Lãnh đạo UBND tỉnh cho ý kiến vào phương án quy hoạch khu đất số 02 Phan Chu Trinh, TP Thanh Hóa và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án tu bổ, bảo tồn, tôn tạo Di sản văn hoá thế giới Thành Nhà Hồ
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 18-6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe, cho ý kiến vào phương án quy hoạch khu đất số 02 Phan Chu Trinh, TP Thanh Hóa và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án tu bổ, bảo tồn, tôn tạo Di sản văn hoá thế giới Thành Nhà Hồ.
cedfx10d1ax148b1xe516x17a89xcf40xf2b1x11f30x177c2xX7x1193fx104e8x151b2xdd2cx175b3x17b26xX5x14e31xXaxX3xX7xXex15fbaxX5xX10xX9xXaxXexX10x12a22xXex11159xX6xX5xXdx149e6xde0cx10032xX3xX5xX10x13726xXex13ffdxXax16cafxX0xX7xXex16ed1xd3f0xX23xX22xX2cx1434ex1604bxX23xX1xX3xe37ax186f8xX31xX3x10f98xd7e7xf4dbxdfa8xX3xXex12d87xX23xX1xX3xX4xX1xX31xX3x11572xX3x107b1xXdx179edxX23xX3xff34x11aa9xX31xX3xXbxX1xe189x11413xX23xX22xX3x15e43xX23xX3x19280x16d7exX15xX3xX1xX31xX3bxX4xX1xX3xX4exX1xX62xX3xX3axd076xXexX3xX7x182aexX3x13d38x15bb0xX3x14d5exX1xX6xX23xX3x162abxX1xX62xX3xXcxX30xXdxX23xX1x15497xX3xXcxX79xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3x150f8xf0b2xX6xX3xX53xX54xX3xX3fxX5exX31xX3xX4xX5exX31xX3xX23xX22xX1xXdxe0ffxX23xX3xX4x15520xX62xX3xXexXdx193f9xX23xX3xX4exX1x18b36xX3xXexX1xXdxX3xX4xX5exX4xX3x12980x10211xX3xX5exX23xX3xXexX62xX3xf735x18e70xX87xX3xXc6xXb3xX31xX3xXex103fdxX23xX87xX3xXex1746bxX23xX3xXexX3bxX31xX3xX41xXdxX3xX7xXb3xX23xX3xX53xf3c1xX23xX3xX1xX31xX5exX3xXexX1xX50xX3xX22xXdx1382exXdxX3xXcxX1xX54xX23xX1xX3xX40xX1xX54xX3xX92xXcfxX0x10d3bxX7xXexX30xX31xX23xX22xX2cxX0xX100xX1xX2xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX10xX6xXbdxXaxX2cxX7exX1xXdxXaexX62xX3xX2x14174xX1ex12b2dxX87xX3xX7exX1xf89axX3xXex11cedxX4xX1xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX40xX22xX62xX15x13f8cxX23xX3x17d87x146f7xX23xX1xX3x19489xXa9xX23xX22xX3xX4xf412xX23xX22xX3xX4xX5exX4xX3xX79xX1xX93xX3xX7exX1xX12cxX3xXexX12fxX4xX1xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX3axX36xX3xX23xX22xX1xX10xX87xX3xX4xX1xX31xX3xX4cxX3xX4exXdxX50xX23xX3xX53xX54xX31xX3xXbxX1xX59xX5axX23xX22xX3xX5exX23xX3xX61xX62xX15xX3xX1xX31xX3bxX4xX1xX3xX4exX1xX62xX3xX3axX70xXexX3xX7xX74xX3xX76xX77xX3xX79xX1xX6xX23xX3xX7exX1xX62xX3xXcxX30xXdxX23xX1xX87xX3xXcxX79xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX92xX93xX6xX3xX53xX54xX3xX3fxX5exX31xX3xX4xX5exX31xX3xX23xX22xX1xXdxXa5xX23xX3xX4xXa9xX62xX3xXexXdxXaexX23xX3xX4exX1xXb3xX3xXexX1xXdxX3xX4xX5exX4xX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX3xXexX62xX3xXc6xXc7xX87xX3xXc6xXb3xX31xX3xXexXcfxX23xX87xX3xXexXd4xX23xX3xXexX3bxX31xX3xX41xXdxX3xX7xXb3xX23xX3xX53xXe3xX23xX3xX1xX31xX5exX3xXexX1xX50xX3xX22xXdxXf0xXdxX3xXcxX1xX54xX23xX1xX3xX40xX1xX54xX3xX92xXcfx1715axX0xX100xXbxX2cxX0xXbdxXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbdxX30xX10xX5xX6xXexX10xXbdxXaxX2cxX0xX7xXexX30xX31xX23xX22xX2cxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXa5xX23xX3xX61xX62xX6xX23xX24xX0xX100xX7xXexX30xX31xX23xX22xX2cxX0xX62xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exX31xX23xX5xX15xXaxX2cxX0xX5xXdxX2cxX0xX7xXexX30xX31xX23xX22xX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX1x113e0xXbxX87xX3xXexX1xXb3xX31xX3xX5xX62x175d7xX23xX3x12c6axf661xXexX3xX7xX74xX3xX23xX2afxXdxX3xXbdxX62xX23xX22xX3xX61xX62xX6xX23xX3xXexX30xX2a0xX23xX22xXaxX3xX1xX30xX10xX28xX9xXaxX100xXexX1xX31xXdxX1exX7xX62xX100xX62xXc6xX23xXbdxX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX31xXbxX1exXexX1xX6xX31xX1exX5xX62xX6xX23xX1exX2aexX31xXexX1exX7xX31xX1exX23xX31xXdxX1exXbdxX62xX23xX22xX1exX61xX62xX6xX23xX1exXexX30xX31xX23xX22xX100xX2xX76xX2xX2xX125xX2xX22exX1xXexX2aexXaxX2cxX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX1xX2a0xXbxX87xX3xXexX1xXb3xX31xX3xX5xX62xX2abxX23xX3xX2aexX2afxXexX3xX7xX74xX3xX23xX2afxXdxX3xXbdxX62xX23xX22xX3xX61xX62xX6xX23xX3xXexX30xX2a0xX23xX22xX0xX100xX6xX2cxX0xX100xX7xXexX30xX31xX23xX22xX2cxX0xX100xX5xXdxX2cxX0xX5xXdxX2cxX0xX7xXexX30xX31xX23xX22xX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35xX36xX23xX1xX3xX3axX3bxX31xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX4xX1xX31xX3xX4cxX3xX4exXdxX50xX23xX3xX53xX54xX31xX3xX2aexX2afxXexX3xX7xX74xX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX87xX3xX3axXaexX3xX5exX23xXaxX3xX1xX30xX10xX28xX9xXaxX100xXexX1xX31xXdxX1exX7xX62xX100xX5xX6xX23xX1xX1exXbdxX6xX31xX1exX62xXc6xX23xXbdxX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX31xX1exX15xX1exX4exXdxX10xX23xX1exX53xX6xX31xX1exX2aexX31xXexX1exX7xX31xX1exXbdxX62xX1exX6xX23xX1exXbdxX10xX1exX6xX23xX100x11e4exX127xf5daxX77xX3eexX22exX1xXexX2aexXaxX2cxX35xX36xX23xX1xX3xX3axX3bxX31xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX4xX1xX31xX3xX4cxX3xX4exXdxX50xX23xX3xX53xX54xX31xX3xX2aexX2afxXexX3xX7xX74xX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX87xX3xX3axXaexX3xX5exX23xX0xX100xX6xX2cxX0xX100xX7xXexX30xX31xX23xX22xX2cxX0xX100xX5xXdxX2cxX0xX100xX62xX5xX2cxX0xXbdxXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX30xXaxX2cxX0xX100xXbdxXdxX53xX2cxX0xX100xXbdxXdxX53xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX10xX23xXexX10xX30xXaxX2cxX0xXdxX2aexX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7exX10xX23xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxea02xXdxXbdxXexX1xX24xX3xX127xX3f0xX76xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX3f0xX77x115adxXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX100xX100xXdxX22exXc6xX6xX31xXexX1xX6xX23xX1xX1xX31xX6xX22exX53xX23xX100xX23xX10xX491xX7xX100xX2xX3eexX77xX3f0xX100xX2x13be1xX4d7xXbdxX77xX2xX127xX2xX4a9xX77xX76xXexX3eexX125xX4a9xX3eexX77xX5xX76xX22ex10d82xXbxX22x168d1xX30xX9xX4a9xX3f0xX3f0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX35xX36xX23xX1xX3xX3axX3bxX31xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX4xX1xX31xX3xX4cxX3xX4exXdxX50xX23xX3xX53xX54xX31xX3xXbxX1xX59xX5axX23xX22xX3xX5exX23xX3xX61xX62xX15xX3xX1xX31xX3bxX4xX1xX3xX4exX1xX62xX3xX3axX70xXexX3xX7xX74xX3xX76xX77xX3xX79xX1xX6xX23xX3xX7exX1xX62xX3xXcxX30xXdxX23xX1xX87xX3xXcxX79xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX92xX93xX6xX3xX53xX54xX3xX3fxX5exX31xX3xX4xX5exX31xX3xX23xX22xX1xXdxXa5xX23xX3xX4xXa9xX62xX3xXexXdxXaexX23xX3xX4exX1xXb3xX3xXexX1xXdxX3xX4xX5exX4xX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX3xXexX62xX3xXc6xXc7xX87xX3xXc6xXb3xX31xX3xXexXcfxX23xX87xX3xXexXd4xX23xX3xXexX3bxX31xX3xX41xXdxX3xX7xXb3xX23xX3xX53xXe3xX23xX3xX1xX31xX5exX3xXexX1xX50xX3xX22xXdxXf0xXdxX3xXcxX1xX54xX23xX1xX3xX40xX1xX54xX3xX92xXcfxXaxX3xX100xX2cxX0xX100xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX2cxX144xXcfxX23xX22xX3xX4xX1x10d38xX3xX7exX1xX12cxX3xXexX12fxX4xX1xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX40xX22xX62xX15xX141xX23xX3xX144xX145xX23xX1xX3xX149xXa9xX23xX22xX3xX4xX1xX12cxX3xXexX30xX145xX3xX1xX2afxXdxX3xX23xX22xX1xX12fxX22exX0xX100xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX31xXbdxX15xXaxX2cxXcxX3bxXdxX3xX4xX62xX2afxX4xX3xX1xX2a0xXbxX87xX3xX3axX3bxXdxX3xXbdxXdx115a5xX23xX3xX5xX36xX23xX1xX3xX3axX3bxX31xX3x1844dx10ebaxX3xX149x184a5xX15xX3xXbdxXbexX23xX22xX3xXexX30xX145xX23xX1xX3xXc6xX54xX15xX3xXbxX1xX59xX5axX23xX22xX3xX5exX23xX3xX61xX62xX15xX3xX1xX31xX3bxX4xX1xX3xX4exX1xX62xX3xX3axX70xXexX3xX7xX74xX3xX76xX77xX3xX79xX1xX6xX23xX3xX7exX1xX62xX3xXcxX30xXdxX23xX1xX87xX3xXexX30x11e02xX3xX7xX654xX3xX5xX54xX2aexX3xX53xXdxX647xX4xX3xX1xXdxX647xX23xX3xX23xX6xX15xX3xX4xX12cxX6xX3xX4xXd4xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXbxX1xX59x15dcfxX23xX22xX3xX144xXdxX647xX23xX3xX3fxXdxXa5xX23xX3xX53xX54xX3xX4exX1xX62xX3xX3axX70xXexX3xX4xXd4xX23xX22xX3xX53xXdxXa5xX23xX87xX3xX53xX59xX6c3xX23xX3xX1xX31xX6xX3xX4xXd4xX23xX22xX3xX4xX2afxX23xX22xX22exX3xXcxX1xX10xX31xX3xX3axX93xX87xX3xX4xX1xX12cxX3xX3ax11d5bxX62xX3xXexX59xX3xX5xX54xX3xX7exXd4xX23xX22xX3xXexX15xX3xX7exX79xX3xXcxX2abxXbxX3xX3axX31xX54xX23xX3xX92xd8fdxX62xX3xXcxX5e7xX23xX3xX3axXaexX3xX1cxX62xX70xXexX3xX3axXdxXaexX62xX3xX4xX1xX44xX23xX1xX3xX4exX1xX62xX3xX3axX70xXexX3xX7xX74xX3xX76xX77xX3xX79xX1xX6xX23xX3xX7exX1xX62xX3xXcxX30xXdxX23xX1xX87xX3xXexX30xX69dxX3xX7xX654xX3xX5xX54xX2aexX3xX53xXdxX647xX4xX3xX1xXdxX647xX23xX3xX23xX6xX15xX3xX4xX12cxX6xX3xX4xXd4xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXbxX1xX59xX6c3xX23xX22xX3xX144xXdxX647xX23xX3xX3fxXdxXa5xX23xX3xX53xX54xX3xX2aexX2afxXexX3xXbxX1xX709xX23xX3xX3axX70xXexX3xX4xXd4xX23xX22xX3xX53xXdxXa5xX23xX3xX4xX657xX15xX3xX1cxX6xX23xX1xX3xX4xXd4xX23xX22xX3xX4xX2afxX23xX22xX3xXexX1xX54xX23xX1xX3xX3axX70xXexX3xX1cxX657xX15xX3xXbdxXbexX23xX22xX3xXexXc7xX3xX1x10b98xXbxX3xXexX1xX59xX5axX23xX22xX3xX2aexX3bxXdxX3xXbdxX12fxX4xX1xX3xX53xX69dxX87xX3xX23xX1xX54xX3xX654xX3xX4xX1xX62xX23xX22xX3xX4xX59xX3xX53xX54xX3xX53xXe3xX23xX3xXbxX1x18ab7xX23xX22xX3xX4xX1xX31xX3xXexX1xX62xXa5xX3xX4xX6xX31xX3x17d22xX127xX3xXexX709xX23xX22xX3xX23xXc7xXdxX3xX53xX54xX3xX819xX3xXexX709xX23xX22xX3xX23xX22xX709xX2aexX3xX5xX54xX2aexX3xXc6xX36xXdxX3xX3ax14a4cxX3xX1cxX10xX22exX3xX41xXdxX647xX23xX3xXexX5e7xX4xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXa5xX23xX3xX4xXa9xX62xX3xX5xX2abxXbxX3xX3axXdxXaexX62xX3xX4xX1xX44xX23xX1xX3xX61xX62xX15xX3xX1xX31xX3bxX4xX1xX3xX4exX1xX31xXb3xX23xX22xX3xX127xX22exX4a9xX3f0xX3eexX87xX819xX3f0xX2aexX77xX87xX3xXexX1xX62xX2afxX4xX3xX3axX12fxX6xX3xX22xXdxXf0xXdxX3xX1xX54xX23xX1xX3xX4xX1xX5e7xX23xX1xX3xXbxX1xX59xX6c3xX23xX22xX3xX144xXdxX647xX23xX3xX3fxXdxXa5xX23xX87xX3xXcxX79xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX92xX93xX6xX22exX0xX100xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX10xX23xXexX10xX30xXaxX2cxX0xXdxX2aexX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7exX10xX23xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX491xXdxXbdxXexX1xX24xX3xX127xX3f0xX76xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX3f0xX77xX4a9xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX100xX100xXdxX22exXc6xX6xX31xXexX1xX6xX23xX1xX1xX31xX6xX22exX53xX23xX100xX23xX10xX491xX7xX100xX2xX3eexX77xX3f0xX100xX2xX4d7xX4d7xXbdxX77xX2xX4a9xX2xX819xX4d7xX3eexXexX4a9xX819xX3eexX125xX4d7xX5xX76xX22exX4eaxXbxX22xX4edxX30xX9xX4a9xX127xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX35xX36xX23xX1xX3xX3axX3bxX31xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX4xX1xX31xX3xX4cxX3xX4exXdxX50xX23xX3xX53xX54xX31xX3xXbxX1xX59xX5axX23xX22xX3xX5exX23xX3xX61xX62xX15xX3xX1xX31xX3bxX4xX1xX3xX4exX1xX62xX3xX3axX70xXexX3xX7xX74xX3xX76xX77xX3xX79xX1xX6xX23xX3xX7exX1xX62xX3xXcxX30xXdxX23xX1xX87xX3xXcxX79xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX92xX93xX6xX3xX53xX54xX3xX3fxX5exX31xX3xX4xX5exX31xX3xX23xX22xX1xXdxXa5xX23xX3xX4xXa9xX62xX3xXexXdxXaexX23xX3xX4exX1xXb3xX3xXexX1xXdxX3xX4xX5exX4xX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX3xXexX62xX3xXc6xXc7xX87xX3xXc6xXb3xX31xX3xXexXcfxX23xX87xX3xXexXd4xX23xX3xXexX3bxX31xX3xX41xXdxX3xX7xXb3xX23xX3xX53xXe3xX23xX3xX1xX31xX5exX3xXexX1xX50xX3xX22xXdxXf0xXdxX3xXcxX1xX54xX23xX1xX3xX40xX1xX54xX3xX92xXcfxXaxX3xX100xX2cxX0xX100xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX2cxX144xXcfxX23xX22xX3xX4xX1xX5e7xX3xX7exX1xX12cxX3xXexX12fxX4xX1xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xXbxX1xX5exXexX3xXc6xXdx12bbbxX62xX3xXexX3bxXdxX3xX1xX2afxXdxX3xX23xX22xX1xX12fxX0xX100xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX31xXbdxX15xXaxX2cx159c6xX50xXexX3xX5xX62xX2abxX23xX3xX23xX2afxXdxX3xXbdxX62xX23xX22xX3xX23xX54xX15xX87xX3xX3axXcfxX23xX22xX3xX4xX1xX5e7xX3xX7exX1xX12cxX3xXexX12fxX4xX1xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX40xX22xX62xX15xX141xX23xX3xX144xX145xX23xX1xX3xX149xXa9xX23xX22xX3xX23xX1xX70xX23xX3xX2aexX3bxX23xX1xX3xX53xXdxX647xX4xX3xX4xX1xX44xX23xX1xX3xXexX30xX6xX23xX22xX3xX1xXdxX647xX23xX3xX3axX3bxXdxX3xX1xX93xX6xX3xX3axXd4xX3xXexX1xX12fxX3xX5xX54xX3xX1xX50xXexX3xX7xXa9xX4xX3xX4xX709xX23xX3xXexX1xXdxX50xXexX22exX3xX144xXcfxX23xX22xX3xX4xX1xX5e7xX3xX4xX5axX3xXc6xXb3xX23xX3xXexX1xX74xX23xX22xX3xX23xX1xX70xXexX3xXbxX1xX59xX5axX23xX22xX3xX5exX23xX3xXbdxX31xX3xX3axX5axX23xX3xX53xX12fxX3xXexX59xX3xX53xX70xX23xX3xX53xX54xX3xX653xX654xX3xX149xX657xX15xX3xXbdxXbexX23xX22xX3xXexX30xX145xX23xX1xX3xXc6xX54xX15xX22exX3xXcxX62xX15xX3xX23xX1xXdxXa5xX23xX87xX3xXbxX1xXb3xXdxX3xXexX5e7xX23xX1xX3xXexX31xX5exX23xX87xX3xX1cxX657xX15xX3xXbdxXbexX23xX22xX3xX61xX62xX15xX3xX1xX31xX3bxX4xX1xX3xXc6xXb3xX31xX3xX3axXb3xX2aexX3xXex15086xX3xX5xX647xX3xX4xXd4xX23xX22xX3xXexX30xX145xX23xX1xX87xX3xX2aex1864bxX3xX61xX62xX6xX23xX3xX3axXd4xX3xXexX1xX12fxX3xX4x190ddxX23xX22xX3xX23xX1xX59xX3xX53xXdxX647xX4xX3xXexXc7xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xX22xXdxX6xX31xX3xXexX1xXd4xX23xX22xX3xX53xX54xX3xX4xXd4xX23xX22xX3xX23xXe3xX23xX22xX3xX4xX12cxX6xX3xX4xXd4xX23xX22xX3xXexX30xX145xX23xX1xX22exX3x13683xXaexX3xX61xX62xX15xX3xX1xX31xX3bxX4xX1xX3xX7xd521xX3xXbdxX69dxX23xX22xX3xX3axX70xXexX87xX3xXexX1xX74xX23xX22xX3xX23xX1xX70xXexX3xX4xX1xX62xX15xXa61xX23xX3xXexX1xX54xX23xX1xX3xX3axX70xXexX3xX1cxX657xX15xX3xXbdxXbexX23xX22xX3xX4xX1xX62xX23xX22xX3xX4xX59xX3xX53xX54xX3xX4exX1xX62xXd4xX23xX3xX53xXdxXa5xX23xX3xX4xX657xX15xX3xX1cxX6xX23xX1xX22exX3xff6dxXdxX6xX31xX3xX653xX654xX3xXcxX54xXdxX3xX23xX22xX62xX15xXa5xX23xX3xX53xX54xX3xf61exXd4xXdxX3xXexX30xX59xX6c3xX23xX22xX3xXbxX1xX74xXdxX3xX1xX7d9xXbxX3xX53xXf0xXdxX3xX4xX5exX4xX3xX23xX22xX54xX23xX1xX3xX4xX2abxXbxX3xX23xX1xX2abxXexX3xX61xX62xX15xX3xX1xX31xX3bxX4xX1xX3xX7xXc01xX3xXbdxX69dxX23xX22xX3xX3axX70xXexX87xX3xXexX1xX6xX2aexX3xX2aexX59xX62xX3xX4xX1xX31xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX53xXaexX3xX53xXdxX647xX4xX3xX4xX1xX62xX15xXa61xX23xX3xX3axXc7xXdxX3xX2aexX69dxX4xX3xX3axX5e7xX4xX1xX3xX7xXc01xX3xXbdxX69dxX23xX22xX3xX3axX70xXexX3xXc6xXb3xX31xX3xX3axXb3xX2aexX3xXexX1xX10xX31xX3xX61xX62xX15xX3xX3axX12fxX23xX1xX3xX4xX12cxX6xX3xXbxX1xX5exXbxX3xX5xX62xX2abxXexX87xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xX2xX76xX3xX23xX22xX54xX15xX3xXbxX1xXb3xXdxX3xXc6xX5exX31xX3xX4xX5exX31xX3xX3axXa61xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xXexX30xXb3xX3xX5xX6c3xXdxX3xX4xX1xX12cxX3xX3axX709xX62xX3xXexX59xX22exX3xX653xX654xX3xX149xX657xX15xX3xXbdxXbexX23xX22xX3xX53xX54xX3xX3axX5axX23xX3xX53xX12fxX3xXexX59xX3xX53xX70xX23xX3xX1xX31xX54xX23xX3xXexX1xXdxX647xX23xX3xXc6xX5exX31xX3xX4xX5exX31xX3xXexX30xX145xX23xX1xX3xXcxX1xX59xX6c3xX23xX22xX3xXexX30xXbexX4xX3xXcxX44xX23xX1xX3xX12cxX15xX3xX1cxX10xX2aexX3xX1cxd4fbxXexX22exX0xX100xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX10xX23xXexX10xX30xXaxX2cxX0xXdxX2aexX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7exX10xX23xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX491xXdxXbdxXexX1xX24xX3xX127xX3f0xX76xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX819xX3f0xX125xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX100xX100xXdxX22exXc6xX6xX31xXexX1xX6xX23xX1xX1xX31xX6xX22exX53xX23xX100xX23xX10xX491xX7xX100xX2xX3eexX77xX3f0xX100xX2xX4d7xX4d7xXbdxX77xX2xX4a9xX76xX3eexX819xX125xXexX4a9xX125xX4a9xX5xX76xX1exX10xX22exX4eaxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX35xX36xX23xX1xX3xX3axX3bxX31xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX4xX1xX31xX3xX4cxX3xX4exXdxX50xX23xX3xX53xX54xX31xX3xXbxX1xX59xX5axX23xX22xX3xX5exX23xX3xX61xX62xX15xX3xX1xX31xX3bxX4xX1xX3xX4exX1xX62xX3xX3axX70xXexX3xX7xX74xX3xX76xX77xX3xX79xX1xX6xX23xX3xX7exX1xX62xX3xXcxX30xXdxX23xX1xX87xX3xXcxX79xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX92xX93xX6xX3xX53xX54xX3xX3fxX5exX31xX3xX4xX5exX31xX3xX23xX22xX1xXdxXa5xX23xX3xX4xXa9xX62xX3xXexXdxXaexX23xX3xX4exX1xXb3xX3xXexX1xXdxX3xX4xX5exX4xX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX3xXexX62xX3xXc6xXc7xX87xX3xXc6xXb3xX31xX3xXexXcfxX23xX87xX3xXexXd4xX23xX3xXexX3bxX31xX3xX41xXdxX3xX7xXb3xX23xX3xX53xXe3xX23xX3xX1xX31xX5exX3xXexX1xX50xX3xX22xXdxXf0xXdxX3xXcxX1xX54xX23xX1xX3xX40xX1xX54xX3xX92xXcfxXaxX3xX100xX2cxX0xX100xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX2cxX41xXdxX3xX7xXb3xX23xX3xX53xXe3xX23xX3xX1xX93xX6xX3xXexX1xX50xX3xX22xXdxXf0xXdxX3xXcxX1xX54xX23xX1xX3xX40xX1xX54xX3xX92xXcfxX0xX100xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX31xXbdxX15xXaxX2cxXcxXdxX50xXbxX3xX3axX93xX87xX3xX653xX654xX3xXbf3xXe3xX23xX3xX1xX93xX6xX1exX3xXcxX1xXa61xX3xXexX1xX6xX31xX3xX53xX54xX3xX41xX62xX3xX5xX12fxX4xX1xX3xXexX30xX145xX23xX1xX3xXc6xX54xX15xX3xX3fxX5exX31xX3xX4xX5exX31xX3xX23xX22xX1xXdxXa5xX23xX3xX4xXa9xX62xX3xXexXdxXaexX23xX3xX4exX1xXb3xX3xXexX1xXdxX3xX4xX5exX4xX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX3xXexX62xX3xXc6xXc7xX87xX3xXc6xXb3xX31xX3xXexXcfxX23xX87xX3xXexXd4xX23xX3xXexX3bxX31xX3xX41xXdxX3xX7xXb3xX23xX3xX53xXe3xX23xX3xX1xX31xX5exX3xXexX1xX50xX3xX22xXdxXf0xXdxX3xXcxX1xX54xX23xX1xX3xX40xX1xX54xX3xX92xXcfxX22exX3xXcxX1xX10xX31xX3xX3axX93xX87xX3xX23xXe3xX2aexX3xX77xX76xX2xX4d7xX87xX3xXcxX1xX12cxX3xXexX59xXf0xX23xX22xX3xXbxX1xXa5xX3xXbdxX62xX15xX647xXexX3x156efx16cddxX62xX15xX3xX1xX31xX3bxX4xX1xX3xXexXc7xX23xX22xX3xXexX1xXa61xX3xXc6xXb3xX31xX3xXexXcfxX23xX87xX3xXbxX1xX5exXexX3xX1xX62xX15xX3xX22xXdxX5exX3xXexX30xX12fxX3xXbdxXdxX3xXexX5e7xX4xX1xX3xXcxX1xX54xX23xX1xX3xX40xX1xX54xX3xX92xXcfxX3xX53xX54xX3xX53xX14fxX23xX22xX3xXbxX1xX69dxX3xX4xX2abxX23xX3xX22x1505dxX23xX3xX53xXf0xXdxX3xXbxX1xX5exXexX3xXexX30xXdxXa61xX23xX3xXbdxX62xX3xX5xX12fxX4xX1x1911cxX22exX3xX40xX1xX59xX23xX22xX3xX3axX50xX23xX3xX23xX6xX15xX87xX3xX53x16528xX23xX3xX4xX1xX59xX6xX3xX4xX93xX3xX2aexX2afxXexX3xX23xX1xX93xX2aexX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX3xX23xX54xX31xX3xX3axX59xX7d9xX4xX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxX647xX23xX22exX3xXcxX30xX31xX23xX22xX3xX4exX1xXdxX3xX3axX93xX87xX3xXcxX1xX54xX23xX1xX3xX40xX1xX54xX3xX92xXcfxX3xX1xXdxX647xX23xX3xX3axX6xX23xX22xX3xXc6xX12fxX3xX1cxX62xX74xX23xX22xX3xX4xX70xXbxX3xX23xX22xX1xXdxXa5xX2aexX3xXexX30xX2a0xX23xX22xX3xXbdxX31xX3xX4xX1xX12fxX62xX3xXb3xX23xX1xX3xX1xX59xX654xX23xX22xX3xXexXdxXa5xX62xX3xX4xXbexX4xX3xXex1925dxX3xX23xX1xXdxXaexX62xX3xXbxX1xX5e7xX6xX87xX3xX23xX1xX59xX24xX3xXexX1xX6c3xXdxX3xXexXdxX50xXexX87xX3xX61xX62xX5exX3xXexX30xX145xX23xX1xX3xX3axXd4xX3xXexX1xX12fxX3xX1xX31xX5exX87xX3xX7xXbexX3xX3axX6xX23xX3xX1cxX10xX23xX3xX22xXdxX727xX6xX3xXbdxXdxX3xXexX5e7xX4xX1xX3xX53xX54xX3xXbdxX657xX23xX3xX4xX59x17378xX3xX41xX31xX3xX53xX2abxX15xX87xX3xX53xXdxX647xX4xX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxX647xX23xX3xX4xX5exX4xX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX3xXexX62xX3xXc6xXc7xX87xX3xXexXd4xX23xX3xXexX3bxX31xX3xX5xX54xX3xX30xX70xXexX3xX4xX709xX23xX3xXexX1xXdxX50xXexX22exX3xX653xX654xX3xXbf3xXe3xX23xX3xX1xX31xX5exX3x16cb1xX3xXcxX1xXa61xX3xXexX1xX6xX31xX3xX53xX54xX3xX41xX62xX3xX5xX12fxX4xX1xX3xX53xX54xX3xX3axX5axX23xX3xX53xX12fxX3xXexX59xX3xX53xX70xX23xX3xX3axXaexX3xX1cxX62xX70xXexX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxX647xX23xX3xX3f0xX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX87xX3xX22xXcfxX2aexX24xX3xX23xX1xX93xX2aexX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX3xX1014xXcxX62xX3xXc6xXc7xX87xX3xXc6xXb3xX31xX3xXexXcfxX23xX87xX3xXexXd4xX23xX3xXexX3bxX31xX3xXbdxXdxX3xXexX5e7xX4xX1xX3xX53xX14fxX23xX22xX3xX5x162c3xXdxX87xX3xXexX30xX59xX23xX22xX3xXc6xX54xX15xX3xX4exX1xXb3xX31xX3xX4xXc7xX3xXexX30xX31xX23xX22xX3xXexX1xX54xX23xX1xX87xX3xXbxX1xX69dxX4xX3xX1xXcfxXdxX3xX144xXd4xX23xX22xX3xXcxX1xX5exXdxX3xXc69xXdxX50xX62xX87xX3xXcxX657xX15xX3xXcxX1xX5exXdxX3xXc69xXdxX50xX62xX1081xX2axX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX3xX4exX1xXb3xX31xX3xX4xXc7xX3xXc6xXc7xX3xX7xX62xX23xX22xX2axX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX3xX22xXdxXb3xXdxX3xXbxX1xX93xX23xX22xX3xX2aexfe74xXexX3xXc6xefc1xX23xX22xX3xXexX5exXdxX3xX3axX12fxX23xX1xX3xX4xX59xX3xX4exX1xX62xX3xX53xXbexX4xX3xXcxX1xX54xX23xX1xX3xX40xX2afxXdxX3xX53xX54xX3xX144xX54xX23xX3xXexX50xX3xX40xX6xX2aexX3xXc53xXdxX6xX31xX2axX3xX53xX54xX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX3xXexX62xX3xX7xXc01xX6xX3xX4xX70xXbxX3xXexX1xXdxX50xXexX3xX3axX31xX3bxX23xX3xXexX1xX54xX23xX1xX3xXbxX1xX5e7xX6xX3xX3fxX1068xX4xX3xXc6xX12fxX3xX3axXc7xX3xXbdxX31xX3xX4xX5axX23xX3xXc6xX36xX31xX3xX7xX74xX3xX2xX76xX3xX23xXe3xX2aexX3xX77xX76xX2xX4a9xX22exX3xXcxX1xX6c3xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxX647xX23xX3xXexX111dxX3xX77xX76xX2xX3eexX1exX77xX76xX77xX4d7xX2axX3xXexXc7xX23xX22xX3xX2aexXa9xX4xX3xX3axX709xX62xX3xXexX59xX3xX1xX5axX23xX3xX819xX22exX2xX77xX127xX3xXexXb95xX3xX3axXcfxX23xX22xX22exX3xXc69xX69dxX4xX3xXexXdxXa5xX62xX3xX3axX709xX62xX3xXexX59xX3xX23xX1xX12b3xX2aexX3xXc6xXb3xX31xX3xXexXcfxX23xX87xX3xX5xX59xX62xX3xX22xXdxX727xX3xXbdxXdxX3xXexX5e7xX4xX1xX3xXexX30xX59xXf0xX4xX3xX23xX1xX727xX23xX22xX3xXexX5exX4xX3xX3axX2afxX23xX22xX3xX1cxX70xX62xX3xX4xX12cxX6xX3xXexX1xXdxXa5xX23xX3xXexX6xXdxX87xX3xXexX1xX6c3xXdxX3xXexXdxX50xXexX2axX3xX22xX93xXbxX3xXbxX1xX709xX23xX3xXc6xXb3xX31xX3xXexXcfxX23xX87xX3xXexXd4xX23xX3xXexX3bxX31xX3xX53xX54xX3xXbxX1xX5exXexX3xX1xX62xX15xX3xX22xXdxX5exX3xXexX30xX12fxX3xX4xX12cxX6xX3xXbdxXdxX3xX7xXb3xX23xX3xXexX1xX50xX3xX22xXdxXf0xXdxX3xX53xX54xX3xXbdxXdxX3xXexX5e7xX4xX1xX3xX61xX62xX74xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX3axX12afxX4xX3xXc6xXdxX647xXexX3xXcxX1xX54xX23xX1xX3xX40xX1xX54xX3xX92xXcfxX2axX3xXexX3bxX31xX3xX4exX1xXd4xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX22xXdxX5exX31xX3xXbdxX69dxX4xX3xX4xX1xX31xX3xXexX1xX50xX3xX1xX647xX3xX1xXd4xX2aexX3xX23xX6xX15xX3xX53xX54xX3xX2aexX6xXdxX3xX7xX6xX62xX2axX3xXexX1xX62xX3xX1x13540xXexX3xX4exX1xX5exX4xX1xX3xXbdxX62xX3xX5xX12fxX4xX1xX87xX3xX22xX93xXbxX3xXbxX1xX709xX23xX3xXexX3bxX31xX3xX53xXdxX647xX4xX3xX5xX54xX2aexX87xX3xXexXe3xX23xX22xX3xXexX1xX62xX3xX23xX1xX2abxXbxX3xX4xX1xX31xX3xX23xX22xX59xX6c3xXdxX3xXbdxX657xX23xX22exX3xX1015xX62xX15xX3xX2aexXd4xX3xX4xX12cxX6xX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX3xX5xX54xX3xX2xX4d7xX4d7xX87xX4d7xX1xX6xX22exX0xX100xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX10xX23xXexX10xX30xXaxX2cxX0xXdxX2aexX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7exX10xX23xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX491xXdxXbdxXexX1xX24xX3xX127xX3f0xX76xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX3f0xX77xX76xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX100xX100xXdxX22exXc6xX6xX31xXexX1xX6xX23xX1xX1xX31xX6xX22exX53xX23xX100xX23xX10xX491xX7xX100xX2xX3eexX77xX3f0xX100xX2xX4d7xX4d7xXbdxX77xX2xX4a9xX2xX2xX2xX3eexXexX4d7xX819xX127xX127xX125xX5xX76xX22exX4eaxXbxX22xX4edxX30xX9xX127xX76xX125xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX35xX36xX23xX1xX3xX3axX3bxX31xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX4xX1xX31xX3xX4cxX3xX4exXdxX50xX23xX3xX53xX54xX31xX3xXbxX1xX59xX5axX23xX22xX3xX5exX23xX3xX61xX62xX15xX3xX1xX31xX3bxX4xX1xX3xX4exX1xX62xX3xX3axX70xXexX3xX7xX74xX3xX76xX77xX3xX79xX1xX6xX23xX3xX7exX1xX62xX3xXcxX30xXdxX23xX1xX87xX3xXcxX79xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX92xX93xX6xX3xX53xX54xX3xX3fxX5exX31xX3xX4xX5exX31xX3xX23xX22xX1xXdxXa5xX23xX3xX4xXa9xX62xX3xXexXdxXaexX23xX3xX4exX1xXb3xX3xXexX1xXdxX3xX4xX5exX4xX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX3xXexX62xX3xXc6xXc7xX87xX3xXc6xXb3xX31xX3xXexXcfxX23xX87xX3xXexXd4xX23xX3xXexX3bxX31xX3xX41xXdxX3xX7xXb3xX23xX3xX53xXe3xX23xX3xX1xX31xX5exX3xXexX1xX50xX3xX22xXdxXf0xXdxX3xXcxX1xX54xX23xX1xX3xX40xX1xX54xX3xX92xXcfxXaxX3xX100xX2cxX0xX100xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX2cxX144xXcfxX23xX22xX3xX4xX1xX5e7xX3xX79xX1xX93xX3xX7exX1xX12cxX3xXexX12fxX4xX1xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX79xX1xX3bxX2aexX3xX144xXe3xX23xX22xX3xX1015xX62xX15xXaexX23xX3xX4xX1xX31xX3xX4cxX3xX4exXdxX50xX23xX3xX53xX54xX31xX3xX3fxX5exX31xX3xX4xX5exX31xX3xX23xX22xX1xXdxXa5xX23xX3xX4xXa9xX62xX3xXexXdxXaexX23xX3xX4exX1xXb3xX3xXexX1xXdxX3xX4xX5exX4xX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX3xXexX62xX3xXc6xXc7xX87xX3xXc6xXb3xX31xX3xXexXcfxX23xX87xX3xXexXd4xX23xX3xXexX3bxX31xX3xX41xXdxX3xX7xXb3xX23xX3xX53xXe3xX23xX3xX1xX31xX5exX3xXexX1xX50xX3xX22xXdxXf0xXdxX3xXcxX1xX54xX23xX1xX3xX40xX1xX54xX3xX92xXcfxX22exX0xX100xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX31xXbdxX15xXaxX2cxXbf3xXaexX3xX23xX2afxXdxX3xXbdxX62xX23xX22xX3xX23xX54xX15xX87xX3xX3axXcfxX23xX22xX3xX4xX1xX5e7xX3xX7exX1xX12cxX3xXexX12fxX4xX1xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xX40xX22xX62xX15xX141xX23xX3xX144xX145xX23xX1xX3xX149xXa9xX23xX22xX3xX4exX1xf8a7xX23xX22xX3xX3axX12fxX23xX1xX87xX3xX53xXdxX647xX4xX3xX23xX22xX1xXdxXa5xX23xX3xX4xXa9xX62xX87xX3xX1cxX657xX15xX3xXbdxXbexX23xX22xX3xX4xX5exX4xX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX3xXexX62xX3xXc6xXc7xX87xX3xXc6xXb3xX31xX3xXexXcfxX23xX87xX3xXexXd4xX23xX3xXexX3bxX31xX3xX41xXdxX3xX7xXb3xX23xX3xX53xXe3xX23xX3xX1xX31xX5exX3xXexX1xX50xX3xX22xXdxXf0xXdxX3xXcxX1xX54xX23xX1xX3xX40xX1xX54xX3xX92xXcfxX3xX5xX54xX3xX30xX70xXexX3xX4xX709xX23xX3xXexX1xXdxX50xXexX22exX3xX144xXcfxX23xX22xX3xX4xX1xX5e7xX3xX15xXa5xX62xX3xX4xX709xX62xX3xX4xX1xX12cxX3xX3axX709xX62xX3xXexX59xX3xX5xX54xX3xX653xX654xX3xXbf3xXe3xX23xX3xX1xX93xX6xX3xX1exX3xXcxX1xXa61xX3xXexX1xX6xX31xX3xX53xX54xX3xX41xX62xX3xX5xX12fxX4xX1xX3xX1cxX10xX2aexX3xX1cxXd9axXexX3xX4xX6xX2aexX3xX4exX50xXexX87xX3xX4exXdxXa61xX2aexX3xXexX30xX6xX87xX3xX30xX54xX3xX7xX31xX5exXexX3xX5xX3bxXdxX3xXexX1xXbexX4xX3xXexX30xX3bxX23xX22xX87xX3xX4xX5exX4xX3xX1xX3bxX23xX22xX3xX2aexX69dxX4xX87xX3xX4exX1xX62xX3xX53xXbexX4xX3xXbdxXdxX3xXexX5e7xX4xX1xX3xXc6xX12fxX3xX1cxX62xX74xX23xX22xX3xX4xX70xXbxX3xX5xX54xX2aexX3xX30xX123axX3xXexX111dxX23xX22xX3xX23xX2afxXdxX3xXbdxX62xX23xX22xX87xX3xXbxX1xX709xX23xX3xX53xXdxX647xX4xX3xX4xX709xX23xX3xXexX1xXdxX50xXexX3xX3axXa61xX3xX1xX31xX54xX23xX3xXexX1xXdxX647xX23xX3xX77xX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX3xX4exX1xXb3xX31xX3xX4xXc7xX3xX53xX54xX3xXexX62xX3xXc6xXc7xX3xX4xX70xXbxX3xXexX1xXdxX50xXexX22exX3xX144xX74xXdxX3xX53xXf0xXdxX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX3xXc53xXdxXb3xXdxX3xXbxX1xX93xX23xX22xX3xX2aexX12afxXexX3xXc6xX12b3xX23xX22xX3xX53xX54xX3xXexX5exXdxX3xX3axX12fxX23xX1xX3xX4xX59xX3xX3axX59xX6xX3xX53xX54xX31xX3xX23xX22xX1xXdxXa5xX23xX3xX4xXa9xX62xX3xXexXdxXaexX23xX3xX4exX1xXb3xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxX647xX23xX3xX4xX5exX4xX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX22exX3xX653xX654xX3xXcxX54xXdxX3xX4xX1xX5e7xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXa5xX23xX3xX4xXa9xX62xX3xXexX1xX6xX2aexX3xX2aexX59xX62xX3xX4xX1xX31xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xXc6xX74xX3xXexX30xX5e7xX3xX23xX22xX62xXcfxX23xX3xX53xX74xX23xX87xX3xX1cxX657xX15xX3xXbdxXbexX23xX22xX3xX4exX50xX3xX1xX31xX3bxX4xX1xX3xXexX1xXbexX4xX3xX1xXdxX647xX23xX3xX4xX5exX4xX3xX4xX6xX2aexX3xX4exX50xXexX3xX4xX12cxX6xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX92xX31xX5exX3xX53xXf0xXdxX3xX3exX23xX10xX7xX4xX31xX22exX3xX653xX654xX3xXbf3xXe3xX23xX3xX1xX31xX5exX3xX1exX3xXcxX1xXa61xX3xXexX1xX6xX31xX3xX53xX54xX3xX41xX62xX3xX5xX12fxX4xX1xX87xX3xX3axX5axX23xX3xX53xX12fxX3xXexX59xX3xX53xX70xX23xX87xX3xX4xXe3xX23xX3xX4xXa9xX3xX53xX54xX31xX3xX22xX93xXbxX3xX4cxX3xX4xX12cxX6xX3xX4xX5exX4xX3xX3axX3bxXdxX3xXc6xXdxXa61xX62xX3xXexX3bxXdxX3xX1xX2afxXdxX3xX23xX22xX1xX12fxX3xX4exX1xf9ffxX23xX3xXexX30xX59xX5axX23xX22xX3xX1xX31xX54xX23xX3xXexX1xXdxX647xX23xX3xX3fxX5exX31xX3xX4xX5exX31xX3xX23xX22xX1xXdxXa5xX23xX3xX4xXa9xX62xX3xXexXdxXaexX23xX3xX4exX1xXb3xX3xXexX1xXdxX3xX4xX5exX4xX3xXbdxXbexX3xX5exX23xX3xXexX62xX3xXc6xXc7xX87xX3xXc6xXb3xX31xX3xXexXcfxX23xX87xX3xXexXd4xX23xX3xXexX3bxX31xX3xX41xXdxX3xX7xXb3xX23xX3xX53xXe3xX23xX3xX1xX31xX5exX3xXexX1xX50xX3xX22xXdxXf0xXdxX3xXcxX1xX54xX23xX1xX3xX40xX1xX54xX3xX92xXcfxX3xX3axXa61xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX3xXc6xX5exX31xX3xX4xX5exX31xX3xXcxX1xX59xX6c3xX23xX22xX3xX53xX69dxX3xXcxX44xX23xX1xX3xX12cxX15xX87xX3xX92xX144xX40xX41xX3xXexX44xX23xX1xX87xX3xX1cxX10xX2aexX3xX1cxXd9axXexX3xXexX30xX145xX23xX1xX3xX7exX1xX5e7xX23xX1xX3xXbxX1xX12cxX22exX0xX100xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10467xX62xXexX1xX31xX30xXaxX2cxXa85xX1xX5exX23xX1xX3xX79xX1xX59xX5axX23xX22xX0xX100xXbxX2c
Khánh Phương