Hơn 58 tỷ đồng phục hồi môi trường công trình khai thác 3 điểm mỏ cát trên sông Mã
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1157/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác 3 điểm mỏ cát trên sông Mã, đoạn qua xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Khai thác khoáng sản Trường An.
62a1x8bb7xca78x919bx93f8x9077x96ecxca33xa98axX7xbc58xa06dx73b0x91c7xcdcdxbec1xX5xc1abxXax9970xaa82xe262xe29fxX3xadd4xa63exX3xXex6fd7xX3x632fx9d9fxX15xe304xX3xXbxX1x9905xX4xX3xX1xX1exXdxX3x7ab2xba83xXdxX3xXex7d17x729bx8b65xX15xX20xX3xX4xX2cxX15xX20xX3xXexX30xa496xX15xX1xX3xb0d3xX1xX6xXdxX3xXexX1xc739xX4xX3x7196xX3xX1dxXdx8480xX2bxX3xX2bx81afxX3xX4xX48xXexX3xXexX30xe183xX15xX3xX7xX2cxX15xX20xX3x8fcbxaf6fxX0xc7e7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x76c8xXaxX12xb852x642dxabacx979exX3xXexd399xX15xX1xX3x9ae7xc009xX6xX3x9930xX6xX15xX3xX1x6b81xX15xX1xX3xd3a0x65f9x7dc2xb582xXexX3xX1dx99ddxX15xX1xX3xX7x88ebxX3xX2xX2xX17x9882xX66xX92x7ad7x71daxX7bxX7cxX7dxX7exX3xX85xb1d4xX3xX85xXdx8602xX4xX3xXbxX1xX5bxX3xX78xX93xX94xXb2xXexX3xXbxX1xX31xX14xX15xX20xX3xX48xX15xX3xX4xae5dxXdxX3xXexbb31xa36fx7dc9xX3xXbxX1xX24xX4xX3xX1xX1exXdxX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX15xX20xX3xX78xcb8bxX3xX48xX15xX3xX1dxa647xX93xX3xXexX31xX3x6e9bxd5b3xX94xX3xX78xXe7xX15xX20xX3xX4xX2cxX15xX20xX3xXexX30xX3dxX15xX1xX3xX41xX1xX6xXdxX3xXexX1xX48xX4xX3xX4bxX3xX1dxXdxX4fxX2bxX3xX2bxX53xX3xX4xX48xXexX3xXexX30xX5bxX15xX3xX7xX2cxX15xX20xX3xX63xX64xXd0xX3xX1dxXcfxXcexX15xX3xab13xX93xX6xX3xXf3xX64xX3x88c9xX1x91d2xX3xXcxX1xX6xX15xX1xXd0xX3xX1xX93xX94xXb2xX15xX3xX92xX93xX6xX15xX3xX13xce17xX6xXd0xX3xXexX81xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xX150xX6xX3xX4xce2cxX6xX3x9bdfxX2cxX15xX20xX3xXexX94xX3xXcxX7dxX13xX13xX3x96ccxXf4xX94xX3xX78xXe7xX15xX20xX3xXexX1xX31xX14xX15xX20xX3xX2bxXcexXdxX3xX85xX8exX3xe1dbxX1xX6xXdxX3xXexX1xX48xX4xX3xX41xX1xXcfxX48xX15xX20xX3xX7xXcaxX15xX3xXcxX30xX31xX32xX15xX20xX3xb785xX15x681axX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX10xX15xXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX2bxX20xX3xX7xXexX94xX5xX10xX9xXax8b69xXdxX78xXexX1xafb7xX3xa091x8d78xX1d5xXbxXf3xcb45xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX1d2xX3xX4bxX4bxa8b1xXbxXf3xX1d9xX3xX78xXdxX7xXbxX5xX6xX94xX1d2xX3xX89xX5xXcfxX4xX41xX1d9xX3xX2bxX6xX30xX20xXdxX15xXa7xX5xX10x9294xXexX1d2xX3xX6xX93xXexXcfxX1d9xX3xX2bxX6xX30xX20xXdxX15xXa7xX30xXdxX20xX1xXexX1d2xX3xX6xX93xXexXcfxX1d9xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX66xX66xXdxX1a9xX89xX6xXcfxXexX1xX6xX15xX1xX1xXcfxX6xX1a9xX85xX15xX66xX15xX10xX1cdxX7xX66xX2xX1e5xX2xX4bxX66xX2xX1d5xX17xX78xX4bxX2xX17x7b8fxX2xX1d5xXa3xXexXa3xb03fxXa3xX5xX2xX1a9xb292xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX3xXbxX1xX24xX4xX3xX1xX1exXdxX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX15xX20xX3xX4xX2cxX15xX20xX3xXexX30xX3dxX15xX1xX3xX41xX1xX6xXdxX3xXexX1xX48xX4xX3xX4bxX3xX1dxXdxX4fxX2bxX3xX2bxX53xX3xX4xX48xXexX3xXexX30xX5bxX15xX3xX7xX2cxX15xX20xX3xX63xX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX6xXbxXexXdxXcfxX15xXaxX12xb78fxX15xX1xX3xX2bxXdxX15xX1xX3xX1x9a99xX6xX1a9xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxXcfxX78xX94xXaxX12xXcxX1xX10xXcfxX3xX1dxX150xXd0xX3xX20xXdxXcaxXdxX3xXbxX1xX48xXbxX3xX4xXcaxXdxX3xXexXcexXcfxX3xXbxX1xX24xX4xX3xX1xX1exXdxX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX15xX20xX3xX20xX1exX2bxX3xX41xX1xX93xX3xX85xXe7xX4xX3xX89xX32xX3xX2bxX53xX3xX7x97dcxX3xXexX1xX48xXcfxX3xX78xc87cxX3xXbxX1xX6xXcfxX3xXexXdxX5bxX93xXd0xX3xX89xXdxX4fxX15xX3xX89xX48xXcfxX3xX7xX6xX93xX3xX41xX1xXdxX3xX41xX95xXexX3xXexX1xX13bxX4xX3xX41xX1xX6xXdxX3xXexX1xX48xX4xX1d9xX3xX41xX1xX93xX3xX85xXe7xX4xX3xX89xX64xXdxX3xXex8b74xXbxX3xX41xX95xXexX3xX7xX332xX3xXexX1xX48xXcfxX3xX78xX33axX3xX4xX2cxX15xX20xX3xXexX30xX3dxX15xX1xX3xXbxX1xX24xX3xXexX30x777dxXd0xX3xX7xX6xX15xX3xX20xXcexXexX3xX2bxc6b4xXexX3xX89x875exX15xX20xX1d9xX3xX41xX1xX93xX3xX85xXe7xX4xX3xXf3xX93xX15xX20xX3xX132xX93xX6xX15xX1xX3xX7xX332xX3xX4xXcaxXdxX3xXexXcexXcfxX3xXexX93xX94xX95xX15xX3xX1dxX31xX32xX15xX20xX3xX15xX20xXcfxXcexXdxX3xX2bxX53xX1a9xX3xXcx7067xX15xX20xX3xX41xXdxX15xX1xX3xXbxX1x7884xX3xX4xXcaxXdxX3xXexXcexXcfxXd0xX3xXbxX1xX24xX4xX3xX1xX1exXdxX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX15xX20xX3xX5xX8exX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1bxX3xX1dxX1exX15xX20xX1a9xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxXcfxX78xX94xXaxX12xX167xX2cxX15xX20xX3xXexX94xX3xXcxX7dxX13xX13xX3xX174xXf4xX94xX3xX78xXe7xX15xX20xX3xXexX1xX31xX14xX15xX20xX3xX2bxXcexXdxX3xX85xX8exX3xX18bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX48xX4xX3xX41xX1xXcfxX48xX15xX20xX3xX7xXcaxX15xX3xXcxX30xX31xX32xX15xX20xX3xX1a7xX15xX3xX4xX150xX3xXexX30xX48xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXb2xX2bxX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxXb2xX15xX3xX41x7f53xX3xX132xX93x6deaxX3xX89xXcaxXcfxX3xX85xXb2xX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX15xX20xXd0xX3xX15xX1xd33bxX15xX20xX3xX15x8087xXdxX3xX78xX93xX15xX20xX3xXexX30xXcfxX15xX20xX3xXbxX1xX31xX14xX15xX20xX3xX48xX15xX3xX4xXcaxXdxX3xXexXcexXcfxX3xXbxX1xX24xX4xX3xX1xX1exXdxX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX15xX20xX3xX85xX8exX3xX15xX1xX4afxX15xX20xX3xX94xX5bxX93xX3xX4xXedxX93xX3xX89x6605xXexX3xX89xX93xX4b4xX4xX1a9xX3xXa6xX1exX15xX20xX3xXexX1xX32xXdxXd0xX3xXexX1xX2cxX15xX20xX3xX89xX48xXcfxX3xX15xX4b4xXdxX3xX78xX93xX15xX20xX3xXbxX1xX31xX14xX15xX20xX3xX48xX15xX3xX1xXcfxX3a8xX4xX3xXbxX1xX31xX14xX15xX20xX3xX48xX15xX3xX89xX3e6xX3xX7xX93xX15xX20xX3xX1dxX64xX3xX1dxX31xX39cxX4xX3xXbxX1xX5bxX3xX78xX93xX94xXb2xXexX3xX4xX1xXcfxX3xX7bxX7cxX7dxX7exXd0xX3xX7bxX7cxX63xXcxXcxX92xX3xX4x9480xXbxX3xXf3xX64xX3xX15xX14xXdxX3xX4xX150xX3xX1xXcfxXcexXexX3xX1dxX4b4xX15xX20xX3xX41xX1xX6xXdxX3xXexX1xX48xX4xX3xX41xX1xXcfxX48xX15xX20xX3xX7xXcaxX15xX3xX1dxX4fxX3xX41xXdxX4fxX2bxX3xXexX30xX6xXd0xX3xX20xXdxX48xX2bxX3xX7xX48xXexX1d9xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxXb2xX15xX3xX1dxX13bxX15xX20xXd0xX3xX1dxXedxX94xX3xX1dxX164xXd0xX3xX15xX20xX1xXdxX5bxX2bxX3xXexX13bxX4xX3xX4xX48xX4xX3xX15xX4b4xXdxX3xX78xX93xX15xX20xX3xXexX30xXcfxX15xX20xX3xXbxX1xX31xX14xX15xX20xX3xX48xX15xX3xX4xXcaxXdxX3xXexXcexXcfxXd0xX3xXbxX1xX24xX4xX3xX1xX1exXdxX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX15xX20xX3xX1dxX64xX3xX1dxX31xX39cxX4xX3xXbxX1xX5bxX3xX78xX93xX94xXb2xXexX1d9xX3xXf3x734fxX3xX5xX494xX3xX4xX1xX566xXexX3xXexX1xXcaxXdxX3xXbxX1xX48xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX30xXcfxX15xX20xX3xX132xX93xX48xX3xXexX30xX3dxX15xX1xX3xX4xXcaxXdxX3xXexXcexXcfxXd0xX3xXbxX1xX24xX4xX3xX1xX1exXdxX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX15xX20xX3xX1dxXcaxX2bxX3xX89xXcaxXcfxX3xXexX1xX10xXcfxX3xX132xX93xX94xX3xX1dxX99xX15xX1xX1d9xX3xXexX30xX3dxX15xX1xX3xX4xX566xXbxX3xX4xX150xX3xXexX1x8ed1xX2bxX3xX132xX93xX94xXaexX15xX3xX1dxXaexX3xX15xX20xX1xX99xX3xX41xXdxX4fxX2bxX3xXexX30xX6xXd0xX3xXf3xX48xX4xX3xX15xX1xX379xX15xX3xX1xXcfxX8exX15xX3xXexX1xX8exX15xX1xX3xXexX86xX15xX20xX3xXbxX1xXedxX15xX3xX1xXcfxX3a8xX4xX3xXexXcfxX8exX15xX3xX89xX4b4xX3xXbxX1xX31xX14xX15xX20xX3xX48xX15xX3xX4xXcaxXdxX3xXexXcexXcfxXd0xX3xXbxX1xX24xX4xX3xX1xX1exXdxX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX15xX20xX1a9xX3xX7dxX20xXcfxX8exXdxX3xX30xX6xXd0xX3xX15xX4b4xXbxX3xXbxX1xX3f1xX3xXexX1xX686xX2bxX3xX1dxX99xX15xX1xXd0xX3xX41xXdxX4fxX2bxX3xXexX30xX6xXd0xX3xXf3xX48xX4xX3xX15xX1xX379xX15xX3xX1xXcfxX8exX15xX3xXexX1xX8exX15xX1xX3xXbxX1xX31xX14xX15xX20xX3xX48xX15xX3xX4xXcaxXdxX3xXexXcexXcfxXd0xX3xXbxX1xX24xX4xX3xX1xX1exXdxX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX15xX20xX3xXexX1xX10xXcfxX3xX132xX93xX94xX3xX1dxX99xX15xX1xX3xX4xX164xX6xX3xXbxX1xX48xXbxX3xX5xX93xX379xXexX1d9xX3xX4xX150xX3xXexX30xX48xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXb2xX2bxX3xX1xX39cxXbxX3xXexX48xX4xX3xX85xX8exX3xXexXcexXcfxX3xX1dxXdxXaexX93xX3xX41xXdxXb2xX15xX3xXexX1xX93xX379xX15xX3xX5xX39cxXdxX3xX1dxX4fxX3xX4xX14xX3xX132xX93xX6xX15xX3xX132xX93xXcaxX15xX3xX5xX494xX3xX7dxX1xX8exX3xX15xX31xb27axX4xX3xX85xXaexX3xX89xXcaxXcfxX3xX85xXb2xX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX15xX20xX3xXexXdxX95xX15xX3xX1xX8exX15xX1xX3xX4xX48xX4xX3xX1xXcfxXcexXexX3xX1dxX4b4xX15xX20xX3xX20xXdxX48xX2bxX3xX7xX48xXexXd0xX3xX41xXdxX4fxX2bxX3xXexX30xX6xX3xX85xXdxXb2xX4xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxXb2xX15xX3xX4xX48xX4xX3xX15xX4b4xXdxX3xX78xX93xX15xX20xXd0xX3xX89xXdxXb2xX15xX3xXbxX1xX48xXbxX3xX89xXcaxXcfxX3xX85xXb2xX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX15xX20xX3xX4xX164xX6xX3xX78xXe7xX3xX48xX15xXd0xX3xX4xX93xX15xX20xX3xX4xX566xXbxX3xX1dxXedxX94xX3xX1dxX164xX3xX4xX48xX4xX3xXexX1xX2cxX15xX20xX3xXexXdxX15xXd0xX3xX7xX9exX3xX5xXdxXb2xX93xX3xX5xXdxX5bxX15xX3xX132xX93xX6xX15xX3xX41xX1xXdxX3xX1dxX31xX39cxX4xX3xX94xX5bxX93xX3xX4xXedxX93xX1d9xX3xX89xX48xXcfxX3xX4xX48xXcfxX3xX4xX2cxX15xX20xX3xXexX48xX4xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxXb2xX15xX3xX4xXcaxXdxX3xXexXcexXcfxXd0xX3xXbxX1xX24xX4xX3xX1xX1exXdxX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX15xX20xX3xX85xX8exX3xX41xX494xX3xX132xX93xX498xX3xX4xXcaxXdxX3xXexXcexXcfxXd0xX3xXbxX1xX24xX4xX3xX1xX1exXdxX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX15xX20xX3xX85xXaexX3xX7bxX7cxX7dxX7exX3xXexX81xX15xX1xX3xX85xX8exX3x70bdxe336xX3xXcxX8exXdxX3xX15xX20xX93xX94xX5bxX15xX3xX85xX8exX3xX63xX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX15xX20xX3xXexX30xX31xX7bexX4xX3xX15xX20xX8exX94xX3xX2xX17xX3xXexX1xX48xX15xX20xX3xX2xX24bxX3xX1xX3acxX15xX20xX3xX15x8aefxX2bxX1a9xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxXcfxX78xX94xXaxX12xXcxX30xXcfxX15xX20xX3xX132xX93xX48xX3xXexX30xX3dxX15xX1xX3xXexX30xXdxX4fxX15xX3xX41xX1xX6xXdxX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxXb2xX15xX3xX15xX95xX93xX3xX4xX150xX3xX15xX1xX4afxX15xX20xX3xXexX1xX6xX94xX3xX1dxX3e6xXdxX3xX85xXaexX3xX15xX4b4xXdxX3xX78xX93xX15xX20xX3xXbxX1xX31xX14xX15xX20xX3xX48xX15xX3xX4xXcaxXdxX3xXexXcexXcfxXd0xX3xXbxX1xX24xX4xX3xX1xX1exXdxX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX15xX20xX3xX1dxX31xX39cxX4xX3xXbxX1xX5bxX3xX78xX93xX94xXb2xXexXd0xX3xXexX3e6xX3xX4xX1xb6bfxX4xXd0xX3xX4xX48xX3xX15xX1xXf4xX15xX3xXbxX1xXcaxXdxX3xX4xX150xX3xX85xX930xX15xX3xX89xXcaxX15xX3xX89xX48xXcfxX3xX4xX48xXcfxX3xX4xX14xX3xX132xX93xX6xX15xX3xX4xX150xX3xXexX1xX686xX2bxX3xX132xX93xX94xXaexX15xX3xX85xX8exX3xX4xX1xX81xX3xX1dxX31xX39cxX4xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxXb2xX15xX3xX15xX1xX4afxX15xX20xX3xXexX1xX6xX94xX3xX1dxX3e6xXdxX3xX1dxX150xX3xX7xX6xX93xX3xX41xX1xXdxX3xX4xX150xX3xX85xX930xX15xX3xX89xXcaxX15xX3xX4xX1xX566xXbxX3xXexX1xX93xX379xX15xX3xX4xX164xX6xX3xX4xX164xX6xX3xX7bxX7cxX7dxX7exX3xXexX81xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xXcfxX48xX1a9xX3xX7bxX1bxX3xX15xX1xXdxXb2xX2bxX3xX4xX1xXcfxX3xX8f7xX8f8xX3xXcxX8exXdxX3xX15xX20xX93xX94xX5bxX15xX3xX85xX8exX3xX63xX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX15xX20xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxXb2xX15xX3xX85xXdxXb2xX4xX3xX41xXdxX4fxX2bxX3xXexX30xX6xXd0xX3xX20xXdxX48xX2bxX3xX7xX48xXexX3xXexX1xXe7xX4xX3xX1xXdxXb2xX15xX3xX4xX48xX4xX3xX15xX4b4xXdxX3xX78xX93xX15xX20xX3xX4xXcaxXdxX3xXexXcexXcfxXd0xX3xXbxX1xX24xX4xX3xX1xX1exXdxX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX15xX20xX3xXexX30xXcfxX15xX20xX3xXbxX1xX31xX14xX15xX20xX3xX48xX15xX3xX4xXcaxXdxX3xXexXcexXcfxXd0xX3xXbxX1xX24xX4xX3xX1xX1exXdxX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX32xX15xX20xX3xX1dxX64xX3xX1dxX31xX39cxX4xX3xXbxX1xX5bxX3xX78xX93xX94xXb2xXexX1a9xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxXcfxX78xX94xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX30xX10xX203xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d2xX66xX66xX132xXbxXbxX5xX1a9xXexX1xX6xX15xX1xX1xXcfxX6xX1a9xX20xXcfxX85xX1a9xX85xX15xX66xX85xX89xXbxX132xbd20xXexX1xX6xX15xX1xX1xXcfxX6xX1a9xX15xX7xX203xX66xX7xXexX30xX66xX1a7xX4bxX2xX1d5xX24bxXa3xX18xX1d5xX4bx6a4bxXb7fxX167xXb7fxX251xX2xX1d5xX251xXa3xX24bxX17xX18xX4bxX7exX2xX1d5xX1d5xX1d5xX17xX2xX18xXa3xXb7fxX66x7cb3xX203xXdxX5xX10xX66xX78xX2xX2xX17xXa3xXb64xX7xXdxX20xX15xX10xX78xX1a9xXbxX78xX203xXaxX12xX174xX10xX2bxX3xXexXcfxX8exX15xX3xX85xX930xX15xX3xX92xX93xX94xX95xXexX3xX1dxX99xX15xX1xX3xXexXcexXdxX3xX1dxXf4xX94xX1a9xX0xX66xX6xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX93xXexX1xXcfxX30xXaxX12xX7cxXa6xXcxX0xX66xXbxX12
BĐT