Ngoại trưởng Israel và Tổng thống Ai Cập thảo luận an ninh khu vực
Ngày 9/12, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid hội kiến Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi trong khuôn khổ chuyến công du hiếm hoi tới Ai Cập để thảo luận về tình hình Dải Gaza của Palestine và chương trình hạt nhân của Iran.
bd22x11000x1154exd2bexc4b1xe73dxd099x13e12x11a6dxX7xf546x1144cxefc4xcb74x143e9xcbaaxX5xfe54xXaxdc11xccbaxe1c0xfd31x11d28xXdxX3xXexfda5x126a4x1393dxd32exX14xX3x131f4xX7xX1axX6xX10xX5xX3x1477axcbfaxX3xXcxed3axX1dxX14xX3xXexX1xe8a5xX1dxX14xX3xca66xXdxX3xd70ax106c9xXbxX3xXexX1xd0e9xX15xX3xX5x13dd2xX39xX1dxX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3x13a55xX1xX42xX3xX27xe2e6xX4xX0x138caxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10afbxX10xX6x1146fxXaxX12xX13xX14xX28xf3dexX3xfafdxX56xX2x129a0x12760xX3xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX20xX7xX1axX6xX10xX5xX3xd64dxX6xXdxX1axX3x139b3xX6xXbxXdxX68xX3xX1x10a09xXdxX3xX4exXdx115fbxX1dxX3xXcxX2bxX1dxX14xX3xXexX1xX31xX1dxX14xX3xX35xXdxX3xX38xX39xXbxX3xX35x11b3cxX68xX10xX5xX3x13f6exX6xXexXexX6xX1xX3xX6xX5x12a5dx118d6xXdxX7xXdxX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xX4exX1xX42x10914xX1dxX3xX4exX1xX2bxX3xX4xX1xX42xX6exX9bxX1dxX3xX4xXcexX1dxX14xX3xX68xX42xX3xX1xXdxX9bxe123xX3xX1xX15xXdxX3xXex11ee3xXdxX3xX35xXdxX3xX38xX39xXbxX3x14cf0x14e2cxX3xXexX1xX3exX15xX3xX5xX42xX39xX1dxX3xX27x10ad7xX3xXex123a6xX1dxX1xX3xX1xX109xX1dxX1xX3xcb53xX3exXdxX3xe325xX6xc6a1xX6xX3xX4xf3b4xX6xX3xc631xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xX3xX27xX28xX3xX4xX1xX1bxed0exX1dxX14xX3xXexX1axX109xX1dxX1xX3xX1xX16xXexX3xX1dxX1x127ffxX1dxX3xX4xX11cxX6xX3xX20xX1axX6xX1dxc656xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxff97xX15xX68xX6exXaxX12xX0xXdxXe7xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXe7xX7xXbfxXbxX1xX15xXexX15xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX20xX7xX1axX6xX10xX5xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX1dxX14xX3xXexX1xX31xX1dxX14xX3xX35xXdxX3xX38xX39xXbxX3xXexX1xX3exX15xX3xX5xX42xX39xX1dxX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX4exX1xX42xX3xX27xX53xX4xX3xX1xX109xX1dxX1xX3xX3exX1dxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX56xX56xXdxX14axXb1xX6xX15xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX15xX6xX14axX27xX1dxX56xX1dxX10x135bfxX7xX56xX73xX2xf8d8xX70xX56xX2x11555xX1f0xX68xc5eexef6fx1254exdebexX1f6xX1f3xX2xXexX1ecxX1f4x112f2xX70xX5xX2xX14axf178xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX20xX7xX1axX6xX10xX5xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX1dxX14xX3xXexX1xX31xX1dxX14xX3xX35xXdxX3xX38xX39xXbxX3xXexX1xX3exX15xX3xX5xX42xX39xX1dxX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX4exX1xX42xX3xX27xX53xX4xXaxX3xX68xX6xXexX6xXbfxXbxX1xX15xXexX15xXbfxX15xX1axXdxX14xXdxX1dxX6xX5xXbfxX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x10144xX56xX56xX4xX68xX1dxXdxXe7xX14xX14axX27xXdxX10xXexX1dxX6xXe7xXbxX5xX42xX7xX14axX27xX1dxX56xXexX1fdxX73xX1f4xX56xX42xXbxX5xX15xX6xX68xX10xX68xX56xe6fdxc708xX7xX295xX6exX56xX73xX1f4xX73xX2x13b71xX2xX73xX29fxX1f4xX70xX56xX6xXdxX29fxX4xX6xXbxXdxX7xX1axX6xX5xX10xX14axX202xXbxX14xXaxX3xX56xX12xX13xX14xX15xX16xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX14xX3xX20xX7xX1axX6xX10xX5xX3xX8axX6xXdxX1axX3xX8fxX6xXbxXdxX68xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX1dxX14xX3xXexX1xX31xX1dxX14xX3xX35xXdxX3xX38xX39xXbxX3xX35xXb1xX68xX10xX5xX3xXb6xX6xXexXexX6xX1xX3xX6xX5xXbfxXc0xXdxX7xXdxX14axX3x10dc6xX13xX14xX42xef2cxX1dxX26exX3xXexXdxXe7xX10xX7xX15xX296xXdxX7xX1axX6xX10xX5xX14axX4xX15xXe7xdcbexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX15xX68xX6exXaxX12xX35xXdxX3xX38xX39xXbxX3xX5xX28xX3xX1dxX1bxXeexX4xX3xX35xX1axX6xXb1xX3xXf8xfa11xX42xX3xXexXdxcfd5xX1dxX3xX4ex108d5xX3xXexX1xe465xX6xX3xXexX1xX42xX39xX1dxX3xX1xf0a6xX6xX3xXb1xX109xX1dxX1xX3xX27xXeexXdxX3xX13xX1xX28xX3xX1dxX1bxXeexX4xX3xX112xX15xX3xXcxX1xe3cdxXdxX3xXexd823xX3xX1dxd14bxXe7xX3xX2xX70xX1f0xX70xX74xX3xX7xX6xX42xX3xX1dxX1xXdxX106xX42xX3xXexX1xX39xXbxX3xX4ex13805xX3xc0e7xX42xX1dxX14xX3xXf8xX96xXexX14axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX15xX68xX6exXaxX12xXcxX1axX34dxX1dxX3xXe7xX16xX1dxX14xX3xX39bx10e6axX3xX1xX96xXdxX3xXcxX1e7xXdxXexXexX10xX1axX74xX3xXcexX1dxX14xX3xX8fxX6xXbxXdxX68xX3xXb1xX28xX6exX3xXexX355xX3xf5afxX4xX3exXe7xX3xX12fxX1dxX3xXcxX2bxX1dxX14xX3xXexX1xX31xX1dxX14xX3xXc0xXdxX7xXdxX3xXf8xX3c4xX3xXf8xefe4xX1dxX14xX3xX14xX400xXbxX3xX4xX1xX15xX3xX1xX35fxX6xX3xXb1xX109xX1dxX1xX3xX4exX1xX42xX3xX27xX53xX4xX3xX27xX28xX3xX295xX42xX6xX1dxX3xX1x11102xX3xX14xXdxe6dbxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1dxX1bxXeexX4xX14axebbexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX15xX68xX6exXaxX12x12a6fxX1dxX14xX3xXf8xX3c4xX3xXexX1axX6xX15xX3xXf8xX2bxXdxX3xX27xXeexXdxX3xXcxX2bxX1dxX14xX3xXexX1xX31xX1dxX14xX3xX35xXdxX3xX38xX39xXbxX3xX27xX106xX3xX3e4xX4xX1xX1bxX12fxX1dxX14xX3xXexX1axX109xX1dxX1xX3xX4exXdxX1dxX1xX3xXexX9bxX3xX27xX109xX3xX1xX35fxX6xX3xXb1xX109xX1dxX1xX436xX3xX4xX1xX15xX3xX112xX3exXdxX3xX116xX6xX118xX6xX3xX27xX28xX3xX1dxX1xX42axX1dxX14xX3xXb1xX1bxXeexX4xX3xXe7xX28xX3xX38xX1x113eexX1dxX1xX3xXbxX1xX11cxX3xX20xX7xX1axX6xX10xX5xX3xXexX1xX53xX4xX3xX1xXdxX426xX1dxX3xX5xXdxX34dxX1dxX3xX295xX42xX6xX1dxX3xXf8xX9bxX1dxX3xX27x14e81xX1dxX3xXf8xX106xX3xX11fxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xX14axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX15xX68xX6exXaxX12xfcd1xX380xX1dxX3xXbxX1xX35fxX1dxX14xX3xXcxX2bxX1dxX14xX3xXexX1xX31xX1dxX14xX3xX35xXdxX3xX38xX39xXbxX3xX4xX1xX15xX3xXb1xXdxX9bxXexX3xX27xX4e0xX1dxX3xXf8xX106xX3xX11fxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xX3xX5xX28xX3xX1bxX42xX3xXexXdxX34dxX1dxX3xX4xX11cxX6xX3xX35xXdxX3xX38xX39xXbxX14axX3xXcxX2bxX1dxX14xX3xXexX1xX31xX1dxX14xX3xXc0xXdxX7xXdxX3xX1dxX1xX4e0xX1dxX3xXe7xX16xX1dxX1xX26exX3xX3e4xX35xXdxX3xX38xX39xXbxX3xXexXdxX9bxXbxX3xXexd66dxX4xX3xX4xX379xX4xX3xX1dx140c0xX3xX5xX53xX4xX3xX1dxX1x12bbcxXe7xX3xXf8xX16xXexX3xXf8xX1bxcd84xX4xX3xX1dxX106xX1dxX3xX1xX35fxX6xX3xXb1xX109xX1dxX1xX3xXexX15xX28xX1dxX3xX68xXdxX426xX1dxX3xX27xX28xX3xX4xX1xX4b8xX1dxX1xX3xXf8xX379xX1dxX14xX3xXexX16xXdxX3xXcxX1axX42xX1dxX14xX3x119fcxXcexX1dxX14xX3xX68xX53xX6xX3xXexX1axX34dxX1dxX3xX14xXdxX3exXdxX3xXbxX1xX379xXbxX3xX1xX6xXdxX3xX1dxX1xX28xX3xX1dxX1bxXeexX4xX14axX436xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX15xX68xX6exXaxX12xX44cxX1dxX14xX3xXc0xXdxX7xXdxX3xX4xc4f8xX1dxX14xX3xXexX379xXdxX3xX4exX1x14087xX1dxX14xX3xXf8xf997xX1dxX1xX3xX4xX379xX4xX3xX1dxX583xX3xX5xX53xX4xX3xX4xX11cxX6xX3xX35xXdxX3xX38xX39xXbxX3xX1dxX1xX58bxXe7xX3xXexX379xXdxX3xXexX1xXdxX9bxXexX3xX112xX3exXdxX3xX116xX6xX118xX6xX3xX27xX28xX3xX1dxX14xX380xX1dxX3xX4xX1xbeb9xX1dxX3xX1dxX1xX42axX1dxX14xX3xX4xX380xX1dxX14xX3xXexX1xX615xX1dxX14xX3xXe7xXeexXdxX3xX14xXdxX42axX6xX3xX1dxX14xX1bxc690xXdxX3xX11fxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1dxX10xX3xX27xX28xX3xX20xX7xX1axX6xX10xX5xX14axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX15xX68xX6exXaxX12xX38xX60bxX1dxX14xX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xX4xX42xX96xX4xX3xX14xX656xXbxX3xXexX1axX34dxX1dxX74xX3xX1xX6xXdxX3xXb1xX34dxX1dxX3xXf8xX3c4xX3xXexX1xX3exX15xX3xX5xX42xX39xX1dxX3xX1dxX1xXdxX106xX42xX3xX27xX4e0xX1dxX3xXf8xX106xX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX1dxX1xX1bxX3xX27xX4e0xX1dxX3xXf8xX106xX3xX1xX16xXexX3xX1dxX1xX13fxX1dxX3xX4xX11cxX6xX3xX20xX1axX6xX1dxX74xX3xX4xX379xX4xX1xX3xXexX1x135cfxX4xX3xX4xX1xX31xX1dxX14xX3xX4xX1xX11cxX3xX1dxX14xX1x148c3xX6xX3xX4exX1xX11cxX1dxX14xX3xXb1xX31xX3xX27xX28xX3xXexX109xX1dxX1xX3xXexX1axX16xX1dxX14xX3xXb1xX4e0xXexX3xX2bxX1dxX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xX4exX1xX42xX3xX27xX53xX4xX14axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX15xX68xX6exXaxX12xX38xX1xX42xX6exX9bxX1dxX3xXexX1xX380xXe7xX3xX4xX11cxX6xX3xXcexX1dxX14xX3xX8fxX6xXbxXdxX68xX3xX68xXdxeba4xX1dxX3xX1axX6xX3xXe7xX96xXexX3xXexX1xX379xX1dxX14xX3xX7xX6xX42xX3xX4exX1xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX1dxX1bxXeexX4xX3xX4exX351xX3xXe7xX96xXexX3xXexX1xX355xX6xX3xXexX1xX42xX39xX1dxX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX1dxX1xX58bxXe7xX3xXexX380xX1dxX14xX3xXexX1bxX676xX1dxX14xX3xX7xX31xX3xXb1xXdxX1dxX1xX3xX7xef37xX3xX4xX11cxX6xX3xX35xXdxX3xX38xX39xXbxX3xX1cxX3xXexX1xX61axX3xXexX1axX4e0xX1dxX3xXb1xXdxX34dxX1dxX3xX14xXdxXeexXdxX3x1060fxX6xX296xX6xX1xX3xXexX1axX34dxX1dxX3xXb1xX379xX1dxX3xXf8xX3exX15xX3xXc0xXdxX1dxX6xXdxX14axX3xX7f1xX6xX296xX6xX1xX3xX5xX28xX3xX4x10802xX6xX3xX4exX1xf187xX42xX3xX68xX42xX6exX3xX1dxX1xX4e0xXexX3xX4xX11cxX6xX3xX116xX6xX118xX6xX3xX4exX1xXcexX1dxX14xX3xX1dxX58bxXe7xX3xX68xX1bxXeexXdxX3xX7xX53xX3xX4exXdxXf9xXe7xX3xX7xX15xX379xXexX3xX4xX11cxX6xX3xX20xX7xX1axX6xX10xX5xX14axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15axX15xX68xX6exXaxX12xX65xX594xXbxX3xXexX379xX4xX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX14xXdxX42axX6xX3xX35xXdxX3xX38xX39xXbxX3xX27xX28xX3xX20xX7xX1axX6xX10xX5xX3xX1xXdxX426xX1dxX3xXf8xX6xX1dxX14xX3xX1cxX3xXe7xX70bxX4xX3xX4xX6xX15xX3xX1dxX1xX4e0xXexX3xXexX37dxX3xXexX1axX1bxXeexX4xX3xXexXeexXdxX3xX1dxX6xX6exX14axX3xX38xX6xXdxX1axX15xX3xXf8xX400xX1dxX14xX3xXe7xX96xXexX3xX27xX6xXdxX3xXexX1axX35fxX3xX295xX42xX6xX1dxX3xXexX1axe1b4xX1dxX14xX3xXexX1axX15xX1dxX14xX3xXf8xX28xXe7xX3xXbxX1xX379xX1dxX3xX27xX106xX3xXexX1xX355xX6xX3xXexX1xX42xX39xX1dxX3xX1dxX14xX37dxX1dxX14xX3xXb1x1105bxX1dxX3xX1xX308xXdxX3xXexX1xX379xX1dxX14xX3xX13xX380xXe7xX3xX27xX37dxX6xX3xX295xX42xX6xX3xX14xXdxX42axX6xX3xX20xX7xX1axX6xX10xX5xX3xX27xX28xX3xXbxX1xX15xX1dxX14xX3xXexX1axX28xX15xX3xX65xX308xXdxX3xX14xXdxX379xX15xX3xX65xX6xXe7xX6xX7xX3xXexX16xXdxX3xX116xX6xX118xX6xX3xX1dxX1xX58bxXe7xX3xX4xX1xX4e0xXe7xX3xX68xX70bxXexX3xX4xX42xX96xX4xX3xX14xXdxX6xX15xX3xXexX1axX6xX1dxX1xX3xX4exc337xX15xX3xX68xX28xXdxX3xX2xX2xX3xX1dxX14xX28xX6exX14axX56xX14axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX42xXexX1xX15xX1axXaxX12xX304xXcxXcxff7axX505xX13xX56xX505xXdxX10xXexX1dxX6xXe7x1295dxX31dxX0xX56xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)