Thanh Hóa – vùng đất tiềm năng phát triển nông nghiệp quy mô lớn
(Baothanhhoa.vn) - Là địa phương có đầy đủ các đặc điểm địa hình miền núi, trung du, đồng bằng, chính là điều kiện thuận lợi để Thanh Hóa phát triển các lĩnh vực sản xuất: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp. Với diện tích tự nhiên lớn thứ 5 cả nước, nguồn lao động dồi dào, cùng với những chính sách khuyến khích thu hút doanh nghiệp vào đầu tư... đã trở thành lợi thế của tỉnh cho phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại.
c7d1x1052dxef2dx12515x159abxddb3xc7fex14f9axX6x1599fxe734xX1xcbfex11319x1450exed6ax102b7x10528x12579xXdxX4xXexX9xd0acxX10xd7cbxXcx1308dxX2xX3xe094xfec6xXcxX1axX2xXdx11299xe584xX2xX23x13b43xXdxX2x12193x15bbexX5xXcxX23xX2xXcxX1axX23xX11x11c87xX1xX2x158fdx15881xX24xX2xXdxX1dxX2xdc46x134b5xX2bxX2xX4x119eaxXcxX23xX2xX3ex10b90xX3xX2xXcx11028xXcxX1axX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX0x12f1exX1xX16xX0xX23xcadexX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX10xX11xXdxX4xXexX9xX16xX10xX23xX5xXcxX23xX2xd6eex12bd8xX5xX2x12c25xX2xX3ex10d3fxXcxX1axX2xX37xcdc3xXdxX2xXdxX11xebc4xe6a4xX2xXcxX18xXcxX1axX2xX1xX23xdaa4xXdxX2xXdxXfxX11x123cexXcxX2xXcxX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2x11b13xX24x121cbxX2xX85xX4cxX2xX4xefcbxXcxX0xX57xX23xX5cxX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX73xXexX5xX2axX9xX16x1409bxX3fxX2xX37x152d9xX5xX2xX1xX23xX1dxf9dbxXcxX1axX2xX3xX74xX2xX37xX38xXa5xX2xX37x13202xX2xX3xX8exX3xX2xX37x138bbxX3xX2xX37xX11xX94xX85xX2xX37xXc7xX5xX2xX23x1489fxXcxX23xX2xX85xX11xX84xXcxX2xXcxX27xX11x15481xX2xXdxXfxX24xXcxX1axX2xX2axX24xXf9xX2xX37x11d2axXcxX1axX2xfc59x15754xXcxX1axXf9xX2xX3xX23xdc5axXcxX23xX2xX4xX3fxX2xX37xX11xX84xX24xX2x135c6xX11xX34xXcxX2xXdxX23xX24xe527xXcxX2xX4x152f0xX11xX2xX37xX94xX2xX10xX23xX5xXcxX23xX2xX73xX74xX5xX2xX1xX23xX8exXdxX2xXdxXfxX11xX94xXcxX2xX3xX8exX3xX2xX4xX43xXcxX23xX2xX3exX48xX3xX2xX6x14f05xXcxX2xcdb6xX24xX7fxXdx159d5xX2xX10xXfxX106xXcxX1axX2xXdxXfx10bf3xXdxXf9xX2xX3xX23xX18xXcxX2xXcxX24xX4cxX11xXf9xX2xXdxX23xXd9xXa5xX2xX6xX153xXcxXf9xX2xX4x10ef6xX85xX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1x15d3bxX2xe1eexXabxX11xX2xX2axX11xX34xXcxX2xXdxX112xX3xX23xX2xXdxX48xX2xXcxX23xX11xeed9xXcxX2xX4xXabxXcxX2xXdxX23xf617xX2x10787xX2xX3xX153xX2xXcxX1dxXabxX3xXf9xX2xXcxX1axX24xX106xXcxX2xX4xX5xX2bxX2xX37x100bfxXcxX1axX2xX2axX106xX11xX2xX2axX3fxX2bxXf9xX2xX3xX7axXcxX1axX2xX3exXabxX11xX2xXcxX23x10d2bxXcxX1axX2xX3xX23xX112xXcxX23xX2xX6xX8exX3xX23xX2xX11exX23xX24xXa5x11a05xXcxX2xX11exX23xX112xX3xX23xX2xXdxX23xX24xX2xX23xX27xXdxX2xX2axX2bxX5xXcxX23xX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX3exX3fxX2bxX2xX37xX38xX24xX2xXdxX1dxX187xX187xX187xX2xX37x13c7exX2xXdxXfx11918xX2xXdxX23xX3fxXcxX23xX2xX4xX12axX11xX2xXdxX23xX1e9xX2xX3xXd9xX5xX2xXdxcf5dxXcxX23xX2xX3xX23xX2bxX2xX1xX23xX8exXdxX2xXdxXfxX11xX94xXcxX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xXcxX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xXa3xX24xXa5xX2xX85xX4cxX2xX4xXabxXcxXf9xX2xX23xX11xX34xXcxX2xX37x11e5axX11xX187xX0xX57xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x15b9dxXexXcxXdxXexXfxX9xX2xX6xXdxXa5xX4xXexX8xX9xXdxXexX156xXdx10dc7xX5xX4xX11xX1axXcxX15axX2xX3xXexXcxXdxXexXfxf4fdxX9xX16xX0xX11xX85xX1axX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX2axXdxX23xX24xX85xX10axX2xX11xX27bxXexXcxXdxXexXfxX9xX2xX6xXdxXa5xX4xXexX8xX9x13aefxX11xX2axXdxX23xX15axX2x10f37xX1a8x10641xX1xX156xX29cxX2xX23xXexX11xX1axX23xXdxX15axX2xd12exX2d8xX2c9xX1xX156xX29cxX9xX2xX6xXfxX3xX8xX9xX23xXdxXdxX1xX15axX57xX57xX11xX187xX10axX5xX2bxXdxX23xX5xXcxX23xX23xX2bxX5xX187xX3exXcxX57xXcxXexX2c2xX6xX57xd495xX2cbxX302xX302xX57xX5cx1026dxdb73xX2axX302xX302xX5cxX2d8xX2c9xX302xX5cxXdxX302xX308xX308xX1a8xX308xX4xX2cbxX187x1357exX1xX1ax15215xXfxX8xX308xda27x114a3xX9xX2xX5xX4xXdxX8xX9xX10xX23xX5xXcxX23xX2xX73xX74xX5xX2xX77xX2xX3exX7axXcxX1axX2xX37xX7fxXdxX2xXdxX11xX84xX85xX2xXcxX18xXcxX1axX2xX1xX23xX8exXdxX2xXdxXfxX11xX94xXcxX2xXcxX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xXa3xX24xXa5xX2xX85xX4cxX2xX4xXabxXcxX9xX2xX57xX16xX0xX57xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX27bxX5xX1xXdxX11xX2bxXcxX9xX16x13ed0xX23xX1d6xXcxX1axX2xX11exX23xX24xX2xX37xX7fxXdxX2xXfxX1bexXcxX1axX2xX37xX5xXcxX1axX2xX37xX1dxX12axX3xX2xX3xX3fxXa5xX2xX10ax10984xX5xX2xX37xX94xX2xXdxXfxX106xXcxX1axX2xX3xX17exXa5xX2xXdxX23xX1a6xX3xX2xX18xXcxX2xX3xX23xX18xXcxX2xXcxX24xX4cxX11xX2xX3xXd9xX5xX2xX27bxX4cxXcxX1axX2xXdxXa5xX2xX27bxf8c9xX2xf70exXcxX1axX2xX2ax13037xXcxX1axX2xX3xX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX34xX2xX3xX5xX2bxX2xXcxX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX3exX3fxX2xXdxX23xX48xX3xX2xX1xX23xcd7cxX85xX2xX6xX1d6xX5xX2xX10xX73xX2xXdxXfxX11xX94xXcxX2xX11exX23xX5xX11xX2xXdxX269xX11xX2xX156xX216xX2x149b9xX19dxXcxX2xfa63x131b6xX2xf793xX387xX4cxXcxX1axX2xX27bx10ddexXcxX1ax11c81xX187xX2x15429xXcxX23xX15axX2xXc3xX19dxX2xd1d6xX106xXcxX1axX0xX57xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x12e0exX2bxX2axXa5xX9xX16xX27bxX23xXd9xX2xXdxXfxX1dxXcdxXcxX1axX2xXdxX112xX3xX23xX2xXdxX3dfxXf9xX2xXdxX126xX1xX2xXdxXfxX24xXcxX1axX2xX37xX7fxXdxX2xX37xX5xX11xXf9xX2xXdxX23xX24xX2xX23xX27xXdxX2xX2axX2bxX5xXcxX23xX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX37xX38xX24xX2xXdxX1dxX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xXcxX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xXa3xX24xXa5xX2xX85xX4cxX2xX4xXabxXcxX2xXdxX23xX48xX3xX2xXfxX5xX2xX37xX216xX2xX3xX74xX2xXdxX3a9xX2xX4xX17exX24xX187xX2xX10xX24xXa5xX2xXcxX23xX11xX19dxXcxXf9xX2xXdxX23xX1exX11xX2xX1axX11xX5xXcxX2xX1axX38xXcxX2xX37xX17exXa5xXf9xX2xX23xX11xX34xX24xX2xXa3xX24xX153xX2xX3xXd9xX5xX2xX3xX23xXd9xX2xXdxXfxX1dxXcdxXcxX1axX2xXcxX3fxXa5xX2xX85xXabxX11xX2xXfx102dbxX2xXcxd940xXdxX2xX3exX3fxX2xXcxX1axX3fxXa5xX2xX3xX3fxXcxX1axX2xX23xX11xX34xXcxX2xXdxX23xX48xX3xX2xX23xX74xX5xX2xXdxXfxX19dxXcxX2xXdxX23xX48xX3xX2xXdxX1e9xX187xX2xX73xX11xX34xXcxX2xXdxX269xX11xXf9xX2xX21axX2xX23xX38xX24xX2xX11exX23x14178xX1xX2xX3xX8exX3xX2xX23xX24xXa5xX34xXcxXf9xX2xXdxX23xXc7xX2xX156xX216xXf9xX2xXdxX23xX3fxXcxX23xX2xX1xX23xX431xX2xXdxXfxX2bxXcxX1axX2xXdxX22fxXcxX23xX2xX37xX84xX24xX2xX3xX74xX2xX2axX2bxX5xXcxX23xX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX37xX38xX24xX2xXdxX1dxX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xXcxX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX187xX2x13cdexX24xX8exX2xXdxXfxXedxXcxX23xX2xXdxX112xX3xX23xX2xXdxX3dfxXf9xX2xXdxX126xX1xX2xXdxXfxX24xXcxX1axX2xX37xX7fxXdxX2xX37xX5xX11xX2xX3xXd9xX5xX2xX3xX8exX3xX2xX37xXc7xX5xX2xX1xX23xX1dxXcdxXcxX1axX2xX3x10efcxXcxX1axX2xX2axX11xfc63xXcxX2xXfxX5xX2xX85xX269xXcxX23xX2xX85xc9b0xXf9xX2xXcxX23xX7fxXdxX2xX4xX3fxX2xX6xX5xX24xX2xX11exX23xX11xX2xX3xX74xX2xX387xX1axX23xXc7xX2xXa3xX24xXa5xX1e9xXdxX2xX5cxX322xX2xX3xXd9xX5xX2xX452xX5xXcxX2xX27bxX23xX7fxX1xX2xX23xX3fxXcxX23xX2xX43fxX153xXcxX1axX2xX10axX1bexX2xXdxX22fxXcxX23xX2xX3exX3fxX2bxX2xXcxX18xX85xX2xX302xX2cbxX5cxX323xX187xX187xX187xX2x105e8xX21axX2xX387xX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX3exX3fxX2xX3d8xX23xX8exXdxX2xXdxXfxX11xX94xXcxX2xXcxX4cxXcxX1axX2xXdxX23xX4cxXcxX2xX37xX216xX2xXdxX23xX5xX85xX2xX85xX1dxX24xX2x135d6xX452xX387x149d8xX2xXdxX22fxXcxX23xXf9xX2xX1axX11xX5xX2bxX2xX11exX1e9xX2xX23xX2bxX269xX3xX23xX2xX3xX23xX2bxX2xX3xX8exX3xX2xX37xXc7xX5xX2xX1xX23xX1dxXcdxXcxX1axXf9xX2xXcxX18xX85xX2xX302xX2cbxX302xX2cbxXf9xX2xXdxX112xX3xX23xX2xXdxX3dfxX2xX11exX23xX2bxX153xXcxX1axX2xX5cxX2cbxX187xX308xX323xX2cbxX2xX23xX5xX2xX37xX7fxXdxX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX29cxX2xXdxXfxX2bxXcxX1axX2xX37xX74xXf9xX2xX322xX187xX309xX2d8xX2cbxX2xX23xX5xX2xX3xX23xX2bxX2xXdxXfxX106xXcxX1axX2xXdxXfxX164xXdxXf9xX2xX1a8xX1a8xX2cbxX2xX23xX5xX2xX3xX23xX2bxX2xX3xX23xX18xXcxX2xXcxX24xX4cxX11xXf9xX2xX322xX2cbxX2cbxX2xX23xX5xX2xXcxX24xX4cxX11xX2xXdxXfxX106xXcxX1axX2xXdxX23xXd9xXa5xX2xX6xX153xXcxXf9xX2xX2c9xX187xX5cxX2cbxX2cbxX2xX23xX5xX2xX3xX23xX2bxX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xX4xX17exX85xX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xXdxX126xX1xX2xXdxXfxX24xXcxX1axX187xX2xX43fxX8exXcxX1axX2xXcxX74xX11xXf9xX2xXdxXfxX2bxXcxX1axX2xX11exX1e9xX2xX23xX2bxX269xX3xX23xX2xXdxX112xX3xX23xX2xXdxX3dfxX2xX3xX23xX2bxX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xXcxX74xX11xX2xXdxXfxX19dxXcxXf9xX2xX6xX5f8xX2xX3xX74xX2xX11exX23xX2bxX153xXcxX1axX2xX1axX38xXcxX2xX302xX187xX1a8xX2cbxX2cbxX2xX23xX5xX2xX37xX1dxX12axX3xX2xX23x14e91xX2xXdxXfxX12axX2xX11exX11xXcxX23xX2xX1xX23xX112xX2xX37xX94xX2xX1xX23xX8exXdxX2xXdxXfxX11xX94xXcxX2xX3xX8exX3xX2xX85xX4cxX2xX23xXedxXcxX23xX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xXa3xX24xXa5xX2xX85xX4cxX2xX4xXabxXcxXf9xX2xX1a6xXcxX1axX2xX2axX3dfxXcxX1axX2xX3xX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX34xX2xX3xX5xX2bxX2xX3exXabxX11xX2xXdxd84bxXcxX1axX2xX11exX11xXcxX23xX2xX1xX23xX112xX2xX23xX7b5xX2xXdxXfxX12axX2xX2axX48xX2xX11exX11xX1e9xXcxX2xX23xXcdxXcxX2xX322xX5cxXf9xX1a8xX2xXdxd300xX2xX37xX106xXcxX1axX187xX2xX43fxX1e9xXcxX2xXdxX23xX1exX11xX2xX37xX11xX94xX85xX2xX23xX11xX34xXcxX2xXdxX269xX11xXf9xX2xXcxX23xX11xX84xX24xX2xX85xX4cxX2xX23xXedxXcxX23xX2xX37xX216xX2xX3exX3fxX2xX37xX5xXcxX1axX2xX37xX1dxX12axX3xX2xXdxXfxX11xX94xXcxX2xX11exX23xX5xX11xXf9xX2xX3exXabxX11xX2xX37xX431xX11xX2xXdxX1dxX12axXcxX1axX2xX23xX7b5xX2xXdxXfxX12axX2xX4xX3fxX2xX3xX8exX3xX2xXcxX23xX74xX85xX2xX3xX17exXa5xX2xXfxX5xX24xX2xX85xX3fxX24xXf9xX2xX3xX17exXa5xX2xX2axX1dxX5xXf9xX2xX3xX17exXa5xX2xX2axX1dxX12axX3xX2xX4xX11xX34xX24xXf9xX2xX3xX17exXa5xX2xX18xXcxX2xXa3xX24xX153xXf9xX2xXdxX4cxX85xX2xXdxX23xdcdexX2xX3xX23xX17exXcxX2xXdxXfxX551xXcxX1axX187xX0xX57xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX452xX2bxX2axXa5xX9xX16xX10xX23xX4cxXcxX1axX2xXdxX11xXcxX2xXdxX3a9xX2xX64bxX21axX2xX387xX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX3exX3fxX2xX3d8xX23xX8exXdxX2xXdxXfxX11xX94xXcxX2xXcxX4cxXcxX1axX2xXdxX23xX4cxXcxX2xX3xX7axXcxX1axX2xXcxX23xX11xX84xX24xX2xX37xXc7xX5xX2xX1xX23xX1dxXcdxXcxX1axX2xXdxXfxX2bxXcxX1axX2xXdxX22fxXcxX23xXf9xX2xXdxX269xX11xX2xX3xX8exX3xX2xX85xX4cxX2xX23xXedxXcxX23xX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xXcxX23xX1exX2xXdxX126xX1xX2xXdxXfxX24xXcxX1axX2xXfxX24xX1bexXcxX1axX2xX37xX7fxXdxXf9xX2xXdxXfxX11xX94xXcxX2xX11exX23xX5xX11xX2xXdxX23xXexX2bxX2xXa3xX24xXa5xX2xX85xX4cxX2xX4xXabxXcxX2xX37xX216xX2xXdxX269xX2bxX2xX37xX11xX84xX24xX2xX11exX11xX34xXcxX2xXdxX23xX24xX126xXcxX2xX4xX12axX11xX2xX3xX23xX2bxX2xX8exX1xX2xX2axX3dfxXcxX1axX2xX37xX106xXcxX1axX2xX10axX1bexX2xX3xX8exX3xX2xX1axX11xX153xX11xX2xX1xX23xX8exX1xX2xX11exX428xX2xXdxX23xX24xX126xXdxXf9xX2xX1axX11xX27xX1xX2xX3xX8exX3xX2xX37xXc7xX5xX2xX1xX23xX1dxXcdxXcxX1axX2xX3exX3fxX2xXcxX1axX1dxX1exX11xX2xXcxX4cxXcxX1axX2xX2axX17exXcxX2xXdxX80fxX2xX3xX23xX1a6xX3xX2xX4xX269xX11xX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xXdxX23xXexX2bxX2xX23xX1dxXabxXcxX1axX2xX4xX11xX19dxXcxX2xX11exX1e9xXdxX2xX23xX1d6xX24xX2xX3xXcdxX2xX1axX11xX1d6xX5xX2xX3xX17exXa5xX2xXdxXfxX106xXcxX1axX2xX3exXabxX11xX2xX3exX126xXdxX2xXcxX24xX4cxX11xXf9xX2xX1axX551xXcxX2xX3exXabxX11xX2xXdxX23xXc7xX2xXdxXfxX1dxX1exXcxX1axX2xXdxX11xX19dxX24xX2xXdxX23xX3dfxX2xX6xX153xXcxX2xX1xX23xX407xX85xX187xX2xX387xX23xX11xX84xX24xX2xX37xX11xX94xXcxX2xX23xXedxXcxX23xX2xXdxXfxX2bxXcxX1axX2xXdxX23xX48xX3xX2xXdxX11xX5ecxXcxX2xX37xX216xX2xX37xX1dxX12axX3xX2xX11exX23x14d10xXcxX1axX2xX37xXc7xXcxX23xXf9xX2xX37xXcdxXcxX2xX3xcc55xX2xXcxX23xX1dxX2xX3exX11xX34xX3xX2xX4xX11xX19dxXcxX2xX11exX1e9xXdxX2xXdxX23xXexX2bxX2xX3xX23xX24xX7b5xX11xX2xX1axX11xX8exX2xXdxXfxXc7xX2xXdxXfxX2bxXcxX1axX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xX23xX269xXdxX2xX1axX11xX431xXcxX1axX2xX4xX27xX5xX2xX4xX5xX11xX2x153b7xX5cxXf9xX2xX1axX11xX431xXcxX1axX2xX4xX27xX5xX2xXdxX23xX24xX38xXcxX2xX3exX3fxX2xX4xX27xX5xX2xXdxX23xX1dxXcdxXcxX1axX2xX1xX23xX407xX85xX2xXdxX269xX11xX2xX3xX8exX3xX2xX23xX24xXa5xX34xXcxX2xX423xX19dxXcxX2xX43fxXc7xXcxX23xXf9xX2xX73xX2bxX10bxXcxX1axX2xX73xX74xX5xXf9xX2xX10xX23xX11xX34xX24xX2xX73xX74xX5xXf9xX2xX10xX23xX164xX2x13e36xX24xX17exXcxXf9xX2xX387xX4cxXcxX1axX2xX27bxX431xXcxX1axX187xX187xX187xX2xX1axX11xX27xX1xX2xXcxX4cxXcxX1axX2xX2axX17exXcxX2xXcxX17exXcxX1axX2xX3xX5xX2bxX2xX23xX11xX34xX24xX2xXa3xX24xX153xX2xX11exX11xXcxX23xX2xXdxX1e9xX2xXdxX3a9xX2xX5cxXf9xX302xX2xX37xX1e9xXcxX2xX5cxXf9xX1a8xX2xX4xX38xXcxX2xX6xX2bxX2xX3exXabxX11xX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xXdxXfxX24xXa5xX84xXcxX2xXdxX23xX431xXcxX1axX2xXa3xX24xXa5xX2xX85xX4cxX2xXcxX23x12e81xX187xX2xX10xX269xX11xX2xX23xX24xXa5xX34xXcxX2xX85xX11xX84xXcxX2xXcxX27xX11xX2xX27bxX407xX85xX2xX10xX23xXd9xXa5xXf9xX2xXdxX3a9xX2xX11exX23xX11xX2xX11exX19dxX24xX2xX1axX164xX11xX2xX37xX1dxX12axX3xX2xX27bxX4cxXcxX1axX2xXdxXa5xX2xX10xX387xX73xX73xX2xX10xX23xX24xX126xXcxX2xX10xX17exX85xX2xX10xX23xX3fxXcxX23xX2xX3xXd9xX5xX2xXdxX22fxXcxX23xX2xX73xX1dxXcxX1axX2xX423xX19dxXcxX2xX3exX3fxX2bxX2xX4xX11xX19dxXcxX2xX11exX1e9xXdxX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xX4xX27xX5xX2xX1axX269xX2bxX2xXa3xX24xXa5xX2xX85xX4cxX2xX4xXabxXcxXf9xX2xX3xX23xX7fxXdxX2xX4xX1dxX12axXcxX1axX2xX3xX5xX2bxXf9xX2xX1axX11xX8exX2xXdxXfxXc7xX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xX3xX8exX3xX2xX3exX7axXcxX1axX2xX4xX11xX19dxXcxX2xX11exX1e9xXdxX2xXcxX3fxXa5xX2xX37xX216xX2xX37xX269xXdxX2xXdxX3a9xX2xX302xX1a8xX2cbxX2xX37xX1e9xXcxX2xX322xX2cbxX2cbxX2xXdxXfxX11xX34xX24xX2xX37xX106xXcxX1axX57xX23xX5xX57xXcxX18xX85xXf9xX2xX4xX12axX11xX2xXcxX23xX24xX126xXcxX2xX3xX5xX2bxX2xX23xXcdxXcxX2xXdxX3a9xX2xX322xX2cbxX2xX37xX1e9xXcxX2xX1a8xX2cbxX2xXdxXfxX11xX34xX24xX2xX37xX106xXcxX1axX2xX6xX2bxX2xX3exXabxX11xX2xX3xX5xXcxX23xX2xXdxX8exX3xX2xXdxXfxX24xXa5xX84xXcxX2xXdxX23xX431xXcxX1axX2xXdxXfxX1dxXabxX3xX2xX37xX17exXa5xX187xX2xX10xX112xX3xX23xX2xXdxX3dfxXf9xX2xXdxX126xX1xX2xXdxXfxX24xXcxX1axX2xX37xX7fxXdxX2xX37xX5xX11xX2xX3xX5e6xXcxX1axX2xX85xX5xXcxX1axX2xX4xX269xX11xX2xXcxX23xX11xX84xX24xX2xX4xX12axX11xX2xXdxX23xX1e9xX2xX3xX269xXcxX23xX2xXdxXfxX5xXcxX23xX2xX3exX3fxX2xX1xX23xX8exXdxX2xXdxXfxX11xX94xXcxX2xX3xX23xX2bxX2xX3exX7axXcxX1axX2xXdxXfxX106xXcxX1axX2xX3xX17exXa5xX2xX18xXcxX2xXa3xX24xX153xX2xXdxXfxX19dxXcxX2xX37xXc7xX5xX2xX10axX3fxXcxX2xX23xX24xXa5xX34xXcxX2xX10xX23xX164xX2xXb56xX24xX17exXcxX187xX2xX73xX11xX34xXcxX2xXcxX5xXa5xXf9xX2xX3exX7axXcxX1axX2xXdxXfxX106xXcxX1axX2xX3xX17exXa5xX2xX18xXcxX2xXa3xX24xX153xX2xX3xXd9xX5xX2xX3xX8exX3xX2xX156xX216xX2xX3exXexXcxX2xX6xX4cxXcxX1axX2xX27bxX23xX24xX2xXdxXfxX19dxXcxX2xX37xXc7xX5xX2xX10axX3fxXcxX2xX23xX24xXa5xX34xXcxX2xX37xX216xX2xX3xX23xX2bxX2xXdxX23xX24xX2xXcxX23xX126xX1xX2xX11exX23xX2bxX153xXcxX1axX2xX1a8xX2cbxX2cbxX2xXdxXfxX11xX34xX24xX2xX37xX106xXcxX1axX57xX23xX5xX2xX85xX7b5xX11xX2xXcxX18xX85xXf9xX2xX4xX12axX11xX2xXcxX23xX24xX126xXcxX2xX37xX269xXdxX2xX11exX23xX2bxX153xXcxX1axX2xX322xX1a8xX2cbxX2xXdxXfxX11xX34xX24xX2xX37xX106xXcxX1axX2xX85xX7b5xX11xX2xX23xX5xX187xX2xX10xX269xX11xX2xX23xX24xXa5xX34xXcxX2xX10xXfxX11xX34xX24xX2xX64bxXcdxXcxXf9xX2xX85xX4cxX2xX23xXedxXcxX23xX2xXdxX112xX3xX23xX2xXdxX3dfxX2xX37xX7fxXdxX2xX37xX5xX11xX2xXdxXfxX106xXcxX1axX2xX2axX1dxX12axX3xX2xX4xX11xX34xX24xX2xXdxX269xX11xX2xX156xX216xX2xX10xX23xX8exX11xX2xX73xdf06xX5xX2xX3xX5e6xXcxX1axX2xX3xX23xX2bxX2xXdxX23xX24xX2xXcxX23xX126xX1xX2xX37xX1e9xXcxX2xX2d8xX2cbxX2cbxX2xXdxXfxX11xX34xX24xX2xX37xX106xXcxX1axX57xXcxX18xX85xX2xX3xX23xX2bxX2xX85xX7b5xX11xX2xX23xX5xX187xX2xX27bxX74xX2xXdxX23xX94xX2xX2ax11e83xXcxX2xX3xX23xX1a6xXcxX1axX2xX23xX3fxXcxX1axX2xXdxXfxX18xX85xX2xX3exX112xX2xX2axX3dfxX2xX11exX23xX8exX3xX2xX3exX84xX2xX23xX11xX34xX24xX2xXa3xX24xX153xX2xXdxX112xX3xX23xX2xXdxX3dfxX2xX37xX7fxXdxX2xX37xX5xX11xX2xX37xX94xX2xXdxX23xX24xX2xX23xX27xXdxX2xX2axX2bxX5xXcxX23xX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX3exX3fxX2bxX2xX37xX38xX24xX2xXdxX1dxX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xXcxX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xXdxXfxX19dxXcxX2xX37xXc7xX5xX2xX10axX3fxXcxX2xXdxX22fxXcxX23xXf9xX2xX3xX23xX2bxX2xX23xX11xX34xX24xX2xXa3xX24xX153xX2xX3xX153xX2xX3exX84xX2xX11exX11xXcxX23xX2xXdxX1e9xXf9xX2xX156xX216xX2xX23xX1bexX11xXf9xX2xXcxX17exXcxX1axX2xX3xX5xX2bxX2xXdxX1dxX2xX2axX24xXa5xX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xX3xX23xX2bxX2xXcxX1axX1dxX1exX11xX2xX2axX17exXcxX187xX0xX57xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX452xX2bxX2axXa5xX9xX16xX387xX23xX1d6xXcxX1axX2xX23xX24xXa5xX34xXcxX2xXdxXfxX164xXcxX1axX2xX37xX11xX94xX85xX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xXcxX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xXdxXfxX19dxXcxX2xX37xXc7xX5xX2xX10axX3fxXcxX2xXdxX22fxXcxX23xX2xX23xX11xX34xXcxX2xXcxX5xXa5xX2xX37xX84xX24xX2xX3xX74xX2xXdxXfxX24xXa5xX84xXcxX2xXdxX23xX431xXcxX1axX2xXdxX23xX17exX85xX2xX3xX5xXcxX23xXf9xX2xX8exX1xX2xX2axX3dfxXcxX1axX2xX11exX23xX2bxX5xX2xX23xX164xX3xX2xX11exX428xX2xXdxX23xX24xX126xXdxX2xX3exX3fxX2bxX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX187xX2x157b9xX2xX37xX74xXf9xX2xXcxX4cxXcxX1axX2xX2axX17exXcxX2xX6xd47bxXcxX2xX6xX3fxXcxX1axX2xXdxX23xX5xXa5xX2xX37xX80fxX11xX2xX1xX23xX1dxXcdxXcxX1axX2xX3xX8exX3xX23xX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xXdxX23xXexX2bxX2xX156xX24xX2xXdxX23xX1e9xXf9xX2xX2axX5ecxX2xX2axX3fxXcxX1axX2xX3exX126xXcxX2xX37xX1bexXcxX1axX2xX1axX74xX1xX2xXcxX23xX1d6xXcxX1axX2xXdxX23xXab5xX5xX2xXfxX24xX1bexXcxX1axX2xXdxX23xX3fxXcxX23xX2xX3exX7axXcxX1axX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xX3xX23xX24xXcxX1axX2xX3exXabxX11xX2xX2axX11xX34xXcxX2xXdxX112xX3xX23xX2xX4xXabxXcxX2xX37xX94xX2xX4xX11xX19dxXcxX2xX11exX1e9xXdxX2xX3exXabxX11xX2xX2axX2bxX5xXcxX23xX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX1xX23xX8exXdxX2xXdxXfxX11xX94xXcxX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX187xX2xX10xXfxX2bxXcxX1axX2xXdxXfxX106xXcxX1axX2xXdxXfxX164xXdxXf9xX2xX23xX11xX34xXcxX2xX37xX5xXcxX1axX2xXcxX80fxX11xX2xX4xX19dxXcxX2xX3xX8exX3xX2xX37xXc7xX5xX2xX1xX23xX1dxXcdxXcxX1axX2xX37xX11xX94xXcxX2xX23xXedxXcxX23xX2xXdxX112xX3xX23xX2xXdxX3dfxX2xX37xX7fxXdxX2xX37xX5xX11xXf9xX2xXcxX23xX1dxX2xX387xX1axX5xX2xX64bxXcdxXcxXf9xX2xX73xX126xX24xX2xXc3xX1bexX3xXf9xX2xX73xX2bxX10bxXcxX1axX2xX73xX74xX5xXf9xX2xX423xX19dxXcxX2xX43fxXc7xXcxX23xXf9xX2xX10xX23xX164xX2xXb56xX24xX17exXcxXf9xX2xX10xX3d8xX2xX10xX23xX5xXcxX23xX2xX73xX74xX5xX187xX187xX187xX2xXc3xX43xXcxX23xX2xX3exX48xX3xX2xX4xX17exX85xX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX3xX5e6xXcxX1axX2xX37xX216xX2xX10axX551xXdxX2xX37xX38xX24xX2xX23xXedxXcxX23xX2xXdxX23xX3fxXcxX23xX2xXcxX23xX11xX84xX24xX2xX3exX7axXcxX1axX2xXcxX1axX24xXa5xX19dxXcxX2xX4xX11xX34xX24xX2xX1axX7b5xXf9xX2xX4xX24xX106xXcxX1axX2xX21axX2xXcxX23xX11xX84xX24xX2xX23xX24xXa5xX34xXcxX2xX85xX11xX84xXcxX2xXcxX27xX11xX15axX2xX387xX23xX1dxX2xXb56xX24xX17exXcxXf9xX2xX10xX23xX269xX3xX23xX2xX10xX23xX3fxXcxX23xXf9xX2xX387xX23xX1dxX2xX10xX23xX5xXcxX23xXf9xX2xX10xX23xX1dxX1exXcxX1axX2xXb56xX24xX17exXcxXf9xX2xXc3xX5xXcxX1axX2xX27bxX23xX8exXcxX23xXf9xX2xX27bxX407xX85xX2xX10xX23xXd9xXa5xXf9xX2xX387xX1axX164xX3xX2xXc3xXe0xX3xXf9xX2xX5adxX24xX5xXcxX2xX73xX74xX5xX187xX2xX189xXabxX11xX2xXcxX24xX4cxX11xX2xXdxXfxX106xXcxX1axX2xXdxX23xXd9xXa5xX2xX6xX153xXcxXf9xX2xXcxX23xX11xX84xX24xX2xX3exX7axXcxX1axX2xXcxX24xX4cxX11xX2xXfxX1bexXcxX1axX2xX4xXabxXcxX2xX37xX216xX2xX3exX3fxX2xX37xX5xXcxX1axX2xX37xX1dxX12axX3xX2xXdxXfxX11xX94xXcxX2xX11exX23xX5xX11xX2xX10axX21axX11xX2xX3xX8exX3xX2xX2axX2bxX5xXcxX23xX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xXf9xX2xXdxXfxX19dxXcxX2xX37xXc7xX5xX2xX10axX3fxXcxX2xX3xX8exX3xX2xX23xX24xXa5xX34xXcxX2xX73xX126xX24xX2xXc3xX1bexX3xXf9xX2xX5adxX24xX153xXcxX1axX2xXb56xX1dxXcdxXcxX1axXf9xX2xX10xX43xXcxX23xX2xe0daxX11xX5xXf9xX2xX73xX2bxX10bxXcxX1axX2xX73xX74xX5xX187xX2xX27bxX8exX3xX2xX23xX24xXa5xX34xXcxX2xX43fxX4cxXcxX1axX2xX64bxXcdxXcxXf9xX2xX10xXfxX11xX34xX24xX2xX64bxXcdxXcxXf9xX2xX452xX8exX2xX10xX23xX1dxXabxX3xXf9xX2xX189xX43xXcxX23xX2xXc3xX1bexX3xXf9xX2xX27bxX407xX85xX2xX10xX23xXd9xXa5xXf9xX2xX5adxX24xX5xXcxX2xX64bxXcdxXcxX2xX4xX269xX11xX2xX37xX5xXcxX1axX2xX3xX23xX2bxX2xXdxX23xX7fxXa5xX2xX3xX74xX2xXcxX23xX11xX84xX24xX2xXdxX11xX84xX85xX2xXcxX18xXcxX1axX2xX1xX23xX8exXdxX2xXdxXfxX11xX94xXcxX2xX3xX17exXa5xX2xX2axX1dxX12axX3xX2xX4xX11xX34xX24xXf9xX2xXcxX23xX7fxXdxX2xX4xX3fxX2xXdxXfxX106xXcxX1axX2xX2axX1dxXabxX11xX2xXdxX8exXcxX2xXfxX3a9xXcxX1axX187xX0xX57xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX452xX2bxX2axXa5xX9xX16xX189xXabxX11xX2xXcxX23xX1d6xXcxX1axX2xX3exX7axXcxX1axX2xX37xX7fxXdxX2xX10axX8exXcxX2xX6xXcdxXcxX2xX37xXc7xX5xX2xXfxX1bexXcxX1axX2xX4xXabxXcxX2xX21axX2xX3xX8exX3xX2xX23xX24xXa5xX34xXcxX2xXdxXfxX24xXcxX1axX2xX2axX24xX2xX3exX3fxX2xX85xX11xX84xXcxX2xXcxX27xX11xX2xXdxX23xX7fxX1xXf9xX2xX10axX7fxXa5xX2xX4xX17exX24xX2xX3xX23xX1dxX5xX2xX37xX1dxX12axX3xX2xX1xX23xX8exXdxX2xX23xX24xXa5xX2xX1axX11xX8exX2xXdxXfxXc7xXf9xX2xXcxX5xXa5xX2xX37xX216xX2xXdxXfxX21axX2xXdxX23xX3fxXcxX23xX2xXdxX11xX84xX85xX2xXcxX18xXcxX1axX2xXdxX2bxX2xX4xXabxXcxX2xX3xX23xX2bxX2xX3xX8exX3xX2xX2axX2bxX5xXcxX23xX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX37xX38xX24xX2xXdxX1dxX2xX1xX23xX8exXdxX2xXdxXfxX11xX94xXcxX2xX3xX23xX18xXcxX2xXcxX24xX4cxX11xX187xX2xX189xX3a9xX5xX2xXa3xX24xX5xXf9xX2xXdxX22fxXcxX23xX2xX37xX216xX2xX3xX23xX7fxX1xX2xXdxX23xX24xX126xXcxX2xX3xX23xXd9xX2xXdxXfxX1dxXcdxXcxX1axX2xX37xX38xX24xX2xXdxX1dxX2xX3xX23xX2bxX2xX302xX2xX2axX2bxX5xXcxX23xX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX37xX38xX24xX2xXdxX1dxX2xX3xX8exX3xX2xX2axX48xX2xX8exXcxX2xX3xX23xX18xXcxX2xXcxX24xX4cxX11xX2xXdxX38xX85xX2xX3xe1fcxX2xXdxXfxX19dxXcxX2xX37xXc7xX5xX2xX10axX3fxXcxX2xXdxX22fxXcxX23xX187xX2xX43fxX38xX24xX2xXdxX11xX19dxXcxX2xX4xX3fxX2xX27bxX4cxXcxX1axX2xXdxXa5xX2xX10xX387xX73xX73xX2xX27bxX23xX18xXcxX2xXcxX24xX4cxX11xX2xX387xXexX2c2xX23xX2bxX1xX2xX37xX38xX24xX2xXdxX1dxX2xX3xX8exX3xX2xXdxXfxX5xXcxX1axX2xXdxXfxX269xX11xX2xXcxX24xX4cxX11xX2xX4xX12axXcxX2xX1axX11xX431xXcxX1axX2xX3exX3fxX2xX4xX12axXcxX2xXdxX23xXc7xXdxX2xXdxX269xX11xX2xX23xX24xXa5xX34xXcxX2xX10xX23xX269xX3xX23xX2xX10xX23xX3fxXcxX23xX2xX3exX3fxX2xX387xX1axX164xX3xX2xXc3xXe0xX3xX187xX2xX189xXabxX11xX2xXdxX80fxXcxX1axX2xX3exX431xXcxX2xX37xX38xX24xX2xXdxX1dxX2xX11exX23xX2bxX153xXcxX1axX2xX2c9xX308xX2xXdxXfxX11xX34xX24xX2xX67exX64bxX681xXf9xX2xX3xX8exX3xX2xXdxXfxX5xXcxX1axX2xXdxXfxX269xX11xX2xXa3xX24xXa5xX2xX85xX4cxX2xX4xXabxXcxX2xXcxX3fxXa5xX2xX2axX48xX2xX11exX11xX1e9xXcxX2xX6xX5f8xX2xX1xX23xX8exXdxX2xXdxXfxX11xX94xXcxX2xX3xX7axXcxX1axX2xX4xX27xX3xX2xXdxXabxX11xX2xX5cxX323xX187xX1a8xX2cbxX2cbxX2xX4xX12axXcxX2xXcxX8exX11xXf9xX2xX302xX1a8xX2cbxX187xX2cbxX2cbxX2cbxX2xX4xX12axXcxX2xXdxX23xXc7xXdxX2xX3exX3fxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xX11exX23xX2bxX153xXcxX1axX2xX1a8xX2cbxX2cbxX187xX2cbxX2cbxX2cbxX2xX4xX12axXcxX2xX1axX11xX431xXcxX1axX2xX85xX7b5xX11xX2xXcxX18xX85xX187xX2xX427xX1bexXdxX2xX2axX2bxX5xXcxX23xX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX11exX23xX8exX3xX2xX4xX3fxX2xX10xX126xX1xX2xX37xX2bxX3fxXcxX2xX681x11cb5xX452xX163fxX27bxe095xX2xX189xX11xX34xXdxX2xX387xX5xX85xX2xX37xX38xX24xX2xXdxX1dxX2xX2axX48xX2xX8exXcxX2xX11exX23xX24xX2xX3xX23xX18xXcxX2xXcxX24xX4cxX11xX2xX4xX12axXcxX2xX1axX11xX431xXcxX1axX2xX3exX3fxX2xXdxX23xX1dxXcdxXcxX1axX2xX1xX23xX407xX85xX2xX1a6xXcxX1axX2xX2axX3dfxXcxX1axX2xX3xX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX34xX2xX3xX5xX2bxX2xXdxX269xX11xX2xX23xX24xXa5xX34xXcxX2xX10xX23xX269xX3xX23xX2xX10xX23xX3fxXcxX23xX2xX3exXabxX11xX2xX2axX11xX34xXcxX2xXdxX112xX3xX23xX2xX1a8xX302xX2xX23xX5xXf9xX2xX3xX4cxXcxX1axX2xX6xX24xX7fxXdxX2xXcxX24xX4cxX11xX2xX11exX23xX2bxX153xXcxX1axX2xX2c9xX187xX1a8xX2cbxX2cbxX2xX4xX12axXcxX2xXcxX8exX11xX2xX85xX7b5xX11xX2xXcxX18xX85xXf9xX2xX2axX48xX2xX11exX11xX1e9xXcxX2xX3xX24xXcxX1axX2xX3xX7fxX1xX2xXfxX5xX2xXdxX23xXc7xX2xXdxXfxX1dxX1exXcxX1axX2xX11exX23xX2bxX153xXcxX1axX2xX2c9xX323xX187xX1a8xX2cbxX2cbxX2xX4xX12axXcxX2xX1axX11xX431xXcxX1axX2xX85xX7b5xX11xX2xXcxX18xX85xXf9xX2xX323xX187xX309xX2cbxX2cbxX2xX4xX12axXcxX2xX23xX126xX24xX2xX10axXc7xX57xXcxX18xX85xX2xX3exX3fxX2xX308xX308xX187xX2d8xX2cbxX2cbxX2xX3xX2bxXcxX2xX4xX12axXcxX2xXdxX23xX1dxXcdxXcxX1axX2xX1xX23xX407xX85xX2xX85xX7b5xX11xX2xX4xX1a6xX5xX187xX0xX57xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX452xX2bxX2axXa5xX9xX16xX27bxX8exX3xX2xXcxX4cxXcxX1axX2xX77xX2xX4xX17exX85xX2xXdxXfxX1dxX1exXcxX1axX2xX3xX5e6xX2xX3exX3fxX2xX3xX8exX3xX2xX3xX4cxXcxX1axX2xXdxXa5xX2xX4xX17exX85xX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX3exXabxX11xX2xXcxX23xX1d6xXcxX1axX2xX3exX7axXcxX1axX2xX37xX7fxXdxX2xXdxX126xX1xX2xXdxXfxX24xXcxX1axX2xX23xX3fxXcxX1axX2xXcxX1axX23xXedxXcxX2xX23xX5xXf9xX2xX6xX5xX24xX2xX23xX3fxXcxX1axX2xX3xX23xX3dfxX3xX2xXcxX18xX85xX2xX3xX23xX22fxX2xX2axX24xXa5xX2xXdxXfxXedxX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xX3xX38xX85xX2xX3xX23xX3a9xXcxX1axX2xX2axX2bxX2xX3xXcdxX2xX3xX23xX1e9xX2xXa3xX24xX153xXcxX2xX4x13bb0xX2xX3xX74xX2xXcxX23xX11xX84xX24xX2xX10axX7fxXdxX2xX3xX126xX1xXf9xX2xXcxX5xXa5xX2xX4xX269xX11xX2xXdxXfxX21axX2xXdxX23xX3fxXcxX23xX2xXdxX11xX84xX85xX2xXcxX18xXcxX1axX2xX4xXabxXcxX2xX37xX94xX2xXdxX23xX24xX2xX23xX27xXdxX2xX3xX8exX3xX2xXdxX126xX1xX2xX37xX2bxX3fxXcxXf9xX2xX2axX2bxX5xXcxX23xX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX4xXabxXcxX2xX3exX3fxX2bxX2xX37xX38xX24xX2xXdxX1dxX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX187xX2xX10xX22fxXcxX23xX2xX10xX23xX5xXcxX23xX2xX73xX74xX5xX2xX3xX74xX2xX1a8xX2xXcxX4cxXcxX1axX2xX77xX2xX4xX17exX85xX2xXdxXfxX1dxX1exXcxX1axX2xX4xXabxXcxX2xX42axX423xX19dxXcxX2xX427xX428xXf9xX2xXc3xX5xX85xX2xX64bxXcdxXcxXf9xX2xX64bxX4cxXcxX1axX2x14bbdxX85xXf9xX2xX189xX17exXcxX2xX681xX24xXf9xX2xX10xX23xX431xXcxX1axX2xX387xX23xX7fxXdxX434xX2xX3exX3fxX2xX302xX2xX3xX4cxXcxX1axX2xXdxXa5xX2xX4xX17exX85xX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX42axX27bxX407xX85xX2xX387xX1axX164xX3xXf9xX2xXc3xX5xXcxX1axX2xX27bxX23xX8exXcxX23xX434xXf9xX2xXcxX5xXa5xX2xX37xX216xX2xX37xX1dxX12axX3xX2xX6xX551xX1xX2xX156xX1e9xX1xXf9xX2xX37xX80fxX11xX2xX85xXabxX11xX2xXdxX23xX3fxXcxX23xX2xX3xX8exX3xX2xX3xX4cxXcxX1axX2xXdxXa5xX2xXdxX23xXexX2bxX2xX387xX1axX23xXc7xX2xXa3xX24xXa5xX1e9xXdxX2xX6xX431xX2xX322xX2cbxX28exX387xX5adxX57xX10x10cfdxX2xXcxX18xX85xX2xX302xX2cbxX5cxX2d8xX2xX3xXd9xX5xX2xX452xX1bexX2xX27bxX23xX112xXcxX23xX2xXdxXfxXc7xX2xX3exX3fxX2xX387xX1axX23xXc7xX2xX37xXc7xXcxX23xX2xX5cxX5cxX309xX57xX387xX43fxX28exX27bxX3d8xX2xXcxX18xX85xX2xX302xX2cbxX5cxX2d8xX2xX3xXd9xX5xX2xX27bxX23xX112xXcxX23xX2xX1xX23xXd9xX187xX2xX10xX80fxXcxX1axX2xX2axX11xX34xXcxX2xXdxX112xX3xX23xX2xX37xX7fxXdxX2xX3xXd9xX5xX2xX1a8xX2xX3xX4cxXcxX1axX2xXdxXa5xX2xXdxXfxX19dxXcxX2xX4xX3fxX2xX3xX8exX3xX2xXcxX4cxXcxX1axX2xX77xX2xX4xX17exX85xX2xXdxXfxX1dxX1exXcxX1axX2xX3xX5e6xX2xX37xX5xXcxX1axX2xXa3xX24xX153xXcxX2xX4xX1821xXf9xX2xX6xXab5xX2xX2axX3dfxXcxX1axX2xX4xX19dxXcxX2xX37xX1e9xXcxX2xX5cxX5cxX187xX2c9xX2cbxX2c9xXf9xX1a8xX302xX2xX23xX5xX29cxX2xXdxXfxX2bxXcxX1axX2xX37xX74xXf9xX2xX37xX7fxXdxX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xXcxX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX3xX23xX11xX1e9xX85xX2xX23xXcdxXcxX2xX322xX187xX5cxX2cbxX2cbxX2xX23xX5xXf9xX2xX37xX7fxXdxX2xX1xX23xX11xX2xXcxX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX23xXcdxXcxX2xX322xX1a8xX309xX2xX23xX5xXf9xX2xX37xX7fxXdxX2xX4xX17exX85xX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX23xXcdxXcxX2xX309xX187xX2cbxX2cbxX2cbxX2xX23xX5xXf9xX2xX2axX11xX34xXcxX2xXdxX112xX3xX23xX2xX1axX38xXcxX2xX302xX1a8xX2xX23xX5xX2xXcxX24xX4cxX11xX2xXdxXfxX106xXcxX1axX2xXdxX23xXd9xXa5xX2xX6xX153xXcxXf9xX2xX3xXe83xXcxX2xX4xX269xX11xX2xX4xX3fxX2xX37xX7fxXdxX2xX3xX23xX1dxX5xX2xX6xXab5xX2xX2axX3dfxXcxX1axX187xX2xX10xX269xX11xX2xX3xX8exX3xX2xX3exX7axXcxX1axX2xX37xX7fxXdxX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xXcxX3fxXa5xXf9xX2xX3xX8exX3xX2xX23xX1bexX2xXcxX4cxXcxX1axX2xXdxXfxX1dxX1exXcxX1axX2xX3exX11xX19dxXcxX2xX3xX23xX22fxX2xX37xX1dxX12axX3xX2xX1axX11xX5xX2bxX2xX37xX7fxXdxX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xXdxX23xXexX2bxX2xX3xX8exX3xX2xX23xX12axX1xX2xX37xX106xXcxX1axX2xX1axX11xX5xX2bxX2xX11exX23xX2bxX8exXcxXf9xX2xX3xXe83xXcxX2xX3xX8exX3xX2xX3xX4cxXcxX1axX2xXdxXa5xX2xX85xXabxX11xX2xX4xX3fxX2xXcxX1axX1dxX1exX11xX2xXa3xX24xX153xXcxX2xX4xX1821xXf9xX2xXdxX23xX5xXa5xX2xX85xXe0xXdxX2xX387xX23xX3fxX2xXcxX1dxXabxX3xX2xX3xX23xX2bxX2xXdxX23xX24xX19dxX2xX37xX7fxXdxX187xX2xX27bxXcdxX2xX3xX23xX1e9xX2xXa3xX24xX153xXcxX2xX4xX1821xX2xX11exX11xX94xX24xX2xX3xX5e6xX2xX7fxXa5xX2xXdxX24xXa5xX2xX3xX74xX2xX6xX48xX2xXdxXfxXedxX2xXdxXfxX34xXf9xX2xX11exX23xX4cxXcxX1axX2xX23xX12axX1xX2xX4xX1821xX2xXdxXfxX2bxXcxX1axX2xXcxX23xX11xX84xX24xX2xXcxX18xX85xX2xXa3xX24xX5xXf9xX2xXcxX23xX1dxXcxX1axX2xX37xX1e9xXcxX2xXcxX5xXa5xXf9xX2xX4xX269xX11xX2xXdxXfxX21axX2xXdxX23xX3fxXcxX23xX2xX3xXcdxX2xX23xX1bexX11xX2xX37xX94xX2xX3xX8exX3xX2xX2axX2bxX5xXcxX23xX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xXf9xX2xXdxX126xX1xX2xX37xX2bxX3fxXcxX2xX4xXabxXcxX2xX3exX3fxX2bxX2xX37xX38xX24xX2xXdxX1dxX2xX4xX11xX19dxXcxX2xX11exX1e9xXdxX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX187xX2x1098cxX23xX4cxXcxX1axX2xX1xX23xX153xX11xX2xX2axX106xXcxX2xX37xX80fxX11xXf9xX2xX37xX216xX2xX6xX1046xXcxX2xX3xX74xX2xXcxX23xX1d6xXcxX1axX2xX3exX7axXcxX1axX2xX37xX7fxXdxX2xX10axX5xX2bxX2xX4xX5xX2xXfxX1bexXcxX1axX2xX4xXabxXcxXf9xX2xX3xX23xX22fxX2xX3xX38xXcxX2xX3xX74xX2xX6xX48xX2xX23xX12axX1xX2xXdxX8exX3xX2xX37xX38xX24xX2xXdxX1dxX2xX3exXabxX11xX2xXcxX23xX1d6xXcxX1axX2xX2axX2bxX5xXcxX23xX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX4xXabxXcxX2xX4xX3fxX2xX3xX74xX2xXdxX23xX94xX2xX1xX23xX8exXdxX2xXdxXfxX11xX94xXcxX2xXdxX23xX3fxXcxX23xX2xXcxX23xX1d6xXcxX1axX2xX3exX7axXcxX1axX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xXdxX126xX1xX2xXdxXfxX24xXcxX1axX187xX2xX27bxXcdxX2xX23xX1bexX11xX2xX37xX216xX2xX23xX11xX34xXcxX2xX23xX1d6xX24xXf9xX2xX23xX11xX34xXcxX2xX37xX216xX2xX3xX74xX2xX302xX2xX3xX4cxXcxX1axX2xXdxXa5xX2xXdxX23xX24xX2xX23xX27xXdxX2xX37xX1dxX12axX3xX2xX37xX431xX11xX2xXdxX8exX3xX2xX3exX3fxX2bxX2xXdxX23xX3fxXcxX23xX2xX4xX126xX1xX2xX27bxX4cxXcxX1axX2xXdxXa5xX2xX10xX387xX73xX73xX2xX23xX5xX11xX2xXdxX23xX3fxXcxX23xX2xX3exX11xX19dxXcxXf9xX2xX37xX38xX24xX2xXdxX1dxX2xX37xX94xX2xX1xX23xX8exXdxX2xXdxXfxX11xX94xXcxX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xXa3xX24xXa5xX2xX85xX4cxX2xX4xXabxXcxX187xX2xX10xXfxX2bxXcxX1axX2xX37xX74xXf9xX2xX27bxX4cxXcxX1axX2xXdxXa5xX2xX27bxX3d8xX2xX3daxXcxX1axX2xX2axX3dfxXcxX1axX2xX3xX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX34xX2xX3xX5xX2bxX2xXcxX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX3exX3fxX2xX10xX23xX48xX3xX2xX1xX23xX407xX85xX2xX6xX1d6xX5xX2xX10xX73xX2xX1axX74xX1xX2xX3exX431xXcxX2xX3exX3fxX2bxX2xX27bxX4cxXcxX1axX2xXdxXa5xX2xX10xX387xX73xX73xX2xX427xX10xX189xX2xX423xX19dxXcxX2xX427xX428xX2xX37xX94xX2xX37xX38xX24xX2xXdxX1dxX2xX3exX7axXcxX1axX2xX3xX23xX18xXcxX2xXcxX24xX4cxX11xX2xX10axXe83xX2xX6xX1d6xX5xX2xXa3xX24xXa5xX2xX85xX4cxX2xX4xXabxXcxX2xX3exX3fxX2xXcxX23xX3fxX2xX85xX8exXa5xX2xX3xX23xX1e9xX2xX10axX11xX1e9xXcxX2xX6xX1d6xX5xX2xXdxX269xX11xX2xX23xX24xXa5xX34xXcxX2xX387xX4cxXcxX1axX2xX27bxX431xXcxX1axX187xX2xX27bxX4cxXcxX1axX2xXdxXa5xX2xX27bxX3d8xX2xX10xX126xX1xX2xX37xX2bxX3fxXcxX2xX73xX106xX2xX12e6xX1dxXcdxX85xX2xX23xX12axX1xX2xXdxX8exX3xX2xX3exXabxX11xX2xX27bxX4cxXcxX1axX2xXdxXa5xX2xX10xX387xX73xX73xX2xX427xX10xX189xX2xX64bxX4cxXcxX1axX2xX18d5xX85xX2xX37xX94xX2xX1xX23xX8exXdxX2xXdxXfxX11xX94xXcxX2xX3xX8exX3xX2xX3exX7axXcxX1axX2xXdxXfxX106xXcxX1axX2xX3xX17exXa5xX2xX18xXcxX2xXa3xX24xX153xX2xXa3xX24xXa5xX2xX85xX4cxX2xX4xXabxXcxX2xXdxX269xX11xX2xX23xX24xXa5xX34xXcxX2xX387xX1axX164xX3xX2xXc3xXe0xX3xX187xX0xX57xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX452xX2bxX2axXa5xX9xX16xX189xXabxX11xX2xXcxX1axX24xX106xXcxX2xX4xX48xX3xX2xX4xX5xX2bxX2xX37xX1bexXcxX1axX2xXcxX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX2axX106xX11xX2xX2axX3fxX2bxX2xX10axX126xX3xX2xXcxX23xX7fxXdxX2xX3xX153xX2xXcxX1dxXabxX3xXf9xX2xXcxX84xXcxX2xXcxX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX37xX5xXcxX1axX2xX37xX1dxX12axX3xX2xX3xXcdxX2xX1axX11xXabxX11xX2xX23xX74xX5xX2xX3exX3fxX2xX23xX11xX34xXcxX2xX37xX269xX11xX2xX23xX74xX5xXf9xX2xX2axX11xX34xXcxX2xXdxX112xX3xX23xX2xX37xX7fxXdxX2xXcxX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX4xX19dxXcxX2xXdxXabxX11xX2xX323xX2cbxX323xX187xX308xX2c9xX2c9xX2xX23xX5xXf9xX2xX3xX5e6xXcxX1axX2xX3xX23xX112xXcxX23xX2xX4xX3fxX2xXdxX11xX84xX85xX2xXcxX18xXcxX1axX2xX37xX94xX2xX37xX1dxX5xX2xX4xX43xXcxX23xX2xX3exX48xX3xX2xXcxX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xXdxX22fxXcxX23xX2xXcxX23xX3fxX2xXcxX1axX3fxXa5xX2xX3xX3fxXcxX1axX2xX4xXabxXcxX2xX85xX269xXcxX23xXf9xX2xX23xX1dxXabxXcxX1axX2xX37xX1e9xXcxX2xX6xX153xXcxX2xX1xX23xX407xX85xX2xX3xX23xX7fxXdxX2xX4xX1dxX12axXcxX1axX2xX3xX5xX2bxX2xX3exX3fxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xX11exX23xX407xX24xX187xX2xX387xX23xX1d6xXcxX1axX2xX11exX1e9xXdxX2xXa3xX24xX153xX2xXdxX112xX3xX23xX2xXdxX3dfxXf9xX2xXdxX126xX1xX2xXdxXfxX24xXcxX1axX2xX37xX7fxXdxX2xX37xX5xX11xX2xX37xX94xX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xX37xX5xXcxX1axX2xX2axX11xX5ecxXcxX2xXfxX5xX2xXdxXfxX19dxXcxX2xXdxX23xX48xX3xX2xXdxX1e9xXf9xX2xX3xX1bexXcxX1axX2xX3exXabxX11xX2xXcxX1axX3fxXa5xX2xX3xX3fxXcxX1axX2xXcxX23xX11xX84xX24xX2xX3xX23xX112xXcxX23xX2xX6xX8exX3xX23xX2xX11exX23xX24xXa5xX1e9xXcxX2xX11exX23xX112xX3xX23xX2xXdxX23xX24xX2xX23xX27xXdxX2xX2axX2bxX5xXcxX23xX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX37xX38xX24xX2xXdxX1dxX2xX1xX23xX8exXdxX2xXdxXfxX11xX94xXcxX2xXcxX4cxXcxX1axX2xXcxX1axX23xX11xX34xX1xX2xX3xXd9xX5xX2xXdxX22fxXcxX23xXf9xX2xX11ex11782xX2xX3exX164xXcxX1axX2xX3exX84xX2xXcxX23xX1d6xXcxX1axX2xX3exX7axXcxX1axX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xX23xX11xX34xXcxX2xX37xX269xX11xXf9xX2xX23xX11xX34xX24xX2xXa3xX24xX153xX2xX3xX5xX2bxX2xXdxX269xX11xX2xX10xX23xX5xXcxX23xX2xX73xX74xX5xX2xX4xX3fxX2xX23xX2bxX3fxXcxX2xXdxX2bxX3fxXcxX2xX11exX23xX153xX2xXdxX23xX11xX187xX0xX57xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX452xX2bxX2axXa5xX9xX16xX0xXexX85xX16xX0xX6xXdxXfxX2bxXcxX1axX16xX2xX452xX3fxX11xX2xX322xX15axX2xX10xX112xX3xX23xX2xXdxX3dfxXf9xX2xXdxX126xX1xX2xXdxXfxX24xXcxX1axX2xX37xX7fxXdxX2xX37xX5xX11xX2xXdxX269xX2bxX2xXdxX23xX24xX126xXcxX2xX4xX12axX11xX2xX3xX23xX2bxX2xX6xX153xXcxX2xX156xX24xX7fxXdxX2xXa3xX24xXa5xX2xX85xX4cxX2xX4xXabxXcxX187xX0xX57xX6xXdxXfxX2bxXcxX1axX16xX0xX57xXexX85xX16xX0xX57xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX163fxX24xXdxX23xX2bxXfxX9xX16xX452xX3fxX11xX2xX3exX3fxX2xX153xXcxX23xX15axX2xX387xX23xX74xX85xX2xX3d8xX189xX2xX1c42xX11xXcxX23xX2xXdxX1e9xX0xX57xX1xX16
Bài Và Ảnh: Nhóm PV Kinh Tế