX3xX1fxX1xX3dxX3xX3fxX1xX41xX1fxX1bxX3xX7xX46xX3xX34xX49xX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX3xX4xX52xX6xX3xX55xX1bxX6xX58xX3xX1x628fxX1fxX1xX3x7c0bxX1fxX1xX3xX2xXaxX3xX7x716dxX4xX9xXaxX5axX5axXdxa534xd383xX6xX19xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX19xX6xXe8x63faxX1fxX5axX1fxX10x8466xX7xX5ax837exXfdxX2x7748xX5axX2xd557xX103xX34xX100xXfdxX100xX100xX2xX100x83e7xXexX2xX100xX2xa020xX5xX2xXe8xb473xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xX7xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX3xX1fxX1xXdxX22xX1fxX3xX5xXdxX27xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXexX30xX1fxX1bxX3xX34xX35xX3xX1xX38xX28xX3xX1fxX1xX3dxX3xX3fxX1xX41xX1fxX1bxX3xX7xX46xX3xX34xX49xX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX3xX4xX52xX6xX3xX55xX1bxX6xX58xXaxX3xX34xX6xXexX6xX7exXbxX1xX19xXexX19xX7exX19xXe1xXdxX1bxXdxX1fxX6xX5xX7exX7xXe1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xb21exX5axX5axX4xX34xX1fxXdxX71xX1bxXe8xXf5xXdxX10xXexX1fxX6xX71xXbxX5xX28xX7xXe8xXf5xX1fxX5axXexaa7bxXfdxX100xX5axX28xXbxX5xX19xX6xX34xX10xX34xX5axXdx974axX34xX7xX7xX5axXfdxX100xXfdxXfdxd483xX100xX10cxX1b6xX2xX10cxX5axXexXe1xX6xX71xX1b6x970dxX6xX1fxX1bxX1b6xX4xX6xX5xXdxb584xX19xXe1xX1fxXdxX6xXe8xX115xXbxX1bxXaxX3xX5axX12xX2cxa54exXexX3xXexXe1xX14xX71xX3xX1c2xX30xX1fxX1bxX3xX2axX3x820fxX5xX1xX6xX71xXe9xXe1xX6xad0bxX3xXe9xX6xX1fxX1bxX3xc1a6xX6xX5xXdxX1cbxX19xXe1xX1fxXdxX6xX3x74eaxX2cxX2dx6bfdxX1f1xX3xX1fxX1bxd98axX6cxX3xb0c0xX5axX10cxX5axXfdxX100xXfdxXfdxXe8xX3xX203xa87dxX1fxX1xX185xX3xX1e9x5767xc15axX5axXcxXcx54f3xd7f5xX55xX206xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4e22xX10xX6xX34xXaxX12xX1f8xX1dxX4xX3xX7x993exX3xX5xXdxX27xX28xX3xXexX1xX242xX1fxX1bxX3xX3fxX22xX3xX4xX1xaa82xX1fxX1xX3xXexX1x4cdbxX4xX3xX71x70b9xXdxX3xc626x8529xX6cxX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xb9dfxX6cxX3xX2cxX2dxX3xX1xX38xX28xX3xX1fxX1xX3dxX3xX3fxX1xX41xX1fxX1bxX3xX7xX46xX3xX34xX49xX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX3xX4xX52xX6xX3xX55xX1bxX6xXe8xX3xX225xXd5xX3xXf5x55faxX6cxX3xXexX1xX10xX19xX3xX5x65eexX3xXexX1xX28xX6cx95bcxXexX1f1xX3xX4xX28xX1daxX4xX3xX1c2xX28xX1fxX1bxX3xX261xX1daxXexX3xX1bxXdxbbe0xX6xX3xX55xX1bxX6xX3xXf5xX20bxX3x97c1xX3fxXe1xX6xXdxX1fxX10xX3xX3fxX1xXdxX2a7xX1fxX3xX1bxXdxX1dxX3xX34xX38xX28xX3xXf5xX20bxX3xX3fxX1xX254xX3xX261xX242xXexX3xXexX30xX1fxX1bxX3xX261xX1daxXexX3xXe9xXdxX2a7xX1fxX3xX7x8403xX3xX254xXexX3xXexX1dxX4xX3xX261xX1daxX1fxX1bxX3xX261xX2a7xX1fxX3xX1fxX3dxX25exX4xX3xX1fxX20bxX6cxXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xXcxX28xX6cxX3xX1fxX1xXdxX22xX1fxX1f1xX3xXexX1xb7d1xX4xX3xXexX2a7xX3xX5xX20bxX3xX1fxX1bxX3dx941cxXdxX3xX34xX262xX1fxX3xX2cxX2dxX3xX261xX6xX1fxX1bxX3xX4xX1xcf02xX28xX3xXd9xX1fxX1xX3xX1xX3dxX2axX1fxX1bxX3xX5xX25exX1fxX3xX3fxX1xXdxX3xX1bxXdxX1dxX3xX1c2xX30xX1fxX1bxX3xXexX14xXdxX3xX1fxX3dxX25exX4xX3xX1fxX20bxX6cxX3xX1fxX1xXd9xX6cxX3xXf5xd438xXexX3xX5xX22xX1fxX3xX1fxX1xX2bbxX1fxX1bxX3xX71xX25axX4xX3xX3fx4bfcxX3xX5xX49xX4xX3xX71xX25exXdxXe8xX3xd6cfxXdxX1dxX3xX34xX38xX28xX3xXexX14xXdxX3xX2cxX2dxX3xX261xc708xX3xX261xX14xXexX3xX20exX1f1xX10cxX10cxX3xX2c5xd053xac0bxX5axX1bxX6xX5xX5xX19xX1fxX3xX203xX10cxX1f1xX103x7283xX3xX5xX254xXexX206xX3xXf5xX20bxX19xX3xXexX1xX25axX3xX3b9xX1dxX28xX3xXf5xcf81xX6xX3xb728xX28xX6xX3xX203xX2xX2xX5axX10cxX206xXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xXcxX14xXdxX3xX7xX6xX19xX3xX261xXdxd525xX28xX3xX1fxX20bxX6cxX3xX5xX14xXdxX3xX1c2xXd9xX6cxX3xXe1xX6xX58xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xX3baxX35xX1fxX1bxX3xX254xXexX3xX1fxX1xX3dxX1fxX1bxX3xXf5x8f4axX1fxX3xX4xX1xX34fxX28xX3xXd9xX1fxX1xX3xX1xX3dxX2axX1fxX1bxX3xX5xX25exX1fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xX3baxX35xX3xX261x9637xX1fxX1bxX3xX5xX20bxX3xXbxX1xX38xX1fxX3xX5xX25exX1fxX3xX34xX38xX28xX3xX4xX52xX6xX3xX55xX1bxX6xX3xX261xX3dxadbcxX4xX3xX4xX1xX28xX6cx4fe0xX1fxX3xX261xX2a7xX1fxX3xX4xX1xX262xX28xX3x5e3bxX28xX3xXf5xX20bxX3xX4xX1xX262xX28xX3x5de3xX1f1xX3xX71xX26bxX28xX3xX4xX1xX242xXexX3xX2axX3xX261xX262xX6cxX3xX5xX20bxX3xX1fxX1xX2bbxX1fxX1bxX3xX4xX262xX1fxX3xX1fxX1x8723xX4xX3xXf5xX408xX3xX1fxX1bxX28xcf3dxX1fxX3xX4xX28xX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX3xXexXe1xX22xX1fxX3xXexX19xX20bxX1fxX3xX4xX38xX28xX1f1xX3xXexX1xX6xX6cxX3xXf5xXd5xX3xX4xX1x9b64xX3xX4xX1xX46cxX3xX2a1xX3xXexX25exXdxX3xX2cxX2dxXe8xX3xXcxX1xX34fxX3xXexXe1xX3dxX33exX1fxX1bxX3xX1xX20bxX1fxX1bxX3xX1x86bbxX6xX3xXexX1xX2a7xX3xX1bxXdxX25exXdxX3xX4xX518xX3xX5xXdxX22xX1fxX3xX3fxX2a7xXexX3xX4xX1x5ed7xXexX3xX4xX1xX2f5xX3xXf5xX25exXdxX3xX1fxX1xX6xX28xX3xXf5xX20bxX3xX34xX38xX28xX3xX261xX3dxX48axX4xX3xX261xX34fxX1fxX1xX3xX1bxXdxX1dxX3xXexX1xX41xX1fxX1bxX3xX3dexX28xX6xX3xXexX1xX34fxX3xXexXe1xX3dxX33exX1fxX1bxX3xXexX19xX20bxX1fxX3xX4xX38xX28xXe8xX3xX225xXd5xX3xXf5xX298xX6cxX1f1xX3xX1fxX1xX2bbxX1fxX1bxX3xX1bxXd5xX3xX1c2xXd9xX6cxX3xXe1xX6xX3xX2axX3xX71xX1daxXexX3xX3fxX1xX28xX3xXf5xX332xX4xX3xXexXe1xX22xX1fxX3xXexX1xX2a7xX3xX1bxXdxX25exXdxX3xX261xX408xX28xX3xX4xX518xX3xXexX1xX491xX3xXd9xX1fxX1xX3xX1xX3dxX2axX1fxX1bxX3xX261xX2a7xX1fxX3xX4xX1dxX4xX3xX3fxX1xX28xX3xXf5xX332xX4xX3xX3fxX1xX1dxX4xXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xX225xX26bxX1fxX3xX261xX408xX3xX2axX3xX261xX262xX6cxX185xX3xX55xX1bxX6xX3xX5xX20bxX3xX71xX1daxXexX3xXexXe1xX19xX1fxX1bxX3xX1fxX1xX2bbxX1fxX1bxX3xX1fxX1xX20bxX3xX4xX28xX1fxX1bxX3xX4xX26bxXbxX3xX34xX38xX28xX3xX5xX25exX1fxX3xX1fxX1xX26bxXexX3xXexX1xX2a7xX3xX1bxXdxX25exXdxXe8xX3xX55xX1xX3dxX3xXf5xX20bxX19xX3xXexX1xX1dxX1fxX1bxX3xX2xXfdxX5axXfdxX100xXfdxX2xX1f1xX3xX55xX1bxX6xX3xX261xX3adxX3xX1c2xX28xX26bxXexX3xX1bxX38xX1fxX3xX3c7xX3xXexXe1xXdxX27xX28xX3xXexX1xX35xX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX3xXf5xX20bxX3xX4xX1dxX4xX3xX7xXd9xX1fxX3xXbxX1x59afxX71xX3xX34xX38xX28xX3xX71x6217xX3xXe1xX6xX3xXexX1xX34fxX3xXexXe1xX3dxX33exX1fxX1bxX3xXexX19xX20bxX1fxX3xX4xX38xX28xX1f1xX3xXe9xX6xX19xX3xX1bxX4d2xX71xX3x4f4dxX3xXexXe1xXdxX27xX28xX3xXexX1xX35xX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX3xXexX1xX41xX3xX261xX3dxX48axX4xX3xX7xX46xX3xX34xX49xX1fxX1bxX3xX261xX491xX3xX7xXd9xX1fxX3xX1c2xX28xX26bxXexX3xX1c2xX30xX1fxX1bxX3xX4xX35xX1fxX1bxX3xX4xX1dxX4xX3xX71xX532xXexX3xX1xX20bxX1fxX1bxX3xX3fxX1xX1dxX4xXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12x6602xX46cxX1fxX1bxX3xX5xX20bxX3xXe1xX26bxXexX3xX254xXexX3xX1fxX1bxX28xX4d2xX1fxX3xX4xX28xX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX3xX4xX52xX6xX3xX55xX1bxX6xX3xX261xX2a7xX1fxX3xX2cxX2dxX3xX7exX3xX4xX1xX4f7xX3xX111xX100xXe8xX100xX100xX100xX3xXexX1xX35xX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX3xXexX1xX41xX3xX71x7945xXdxX3xX1fxX1bxX20bxX6cxX3xXexXe1xX19xX1fxX1bxX3xXexX1xX1dxX1fxX1bxX3xX2xXfdxX3xX1fxX30xX71xX3xX1fxX1bxX19xX1dxXdxX1f1xX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX1xX242xX1fxX1bxX3xX3fxX22xX3xX1bxX38xX1fxX3xX261xX262xX6cxX3xX1fxX1xX26bxXexX3xX4xX52xX6xX3xX1f8xX1xX254xX1fxX1xX3xXbxX1xX52xX3xX2cxX2dxXe8xX3xX55xX1bxX3dxX48axX4xX3xX5xX14xXdxX1f1xX3xXf5xX20bxX19xX3xX1fxX30xX71xX3xXfdxX100xXfdxX2xX1f1xX3xX4xX1xX262xX28xX3xX49dxX28xX3xX4xX1xXdxX2a7xX71xX3xX19fxX100xcda5xX3xX5xX3dxX48axX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX3xX1c2xX28xX26bxXexX3xX3fxX1xX678xX28xX3xX4xX52xX6xX3xX55xX1bxX6xX3xXf5xX20bxX3xXcxXe1xX28xX1fxX1bxX3x92edxX28xX242xX4xX3xX4xX1xXdxX2a7xX71xX3xXexX25exXdxX3xXfdxX100xX7c3xXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xX55xX1xX3dxX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX3xX261xX3dxX48axX4xX3xX71xX28xX6xX3xXf5xX20bxX3xXf5xX298xX1fxX3xX4xX1xX28xX6cxX491xX1fxX3xX3fxX1xX4c9xXbxX3xXexX1xX2a7xX3xX1bxXdxX25exXdxX3xXexX1xX41xX1fxX1bxX3xX3dexX28xX6xX3xXexX1xX34fxX3xXexXe1xX3dxX33exX1fxX1bxX3xX1xX20bxX1fxX1bxX3xX1xX518xX6xX3xXexX19xX20bxX1fxX3xX4xX38xX28xXe8xX3xX225xXd5xX3xXf5xX298xX6cxX1f1xX3xXf5xXdxX27xX4xX3xX1fxX3dxX25exX4xX3xX1fxX20bxX19xX3xX1xX6xX6cxX3xX3fxX1xX28xX3xXf5xX332xX4xX3xX1fxX20bxX19xX3xX261xX6xX1fxX1bxX3xXe9xX34fxX3xXexd842xX1fxX3xXexX1xX3dxcc92xX1fxX1bxX3xXe9xX2axXdxX3xXexX1xXdxX2a7xX28xX3xX1fxX1bxX28xX4d2xX1fxX3xX4xX28xX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX3xXexX3dbxX3xX55xX1bxX6xX3xX3fxX1xX41xX1fxX1bxX3xXbxX1xXd9xXdxX3xXexXe1xX380xX1fxX1bxX3xXexX262xX71xX3xX4xX52xX6xX3xXf5xX26bxX1fxX3xX261xX408xX3xX3fxX1xXdxX3xX1fxX1bxX28xX4d2xX1fxX3xX4xX28xX1fxX1bxX3xXexX1xX26bxXbxX3xX1xX89exX1fxX3xX7xX2f5xX3xXd9xX1fxX1xX3xX1xX3dxX2axX1fxX1bxX3xX261xX2a7xX1fxX3xX1bxXdxX1dxX3xXexX19xX20bxX1fxX3xX4xX38xX28xXe8xX3xX225xX20bxX3xX34xX332xX6xX3xXexXe1xX22xX1fxX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX2a1xX3xXexX1xX28xX6cxX2a7xXexX3xX3fxXdxX1fxX1xX3xXexX2a7xX3xX4xX89exX3xXe9xXd9xX1fxX3xX1fxX1xX26bxXexX1f1xX3xX3fxX1xXdxX3xX1fxX1bxX28xX4d2xX1fxX3xX4xX28xX1fxX1bxX3xX71xX1daxXexX3xX71xX532xXexX3xX1xX20bxX1fxX1bxX3xXexX1xX26bxXbxX3xX1xX89exX1fxX3xX1fxX1xX28xX3xX4xX38xX28xX1f1xX3xX1bxXdxX1dxX3xX7xX2f5xX3xXexX30xX1fxX1bxXe8xX3xX55xX2a7xX28xX3xX4xX1xX262xX28xX3xX49dxX28xX3xX71xX28xX6xX3xX254xXexX3xX34xX38xX28xX3xXexX3dbxX3xX55xX1bxX6xX3xX1xX89exX1fxX1f1xX3xX1xX380xX3xX7xX2f5xX3xXbxX1xXd9xXdxX3xXexX1xX6xX6cxX3xXexX1xX2a7xX3xXe9xd89bxX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX3xXexX3dbxX3xX71xX1daxXexX3xX1fxX89exXdxX3xX3fxX1xX1dxX4xX3xX7exX3xX4xX518xX3xXexX1xX491xX3xXexX3dbxX3xXcxX898xX3xX4xX1xX25axX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX55xX3dxX25exX4xX3xX224xX28xX26bxXexX3xX3fxX1xX678xX28xX3xX3baxX38xX28xX3xX71xX680xX3xX203xacc8xX220x89d7xX1f8xX206xX3xX34xX19xX3xX3b9xX6xX28xX34xXdxX3xX1e9xXe1xX6xXe9xXdxX6xX3xX261xX25axX1fxX1bxX3xX261xX38xX28xXe8xX3xb0ccxX1xXdxX3xX261xX518xX1f1xX3xX7xX332xX3xX1bxXdxX6xX3xXexX30xX1fxX1bxX3xX1fxX1xX28xX3xX4xX38xX28xX3xX261xX242xXdxX3xXf5xX25exXdxX3xX34xX38xX28xX3xX4xX52xX6xX3xXa02xX220xXa04xX1f8xX3xX7xX2f5xX3xX3fxX1xXdxX2a7xX1fxX3xX1bxXdxX1dxX3xX34xX38xX28xX3xXexX1xX41xX3xX4xX52xX6xX3xX3fxX1xX242xXdxX3xX1fxX20bxX6cxX3xX4xX6xX19xX3xX1xX89exX1fxXe8xX3xX225xX20bxX3xX4xX518xX3xXexX1xX491xX3xX261xX19xX1dxX1fxX3xX1c2xX10xX71xX3xX6xXdxX3xX3fxX1xX1dxX4xX3xX71xX28xX6xX3xX1xX20bxX1fxX1bxX3xXexXe1xX30xX71xX3xXexXe1xXdxX27xX28xX3xXexX1xX35xX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX3xX4xX52xX6xX3xXa02xX220xXa04xX1f8xX3xX1fxX2a7xX28xX3xX3fxX1xX41xX1fxX1bxX3xXbxX1xXd9xXdxX3xX5xX20bxX3xX2cxX2dxXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xXcxX14xXdxX3xX7xX6xX19xX3xX1fxX1bxX28xX4d2xX1fxX3xX4xX28xX1fxX1bxX3xX4xX52xX6xX3xX55xX1bxX6xX3xX1bxXdxXd9xX71xX58xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xX69xX6xX1fxX3xX261xX38xX28xX1f1xX3xX4xX1dxX4xX3xX1fxX3dxX25exX4xX3xXbxX1xX3dxX89exX1fxX1bxX3xXcxX262xX6cxX3xXf5xX20bxX3xX2cxX2dxX1f1xX3xX71xXdxbf4axX1fxX3xXexXe1xX3dbxX3xX34xX38xX28xX3xXf5xX20bxX3xX3fxX1xX254xX3xX261xX242xXexX3xXexX332xX3xX1fxX1xXdxX22xX1fxX3xX4xX52xX6xX3xX55xX1bxX6xX3xX3fxX1xX680xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX27xX1fxX1xX3xXexXe1xX3dbxX1fxX1bxX3xXbxX1xX14xXexX3xX71xX20bxX3xX1xX380xX3xX1dxXbxX3xX261xX532xXexXe8xX3xXcxX28xX6cxX3xX1fxX1xXdxX22xX1fxX1f1xX3xX4xX1xX254xX1fxX1xX3xX3dexX28xX6cxX408xX1fxX3xXcxX898xX1fxX1bxX3xXexX1xX242xX1fxX1bxX3x5522xX19xX10xX3xX69xXdxX34xX10xX1fxX3xX1fxX1bxX20bxX6cxX3xX3c7xX5axX10cxX3xX261xX3adxX3xX261xXd9xX19xX3xX1fxX1bxX3dxX48axX4xX3xX1xX3dxX25exX1fxX1bxX3xX261xXdxX3xX1fxX20bxX6cxX1f1xX3xXexX28xX6cxX22xX1fxX3xXe9xX242xX3xX4xX26bxX71xX3xX1fxX1xX298xXbxX3xX3fxX1xX678xX28xX3xX34xX38xX28xX3xX4xX52xX6xX3xX55xX1bxX6xX3xXf5xX20bxX3xX4xX1dxX4xX3xX1fxX1xXdxX22xX1fxX3xX5xXdxX27xX28xX3xX3fxX1xX1dxX4xX3xXf5xX20bxX19xX3xX2cxX2dxXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xX225xX20bxX19xX3xX4xX35xX1fxX1bxX3xX1fxX1bxX20bxX6cxX1f1xX3xX1e9xX1fxX1xX3xX4xX1xX19xX3xXe9xXdxX2a7xXexX3xX7xX2f5xX3xX5xX19xX14xXdxX3xXe9xX680xX3xX34xX38xX1fxX3xXf5xXdxX27xX4xX3xX1fxX1xX298xXbxX3xX3fxX1xX678xX28xX3xX34xX38xX28xX3xX4xX52xX6xX3xX55xX1bxX6xX3xXf5xX20bxX19xX3xX4xX28xX242xXdxX3xX1fxX30xX71xX3xX1fxX6xX6cxXe8xX3xXa04xX2c5xX3xX261xX6xX1fxX1bxX3xX2axX3xXexX1xX2a7xX3xX3fxX1xX518xX3xX1c2xX46xX3xX5xXdxX22xX1fxX3xX3dexX28xX6xX1fxX3xXexX25exXdxX3xX4xX1dxX4xX3xXf5xX26bxX1fxX3xX261xX408xX3xXexXe1xX22xX1fxX1f1xX3xXf5xXd5xX3xX1xX380xX3xXbxX1xX49xX3xXexX1xX28xX1daxX4xX3xX1fxX1xXdxX408xX28xX3xX1xX89exX1fxX3xXf5xX20bxX19xX3xX34xX38xX28xX3xX4xX52xX6xX3xX55xX1bxX6xXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xX3b9xX19xX1fxX1bxX3xX3fxX491xX3xX4xXd9xX3xXf5xXdxX27xX4xX3xXexX1xXdxX2a7xX28xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX27xX1fxX1xX3xX4xX26bxX71xX3xX4xX1xX254xX1fxX1xX3xXexX1xX25axX4xX3xX4x9469xX1fxX1bxX3xX3fxX1xX41xX1fxX1bxX3xXexX1xX332xX4xX3xX7xX332xX3xXexX1dxX4xX3xX261xX1daxX1fxX1bxX3xX5xX25exX1fxX3xXexX25exXdxX3xX1bxXdxX1dxX3xX4xXd9xXe8xX3xXcxXe1xX22xX1fxX3xXexX1xX332xX4xX3xXexX2a7xX3xX261xX3adxX3xX4xX518xX3xX5xX27xX1fxX1xX3xX4xX26bxX71xX3xX261xX242xXdxX3xXf5xX25exXdxX3xX34xX38xX28xX3xX4xX52xX6xX3xX55xX1bxX6xX3xX3fxX491xX3xXexX3dbxX3xX3fxX1xXdxX3xX4xX28xX1daxX4xX3xX1c2xX28xX1fxX1bxX3xX261xX1daxXexX3xXe9xX4c9xXexX3xX261xX38xX28xX1f1xX3xXf5xX25exXdxX3xX1xX38xX28xX3xX1xX2a7xXexX3xX1fxX1bxX28xX4d2xX1fxX3xX4xX28xX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX3xX4xX52xX6xX3xX1fxX3dxX25exX4xX3xX1fxX20bxX6cxX3xX3fxX1xX41xX1fxX1bxX3xXexXd5xX71xX3xX261xX3dxX48axX4xX3xX3fxX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX20bxX1fxX1bxXe8xX3xX702xX518xX3xX5xX20bxX3xXe9xX2axXdxX3xX7xX332xX3xX5xX19xX3xX1fxX1bxX14xXdxX3xXf5xX20bxX3xXexX1xX298xX1fxX3xXexXe1xX380xX1fxX1bxX3xX4xX52xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX1fxX1xX20bxX3xX1bxXdxX6xX19xX3xX34xX34fxX4xX1xX3xX34xX38xX28xXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xX1f8xX518xX3xXe1xX26bxXexX3xX1fxX1xXdxX408xX28xX3xX6cxX2a7xX28xX3xXexX242xX3xX3fxX1xX41xX1fxX1bxX3xX4xX1xX4c9xX4xX3xX4xX1xX4c9xX1fxX3xX1c2xX28xX1fxX1bxX3xX3dexX28xX6xX1fxX1xX3xXf5xXdxX27xX4xX3xX71xX28xX6xX3xX34xX38xX28xX3xX4xX52xX6xX3xX55xX1bxX6xX1f1xX3xX4xX1xX19xX3xX34xX35xX3xX261xX518xX3xX5xX20bxX3xX3fxX1xXd9xX3xX1fxX30xX1fxX1bxX3xX1xX19xX20bxX1fxX3xXexX26bxXexX3xX4xX1dxX4xX3xX1bxXdxX6xX19xX3xX34xX34fxX4xX1xX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xXexX19xX1dxX1fxX3xX34xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX27xX1fxX1xX3xXexXe1xX3dbxX1fxX1bxX3xXbxX1xX14xXexX3xX261xX242xXdxX3xXf5xX25exXdxX3xX1xX27xX3xXexX1xX242xX1fxX1bxX3xX1fxX1bxX262xX1fxX3xX1xX20bxX1fxX1bxX3xX55xX1bxX6xX3xX1f1xX3xX1xX6xX6cxX3xXf5xXdxX27xX4xX3xXexXd5xX71xX3xX3fxXdxX2a7xX71xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX20bxX28xX3xX4xX1xX2axX3xX34xX38xX28xX3xX7x49bcxX1fxX3xX7xX20bxX1fxX1bxX3xX261xX2a7xX1fxX3xX4xX1dxX4xX3xX4xXd9xX1fxX1bxX3xX4xX52xX6xX3xX1fxX3dxX25exX4xX3xX1fxX20bxX6cxX3xX1bxXdxX2bbxX6xX3xX5xX46cxX4xX3xX1xX19xX14xXexX3xX261xX1daxX1fxX1bxX3xX1xX20bxX1fxX1bxX3xX1xXd9xXdxX3xX1bxX532xXbxX3xX1fxX1bxX28xX6cxX3xX1xXdxX491xX71xX3xXexXe1xX19xX1fxX1bxX3xXf5xX35xX1fxX1bxX3xX4xX1xXdxX2a7xX1fxX3xX7xX332xXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xX55xX1bxX262xX1fxX3xX1xX20bxX1fxX1bxX3xX261xX38xX28xX3xXexX3dxX3xXbb5xX220xX2cxX19xXe1xX1bxX6xX1fxX3xX4xX52xX6xX3xX2cxX2dxX3xX1bxX38xX1fxX3xX261xX262xX6cxX3xX3dxX25exX4xX3xXexX254xX1fxX1xX3xX5xX3dxX48axX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX3xXexX3dxX89exX1fxX1bxX3xX261xX3dxX89exX1fxX1bxX3xX20exX3xXexXe1xXdxX27xX28xX3xXexX1xX35xX1fxX1bxX3xX71xX74bxXdxX3xX1fxX1bxX20bxX6cxX3xX4xX52xX6xX3xX55xX1bxX6xX3xX261xX3adxX3xXe9xX34fxX3xX5xX19xX14xXdxX3xX1xX19xX20bxX1fxX3xXexX19xX20bxX1fxX3xX3fxX1xX680xXdxX3xXexX1xX34fxX3xXexXe1xX3dxX33exX1fxX1bxXe8xX3xX39dxXdxX25exXdxX3xX261xX38xX28xX3xXexX3dxX3xXf5xX408xX3xX4xX89exX3xXe9xXd9xX1fxX3xX261xX6xX1fxX1bxX3xX261xX34fxX1fxX1xX3xX1bxXdxX1dxX3xX34xX38xX28xX3xX1fxX1xX3dxX3xXexX1xX491xX3xX1fxX1bxX28xX4d2xX1fxX3xX4xX28xX1fxX1bxX3xX4xX52xX6xX3xX55xX1bxX6xX3xX3fxX1xX41xX1fxX1bxX3xX4xX518xX3xX7xXf1cxX1fxX1f1xX3xX34xX35xX3xX5xX19xX14xXdxX3xX34xX38xX28xX3xX4xX1xX254xX1fxX1xX3xX71xX20bxX3xX55xX1bxX6xX3xX1c2xX28xX26bxXexX3xX3fxX1xX678xX28xX3xXf5xX20bxX19xX3xX4xX1xX262xX28xX3xX49dxX28xX3xX261xX6xX1fxX1bxX3xX261xX3dxX48axX4xX3xX4xX1xX20bxX19xX3xXe9xX1dxX1fxX3xXf5xX25exXdxX3xX71xX25axX4xX3xX4xX1xXdxX2a7xXexX3xX3fxX1xX26bxX28xX3xX5xX25exX1fxXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xX2cxX1daxXexX3xX5xX38xX1fxX3xX1fxX2bbxX6xX1f1xX3xX4xX28xX1fxX1bxX3xX254xXexX3xX1xX89exX1fxX3xX7xX2f5xX3xX261xX678xX6cxX3xX1bxXdxX1dxX3xX5xX22xX1fxX3xX4xX6xX19xX3xX1xX89exX1fxXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xXcxX14xXdxX3xX7xX6xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX1fxX3dxX25exX4xX3xX3fxX1xX1dxX4xX3xX3fxX1xX41xX1fxX1bxX3xXexX1xX491xX3xX1fxX262xX1fxX1bxX3xX7xXd9xX1fxX3xX5xX3dxX48axX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX58xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xX2cxX1daxXexX3xX5xX2a1xX3xX34xX19xX3xX261xX1dxX1fxX1bxX3xX1fxX1xX4c9xX4xX3xXexX25exXdxX3xX4xX1xX19xX3xX4xX262xX28xX3xX1xX680xXdxX3xX1fxX20bxX6cxX3xX4xX1xX254xX1fxX1xX3xX5xX20bxX3xX261xX14xXdxX3xX34xX34fxX4xX1xX3xX1f8xXa02xX225xa8b4xX3baxX7exX2xX111xXe8xX3xX225xX20bxX19xX3xX71xX35xX6xX3xX224xX28xX262xX1fxX3xX1fxX30xX71xX3xXfdxX100xXfdxX100xX1f1xX3xXexX1xX33exXdxX3xX261xXdxX491xX71xX3xX34xX34fxX4xX1xX3xXe9xX4c9xXexX3xX261xX38xX28xX3xXe9xX35xX1fxX1bxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexXe1xX22xX1fxX3xX3dexX28xX6cxX3xX71xX41xX3xXexX19xX20bxX1fxX3xX4xX38xX28xX1f1xX3xX3fxX1xX41xX1fxX1bxX3xX6xXdxX3xX71xX28xX242xX1fxX3xX71xX28xX6xX3xX34xX38xX28xX3xXf5xXd5xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX27xX1fxX1xX3xXbxX1xX19xX1fxX1bxX3xXexX680xX6xX3xX261xX4d2xX1fxX1bxX3xX1fxX1bxX1xc0a8xX6xX3xX5xX20bxX3xX3fxX1xX41xX1fxX1bxX3xX6xXdxX3xX4xX38xX1fxX3xX261xX898xX3xX1c2xX30xX1fxX1bxX3xXf5xX20bxX3xX261xX2a7xX1fxX3xXf5xX30xX1fxX3xXbxX1xd784xX1fxX1bxXe8xX3xX225xX25exXdxX3xX1fxX1xX28xX3xX4xX38xX28xX3xX1bxXdxXd9xX71xX1f1xX3xX1bxXdxX1dxX3xX34xX38xX28xX3xX4xXd33xX1fxX1bxX3xX261xXdxX3xX1c2xX28xX242xX1fxX1bxXe8xX3xXcxX1xX298xX71xX3xX4xX1xX254xX3xXexXe1xX19xX1fxX1bxX3xX71xX1daxXexX3xXexX1xX33exXdxX3xX1bxXdxX6xX1fxX3xX1fxX1bxX4c9xX1fxX1f1xX3xX71xX25axX4xX3xX1bxXdxX1dxX3xX1bxXdxX6xX19xX3xX34xX34fxX4xX1xX3xX4xX52xX6xX3xc924xXf5xX20bxX1fxX1bxX3xX261xX10xX1fxd6a2xX3xXe1xX89exXdxX3xX1c2xX28xX242xX1fxX1bxX3xXf5xX35xX1fxX1bxX3xX262xX71xXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xX702xX2a7xX1fxX3xX5xX3dxX48axXexX3xXa02xX220xXa04xX1f8xX3xXf5xX20bxX3xX4xX1dxX4xX3xX1fxX1xX20bxX3xX7xXd9xX1fxX3xX1c2xX28xX26bxXexX3xX5xX25exX1fxX3xX1fxX1bxX19xX20bxXdxX3xX3fxX1xX242xXdxX3xX203xX1fxX1xX518xX71xX3xXa02xX220xXa04xX1f8xb46dxX206xX3xX4xX4c9xXexX3xX1bxXdxXd9xX71xX3xX71xX14xX1fxX1xX3xX7xXd9xX1fxX3xX5xX3dxX48axX1fxX1bxX3xX261xX491xX3xX1xX74bxX3xXexXe1xX48axX3xX1bxXdxX1dxXe8xX3xX1f8xX1dxX4xX3xX1fxX3dxX25exX4xX3xX1fxX20bxX6cxX3xX261xX3adxX3xX1bxXdxX2bbxX3xX71xX49xX4xX3xXexXdxX22xX28xX3xX7xXd9xX1fxX3xX1c2xX28xX26bxXexX3xX2axX3xX71xX25axX4xX3xXexX1xX26bxXbxX3xX3fxX491xX3xXexX3dbxX3xX261xX518xX3xXf5xX20bxX3xX4xX1xX4f7xX3xX34xX38xX1fxX3xX34xX38xX1fxX3xXexX30xX1fxX1bxX3xX7xXd9xX1fxX3xX5xX3dxX48axX1fxX1bxX3xXexXe1xX2axX3xX5xX14xXdxX3xXf5xX20bxX19xX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX261xX19xX14xX1fxX3xX1bxX38xX1fxX3xX261xX262xX6cxX1f1xX3xX1fxX1bxX6xX6cxX3xX4xXd9xX3xX3fxX1xXdxX3xX1fxX1xX28xX3xX4xX38xX28xX3xXf5xX408xX3xX34xX38xX28xX3xXf5xX20bxX3xX1c2xX30xX1fxX1bxX3xXbxX1xX49xX4xX3xX1xX4d2xXdxX3xX7xX25exX71xX3xX1xX89exX1fxX3xX34xX332xX3xX3fxXdxX2a7xX1fxXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xX0xXdxX71xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX71xX7xX7exXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xXdxX3xX7xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX3xX1fxX1xXdxX22xX1fxX3xX5xXdxX27xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXexX30xX1fxX1bxX3xX34xX35xX3xX1xX38xX28xX3xX1fxX1xX3dxX3xX3fxX1xX41xX1fxX1bxX3xX7xX46xX3xX34xX49xX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX3xX4xX52xX6xX3xX55xX1bxX6xX58xX3xX1xXd5xX1fxX1xX3xXd9xX1fxX1xX3xXfdxXaxX3xX7xXe1xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXe8xXe9xX6xX19xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX19xX6xXe8xXf5xX1fxX5axX1fxX10xXfaxX7xX5axXfdxXfdxX2xX100xX5axX2xX103xX103xX34xX100xXfdxX100xX100xX2xX100xX10cxXexX2xX2xX6a2xX3c7xX5xXfdxXe8xX115xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xX7xX6xX19xX3xX1bxXdxX1dxX3xX1fxX1xXdxX22xX1fxX3xX5xXdxX27xX28xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXexX30xX1fxX1bxX3xX34xX35xX3xX1xX38xX28xX3xX1fxX1xX3dxX3xX3fxX1xX41xX1fxX1bxX3xX7xX46xX3xX34xX49xX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX3xX4xX52xX6xX3xX55xX1bxX6xX58xXaxX3xX34xX6xXexX6xX7exXbxX1xX19xXexX19xX7exX19xXe1xXdxX1bxXdxX1fxX6xX5xX7exX7xXe1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX185xX5axX5axX4xX34xX1fxXdxX71xX1bxXe8xXf5xXdxX10xXexX1fxX6xX71xXbxX5xX28xX7xXe8xXf5xX1fxX5axXexX19fxXfdxX100xX5axX28xXbxX5xX19xX6xX34xX10xX34xX5axXdxX1adxX34xX7xX7xX5axXfdxX100xXfdxXfdxX1b6xX100xX10cxX1b6xX2xX10cxX5axX1bxXdxX6xX1b6xX1fxX1xXdxX10xX1fxX1b6xX5xXdxX10xX28xX1b6xX71xX6cxXe8xX115xXbxX1bxXaxX3xX5axX12xX69xX89exX71xX3xX34xX38xX28xX3xXexX1xX41xX3xXexX14xXdxX3xX1bxXdxX2a7xX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX3xX3b9xX19xX28xXexX1xX3xX69xX10xX5xXe1xXdxX34xX1bxX10xX3xX2axX3xX1xX14xXexX3xXa22xX10xXe1xX1fxX1f1xX3xXe9xX6xX1fxX1bxX3xX1f8xX6xX5xXdxX1cbxX19xXe1xX1fxXdxX6xX3xX203xX2cxX2dxX206xX3xX1fxX1bxX20bxX6cxX3xXfdxX19fxX5axXfdxX5axXfdxX100xXfdxXfdxXe8xX3xX203xX219xX1fxX1xX185xX3xX1e9xX21fxX220xX5axXcxXcxX224xX225xX55xX206xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xX55xX1bxX6xX3xX4xXd33xX1fxX1bxX3xX5xX20bxX3xX71xX1daxXexX3xXexX1xX20bxX1fxX1xX3xXf5xXdxX22xX1fxX3xX4xX52xX6xX3xXa02xX220xXa04xX1f8xX132cxXe8xX3xX3baxX19xX3xX261xX518xX1f1xX3xX3fxX1xX242xXdxX3xX1fxX20bxX6cxX3xX7xX2f5xX3xX3fxX1xX41xX1fxX1bxX3xXf5xX1daxXdxX3xXf5xX20bxX1fxX1bxX3xX12bfxX1bxXdxXd9xXdxX3xX4xX25axX28xX12c8xX3xXexX1xX34fxX3xXexXe1xX3dxX33exX1fxX1bxXe8xX3xX3b9xX6xX28xX34xXdxX3xX1e9xXe1xX6xXe9xXdxX6xX3xX261xX3adxX3xX1fxX518xXdxX3xXe1xad51xX3xXexXe1xX19xX1fxX1bxX3xX1fxX1xXdxX408xX28xX3xXexX1xX1dxX1fxX1bxX3xX1fxX1bxX6xX6cxX3xXexX3dbxX3xXexXe1xX3dxX25exX4xX3xX3fxX1xXdxX3xX4xX28xX1daxX4xX3xX1c2xX28xX1fxX1bxX3xX261xX1daxXexX3xXe9xX35xX1fxX1bxX3xXbxX1xX1dxXexX1f1xX3xXe1xX9bbxX1fxX1bxX3xX1fxX1xX518xX71xX3xX1fxX20bxX6cxX3xX3fxX1xX41xX1fxX1bxX3xX4xX518xX3xX3fxX2a7xX3xX1xX19xX14xX4xX1xX3xX7xX25exX71xX3xX1fxX262xX1fxX1bxX3xX7xXd9xX1fxX3xX5xX3dxX48axX1fxX1bxXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xXcxX28xX6cxX3xX1fxX1xXdxX22xX1fxX1f1xX3xX4xX1xX254xX1fxX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX12bfxX7xX4c9xXexX3xX261xX1dxX12c8xX3xX261xX518xX3xX4xX52xX6xX3xXa02xX220xXa04xX1f8xX132cxX3xX261xX3adxX3xX4xX518xX3xX34xX26bxX28xX3xX1xXdxX27xX28xX3xXe1xX14xX1fxX3xX1fxX25axXexXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xXcxXe1xX19xX1fxX1bxX3xX71xX1daxXexX3xX34xXdxXb45xX1fxX3xXe9xXdxX2a7xX1fxX3xX3fxX1xX518xX3xX1xXdxX491xX28xX3xXf5xX20bxX19xX3xX261xX38xX28xX3xXexX28xX38xX1fxX3xX1fxX20bxX6cxX1f1xX3xX702xX14xXdxX3xX7xX25axX3xX1f8xX1dxX4xX3xXcxXdxX491xX28xX3xXf5xX3dxX89exX1fxX1bxX3xX3dexX28xX242xX4xX3xX1e9xXe1xX298xXbxX3xXcxX1xX242xX1fxX1bxX3xX1fxX1xX26bxXexX3xX203xX2c5xX1e9xXa04xX206xX3xXexX14xXdxX3xX2cxX2dxX3xXexXe1xXd9xX3xX5xX33exXdxX3xX1xX3adxX1fxX1bxX3xXexXdxX1fxX3xX1f8xX55xX55xX3xXe1xX9bbxX1fxX1bxX3xX1fxX3dxX25exX4xX3xX1fxX20bxX6cxX3xX71xX28xX242xX1fxX3xXexX30xX1fxX1bxX3xX7xXd9xX1fxX3xX5xX3dxX48axX1fxX1bxX3xX34xX38xX28xX3xXf5xX20bxX3xX7xX2f5xX3xX3fxX1xX28xX6cxX2a7xX1fxX3xX3fxX1xX254xX4xX1xX3xX4xX1dxX4xX3xX261xX242xXdxX3xXexX1dxX4xX3xXexXe1xX19xX1fxX1bxX3xXa02xX220xXa04xX1f8xX132cxX3xX5xX20bxX71xX3xX1fxX1xX3dxX3xXf5xX298xX6cxXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xX55xX1xX3dxX1fxX1bxX3xX7xX6xX28xX3xX261xX518xX1f1xX3xX69xX1daxX3xXexXe1xX3dxX2axX1fxX1bxX3xX55xX30xX1fxX1bxX3xX5xX3dxX48axX1fxX1bxX3xXf5xX20bxX3xX4xX89exX3xX7xX2axX3xX1xX14xX3xXexX38xX1fxX1bxX3xX4xX52xX6xX3xX2c5xX1e9xXa04xX3xX5xX14xXdxX3xXf5xXdxX2a7xXexX3xXexXe1xX22xX1fxX3xXexXe1xX6xX1fxX1bxX3xXcxXfaxXdxXexXexX10xXe1xX3xX4xX1dxX3xX1fxX1xX262xX1fxX3xXe1xX9bbxX1fxX1bxX3xX3dexX28xX242xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX1fxX20bxX6cxX3xX7xX2f5xX3xXexX28xX262xX1fxX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX1xX680xX6xX3xXexX1xX28xX298xX1fxX3xXa02xX220xXa04xX1f8xX132cxX3xXf5xX20bxX3xXexX3dbxX1fxX1bxX3xXe9xX3dxX25exX4xX3xX1fxX262xX1fxX1bxX3xX7xXd9xX1fxX3xX5xX3dxX48axX1fxX1bxXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xX3b9xX6xX28xX3xX261xX518xX1f1xX3xX69xX1daxX3xX3baxX38xX28xX3xX71xX680xX3xX11a7xXe1xX6xX3dexX3xX5xX14xXdxX3xX4xX1xX19xX3xXe9xXdxX2a7xXexX3xX4xX1dxX4xX3xX1fxX1xX20bxX3xX5xX3adxX1fxX1xX3xX261xX14xX19xX3xX4xX52xX6xX3xX1xX380xX3xX261xX3adxX3xX1xX380xXbxX3xXf5xX20bxX3xX1fxX1xX26bxXexX3xXexXe1xX254xX3xX4xX1dxX4xX3xX261xX242xXdxX3xXexX1dxX4xX3xXa02xX220xXa04xX1f8xX132cxX3xX1fxX22xX1fxX3xX4xX262xX1fxX3xXe9xX9bbxX1fxX1bxX3xX1bxXdxX2bbxX6xX3xX4xX28xX1fxX1bxX3xXf5xX20bxX3xX4xX38xX28xX3xX261xX491xX3xX898xX1fxX3xX261xX34fxX1fxX1xX3xXexX1xX34fxX3xXexXe1xX3dxX33exX1fxX1bxXe8xX3xXcxX25exXdxX3xX1xXdxX27xX1fxX3xXexX14xXdxX1f1xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX254xX1fxX3xX1xXdxX27xX28xX3xX4xX52xX6xX3xXa02xX220xXa04xX1f8xX132cxX3xX261xX6xX1fxX1bxX3xX3fxX1xX1dxX3xXexXe1xX1dxXdxX3xX4xX1xXdxX408xX28xX3xXf5xX20bxX3xXexX1xXdxX2a7xX28xX3xXe1xX1678xX3xXe1xX20bxX1fxX1bxXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12x7e67xXdxX27xX28xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX41xX1fxX1bxX3xXexX6cxX3xX1fxX30xX1fxX1bxX3xX5xX3dxX48axX1fxX1bxX3xX2cxX2dxX3xX4xX518xX3xXexX1xX491xX3xX1bxXdxX46cxXbxX3xX7xX25axX4xX58xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xX55xX1bxX6xX3xX5xX20bxX3xX1fxX1xX20bxX3xX7xXd9xX1fxX3xX1c2xX28xX26bxXexX3xX34xX38xX28xX3xX5xX25exX1fxX3xXexX1xX25axX3xX1xX6xXdxX3xXexXe1xX22xX1fxX3xXexX1xX2a7xX3xX1bxXdxX25exXdxX3xXf5xX20bxX19xX3xX1fxX30xX71xX3xXfdxX100xXfdxX2xX1f1xX3xXe9xX89exX71xX3xXe1xX6xX3xX111xX1f1xX103xX3xXexXe1xXdxX27xX28xX3xXexX1xX35xX1fxX1bxX5axX1fxX1bxX20bxX6cxXe8xX3xX55xX1xX3dxX1fxX1bxX3xX2cxX2dxX3xX261xX25axX1fxX1bxX3xX7xX242xX3xX2xX3xXf5xX25exXdxX3xX2xX100xX1f1xXfdxX3xXexXe1xXdxX27xX28xX3xXexX1xX35xX1fxX1bxX5axX1fxX1bxX20bxX6cxXe8xX3xX1f8xX1dxX4xX3xX4xX41xX1fxX1bxX3xXexX6cxX3xX2cxX2dxX3xX3fxX1xX41xX1fxX1bxX3xX4xX38xX1fxX3xXexX28xX262xX1fxX3xXexX1xX52xX3xX4xX1dxX4xX3xX71xX49xX4xX3xXexXdxX22xX28xX3xX7xXd9xX1fxX3xX1c2xX28xX26bxXexX3xX261xX3dxX48axX4xX3xX3dexX28xX242xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX3fxX1xX1dxX4xX3xXe9xX4c9xXexX3xX261xXdxX3xXe9xX28xX1daxX4xX3xXexX1xX10xX19xX3xX1fxX1xX3dxX3xXa02xX220xXa04xX1f8xX132cxXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xX3baxX35xX3xXf5xX298xX6cxX1f1xX3xX4xX1dxX4xX3xX1fxX1xX20bxX3xX7xXd9xX1fxX3xX1c2xX28xX26bxXexX3xX34xX38xX28xX3xX4xX52xX6xX3xX2cxX2dxX3xX3fxX1xX41xX1fxX1bxX3xXexX1xX491xX3xX1xX19xX532xX4xX3xX7xX2f5xX3xX3fxX1xX41xX1fxX1bxX3xX5xX26bxXbxX3xX261xX38xX6cxX3xX3fxX1xX19xXd9xX1fxX1bxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX1bxXdxX2bbxX6xX3xX1fxX1xX28xX3xX4xX38xX28xX3xXf5xX20bxX3xX1fxX1bxX28xX4d2xX1fxX3xX4xX28xX1fxX1bxX1f1xX3xX71xX532xX4xX3xX34xX35xX3xX1xX380xX3xX4xX518xX3xXexX1xX491xX3xX3fxXdxX2a7xX71xX3xX261xX3dxX48axX4xX3xX1fxX1xXdxX408xX28xX3xXexXdxX408xX1fxX3xX1xX89exX1fxX3xX1fxX1xX33exX3xX1bxXdxX1dxX3xXf5xX20bxX3xX1fxX1xX28xX3xX4xX38xX28xX3xX261xX408xX28xX3xX5xX22xX1fxX3xX4xX6xX19xXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xX2cxX1daxXexX3xX5xX38xX1fxX3xX1fxX2bbxX6xX3xX2axX3xX261xX262xX6cxX1f1xX3xX1f8xXa02xX225xX11a7xX3baxX7exX2xX111xX3xX5xX14xXdxX3xX1bxX518xXbxX3xX71xX532xXexX3xX1fxX1xX3dxX3xX71xX1daxXexX3xX5xX2a1xX3xX34xX19xX3xX4xXd9xX1fxX3xXexXe1xX2axXe8xX3xX39dxXdxX242xX1fxX1bxX3xX1fxX1xX3dxX3xX1fxX1xXdxX408xX28xX3xX1fxX1bxX20bxX1fxX1xX3xX4xX41xX1fxX1bxX3xX1fxX1bxX1xXdxX27xXbxX3xXexXe1xX19xX1fxX1bxX3xXexX1xX33exXdxX3xX3fx73b0xX3xX261xX14xXdxX3xX34xX34fxX4xX1xX1f1xX3xX4xX1dxX4xX3xX1fxX1xX20bxX3xX7xXd9xX1fxX3xX1c2xX28xX26bxXexX3xX34xX38xX28xX3xX261xX6xX1fxX1bxX3xXf5xX298xXexX3xX5xX1daxX1fxX3xX261xX491xX3xXexXd5xX71xX3xX3fxXdxX2a7xX71xX3xX1fxX1xX262xX1fxX3xXf5xXdxX22xX1fxX3xXf5xX20bxX3xX1fxX1bxX28xX4d2xX1fxX3xX4xX28xX1fxX1bxX3xX4xX26bxXbxX3xXexX1xXdxX2a7xXexX3xXe9xX34fxX3xX4xX1xX28xX6cxX22xX1fxX3xX34xX49xX1fxX1bxXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xXcxXe1xX19xX1fxX1bxX3xX3fxX1xXdxX3xX261xX518xX1f1xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX41xX1fxX1bxX3xXexX6cxX3xX34xX38xX28xX3xX71xX680xX3xX4xX52xX6xX3xX2cxX2dxX3xXf5xX43exX1fxX3xX261xX6xX1fxX1bxX3xX4xX242xX3xXbxX1xX49xX4xX3xX1xX4d2xXdxX3xXexX1dxX4xX3xX261xX1daxX1fxX1bxX3xX4xX52xX6xX3xXf5xX49xX3xX1bxXdxX1dxX3xX34xX38xX28xX3xX12bfxXe1xX89exXdxX3xXexX1xd51axX1fxX1bxX3xX261xX25axX1fxX1bxX12c8xX3xXexXe1xX19xX1fxX1bxX3xX1fxX30xX71xX3xXfdxX100xXfdxX100xX1f1xX3xXf5xX242xX1fxX3xX5xX20bxX3xX3fxX1xX2axXdxX3xX261xX38xX28xX3xX4xX1xX19xX3xX71xX1daxXexX3xX5xX19xX14xXexX3xX4xX1dxX4xX3xXf5xX49xX3xXbxX1xX1dxX3xX7xXd9xX1fxX3xXexXe1xX19xX1fxX1bxX3xX1fxX1bxX20bxX1fxX1xX3xX4xX41xX1fxX1bxX3xX1fxX1bxX1xXdxX27xXbxXe8xX3xX237xXdxX27xX28xX3xX7xX28xX26bxXexX3xX4xX898xX3xXbxX1xXdxX2a7xX28xX3xX4xX52xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX41xX1fxX1bxX3xXexX6cxX3xX34xX38xX28xX3xX71xX680xX3xX5xX25exX1fxX3xX4xXd33xX1fxX1bxX3xX261xX3adxX3xXexX49xXexX3xX1xX298xX28xX3xX7xX19xX3xXf5xX25exXdxX3xXexX1xX34fxX3xXexXe1xX3dxX33exX1fxX1bxX3xXe1xX1daxX1fxX1bxX3xXexX898xX1fxX1bxX3xXexX1xX491xX3xX3fxX491xX3xXexX3dbxX3xX261xX518xXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xX55xX1bxX19xX20bxXdxX3xXe1xX6xX1f1xX3xX3fxX1xXdxX3xX5xX20bxX1fxX3xX7xX518xX1fxX1bxX3xXe9xXd9xX19xX3xXf5xX27xX3xX71xX41xXdxX3xXexXe1xX3dxX33exX1fxX1bxX3xX5xX22xX1fxX3xX4xX6xX19xX1f1xX3xXf5xX25exXdxX3xXexX3dxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX5xX20bxX3xX4xX1dxX4xX3xX1fxX1xX20bxX3xX7xXd9xX1fxX3xX1c2xX28xX26bxXexX3xX1fxX1xXdxX22xX1fxX3xX5xXdxX27xX28xX3xX1xX518xX6xX3xXexX1xX14xX4xX1xX1f1xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX41xX1fxX1bxX3xXexX6cxX3xX34xX38xX28xX3xX4xX52xX6xX3xX2cxX2dxX3xX4xX38xX1fxX3xX4xXd9xX1fxX1xX3xX1bxXdxX1dxX4xX3xXexXe1xX3dxX25exX4xX3xX3fxX1xXd9xX3xX1fxX30xX1fxX1bxX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX254xX1fxX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX71xX41xXdxX3xXexXe1xX3dxX33exX1fxX1bxX3xX4xX518xX3xXexX1xX491xX3xXd9xX1fxX1xX3xX1xX3dxX2axX1fxX1bxX3xX261xX2a7xX1fxX3xX1fxX1xX28xX3xX4xX38xX28xX3xX34xX38xX28xX3xXexXe1xX19xX1fxX1bxX3xXexX3dxX89exX1fxX1bxX3xX5xX6xXdxXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX19xX34xX6cxXaxX12xXcxX26bxXexX3xX4xXd9xX3xX1fxX1xX2bbxX1fxX1bxX3xX261xXdxX408xX28xX3xXexXe1xX22xX1fxX3xX4xX20bxX1fxX1bxX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xX26bxX6cxX3xX1bxXdxX1dxX3xX34xX38xX28xX3xXf5xX20bxX3xX3fxX1xX254xX3xX261xX242xXexX3xX4xX518xX3xX71xX242xXdxX3xX5xXdxX22xX1fxX3xX1xX27xX3xX1fxX1xX3dxX3xXexX1xX2a7xX3xX1fxX20bxX19xX3xXf5xX25exXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX7xX332xX3xX3fxXdxX27xX1fxX3xX261xX34fxX6xX3xX4xX1xX254xX1fxX1xX3xXexXe1xX34fxX1f1xX3xX261xX14xXdxX3xX34xX34fxX4xX1xX1f1xX3xX1xX19xX14xXexX3xX261xX1daxX1fxX1bxX3xX3fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXf5xX20bxX3xX1fxX1xXdxX408xX28xX3xX1xX89exX1fxX3xXexX1xX2a7xX3xX1fxX2bbxX6xXe8xX3xX225xX408xX3xX5xX2a1xX3xXexX1xX28xX6cxX2a7xXexX1f1xX3xXexX26bxXexX3xX4xXd9xX3xX4xX1xX4f7xX3xX261xX89exX1fxX3xXexX1xX28xX38xX1fxX3xX5xX20bxX3xXf5xX26bxX1fxX3xX261xX408xX3xX4xX28xX1fxX1bxX3xXexX1xX26bxXbxX1f1xX3xX4xX38xX28xX3xX4xX6xX19xXe8xX3xX55xX1xX3dxX1fxX1bxX3xX1fxX1xX2bbxX1fxX1bxX3xX7xX332xX3xX3fxXdxX27xX1fxX3xX4xX518xX3xX3dexX28xX6cxX3xX71xX41xX3xXf5xX20bxX3xX7xX25axX4xX3xXd9xX1fxX1xX3xX1xX3dxX2axX1fxX1bxX3xX5xX25exX1fxX3xX1fxX1xX3dxX3xXf5xX298xX6cxX3xX254xXexX3xX3fxX1xXdxX3xX1fxX20bxX19xX3xX261xX89exX1fxX3xX1bxXdxXd9xX1fxX3xX1fxX1xX3dxX3xX5xX2a1xX3xXexX1xX28xX6cxX2a7xXexX3xX261xX408xX3xXe1xX6xXe8xX5axXe8xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e9xX28xXexX1xX19xXe1xXaxX12xX203xXcxXcxX224xX225xX55xX5axX225xXdxX10xXexX1fxX6xX71xX132cxX206xX0xX5axXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)