Nông dân được tăng mức vay khi không có tài sản bảo đảm
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
a23excf0fx11783xafa5xf528x12167xc560x10319x10e75xX7x128b9x10fcaxf436xbd3fx12fbcxb244xX5xcd0exXax10690x12f2exa690x11ac6x127daxX3xc314xafd8xX15xX3x12859xdb41x1382dxX4xX3xXex11528xX15xX16xX3x13629xb4b4xX4xX3xaffdxX6xd184xX3xf8a5xX1xXdxX3xX2exX1xX14xX15xX16xX3xX4xc318xX3xXexfbb2xXdxX3xX7xb546xX15xX3xa493xX40xb944xX3xX1cxX40xX26xX0xe177xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde2fxX10xX6xX18xXaxX12x10ef7xX1xd47bxX15xX1xX3xXbxX1xe401xX3xX2ax1408fxX6xX3xX43xX6xX15xX3xX1xX3cxX15xX1xX3xX13xX16xX1xed9fxX3xX1cxX7axX15xX1xX3xX2xX2xca8bxX4bx13884x105c9xX2xaaeaxX4bxX13xf624xc65bxX60x12f5cxX3xX7xd83axX6xX3xX1cxf6e5xXdx105c5xX3xX43xX95xX3xX7xa29axX15xX16xX3xX26xc320xXexX3xX7xb463xX3x1407dxX9dxX2cxX3xX1cxX7axX15xX1xX3xX2axbeb5xX3xX4xX1xX62xX15xX1xX3xX7xa39bxX4xX1xX3xXexX62xX15xX3xX18x1316bxX15xX16xX3xXbxX1xXc4xX4xX3xX2axXc4xX3xXbxX1xXbbxXexX3xXex14a76xXdx13289xX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdx143b6xXbxX97xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15x113e6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10409xX45xX18xX2cxXaxX12xX0xXdxX26xX16xX3xX7xXd6xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXf1xX43xX6xX45xXexX1xX6xX15xX1xX1xX45xX6xXf1xX2axX15xX4bxX15xX10x1248exX7xX4bxX2xX88xee61x13621xX4bxdd35xX88xX18xX12bxX86xc3bfxX2xX86x11a35xX2xXexX12bxX2xX85xX88xX5xX12bxXf1x14df4xXbxX16xXaxX3xX4bxX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX45xX18xX2cxXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xX1cxX39xX97xX3xX60xX1xX62xX15xX1xX3xXbxX1xX68xX3xXa8xX9dxX2cxa54axXexX3xX1cxX7axX15xX1xX3xXexX22xX15xX16xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX1xX45xX3xX2axX6xX2cxX3xX1cxXa6xXdxX3xX2axef1bxXdxX3xX4xXbbxX3xX15xX1xX19xX15xX97xX3xX1xXa2xX3xX16xXdxX6xX3xX1cx10bbexX15xX1xX97xX3xXexX95xX3xX1xX1exXbxX3xXexXbbxX4xX97xX3xX1xXa2xX3xX2exXdxX15xX1xX3xX18xX45xX6xX15xX1xX97xX3xX1xX1exXbxX3xXexXbbxX4xX3xf8d4x135edxX97xX3xX5xXdxb72exX15xX3xX1xXdxXe4xXbxX3xX1xX1exXbxX3xXexXbbxX4xX3xX1c9xX1caxX3xX2axX3cxX3xX4xX1xX68xX3xXexXd6xX6xX15xX16xX3xXexXd6xfacexXdxX3xX2exX1xXdxX3xX2exX1xX14xX15xX16xX3xX4xX39xX3xXexX3cxXdxX3xX7xX40xX15xX3xX43xX40xX45xX3xX1cxX40xX26xXf1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX45xX18xX2cxXaxX12xX60xXc4xX3xXexX1xXd8xX97xX3xX4xXbbxX3xX15xX1xX19xX15xX97xX3xX1xXa2xX3xX16xXdxX6xX3xX1cxX1a1xX15xX1xX97xX3xXexX95xX3xX1xX1exXbxX3xXexXbbxX4xX97xX3xX1xXa2xX3xX2exXdxX15xX1xX3xX18xX45xX6xX15xX1xX97xX3xX1xX1exXbxX3xXexXbbxX4xX3xX1c9xX1caxX97xX3xX5xXdxX1cfxX15xX3xX1xXdxXe4xXbxX3xX1xX1exXbxX3xXexXbbxX4xX3xX1c9xX1caxX3xX2axX3cxX3xX4xX1xX68xX3xXexXd6xX6xX15xX16xX3xXexXd6xX1f1xXdxX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xXexX95xX3xX4xX1xX27xX4xX3xXexX62xX15xX3xX18xXc4xX15xX16xX3xX4xX1xX45xX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX1xX14xX15xX16xX3xX4xX39xX3xXexX3cxXdxX3xX7xX40xX15xX3xX43xX40xX45xX3xX1cxX40xX26xX3xXexX1xX10xX45xX3xX4xXbbxX4xX3xX26xX27xX4xX3xX15xX1xX1dxX3xX7xX6xX9dxb99cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX45xX18xX2cxXaxX12xX8cxX3xXcxXa6xXdxX3xX1cxX6xX3xX2xX86xX86xX3xXexXd6xXdxXe4xX9dxX3xX1cxb96cxX15xX16xX3xX1cxXa6xXdxX3xX2axX18dxXdxX3xX4xXbbxX3xX15xX1xX19xX15xX97xX3xX1xXa2xX3xX16xXdxX6xX3xX1cxX1a1xX15xX1xX3xX4xX1dxX3xXexXd6x11258xX3xX15xX16xX45xX3cxXdxX3xX2exX1xX9dxX3xX2ax135afxX4xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3xX4xX39xX3xX1xX45xX1f1xXexX3xX1cxXa2xX15xX16xX3xX7xX40xX15xX3xX1c9xX9dx11447xXexX3xX2exXdxX15xX1xX3xX18xX45xX6xX15xX1xX3xXexXd6xX45xX15xX16xX3xX5xf6a9xX15xX1xX3xX2axX33axX4xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxXe4xXbxX3x1259exXa8xX9dxX2cxX3xX1cxX7axX15xX1xX3xX4x13717xX3xXexXa6xXdxX3xX1cxX6xX3xX136xX86xX3xXexXd6xXdxXe4xX9dxX3xX1cxX307xX15xX16x14d5fxX3xX383xXexXd6xX6bxX3xXexXd6xX1dxb91axX15xX16xX3xX1xX1exXbxX3xX4xXbbxX3xX15xX1xX19xX15xX97xX3xX1xXa2xX3xX16xXdxX6xX3xX1cxX1a1xX15xX1xX3xX1cxe99fxX9dxX3xXexX1dxX3xX4xX19xX2cxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxXe4xXbxX97xX3xX4xX19xX2cxX3xX22xX15xX3xXa8xX9dxX40xX3xX5xX19xX9dxX3xX15xX22xX26xX3a4xXf1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX45xX18xX2cxXaxX12xX8cxX3xXcxXa6xXdxX3xX1cxX6xX3xX85xX86xX86xX3xXexXd6xXdxXe4xX9dxX3xX1cxX307xX15xX16xX3xX1cxXa6xXdxX3xX2axX18dxXdxX3xX4xXbbxX3xX15xX1xX19xX15xX97xX3xX1xXa2xX3xX16xXdxX6xX3xX1cxX1a1xX15xX1xX3xX4xX1dxX3xXexXd6xX32dxX3xXexX1f1xXdxX3xX1cxX7axX6xX3xX43xX3cxX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3xX383xXa8xX9dxX2cxX3xX1cxX7axX15xX1xX3xX4xX38exX3xXexXa6xXdxX3xX1cxX6xX3xX2xX86xX86xX3xXexXd6xXdxXe4xX9dxX3xX1cxX307xX15xX16xX3a4xXf1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX45xX18xX2cxXaxX12xb22dxXb2xX3xX4xX1xX62xX15xX1xX3xX7xXbbxX4xX1xX3xXexX62xX15xX3xX18xXc4xX15xX16xX3xX2exX1xX9dxX2cxX16fxX15xX3xX2exX1xX62xX4xX1xX3xX7xX40xX15xX3xX1c9xX9dxX35axXexX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxXe4xXbxX3xX27xX15xX16xX3xX18xXc4xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXe4xX3xX4xX6xX45xX97xX3xX2exX1xXbbxX4xX1xX3xX1xX3cxX15xX16xX3xX4xX39xX3xX18xX33axX3xXbbxX15xX97xX3xXbxX1xX1dxcb73xX15xX16xX3xXbbxX15xX3xX7xX40xX15xX3xX1c9xX9dxX35axXexX3xX2exXdxX15xX1xX3xX18xX45xX6xX15xX1xX3xXexXd6xX45xX15xX16xX3xX2exX1xX9dxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxXe4xXbxX3xX27xX15xX16xX3xX18xXc4xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXe4xX3xX4xX6xX45xX97xX3xX2axa33axX15xX16xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxXe4xXbxX3xX27xX15xX16xX3xX18xXc4xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXe4xX3xX4xX6xX45xX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xXexX95xX3xX4xX1xX27xX4xX3xXexX62xX15xX3xX18xXc4xX15xX16xX3xX1c9xX10xX26xX3xX1c9xe93cxXexX3xX4xX1xX45xX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX1xX14xX15xX16xX3xX4xX39xX3xXexX3cxXdxX3xX7xX40xX15xX3xX43xX40xX45xX3xX1cxX40xX26xX3xXexXa6xXdxX3xX1cxX6xX3xX43x142d5xX15xX16xX3xX12cxX86xabecxX3xX16xXdxXbbxX3xXexXd6xX7axX3xX4xX68xX6xX3xX18xX33axX3xXbbxX15xX97xX3xXbxX1xX1dxX500xX15xX16xX3xXbbxX15xXf1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX45xX18xX2cxXaxX12xX13xX16xX1xX7axX3xX1cxX7axX15xX1xX3xX4xX38exX15xX16xX3xX43xX95xX3xX7xX9dxX15xX16xX3xXa8xX9dxX2cxX3xX1cxX7axX15xX1xX3xX18xX45xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXe4xXbxX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX4xX35axXbxX3xX16xXdxX35axX2cxX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX15xX1xdf36xX15xX3xX18xX45xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXe4xXbxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxXe4xXbxX3xX27xX15xX16xX3xX18xXc4xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXe4xX3xX4xX6xX45xX3xX15xX1xX1dxX15xX16xX3xX4xX39xX3xX18xX33axX3xXbbxX15xX97xX3xXbxX1xX1dxX500xX15xX16xX3xXbbxX15xX3xX7xX40xX15xX3xX1c9xX9dxX35axXexX3xX2exXdxX15xX1xX3xX18xX45xX6xX15xX1xX3xX27xX15xX16xX3xX18xXc4xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXe4xX3xX4xX6xX45xX97xX3xX2axX54axX15xX16xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxXe4xXbxX3xX27xX15xX16xX3xX18xXc4xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXe4xX3xX4xX6xX45xX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xXexX95xX3xX4xX1xX27xX4xX3xXexX62xX15xX3xX18xXc4xX15xX16xX3xX1c9xX10xX26xX3xX1c9xX58cxXexX3xX4xX1xX45xX3xX2axX6xX2cxX3xX2exX1xX14xX15xX16xX3xX4xX39xX3xXexX3cxXdxX3xX7xX40xX15xX3xX43xX40xX45xX3xX1cxX40xX26xX3xXexXa6xXdxX3xX1cxX6xX3xX43xX5b8xX15xX16xX3xX12cxX86xX5bexX3xX16xXdxXbbxX3xXexXd6xX7axX3xX4xX68xX6xX3xX18xX33axX3xXbbxX15xX97xX3xXbxX1xX1dxX500xX15xX16xX3xXbbxX15xXf1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX45xX18xX2cxXaxX12xXcxX95xX3xX4xX1xX27xX4xX3xXexX62xX15xX3xX18xXc4xX15xX16xX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX15xX1xX63axX15xX3xXexX3cxXdxX3xX7xX40xX15xX3xX1xX1a1xX15xX1xX3xXexX1xX3cxX15xX1xX3xXexX6bxX3xX2axXa6xX15xX3xX2axX6xX2cxX3xX4xX68xX6xX3xX18xX33axX3xXbbxX15xX97xX3xXbxX1xX1dxX500xX15xX16xX3xXbbxX15xX3xX7xX40xX15xX3xX1c9xX9dxX35axXexX3xX2exXdxX15xX1xX3xX18xX45xX6xX15xX1xX3xX27xX15xX16xX3xX18xXc4xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXe4xX3xX4xX6xX45xX3xXexXd6xX45xX15xX16xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxXe4xXbxX3xX2axX3cxX3xX4xXbbxX4xX3xXexX3cxXdxX3xX7xX40xX15xX3xX2exX1xXbbxX4xX3xX5xX3cxX26xX3xXexX3cxXdxX3xX7xX40xX15xX3xX43xX40xX45xX3xX1cxX40xX26xX3xX4xX1xX45xX3xX2exX1xX45xX40xX15xX3xX2axX6xX2cxX3xX4xX68xX6xX3xX2exX1xXbbxX4xX1xX3xX1xX3cxX15xX16xX3xXexX1xX10xX45xX3xXa8xX9dxX2cxX3xX1cxX7axX15xX1xX3xX4xX68xX6xX3xXbxX1xXbbxXbxX3xX5xX9dxX63axXexXf1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX45xX18xX2cxXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xX497xX15xX10xX4xX45xX15xX45xX26xX2cxX0xX4bxXbxX12