Đêm 13-3, không khí lạnh ảnh hưởng đến Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện một khối không khí lạnh mới đang di chuyển xuống phía Nam.
f2c4x13020x13d8cxf5d1x15008x1849ex108a6xf2f1x17a8dxX7x18492x11227x11a20x1301bx1506cx17001xX5x1185dxXaxfb9fxfcc9x119ccx11197xX3xX2x1051ax138baxX18x17f74xX3x160b9xX1x13b1bx13e0cx15b80xX3xX1dxX1x1074dxX3xX5x1494dxX20xX1xX3x179f8xX20xX1xX3xX1x10b87x1440bxX20xX21xX3x183f0x144f8xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3x101e1x156cbxX6xX0x15a11xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX10xX6x14c86xXaxX12xXcx12daax11077xX20xX21xX3xXex139e9xX15xX3x174cbx13683xX3x1274cx10597x186b1xX3x1347fxX1xX25xX3xXexX31x17de3xX20xX21xX3xXcxX1xX5bxfdf3xX3x10739x102bexX20xX3x167d1xX5bx138d1xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX4xX1xX68xX3xX66xXdxX37xXexX1bxX3xX1xXdx1477axX20xX3xX15x12bb2xXexX3xX1dxX1xX7fxXdxX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX3xX1dxX1xX25xX3xX5xX28xX20xX1xX3xX15x11abexXdxX3xX36xX6xX20xX21xX3xX56xXdxX3xX4xX1xX5bx14cbex14ec1xX20xX3xf8a9xX5bxX7fxX20xX21xX3xXbxX1xX25xX6xX3x169c3xX6xX15x1882exX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18690xX10xX20xXexX10xX5axXaxX12xX0xXdxX15xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xXexX1xX5bxX15xX66xX3xXdxXdexX10xX20xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexXbcxX5xX10xX9xXax165e2xXdxX56xXexX1x184c8xX3x13a2ax13134xX111xXbxXc0x11ff0xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX10exX3xfc21xX111xX111xXbxXc0xX115xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX44xX44xXdxXcexX66xX6xX68xXexX1xX6xX20xX1xX1xX68xX6xXcexX79xX20xX44xX20xX10xX109xX7xX44xff88xX111xX2xX111xX44xX2xX111x1327axX56xX14bxX111x13f96xX144x10666xX111xX11fxXex12d60xX110xX18xX110xX5xX144xX19xX2xX111xX14bxX56xX18xX111xX14fxX11fxX151xX14bxX110xXexX18xX151xX155xX144xX5xX11fxX19xX6xXcex16071xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX18xX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX3xX1dxX1xX25xX3xX5xX28xX20xX1xX3xX2cxX20xX1xX3xX1xX31xX32xX20xX21xX3xX36xX37xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX40xX41xX6xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxX68xX20xXaxX12x17f1cxX20xX1xX3xX15xXdxX20xX1xX3xX1x136e6xX6xXcexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15901xX68xX56xXbcxXaxX12xX63xX64xX3xX66xX67xX68xX1bxX3xX36xX14xX15xX3xX20xX6xXbcxX3x12286xX2xX18xX19xX18x14774xX3xX79x15fa8xX3xX7xX67xX20xX21xX3xX7xXaexX15xX3xX15xX6xXdxX3xX1f9xX2xX11fxX19xX18xX1fexX3xX66xX96xX3xXbxX1x1101axX20xX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX3xX1dxX1xX25xX3xX5xX28xX20xX1xX3xX20xX201xXbcxX3xX7xf4a3xX3xX2cxX20xX1xX3xX1xX31xX32xX20xX21xX3xX36xX37xX20xX3xXexX1x129b9xXdxX3xXexXdxX37xXexX3xX1dxX1xX5bxX3xX79xX64xX4xX3xXexfa50xX20xX1xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX40xX41xX6xXcexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e3xX68xX56xXbcxXaxX12xX63xX68xX3xX2cxX20xX1xX3xX1xX31xX32xX20xX21xX3xX4x15cf5xX6xX3xX4xX287xX6xX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX3xX1dxX1xX25xX3xX5xX28xX20xX1xX1bxX3xX36xX14xX15xX3xX2xX18xX3xX79xX201xX3xX20xX21xX201xXbcxX3xX2xX11fxX19xX18xX19xX144xX111xX144xX111xX3xX32xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX40xX41xX6xX3xX4xX41xX3xX15xX31xX6xX1bxX3xX15xX31xX6xX3xX5axX201xX68xX3xX79xX201xX3xX5axX2cxXdxX3xX5axX67xX4xX3xX4xX41xX3xX56xX1fxX20xX21xX3xX1f9xXcxX5axX68xX20xX21xX3xX4x124cexX20xX3xX56xX1fxX20xX21xX3xX4x18374xX20xX3xX36x116b7xX3xXbxX1x109f9xX20xX21xX3xX4xX41xX3xX21xXdxX41xX3xX21xXdxX21cxXexX3xX15xX28xX20xX1xX1bxX3xX7x10433xXexX1bxX3xXexX7fxX3xX5xX7fxX4xX3xX79xX201xX3xX15xX31xX6xX3xX36xX67xX1bxX3xXexX5axX14xX20xX3xX1e3xXdxXbdxX20xX3xX4xX41xX3xX5xX7fxX4xX3xXc0xX68xX67xXbcxX3xX79xX201xX3xX7xX41xX20xX21xX3xX4xX6xX68xX1fexXcexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e3xX68xX56xXbcxXaxX12xXcx13477xX3xX36xX14xX15xX3xX20xX6xXbcxX3xX1f9xX2xX18xX19xX18xX1fexX3xX21xXdxX41xX3xX4xX1xX5bxXbcxXbdxX20xX3xX1xX31xXaexX20xX21xX3xX13xX1fxX20xX21xX3xX66x16c6bxX4xX3xXexX5axX14xX20xX3xX36xf8b6xXexX3xX5xXdxX2fbxX20xX3xX4xX396xXbxX3xX144xX1bxX3xX4xX396xXbxX3xX18xX115xX3xX79xX10xX20xX3xX66xXdxXbdxX20xX3xX4xX396xXbxX3xX11fxX1bxX3xX20xX21xX68xX201xXdxX3xX1dxX1xX2eexXdxX3xX4xX396xXbxX3xX110xX1bxX3xX21xXdxX21cxXexX3xX4xX396xXbxX3xX155xX1bxX3xX1e3xXdxXbdxX20xX3xX36xX96xX20xX21xXcexX3xXcbxX1xXdxX92xXexX3xX36xX96xX3xX1dxX1xX1fxX20xX21xX3xX1dxX1xX25xX3xXexX1xX396xXbxX3xX20xX1xX396xXexX3xX4xX41xX3xXexX1xXbdxX3xXc0xX5bxX7fxX20xX21xX3xX2xX151xX3x15718xX3xX144xX111xX3xX36xX96xX3xXdexX1bxX3xXexX5axX245xXdxX3xXexX5axX32xX3xX5axX316xXexXcexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx147a8xX5bxXexX1xX68xX5axXaxX12x123bcx10ce1xX0xX44xXbxX12
PV