Triều Tiên có thể có tới 242 vũ khí hạt nhân vào năm 2027
Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chính sách Asan (Hàn Quốc) và tổ chức Rand công bố ngày 13/4 cho biết Triều Tiên có thể có tới 242 vũ khí hạt nhân và hàng chục tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào năm 2027, kêu gọi Hàn Quốc và Mỹ cân nhắc "tất cả các lựa chọn" để chống lại các mối đe dọa đang tăng lên.
7802xe376xeabcxa29exf839xd49bxd1ebxaf7fx93e8xX7xdfa5xc988xd20bxab8dxd620xbf33xX5x923exXaxf177xXcxf47cxXdxf383xac39xX3xXcxXdx7a2cxbb80xX3xX4xdfe2xX3xXexX1xb5d5xX3xX4xX1fxX3xXexc40exXdxX3xddcfxded5xX2cxX3x9db3xa977xX3x79daxX1x9ca4xX3xX1x84f8xXexX3xX1cxX1xce04xX1cxX3xX30xb210x9fa8xX3xX1cxebcfxe583xX3xX2cxe026xX2cx81a1xX0xa3bfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9096xX10xX6xfb6dxXaxX12x83b3xa16dxX42xX3xX4xX63xX42xX3xX4xcd30xX6xX3xcb41xXdxcddbxX1cxX3xf075x8d10xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4x9af3xX17xX3x7ed1xX1xX35xX1cxX1xX3xX7xX63xX4xX1xX3xbf46xX7xX6xX1cxX3xa4bexX5cxX41xX1cxX3xdc5dxX17x8edexX4xbaaaxX3xX30xX41xX3xXexe8a8xX3xX4xX1xX7bxX4xX3xbbb3xX6xX1cxX5fxX3xX4x7a66xX1cxX74xX3xb683xX95xX3xX1cxX74xX41xe013xX3xX2xf580xX4dxX2dxX3xX4xX1xX42xX3xXaexXdxe4fexXexX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX4xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX4xX1fxX3xXexX29xXdxX3xX2cxX2dxX2cxX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX3xX1xX38xXexX3xX1cxX1xX3dxX1cxX3xX30xX41xX3xX1xX41xX1cxX74xX3xX4xX1xc47cxX4xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xa7f1xX6xX3xc640xX38xX1cxX3xX106xX38xX42xX3xdb40xX17xXb4xX1bxX1cxX3xX5xXfbxX4xX3xX106x8f16xX6xX3xX8exb348xX7exX62x866dxX97xX3xX30xX41xX42xX3xX1cxX45xX46xX3xX2cxX49xX2cxX4bxb421xX3xX33xX1bxX17xX3xX74xbec9xXdxX3xX5cxX41xX1cxX3xX93xX17xX95xX4xX3xX30xX41xX3xX120x9e02xX3xX4xX3dxX1cxX3xX1cxX1xc7d8xX4xX3x9a19xXexa346xXexX3xX4xc3bcxX3xX4xX63xX4xX3xX5xcb20xX6xX3xX4xX1xX136xX1cxefc3xX3xX106xX23xX3xX4xX1xX95xX1cxX74xX3xX5xX38xXdxX3xX4xX63xX4xX3xX46xX95xXdxX3xX106xX10xX3xX5fxX136xX6xX3xX106xX6xX1cxX74xX3xXexX45xX1cxX74xX3xX5xX1bxX1cx9c93xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6xXbxXexXdxX42xX1cxXaxX12xX0xXdxX46xX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX46xX7xae12xXbxX1xX42xXexX42xXaxX3xX7xXexXb4xX5xX10xX9xXaxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xXb4xd937xX3xXaexX5xX42xX4xX33xaa2bxX3xX46xX6xX14xX74xXdxX1cxX1b8xX5xX10x9c02xXexX1cexX3xX6xX17xXexX42xX1d5xX3xX46xX6xX14xX74xXdxX1cxX1b8xX14xXdxX74xX1xXexX1cexX3xX6xX17xXexX42xX1d5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX4xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX4xX1fxX3xXexX29xXdxX3xX2cxX2dxX2cxX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX3xX1xX38xXexX3xX1cxX1xX3dxX1cxX3xX30xX41xX42xX3xX1cxX45xX46xX3xX2cxX49xX2cxX4bxX3xX1x9139xX1cxX1xX3xX157xX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX190xXaexX6xX42xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX42xX6xX190xX30xX1cxX4dxX1cxX10xc5b0xX7xX4dxX2cxX2xX2xf5ddxX4dxX2xX4bxd2a6xX5fxX2cxX2cxX2xX2cxX2xX26cxX26cxXexX26cxX49xX2cxX26cxX5xX2xX190x7a59xXbxX74xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX4xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX4xX1fxX3xXexX29xXdxX3xX2cxX2dxX2cxX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX3xX1xX38xXexX3xX1cxX1xX3dxX1cxX3xX30xX41xX42xX3xX1cxX45xX46xX3xX2cxX49xX2cxX4bxXaxX3xX5fxX6xXexX6xX1b8xXbxX1xX42xXexX42xX1b8xX42xX14xXdxX74xXdxX1cxX6xX5xX1b8xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1cexX4dxX4dxX4xX5fxX1cxXdxX46xX74xX190xX30xXdxX10xXexX1cxX6xX46xXbxX5xX17xX7xX190xX30xX1cxX4dxXexa717xX2cxX49xX4dxX17xXbxX5xX42xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX46x8fd3xX5fxXdxX4xX4dxX2cxX49xX2cxX2xf948xX49xX2dxX315xX2xXb7xX4dxXexX10xX1cxX315xX5xX17xX6xX315xXexX14xXdxX10xX17xX315xXexXdxX10xX1cxX315xX2xXb7xX49xX2dxX190xX281xXbxX74xXaxX3xX4dxX12xX120xdcb3xXexX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX103xX6xX3xX106xX38xX1cxX3xX106xX38xX42xX3xX4xX1xXdxXc1xX1cxX3xXexX1xX17xe005xXexX3xX33xXdxX23xX17xX3xX46xX29xXdxX3xX106x8477x94cfxX4xX3xXbxX1xX1fxX1cxX74xX3xXexX1xX103xX3xXexa931xX3xXexX1xX119xX3xXexX14xX153xX1cxX3xX5cxX6xX46xX281xX17xX12fxX3xXexd075xX1cxX1xX3xX73xX6xX46xX3xX5cxX6xX46xX74xXb4xX42xX1cxX74xX3xX4xX6bxX6xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX1cxX74xX41xXb4xX3xX2cxX26cxX4dxXb7xX4dxX2cxX49xX2cxX2xX190xX3xX8exa106xX1cxX1xX1cexX3xb841xX42xX1cxX1xX6xXbxX4dxXcxXcxc5f7xX6exX73xX97xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX42xX5fxXb4xXaxX12xX62xX63xX42xX3xX4xX63xX42xX3xX1cxX1xX153xX1cxX3xX46xX38xX1cxX1xX3xX4xaa1exX1cxX3xXbxX1xX157xXdxX3xX4xX3dxX1cxX3xX1cxX1xX14exX4xX3xX151xX1cxX74xX1xXdxX1bxX46xX3xXex869axX4xX165xX3xX30xX16xX3xX30xXdxX70xX4xX3xXexX14xXdxX23xX1cxX3xX33xX1xX6xXdxX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX3xX1xX38xXexX3xX1cxX1xX3dxX1cxX3xX4xX1xXdxXc1xX1cxX3xXexX1xX17xX358xXexX3xae1cxX3xX5cxX41xX1cxX3xX93xX17xX95xX4xX3xX30xX41xX3xX4xX63xX4xX3xXaexXdxX70xX1cxX3xXbxX1xX63xXbxX3xX33xX1xX63xX4xX3xX106xX23xX3xX1cxX74xX45xX1cxX3xX4xX1xc14exX1cxX3xX1cx79f4xX3xX5xX15exX4xX3xXbxX1xX63xXexX3xX106xX33cxX1cxX74xX3xX4xX1xXdxXc1xX1cxX3xXexX14xX6xX1cxX1xX3xX1xX38xXexX3xX1cxX1xX3dxX1cxX3xX4xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX4xX1fxX3xX4xX6bxX6xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX190xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX42xX5fxXb4xXaxX12xX62xX63xX42xX3xX4xX63xX42xX3xX106xX365xX366xX4xX3xX106xX365xX6xX3xX14xX6xX3xXexX14xX42xX1cxX74xX3xXaexX95xXdxX3xX4xX157xX1cxX1xX3xX4xX1fxX3xX1cxX1xdc92xX1cxX74xX3xX5fxX153xX17xX3xX1xXdxX70xX17xX3xX106xX63xX1cxX74xX3xX5xX42xX3xX1cxX74xX38xXdxX3xX30xX16xX3xX1xX42xX38xXexX3xX106xX33cxX1cxX74xX3xXexX38xXdxX3xX1cxX1xX41xX3xX46xX63xXb4xX3xX106xX1fxX1cxX74xX3xXexX41xX17xX3xX43fxX3xXaexdc62xX3xXaexXdxX23xX1cxX3xXbxX1xX35xX6xX3xe180xXaaxX1cxX74xX3xX4xX6bxX6xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX12fxX3xX1cxd27exXdxX3xX106xX365xX366xX4xX3xX4xX42xXdxX3xX5xX41xX3xX106xX119xX6xX3xX106xXdxX23xX46xX3xXexX1xX15exX4xX3xX1xXdxX70xX1cxX3xX4xX63xX4xX3xX30xXfbxX3xXexX1xX103xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX103xX6xX3xX106xX38xX1cxX3xX106xX38xX42xX3xXbxX1xX1fxX1cxX74xX3xXexX374xX3xXexX41xX17xX3xX1cxX74xX3f2xX46xX3xX30xX41xX3xX7xX6xX17xX3xX33xX1xXdxX3xX46xX33cxXexX3xX1xX33cxXdxX3xX106xf084xX1cxX74xX3xX4xX6bxX6xX3xb820xXdxX1bxX1cxX3xX1xX366xXbxX3xdf6bxX17xX95xX4xX3xXexX1xXaaxX1cxX74xX3xXaexX63xX42xX3xX62xX241xX1cxX1xX3xX73xX1xX365xacd0xX1cxX74xX3xXexXdxXc1xXbxX3xXexXfbxX4xX3xXbxX1xX63xXexX3xXexX14xXdxX23xX1cxX3xX4xX63xX4xX3xX4xX1xX365xX54axX1cxX74xX3xXexX14xX241xX1cxX1xX3xX1xX38xXexX3xX1cxX1xX3dxX1cxX3xX30xX41xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX103xX6xX190xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX42xX5fxXb4xXaxX12xX62xX63xX42xX3xX4xX63xX42xX3xX4xX1fxX3xXexXdxX1bxX17xX3xX106xX16xX3xX151xX7exX1xX95xX1cxX74xX3xX5xX38xXdxX3xX1cxX74xX17xXb4xX3xX4xX54axX3xXexX374xX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX3xX1xX38xXexX3xX1cxX1xX3dxX1cxX3xX4xX6bxX6xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX165xX3xX4xX1fxX3xX106xX42xX38xX1cxX3xX30xXdxXc1xXexX1cexX3xX151x7dcfxX29xX4xX3xXexX35xX1cxX1xX3xXexX9dxX1cxX74xX3xX7xX95xX3xX30xX31xX3xX33xX1xX35xX3xX1xX38xXexX3xX1cxX1xX3dxX1cxX3xX4xX6bxX6xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX30xX41xX42xX3xX1cxX45xX46xX3xX2cxX49xX2cxX4bxX3xX7xa79exX3xX5xX41xX3xXexX374xX3xX2xX26cxX2xX3xX106xXc1xX1cxX3xX2cxX2dxX2cxX12fxX3xX4xe425xX1cxX74xX3xX1xX41xX1cxX74xX3xX4xX1xXfbxX4xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xX103xX6xX3xX106xX38xX1cxX3xX106xX38xX42xX3xX10exX17xXb4xX1bxX1cxX3xX5xXfbxX4xX3xX106xX119xX6xX3xX5fxXdxX3xX106xX33cxX1cxX74xX190xX165xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX42xX5fxXb4xXaxX12xX62xX63xX42xX3xX4xX63xX42xX3xX5fxX15exX6xX3xXexX14xX1bxX1cxX3xX365xX29xX4xX3xXexX35xX1cxX1xX3xX30xX16xX3xX5xX365xX366xX1cxX74xX3xX30xX358xXexX3xX5xXdxX70xX17xX3xXbxX1xX3dxX1cxX3xX1xX38xX4xX1xX12fxX3xX4xX1x9b95xX1cxX74xX3xX1xX38xX1cxX3xX1cxX1xX365xX3xXbxX5xX17xXexX42xX1cxXdxX3xX30xX41xX3xX17xX14xX6xX1cxXdxX3xX5xX41xX46xX3xX74xXdxX41xX17xX3xX4xX6xX42xX12fxX3xX46xX41xX3xX62xX241xX1cxX1xX3xX73xX1xX365xX5d5xX1cxX74xX3xX106xX365xX366xX4xX3xX4xX1xX42xX3xX5xX41xX3xX106x88dbxX3xX7xX157xX1cxX3xX10exX17xX153xXexX12fxX3xXexX14xX35xX4xX1xX3xX5fxe747xX1cxX3xX7xX95xX3xX5xXdxX70xX17xX3xX365xX29xX4xX3xXexX35xX1cxX1xX3xX4xX6bxX6xX3xXexX241xX1cxX1xX3xXaexX63xX42xX3xX120xX146xX3xX30xX41xX3xX4xX63xX4xX3xXbxX1xX3dxX1cxX3xXexX35xX4xX1xX3xX33xX1xX63xX4xX190xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX17xXexX1xX42xX14xXaxX12xXcxX1xX10xX42xX3xX3bdxX42xX1cxX1xX6xXbxX0xX4dxXbxX12
Theo Yonhap