Singapore thông qua ngân sách cho tài khóa 2021
Tổng thống Halimah Yacob ngày 16/3 đã chính thức phê chuẩn ngân sách với tổng trị giá 107 tỷ SGD (79,5 tỷ USD) cho tài khóa 2021 của “đảo quốc sư tử”, trong đó 11 tỷ SGD sẽ được huy động từ nguồn dự trữ quốc gia.
24f8x2d31x4432xb365x728ex4139x9651xab4bx62b6xX7x56f4x9024xad05xa3a4x6b1bx74e9xX5x77ddxXax7462xaed8xXdxb7aex2de2xX6xXbx2e64xa3d0xX10xX3xXexX1x366exX15xX16xX3xcf56x8242xX6xX3xX15xX16x61a9xX15xX3xX7x6b30xX4xX1xX3xX4xX1xX19xX3xXexc541xXdxX3xb941xX1xc43bxX6xX3x3459x511dxX3exX2xX0x95daxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx65bcxX10xX6xa50exXaxX12xXcx7e9exX15xX16xX3xXexX1x4d67xX15xX16xX3xX52xX6xX5xXdx7038xX6xX1xX3x6ac5xX6xX4xX19x4c6fxX3xX15xX16xX36xa7e3xX3xX2x98cbxX43x4380xX3x2669x6b7axX3xX4xX1x759cxX15xX1xX3xXexX1xc7f8xX4xX3xXbxX1x849fxX3xX4xX1xX24xb366xX15xX3xX15xX16xX29xX15xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xbeb4xc449xXdxX3xXexX59xX15xX16xX3xXexX1ax73e5xX3xX16xXdxX2dxX3xX2xX3fx6929xX3xXexa165xX3xX13x6b4dxa383xX3x8127xXb0x3a0ax4307x761axX3xXexXb3xX3x5287xX13xXb7x3e6cxX3xX4xX1xX19xX3xXexX36xXdxX3xX39xX1xX3bxX6xX3xX3exX3fxX3exX2xX3xX4xc36dxX6xX3x26e2xX7bx7e01xX19xX3xX23xX24xX5fxX4xX3xX7xc144xX3xXex4022xacd8xXbcxX3xXexX1axX19xX15xX16xX3xX7bxX3bxX3xX2xX2xX3xXexXb3xX3xX13xXb6xXb7xX3xX7x4b6dxX3xX7bxXe8x4334xX4xX3xX1xX24xX74xX3xX7bxa633xX15xX16xX3xXex71fexX3xX15xX16xX24x5a16xX15xX3xX55x4e95xX3xXexX1ax5728xX3xX23xX24xX5fxX4xX3xX16xXdxX6x9171xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb627xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX0xXdxX67xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX67xX7xad22xXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX55xXdxX7xXbxX5xX6xX74xbc36xX3xX6fxX5xX19xX4xX39x7878xX3xX67xX6xX1axX16xXdxX15xX153xX5xX10xa9fexXexX169xX3xX6xX24xXexX19xX170xX3xX67xX6xX1axX16xXdxX15xX153xX1axXdxX16xX1xXexX169xX3xX6xX24xXexX19xX170xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xXexX1xX1fxX15xX16xX3xX23xX24xX6xX3xX15xX16xX29xX15xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xX4xX1xX19xX3xXexX36xXdxX3xX39xX1xX3bxX6xX3xX3exX3fxX3exX2xX3xX1x62b3xX15xX1xX3xXdfxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX43xX43xXdxX12bxX6fxX6xX19xXexX1xX6xX15xX1xX1xX19xX6xX12bxX9dxX15xX43xX15xX10x3c9fxX7xX43xX3exX2xX2xX2xX43xX2xXb0x9411xX55xX79xX2xXbbxX3fxX77xX79xX3exXex7326xX201xX2xX79xX5xX2xX12bxb043xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xXexX1xX1fxX15xX16xX3xX23xX24xX6xX3xX15xX16xX29xX15xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xX4xX1xX19xX3xXexX36xXdxX3xX39xX1xX3bxX6xX3xX3exX3fxX3exX2xXaxX3xX55xX6xXexX6xX153xXbxX1xX19xXexX19xX153xX19xX1axXdxX16xXdxX15xX6xX5xX153xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX169xX43xX43xX4xX55xX15xXdxX67xX16xX12bxX9dxXdxX10xXexX15xX6xX67xXbxX5xX24xX7xX12bxX9dxX15xX43xXexX77xX3exX3fxX43xX24xXbxX5xX19xX6xX55xX10xX55xX43xXdxX9dxXbxX74xX4xXdxX9dxX19xX43xX3exX3fxX3exX2x47b4xX3fxX79xX29fxX2xXb0xX43xX7xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX67xX6xX1axXdxX15xX6xX12bxX212xXbxX16xXaxX3xX43xX12x6587xX15xX1xX3xX67xXdxX15xX1xX3xX1x4800xX6xX3xXb9x5e1exX16xX24xX119xX15xX169xX3x7ff5x36eax28a4xX43xXcxXcx89f1x8683xX2cbxXc5xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc9edxX19xX55xX74xXaxX12x4069xX29xX74xX3xX5xX36xX3xX5x4d20xX15xX3xX7bxX2f9xX24xX3xXexXdxX8bxX15xX3xX15xX16xX29xX15xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xX4xXdaxX6xX3xX23xX24xX5fxX4xX3xX16xXdxX6xX3xX2f1xX1fxX15xX16xX3xX2cbxX6xX67xX3xcb55xX3xX15xX36xX74xX3xXbxX1xXdfxXdxX3xX1axbc21xXexX3xXexX114xX3xX15xX16xX24xX119xX15xX3xX55xX11dxX3xXexX1axX121xX3xX23xX24xX5fxX4xX3xX16xXdxX6xX3xXexX1axX19xX15xX16xX3xX15xc908xX67xX3xXexX36xXdxX3xX4xX1xX80xX15xX1xX3xXexX1xX86xX3xX1xX6xXdxX3xX5xXdxX8bxX15xX3xXexXdxb6c3xXbxX12bxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ebxX19xX55xX74xXaxX12x7582xX1xX19xXdfxX15xX3xXexXdx4aa9xX15xX3xX2xX2xX3xXexXb3xX3xX13xXb6xXb7xX3xX15xX36xX74xX3xX7xX103xX3xX7bxXe8xX107xX4xX3xXexX36xXdxX3xXexX1axX107xX3xX4xX1xX19xX3xXb6xX3bxXdxX3xX2d4xX1xb64fxX4xX3xX1xX119xXdxX3xX13bxcf35xX2d9xb643xXb7xX153xX2xXbbxX3xXbcxX3xX6fxX6xX19xX3xX16xX119xX67xX3xX4xX2dxX4xX3xX6fxXdx3082xX15xX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX1x83a6xX3xXexX1axX107xX3xX74xX3xXexX370xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX9dxX36xX3xX67xa8c5xX3xX4xXebxX6xX3xXexX1axX3f8xX3xX5x27e1xXdxX3xX6xX15xX3xXexX19xX36xX15xX3xX15xX1xXe8xX3xX4xX1xXe8x37a6xX15xX16xX3xXexX1axX1d2xX15xX1xX3xXexXdxX8bxX67xX3xX4xX1xXdaxX15xX16xX3xX9dxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xXexX1axX8bxX15xX3xXexX19xX36xX15xX3xX23xX24xX5fxX4xXbcxX3xXexXdxX370xXbxX3xXexX3bbxX4xX3xX1xX3e4xX3xXexX1axX107xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX1fxX15xX16xX3xXexX74xX3xX9dxX36xX3xX15xX16xXe8xc475xXdxX3xX5xX6xX19xX3xX7bxX10fxX15xX16xXbcxX3xX9dxX36xX3xX1xX3e4xX3xXexX1axX107xX3xX4xX3bxX3xX67xX3bbxX4xX3xXexXdxX8bxX24xX3xX7bxX5fxXdxX3xX9dxX9exXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX5x3a17xX15xX1xX3xX9dxX11dxX4xX3xX6fxXa8xX3xXexX2dxX4xX3xX7bxX10fxX15xX16xX3xX15xbfb2xX15xX16xX3xX15xX390xX3xX15xX1x60ecxXexX3xX15xX1xXe8xX3xX1xX36xX15xX16xX3xX39xX1xX1fxX15xX16xX12bxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ebxX19xX55xX74xXaxX12xX13bxX10fxX15xX16xX3xX9dxX9exXdxX3xX7xX5fxX3xXexXdxX390xX15xX3xX7bxX7cxX3xX7bxXe8xX107xX4xX3xXcxX59xX15xX16xX3xXexX1xX5fxX15xX16xX3xXbxX1xX8bxX3xX4xX1xX24xX90xX15xX3xX15xX354xX67xX3xX15xX16xX19xX2dxXdxXbcxX3xXexX59xX15xX16xX3xX7xX5fxX3xXexXdxX390xX15xX3xX1axX331xXexX3xXexX114xX3xX15xX16xX24xX119xX15xX3xX55xX11dxX3xXexX1axX121xX3xX23xX24xX5fxX4xX3xX16xXdxX6xX3xX4xXdaxX6xX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xX4xX1xX19xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX354xX67xX3xXexX36xXdxX3xX4xX1xX80xX15xX1xX3xX5xX8bxX15xX3xXexX9exXdxX3xXbdxX79xXbcxXb0xX3xXexXb3xX3xX13xXb6xXb7xX12bxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ebxX19xX55xX74xXaxX12xXcxX1axXe8xX9exX4xX3xX7bxX3bxXbcxX3xX4xX2dxX4xX3xX39xX370xX3xX1xX19xX403xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX8bxX24xX3xX4xXdaxX6xX3xX13bxX1xX80xX15xX1xX3xXbxX1xXdaxX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xX4x565cxX15xX16xX3xX7bxX7cxX3xX7bxXe8xX107xX4xX3xXexX1xX1fxX15xX16xX3xX23xX24xX6xX3xXexX403xXdxX3x3dafxX24xX5fxX4xX3xX1xX10fxXdxX3xX9dxX36xX19xX3xX15xX16xX36xX74xX3xX201xX43xX79xXbcxX3xX7xX6xX24xX3xX39xX1xXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX15xX16xX1xXa8xX3xX7x8b61xX3xX7bxX7cxX3xX55xX36xX15xX1xX3xXbbxX3xX15xX16xX36xX74xX3xXexX1xXdfxX19xX3xX5xX24xca32xX15xX3xX39xX605xX3xX5xXe8x4b55xX15xX16xX12bxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ebxX19xX55xX74xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX7bxX2dxX15xX1xX3xX16xXdxX2dxX3xX4xXdaxX6xX3xXcxX59xX15xX16xX3xXexX1xX5fxX15xX16xX3xX52xX6xX5xXdxX67xX6xX1xX3xX6bxX6xX4xX19xX6fxXbcxX3xX7bxa828xX3xX39xXdxX66bxX67xX3xX7xX19xX2dxXexX3xX7bxXe8xX107xX4xX3xX67xX10fxXexX3xX7bxX403xXdxX3xX55xXa8xX4xX1xX3xX5xX9exX15xX3xX15xX1xXe8xX3xX9dxX61dxX74xX3xX9dxX36xX3xX39xX1x776cxX4xX3xXbxX1xX3bbxX4xX3xX15xX1xX121xX15xX16xX3xXdfxX15xX1xX3xX1xXe8xX3f8xX15xX16xX3xX15xX4a9xX15xX16xX3xX15xX390xX3xX4xXdaxX6xX3xX15xX3bxX3xX7bxX5fxXdxX3xX9dxX9exXdxX3xX15xX390xX15xX3xX39xXdxX15xX1xX3xXexX370xX3xX4xX2f9xX15xX3xXbxX1xXdfxXdxX3xX1xX24xX74xX3xX7bxX10fxX15xX16xX3xX15xX1xXdxX390xX24xX3xX15xX16xX24xX119xX15xX3xX5xX11dxX4xX3xX1xX415xX15xX12bxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ebxX19xX55xX74xXaxX12xX2cbxX16xX24xX119xX15xX3xXexXdxX390xX15xX3xX15xX36xX74xX3xX4xX1xX19xX3xXbxX1xc2a6xXbxX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xX16xXdxX331xXbxX3xX7bxX625xX3xX15xX16xXe8xX464xXdxX3xX5xX6xX19xX3xX7bxX10fxX15xX16xX3xX9dxX36xX3xX55xX19xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3dbxXbxX3xXexXdxX370xXbxX3xXexX3bbxX4xX3xX55xX24xX74xX3xXexX1axX1d2xX3xX1xX19xX403xXexX3xX7bxX10fxX15xX16xX3xXexXdxX370xX15xX3xXexX9exXdxX3xX67xX3f8xX3xX4xXebxX6xX3xXexX1axX3f8xX3xX5xX403xXdxX3xX6xX15xX3xXexX19xX36xX15xX3xXexX1axX19xX15xX16xX3xX6fxX5fxXdxX3xX4xXdfxX15xX1xX3xX55xXa8xX4xX1xX3xX6fxX3dbxX15xX1xX3xX4x6f92xX15xX3xXexXdxX370xXbxX3xX55xXdxb6bfxX15xX12bxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ebxX19xX55xX74xXaxX12xX13xX11dxX3xXbxX1xX8bxX3xX4xX1xX24xX90xX15xX3xX4xXdaxX6xX3xX6fxX36xX3xX67xX3f8xX3xX7bxXe8xX464xX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xX9dxXdxX3dbxX4xX3xXbxX1xX8bxX3xX4xX1xX24xX90xX15xX3xXexX1xX36xX15xX1xX3xX5xX24xX61dxXexX3xX7bxX5fxXdxX3xX9dxX9exXdxX3xXb7xX11dxX3xX5xX24xX61dxXexX3xX13bxX24xX15xX16xX3xX4xX4b2xXbxXbcxX3xX7xX103xX3xX39xXdxX66bxX67xX3xX7xX19xX2dxXexX3xX9dxXdxX3dbxX4xX3xX13bxX1xX80xX15xX1xX3xXbxX1xXdaxX3xX13xXdxX15xX16xX6xXbxX19xX1axX10xX3xX7bxXe8xX107xX4xX3xXbxX1xX725xXbxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX8bxX24xX3xX6fxX6xX19xX3xX15xX1xXdxX8bxX24xX3xX9dxX36xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX8bxX24xX3xX9dxX36xX19xX3xX9dxXdxX3dbxX4xX3xX16xX1d2xX3xXexX1axX19xX15xX16xX3xX15xX354xX67xX3xXexX36xXdxX3xX4xX1xX80xX15xX1xX12bxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d2xX24xXexX1xX19xX1axXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXcxX52xX2d8xX0xX43xXbxX12
Theo THX