Trao thưởng thành tích phá chuyên án 120L
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-1, tại trụ sở Công an huyện Thọ Xuân, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao thưởng thành tích phá chuyên án 120L cho Công an huyện Thọ Xuân
bc3bx14c06x11c43xf9eax13e88xf1b4xbc58xf3c6x12218xX7x14330xfbc6xf99fxfef4xce46x122ffxX5x13201xXax12a0cxX0xX7xXex13baexdf6axe7a5x14ddcxX12xXcxX16xX6xX17xX3xXexX1xd635xe22cxX18xX19xX3xXexX1x12e08xX18xX1xX3xXexfd5fxX4xX1xX3xXbxX1x12dc5xX3xX4xX1xc1c9xe3dfx13c67xX18xX3xX34xX18xX3xX2x1010bx15318x12466xX3xX0x155caxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX46xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx134ffxX10xX6x14e0bxXaxX12xc3e0xX34xX18xX19xX3xX41xX42xd2f4xX2x14760xX3xXexc923xXdxX3xXexX16xbc82xX3xX7xX23xX3x10b7axd34dxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX38xX39xcd2exX18xX3xXcxX1x110faxX3xd4bfxX38x11819xX18xX6dxX3xX7axX7bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXex12a4fxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX5ex14c31xX6xX3x12f1fxdfbcxX3xXex12d48xX3xX4xX1xfc01xX4xX3xXexX16xX6xX17xX3xXexX1xX22xX23xX18xX19xX3xXexX1xX29xX18xX1xX3xXexX2exX4xX1xX3xXbxX1xX34xX3xX4xX1xX38xX39xX3axX18xX3xX34xX18xX3xX2xX41xX42xX43xX3xX4xX1xX17xX3xX7axX7bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX38xX39xX85xX18xX3xXcxX1xX8axX3xX8cxX38xX8exX18xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12eb1xX17xX61xX39xXaxX12xX0xXdxbd81xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xXexX1xX38xX10fx13573xX3xXdxX7axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXax107bbxXdxX61xXexX1x15785xX3xd715xe27axX42xXbxece6xd441xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX135xX3xc847xe027xX147xXbxX13bxX13cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX135xX46xX46xXdx151c5xX11exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX15bx148c6xX18xX46xX18xX10xX130xX7xX46xX41xX2xX42xX146xX46xX2x14332xX176xX61xX146xX2x11776xX42xX17bxX17bxX146xXexX137xX17bxX138xX41xX138xX5xX42xX15bx153a7xXbxX19x1103fxX16xX9xX147xX176xX138xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xXexX1xX22xX23xX18xX19xX3xXexX1xX29xX18xX1xX3xXexX2exX4xX1xX3xXbxX1xX34xX3xX4xX1xX38xX39xX3axX18xX3xX34xX18xX3xX2xX41xX42xX43xXaxX3xX130xXdxX61xXexX1xX9xXaxX137xX138xX42xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX146xX147xX147xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX17xX61xX39xXaxX12xXcxX1xf58axXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xce64xX38xX6xX3xX7axX7bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX38xX39xX85xX18xX3xXcxX1xX8axX3xX8cxX38xX8exX18xX3xXa9xXaaxX3xXa9xce69xX38xX3xXexX16xX6xX18xX1xX6dxX3xXbxX1x12c20xX18xX19xX3xX18xX19x102fcxX6xX6dxX3xXexX16xX21dxX18xX3xX34xXbxX3xX1xXdxX85xX38xX3xX1fexX38x13d07xX3xX4xX34xX4xX3xX5xX17xX70xXdxX3xXexe2e4xXdxX3xXbxX1xX70xX10fxX6dxX3xXexXdxX3axX38xX3xX11exXdx107e1xX38xX3xX5xX29xX3xX18xX19xX29xX39xX3xX2xX6bxX2xX6bxX41xX42xX41xX2xX6dxX3x14f70xX24exXdxX3xX7axX242xX18xX1xX3xX7xX34xXexX3xX273xXdxd7e1xX38xX3xXexX16xX6xX3xXexX24exXdxX3xXbxX1xX70xX10fxX3xX168xX282xX3xXcxX16x140bexXexX3xXexc95cxX3xX13bxXaaxX3xX1xX24exXdxX6dxX3xX7axX7bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX38xX39xX85xX18xX3xXcxX1xX8axX3xX8cxX38xX8exX18xX3xXa9xXaaxX3xXexX16xXdxX85xXexX3xXbxX1xX34xX3xXexX1xX29xX18xX1xX3xX4xX7bxX18xX19xX3xX4xX1xX38xX39xX3axX18xX3xX34xX18xX6dxX3xX11ex144f0xXexX3xX19xXdxfffbxX3xX17bxX3xXa9xcc50xXdxX3xXexX22x1539bxX18xX19xX3xX168xX282xX3xXexX24exXdxX3xf52axX43xX22fxX6xX3xXa9xX242xX17xX3xX4xX1xXdxeb3fxX10fxX3xXa9xX17xX70xXexX3xXexX29xXdxX3xX7xX242xX18x14547xX15bxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX17xX61xX39xXaxX12xXcxX16xX22x113f6xX4xX3xXa9xXa6xX6dxX3xX18xX19xX29xX39xX3xX146xX42xX6bxX2xX2xX6bxX41xX42xX41xX42xX6dxX3xX7xX6xX38xX3x137e6xX1xXdxX3xXexXdxX306xXbxX3xX18xX1xX297xX18xX3xXexXdxX18xX3xX11exX34xX17xX3xX4xc6e4xX6xX3xX1fexX38x10915xX18xX3xX4xX1xecf9xX18xX19xX3xc974xX1xX8exX18xX3xX61xX8exX18xX3xX168xX282xX3xX168xXdxX85xX4xX3xX11exe8dbxX3xX5xX22fxX6xX3xXa9xX242xX17xX3xX4xX1xXdxX306xX10fxX3xXa9xX17xX70xXexX3xXexX29xXdxX3xX7xX242xX18xX3xX1fexX38xX6xX3xX34bxX1xX7bxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX10fxX70xX18xX19xX6dxX3xX168xX32fxXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX367xX18xX3xX1fexX38xX39xX306xXexX3xXexX8exX10fxX3xXexX21dxX18xX3xX4xX7bxX18xX19xX3xXexX16xX21dxX18xX3xX34xXbxX3xXexX24exXdxX3xXbxX1xX70xX10fxX6dxX3xX273xX24exXdxX3xX7axX242xX18xX1xX3xX7xX34xXexX3xX273xXdxX282xX38xX3xXexX16xX6xX3xXexX24exXdxX3xXbxX1xX70xX10fxX3xX168xX282xX3xXcxXcxX8cxX5exX6dxX3xX7axX7bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX38xX39xX85xX18xX3xXcxX1xX8axX3xX8cxX38xX8exX18xX3xXa9xXaaxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xXa6xX18xX19xX3xXexX16xXdxX85xXexX3xXbxX1xX34xX3xXexX1xX29xX18xX1xX3xX4xX7bxX18xX19xX3xX4xX1xX38xX39xX3axX18xX3xX34xX18xX6dxX3xX34bxX382xXbxX3xXexX1xX1f6xXdxX3xX11exX2e0xXexX3xX19xXdxX2e5xX3xX17bxX3xXa9xX2eaxXdxX3xXexX22xX2efxX18xX19xX6dxX3xX19x10e93xX10fxX135xX3xX273xf9b4xX3xX8cxX38xX8exX18xX3x15341xX38xX6xX18xX19xX3xe325xX64xX370xX3xX2x1438fxX48bxX176x127adxX13cxX3xX273xX479xX3xX273xXb1xX4xX3xXcxX16xX38xX18xX19xX3xX486xX64xX370xX3xX41xX42xX42xX42xX48exX13cxX3xX273xX479xX3xX370xX19xX8axX4xX3xXcxX16xX38xX18xX19xX3xX486xX64xX370xX3xX2xX48bxX48bxX176xX48exX3xX4xf94cxX18xX19xX3xXexX16xX36cxX3xXexX70xXdxX3xXexX1xX7bxX18xX3xXcxX242xX17xX3x11d1fxX1xX3axX6dxX3xX13bxXaaxX3xXcxX242xX17xX3x100bfxX22x14315xX18xX19xX3xc26cx11e64xX18xX6dxX3xX1xX38xX39xX85xX18xX3x1013exX18xX19xX3xX5exX229xX6xX3xX168xX29xX3x11ff7xX1xX70xX10fxX3xXcxX16xX38xX18xX19xX3x12fbbxX18xX1xX3xX486xX64xX370xX3xX2xX48bxX48bxX147xX48exX3xXexX16xX36cxX3xXexX70xXdxX3xXexX1xX7bxX18xX3xbdc6x1209exX3xX43xX8exX10fxX6dxX3xX13bxXaaxX3xX5exX17xX29xXdxX3xX43xX8exX10fxX6dxX3xX1xX38xX39xX85xX18xX3xX4f4xX18xX19xX3xX5exXa6xX6xX6dxX3xXexX1xX29xX18xX1xX3xXbxX1xX2eaxX3xX5exX29xX3xX370xX24exXdxX15bxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX17xX61xX39xXaxX12xX7axX34xX4xX3xXa9xX2eaxXdxX3xXexX22xX2efxX18xX19xX3xXa9xXaaxX3xX11exX29xX18xX3xX11exX70xX4xX6dxX3xX16xX362xX3xX18xX1xX6xX38xX3xX5xX297xXbxX3xX168xX29xX3xX7x149cfxX3xX61xX75xX18xX19xX3xXexX29xXdxX3xX34bxX1xX17xX242xX18xX3x13a8cxX6xX5xX17xX3xX19xXdxX242xX3xX61xX6xX18xX1xX3xX5xX29xX3xX18xX1xX8exX18xX3xX168xXdxX3axX18xX3xX18xX19xX8exX18xX3xX1xX29xX18xX19xX3xXexX22xX3xX168xX21dxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX168xX6xX39xX3xX168xX2eaxX18xX3xXa9xX25exX3xX5xXdxX3axX18xX3xX1xX85xX3xX168xX32fxXdxX3xX4xX34xX4xX3xX11exX382xX3xX1xX70xXdxX3xXexX16xX3axX18xX3xX34bxX1xX7bxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX10fxX70xX18xX19xX15bxX3xX7axX1xX9bxX3xXexX2exX18xX1xX3xXexX22fxX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX2xX42xX6bxX41xX42xX41xX42xX3xXa9xX306xX18xX3xXexX1xX1f6xXdxX3xXa9xXdxX25exX10fxX3xX11exX382xX3xX11exX2e0xXexX6dxX3xX4xX34xX4xX3xXa9xX2eaxXdxX3xXexX22xX2efxX18xX19xX3xXa9xXaaxX3xX5xX22fxX6xX3xXa9xX242xX17xX3xX4xX1xXdxX306xX10fxX3xXa9xX17xX70xXexX3xXexX29xXdxX3xX7xX242xX18xX3xX4xX362xX6xX3xX19xX367xX18xX3xX2xX42xX42xX3xX11exX382xX3xX1xX70xXdxX3xX23xX3xX18xX1xXdxX282xX38xX3xXexX9bxX18xX6dxX3xXexX1xX29xX18xX1xX3xXexX16xX3axX18xX3xX4xX242xX3xX18xX22xX32fxX4xX3xX168xX32fxXdxX3xX7xX2eaxX3xXexXdxX282xX18xX3xX4xX1xXdxX306xX10fxX3xXa9xX17xX70xXexX3xX19xX367xX18xX3xX41xX3xXexbfabxX3xXa9xX474xX18xX19xX15bxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX17xX61xX39xXaxX12xX4ffxX1xX34xXexX3xX11exXdxX25exX38xX3xXexX70xXdxX3xX11exX38xXadxXdxX3xX5x11846xX6dxX3xXa9xX474xX18xX19xX3xX4xX1xX2exX3xX273xX70xXdxX3xXexX34xX3xX4d7xX1xX22xX4e5xX18xX19xX3xX4e3xX38xX39xX3xffb2xX6xX18xX1xX6dxX3xX4ffxX1xXa6xX3xf218xXdxX34xX10fxX3xXa9xX2eaxX4xX3xX7axX7bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX9bxX18xX1xX6dxX3xXcxX1xX362xX3xXexX16xX22xX23xX18xX19xX3xX4xX4e5xX3xX1fexX38xX6xX18xX3xX7axX242xX18xX1xX3xX7xX34xXexX3xXa9xXdxX282xX38xX3xXexX16xX6xX3xX7axX7bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX9bxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX5exX17xX34xX3xXa9xXaaxX3xX11exXdxX25exX38xX3xX61xX22xX4e5xX18xX19xX6dxX3xXa9xX34xX18xX1xX3xX19xXdxX34xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xX2e5xX18xX19xX3xX4xX2eaxX3xX19xX2e0xX18xX19xX6dxX3xX18xX479xX3xX5xX29bxX4xX3xX4xX362xX6xX3xXexX297xXbxX3xXexX1xX25exX3xX5xXaaxX18xX1xX3xXa9xX70xX17xX3xX168xX29xX3xX4xX34xX18xX3xX11exX24exX6dxX3xX4xX1xXdxX306xX18xX3xX7xX526xX3xX7axX7bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX38xX39xX85xX18xX3xXcxX1xX8axX3xX8cxX38xX8exX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX168xXdxX85xX4xX3xXa9xXdxX282xX38xX3xXexX16xX6xX6dxX3xX5xX29xX10fxX3xX16x1565cxX3xX168xX29xX3xX11exX2e0xXexX3xX19xXdxX2e5xX3xX4xX34xX4xX3xXa9xX2eaxXdxX3xXexX22xX2efxX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX38xX39xX3axX18xX3xX34xX18xX15bxX3xX4d7xX306xXexX3xX1fexX38xX242xX3xX18xX29xX39xX3xXa9xXaaxX3xX19xXa6xXbxX3xXbxX1xX367xX18xX3xX34bxXdxX282xX10fxX3xX4xX1xX306xX6dxX3xX5xX29xX10fxX3xX19xXdxX242xX10fxX3xXexX24exXdxX3xXbxX1xX70xX10fxX6dxX3xXa9xX22xX2efxX4xX3xX4xX21dxXbxX3xX362xX39xX6dxX3xX4xX1xX2exX18xX1xX3xX1fexX38xX39xX282xX18xX3xX168xX29xX3xX370xX1xX8exX18xX3xX61xX8exX18xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX297xX18xX3xX168xX29xX3xXa9xX34xX18xX1xX3xX19xXdxX34xX3xX4xX6xX17xX15bxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50axX38xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX273xX479xX3xX4e3xX38xX39xX3xX370xX1xXaaxX0xX46xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX46xXbxX12
Đỗ Duy Nhã