74 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14-4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 cho 74 công dân đang học tập, công tác, lao động từ Lào về cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Trường Đại học Hồng Đức).
2fe0x9b54xa29ax5a7cxb017x8c79x89c9x675dx4bc6xX7x9783x8166x89e9x636bx8dfex7711xX5x4a1cxXaxa955x397fx96b3xX3xX4x3244x735ex44eexX3xb34bx85e2xX18xX3xX1x5786x69eexX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX1x9440xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4x594bxX4xX1xX3xX5x97f1xX3xXex97e3xXbxX3xXexac5ax6417xX18xX19xX3xXex3cd6xXdxX3xXcxX41xX42xX18xX19xX3xXexX1cx9d61xX3x3f9fxXdxX35xX20xX3xX1bx7c5axX4xX3x943bxX42x46bcxX4xX3xXbxX1x55ddxX18xX19xX3x65f0xX3x7724xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX0x5b9dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4874xX10xX6xX1bxXaxX12x55a8xX35xX18xX19xX3xX2xX14xX68xX14x6bffxX3x3b91x9491xX3x36afxX1x8853xX3xX1xX42xX3axX3xX5dxX42xX1cxX18xX3xX7x82fexX3xXexX97xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX81x97c0xX6xX3xXbxX1xX5fxXdxX3xX1x4cadxXbxX3x5591x7becxXdxX3xXcxX41xX42xX18xX19xX3xXexX1cxX52xX3x3a34xXdx6db3xX52xX3xX7xX20xX35xXexX3x6e61x85b9xX18xX1xX3xXexX3dxXexX3xXexX97xX18xX1xX3xXexa086xX3xX4xX1x52d1xX4xX3xXexX41xX6xX20xX3xX19xXdx5b24xX3axX3xX4xX1xXe8xX18xX19xX3xX18xX1xX3dxX18xX3xX1xX20xX21xX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX3xXexX3dxXbxX3xXexX41xX42xX18xX19xX3xXbxX1xX64xX18xX19xX3xX4xX1xX5fxX18xX19xX3xX1bx46f4xX4xX1xX3xX95xa148x831fx6b26x8247xX68xX2x711fxX3xX4xX1xX20xX3xX13xX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3x7e1exX6xX18xX19xX3xX1x76a7xX4xX3xXexX3dxXbxX90xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX35xX4xX90xX3xX5xX6xX20xX3xX151xX93xX18xX19xX3xXex610fxX3x6ffexX21xX20xX3xXbdxab61xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX3xXexX47xXdxX3xXcxX41xX42xX18xX19xX3xXexX1cxX52xX3xX54xXdxX35xX20xX3xX1bxX5axX4xX3xX5dxX42xX5fxX4xX3xXbxX1xX64xX18xX19xX3xX68xX3xX6axX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3x5c9cxXcxX41x3c55xX2cxX18xX19xX3x995exX47xXdxX3xX1xX157xX4xX3xX81xa862xX18xX19xX3xX1b8xXe8xX4x7288x5471xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX12xX0xXdxX52xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1bxXexX1xX42xX52xXd5xX3xXdxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXax7d8exXdxX1bxXexX1x9115xX3x5ef5xX14x9804xXbx931ex6209xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX14xX2xX20dxXbxX20fxX210xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX209xX72xX72xXdxX1c9xXd5xX6xX20xXexX1xX6xX18xX1xX1xX20xX6xX1c9xXbdxX18xX72xX18xX10xX204xX7xX72x95adxX20dxX2xadbbxX72xX2xX20bxX14xX1bxX244xX2xX244xX247xX20bxX247xX2xXexad5exX14xX20dxX2xX20dxX5xX20dxX1c9x3237xXbxX19x44d0xX41xX9xX14x8a84xX13xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX3xXexX3dxXbxX3xXexX41xX42xX18xX19xX3xXexX47xXdxX3xXcxX41xX42xX18xX19xX3xXexX1cxX52xX3xX54xXdxX35xX20xX3xX1bxX5axX4xX3xX5dxX42xX5fxX4xX3xXbxX1xX64xX18xX19xX3xX68xX3xX6axX18xX3xX18xXdxX18xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX6xXbxXexXdxX20xX18xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxXexX10xX20fxXexX68xX6xX5xXdxX19xX18xX209xX3xX4xX10xX18xXexX10xX41xX210xX3xX5xXdxX18xX10xX68xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX2xX247xX20dx3e06xX210xX3xXexX10xX20fxXexX68xXdxX18xX1bxX10xX18xXexX209xX3xX20dxX1c9xX247xXdxX18xX210xX3xX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xXd5xX20xXexXexX20xX52xX209xX3xX20dxXbxXexX210xXaxX12xX175x40b9xX18xX1xX3xX151xX47xX20xX3xXcxX41xX42xX18xX19xX3xXexX1cxX52xX3xXcbxXdxXcdxX52xX3xX7xX20xX35xXexX3xXd5xXd6xX18xX1xX3xXexX3dxXexX3xXexX97xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX81xXb1xX6xX3xXexX41xX6xX20xX3xX4xX1xXe8xX18xX19xX3xX18xX1xX3dxX18xX3xX1xX20xX21xX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX3xX4xX1xX20xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX1c9xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX20xX1bxX3axXaxX12xXcxX41xX20xX18xX19xX3xX2xX14xX3xX18xX19xX21xX3axX3xXexX47xXdxX3x31b8xX1xX42xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX3xXexX3dxXbxX3xXexX41xX42xX18xX19xX3xXexX1xX10xX20xX3x9749xX42xX3axX3xX151xX134xX18xX1xX3xX4x850exX6xX3xX92xX93xX3x701fxX3xXex9cdcxX90xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX151xX1b3xXbaxX4xX3xXbxX1xX5axX4xX3xXbdxX5axX3xX52xXdx8fb4xX18xX3xXbxX1x5482xX3xX255xX3xXd5x9470xX6xX3xa3adxX18xX72xX18xX19xX21xX3axX210xX3xX151xX1b3xXbaxX4xX3xXd5x7b9axX20xX3xX151xX433xX52xX3xX151x61fcxX3axX3xX151xX3efxX3xX4xX35xX4xX3xX18xX1xX42xX3xX3axX3f8xX42xX3xXbxX1x92ddxX52xX90xX3xX151xX1c1xX3xX1bx9c03xX18xX19xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX20xX47xXexX3xXbdxX21xX3xX151xX1b3xXbaxX4xX3xXexX1xX10xX20xX3xX1bx333bxXdxX90xX3xX3caxXdxXcdxX52xX3xXexX41xX6xX3xX7xXe8xX4xX3xX3caxX1x410exX10xX3xX4xX1x792cxXexX3xX4xX1x5f7cxX3xXexX1xX10xX20xX3xX3e5xX42xX3axX3xX151xX134xX18xX1xX1c9xX3xX95xX1xX20xX3xX151xX3f8xX18xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX151xXdxXcdxX52xX3xX18xX21xX3axX90xX3xX13xX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX151xX33fxX3xX4xXb1xX3xX3caxX3f8xXexX3xX3e5xX42xX433xX3xX20fx96a3xXexX3xX18xX19xX1xXdxXd6xX52xX3xX1cxX52xX3xXexX41cxX18xX1xX3xXbdxXbexXdxX3xXbdxXdxX41xX42xX7xX3xX87xX6ax7391xX87xX68xX95xX20xX13axX68xX244xX90xX3xX4xXb1xX3xX7xXe8xX4xX3xX3caxX1xX486xX10xX3xXexX5fxXexX3xXbdxX21xX3xX151xX1b3xXbaxX4xX3xX4xXf2xXbxX3xX19xXdxXf2xX3axX3xX20fxX35xX4xX3xX18xX1xX3dxX18xX3xX151xX33fxX3xX1xX20xX21xX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX90xX3xXexX41x65faxX3xXbdxX17axX3xX151xX134xX6xX3xXbxX1xX1b3x8a5cxX18xX19xX1c9xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX12xX0xXdxX52xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX204xXdxX1bxXexX1xX209xX3xX20bxX14xX20dxXbxX20fxX210xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX14xX244xX13xXbxX20fxX210xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX209xX72xX72xXdxX1c9xXd5xX6xX20xXexX1xX6xX18xX1xX1xX20xX6xX1c9xXbdxX18xX72xX18xX10xX204xX7xX72xX244xX20dxX2xX247xX72xX2xX20bxX14xX1bxX244xX2xX244xX247xX13xX20dxX20bxXexX264xX20dxX244xX264xX13fxX5xX20dxX1c9xX25dxXbxX19xX260xX41xX9xX14xX247xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX3xXexX3dxXbxX3xXexX41xX42xX18xX19xX3xXexX47xXdxX3xXcxX41xX42xX18xX19xX3xXexX1cxX52xX3xX54xXdxX35xX20xX3xX1bxX5axX4xX3xX5dxX42xX5fxX4xX3xXbxX1xX64xX18xX19xX3xX68xX3xX6axX18xX3xX18xXdxX18xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX20xX1bxX3axXaxX12x378dxX1xXf2xX18xX3xX3caxX1xX548xXdxX3xX3caxX1xXdxX3xX1xX20xX21xX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX3xXexX41xX548xX3xXbdxX17axX3xXbdxXbexXdxX3xX19xXdxX6xX3xX151x4917xX18xX1xX90xX3xX4xX1xX134xX3xX175x320axX3xXcxX1xX134xX3xX54xXdxX6xX18xX19xX90xX3xXexX1xX134xX3xXexX41xXf2xX18xX3xa853xX19xX157xX4xX3xX175xX48bxX4xX3xX1b0xX1xX42xX3axXd6xX18xX3xX6bcxX19xX157xX4xX3xX175xX48bxX4xX1c8xX3xX5xX21xX3xX5xX6xX20xX3xX151xX93xX18xX19xX3xXexX173xX3xX175xX21xX20xX3xXbdxX17axX90xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x70c0xX209xX3xXcxX41xX1b3xXbexX4xX3xX1bxXdxX417xX18xX3xXd5xXdxX3f8xX18xX3xXbxX1xXe8xX4xX3xXexX47xXbxX3xX4xX3efxX6xX3xX1bxX134xX4xX1xX3xXd5xXd6xX18xX1xX90xX3xXexX17xXdxX3xX41xXf2xXexX3xX1xX20xX6xX18xX19xX3xX52xX6xX18xX19xX90xX3xX5xX20xX3xX5x7fb6xX18xX19xX90xX3xX18xX1xX1b3xX18xX19xX3xX3caxX1xXdxX3xXbdxX17axX3xX13axXdxXd6xXexX3xX6bcxX6xX52xX90xX3xX151xX1b3xXbaxX4xX3xX4xX35xX4xX3xXd5xX6xX18xX3xX18xX19xX21xX18xX1xX90xX3xX151xX20xX21xX18xX3xXexX1xXcdxX3xXbdxX21xX3xX4xX35xX18xX3xXd5xX93xX3xX4xX1xXdxX3f8xX18xX3xX7x32c8xX3xX151xXb1xX18xX3xXbdxX17axX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX3xXexX47xXdxX3xXcxX41xX42xX18xX19xX3xXexX1cxX52xX3xX54xXdxX35xX20xX3xX1bxX5axX4xX3xX5dxX42xX5fxX4xX3xXbxX1xX64xX18xX19xX3x9083xX3xX6axX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX1b0xXcxX41xX1b3xX2cxX18xX19xX3xX1b8xX47xXdxX3xX1xX157xX4xX3xX81xX1c1xX18xX19xX3xX1b8xXe8xX4xX1c8xX3xX4xX1x3e78xX18xX19xX3xXexX17xXdxX3xX41xXf2xXexX3xXbxX1xXf2xX18xX3xX3caxX1xX548xXdxX3xXbdxX21xX3xX6xX18xX3xXexX1cxX52xX1c9xX3xXcxX41xX20xX18xX19xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX3xX548xX3xX151xX1cxX3axX90xX3xX4xX1xX7d9xX18xX19xX3xXexX17xXdxX3xX151xX1b3xXbaxX4xX3xX4xX1xX424xX52xX3xX7xXb1xX4xX3xXexX3dxX18xX3xXexX69cxX18xX1xX3xXexX173xX3xXd5xX421xX6xX3xX424xX18xX90xX3xX19xXdxXf2xX4xX3xX18xX19xX3efxX90xX3xX4x6155xX18xX19xX3xX18xX1xX1b3xX3xX3e5xX42xX6xX18xX3xXexX1cxX52xX3xXexXbexXdxX3xX151xX2cxXdxX3xX7xX5fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX43bxX18xX90xX3xX18xX19xX42xX3axXd6xX18xX3xXbdxX157xX18xX19xX3xX4xX3efxX6xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX1c9xX3xX95xX1xX7d9xX18xX19xX3xXexX17xXdxX3xX20fxXdxX18xX3xX19x5fcfxXdxX3xX5xX2cxXdxX3xX4xX433xX52xX3xX554xX18xX3xX4xX1xX1cxX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xX18xX1xXf2xXexX3xXexXbexXdxX3xX4xX35xX4xX3xX4xX35xX18xX3xXd5xX93xX90xX3xX4xX1xXdxX3f8xX18xX3xX7xX780xX3xX151xX33fxX3xX3caxX1xX17xX18xX19xX3xX3e5xX42xX433xX18xX3xX18xX19xX47xXdxX3xX3caxX1xXb1xX3xX3caxX1xX424xX18xX90xX3xX52xXd6xXexX3xX18xX1xX157xX4xX3xX151xXcdxX3xX52xX157xXdxX3xX18xX19xX1b3xX2cxXdxX3xX1bxX1cxX18xX3xX4xXb1xX3xX151xX1b3xXbaxX4xX3xX151xXdxX17axX42xX3xX3caxXdxXd6xX18xX3xXexX5fxXexX3xX18xX1xXf2xXexX3xXexX41xX20xX18xX19xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX1c9xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX12xX0xXdxX52xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX204xXdxX1bxXexX1xX209xX3xX20bxX14xX20dxXbxX20fxX210xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX14xX244xX13xXbxX20fxX210xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX209xX72xX72xXdxX1c9xXd5xX6xX20xXexX1xX6xX18xX1xX1xX20xX6xX1c9xXbdxX18xX72xX18xX10xX204xX7xX72xX244xX20dxX2xX247xX72xX2xX20bxX14xX1bxX244xX2xX244xX247xX13xX255xX13fxXexX244xX20dxX2xX247xX247xX5xX20dxX1c9xX25dxXbxX19xX260xX41xX9xX2xX14xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX3xXexX3dxXbxX3xXexX41xX42xX18xX19xX3xXexX47xXdxX3xXcxX41xX42xX18xX19xX3xXexX1cxX52xX3xX54xXdxX35xX20xX3xX1bxX5axX4xX3xX5dxX42xX5fxX4xX3xXbxX1xX64xX18xX19xX3xX68xX3xX6axX18xX3xX18xXdxX18xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX20xX1bxX3axXaxX12xXcxX47xXdxX3xXd5xX42xXe4xXdxX3xX5xX417xX3xXexX41xX6xX20xX3xX19xXdxXf2xX3axX3xX4xX1xXe8xX18xX19xX3xX18xX1xX3dxX18xX3xX1xX20xX21xX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX90xX3xX5xX33fxX18xX1xX3xX151xX47xX20xX3xXcxX41xX42xX18xX19xX3xXexX1cxX52xX3xXcbxXdxXcdxX52xX3xX7xX20xX35xXexX3xXd5xXd6xX18xX1xX3xXexX3dxXexX3xXexX97xX18xX1xX3xX4xX850xX18xX19xX3xX3caxX1xX42xX3axX3f8xX18xX3xX4xX35xX20xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX7xX6xX42xX3xX3caxX1xXdxX3xX1xX20xX21xX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX3xXexX3dxXbxX3xXexX41xX42xX18xX19xX3xXexX41xX548xX3xXbdxX17axX3xX151xX134xX6xX3xXbxX1xX1b3xX554xX18xX19xX3xXexXdxX3f8xXbxX3xXexX5axX4xX3xXexX1xX10xX20xX3xX1bxX473xXdxX3xXexX69cxX18xX1xX3xX1xX69cxX18xX1xX3xX7xXe8xX4xX3xX3caxX1xX486xX10xX3xXexX47xXdxX3xX18xX1xX21xX90xX3xX151xX1c1xX18xX19xX3xXexX1xX2cxXdxX3xXexX42xX3axX6a6xX18xX3xXexX41xX42xX3axX17axX18xX90xX3xXbdxX3dxX18xX3xX151xX93xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX3xX151xX69cxX18xX1xX90xX3xX18xX19xX1b3xX2cxXdxX3xXexX1xX1cxX18xX3xX4xX1xXf2xXbxX3xX1xX21xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX6a6xX52xX3xX4xX35xX4xX3xXbdxX424xX18xX3xXd5xX433xX18xX90xX3xX95xX1xX97xX3xXexX1xX134xX3xX4xX3efxX6xX3xX95xX1xX41cxX18xX1xX3xXbxX1xX3efxX3xXbdxX21xX3xX151xX134xX6xX3xXbxX1xX1b3xX554xX18xX19xX3xX4xX850xX18xX19xX3xX18xX1xX1b3xX3xX3e5xX42xX3axX3xX151xX134xX18xX1xX3xXbxX1xX64xX18xX19xX3xX1bxX134xX4xX1xX3xXexX1xX10xX20xX3xX3caxX1xX42xX3axX3f8xX18xX3xX4xX35xX20xX3xX4xX3efxX6xX3xX92xX93xX3xX3f5xX3xXexX3f8xX1c9xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX20xX1bxX3axXaxX12x3e4bxX93xXexX3xX7xX5fxX3xX1xX69cxX18xX1xX3xX433xX18xX1xX3xXexX47xXdxX3xXd5xX42xXe4xXdxX3xX5xX417xX209xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xXd5xX20xXexXexX20xX52xX209xX3xX20dxX1c9xX20dxX20dxX20dxX2xXbxXexX210xX3xXexX10xX20fxXexX68xXdxX18xX1bxX10xX18xXexX209xX3xX20dxX1c9xX247xXdxX18xX210xX3xX5xXdxX18xX10xX68xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX2xX247xX20dxX312xX210xXaxX12xX0xXdxX52xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX204xXdxX1bxXexX1xX209xX3xX20bxX14xX20dxXbxX20fxX210xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX14xX244xX13xXbxX20fxX210xX3xX1bxXdxX7xXbxX5xX6xX3axX209xX3xXd5xX5xX20xX4xX3caxX210xX3xX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xX5xX10x53e0xXexX209xX3xX6xX42xXexX20xX210xX3xX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xX41xXdxX19xX1xXexX209xX3xX6xX42xXexX20xX210xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX209xX72xX72xXdxX1c9xXd5xX6xX20xXexX1xX6xX18xX1xX1xX20xX6xX1c9xXbdxX18xX72xX18xX10xX204xX7xX72xX244xX20dxX2xX247xX72xX2xX20bxX14xX1bxX244xX2xX244xX247xX264xX255xX247xXexX255xX2xX20dxX247xX13xX5xX20dxX1c9xX25dxXbxX19xX260xX41xX9xX13fxX14xX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX3xXexX3dxXbxX3xXexX41xX42xX18xX19xX3xXexX47xXdxX3xXcxX41xX42xX18xX19xX3xXexX1cxX52xX3xX54xXdxX35xX20xX3xX1bxX5axX4xX3xX5dxX42xX5fxX4xX3xXbxX1xX64xX18xX19xX3xX68xX3xX6axX18xX3xX18xXdxX18xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xXd5xX20xXexXexX20xX52xX209xX3xX20dxX1c9xX20dxX20dxX20dxX2xXbxXexX210xX3xXexX10xX20fxXexX68xXdxX18xX1bxX10xX18xXexX209xX3xX20dxX1c9xX247xXdxX18xX210xX3xX5xXdxX18xX10xX68xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX2xX247xX20dxX312xX210xXaxX12xX0xXdxX52xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX204xXdxX1bxXexX1xX209xX3xX20bxX14xX20dxXbxX20fxX210xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX14xX264xX20dxXbxX20fxX210xX3xX1bxXdxX7xXbxX5xX6xX3axX209xX3xXd5xX5xX20xX4xX3caxX210xX3xX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xX5xX10xXcd1xXexX209xX3xX6xX42xXexX20xX210xX3xX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xX41xXdxX19xX1xXexX209xX3xX6xX42xXexX20xX210xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX209xX72xX72xXdxX1c9xXd5xX6xX20xXexX1xX6xX18xX1xX1xX20xX6xX1c9xXbdxX18xX72xX18xX10xX204xX7xX72xX244xX20dxX2xX247xX72xX2xX20bxX14xX1bxX244xX2xX255xX20dxX20dxX247xX13xXexX20bxX20bxX2xX264xX244xX5xX20dxX1c9xX25dxXbxX19xX260xX41xX9xX2xX20dxX13xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX3xXexX3dxXbxX3xXexX41xX42xX18xX19xX3xXexX47xXdxX3xXcxX41xX42xX18xX19xX3xXexX1cxX52xX3xX54xXdxX35xX20xX3xX1bxX5axX4xX3xX5dxX42xX5fxX4xX3xXbxX1xX64xX18xX19xX3xX68xX3xX6axX18xX3xX18xXdxX18xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xXd5xX20xXexXexX20xX52xX209xX3xX20dxX1c9xX20dxX20dxX20dxX2xXbxXexX210xX3xXexX10xX20fxXexX68xXdxX18xX1bxX10xX18xXexX209xX3xX20dxX1c9xX247xXdxX18xX210xX3xX5xXdxX18xX10xX68xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX2xX247xX20dxX312xX210xXaxX12xX0xXdxX52xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX204xXdxX1bxXexX1xX209xX3xX20bxX14xX20dxXbxX20fxX210xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX14xX14xX2xXbxX20fxX210xX3xX1bxXdxX7xXbxX5xX6xX3axX209xX3xXd5xX5xX20xX4xX3caxX210xX3xX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xX5xX10xXcd1xXexX209xX3xX6xX42xXexX20xX210xX3xX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xX41xXdxX19xX1xXexX209xX3xX6xX42xXexX20xX210xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX209xX72xX72xXdxX1c9xXd5xX6xX20xXexX1xX6xX18xX1xX1xX20xX6xX1c9xXbdxX18xX72xX18xX10xX204xX7xX72xX244xX20dxX2xX247xX72xX2xX20bxX14xX1bxX244xX2xX244xX247xX264xX247xX20dxXexX264xX13xX14xX247xX244xX5xX20dxX1c9xX25dxXbxX19xX260xX41xX9xX14xX264xX244xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX3xXexX3dxXbxX3xXexX41xX42xX18xX19xX3xXexX47xXdxX3xXcxX41xX42xX18xX19xX3xXexX1cxX52xX3xX54xXdxX35xX20xX3xX1bxX5axX4xX3xX5dxX42xX5fxX4xX3xXbxX1xX64xX18xX19xX3xX68xX3xX6axX18xX3xX18xXdxX18xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xXd5xX20xXexXexX20xX52xX209xX3xX20dxX1c9xX20dxX20dxX20dxX2xXbxXexX210xX3xXexX10xX20fxXexX68xXdxX18xX1bxX10xX18xXexX209xX3xX20dxX1c9xX247xXdxX18xX210xX3xX5xXdxX18xX10xX68xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX2xX247xX20dxX312xX210xXaxX12xX0xXdxX52xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX204xXdxX1bxXexX1xX209xX3xX20bxX14xX20dxXbxX20fxX210xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX14xX244xX13xXbxX20fxX210xX3xX1bxXdxX7xXbxX5xX6xX3axX209xX3xXd5xX5xX20xX4xX3caxX210xX3xX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xX5xX10xXcd1xXexX209xX3xX6xX42xXexX20xX210xX3xX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xX41xXdxX19xX1xXexX209xX3xX6xX42xXexX20xX210xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX209xX72xX72xXdxX1c9xXd5xX6xX20xXexX1xX6xX18xX1xX1xX20xX6xX1c9xXbdxX18xX72xX18xX10xX204xX7xX72xX244xX20dxX2xX247xX72xX2xX20bxX14xX1bxX244xX2xX244xX247xX13fxX20dxX2xXexX2xX247xX2xX14xX14xX5xX20dxX1c9xX25dxXbxX19xX260xX41xX9xX2xX20bxX244xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX3xXexX3dxXbxX3xXexX41xX42xX18xX19xX3xXexX47xXdxX3xXcxX41xX42xX18xX19xX3xXexX1cxX52xX3xX54xXdxX35xX20xX3xX1bxX5axX4xX3xX5dxX42xX5fxX4xX3xXbxX1xX64xX18xX19xX3xX68xX3xX6axX18xX3xX18xXdxX18xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xXd5xX20xXexXexX20xX52xX209xX3xX20dxX1c9xX20dxX20dxX20dxX2xXbxXexX210xX3xXexX10xX20fxXexX68xXdxX18xX1bxX10xX18xXexX209xX3xX20dxX1c9xX247xXdxX18xX210xX3xX5xXdxX18xX10xX68xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX2xX247xX20dxX312xX210xXaxX12xX0xXdxX52xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX204xXdxX1bxXexX1xX209xX3xX20bxX14xX20dxXbxX20fxX210xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX14xX264xX20dxXbxX20fxX210xX3xX1bxXdxX7xXbxX5xX6xX3axX209xX3xXd5xX5xX20xX4xX3caxX210xX3xX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xX5xX10xXcd1xXexX209xX3xX6xX42xXexX20xX210xX3xX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xX41xXdxX19xX1xXexX209xX3xX6xX42xXexX20xX210xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX209xX72xX72xXdxX1c9xXd5xX6xX20xXexX1xX6xX18xX1xX1xX20xX6xX1c9xXbdxX18xX72xX18xX10xX204xX7xX72xX244xX20dxX2xX247xX72xX2xX20bxX14xX1bxX244xX2xX244xX247xX13fxX2xX13xXexX20bxX255xX255xX264xX244xX5xX20dxX1c9xX25dxXbxX19xX260xX41xX9xX244xX20bxX20bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX3xXexX3dxXbxX3xXexX41xX42xX18xX19xX3xXexX47xXdxX3xXcxX41xX42xX18xX19xX3xXexX1cxX52xX3xX54xXdxX35xX20xX3xX1bxX5axX4xX3xX5dxX42xX5fxX4xX3xXbxX1xX64xX18xX19xX3xX68xX3xX6axX18xX3xX18xXdxX18xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xXd5xX20xXexXexX20xX52xX209xX3xX20dxX1c9xX20dxX20dxX20dxX2xXbxXexX210xX3xXexX10xX20fxXexX68xXdxX18xX1bxX10xX18xXexX209xX3xX20dxX1c9xX247xXdxX18xX210xX3xX5xXdxX18xX10xX68xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX2xX247xX20dxX312xX210xXaxX12xX0xXdxX52xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX204xXdxX1bxXexX1xX209xX3xX20bxX14xX20dxXbxX20fxX210xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX14xX244xX13xXbxX20fxX210xX3xX1bxXdxX7xXbxX5xX6xX3axX209xX3xXd5xX5xX20xX4xX3caxX210xX3xX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xX5xX10xXcd1xXexX209xX3xX6xX42xXexX20xX210xX3xX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xX41xXdxX19xX1xXexX209xX3xX6xX42xXexX20xX210xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX209xX72xX72xXdxX1c9xXd5xX6xX20xXexX1xX6xX18xX1xX1xX20xX6xX1c9xXbdxX18xX72xX18xX10xX204xX7xX72xX244xX20dxX2xX247xX72xX2xX20bxX14xX1bxX244xX2xX244xX247xX13fxX255xX20dxXexX13xX247xX20bxX247xX20dxX5xX20dxX1c9xX25dxXbxX19xX260xX41xX9xX247xX20bxX20bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX3xXexX3dxXbxX3xXexX41xX42xX18xX19xX3xXexX47xXdxX3xXcxX41xX42xX18xX19xX3xXexX1cxX52xX3xX54xXdxX35xX20xX3xX1bxX5axX4xX3xX5dxX42xX5fxX4xX3xXbxX1xX64xX18xX19xX3xX68xX3xX6axX18xX3xX18xXdxX18xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xXd5xX20xXexXexX20xX52xX209xX3xX20dxX1c9xX20dxX20dxX20dxX2xXbxXexX210xX3xXexX10xX20fxXexX68xXdxX18xX1bxX10xX18xXexX209xX3xX20dxX1c9xX247xXdxX18xX210xX3xX5xXdxX18xX10xX68xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX2xX247xX20dxX312xX210xXaxX12xX0xXdxX52xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX204xXdxX1bxXexX1xX209xX3xX20bxX14xX20dxXbxX20fxX210xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX14xX244xX13xXbxX20fxX210xX3xX1bxXdxX7xXbxX5xX6xX3axX209xX3xXd5xX5xX20xX4xX3caxX210xX3xX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xX5xX10xXcd1xXexX209xX3xX6xX42xXexX20xX210xX3xX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xX41xXdxX19xX1xXexX209xX3xX6xX42xXexX20xX210xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX209xX72xX72xXdxX1c9xXd5xX6xX20xXexX1xX6xX18xX1xX1xX20xX6xX1c9xXbdxX18xX72xX18xX10xX204xX7xX72xX244xX20dxX2xX247xX72xX2xX20bxX14xX1bxX244xX2xX244xX247xX13fxX14xX2xXexX2xX13xX14xX2xX247xX5xX20dxX1c9xX25dxXbxX19xX260xX41xX9xX14xX255xX13xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX3xXexX3dxXbxX3xXexX41xX42xX18xX19xX3xXexX47xXdxX3xXcxX41xX42xX18xX19xX3xXexX1cxX52xX3xX54xXdxX35xX20xX3xX1bxX5axX4xX3xX5dxX42xX5fxX4xX3xXbxX1xX64xX18xX19xX3xX68xX3xX6axX18xX3xX18xXdxX18xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xXd5xX20xXexXexX20xX52xX209xX3xX20dxX1c9xX20dxX20dxX20dxX2xXbxXexX210xX3xXexX10xX20fxXexX68xXdxX18xX1bxX10xX18xXexX209xX3xX20dxX1c9xX247xXdxX18xX210xX3xX5xXdxX18xX10xX68xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX2xX247xX20dxX312xX210xXaxX12xX0xXdxX52xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX95xX10xX18xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX204xXdxX1bxXexX1xX209xX3xX20bxX14xX20dxXbxX20fxX210xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX14xX244xX13xXbxX20fxX210xX3xX1bxXdxX7xXbxX5xX6xX3axX209xX3xXd5xX5xX20xX4xX3caxX210xX3xX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xX5xX10xXcd1xXexX209xX3xX6xX42xXexX20xX210xX3xX52xX6xX41xX19xXdxX18xX68xX41xXdxX19xX1xXexX209xX3xX6xX42xXexX20xX210xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX209xX72xX72xXdxX1c9xXd5xX6xX20xXexX1xX6xX18xX1xX1xX20xX6xX1c9xXbdxX18xX72xX18xX10xX204xX7xX72xX244xX20dxX2xX247xX72xX2xX20bxX14xX1bxX244xX2xX244xX247xX13fxX247xX247xXexX255xX20dxX255xX20bxX244xX5xX20dxX1c9xX25dxXbxX19xX260xX41xX9xX255xX255xX20dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX3xX1xX20xX21xX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX1xX2cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX3axX3xXexX3dxXbxX3xXexX41xX42xX18xX19xX3xXexX47xXdxX3xXcxX41xX42xX18xX19xX3xXexX1cxX52xX3xX54xXdxX35xX20xX3xX1bxX5axX4xX3xX5dxX42xX5fxX4xX3xXbxX1xX64xX18xX19xX3xX68xX3xX6axX18xX3xX18xXdxX18xX1xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX42xXexX1xX20xX41xXaxX12xXcxX17xX3xX81xX21xX0xX72xXbxX12
Tô Hà