Hàn Quốc: Bộ trưởng Thống nhất sẽ thăm Mỹ trong tháng 6
(Baothanhhoa.vn) - Nguồn tin giới chức Hàn Quốc ngày 11/5 cho biết, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young có kế hoạch thăm Mỹ vào khoảng cuối tháng 6.
7c8ex8764xa55dx8851xcda0x8bbexb1ccxf5d0xe0a0xX7x7f80xf926x927ex8e57x8e6dxd535xX5xa840xXax8efexc984xc081xa959xX3x9fb9xec23xd783xX4xe9fcxX3xf516x84b4xX3xXex8b07xb9e7x7db1xX15xaa0exX3xXcxX1xX19xX15xX25xX3xX15xX1xe4efxXexX3xX7xea71xX3xXexX1x89ebxee22xX3xccbex8bdbxX3xXexX21x9766xX15xX25xX3xXexX1xbe6bxX15xX25xX3x8a76xX0xb92cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xc247xXaxX12xf46cxX25xX18xe96cxX15xX3xXexXdxX15xX3xX25xXdxab80xXdxX3xX4xX1xa2fdxX4xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX15xX25xX14xa086xX3xX2xX2xX4bxf780xX3xX4xX1xX3fxX3x8e3exXdxcb46xXexf535xX3xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX23xX15xX25xX3xXcxX1xX19xX15xX25xX3xX15xX1xX2fxXexX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xd35fxX10xX10xX3xd7d7xX15x929bxX80xX3fxX18xX15xX25xX3xX4xc3d6xX3xaa0dxX8dxX3xX1xX3fxbb92xX4xX1xX3xXexX1xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xf60fxX14xX3fxX3xXbfxX1xX3fxb2bfxX15xX25xX3xX4xX18xX19xXdxX3xXexX1xX45xX15xX25xX3xX49xf45axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcb89xX6xXbxXexXdxX3fxX15xXaxX12xX0xXdxX38xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xXb5xXbxX1xX3fxXexX3fxXaxX3xX7xXexX80xX5xX10xX9xXaxX5dxXdxX7xXbxX5xX6xX80xX1bxX3xX8bxX5xX3fxX4xXbfx976fxX3xX38xX6xX21xX25xXdxX15xXb5xX5xX10xb32exXexX1bxX3xX6xX18xXexX3fxX12cxX3xX38xX6xX21xX25xXdxX15xXb5xX21xXdxX25xX1xXexX1bxX3xX6xX18xXexX3fxX12cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX1bxX3xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX23xX15xX25xX3xXcxX1xX19xX15xX25xX3xX15xX1xX2fxXexX3xX7xX33xX3xXexX1xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX21xX3fxX15xX25xX3xXexX1xX45xX15xX25xX3xX49xX3xX1xf822xX15xX1xX3xXd7xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXe7xX8bxX6xX3fxXexX1xX6xX15xX1xX1xX3fxX6xXe7xXd0xX15xX4bxX15xX10xc181xX7xX4bx904axX2xX2xabc2xX4bxX2xe2b8x9030xX5dxX1bexX1bexX2x93cbxX1c5xf4cfxX49xXexX1ccxX1bexX1bexX2xX5xX2xXe7xd474xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX1bxX3xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX23xX15xX25xX3xXcxX1xX19xX15xX25xX3xX15xX1xX2fxXexX3xX7xX33xX3xXexX1xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xXexX21xX3fxX15xX25xX3xXexX1xX45xX15xX25xX3xX49xXaxX3xX5dxX6xXexX6xXb5xXbxX1xX3fxXexX3fxXb5xX3fxX21xXdxX25xXdxX15xX6xX5xXb5xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1bxX4bxX4bxX4xX5dxX15xXdxX38xX25xXe7xXd0xXdxX10xXexX15xX6xX38xXbxX5xX18xX7xXe7xXd0xX15xX4bxXexX49xX1bexX1caxX4bxX18xXbxX5xX3fxX6xX5dxX10xX5dxX4bxXdxd465xX5dxX7xX7xX4bxX1bexX1caxX1bexX2xb195xX1caxX85xX268xX2xX2xX4bxX38xXdxX15xXdxX7xXexX10xX21xXe7xX1d6xXbxX25xXaxX3xX4bxX12xX1dxX1exX3xXexX21xX22xX23xX15xX25xX3xXcxX1xX19xX15xX25xX3xX15xX1xX2fxXexX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXafxX10xX10xX3xXb3xX15xXb5xX80xX3fxX18xX15xX25xXe7xX3xded6xX60xX25xX18xX63xX15xX1bxX3xXexX8bxX7xXe7xX7xX10xX3fxX18xX5xXe7xXbfxX21xcc04xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX3fxX5dxX80xXaxX12xXcxX1xX10xX3fxX3xaf95xX18xX6xX15xX3xX4xX1xX71xX4xX3xX15xX14xX80xX8fxX3xX4xX45xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX8dxXexX3xXd0xb2ccxX3xX4xX1xX18xX80xX8dxX15xX3xXexX1xX37xX38xX3xX4x7f16xX6xX3xf3efxX15xX25xX3xXafxX10xX10xX3xX4xaec4xX15xX3x8a31xX6xX15xX25xX3xX315xX22x9135xX4xX3xX1xX3fxX14xX15xX3xXexX2fxXexXe7xX3xXafxbf49xX4xX1xX3xXexX21xX196xX15xX1xX3xX4xX1xe9f1xX15xX1xX3xa0f0xX45xX4xX3xX4xXbdxX3xXexX1xab3fxX3xXexX1xX6xX80xX3xX315xd1d9xXdxX3xXexc11dxX80xX3xXexX1xX18xX1exX4xX3xXd0xX14xX3fxX3xXexX196xX15xX1xX3xX1xX196xX15xX1xX3xX5dxX32axX4xX1xX3xXf7xca75xeea6xXb3xd149xXb5xX2xX1c1xX3xXd0xX14xX3xX1xX1exXdxX3xX15xX25xX1xX32axX3xXexX1xX22xX31cxX15xX25xX3xX315x841axX15xX1xX3xX3axX3bxXb5xX13xX14xX15xX3xX5dxd7d2xX3xXbfxXdxX8dxX15xX3xX5dxXdxdf4bxX15xX3xX21xX6xX3xXexX21xX3fxX15xX25xX3xXexX18x8a94xX15xX3xXexX6cxXdxXe7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX3fxX5dxX80xXaxX12xX17xX18xX6xX15xX3xX4xX1xX71xX4xX3xX15xX14xX80xX3xX4x9054xX15xX25xX3xX4xX1xX3fxX3xX8bxXdxX8dxXexX3xXexX1xfc70xX38xX3xX21xf9c6xX15xX25xX3xX1dxX1exX3xXcxX1xX19xX15xX25xX3xX15xX1xX2fxXexX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX315xX45xX15xX1xX3xX25xXdxX45xX3xXexX336xX4xX1xX3xX4xX394xX4xX3xXd0xX2f7xX3xX15xaecfxX3xX5xX394xX4xX3xX4xX306xX6xX3xX3axX3bxX3xXexX21xX3fxX15xX25xX3xXd0xXdxdd76xX4xX3xX5xXdxX3e5xX15xX3xX5xXc4xX4xX3xXd0xX6cxXdxX3xXcxX21xXdxX2f7xX18xX3xXcxXdxX3e5xX15xXe7xX3xXcxX21xX22xX6cxX4xX3xX315xXbdxX3xXcxX21xXdxX2f7xX18xX3xXcxXdxX3e5xX15xX3xX25xX1xXdxX3xX15xX1xcd49xX15xX3xX38xX1exXexX3xX315xX2f7xX3xX15xX25xX1xX32axX3xX4xX306xX6xX3xX3axX3bxX3xXd0xX2f7xX3xXd0xXdxX42fxX4xX3xX25xXdxXd7xXdxX3xXexX1xX336xX4xX1xX3xXbfxX8dxXexX3xX2daxX18xXd7xX3xX315xX45xX15xX1xX3xX25xXdxX45xX3xX4xX1xX336xX15xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX4xX306xX6xX3xc7d3xX6xX7xX1xXdxX15xX25xXexX3fxX15xX3xX315xX19xXdxX3xXd0xX6cxXdxX3xX1dxX196xX15xX1xX3xX60xX1xX22xd3b3xX15xX25xXe7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX3fxX5dxX80xXaxX12xXcxX18xX80xX3xX15xX1xXdxX3e5xX15xX3xXbfxX1xXd7xX3xX15xX37xX15xX25xX3xX5dxXdxX39dxX15xX3xX8bxXdxX8dxX15xX3xXexX336xX4xX1xX3xX4xX394xX4xX3xX15xX14xX80xX3xX38xX6xX15xX25xX3xX315xX8dxX15xX3xX315xX19xXdxX3xXexX1xX3fxXc4xXdxX3xXexX1xX394xX4xX3xX7xX394xX3xX25xXdxa1adxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX8bxX3e5xX15xX3xXd0x99c2xX15xX3xX4xX312xX15xX3xX315xX343xX3xX15xX25xcc98xX8fxX3xX5dxX3fxX3xXcxX21xXdxX2f7xX18xX3xXcxXdxX3e5xX15xX3xXex9e06xX15xX25xX3xXexX18xX80xX3e5xX15xX3xX8bxX19xX3xX7xX33xX3xXbxX1xX6cxXexX3xX5xaacdxX3xX4xX45xX4xX3xX315xX2f7xX3xX15xX25xX1xX32axX3xX4xX306xX6xX3xX3axX3bxX3xX4xX1xX553xX15xX25xX3xX15xX14xX3fxX3xX4aexX6xX7xX1xXdxX15xX25xXexX3fxX15xX3xX4xX1xX22xX6xX3xXexX553xX3xX8bxX541xX3xX4xX1xX336xX15xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xXexX1xX34fxX3xX315xX32axX4xX1xX3xX315xX19xXdxX3xXd0xX6cxXdxX3xX1dxX196xX15xX1xX3xX60xX1xX22xX4c9xX15xX25xXe7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb9edxX18xXexX1xX3fxX21xXaxX12xXcxX1xX10xX3fxX3xcdaexX3fxX15xX1xX6xXbxX0xX4bxXbxX12
Theo Yonhap