Xã Xuân Bình (Như Xuân) phát triển 17 mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung
(Baothanhhoa.vn) - Xác định việc xây dựng, hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung là hướng đi bền vững trong phát triển nông nghiệp, những năm qua, xã Xuân Bình (Như Xuân) đã chú trọng thực hiện công tác tích tụ đất đai, từ đó xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn.
af17xf356x134aax11ae3x105e9xc844xf3cex101dbxf9eaxX7x1585ax10d2ex12322xede4x114c7x14385xX5x1333cxXax12be8x1448bxe7bfxX3xX13xce0cx137f7x16e6fxX3xe163xb256xX19xX1xX3x10080xefefxX1x13e4exX3xX13xX17xX18xX19x125a8xX3xXbxX1x1088cxXexX3xXex15155xXdx11b31xX19xX3xX2x14d51xX3x11546xc9c9xX3xX1xX1cxX19xX1xX3xX7x10d83xX19xX3xefa7xX17xea46xXexX3xX19xX3axX19xe005xX3xX19xX4dxX1xXdx16014xXbxX3xXex137d8xXbxX3xXexX31xX17xX19xX4dxX0x127abxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbb25xX10xX19xXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxX39xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxb348xXexX1xX17xX39x16bd8xX3xXdxX6fxX10xX19xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexe698xX5xX10xX9xXax112edxXdxX83xXexX1x1138bxX3x144c6xX2x12143xXbxX45xedd0xX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX9fxX3x15cb1xXa3xX37xXbxX45xXa6xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX60xX60xXdx1560cxX88xX6x14ab9xXexX1xX6xX19xX1xX1xXc3xX6xXc0x12c5axX19xX60xX19xX10xX9axX7xX60xX2x11ef7xXb0xX37xX60xX2xX37xXa1xX83xXa3xX2x16be9xX2xXe0xX2xX37xXexXe0xX2xed2cxbdb3xXe0xX5xXa3xXc0xcc57xXbxX4dxefddxX31xX9xXb0xX37xXa1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX13xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX1xX3xX20xX21xX1xX23xX3xX13xX17xX18xX19xX29xX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX31xXdxX33xX19xX3xX2xX37xX3xX39xX3axX3xX1xX1cxX19xX1xX3xX7xX42xX19xX3xX45xX17xX47xXexX3xX19xX3axX19xX4dxX3xX19xX4dxX1xXdxX53xXbxX3xXexX57xXbxX3xXexX31xX17xX19xX4dxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxXc3xX19xXaxX12x12a4bxX3axX3xX1xX1cxX19xX1xX3xXexX31x1368cxX19xX4dxX3xX4xX18xX95xX3x1314bxX19xX3x12f22xX17xX42xX3xXexf742xXdxX3xX45xX14xX3xX13xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX1xX3xX20xX21xX1xX23xX3xX13xX17xX18xX19xX29xXc0xX3x12d36xX19xX1xX9fxX3xXcxXdx12c1bxX19xX3xX13xX17xX18xX19xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx135e2xX10xX6xX83xXaxX12xX13xX2dxX4xX3x13e20x1440bxX19xX1xX3xXcdxXdxX53xX4xX3xX45xX18xX95xX3xX83xf5f2xX19xX4dxe063xX3xX1xX1cxX19xX1xX3xXexX1xea91xX19xX1xX3xX4xX2dxX4xX3xX39xX3axX3xX1xX1cxX19xX1xX3xX7xX42xX19xX3xX45xX17xX47xXexX3xX19xX3axX19xX4dxX3xX19xX4dxX1xXdxX53xXbxX3xXexX57xXbxX3xXexX31xX17xX19xX4dxX3xX5xX1dexX3xX1xX23x15f56xX19xX4dxX3xX1c3xXdxX3xX88x100a5xX19xX3xXcdx11d4dxX19xX4dxX3xXexX31xXc3xX19xX4dxX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX31xXdxX33xX19xX3xX19xX3axX19xX4dxX3xX19xX4dxX1xXdxX53xXbxX1d5xX3xX19xX1xX21exX19xX4dxX3xX19xX178xX39xX3xX17bxX17xX6xX1d5xX3xX45xX14xX3xX13xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX1xX3xX20xX21xX1xX23xX3xX13xX17xX18xX19xX29xX3xX1c3xX14xX3xX4xX1x1637exX3xXexX31xccbcxX19xX4dxX3xXexX1xX1d2xX4xX3xX1xXdxX53xX19xX3xX4xX3axX19xX4dxX3xXexX2dxX4xX3xXex13036xX4xX1xX3xXex14447xX3xX1c3xX47xXexX3xX1c3xX6xXdxX1d5xX3xXexb178xX3xX1c3x11d1axX3xX45xX18xX95xX3xX83xX1d2xX19xX4dxX3xX4xX2dxX4xX3xX39xX3axX3xX1xX1cxX19xX1xX3xX7xX42xX19xX3xX45xX17xX47xXexX3xX19xX3axX19xX4dxX3xX19xX4dxX1xXdxX53xXbxX3xXexX57xXbxX3xXexX31xX17xX19xX4dxX1d5xX3xX17bxX17xX95xX3xX39xX3axX3xX5xX212xX19xXc0xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxXc3xX83xX95xXaxX12x119cbxX170xX19xX4dxX3xXexX1xe9c5xXdxX1d5xX3xX1xX17xX95xX3xX1c3x12716xX19xX4dxX3xX4xX2dxX4xX3xX19xX4dxX17xX170xX19xX3xX5xX1d2xX4xX3xX1c3xX33xX3xX1c3xe454xX17xX3xXexX23xX3xX1xXc3xX1dexX19xX3xXexX1xXdxX53xX19xX3xX4xeb53xX3xX7xde3exX3xX1xX180xX3xXexX319xX19xX4dxX3xX19xX3axX19xX4dxX3xX19xX4dxX1xXdxX53xXbxXc0xX3xX21xX1xX2faxX3xX1c3xX29cxX1d5xX3xX45xX14xX3xX13xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX19xX1xX3xX1c3xX14xX3xX45xX18xX95xX3xX83xX1d2xX19xX4dxX3xXcdxX1dexX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX31xXdxX33xX19xX3xX1c3xX23x149fdxX4xX3xX2xX37xX3xX39xX3axX3xX1xX1cxX19xX1xX3xX7xX42xX19xX3xX45xX17xX47xXexX3xX19xX3axX19xX4dxX3xX19xX4dxX1xXdxX53xXbxX3xXexX57xXbxX3xXexX31xX17xX19xX4dxX1d5xX3xX1c3xXdxX33xX19xX3xX1xX1cxX19xX1xX3xX19xX1xX23xX3xX4xX2dxX4xX3xX39xX3axX3xX1xX1cxX19xX1xX9fxX3xXcxX31xX170xX19xX4dxX3xX83xX23xX6xX3xX1xX47xX17xX3xXexX31xc28fxX19xX3xXcdxb051xX19xX4dxX3xX1c3xX47xXexX3xX1c3xX170xXdxX1d5xX3xXcdxX212xXdxX3xX83xXdxX53xX19xX3xXexX288xX4xX1xX3xX2xc747xX1d5xXa1xX3xX1xX6xXa6xX3xXexX31xX170xX19xX4dxX3xX4xX18xX95xX3xX178xX19xX3xX17bxX17xX42xX3xXexX57xXbxX3xXexX31xX17xX19xX4dxX3xXexX1xX10xXc3xX3xX1xX23xX212xX19xX4dxX3x159bdxXdxX10xXex1354bx14f56x11608xX1d5xX3xXcdxX212xXdxX3xX83xXdxX53xX19xX3xXexX288xX4xX1xX3xX3efxXe8xX3xX1xX6xXa6xX3xXexX31xX170xX19xX4dxX3xX4x113eaxX3xXexX57xXbxX3xXexX31xX17xX19xX4dxX3xX5xX1dexX39xX3xXexX1xd194xX4xX3xX178xX19xX3xX4xX1xX178xX19xX3xX19xX17xX3axXdxX1d5xX3xXcdxX212xXdxX3xXexcfcbxX19xX4dxX3xX83xXdxX53xX19xX3xXexX288xX4xX1xX3xX37xX3efxX3xX1xX6xXa6xX3xX39xX3axX3xX1xX1cxX19xX1xX3xXexX31xX170xX19xX4dxX3xX4xX18xX95xX3xX4dxXdxX6xX3xXcdxX1c4xX3xXcdxX1dexX3xX83xX23xX376xX4xX3xX5xXdxX53xX17xX1d5xX3xXcdxX212xXdxX3xX83xXdxX53xX19xX3xXexX288xX4xX1xX3xX2xX2xX1d5xX37xX3xX1xX6xXc0xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxXc3xX83xX95xXaxX12xX41dxXdxX53xX4xX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX31xXdxX33xX19xX3xX1c3xX23xX376xX4xX3xX19xX1xXdxX21axX17xX3xX39xX3axX3xX1xX1cxX19xX1xX3xX7xX42xX19xX3xX45xX17xX47xXexX3xX19xX3axX19xX4dxX3xX19xX4dxX1xXdxX53xXbxX3xXexX57xXbxX3xXexX31xX17xX19xX4dxX3xX1c3xX14xX3xX4dxX29cxXbxX3xXbxX1xX319xX19xX3xX19xX18xX19xX4dxX3xXexX1xX17xX3xX19xX1xX57xXbxX3xX88xX1cxX19xX1xX3xX17bxX17xX18xX19xX3xX1c3xX319xX17xX3xX19xX4dxX23xX2faxXdxX3xX4xd4bbxX6xX3xX45xX14xX3xX5xX3cfxX19xX3xXb0xXa3xX1d5xXa1xX3xXexX31xXdxX53xX17xX3xX1c3xX170xX19xX4dxX60xX19xX178xX39xX1d5xX3xXex15512xX3xX5xX53xX3xX1xX303xX3xX19xX4dxX1x16714xXc3xX3xX4dxXdxX42xX39xX3xX4x13119xX19xX3xXe8xX1d5xXa1xX2xe77fxXc0xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX422xX17xXexX1xXc3xX31xXaxX12xXcxXdxX1a3xX19xX3xX13xX17xX18xX19xX0xX60xXbxX12
Tiến Xuân