Nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng và Tái định cư TP Thanh Hóa lĩnh án
(Baothanhhoa.vn) - 5 cựu cán bộ, công chức ở TP Thanh Hóa trong vụ án “hô biến” lúa thành hoa ly nhận tổng cộng 15 năm 6 tháng tù.
c223x19632x134fdx10c9ex131b2x138fcx122efx16c2dx14215xX7x153f1xe265x17242x14d01x111dbxebc0xX5xeeb4xXax14beax1903ex130f8x11bf1x17952x1034dxf6c5xX3xX4x13d7exX18xX3x19456x1435exX3x16e10xX6xX18xX3xX14xXdx16b50xXdxX3xXbxX1x11063xX18xX14xX3xd5a3x16059xXexX3xX1ex16154xX18xX14xX3x15329xc303xX3xXcxX1bxXdxX3x149baxcedcxX18xX1xX3xX4xe7f7xX3xXcx12adbxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x11ec7xX2cxX6xX3xX5xc952xX18xX1xX3xX1bxX18xX0x16fffxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX10xX6xd398xXaxX12x17a0fxX3xX4x10a3dxX15xX3xX4xX1bxX18xX3xX1exX1fx168f5xX3xX4x18ee2xX18xX14xX3xX4xX1x1416cxX4xX3xd2f4xX3xXcxX49xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX51xX2cxX6xX3xXex18f61xf2c2xX18xX14xX3xX39x1537axX3xX1bxX18xX3x10562xX1xX81xX3xX1exXdx18c8dxX18xfd5bxX3xX5x191ebxX6xX3xXexX1xX3axX18xX1xX3xX1xX9bxX6xX3xX5xX16xX3xX18xX1x18877xX18xX3xXex1263dxX18xX14xX3xX4xX1fxX18xX14xX3xX2xX72xX3xX18x12083xX30xX3x11cb3xX3xXexX1xX1bxX18xX14xX3xXex10f68xf281xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX9bxX6fxX16xXaxX12xX0xXdxX30xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx106aaxX10xX18xXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax13007xXdxX6fxXexX1x141dcxX3xd16ax169faxX11axXbx1340cxd36fxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX117xX3x142d7xX72xX11axXbxX11dxX11exXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX5dxX5dxXdxXe0xX1exX6xX9bxXexX1xX6xX18xX1xX1xX9bxX6xXe0xX39xX18xX5dxX18xX10xX112xX7xX5dx148dbxX11ax144d8xX152xX5dxX2xX72xX11axX6fxX154xX2xX119xX154x19b34xX154xXd6xXexX119xX11axX11axX152xX128xX5xX11axXe0x14913xXbxX14x17716xX9axX9xX2xX15fxX11axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX18xX3xX1exX1fxX3xX21xX6xX18xX3xX14xXdxX27xXdxX3xXbxX1xX2cxX18xX14xX3xX30xX31xXexX3xX1exX35xX18xX14xX3xX39xX3axX3xXcxX1bxXdxX3xX40xX41xX18xX1xX3xX4xX46xX3xXcxX49xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX51xX2cxX6xX3xX5xX56xX18xX1xX3xX1bxX18xXaxX3xX112xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX119xX11axX11axXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX128xX72xX11axXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX9bxX18xXaxX12xX103xX1bxX4xX3xX1exX41xX3xX4xX1bxX9bxX3xXex13e21xXdxX3xXbxX1xXdxX17xX18xX3xXexee40xX6xXe0xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX9bxX6fxX16xXaxX12xXcxX9axX9bxX18xX14xX3xX154xX3xX18xX14xX3axX16xX3xXex11542xX3xX30xXdfxX18xX14xX3xX2xX11axX3xX40xXabxX18xX3xX2xX152x118a6xX119xX7exX3xXcx12ccexX13xdc81xX3xXexd5e1xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX51xX2cxX6xX3xX30xX8axX3xXbxX1xXdxX17xX18xX3xXexX20fxX6xX3xX11dx181caxXexX3xX11dx190bfxX3xX7xe1e2xX3xXexX1x18772xX30xX3xX40x16b7exXdxX3xX39x1122fxXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX1exX41xX3xX4xX1bxX9bxX117xX3xX13xX14xX15xX16x13d44xX18xX3xd38axXd3xX18xX3x10d7dxX87xX4xX7exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xXd3xX30xX3xX2xX15fxX119x1881fxX7exX3xX8axX3xXbxX1xX46xf918xX18xX14xX3xX298xXdxe6f0xX18xX3xX21xXdxX17xX18xX3x18c14xXcxX49xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX51xX2cxX6x18811xX11exX3xX24cxX46xX272xX18xX14xX3xX294xXd3xX18xX3xXcxX9axX15xX18xX14xX7exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xXd3xX30xX3xX2xX15fxX15fxX11axX7exX3xX8axX3xX11dx13275xX3x12bddxX15xX27xX18xX14xX3xXcxX9axX15xX18xX14xX3xX2bfxX2f4xX15xX27xX18xX14xX3x107c0xX46xX272xX18xX14xX2ccxX3xX245xX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX18xX3xX1exX1fxX3xX1x10a2fxXbxX3xX40xf207xX18xX14xX3xX21xX6xX18xX3xX14xXdxX27xXdxX3xXbxX1xX2cxX18xX14xX3xX30xX31xXexX3xX1exX35xX18xX14xX3xX39xX3axX3xXcxX1bxXdxX3xX40xX41xX18xX1xX3xX4xX46xX3xX2bfxdf87xX49xee9cxX21xX3xX245xXcxX298xX103xX2ccxX3xXcxX49xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX51xX2cxX6xX11exX3xX49xX1xX205xX30xX3xXcxXdxXabxX18xX3xX298xX1fxX7exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xXd3xX30xX3xX2xX15fxX72xXd6xX7exX3xX8axX3xXbxX1xX46xX2b1xX18xX14xX3xX298xX81xX18xX14xX3xX51xX27xXdxX3xX2bfxXcxX49xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX51xX2cxX6xX2ccxX3xX39xfafexX3xXexX1fxXdxX3xXa5x19743xX31fxXdxX3xX6fxXa0xX18xX14xX3xX4xX1xX87xX4xX3xX39xXa0xX3x16e3fxX15xX16xX3a7xX18xX3xX1xX205xX18xX3xXexX9axX9bxX18xX14xX3x17944xX1xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX3axX18xX1xX3xX4xX81xX18xX14xX3xX39xXa0xXadxXe0xX3xX21xX41xX3xX4xX1bxX9bxX3xXcxX27axX18xX14xX3xX2f4xX15xX6xX18xX14xX3xXcxX1xX1bxXdxX7exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xXd3xX30xX3xX2xX15fxX2a9xXd6xX7exX3xX8axX3xXbxX1xX46xX2b1xX18xX14xX3xX298xX81xX18xX14xX3xXcxX1x14958xX7exX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX49xX1xX2cxX3xX34fxXdxX1bxX30xX3xX40xX27axX4xX3xX21xX6xX18xX3xX34fxX49xX351xX21xX245xXcxX298xX103xX3xXcxX49xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX51xX2cxX6xX3xX39xX3axX3x1822dxX1xdb1dxX15xX3xXcxX1xX41xX3xX49xX1xX46xX31fxX18xX14xX7exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xXd3xX30xX3xX2xX15fxX2a9xX15fxX7exX3xX8axX3xXbxX1xX46xX2b1xX18xX14xX3xX298xX81xX18xX14xX3x13ef2xX272xX18xX3xX2bfxXcxX49xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX51xX2cxX6xX2ccxX7exX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX49xX1xX2cxX3xX103xX1x16790xX3xXexX41xX4xX1xX3x16d22xX21xX13xX24cxX3xXbxX1xX46xX2b1xX18xX14xX3xX298xX81xX18xX14xX3xX51xX27xXdxX3xX39xX3a7xX3xXexX1fxXdxX3xXa5xXcxX1xXdxXabxX15xX3xXexX9axX1bxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX2b7xX30xX3xX14xX453xX16xX3xX1xXc2xX15xX3xX3bfxX15xX27xX3xX18xX14xX1xXdxX17xX30xX3xXexX9axX41dxX18xX14xXadxXe0xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX9bxX6fxX16xXaxX12xX103xXd3xX18xX3xX1exX27xX18xX3xX4xX1bxX9bxX3xXexX9axX205xX18xX14xX3xX39xX3axX3xXex11763xX18xX1xX3xXexXdxXabxXexX3xXexXd3xX18xX14xX3xX18xX31xX18xX14xX7exX3xX14xXdxX27xX30xX3xX18xX1xd4d0xX7exX3xX51xX1fxXdxX3xX40xX323xX18xX14xX3xX11dxX26bxXexX3xX11dxX26fxX3xXexX15xX16xX17xX18xX3xXbxX1xX205xXexX3xX13xX14xX15xX16xX291xX18xX3xX294xXd3xX18xX3xX298xX87xX4xX3xX72xX3xX18xXd3xX30xX3xXd6xX3xXexX1xX1bxX18xX14xX3xXexXdfxX11exX3xX24cxX46xX272xX18xX14xX3xX294xXd3xX18xX3xXcxX9axX15xX18xX14xX3xX72xX3xX18xXd3xX30xX3xXexXdfxX11exX3xX49xX1xX205xX30xX3xXcxXdxXabxX18xX3xX298xX1fxX3xXd6xX3xXexX1xX1bxX18xX14xX3xXexXdfxX11exX3xXcxX27axX18xX14xX3xX2f4xX15xX6xX18xX14xX3xXcxX1xX1bxXdxX3xX154xX3xX18xXd3xX30xX3xXd6xX3xXexX1xX1bxX18xX14xX3xXexXdfxX11exX3xX451xX1xX453xX15xX3xXcxX1xX41xX3xX49xX1xX46xX31fxX18xX14xX3xX2xX152xX3xXexX1xX1bxX18xX14xX3xXexXdfxXe0xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX9bxX6fxX16xXaxX12xXcxX1xX10xX9bxX3xX4xX1bxX9bxX3xXexX9axX205xX18xX14xX7exX3xXexX9axX9bxX18xX14xX3xX3bfxX15xX1bxX3xXexX9axX51bxX18xX1xX3xXexX1xX75xX4xX3xX1xXdxX2b7xX18xX3xX18xX1xXdxX2b7xX30xX3xX39xXa0xX3xX3cfxXdxeff5xX30xX3xX3cfxX17xX7exX3xX14xXdxX27xXdxX3xXbxX1xX2cxX18xX14xX3xX30xX31xXexX3xX1exX35xX18xX14xX3xX40xX27axXdxX3xX39xX27exXdxX3xX6fxXdxX2b7xX18xX3xXex17ecbxX4xX1xX3xX40xcab2xXexX3xXexX1xX15xX3xX1xX323xXdxX3xXexX205xXdxX3xXbxX1xX27axX3xX3aexX291xX3xX351xX81xX18xX3xX39xX3axX3xX47fxX272xX18xX3xX294xX205xX18xX7exX3xXbxX1xX46xX2b1xX18xX14xX3xX298xX81xX18xX14xX3xX51xX27xXdxX7exX3xXcxX49xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX51xX2cxX6xX7exX3xX5xX31fxXdxX3xX6fxXa0xX18xX14xX3xX7xX75xX3xX7xX272xX3xX1xX8axX7exX3xXexX1xXdxXabxX15xX3xX3cfxXdxX630xX30xX3xXexX9axX6xX3xXexX9axX9bxX18xX14xX3xX3bfxX15xX1bxX3xXexX9axX51bxX18xX1xX3xX11dxX26bxXexX3xX6fxX15xX16xX2b7xXexX3xX1xX323xX3xX7xX272xX3xX1exX323xXdxX3xXexX1xX46xX2b1xX18xX14xX3xX14xXdxX27xXdxX3xXbxX1xX2cxX18xX14xX3xX30xX31xXexX3xX1exX35xX18xX14xX7exX3xX13xX14xX15xX16xX291xX18xX3xX294xXd3xX18xX3xX298xX87xX4xX3xX39xX27exXdxX3xX18xX1xXdxX2b7xX30xX3xX39xXa0xX3xXexXc6xX3xXexX9axX46xX8axX18xX14xX3xXexXc6xX3xX3cfxXdxX630xX30xX3xX3cfxX17xX3xX40xX2f2xX3xX4xXdfxX18xX14xX3xX39xX27exXdxX3xX24cxX46xX272xX18xX14xX3xX294xXd3xX18xX3xXcxX9axX15xX18xX14xX7exX3xX5xX3axX3xX4xX1bxX18xX3xX1exX1fxX3xXexXc6xX3xX3cfxXdxX630xX30xX3xX3cfxX17xX7exX3xX4xX453xX15xX3xX3cfxXabxXexX3xX39xX27exXdxX3xX18xX1xX6xX15xX7exX3xXexX1x16172xX6xX3xXexX1xX15xXc2xX18xX3xX4xX1xX15xX16xX630xX18xX3xX40xXc6xXdxX3xX1xX9bxX6xX3xX30xX3axX15xX3xXexX235xX3xX5xXb0xX6xX7exX3xX9axX6xX15xX3xX18xX14xX81xX3xXexX1xX3axX18xX1xX3xX1xX9bxX6xX3xX5xX16xX3xX40xX27axXdxX3xX39xX27exXdxX3xX128xX15fxX3xX1xX1fxX3xX6fxX453xX18xX3xX4xX2cxX3xX40xX65exXexX3xX1exX41xX3xXexX1xX15xX3xX1xX323xXdxX7exX3xX18xX1xX35xX30xX3xX30xXa0xX4xX3xX40xX659xX4xX1xX3xX5xX65exX16xX3xXexXdxX3a7xX18xX3xX40xX3a7xX18xX3xX1exXdfxX3xX4xX6xX9bxX3xX1xX272xX18xXe0xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX9bxX6fxX16xXaxX12xX0xXdxX30xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX103xX10xX18xXexX10xX9axXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX112xXdxX6fxXexX1xX117xX3xX119xX11axX11axXbxX11dxX11exX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX117xX3xX128xX72xX2xXbxX11dxX11exXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX5dxX5dxXdxXe0xX1exX6xX9bxXexX1xX6xX18xX1xX1xX9bxX6xXe0xX39xX18xX5dxX18xX10xX112xX7xX5dxX152xX11axX154xX152xX5dxX2xX72xX11axX6fxX154xX2xX119xX128xX11axX2xX128xXexX72xX11axX128xX128xXd6xX5xX11axXe0xX16bxXbxX14xX16exX9axX9xX152xX72xX152xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX18xX3xX1exX1fxX3xX21xX6xX18xX3xX14xXdxX27xXdxX3xXbxX1xX2cxX18xX14xX3xX30xX31xXexX3xX1exX35xX18xX14xX3xX39xX3axX3xXcxX1bxXdxX3xX40xX41xX18xX1xX3xX4xX46xX3xXcxX49xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX51xX2cxX6xX3xX5xX56xX18xX1xX3xX1bxX18xXaxX3xX112xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX119xX11axX11axXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX128xX72xX2xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX9bxX18xXaxX12xXcxX9bxX3axX18xX3xX4xX27xX18xX1xX3xXbxX1xXdxX17xX18xX3xXexX20fxX6xXe0xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX9bxX6fxX16xXaxX12xX298xX630xX3xXexX1xX75xX4xX3xX1xXdxX2b7xX18xX3xX1xX3axX18xX1xX3xX39xXdxX3xX4xX4a0xX6xX3xX30xX51bxX18xX1xX7exX3xX298xX87xX4xX3xX39xX3axX3xXcxX9axX15xX18xX14xX3xX40xX2f2xX3xXexX276xX16xX3xX11dxX2cxX6xX3xX1exXdxX17xX18xX3xX1exX27xX18xX3xX3cfxXdxX630xX30xX3xX3cfxX17xX3xX39xX3axX3xX14xX1xXdxX3xX40x12b73xX3xX5xX17xX18xX3xXbxX1x1220bxX18xX3xX1xX9bxX6xX3xX30xX3axX15xX3xX5xX3axX3xX1xX9bxX6xX3xX5xX16xX3xX4xX4a0xX7exX3xX14xX1xXdxX3xX3cfxX1xX27axX18xX14xX3xX1exXdxX17xX18xX3xX1exX27xX18xX3xXbxX1xX99axX18xX3xX1xX9bxX6xX3xX30xX3axX15xX3xX5xX3axX3xX1xX9bxX6xX3xX5xX16xX7exX3xX14xX453xX16xX3xXexX1xXdxX2b7xXexX3xX1xX205xXdxX3xX4xX1xX9bxX3xX18xX14xX453xX18xX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX18xX1xX3axX3xX18xX46xX27exX4xX3xX1xX272xX18xX3xX2xX7exX128xX3xXexX24fxX3xX40xX323xX18xX14xXe0xX3xX294xXdxX2b7xX4xX3xX5xX3axX30xX3xX4xX4a0xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX291xX18xX3xX294xXd3xX18xX3xX298xX87xX4xX7exX3xX24cxX46xX272xX18xX14xX3xX294xXd3xX18xX3xXcxX9axX15xX18xX14xX3xX5xX3axX3xXexX9axX1bxXdxX3xX4xX81xX18xX14xX3xX39xXa0xX7exX3xX39xXdxX3xXbxX1xX205xX30xX3xXbxX1xX1bxXbxX3xX5xX15xXc2xXexX7exX3xX3cfxX1xX81xX18xX14xX3xX18xX1xcdffxX18xX14xX3xX14xX453xX16xX3xXexX1xXdxX2b7xXexX3xX1xX205xXdxX3xX4xX1xX9bxX3xX18xX14xX453xX18xX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX18xX1xX3axX3xX18xX46xX27exX4xX3xX30xX3axX3xX4xX20fxX18xX3xX14xX453xX16xX3xX1exX87xX4xX3xX11dxXb0xX4xX3xXexX9axX9bxX18xX14xX3xX6fxX46xX3xX5xX15xXc2xX18xX3xX3bfxX15xX99axX18xX3xX4xX1xXb0xX18xX14xX7exX3xX5xX3axX30xX3xX14xXdxX27xX30xX3xX5xX20fxX18xX14xX3xXexXdxX18xX3xX4xX4a0xX6xX3xX13xX1xX453xX18xX3xX6fxX453xX18xX7exX3xX11dxX453xX30xX3xXbxX1xX205xX30xX3xX40xXabxX18xX3xX1xX9bxX205xXexX3xX40xX1fxX18xX14xX3xX40xXb0xX18xX14xX3xX40x16758xX18xX3xX4xX4a0xX6xX3xX4xX272xX3xX3bfxX15xX6xX18xX3xX13xX1xX3axX3xX18xX46xX27exX4xXe0xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX9bxX6fxX16xXaxX12xX103xX1bxX9bxX3xXexX9axX205xX18xX14xX3xX4xf8c1xX18xX14xX3xX11dxX1bxX4xX3xX40xX41xX18xX1xX7exX3xXexX9axX9bxX18xX14xX3xX3bfxX15xX1bxX3xXexX9axX51bxX18xX1xX3xXexX1xX75xX4xX3xX1xXdxX2b7xX18xX3xX1xX3axX18xX1xX3xX39xXdxX3xXbxX1xX205xX30xX3xXexX1fxXdxX7exX3xX298xX87xX4xX3xX39xX3axX3xXcxX9axX15xX18xX14xX3xX40xX2f2xX3xXexX1xX81xX18xX14xX3xX3bfxX15xX6xX3xX49xX1xX205xX30xX3xXcxXdxXabxX18xX3xX298xX1fxX3xX40xX630xX3xXexX9axX6xX9bxX3xX40xXc6xXdxX7exX3xX1xX46xX27exX18xX14xX3xX6fx110fexX18xX7exX3xXexX1xX77dxX6xX3xXexX1xX15xXc2xX18xX3xX39xX27exXdxX3xX152xX3xX1xX1fxX3xX6fxX453xX18xX3xX40xX630xX3xX5xXc2xXbxX3xX3cfxX1xX27axX18xX14xX3xX1xX323xX3xX7xX272xX3xX1exX323xXdxX3xXexX1xX46xX2b1xX18xX14xX3xX1xX9bxX6xX3xX30xX3axX15xX3xX14xX453xX16xX3xXexX1xXdxX2b7xXexX3xX1xX205xXdxX3xX4xX1xX9bxX3xX18xX14xX453xX18xX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX13xX1xX3axX3xX18xX46xX27exX4xX3xX7xX27axX3xXexXdxX3a7xX18xX3xX14xX99axX18xX3xXd6xX11axX3xXexX9axXdxX2b7xX15xX3xX40xX323xX18xX14xXe0xX3xX103xXd3xX18xX3xX4xX87xX3xX3cfxXabxXexX3xX3bfxX15xX27xX3xX40xXdxX3a7xX15xX3xXexX9axX6xX7exX3xX4xX2cxX3xX40xX4a0xX3xX4xX272xX3xX7xX8axX3xX3cfxX1x13b30xX18xX14xX3xX40xX41xX18xX1xX3xX49xX1xX205xX30xX3xXcxXdxXabxX18xX3xX298xX1fxX3xX40xX2f2xX3xX14xXdxXb0xXbxX3xX7xX87xX4xX3xXexX659xX4xX1xX3xX4xX75xX4xX3xX4xX1xX9bxX3xX298xX87xX4xX3xX39xX3axX3xXcxX9axX15xX18xX14xXe0xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX9bxX6fxX16xXaxX12xX298xX27axXdxX3xX39xX27exXdxX3xXcxX27axX18xX14xX3xX2f4xX15xX6xX18xX14xX3xXcxX1xX1bxXdxX3xX39xX3axX3xX451xX1xX453xX15xX3xXcxX1xX41xX3xX49xX1xX46xX31fxX18xX14xX7exX3xX40xX3a7xX15xX3xX40xX46xX31fxX4xX3xXbxX1xX453xX18xX3xX4xX81xX18xX14xX3xX18xX1xXdxX2b7xX30xX3xX39xXa0xX3xXbxX1xXa0xX3xXexX9axX1bxX4xX1xX3xX4xX81xX18xX14xX3xXexX1bxX4xX3xX14xXdxX27xXdxX3xXbxX1xX20fxX18xX14xX3xX30xX31xXexX3xX1exX35xX18xX14xX3xX6fxX75xX3xX1bxX18xX3xX7xX27axX3xX152xX7exX3xX3cfxX1xX15xX3xX40xX81xX3xXexX1xX41xX3xX298xX81xX18xX14xX3xX51xX27xXdxX7exX3xXexX9axX75xX4xX3xXexXdxXabxXbxX3xX4xX1xX24fxX3xX40xX205xX9bxX3xX4xX1bxX18xX3xX1exX1fxX3xXexX9axX9bxX18xX14xX3xX3bfxX15xX1bxX3xXexX9axX51bxX18xX1xX3xXexX1xX75xX4xX3xX1xXdxX2b7xX18xX3xX18xX1xXdxX2b7xX30xX3xX39xXa0xX7exX3xX18xX1xX46xX18xX14xX3xX3cfxX1xX81xX18xX14xX3xX5xX3axX30xX3xX1xXabxXexX3xX4xX1xX87xX4xX3xXexX9axX1bxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX2b7xX30xX3xX39xXa0xX3xX40xX46xX31fxX4xX3xX14xXdxX6xX9bxX7exX3xX3bfxX15xX1bxX3xXexXdxX18xX3xXexX46xX8axX18xX14xX3xX39xX3axX9bxX3xX4xX1bxX18xX3xX1exX1fxX3xX4xX65exXbxX3xX6fxX46xX27exXdxX3xX18xX17xX18xX3xX40xX2f2xX3xX3cfxX1xX81xX18xX14xX3xXexX1xX75xX4xX3xX1xXdxX2b7xX18xX3xX39xXdxX2b7xX4xX3xX3cfxXdxX630xX30xX3xXexX9axX6xX7exX3xX14xXdxX1bxX30xX3xX7xX1bxXexX7exX3xXexX205xX9bxX3xX7xX272xX3xX1xX8axX3xX40xX630xX3xX298xX87xX4xX3xX39xX3axX3xXcxX9axX15xX18xX14xX3xXexX9axX9bxX18xX14xX3xX3bfxX15xX1bxX3xXexX9axX51bxX18xX1xX3xXexX1xX75xX4xX3xX1xXdxX2b7xX18xX3xX18xX1xXdxX2b7xX30xX3xX39xXa0xX3xX40xX2f2xX3xX7xX26fxX6xX3xX4xX1xXa6dxX6xX7exX3xX5xXc2xXbxX3xX3cfxX1xX27axX18xX14xX3xX1xX323xX3xX7xX272xX3xX1exX323xXdxX3xXexX1xX46xX2b1xX18xX14xXe0xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24axX15xXexX1xX9bxX9axXaxX12xX2f4xX15xX27axX4xX3xX51xX46xX272xX18xX14xX0xX5dxXbxX12
Quốc Hương