Chưa chấp thuận xây dựng Trung tâm dưỡng lão và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng tại phường Hàm Rồng
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc chưa chấp thuận xây dựng Trung tâm dưỡng lão và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng tại phường Hàm Rồng, TP Thanh Hoá.
4eedxf342x95c0xda19x11294x9534xebe2x7788xd399xX7x110b3x50daxf303x91a6xd011xaa7dxX5xf272xXax7c53xbc0cxX1x5db3xX6xX3xX4xX1x1145bxXbxX3xXexX1x12d13xf41dx10572xX3x1042axaca9xada6xX3x123f5xe729xX21x1004cxX3xXcx9dd4xX1fxX21xX2axX3xXexX24xedfaxX3xX27xX15x7321xX21xX2axX3xX5x673ax9c1fxX3x1217dx537fxX3xX4xX1x6933xX34xX3xX7xfea1xX4xX3xX7xc6b7xX4xX3x10569xX1xX3ex7245xX3xX4x62eaxX21xX2axX3xeea1xff90xX21xX2axX3xXex102f2xXdxX3xXbxX1xX15x11cadxX21xX2axX3x6010xX41xX34xX3x535bxX5bxX21xX2axX0x58b6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX10xX6xX27xXaxX12x79a4x1049bxb11bx9f94xX3xXexa966xX21xX1xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX6axX49xX6xX3xX40x105b6xX6xX3xX4xX49xX3xX4xba05xX21xX2axX3xX40xX45xX21xX3xX40xcc9axX3xX40xXdx9606xX4xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX4xX1xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX21xX2axX3xXcxX2dxX1fxX21xX2axX3xXexX24xX34xX3xX27xX15xX38xX21xX2axX3xX5xX3dxX3exX3xX40xX41xX3xX4xX1xX45xX34xX3xX7xX49xX4xX3xX7xX4dxX4xX3xX50xX1xX3exX53xX3xX4xX56xX21xX2axX3xX5axX5bxX21xX2axX3xXexX60xXdxX3xXbxX1xX15xX66xX21xX2axX3xX6axX41xX34xX3xX6exX5bxX21xX2ax134a1xX3xXcxfb7bxX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX6axX3ex90daxd587xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3exX27xX25xXaxX12xX0xXdxX34xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX27xXexX1xX1fxX34x5550xX3xX27xX1xXdxX27xX10xX3xXdxX13xX10xX21xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXax6358xXdxX27xXexX1x73a6xX3x8b63xc6fbxX169xXbxX23x84d3xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX166xX3x6f57xX169xX169xXbxX23xX16dxXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX166xX73xX73xXdxX121xX149xX6xX3exXexX1xX6xX21xX1xX1xX3exX6xX121xX40xX21xX73xX21xX10xX161xX7xX73x85bcxX169xX177x8f50xX73xX2x122cfxa0adxX27xX177xX169xX1a7xX1a4xa876xX169xX168xXexX177xX168xX1a8xX169xX5xX2xX121xa410xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX6xX3xX4xX1xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX21xX2axX3xXcxX2dxX1fxX21xX2axX3xXexX24xX34xX3xX27xX15xX38xX21xX2axX3xX5xX3dxX3exX3xX40xX41xX3xX4xX1xX45xX34xX3xX7xX49xX4xX3xX7xX4dxX4xX3xX50xX1xX3exX53xX3xX4xX56xX21xX2axX3xX5axX5bxX21xX2axX3xXexX60xXdxX3xXbxX1xX15xX66xX21xX2axX3xX6axX41xX34xX3xX6exX5bxX21xX2axXaxX3xX73xX12xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3exX21xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXex9098xX6xX5xXdxX2axX21xX166xX3xX4xX10xX21xXexX10xX2dxX16dxXaxX12x1326dx12645xX21xX1xX3xX34xXdxX21xX1xX3xX1xce9exX6x8ca0xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3exX27xX25xXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xX5axX49xX113xX3xXexX1x10174xX21xX2axX3xX21xX1xX1axXexX3xX40xc844xXdxX3xX5axXadxX3xX23xX1fxX1axXexX3xX4x7687xX6xX3x880dx11ceaxX3xaa37xd4c4xX3xX1xX3exX60xX4xX1xX3xX40xX41xX3x7309x62d4xX1fxX3xXexX15xX3xX40xXadxX3xX40xXdxXb1xX4xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX4xX1xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX21xX3xX40xXdxXb1xX4xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX21xX2axX3xXcxX2dxX1fxX21xX2axX3xXexX24xX34xX3xX27xX15xX38xX21xX2axX3xX5xX3dxX3exX3xX40xX41xX3xX4xX1xX45xX34xX3xX7xX49xX4xX3xX7xX4dxX4xX3xX50xX1xX3exX53xX3xX4xX56xX21xX2axX3xX5axX5bxX21xX2axX3xXexX60xXdxX3xXbxX1xX15xX66xX21xX2axX3xX6axX41xX34xX3xX6exX5bxX21xX2axX113xX3xXcxX116xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX6axX3exX120xX3xXexX1xX10xX3exX3xX5axXadxX3xX21xX2axX1xe8c8xX3xX4xX29exX6xX3xX13xXa4xX21xX2axX3xXexX25xX3xXcxX8axX6axX6axX3xX2b0xX2b1xX1fxX3xXexX15xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX21xX2axX3xX40xX41xX3xX116xX1xX120xXexX3xXexX2dxXdx851axX21xX3xX6axX60xX3xXexX2b1xX21xX2axX3xX6ax7912xXbxX3xe893xX28xX4xX121xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3exX27xX25xXaxX12xX88xX89xX8axX8bxX3xXcxX116xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX6axX3exX120xX3xX4xX45xX21xX3xX4xX4dxX3xXexad5bxX21xX1xX3xX1xX3adxX21xX1xX3xXexX1xX28xX4xX3xXexX2a5xX113xX3xX2dxX41xX3xX7xX3exX120xXexX3xX5xX60xXdxX3xX4xX120xX4xX3xd4daxX1fxX25xX3xX1xX3exX60xX4xX1xX3xX5xXdx1071dxX21xX3xX3cfxX1fxX6xX21xX3xXexX60xXdxX3xX40xX33dxX3xXexX2dx1274fxX3xX50xX1xX1fxX3xX5axX1axXexX3xX27xX3exX3xX13xXa4xX21xX2axX3xXexX25xX3xXcxX8axX6axX6axX3xX2b0xX2b1xX1fxX3xXexX15xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX21xX2axX3xX40xX41xX3xX116xX1xX120xXexX3xXexX2dxXdxX36bxX21xX3xX6axX60xX3xXexX2b1xX21xX2axX3xX6axX377xXbxX3xX37axX28xX4xX3xX5axXadxX3xX21xX2axX1xX33dxX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX21xX2axX3xXcxX2dxX1fxX21xX2axX3xXexX24xX34xX3xX27xX15xX38xX21xX2axX3xX5xX3dxX3exX3xX40xX41xX3xX4xX1xX45xX34xX3xX7xX49xX4xX3xX7xX4dxX4xX3xX50xX1xc75cxX10xX3xX4xX56xX21xX2axX3xX5axX5bxX21xX2axX3xXexX60xXdxX3xXbxX1xX15xX66xX21xX2axX3xX6axX41xX34xX3xX6exX5bxX21xX2axX113xX3xXexX1xX41xX21xX1xX3xXbxX1xX288xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX6axX3exX120xX3xX5axX36bxX3xX5ax10b79xX34xX3xX149xX4a5xX3exX3xXexX3ecxX21xX1xX3xX5axX5bxX21xX2axX3xX149xX56xX3xX40xX41xX3xXexX1xX288xX21xX2axX3xX21xX1xX1axXexX3xX2axXdx11561xX6xX3xX4xX120xX4xX3xX3cfxX1fxX25xX3xX1xX3exX60xX4xX1xX121xX3xX2b0xX5bxX21xX2axX3xXexX1xX66xXdxX113xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX21xX2axX3xXbxX1xX15xfedbxX21xX2axX3xX120xX21xX3xX5xX28xX6xX3xX4xX1xX265xX21xX3xX21xX1xX41xX3xX5axX2b1xX1fxX3xXexX15xX3xX25axX5axX1axX1fxX3xX2axXdxX120xX3xX1xX3exffebxX4xX3xX5axX1axX1fxX3xXexX1xX2b1xX1fxX267xX3xXexX60xXdxX3xX50xX1xX1fxX3xX5axX1axXexX3xX4xX49xX3xX27xXdxXb1xX21xX3xXexX3ecxX4xX1xX3xX50xX1xX3exX4a5xX21xX2axX3xX1a1xX121xX177xX2xX177xX3xX34xX0xX7xX1fxXbxX12xX1a1xX0xX73xX7xX1fxXbxX12xX3xX27xX3exX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXbxX1xX15xX66xX21xX2axX3xX6axX41xX34xX3xX6exX5bxX21xX2axX3xX3cfxX1fxX4a5xX21xX3xX5x13226xX3xX40xX41xX3xXexab70xX3xX4xX1xX4dxX4xX3xXexX2dxXdxX36bxX21xX3xX50xX1xX6xXdxX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxXb1xX21xX3xXexX1xX10xX3exX3xX3cfxX1fxX25xX3xX5axX33dxX21xX1xX121xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx67dexX1fxXexX1xX3exX2dxXaxX12xX89xX2b0xXcxX0xX73xXbxX12
BĐT