Nội thất nhà có màu sắc sống động tạo ấn tượng đẹp mắt
Với việc sử dụng màu sắc một cách sáng tạo, kiến trúc sư đã mang lại cho ngôi nhà một không gian sống động mà không hề lộn xộn hoặc chật chội.
9a32xb157xf0b5xfc30xfdc3xa4aaxa801xae36xc3afxX7xcbd7xd20cx11615x10b00xae81xff90xX5x101e8xXaxc893x10ffcx11427xXdxX3xXexX1x10085xXexX3x10a1fxX1xdb8exX3xX4x11ad6xX3xde10xX1exe350xX3xX7xfbdexX4xX3xX7xb5bbxX1cxacbbxX3x10203xX14xX1cxX2exX3xXexc9dax11e4cxX3xX19xX1cxX3xXexba9exd9e9xX1cxX2exX3xX30x11e9cxXbxX3xX23xX28xXexX0xf075xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd097xX10xX6xf0bfxXaxX12xbd8axd8b5xXdxX3xbc46xXdxa772xX4xX3xX7xfaf4xX3xX5cxcc5bxX1cxX2exX3xX23xX1exX25xX3xX7xX28xX4xX3xX23xX14xXexX3xX4xc0abxX4xX1xX3xX7xX7dxX1cxX2exX3xXexX36xX37xe401xX3xebb1xXdxe826xX1cxX3xXexd86exfd38xX4xX3xX7xX3dxX3xX30x101eaxX3xX23xX6xX1cxX2exX3xX5xX36xXdxX3xX4xX1xX37xX3xX1cxX2ex1044fxXdxX3xX1cxX1xX1exX3xX23xX14xXexX3xX8bxX1xXaaxX1cxX2exX3xX2exXdxX6xX1cxX3xX7xX2cxX1cxX2exX3xX30xX14xX1cxX2exX3xX23xX1exX3xX8bxX1xXaaxX1cxX2exX3xX1x9b5axX3xX5xX14xX1cxX3x11887xX14xX1cxX3xX1xX37xb046xX4xX3xX4xX1xfdb1xXexX3xX4xX1xX14xXdxa05bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxce74xX37xX5cxe163xXaxX12xX0xXdxX23xX2exX3xX7xX91xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXecxc2e6xX6xX37xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX37xX6xXecxX63xX1cxX4axX1cxX10xcc07xX7xX4axX2x10799x10175x9d93xX4ax10134xX125xX5cxX126xX2xX127xf73exa69exX126xX130xXex103c2xX125xe02ex10d03xX5xX134xXecx110abxXbxX2exXaxX3xX4axX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX5cxXffxXaxX12xX0xXdxX23xX2exX3xX7xX91xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXecxX110xX6xX37xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX37xX6xXecxX63xX1cxX4axX1cxX10xX121xX7xX4axX2xX125xX126xX127xX4axX129xX125xX5cxX126xX2xX127xX12fxX130xX126xX130xXexX130xX126xX130xX136xX5xX129xXecxX13bxXbxX2exXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX5cxXffxXaxX12xX0xXdxX23xX2exX3xX7xX91xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXecxX110xX6xX37xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX37xX6xXecxX63xX1cxX4axX1cxX10xX121xX7xX4axX2xX125xX126xX127xX4axX129xX125xX5cxX126xX2xX127xX12fxX130xX126xX130xXexX136xX134xX126xX129xX5xX127xXecxX13bxXbxX2exXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX5cxXffxXaxX12xX0xXdxX23xX2exX3xX7xX91xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXecxX110xX6xX37xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX37xX6xXecxX63xX1cxX4axX1cxX10xX121xX7xX4axX2xX125xX126xX127xX4axX129xX125xX5cxX126xX2xX127xX12fxX130xX126xX130xXexX134xX130xX126xX134xX5xX137xXecxX13bxXbxX2exXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX5cxXffxXaxX12xX0xXdxX23xX2exX3xX7xX91xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXecxX110xX6xX37xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX37xX6xXecxX63xX1cxX4axX1cxX10xX121xX7xX4axX2xX125xX126xX127xX4axX129xX125xX5cxX126xX2xX127xX12fxX130xX126xX130xXexX12fxX126xX130xX137xX5xX134xXecxX13bxXbxX2exXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX5cxXffxXaxX12xX0xXdxX23xX2exX3xX7xX91xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXecxX110xX6xX37xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX37xX6xXecxX63xX1cxX4axX1cxX10xX121xX7xX4axX2xX125xX126xX127xX4axX129xX125xX5cxX126xX2xX127xX12fxX130xX126xX130xXexX134xX2xX126xX5xX137xXecxX13bxXbxX2exXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX5cxXffxXaxX12xX0xXdxX23xX2exX3xX7xX91xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXecxX110xX6xX37xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX37xX6xXecxX63xX1cxX4axX1cxX10xX121xX7xX4axX2xX125xX126xX127xX4axX129xX125xX5cxX126xX2xX127xX12fxX130xX126xX130xXexX126xX134xX130xX130xX5xX2xXecxX13bxXbxX2exXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX5cxXffxXaxX12xX0xXdxX23xX2exX3xX7xX91xX4xX9xXaxX4axX4axXdxXecxX110xX6xX37xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX37xX6xXecxX63xX1cxX4axX1cxX10xX121xX7xX4axX2xX125xX126xX127xX4axX129xX125xX5cxX126xX2xX127xX12fxX130xX126xX130xXexX2xX2xX125xX5xX125xXecxX13bxXbxX2exXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX5cxXffxXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX5fxe5b4xX5fxX0xX4axXbxX12