ECJ vô hiệu hóa thỏa thuận chia sẻ dữ liệu cá nhân giữa châu Âu và Mỹ
Ngày 16/7, Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) đã vô hiệu hóa thỏa thuận chia sẻ dữ liệu quan trọng giữa châu Âu và Mỹ có tên " Lá chắn bảo mật " (Privacy Shield). Động thái này có nguy cơ đẩy nhiều tập đoàn công nghệ lớn rơi vào những rắc rối pháp lý.
664axe41cxe01cx1186exdf6ex9d8cx70d9xb31fx7a38xX7xecc5x11647x7d19x7576xb89fxa68dxX5x7d14xXaxca9cx101f0x12149x11f2dxX3x969fxfa6axX3xX1xXdx12dfcxee43xX3xX1x12be1xX6xX3xXexX1x76bdxX6xX3xXexX1xX1dx9ce3x8ebaxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x7380xX3xa26ex8550xX3xX5xXdxX1cxX1dxX3xX4x6890xX3xX2cxX1x12bbexX2cxX3xfd31xXdxX37xX6xX3xX4xX1xX43xX1dxX3xafd9xX1dxX3xX17xc61dxX3x6d4ex1274bxX0x11f79xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxad27xX10xX6xX36xXaxX12x75a0xX46xX54xfb80xX3xX2x7432xX59x12d25xa652xX3xXcx10721xX6xX3xX3fxX2cxX3xX14xX18xX2cxX46xX3xX5x6f04xX3xX4xX1xX43xX1dxX3xX50xX1dxX3x98a9xX13xX14xX15x92e8xX3x10efbx1022axX3xX17xX18xX3xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX6xX3xXexX1xX25xX6xX3xXexX1xX1dxX2bxX2cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX3xX5xXdxX1cxX1dxX3x74bbxX1dxX6xX2cxX3xXexc784x119ecxX2cxX46xX3xX46xXdxX37xX6xX3xX4xX1xX43xX1dxX3xX50xX1dxX3xX17xX54xX3xX56xX57xX3xX4xX20xX3xXex104a9xX2cxX3x8790x7310xX3fxX3xX4xX1xf697xX2cxX3x755dxbd95x12783xX3xc90fxX2bxXexd6a5xX3xX90x7dffxXc6xXdxX17xX6xX4xX71xX3xba28xX1xXdxX10xX5xX36xX94x115d6xX3x6cd3xf8f1xX2cxX46xX3xXexX1xX3fxXdxX3xX2cxX54xX71xX3xX4xX20xX3xX2cxX46xX1dxX71xX3xX4xcf35xX3xX96xb1a5xX71xX3xX2cxX1xXdx1088cxX1dxX3xXexX2bxXbxX3xX96xXf0xX54xX2cxX3xX4xX18xX2cxX46xX3xX2cxX46xX1xX1cxX3xX5x97d9xX2cxX3xXc6xX120xXdxX3xX17xX54xXf0xX3xX2cxX1xX37xX2cxX46xX3xXc6xXebxX4xX3xXc6xc13fxXdxX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX5xX86xX107xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb5e1xXf0xX36xX71xXaxX12xX0xXdxXf2xX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXf2xX7xd8adxXbxX1xXf0xXexXf0xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX6xX3xXexX1xX25xX6xX3xXexX1xX1dxX2bxX2cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX3xX5xXdxX1cxX1dxX3xX4xX3fxX3xX2cxX1xX43xX2cxX3xX46xXdxX37xX6xX3xX4xX1xX43xX1dxX3xX50xX1dxX3xX17xX54xX3xX56xX57xX3xX1x13044xX2cxX1xX3xXefxX2cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xXc6xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX107xXeexX6xXf0xXexX1xX6xX2cxX1xX1xXf0xX6xX107xX17xX2cxX59xX2cxX10x11c7bxX7xX59xae4axd206xX203x7acbxX59xX2xX76xX76xX36x10f67xX204xX206xX2xX74x8e24xX20cxXexe820xX211xX20cxX20cxX5xX2xX107xbc72xXbxX46xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1xXdxX1cxX1dxX3xX1xX20xX6xX3xXexX1xX25xX6xX3xXexX1xX1dxX2bxX2cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX34xX3xX36xX37xX3xX5xXdxX1cxX1dxX3xX4xX3fxX3xX2cxX1xX43xX2cxX3xX46xXdxX37xX6xX3xX4xX1xX43xX1dxX3xX50xX1dxX3xX17xX54xX3xX56xX57xXaxX3xX36xX6xXexX6xX185xXbxX1xXf0xXexXf0xX185xXf0xXc6xXdxX46xXdxX2cxX6xX5xX185xX7xXc6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xdf0bxX59xX59xX4xX36xX2cxXdxXf2xX46xX107xX17xXdxX10xXexX2cxX6xXf2xXbxX5xX1dxX7xX107xX17xX2cxX59xXexX74xX203xX204xX59xX1dxXbxX5xXf0xX6xX36xX10xX36xX59xXeexXf0xX21bxXf0x809fxX6xX59xX203xX204xX203xX204x1100bxX204xX76xX2bcxX2xX74xX59xXbxXc6xXdxX17xX6xX4xX71xX7xX1xXdxX10xX5xX36xX107xX21bxXbxX46xXaxX3xX59xX12x10be5xX2cxX1xX3xXf2xXdxX2cxX1xX3xX1xXc7xX6xX107xX3xX90xX6exX46xX1dxfeb6xX2cxX28axX3xX56xXdxX4xXc6xXf0xX7xXf0x8d3cxXexX94xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXf0xX36xX71xXaxX12xXcxXc6xXf0xX2cxX46xX3xXbxX1xX3fxX2cxX3xXc0xX1dxX71xa396xXexX3xX4x12a34xX6xX3xXf2xX1dbxX2cxX1xX77xX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xXf0xX3xXc6x951cxX2cxX46xX3xXexX1xX25xX6xX3xXexX1xX1dxX2bxX2cxX3xXexXc6xXe2xX2cxX3xX2b5xX1xX18xX2cxX46xX3xXexX1xf5acxX3xX4xX1dxX2cxX46xX3xX4x1137cxXbxX3xX96xX31fxX3xX7x12cb3xX3xXeexXefxXf0xX3xX17xX1cxX3xX4xX1xXf0xX3xX2cxX46x10454x11c6dxXdxX3xX36xX43xX2cxX3xX4xX1xX43xX1dxX3xX50xX1dxX3xXexXc6xX36bxX140xX4xX3xX4xX3fxX4xX3xX96xcc81xXf0xX3xX5xX1dxX2bxXexX3xX6xX2cxX3xX2cxXdxX2cxX1xX3xX17xX54xX3xX46xXdxX3fxXf2xX3xX7xX3fxXexX3xX4xX31fxX6xX3xX56xX57xX107xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXf0xX36xX71xXaxX12xXf8xX1xX3fxX2cxX3xXc0xX1dxX71xX31bxXexX3xX4xX31fxX6xX3xX13xX14xX15xX3xX96xX36bx7a12xX4xX3xX96xX36bxX6xX3xXc6xX6xX3xXexXc6xXf0xX2cxX46xX3xX17x8584xX3xX2b5xXdxX1cxX2cxX3xX17xX140xXdxX3xX2cxX46xX1dxX71xXe2xX2cxX3xX96xX120xX2cxX3xX5xX54xX3xX2cxX1xX54xX3xX1xXf0xX386xXexX3xX96xX10axX2cxX46xX3xX2cxX46xX36bxX36cxXdxX3x10f44xXf0xX3xX56xX6x7327xX3xX100xX4xX1xXc6xX10xXf2xX7xX107xX3x10a39xX2cxX46xX3xX100xX4xX1xXc6xX10xXf2xX7xX3xX96xX43xXf2xX3xX96xX120xX2cxX3xX2b5xXdxX1cxX2cxX3xX7xX6xX1dxX3xX17xX3e4xX3xXc6xX7axX3xXc6x12addxX3xXexX1xX18xX2cxX46xX3xXexXdxX2cxX3xXex8446xX3xX4xX35cxX1dxX3xX2cxX1xX43xX2cxX3xX17xXdxXe2xX2cxX3xX14xX3e4xX4xX3xXexX1dbxX2cxX1xX3xXeexX3fxXf0xX3xXexXc6xX1dxX2cxX46xX3xX36bxX120xX2cxX46xX3xX56xX57xX3xX90xX14x1004bxa10cxX94xX3xX13xX36xX200xX6xXc6xX36xX3xX100xX2cxXf0xX200xX36xX10xX2cxX3xX17xX129xX3xX17xXdxX1cxX4xX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX120xX3xXc0xX1dxX6xX2cxX3xX4xX1xe7b6xX2cxX1xX3xXbxX1xX31fxX3xX56xX57xX3xXexX1xX35cxX4xX3xX1xXdxX1cxX2cxX3xX1xX54xX2cxX46xX3xX5xXf0xX386xXexX3xX17xX3e4xX3xX36xXf0xX3xXexX1xX3fxXf2xX3xX2b5xX57xX3xXexX1xX1dxX2bxXexX3xX7xX156xX107xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXf0xX36xX71xXaxX12xb516xX1xXdxX3xX96xX20xX77xX3xXexX7axX6xX3xX3fxX2cxX3xX4xX1xX43xX1dxX3xX50xX1dxX3xX17xf67axX2cxX3xX2b5xX1x10e61xX2cxX46xX3xX96x8a88xX2cxX1xX3xX17xX3e4xX3xX17xXdxX1cxX4xX3xX2b5xX1xX18xX2cxX46xX3xXbxX1xc41cxX3xX1xX3d3xXbxX3xX17xX140xXdxX3xX4xX3fxX4xX3xXexXdxXe2xX1dxX3xX4xX1xX1dxX123xX2cxX3xX17xX129xX3xXc0xX1dxX71xX129xX2cxX3xXc6xXdxXe2xX2cxX46xX3xXexX36bxX3xX4xX31fxX6xX3xX4xX1xX43xX1dxX3xX5xX3e4xX4xX3xX2cxX54xX71xX107xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXf0xX36xX71xXaxX12xX6exX46xX6xX71xX3xX7xX6xX1dxX3xX2b5xX1xXdxX3xXc0xX1dxX71xX31bxXexX3xX96xX515xX2cxX1xX3xXexXc6xXe2xX2cxX3xX96xX36bxX3d3xX4xX3xX96xX36bxX6xX3xXc6xX6xX77xX3xX170xX10axX3xXexXc6xX36bx78d9xX2cxX46xX3xXcxX1xX36bxX120xX2cxX46xX3xXf2xX386xXdxX3xX56xX57xX3xa7faxXdxX5xXeexX1dxXc6xX3x7bf7xXf0xX7xX7xX3xX4xX1xXf0xX3xXeexXdxX31bxXexX3xX5bcxX6xX7xX1xXdxX2cxX46xXexXf0xX2cxX3xXe5xX17xX18xX3xX4xX529xX2cxX46xX3xXexX1xX355xXexX3xX17xXc7xX2cxX46xXf5xX3xX17xX140xXdxX3xXbxX1xX3fxX2cxX3xXc0xX1dxX71xX31bxXexX3xX4xX31fxX6xX3xX13xX14xX15xX107xX3xX421xX2cxX46xX3xX5c3xXf0xX7xX7xX3xX2b5xX1xX510xX2cxX46xX3xX96xX515xX2cxX1xX3xX56xX57xX3xX7xb68fxX3xXexXdxX31bxXbxX3xXexX3e4xX4xX3xXbxX1xX156xXdxX3xX1xX3d3xXbxX3xX17xX140xXdxX3x8619xX71xX3xXeexX6xX2cxX3xX4xX1xX43xX1dxX3xX50xX1dxX3xX90xX13xX14xX94xX3xX17xX129xX3xX17xX355xX2cxX3xX96xX129xX3xX2cxX54xX71xX107xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXf0xX36xX71xXaxX12xX170xX10axX3xXexXc6xX36bxX5aaxX2cxX46xX3xX5c3xXf0xX7xX7xX3xX4x6983xX2cxX46xX3xX2cxX1xX355xX2cxX3xXf2xX386xX2cxX1xX3xXex11656xXf2xX3xXc0xX1dxX6xX2cxX3xXexXc6xXc7xX2cxX46xX3xX4xX31fxX6xX3xXexX1xX25xX6xX3xXexX1xX1dxX2bxX2cxX3xXe6xX3fxX3xX4xX1xXebxX2cxX3xX170xXefxXf0xX3xXf2xX2bxXexX3xXexX140xXdxX3xX1xXf0xX386xXexX3xX96xX10axX2cxX46xX3xX4xX31fxX6xX3xX4xX3fxX4xX3xX36xXf0xX6xX2cxX1xX3xX2cxX46xX1xXdxX1cxXbxX77xX3xXexXc6xXf0xX2cxX46xX3xXeexX156xXdxX3xX4xXefxX2cxX1xX3xX1xX6xXdxX3xX2cxX129xX2cxX3xX2b5xXdxX2cxX1xX3xXexX31bxX3xX96xX6xX2cxX46xX3xXexX452xX2cxX46xX3xXeexX36bxX140xX4xX3xXbxX1xX3e4xX4xX3xX1xX2eaxXdxX3xXexXc6xX36bxX140xX4xX3xX2cxX1xX37xX2cxX46xX3xXexX3fxX4xX3xX96xX10axX2cxX46xX3xXexX452xX3xX36xX515xX4xX1xX3xX14xd2aex6fdaxX47fx71d9xX185xX2x11051xX107xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXf0xX36xX71xXaxX12xXe5xXe6xX3fxX3xX4xX1xXebxX2cxX3xXeexXefxXf0xX3xXf2xX2bxXexXf5xX3xX5xX54xX3xXexX1xX25xX6xX3xXexX1xX1dxX2bxX2cxX3xX17xX129xX3xX17xXdxX1cxX4xX3xXexXc6xX6xXf0xX3xX96xf276xXdxX3xX36xX37xX3xX5xXdxX1cxX1dxX3xXexXc6xXe2xX2cxX3xX4xX3fxX4xX3xXf2xX3fxX71xX3xX4xX1xX31fxX3xX416xX1dxX71xXe2xX2cxX3xX109xX386xXdxX3xXcxX43xX71xX3xX737xX36bxX120xX2cxX46xX3xX96xX34dxX3xXbxX1xX3e4xX4xX3xX17xX3e4xX3xX4xX3fxX4xX3xXf2xX3e4xX4xX3xX96xX4a8xX4xX1xX3xXexX1xX36bxX120xX2cxX46xX3xXf2xX386xXdxX3xX46xXdxX37xX6xX3xXe6xXdxXe2xX2cxX3xXf2xXdxX2cxX1xX3xX4xX1xX43xX1dxX3xX50xX1dxX3xX90xX13xc204xX94xX3xX17xX54xX3xX56xX57xX107xX3xX68xXdxX1cxX2cxX3xX4xX20xX3xX1xX120xX2cxX3xX20cxX107xX204xX204xX204xX3xX4xX18xX2cxX46xX3xXexX71xX3xX56xX57xX3xX7xb4d9xX3xX36xX3e4xX2cxX46xX3xXexX1xX25xX6xX3xXexX1xX1dxX2bxX2cxX3xX2cxX54xX71xX107xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXf0xX36xX71xXaxX12xX14xX3fxX4xX3xXexX1xX123xXf2xX3xXbxX1xX3fxX2cxX3xX4xX1xXf0xX3xXeexXdxX31bxXexX77xX3xX36xX529xX3xXexX1xX25xX6xX3xXexX1xX1dxX2bxX2cxX3xX96xX7axXdxX3xX1xX25xXdxX3xX56xX57xX3xXbxX1xXefxXdxX3xXexX1dxX43xX2cxX3xXexX1xX31fxX3xX5xX1dxX2bxXexX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX4xX1xX43xX1dxX3xX50xX1dxX3xX17xX129xX3xXc0xX1dxX71xX129xX2cxX3xXc6xXdxXe2xX2cxX46xX3xXexX36bxX77xX3xX2cxX1xX36bxX2cxX46xX3xX4xX3fxX4xX3xX96xXdxX129xX1dxX3xX2b5xX1xXf0xXefxX2cxX3xXexXc6xXf0xX2cxX46xX3xXexX1xX25xX6xX3xXexX1xX1dxX2bxX2cxX3xXe5xX2b5xX1xX18xX2cxX46xX3xX4xX1xXf0xX3xXbxX1x11d3bxXbxX3xX2cxX46xX36bxX36cxXdxX3xX4xX1xX43xX1dxX3xX50xX1dxX3xXc0xX1dxX71xX129xX2cxX3xX2b5xXdxX1cxX2cxX3xXc6xX6xX3xXexX7axX6xX3xX4xX1xX156xX2cxX46xX3xX5xX386xXdxX3xX4xX1xX4a8xX2cxX1xX3xXc0xX1dxX71xX129xX2cxX3xX56xX57xXf5xX107xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXf0xX36xX71xXaxX12xX14xX14xX47fxX480xX77xX3xXf2xX10axXexX3xXexX77fxX3xX4xX1x9fe3xX4xX3xX17xX2bxX2cxX3xX96xX10axX2cxX46xX3xX1xX54xX2cxX1xX3xX5xX6xX2cxX46xX3xX4xX1xXf0xX3xXe5xX96xX386xXdxX3xX46xXdxX6xX3xX4xX18xX2cxX46xX3xX2cxX46xX1xX1cxXf5xX3xX56xX57xX3xaac2xX6xX4xX10xXeexXf0xXf0xX2b5xX77xX3xX96xX97xX3xX5xXe2xX2cxX3xX4xX1xX445xX3xXexXc6xX4a8xX4xX1xX3xXbxX1xX3fxX2cxX3xXc0xX1dxX71xX31bxXexX3xX4xX31fxX6xX3xX13xX14xX15xX3xX77xX3xX2b5xX1xXdxX3xX4xX1xXf0xX3xXc6xX331xX2cxX46xX3xX96xXdxX129xX1dxX3xX2cxX54xX71xX3xX7xX620xX3xXexX386xXf0xX3xXc6xX6xX3xX2cxX1xXdxX129xX1dxX3xXc6xX31fxXdxX3xXc6xXf0xX3xX17xX129xX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX5xX86xX3xX96xX156xXdxX3xX17xX140xXdxX3xX1xX54xX2cxX46xX3xX2cxX46xX1xX1dbxX2cxX3xX4xX18xX2cxX46xX3xXexX71xX3xX5xX140xX2cxX3xX2cxX1xX25xX3xX5aaxX3xX1xX6xXdxX3xXeexX36cxX3xX109xX386xXdxX3xXcxX43xX71xX3xX737xX36bxX120xX2cxX46xX107xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXf0xX36xX71xXaxX12xX14xX14xX47fxX480xX3xXeexX54xX71xX3xXexX25xX3xX1xX71xX3xX17xXc7xX2cxX46xX3xX13xX7ebxX3xX17xX54xX3xX46xXdxX140xXdxX3xX1xXf0xX386xX4xX1xX3xX96xX515xX2cxX1xX3xX4xX1xX4a8xX2cxX1xX3xX7xX3fxX4xX1xX3xX56xX57xX3xX7xX620xX3xXexX1dbxXf2xX3xXc6xX6xX3xXf2xX10axXexX3xX46xXdxXefxXdxX3xXbxX1xX3fxXbxX3xXeexX129xX2cxX3xX17xX37xX2cxX46xX3xX17xX54xX3xXbxX1xX529xX3xX1xX3d3xXbxX3xX17xX140xXdxX3xX5xX1dxX2bxXexX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX13xX7ebxX77xX3xX2cxX1xX331xXf2xX3xX96xXefxXf2xX3xXeexXefxXf0xX3xXexX4a8xX2cxX1xX3xX5xXdxXe2xX2cxX3xXexX3e4xX4xX3xX4xX31fxX6xX3xX4xX3fxX4xX3xX36xX7axX2cxX46xX3xX36xX37xX3xX5xXdxX1cxX1dxX3xX96xX6xX2cxX46xX3xX46xX20xXbxX3xXbxX1xX68exX2cxX3xX4xX31fxX2cxX46xX3xX4xX156xX3xX2cxX129xX2cxX3xX2b5xXdxX2cxX1xX3xXexX31bxX3xX416xX1dxX71xXe2xX2cxX3xX109xX386xXdxX3xXcxX43xX71xX3xX737xX36bxX120xX2cxX46xX107xX59xX107xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX480xX1dxXexX1xXf0xXc6xXaxX12xX90xXcxXcx8593xX735xX6exX59xX735xXdxX10xXexX2cxX6xXf2x126dfxX94xX0xX59xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)