[Infographic] - Cách ly tập trung 21 ngày đối với những người về từ các điểm có dịch tại TP Hồ Chí Minh
(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường giám sát đối với công dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh sau quyết định giãn cách xã hội. Nội dung trọng điểm như sau:
894xc762x2f0cx1c22x5c75x6c45x5ef1x9531x1c7fxX7x9f36x4941xcd05x9da9x56bcx9c07xX5x638bxXax875bx7004x1b10xdd7ex7e28x1af2x88edx2384xX6xXbxX1xXdxX4x3b52xX3x6e86xX3x5653xaa97xX4xX1xX3xX5x7ed5xX3xXexc065xXbxX3xXexX19xce37xX15xX18xX3xa55bxX2xX3xX15xX18x1017xX29xX3xe126x7e51xXdxX3x59b8xb8d3xXdxX3xX15xX1x246exX15xX18xX3xX15xX18xaf53xe11dxXdxX3xX41x4a72xX3xXex6ef7xX3xX4xX24xX4xX3xX3dxXdx3202xcddexX3xX4x3fafxX3x1a7fx1c1cxX4xX1xX3xXex77f7xXdxX3xXcxbef0xX3x4bb8xdb88xX3xX23xX1x336bxX3x86b9xXdxX15xX1xX0xbbfcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX10xX6xX63xXaxX12xX23xX1x74d0xX3xXexX64xX4xX1xX3xe1d1x2358x7e5ex2158xX3xXexaaa0xX15xX1xX3xc652xX3xXcxX19xX4dx2cf2xX15xX18xX3xX9axX6xX15xX3xX4xX1xX9fxX3xX3dxX69xX17xX3xXbxX1x3935xX15xX18xa1cexX3xX4xX1xX3exX15xX18xX3xX63xX64xX4xX1xX3xX23x5af3xc9c7xX14xX9cxX21xX2x69bfxX3xXexX9fxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX6fxX61xX6xX3xX41xX55xX6xX3xX4xX61xX3xX4xaa94xX15xX18xX3xX41xb6e7xX15xX3xX41xX52xX3xX41xXdx558fxX4xX3xXexXefxX15xX18xX3xX4xX4dxX4exX15xX18xX3xX18xXdxX24xX5exX3xX7xX24xXexX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xXdxX3xX4xXeaxX15xX18xX3xX63x9756xX15xX3xXexX19xXa8xX3xX41xX52xX3xXexX55xX3xXexX1xX3axX15xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX6fxX70xX3xX23xX1xX74xX3xX76xXdxX15xX1xX3xX7xX6xX31xX3x9d36xX31xX29xbc80xXexX3xX3dxX64xX15xX1xX3xX18xXdx4237xX15xX3xX4xX24xX4xX1xX3xc2b8xX150xX3xX1xa7cbxXdxb85cxX3xX9bxX15cxXdxX3xX63xX31xX15xX18xX3xXexX19xbe32xX15xX18xX3xX3dxXdxX5dxX5exX3xX15xX1xX4dxX3xX7xX6xX31x2f43xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX17xX63xX29xXaxX12xX0xXdxX5exX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXexX1xX31xX5ex3ffdxX3xX63xX1xXdxX63xX10xX3xXdxX23xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXax1913xXdxX63xXexX1xX17bxX3xe3cbx11d7xX1c2xXbxX158xa27cxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX17bxX3xc481xe639x1f80xXbxX158xX1c6xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxX15exX1a2xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX15exX41xX15xX7bxX15xX10xX1baxX7xX7bxX35xX2xX35xX35xX7bxX2xXd1xXd1xX63xX2xX2xX2xX35xX2x264exX1d1xXexX1d2xX1c1xXd1xX203xX5xX1d0xX21xXexXbxX21xX1xX4xX5exX21xX35xX2xX21xX15xX18xX6xX29xX21xX1c2xX35xX15ex50f8xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX4xX1xX3xX5xX29xX3xXexX2cxXbxX3xXexX19xX31xX15xX18xX3xX35xX2xX3xX15xX18xX3axX29xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xXdxX3xX15xX1xX47xX15xX18xX3xX15xX18xX4dxX4exXdxX3xX41xX52xX3xXexX55xX3xX4xX24xX4xX3xX3dxXdxX5dxX5exX3xX4xX61xX3xX63xX64xX4xX1xX3xXexX69xXdxX3xXcxX6dxX3xX6fxX70xX3xX23xX1xX74xX3xX76xXdxX15xX1xXaxX3xX1baxXdxX63xXexX1xX9xXaxX1c1xX1c2xX1c2xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX1d0xX1d1xX1d2xXaxX3xX7bxX12xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX17xX63xX29xXaxX12xX0xXdxX5exX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX1baxXdxX63xXexX1xX17bxX3xX1c1xX1c2xX1c2xXbxX158xX1c6xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX17bxX3xX2x6951xX35xX2xXbxX158xX1c6xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxX15exX1a2xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX15exX41xX15xX7bxX15xX10xX1baxX7xX7bxX35xX2xX35xX35xX7bxX2xXd1xXd1xX63xX2xX2xX2xX2xXd1xX1d0xXd1xXexX1d1xX2xXd1xX35xX5xX1d2xX21xXexXbxX21xX1xX4xX5exX21xX35xX2xX21xX15xX18xX6xX29xX21xX1c2xX2xX15exX21fxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX4xX1xX3xX5xX29xX3xXexX2cxXbxX3xXexX19xX31xX15xX18xX3xX35xX2xX3xX15xX18xX3axX29xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX42xXdxX3xX15xX1xX47xX15xX18xX3xX15xX18xX4dxX4exXdxX3xX41xX52xX3xXexX55xX3xX4xX24xX4xX3xX3dxXdxX5dxX5exX3xX4xX61xX3xX63xX64xX4xX1xX3xXexX69xXdxX3xXcxX6dxX3xX6fxX70xX3xX23xX1xX74xX3xX76xXdxX15xX1xXaxX3xX1baxXdxX63xXexX1xX9xXaxX1c1xX1c2xX1c2xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX2xX2f5xX35xX2xXaxX3xX7bxX12xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd3f7xX31xXexX1xX17xX19xXaxX12xX76xX6xXdxX3xX6fxX31xX29xX52xX15xX0xX7bxXbxX12
Mai Huyền