MTTQ tỉnh tăng cường công tác tiếp dân, giám sát và giải quyết đơn, thư của công dân
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân và tham gia giám sát, giải quyết đơn thư của công dân, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động xây dựng lịch tiếp dân của các đồng chí lãnh đạo cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh định kỳ hàng tháng theo quy định.
b9ccxd60ex12153xebe3x1524cxfc61x178acx16673x12773xX7xd6e0xd3f5xd17ax134fcxf1ffxdc71xX5x16907xXax139fex132edxXcxXcxe5adxX3xXex187f4xc2e0xX1xX3xXex11ba8xX1ax149bbxX3xX4x12fc4x11b70xX1axX20xX3xX4xda11xX1axX20xX3xXex1407axX4xX3xXexXdx1386dxXbxX3xf511xef85xX1axe091xX3xX20xXdxX2ex11e4fxX3xX7xX2exXexX3x128d9x11623xX3xX20xXdxdb15xXdxX3x123b4xe2d2x11ff8xX33xXexX3xd8dbx13423xX1axX39xX3xXexX1xX23xX3xX4x14972xX6xX3xX4xX29xX1axX20xX3xX36xX37xX1axX0x10994xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16cadxX10xX6xX36xXaxX12xX3xXcxX1xf159xX4xX3xX1xXdx12ddexX1axX3xX4xX2exX4xX3xX4cxX4dxX4exX3xX52xe95dxX1axX1xX3xX4xX5cxX6xX3xXbxX1xX2exXbxX3xX5xX4dxe433xXexX3xX44x14805xX3xX4xX29xX1axX20xX3xXexX2exX4xX3xXexXdxX33xXbxX3xX36xX37xX1axX3xX44xX45xX3xXexX1xX6xX3exX3xX20xXdxX6xX3xX20xXdxX2exX3exX3xX7xX2exXexX39xX3xX20xXdxX49xXdxX3xX4cxX4dxX4exX33xXexX3xX52xX53xX1axX3xXexX1xX23xX3xX4xX5cxX6xX3xX4xX29xX1axX20xX3xX36xX37xX1axX39xX3xX1axX20xX6xX4exX3xXex1379axX3xX52x15e85xX4dxX3xX1axX1exX3exX39xX3xc116xX6xX1axX3xXcxX1xX23xX24xX1axX20xX3xXex181d0xX80xX4xX3x165daxX4exX3x150c3xX6xX1axX3xX13xXcxXcxX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX52x160ffxX3xX4xX1xX5cxX3xX52x13a28xX1axX20xX3xd499xX37xX4exX3xX36xX80xX1axX20xX3xX5xX91xX4xX1xX3xXexXdxX33xXbxX3xX36xX37xX1axX3xX4xX5cxX6xX3xX4xX2exX4xX3xX52xf5e2xX1axX20xX3xX4xX1xf20cxX3xX5xX122xX1axX1xX3xX52x11134x15590xX3xX4xX53xX3xX4cxX4dxX6xX1axX3xX110xX4exX3xX113xX6xX1axX3xX13xXcxXcxX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX52xX91xX1axX1xX3xef22x106e0xX3xX1xX45xX1axX20xX3xXexX1xX2exX1axX20xX3xXexX1xX10xX15cxX3xX4cxX4dxX4exX3xX52xX91xX1axX1x1123cxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX15cxX36xX4exXaxX12xX0xXdxX3exX20xX3xXdxXexX10xX3exXbxX10cxX15cxXbxX9xXaxXdxX3exX6xX20xX10xXaxX3xX7xX10cxX4xX9xXaxXaxX68xX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX15cxX36xX4exXaxX12x130b4xX14dxX1axX20xX3xXexX1xX24xXdxX39xX3xX20xXdxX6xX15cxX3xXexX10cxX2exX4xX1xX3xX1axX1xXdxX85xX3exX3xX4xX1xX15cxX3xX100xX6xX1axX3x185dexX37xX1axX3xX4xX1xX5cxX3x11ffdxX3x10328xX1xX2exXbxX3xX5xX4dxXa0xXexX3xXex167f1xX3xX4xX1x1869cxX4xX3xXexXdxX33xXbxX3xX36xX37xX1axX3xXexX10cxX15cxX1axX20xX3xX4xX2exX4xX3xX1axX20xX45xX4exX3xX5xX45xX3exX3xX44xXdxX85xX4xX3xX44xX45xX3xX17cxX1xXdxX3xX1axX1xX37xX1axX3xX36xX37xX1axX3xX52xX33xX1axX3xXbxX1xX49xX1axX3xX2exX1axX1xX3xX4xX2exX4xX3x126b3xX3xX17cxXdxX33xX1axX39xX3xX17cxXdxX33xX1axX3xX1axX20xX1xX91x10733xX3xXexX216xX1axX20xX3xX1xc162xXbxX3xXex1363fxX1axX1xX3xX1xX27cxX1axX1xX3xX52xX53xX1axX39xX3xXexX1xX23xX3xX17cxX1xXdxX33xX4dxX3xX1axX15bxXdxX39xX3xXex1420dxX3xX4xX2exX15cxX3xX4xX5cxX6xX3xX4xX29xX1axX20xX3xX36xX37xX1axX270xX3xXexX1xX6xX3exX3xX3exX23xX4dxX3xX4xX1xX15cxX3xX100xX6xX1axX3xXcxX1xX23xX24xX1axX20xX3xXexX10cxX80xX4xX3xX110xX4exX3xX113xX6xX1axX3xX13xXcxXcxX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xXexX10cxX15cxX1axX20xX3xX44xXdxX85xX4xX3xXexX10cxX49xX3xX5xX24xXdxX39xX3xX1xX23x16391xX1axX20xX3xX36x13277xX1axX3xX4xX1xX15cxX3xX4xX29xX1axX20xX3xX36xX37xX1axX3xX44xX45xX3xX4xX1xX4dxX4ex16192xX1axX3xX4xX2exX4xX3xX1axX129xXdxX3xX36xX4dxX1axX20xX3xX52xX53xX1axX39xX3xXexX1xX23xX3xX52xX33xX1axX3xX4xX2exX4xX3xX4xX53xX3xX4cxX4dxX6xX1axX3xX4xff56xX3xXexX1x11cacxX3exX3xX4cxX4dxX4exXa4xX1axX3xX20xXdxX49xXdxX3xX4cxX4dxX4exX33xXexX197xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX15cxX36xX4exXaxX12xf80bxX33xXexX3xX4cxX4dxX49xX39xX3xXexXf5xX3xX1axX1exX3exX3x116b4x109a8xX2x16843xX3xX52xX33xX1axX3xX1axX6xX4exX39xX3xX100xX6xX1axX3xXcxX1xX23xX24xX1axX20xX3xXexX10cxX80xX4xX3xX110xX4exX3xX113xX6xX1axX3xX13xXcxXcxX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX77xX338xX6xX3xX52xX122xX3xXexXdxX33xXbxX3xX2xd091xX3xX5xX23xX278xXexX3xX4xX29xX1axX20xX3xX36xX37xX1axX39xX3xX2xe723xd952xX3xX52xX53xX1axX39xX3xXexX1xX23xX3xX4xX2exX4xX3xX5xX15cxX15bxXdxX3x14a3fxXexX10cxX15cxX1axX20xX3xX52xX338xX3xX4xX338xX3xX3c9x15018xX3xX52xX53xX1axX3xX17cxX1xXdxX33xX4dxX3xX1axX15bxXdxX39xX3xX3c9xX3b7xX3xX52xX53xX1axX3xXexX29axX3xX4xX2exX15cxX3xX44xX45xX3xf79dxX3ecxX3xX52xX53xX1axX3xXbxX1xX49xX1axX3xX2exX1axX1xX39xX3xX17cxXdxX33xX1axX3xX1axX20xX1xX91x134d0xX197xX3x189a5xX129xXdxX3xX36xX4dxX1axX20xX3xX4xX2exX4xX3xX52xX53xX1axX3xX5xXdx13d2axX1axX3xX4cxX4dxX6xX1axX3xX52xX33xX1axX3xX4xX2exX4xX3xX5x14108xX1axX1xX3xX44xX80xX4x152c8xX3xX1ddx1582fxXexX3xX52xX6xXdxX39xX3xX4xX1xX33xX3xX52xX129xX3xX4xX1xX153xX1axX1xX3xX7xX2exX4xX1xX39xX3xXexX29axX3xX20xXdxX2exX4xX3xXexX129xXdxX3xXbxX1xX15bxX3exX39xX3xXexX29axX3xX4xX2exX15cxX3xX4xX2exX1axX3xX113xX129xX39xX3xX52xX49xX1axX20xX3xX44xXdxX43exX1axX39xX3xXexX23xX3xXbxX1xX2exXbxX3xX44xX45xX3xX20xXdxX49xXdxX3xX4cxX4dxX4exX33xXexX3xX17cxX1xXdxX33xX4dxX3xX1axX15bxXdxX39xX3xXexX153xX1axX3xX1axX20xX23xcf9cxX1axX20xX39xX3xXexX29xX1axX3xX20xXdxX2exX15cxX197xX197xX197xX3xe4b9xX6xX4dxX3xX17cxX1xXdxX3xX12dxX10xX3exX3xX12dxc601xXexX3xX1axX129xXdxX3xX36xX4dxX1axX20xX3xX52xX53xX1axX39xX3xX100xX6xX1axX3xXcxX1xX23xX24xX1axX20xX3xXexX10cxX80xX4xX3xX110xX4exX3xX113xX6xX1axX3xX13xXcxXcxX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX52xX122xX3xX4xX1xX4dxX4exX30exX1axX3xX52xX33xX1axX3xX4xX2exX4xX3xX4xX53xX3xX4cxX4dxX6xX1axX3xX4xX338xX3xXexX1xX33cxX3exX3xX4cxX4dxX4exXa4xX1axX3xX20xXdxX49xXdxX3xX4cxX4dxX4exX33xXexX3x12835xX375xX3xX52xX53xX1axX39xX3xX1xX23xX2f2xX1axX20xX3xX36xX2f7xX1axX39xX3xXexX10cxX49xX3xX5xX24xXdxX3xX4xX29xX1axX20xX3xX36xX37xX1axX3xX375xX376xX3xX52xX53xX1axX197xX3xX4d9xX29axX3xX52xX53xX1axX39xX3xXexX1xX23xX3xX4x11e88xX1axX3xX5xX15bxXdxX3xX4xX1xX5cxX3xX4exX33xX4dxX3xX5xX45xX3xX52xX53xX1axX3xX1ax116adxX4xX3xX36xX6xX1axX1xX39xX3xX52xX53xX1axX3xX20xda30xXdxX3xX1axX1xXdxXa4xX4dxX3xX4xX53xX3xX4cxX4dxX6xX1axX39xX3xX52xX53xX1axX3xX52xX122xX3xX52xX23xX278xX4xX3xX4xX2exX4xX3xX4xX459xXbxX3xX4xX1xX153xX1axX1xX3xX4cxX4dxX4exXa4xX1axX3xX20xXdxX49xXdxX3xX4cxX4dxX4exX33xXexX3xX1axX6xX4exX3xX4xX584xX1axX3xX17cxX1xXdxX33xX4dxX3xX1axX15bxXdxX197xX197xX197xX3xXcxX153xX1axX1xX3xX52xX33xX1axX3xXexX1xX2exX1axX20xX3xX3c9xX209xX375xX376xX2xX3ecxX39xX3xX52xX122xX3xX4xX338xX3xX375xX3ecxX3xXexX1xX29xX1axX20xX3xX113xX2exX15cxX3xX17cxX33xXexX3xX4cxX4dxX49xX3xX20xXdxX49xXdxX3xX4cxX4dxX4exX33xXexX3xX4xX5cxX6xX3xX4xX2exX4xX3xX4xX53xX3xX4cxX4dxX6xX1axX3xX4xX338xX3xXexX1xX33cxX3exX3xX4cxX4dxX4exXa4xX1axX3xX3dexX52xX15bxXexX3xX40exX378x120afxX428xX3xX20xX5a9xXdxX3xX44xXa4xX3xX100xX6xX1axX3xXcxX1xX23xX24xX1axX20xX3xXexX10cxX80xX4xX3xX110xX4exX3xX113xX6xX1axX3xX13xXcxXcxX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xXexX1xX10xX15cxX3xX4cxX4dxX4exX3xX52xX91xX1axX1xX3xX4xX5cxX6xX3xXbxX1xX2exXbxX3xX5xX4dxXa0xXexX197xX0xX68xXbxX12
Phan Nga