Giám sát chất lượng thức ăn chăn nuôi tại vùng GAHP
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa là 1 trong 12 tỉnh tham gia Dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm” (Lifsap) từ năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì.
5660x5932x5f95xd1adx11918xd4abx6ce5x6982xd83fxX7xc5fexcfcdx6427x6204x766cx11c5exX5x6fb9xXax11ec0xc174xXdx7b5cx6a52xX3xX7xX15xXexX3xX4xX1xd7a7xXexX3xX5xb2a3x9153x72daxaa63xX3xXexX1xc207xX4xX3xb6abxX24xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24x105d8x12a08xXdxX3xXex87b1xXdxX3x10665x1108bxX24xX25xX3xX13xef38xc6bdx1159axX0xcf42xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb8f7x10777x8bc3xe1e9xXaxX12xX0xXdxX16xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xXexX1xX35xX16xba1fxX3xXdx87bfxX10xX24xXexX10x1163exXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXax6353xXdxX58xXexX1x7ed5xX3xd7ecxX2xcf5dxXbx114f3x76cdxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX84xX3x111f0x123b9xae1axXbxX8axX8bxXaxX3xX7xX75xX4xX9xXaxX47xX47xXdx5779xX6dxX6xX57xXexX1xX6xX24xX1xX1xX57xX6xXa5xX3dxX24xX47xX24xX10xX7fxX7xX47x7b72xX88xX95x10c05xX47xX2xXbdxX86xX58xX95xXbaxX88xXbaxXbdx10b3bxX88xXexX2xXc8xX86xXbdxX97xX5xX88xXa5x933dxXbxX25x10048xX75xX9xX95xX97xdf20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX24xX25xX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xXexX3axXdxX3xX3dxX3exX24xX25xX3xX13xX43xX44xX45xXaxX3xX7fxXdxX58xXexX1xX9xXaxX86xX2xX88xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX95xX96xX97xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX6xXbxXexXdxX57xX24xXaxX12x9844xef8bxX4xX3xX5xX22xX23xX24xX25xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX24xX2cxX24xX25xX3x848exXdx7447xX16xX3xXexX75xX6xaa70xX3xX25xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX24xX25xX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xXexX3axXdxX3xX3dxX3exX24xX25xX3xX13xX43xX44xX45xX167xX3xXexX1xc45axX3xXexX75xX1exX24xX3x5da0xX35xX15xX24xX3xX14bx608cxX57xX3x11488xde72xd4aexX24xX3x10c20xX1a0xX24xX1xc1d2xXa5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX6xX58xXaxX12xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX44xf457xX6xX3xX5xX1adxX3xX2xX3xXexX75xX57xX24xX25xX3xX2xXbaxX3xXex653axX24xX1xX3xXexX1xX6xX16xX3xX25xXdxX6xX3x11086xX14cxX3xX15xX24xX3xfd79xX70xX3axX24xX1xX3xXexX75xX6xX24xX1xX3xX24xX25xX1adxX24xX1xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xX3dxX1adxX3xX6xX24xX3xXexX57xX1adxX24xX3xXexX1xX14cxX4xX3xXbxX1x5fcexX16x6c97xX3xX1b0xX14bxXdx9969xX7xX6xXbxX1b9xX3xXex740dxX3xX24xX2cxX16xX3xXbaxX88xX2xX88xX3xX58xX57xX3xX56x9f94xX3xdde6xX36xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxa8adxXbxX3xX3dxX1adxX3xX45xX1xX15xXexX3xXexX75xXdxX161xX24xX3xX24xX36xX24xX25xX3xXexX1xX36xX24xX3xX1b0xX249xX249x111efxX45xXcxX249xXcxX1b9xX3xX4xX1x100aexX3xXexX75xa222xXa5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX58xX59xXaxX12xXcxX1xX6xX16xX3xX25xXdxX6xX3xX58xX14cxX3xX15xX24xX167xX3xXexX75xX1b2xX24xX3x8e73xX1a0xX6xX3xX6dxX1adxX24xX3xXexX1e9xX24xX1xX3xX2a9xae29xX3xXexX1xXdx600cxXexX3xX5x11f0axXbxX3xX2a9xX22xX23xX4xX3xX97xX3xX3dxX3exX24xX25xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xX15xXbxX3xX58xf46exX24xX25xX3xX1a7xX35xX59xX3xXexX75xX27dxX24xX1xX3xXexX1xX14cxX4xX3xX1xX1adxX24xX1xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xXex9523xXexX3xX2a9xX300xXdxX3xX3dx645axXdxX3xX5xX23xX24xX167xX3xX25xX1adxX3xX1b0xX13xX43xX44xX45xX1b9xX3xb544xX3xX2xX88xX3xX8axX2b7xX3xXexX3axXdxX3xX97xX3xX1xX35xX59xX252xX24xX167xX3xX25x7470xX16xX84xX3xX44xX57xcd45xX24xX25xX3xXcxX1x610cxX24xX25xX167xX3xX44xX57xX336xX24xX25xX3xX45xX1xX22xX23xX24xX25xX3xX1b0xX44xX57xX336xX24xX25xX3xX44xX1d7xX6xX1b9xX8bxX3xX1b5xX1a0xX24xX1xX3xXcxX22x64bdxX24xX25xX3xd60cxX3xX24xX6xX59xX3xX5xX1adxX3xXexX1xX1a0xX3xXexX75xX1exX24xX3xX1a7xX35xX15xX24xX3xX14bxX1adxX57xX167xX3xX1b1xX1b2xX24xX3xXcxX1x68d6xX3xX1b0xX1b1xX1b2xX24xX3xX1b5xX1a0xX24xX1xX1b9xX8bxX3xX249xX36xX24xX25xX3xXcxX75xX22xX362xX24xX25xX167xX3x111b4xXdxX24xX1xX3xfcbbx1233fxX24xX3xX1b0xXcxX75xXdxX252xX35xX3xX3a8xX3a9xX24xX1b9xX8bxX3xX1a7xX35xb67fxX24xX25xX3xX45xX1xX57xX24xX25xX3xX366xX3xX24xX6xX59xX3xX5xX1adxX3xXexX1xX1a0xX3xXexX75xX1exX24xX3xXcx11178xX24xX3xX45xX1xX57xX24xX25xX167xX3xX1a7xX35xX3bbxX24xX25xX3xX44x1186dxX6xX3xX1b0xX1a7xX35xX3bbxX24xX25xX3x854cxX22xX3a9xX24xX25xX1b9xX8bxX3xX3f3xX35xX3d8xX24xX3xXcxX1xX1adxX24xX1xX167xX3xXcxX1xX388xX3xX249xX25xX35xX59xX1b2xX24xX3xX1b0xXcxX1xX388xX3xX3f3xX35xX3d8xX24xX1b9xX167xX3xX3dxX308xXdxX3xXex117b7xX24xX25xX3xX7xX300xX3xX96xX95xXbdxX3xX1xX247xX3xXexX1xX6xX16xX3xX25xXdxX6xX167xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX1adxX16xX3xXc8xX96xX3xXexX423xX3xX13xX43xX44xX45xXa5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX58xX59xXaxX12xXcxX3axXdxX3xX24xX1xabddxX24xX25xX3xX3dxX3exX24xX25xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xX13xX43xX44xX45xX167xX3xX2a9xX1adxX24xX3xX3dxX2c0xXexX3xX24xX35xX36xXdxX3xX2a9xX22xX23xX4xX3xX15fxXdxX161xX16xX3xX7xX57xX15xXexX3xX4xX1x11a0axXexX3xX4xX1xebf5xX3xXexX238xX3xX15fxX1xX3d8xX35xX3xX4xX1xX388xX24xX3xX25xXdxX300xX24xX25xX167xX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX167xX3xX24xX22xX308xX4xX3xX35xX300xX24xX25xX167xX3xX58xX1a0xX4xX1xX3xX3dxX2ddxX3xXexX1xc4bcxX3xX59xX167xX3xX25xX1xXdxX3xX4xX1xf500xXbxX3xX24xX1xX2c0xXexX3xX15fxc3f7xX3xXexX2cxX24xX25xX3xXexX75xX22xX31axX24xX25xX167xX3xX2a9xX2bcxX24xX3xX8axX35xX1exXexX3xX6dxX15xX24xX3xX7xX3bbxX24xX3xXbxX1xX22axX16xXa5xX3xX1b5xX300xXdxX3xX3dxX308xXdxX3xX4xX36xX24xX25xX3xXexX15xX4xX3xf84fxX35xX3bbxX24xX3xX5xX4eexX167xX3xX3dxXdxX252xX4xX3xX25xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX24xX25xX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xXexX3axXdxX3xX3dxX3exX24xX25xX3xX13xX43xX44xX45xX3xX2a9xX22xX23xX4xX3xX8axX10xX16xX3xX5xX1adxX3xX24xX247xXdxX3xX58xX35xX24xX25xX3xX525xX35xX6xX24xX3xXexX75xX388xX24xX25xXa5xX3xX56xX31axXdxX167xX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX3xX4xX1xXdxX2bcxX16xX3xXbxX1xa06dxX24xX3xX5xX308xX24xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xb831xX3xXexX75xX57xX24xX25xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xX1b0xX15fxX1xX57xX3bbxX24xX25xX3xX86xX97xdd21xXbdxX97x10891xX3xX25xXdxX15xX3xXexX75xX1a0xX3xX7xX3bbxX24xX3xX8axX35xX1exXexX1b9xX3xX3dxX1adxX3xX5xX1adxX3xX59xX2bcxX35xX3xXexX300xX3xX525xX35xX6xX24xX3xXexX75xX388xX24xX25xX3xX525xX35xX59xX2bcxXexX3xX2a9xX1a0xX24xX1xX3xX2a9xX2bcxX24xX3xX24xX2cxX24xX25xX3xX7xX35xX1exXexX167xX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX24xX25xX3xX7xX3bbxX24xX3xXbxX1xX22axX16xX3xX3dxX1adxX3xX1xXdxX252xX35xX3xX525xX35xX3bbxX3xX15fxXdxX24xX1xX3xXexX2bcxX3xX4xX279xX6xX3xX24xX25xX22xX362xXdxX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxXa5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX58xX59xXaxX12xX1b5xX161xX3xXexX1xX14cxX4xX3xX1xXdxX252xX24xX3xX4xX1d7xX3xX1xXdxX252xX35xX3xX525xX35xX3bbxX3xX4xX36xX24xX25xX3xXexX15xX4xX3xX25xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX24xX25xX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xXexX3axXdxX3xX3dxX3exX24xX25xX3xX13xX43xX44xX45xX167xX3xXexX1xX362xXdxX3xX25xXdxX6xX24xX3xX525xX35xX6xX167xX3xX24xX25xX1adxX24xX1xX3xX24xX36xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX252xXbxX3xX2a9xX2b7xX3xXbxX1xX300xXdxX3xX1xX23xXbxX3xX3dxX308xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX2a9xX1a0xX6xX3xXbxX1xX22xX3a9xX24xX25xX3xX3dxX1adxX3xX4xX15xX4xX3xX1xX247xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xX24xX336xX16xX3xXexX75xX57xX24xX25xX3xX3dxX3exX24xX25xX3xX13xX43xX44xX45xX3xXexX75xXdxX161xX24xX3xX15fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX14cxX4xX3xX1xXdxX252xX24xX3xX2a9xX15xX24xX1xX3xX25xXdxX15xX3xXexX1xX14cxX4xX3xXexX75xX3axX24xX25xX3xXexX330xX24xX3xX58xX22xX3xX1xX1d7xX6xX3xX4xX1xX1exXexX3xX2a9xX247xX4xX3xX1xX3axXdxX3xXexX75xX57xX24xX25xX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xXexX3axXdxX3xX4xX15xX4xX3xX3dxX3exX24xX25xX3xX13xX43xX44xX45xXa5xX3xXcxX1xX10xX57xX3xX2a9xX1d7xX167xX3xXcxX75xX35xX24xX25xX3xXexX3d8xX16xX3xe147xXdxX161xX16xX3xX24xX25xX1xXdxX252xX16xX3xX3dxX1adxX3xX70xX1xX29xX24xX25xX3xX24xX1xX2c0xX24xX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX24xX25xX3xX24xX36xX24xX25xX167xX3xX5xX3d8xX16xX167xX3xXexX1xX279xX59xX3xX7xX3bbxX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX44xX1d7xX6xX3xX2a9xX2b7xX3xXbxX1xX300xXdxX3xX1xX23xXbxX3xX3dxX308xXdxX3xX4xX15xX4xX3xXbxX1xX3e9xX24xX25xX3xXbxX1xX3d8xX24xX3xXexX5aaxX4xX1xX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX3xX70xX2ddxX4xX3xX70xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX167xX3xX56xX247xX3xX249xX249xX270xX45xXcxX249xXcxX3xX2a9xX161xX3xXexX1xX14cxX4xX3xX1xXdxX252xX24xX3xX5xX1exX59xX3xX16xeca9xX35xX3xX25xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX24xX25xX3xX3dxX1adxX3xX6xX24xX3xXexX57xX1adxX24xX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xXexX3axXdxX3xX4xX15xX4xX3xX3dxX3exX24xX25xX3xX13xX43xX44xX45xXa5xX3xX1a7xX35xX6xX3xX2a9xX1d7xX167xX3xXexX238xX3xX24xX2cxX16xX3xXbaxX88xX2xXbaxX3xX2a9xX2bcxX24xX3xX24xX6xX59xX167xX3xXexX75xX35xX24xX25xX3xXexX3d8xX16xX3xX2a9xX2b7xX3xXexX1xX14cxX4xX3xX1xXdxX252xX24xX3xXdbxX3xX2a9xX23xXexX3xX25xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX24xX25xX3xX3dxX1adxX3xX6xX24xX3xXexX57xX1adxX24xX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xXexX3axXdxX3xX4xX15xX4xX3xX3dxX3exX24xX25xX3xX13xX43xX44xX45xX8bxX3xX2a9xX2b7xX3xXexXdxX2bcxX24xX3xX1xX1adxX24xX1xX3xX5xX1exX59xX3xXbaxXbaxX88xX3xX16xX839xX35xX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX3xXexX3axXdxX3xX4xX15xX4xX3xX4x6f41xX6xX3xX1xX1adxX24xX25xX167xX3xX2a9xX3axXdxX3xX5xX4eexX3xX3dxX1adxX3xX1xX247xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xX15xXbxX3xX58xX2ddxX24xX25xX3xX525xX35xX59xX3xXexX75xX27dxX24xX1xX3xXexX1xX14cxX4xX3xX1xX1adxX24xX1xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xX13xX43xX44xX45xX3xX2a9xX161xX3xXbxX1xX3d8xX24xX3xXexX5aaxX4xX1xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xX1e9xX3xXexXdxX1b2xX35xX3xX3dx6227xX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX24xX25xX167xX3xX2a9xX247xX3xX22axX16xX167xX3xX2a9xX247xX4xX3xXexX300xX3xX24xX1exX16xX3xX16xX300xX4xX167xX3xXexX330xX24xX3xX58xX22xX3xX15fxX1xX15xX24xX25xX3xX7xXdxX24xX1xX167xX3xX3dxXdxX3xX7xXdxX24xX1xX3xX3dxX2c0xXexX3xX3dxX1adxX3xX15fxXdxX16xX3xX5xX57xX3axXdxX3xX24xX4a1xX24xX25xX8bxX3xX2a9xX4a1xX4xX3xX6dxXdxX252xXexX3xX5xX1adxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xX1exXexX3xX4xX1exX16xX167xX3xX24xX1xX22xX84xX3xX3a8xX6xX5xX6dxX35xXexX6xX16xX57xX5xX167xX3xX70xX5xX10xX24xX6dxX35xXexX10xX75xX57xX5xX167xX3xcad6xX6xX4xXexX57xXbxX6xX16xXdxX24xX10xXa5xX3xX79exX2bcxXexX3xX525xX35xX3bbxX3xXbxX1xX3d8xX24xX3xXexX5aaxX4xX1xX3xX4xX1xX57xX3xXexX1xX1exX59xX167xX3xX2xX88xX88xX5c9xX3xX7xX300xX3xX16xX839xX35xX3xX15fxX1xX36xX24xX25xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX252xX24xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xX1e9xX3xXexXdxX1b2xX35xX3xX70xX5xX10xX24xX6dxX35xXexX10xX75xX57xX5xX167xX3xX3a8xX6xX5xX6dxX35xXexX6xX16xX57xX5xX167xX3xXa1cxX6xX4xXexX57xXbxX6xX16xXdxX24xX10xXa5xX3xX70xX15xX4xX3xX24xX1xX1d7xX16xX3xX4xX1xX1e9xX3xXexXdxX1b2xX35xX3xX58xXdxX24xX1xX3xX58xX22x1149fxX24xX25xX3xX1xX59dxX35xX3xX1xX2bcxXexX3xX2a9xX98exX35xX3xX4xX1d7xX3xX15fxX2bcxXexX3xX525xX35xX3bbxX3xX2a9xX4daxX24xX25xX3xX7xX57xX3xX3dxX308xXdxX3xX4xX36xX24xX25xX3xX6dxX300xX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX24xX25xXa5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX58xX59xXaxX12xX3a8xX31axX3xX249xX249xX270xX45xXcxX249xXcxX3xX2a9xX15xX24xX1xX3xX25xXdxX15xX84xX3xX79exX2bcxXexX3xX525xX35xX3bbxX3xX25xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX2a9xX2b7xX3xX2a9xX15xX24xX1xX3xX25xXdxX15xX3xX15fxX1xX15xXdxX3xX525xX35xX15xXexX3xX2a9xX22xX23xX4xX3xXexX1xX14cxX4xX3xXexX75xX3axX24xX25xX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX24xX25xX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX167xX3xXexX27dxX24xX1xX3xX1xX27dxX24xX1xX3xXexX330xX24xX3xX58xX22xX3xX15fxX1xX15xX24xX25xX3xX7xXdxX24xX1xX167xX3xX4xX1xX1exXexX3xX4xX1exX16xX167xX3xX3dxXdxX3xX7xXdxX24xX1xX3xX3dxX2c0xXexX3xX3dxX1adxX3xX15fxXdxX16xX3xX5xX57xX3axXdxX3xX24xX4a1xX24xX25xX3xXexX75xX57xX24xX25xX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xX1xXdxX252xX24xX3xX2a9xX6xX24xX25xX3xX2a9xX22xX23xX4xX3xX15fxXdxX24xX1xX3xX58xX57xX6xX24xX1xX167xX3xX7xX928xX3xX58xX2ddxX24xX25xX3xXexX3axXdxX3xX97xX3xX3dxX3exX24xX25xX3xX13xX43xX44xX45xXa5xX3xX1a7xX35xX6xX3xX2a9xX1d7xX167xX3xX25xXdxX4daxXbxX3xX3a8xX31axX3xX249xX249xX270xX45xXcxX249xXcxX3xX525xX35xX3bbxX24xX3xX5xX4eexX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX24xX25xX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX8bxX3xX2a9xX330xX24xX25xX3xXexX1xX362xXdxX167xX3xX2a9xX22xX6xX3xX75xX6xX3xX4xX15xX4xX3xX15fxX1xX35xX59xX2bcxX24xX3xX4xX15xX57xX167xX3xX4xX3bbxX24xX1xX3xX6dxX15xX57xX3xX4xX1xX57xX3xX4xX15xX4xX3xXexX1xX1adxX24xX1xX3xX3dxXdxX1b2xX24xX3xX13xX43xX44xX45xX3xX6dxXdxX2bcxXexX167xX3xX5xX14cxX6xX3xX4xX1xX388xX24xX3xX24xX1xX46axX24xX25xX3xX5xX57xX3axXdxX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xX6dxX3bbxX57xX3xX2a9xX3bbxX16xX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX24xX25xX3xX2a9xX161xX3xX7xX928xX3xX58xX2ddxX24xX25xX3xX25xX1d7xXbxX3xXbxX1xX59dxX24xX3xX24xX3d8xX24xX25xX3xX4xX6xX57xX3xX1xXdxX252xX35xX3xX525xX35xX3bbxX3xX15fxXdxX24xX1xX3xXexX2bcxX3xXexX75xX57xX24xX25xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xX24xX36xX24xX25xX3xX1xX247xX3xXexX3axXdxX3xX4xX15xX4xX3xX3dxX3exX24xX25xX3xX13xX43xX44xX45xXa5xX3xX56xX1b2xX24xX3xX4xX3axX24xX1xX3xX2a9xX1d7xX167xX3xX25xX1d7xXbxX3xXbxX1xX59dxX24xX3xX24xX3d8xX24xX25xX3xX4xX6xX57xX3xX15fxXdxX2bcxX24xX3xXexX1xX29xX4xX3xX4xX279xX6xX3xX24xX25xX22xX362xXdxX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xX3dxX98exX3xX3dxXdxX252xX4xX3xX5xX14cxX6xX3xX4xX1xX388xX24xX3xX16xX35xX6xX167xX3xX7xX928xX3xX58xX2ddxX24xX25xX3xX3dxX1adxX3xX6dxX3bbxX57xX3xX525xX35xX3bbxX24xX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xX4xX1xX57xX3xX2a9xX1adxX24xX3xX25xXdxX6xX3xX7xX4daxX4xX167xX3xX25xXdxX6xX3xX4xX59dxX16xX3xX4xX279xX6xX3xX25xXdxX6xX3xX2a9xX27dxX24xX1xXa5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX58xX59xXaxX12xX1b5xX161xX3xXexXdxX2bcxXbxX3xXexX2ddxX4xX3xXexX2cxX24xX25xX3xX4xX22xX362xX24xX25xX3xX25xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX24xX25xX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xXexX3axXdxX3xX3dxX3exX24xX25xX3xX13xX43xX44xX45xX167xX3xX3a8xX31axX3xX249xX249xX270xX45xXcxX249xXcxX3xX2a9xX6xX24xX25xX3xX4xX1xX1e9xX3xX2a9xX3axX57xX3xX4xX15xX4xX3xX2a9xX3a9xX24xX3xX3dxX1a0xX3xXbxX1xX2ddxX3xXexX75xX15xX4xX1xX3xX2a9xX22axX59xX3xX16xX3axX24xX1xX3xX3dxX1adxX3xX16xX31axX3xX75xX247xX24xX25xX3xX2a9xX1a0xX6xX3xX6dxX1adxX24xX3xXexX1xX14cxX4xX3xX1xXdxX252xX24xX3xX3dxXdxX252xX4xX3xX25xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX167xX3xX5xX1exX59xX3xX16xX839xX35xX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX3xX2a9xX22xX23xX4xX3xXbxX1xX3d8xX24xX3xXbxX1xX300xXdxX3xXexX3axXdxX3xX4xX15xX4xX3xX2a9xX3axXdxX3xX5xX4eexX3xX3dxX1adxX3xX7xX928xX3xX58xX2ddxX24xX25xX3xXexX75xX57xX24xX25xX3xX4xX15xX4xX3xXexX75xX6xX24xX25xX3xXexX75xX3axXdxX167xX3xX25xXdxX6xX3xXexX75xX3axXdxX3xX2a9xX22xX6xX3xX2a9xXdxX3xX15fxXdxX161xX16xX3xX24xX25xX1xXdxX252xX16xXa5xX3xX1b5xX330xX24xX25xX3xXexX1xX362xXdxX167xX3xX8axX3d8xX59xX3xX58xX14cxX24xX25xX3xXbxX1xX22xX3a9xX24xX25xX3xX15xX24xX167xX3xX15fxX2bcxX3xX1xX57xX3axX4xX1xX3xX25xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX24xX25xX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xX4xX1xX57xX3xX4xX15xX4xX3xX2a9xX1a0xX6xX3xXbxX1xX22xX3a9xX24xX25xX3xXexX75xX1b2xX24xX3xX2a9xX1a0xX6xX3xX6dxX1adxX24xX3xXexX1e9xX24xX1xX3xXexX75xX57xX24xX25xX3xX25xXdxX6xXdxX3xX2a9xX57xX3axX24xX3xXexXdxX2bcxXbxX3xXexX1xX10xX57xXa5xX3xXcxX1xX36xX24xX25xX3xX525xX35xX6xX3xX4xX36xX24xX25xX3xXexX15xX4xX3xX25xXdxX15xX16xX3xX7xX15xXexX167xX3xX4xX15xX4xX3xX24xX25xX1adxX24xX1xX3xX24xX36xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX252xXbxX3xX3dxX1adxX3xX4xX1xX5aaxX24xX1xX3xX525xX35xX59xX98exX24xX3xX4xX15xX4xX3xX2a9xX1a0xX6xX3xXbxX1xX22xX3a9xX24xX25xX3xX2a9xX2b7xX3xX3dxX1adxX3xX2a9xX6xX24xX25xX3xXbxX1xX423xX3xX6dxXdxX2bcxX24xX167xX3xXexX35xX59xX1b2xX24xX3xXexX75xX35xX59xX98exX24xX3xX4xX1xX57xX3xX4xX15xX4xX3xX1xX247xX3xX58xX3d8xX24xX3xX3dxX98exX3xX3dxXdxX252xX4xX3xX7xX928xX3xX58xX2ddxX24xX25xX3xX4xX15xX4xX3xX5xX57xX3axXdxX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xXexX1xX10xX57xX3xXexX238xX24xX25xX3xX25xXdxX6xXdxX3xX2a9xX57xX3axX24xX167xX3xX15fxX1xX36xX24xX25xX3xX7xX928xX3xX58xX2ddxX24xX25xX3xX4xX15xX4xX3xX5xX57xX3axXdxX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX3xX4xX1xX2cxX24xX3xX24xX35xX36xXdxX3xX4xX1d7xX3xX4xX1xX29xX6xX3xX1xX1adxX16xX3xX5xX22xX23xX24xX25xX3xX15fxX1xX15xX24xX25xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX4xX6xX57xX3xX3dxX1adxX3xX15fxX1xX15xX24xX25xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX4xX1exX16xX167xX3xX22xX35xX3xXexXdxX1b2xX24xX3xX7xX928xX3xX58xX2ddxX24xX25xX3xX4xX15xX4xX3xX5xX57xX3axXdxX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX24xX3xX4xX1d7xX3xX24xX25xX35xX330xX24xX3xX25xX300xX4xX3xXexX238xX3xXexX1xXdxX1b2xX24xX3xX24xX1xXdxX1b2xX24xX167xX3xXexX238xX3xX2a9xX1d7xX3xXexX3axX57xX3xX75xX6xX3xX7xX3bbxX24xX3xXbxX1xX22axX16xX3xX6dxX3bbxX57xX3xX2a9xX3bbxX16xX3xX6xX24xX3xXexX57xX1adxX24xX3xXexX1xX14cxX4xX3xXbxX1xX22axX16xXa5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX35xXexX1xX57xX75xXaxX12xXcxXdxX2bcxX24xX3xX3f3xX35xX3d8xX24xX0xX47xXbxX12
Tiến Xuân