Công an tỉnh: Tăng cường 500 CBCS bảo đảm ANTT, ATGT tại lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7-5-2019, tại Quảng trường Lam Sơn, Công an tỉnh đã tổ chức triển khai phương án đảm bảo ANTT Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban ANTT và ATGT trực tiếp chỉ đạo, quán triệt nhiệm vụ cho lực lượng tăng cường.
da8dx10d19xdaffx14659x1026ex128d3x10769x1054dxe3f7xX7x14df2xdb87x1570fx10244x12ab1x1251bxX5x132d5xXax10bf4xX0xX7xXex11ee9x13c78xfffdx124e0xX12x14f43x12fbbxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexf1a4xX18xX1x1259cxX3xXcxdd03xX18xX19xX3xX4xfecdx13ec9xX18xX19xX3x137ffx149a5xX35xX3xX1bx10c14xX1bxfa3bxX3xf8c8xf855xX17xX3xfb8bxX3exf552xX3x11f39x137dexXcxXcx14a2exX3xX45xXcx12645xXcxX3xXexf23dxXdxX3xX5x10e72xX3x154acx121e1xX3xX18xXdxe7a1xX43xX3xfd79xX5fxX35xX3xX18xX2axX43xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x123c8x1392cxX6xX0x10254xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX71xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX10xX6x14079xXaxX12xX3bx10fd7xX18xX19xX3x15ac4x141a0xX34xX95x10667xX35xX2xX5fxX49xX3xXexX51xXdxX3x101e3xfa47xX3exX18xX19xX3xXexX16xX2fxX30xX18xX19xX3xf000xX6xX43xX3xX3bx126f2xX18xX49xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX24xX18xX1xX3xX41xe5cexX3xXex132a9xX3xX4xX1x115aaxX4xX3xXexX16xXdxf450xX18xX3xX57xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX2fxXb4xX18xX19xX3xX90xX18xX3xX41xX3exX43xX3xX3dxX3exX17xX3xX45xX46xXcxXcxX3xXafxX55xX3xX57xX58xX3xX18xXdxX5cxX43xX3xX5fxX5fxX35xX3xX18xX2axX43xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX6dxX6exX6x144b7xX3xXcxX1xXdx12ec8xXa3xX3xXexX2fx12e74xX18xX19xX3xX46xX19xXa3xdaa6xX55xX18xX3xX6dxX3exXdxX3xXcxX16xXa3xX18xX19xX49xX3x13e4dxX11fxX3xe2d8xXdxdd17xX18xX3xX39xX6xX18xX3xXcxX1xX2fxX30xX18xX19xX3xX131xe912xX3xXcxX24xX18xX1xX3x118d1xX11fxX49xX3xX4dxXdxX90xX43xX3xX41x1234exX4xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX24xX18xX1xX49xX3xXcxX16xX2fx1178exX18xX19xX3xXcxXdxXd3xXa3xX3xX3dxX6xX18xX3xX45xX46xXcxXcxX3xX131xe4c7xX3xX45xXcxX4dxXcxX3xXexX16xf1b2xX4xX3xXexXdxX113xXbxX3xX4xX1xX24xX3xX41xX51xX17xX49xX3x13d5axXa3xX90xX18xX3xXexX16xXdxX5cxXexX3xX18xX1xXdxX5cxX43xX3xX131xX142xX3xX4xX1xX17xX3xX5xX183xX4xX3xX5xX2fx130f6xX18xX19xX3xXexX2axX18xX19xX3xX4xX2fxX30xX18xX19xX10exX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX43xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8cxXexX1xXa3xX43xX3dxX3xXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX11fxX5xX10xX9xXax136b1xXdxX8cxXexX1xX27xX3x11de5x1241dxX35xXbx14884x113e3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX27xX3x15194xX5fxX98xXbxX206xX207xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX10exX3dxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX10exX131xX18xX71xX18xX10xX1fbxX7xX71xX2xX5fxX2x10529xX71xX2xX35xX34xX8cxX98xX2xX34xX2xX5fxX2xX2xXexX98xX5fxX35xX34xX94xX5xX35xX10ex14586xXbxX19x11466xX16xX9xX94xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX24xX18xX1xX27xX3xXcxX2axX18xX19xX3xX4xX2fxX30xX18xX19xX3xX34xX35xX35xX3xX1bxX39xX1bxX3bxX3xX3dxX3exX17xX3xX41xX3exX43xX3xX45xX46xXcxXcxX49xX3xX45xXcxX4dxXcxX3xXexX51xXdxX3xX5xX55xX3xX57xX58xX3xX18xXdxX5cxX43xX3xX5fxX5fxX35xX3xX18xX2axX43xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX6dxX6exX6xXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xXdxX113xXa3xX3xXexX2fxX118xX18xX19xX3xX46xX19xXa3xX11fxX55xX18xX3xX6dxX3exXdxX3xXcxX16xXa3xX18xX19xX49xX3xX4dxXdxX90xX43xX3xX41xX153xX4xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX24xX18xX1xX3xX57xXdxXd3xX43xX3xXexX16xX6xX3xXexX1xX183xX4xX3xXexX113xX3xX5xX183xX4xX3xX5xX2fxX1b2xX18xX19xX3xXexX2axX18xX19xX3xX4xX2fxX30xX18xX19xX3xXexX16xXdxXd3xX18xX3xX57xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX2fxXb4xX18xX19xX3xX90xX18xX3xX41xX3exX43xX3xX3dxX3exX17xX3xX45xX46xXcxXcxX10exX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX17xX8cxX11fxXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX57xX113xX3xX1xX17xX51xX4xX1xX49xX3xXafxX55xX3xX57xX58xX3xX18xXdxX5cxX43xX3xX5fxX5fxX35xX3xX18xX2axX43xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX6dxX6exX6xX3xX7x1003dxX3xX41xX2fxX1b2xX4xX3xXexXc9xX3xX4xX1xXcdxX4xX3xX131xX17axX17xX3xXexX153xXdxX3xX239xX95xX34xX3xXexX51xXdxX3xXa2xXa3xX3exX18xX19xX3xXexX16xX2fxX30xX18xX19xX3xXafxX6xX43xX3xX3bxXb4xX18xX49xX3xXcx15df7xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX6dxX6exX6xX3xX131xX17axX3xX41xX2fxX1b2xX4xX3xXexX16xXa3xX11fxe6d9xX18xX3xX1x10381xX18xX1xX3xXexX16xX183xX4xX3xXexXdxX113xXbxX3xXexX16xX133xX18xX3xX7xX6exX18xX19xX3x1024exX17axXdxX3xXexX16xXa3xX11fxX3dcxX18xX3xX1xX3e0xX18xX1xX3x153f3xXdxX5cxXexX3xX46xX6xX43xX10exX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX43xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX11fxX5xX10xX9xXaxX1fbxXdxX8cxXexX1xX27xX3xX202xX203xX35xXbxX206xX207xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX27xX3xX203xX98xX94xXbxX206xX207xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX10exX3dxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX10exX131xX18xX71xX18xX10xX1fbxX7xX71xX2xX5fxX2xX239xX71xX2xX35xX34xX8cxX98xX2xX34xX98xX35xX98xX203xXexX34xX35xX34xX5fxX35xX5xX35xX10exX24fxXbxX19xX252xX16xX9xX203xX98xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX24xX18xX1xX27xX3xXcxX2axX18xX19xX3xX4xX2fxX30xX18xX19xX3xX34xX35xX35xX3xX1bxX39xX1bxX3bxX3xX3dxX3exX17xX3xX41xX3exX43xX3xX45xX46xXcxXcxX49xX3xX45xXcxX4dxXcxX3xXexX51xXdxX3xX5xX55xX3xX57xX58xX3xX18xXdxX5cxX43xX3xX5fxX5fxX35xX3xX18xX2axX43xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX6dxX6exX6xXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX17xX8cxX11fxXaxX12xX3f8xXd3xX3xX41xX3exX43xX3xX3dxX3exX17xX3xXexX153xXexX3xX45xX46xXcxXcxX49xX3xXexX16x10acfxXexX3xXexX183xX3xX45xXcxX4dxXcxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX90xX4xX3xX1xX17xX51xXexX3xX41x12460xX18xX19xX3xX8cxXdxX55xX18xX3xX16xX6xX3xXexX16xX2fxX118xX4xX49xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX131xX17axX3xX7xX6xXa3xX3xXafxX55xX3xX57xX58xX3xX18xXdxX5cxX43xX49xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX24xX18xX1xX3xX41xXc6xX3xX1xXa3xX11fxX3xX41xX546xX18xX19xX3xX19x13df6xX18xX3xX34xX35xX35xX3xX1bxX39xX1bxX3bxX3xXexX1xXa3xX546xX4xX3xX4xX90xX4xX3xXbxX1x11439xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX5cxXbxX3xX131xX142xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX24xX18xX1xX3xX131xX17axX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX3c4xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX6dxX6exX6xX49xX3xXexX1xX17axX18xX1xX3xX5xX52dxXbxX3xX211xX34xX3xXexXc9xX49xX3xX4xX1xX153xXexX3xXexXa3xX58cxX18xX3xXexX16xX6xX3xX57xXdxXd3xX43xX3xX7xX17xX90xXexX3xX41xX3exX43xX3xX3dxX3exX17xX3xX45xX46xXcxXcxX49xX3xXexX16xX52dxXexX3xXexX183xX3xX45xXcxX4dxXcxX49xX3xXexX16xX52dxXexX3xXexX183xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX4xX546xX18xX19xX49xX3xXbxX1xX5a4xX18xX19xX3xX4xX1xX153xX18xX19xX3xX4xX1xX90xX11fxX49xX3xX18xXc9xX10exX3xXcxX1xX10xX17xX3xX41xX6exX49xX3xX41x13b13xX18xX19xX3xX2xX94xX3xX19xXdxX30xX3xX18xX19xX17axX11fxX3xX239xX95xX34xX49xX3xX5xX183xX4xX3xX5xX2fxX1b2xX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX7xX38exX3xX4xX6exX3xX43x12853xXexX3xXexX51xXdxX3xX4xX90xX4xX3xXexXc9xX49xX3xX4xX1xX153xXexX3xX41xXc6xX3xX41xX2fxX1b2xX4xX3xXbxX1x12a7bxX18xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX41xXd3xX3xXexX16xXdxXd3xX18xX3xX57xX1xX6xXdxX3xX4xX90xX4xX3xXbxX1xX2fxXb4xX18xX19xX3xX90xX18xX49xX3xX57xX113xX3xX1xX17xX51xX4xX1xX3xX41xX3exX43xX3xX3dxX3exX17xX3xX45xX46xXcxXcxX207xX3xX1xX2fxX118xX18xX19xX3xX8cxdb6cxX18xX49xX3xX7x1114dxXbxX3xX206xX113xXbxX3xX206xX10xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX90xX4xX3xX41xX51xXdxX3xX3dxXdxXd3xXa3xX3xX131xX17axX3xX18xX1xX69cxX18xX3xX8cxX69cxX18xX3xX131xX3dcxX3xX8cxX183xX3xX5xX55xX207xX3xXbxX1xX69cxX18xX3xX5xXa3x11384xX18xX19xX49xX3xXbxX1xX69cxX18xX3xXexXa3xX11fxX113xX18xX49xX3xX41xXdxX3dcxXa3xX3xXexXdxX113xXexX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX1cxX18xX19xX49xX3xX4xX1xX153xX18xX19xX3xXexX6xXdxX3xX18xX51xX18xX3xX131xX17axX3x139a9xX18xX3xXexX6e4xX4xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX1cxX18xX19xX49xX3xX41xX3exX43xX3xX3dxX3exX17xX3xX6xX18xX3xXexX17xX17axX18xX3xX4xX1xX90xX11fxX49xX3xX18xXc9x13dc6xX3xX3f8xX71cxX18xX19xX3xXexX1xX30xXdxX49xX3xXexX2axX18xX19xX3xX4xX2fxX30xX18xX19xX3xX5xX183xX4xX3xX5xX2fxX1b2xX18xX19xX3xX4xX3exX18xX1xX3xX7xX90xXexX3xX1xX3e0xX18xX1xX3xX7xX183xX49xX3xX4xXb4xX3xX41xX546xX18xX19xX3xXexXc9xX3xX4xX1xXcdxX4xX3xXexXa3xX58cxX18xX3xXexX16xX6xX3xX131xfc8dxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXbxX1xX5a4xX18xX19xX3xX18xX19x14a34xX6xX49xX3xX41x1220cxXa3xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX16xX7e2xX18xX3xX90xXbxX3xXexX546xXdxX3xXbxX1xX51xX43xX3xX5xX1b2xXdxX3xX8cxX142xX18xX19xX3xX41xX1cxX18xX19xX3xX18xX19xX2fxX30xXdxX3xX41xXd3xX3xX1xX17xX51xXexX3xX41xX546xX18xX19xX3xX18xX1xX2fxX27xX3xXexX546xXdxX3xXbxX1xX51xX43xX3xXexX16xX546xX43xX3xX4xX6e4xXbxX49xX3xX43xX6exX4xX3xXexX650xXdxX49xX3xX4xX153xX3x1232cxX3xX19xX69cxX11fxX3xXexX1xX2fxXb4xX18xX19xX3xXex1206bxX4xX1xX3xX131xX17axX3xX4xX90xX4xX3xX1xX17axX18xX1xX3xX131xXdxX3xX131xXdxX3xXbxX1xX51xX43xX3xXbxX1xX90xXbxX3xX5xXa3xX52dxXexX3xX57xX1xX90xX4xX49xX3xX19xX6exXbxX3xXbxX1xX58cxX18xX3xX41xX3exX43xX3xX3dxX3exX17xX3xX45xX46xXcxXcxX49xX3xX3dxX3exX17xX3xX41xX3exX43xX3xX6xX18xX3xXexX17xX17axX18xX3xXexXa3xX11fxX5cxXexX3xX41xX153xXdxX3xX4xX90xX4xX3xX41xX71cxX18xX19xX3xX4xX1xX84fxX3xX5xXc6xX18xX1xX3xX41xX51xX17xX49xX3xX18xX19xXa3xX11fxX133xX18xX3xX5xXc6xX18xX1xX3xX41xX51xX17xX3xX3f8xX3exX18xX19xX49xX3xX46xX1xX17axX3xX18xX2fxX118xX4xX49xX3xX4xX90xX4xX3xX41xX17xX17axX18xX3xX57xX1xX90xX4xX1xX3xX194xXa3xX153xX4xX3xXexX113xX49xX3xX41xX51xXdxX3xX3dxXdxXd3xXa3xX3xX131xX17axX3xX18xX1xX69cxX18xX3xX8cxX69cxX18xX3xX131xX3dcxX3xX8cxX183xX3xXafxX55xX3xX57xX58xX3xX18xXdxX5cxX43xX10exX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX17xX8cxX11fxX3xXbxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX43xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX11fxX5xX10xX9xXaxX1fbxXdxX8cxXexX1xX27xX3xX202xX203xX35xXbxX206xX207xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX27xX3xX98xX211xX5fxXbxX206xX207xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX10exX3dxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX10exX131xX18xX71xX18xX10xX1fbxX7xX71xX2xX5fxX2xX239xX71xX2xX35xX34xX8cxX98xX2xX34xX98xX2xX2xX203xXexX203xX2xX239xX94xX5xX203xX95xX2xX95xX34xX10exX24fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX24xX18xX1xX27xX3xXcxX2axX18xX19xX3xX4xX2fxX30xX18xX19xX3xX34xX35xX35xX3xX1bxX39xX1bxX3bxX3xX3dxX3exX17xX3xX41xX3exX43xX3xX45xX46xXcxXcxX49xX3xX45xXcxX4dxXcxX3xXexX51xXdxX3xX5xX55xX3xX57xX58xX3xX18xXdxX5cxX43xX3xX5fxX5fxX35xX3xX18xX2axX43xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX6dxX6exX6xXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX17xX8cxX11fxXaxX12xX46xX19xX6xX11fxX3xX7xX6xXa3xX3xX57xX1xXdxX3xXexX16xXdxXd3xX18xX3xX57xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX2fxXb4xX18xX19xX3xX90xX18xX3xX131xX17axX3xX57xXdxXd3xX43xX3xXexX16xX6xX3xXexX1xX183xX4xX3xXexX113xX3xXexX51xXdxX3xXa2xXa3xX3exX18xX19xX3xXexX16xX2fxX30xX18xX19xX3xXafxX6xX43xX3xX3bxXb4xX18xX49xX3xX4dxXdxX90xX43xX3xX41xX153xX4xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX24xX18xX1xX3xX41xXc6xX3xX194xXa3xX90xX18xX3xXexX16xXdxX5cxXexX3xX131xX17axX3xX4xX1xX24xX3xX41xX51xX17xX3xX4xX90xX4xX3xX5xX183xX4xX3xX5xX2fxX1b2xX18xX19xX3xX41xX2fxX1b2xX4xX3xXexX2axX18xX19xX3xX4xX2fxX30xX18xX19xX3xX4xX58cxX18xX3xX18xX133xXa3xX3xX4xX6xX17xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX58cxX18xX3xXexX16xX90xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX5cxX43xX49xX3xX4xX1xX7e2xXbxX3xX1xX17axX18xX1xX3xX57xX58xX3xX5xXa3xX52dxXexX49xX3xX57xX58xX3xX4xX2fxXb4xX18xX19xX49xX3xX194xXa3xX11fxX3xXexX16xX3e0xX18xX1xX49xX3xX4xX1xX113xX3xX41xX546xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexX90xX4xX49xX3xX3dxX90xX43xX3xX7xX90xXexX3xX4xX90xX4xX3xX4xX1xX153xXexX49xX3xX41x13440xX6xX3xX3dxX17axX18xX3xX41xXc6xX3xX41xX2fxX1b2xX4xX3xXbxX1xX69cxX18xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXexX16xXdxXd3xX18xX3xX57xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX133xX43xX3xXexX650xX4xX49xX3xX4xX6exX3xX1xXdxX5cxXa3xX3xX194xXa3xX3exX3xXbxX1xX2fxXb4xX18xX19xX3xX90xX18xX3xX41xX3exX43xX3xX3dxX3exX17xX3xX45xX46xXcxXcxX49xX3xX45xXcxX4dxXcxX3xX4xX149xX6xX3xX4dxXdxX90xX43xX3xX41xX153xX4xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX24xX18xX1xX3xX131xX118xXdxX3xX43xX142xX4xX3xXexXdxX133xXa3xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xX7e2xXexX3xX5xX17axX3xX41xX3exX43xX3xX3dxX3exX17xX3xX6xX18xX3xXexX17xX17axX18xX3xXexXa3xX11fxX5cxXexX3xX41xX153xXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xXa3xX153xXexX3xX194xXa3xX90xX3xXexX16xX3e0xX18xX1xX3xX8cxXdxX55xX18xX3xX16xX6xX3xX4xX90xX4xX3xX1xX17xX51xXexX3xX41xX546xX18xX19xX3xXafxX55xX3xX57xX58xX3xX18xXdxX5cxX43xX49xX3xX57xX1xX1cxX18xX19xX3xX41xX2fxX1b2xX4xX3xX41xXd3xX3xX206xX3exX11fxX3xX16xX6xX3xX131xX142xX3xX131xXdxX5cxX4xX3xXbxX1xXcdxX4xX3xXexX51xXbxX3xX131xX3dcxX3xX45xX46xXcxXcxX49xX3xX19xX6exXbxX3xXbxX1xX58cxX18xX3xX131xX17axX17xX3xXexX1xX17axX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX4xX149xX6xX3xX3dxXa3xXc9xXdxX3xX5xX55xX10exX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xXa3xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3f8xX3e0xX18xX1xX3xX6dxX1b2xXbxX0xX71xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX71xXbxX12
Đình Hợp