Israel siết chặt việc mua và sử dụng các công nghệ an ninh mạng
Ngày 6/12, Israel đã công bố bản hướng dẫn nghiêm ngặt hơn về việc mua và sử dụng các công nghệ an ninh mạng của nước này.
f4b5x1392ax12d3bxfaa6x16df0x17310x13502x10c2fx13a83xX7x13559x137aex153fbx172c0x148eex1332bxX5x131ddxXax16e2ax10295xX7x12331xX6xX10xX5xX3xX7xXdx16cc0xXexX3xX4xX1x15e04xXexX3x17532xXdx140a9xX4xX3x15cf9x13cb6xX6xX3xX24x13afcxX3xX7x1599bxX3x1044dx154f9x15010x1480axX3xX4x14c1bxX4xX3xX4x17725xX35xX36xX3xX35xX36xX1xX26xX3xX6xX35xX3xX35xXdxX35xX1xX3xX29x14370xX35xX36xX0x14075xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10f08xX10xX6xX33xXaxX12x14b66xX36xX2ex14c7axX3x138bexX53xX2x1061dx153c0xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3x132a7x155e0xX3xX4xX3dxX35xX36xX3xf6aex10de5xX3xX82xf55axX35xX3xX1x16009x17777xX35xX36xX3xX33x12a5bxX35xX3xX35xX36xX1xXdx132d2xX29xX3xX35xX36xX21xXexX3xX1x1613cxX35xX3xX24x15e2bxX3xX24xXdxX26xX4xX3xX29xX2axX6xX3xX24xX2exX3xX7xX31xX3xX33xX34xX35xX36xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX3dxX35xX36xX3xX35xX36xX1xX26xX3xX6xX35xX3xX35xXdxX35xX1xX3xX29xX4fxX35xX36xX3xX4x14093xX6xX3xX35xX8axX8bxX4xX3xX35xX2exX6bx1098fxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16e67x13f47xX33xX6bxXaxX12xX0xXdxX29xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX29xX7x1194fxXbxX1xXf2xXexXf2xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX7xXdxX1cxXexX3xX4xX1xX21xXexX3xX24xXdxX26xX4xX3xX29xX2axX6xX3xX24xX2exX3xX7xX31xX3xX33xX34xX35xX36xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX3dxX35xX36xX3xX35xX36xX1xX26xX3xX6xX35xX3xX35xXdxX35xX1xX3xX29xX4fxX35xX36xX3xX1x1332cxX35xX1xX3xX86xX35xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXe1xX82xX6xXf2xXexX1xX6xX35xX1xX1xXf2xX6xXe1xX24xX35xX53xX35xX10x13500xX7xX53xX70xX2x15f9bx125a8xX53xX2x1318cxX184xX33xX70xX2xX180xX180x173f2xX2xX2xXexX6dxX2x115d7xX18bxX5xX2xXe1x16065xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX7xXdxX1cxXexX3xX4xX1xX21xXexX3xX24xXdxX26xX4xX3xX29xX2axX6xX3xX24xX2exX3xX7xX31xX3xX33xX34xX35xX36xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX3dxX35xX36xX3xX35xX36xX1xX26xX3xX6xX35xX3xX35xXdxX35xX1xX3xX29xX4fxX35xX36xXaxX3xX33xX6xXexX6xX106xXbxX1xXf2xXexXf2xX106xXf2xX15xXdxX36xXdxX35xX6xX5xX106xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x11bb6xX53xX53xX4xX33xX35xXdxX29xX36xXe1xX24xXdxX10xXexX35xX6xX29xXbxX5xX2axX7xXe1xX24xX35xX53xXexX6dxX70xX191xX53xX2axXbxX5xXf2xX6xX33xX10xX33xX53xX5xX10xXbx14053xX53xX70xX191xX70xX2x1063bxX2xX70xX22fxX191xX184xX53xX35xX7xXf2xX2xXe1xX196xXbxX36xXaxX3xX53xX12x1775bxX35xX1xX3xX29xXdxX35xX1xX3xX1x12a9bxX6xXe1xX3x15096xX68xX36xX2ax10886xX35xX1ffxX3xXdxX35xX33xXdxX6xX35xX10xfd27xXbxX15xX10xX7xX7xXe1xX4xXf2xX29x16e13xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXf2xX33xX6bxXaxX12xXcxX1xX10xXf2xX3xX82xX86xX35xX3xX1xX8axX8bxX35xX36xX3xX33xX90xX35xX3xX4x1380dxXbxX3xX35xX1xX293xXexX3xX7axX8ax150f3xX4xX3xXf1xffc4xX3x1517fxX2axX83xX4xX3xXbxX1x10240xX35xX36xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX4xX3dxX35xX36xX3xX82xX83xX71xX3xX35xX1cxX2axX3xX29xX2axX83xX35xX3xX29xX2axX6xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX3dxX35xX36xX3xX35xX36xX1xX26xX3xX6xX35xX3xX35xXdxX35xX1xX3xX29xX4fxX35xX36xX3xX4xXd6xX6xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX71xX3xX4xX39xX4xX3xX35xX8axX8bxX4xX3xXbxX1xX86xXdxX3xX4xX6xX29xX3x154d7xX1cxXexX3xX4xX1x157a2xX3xX7xX31xX3xX33xX34xX35xX36xX3xX4xX1x150b6xX35xX36xX3xX4xX1xXf2xX3xX29xX34xX4xX3xX7ax16501xX4xX1xX3xX35xX36xf798xX35xX3xX4xX1xX21xX35xX3xX4xX39xX4xX3xX1xX2exX35xX1xX3xX24xXdxX3xX35xX1xX8axX3xX304xX1xXd6xX35xX36xX3xX82xX83xX3xX24xX2exX3xX4xX39xX4xX3xX5xXf2xX4fxXdxX3xX1xX156xX35xX1xX3xXexX2a1xXdxX3xXbxX1xX4fxX29xX3xX35xX36xX1xXdxX97xX29xX3xXexX15xX24cxX35xX36xXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXf2xX33xX6bxXaxX12x1685bxX34xX3xXexX1x13febxX71xX3xX4xX39xX4xX3x116dbxX2axX83xX4xX3xX36xXdxX6xX3xX29xX2axX6xX3xX4xX3dxX35xX36xX3xX35xX36xX1xX26xX3xX6xX35xX3xX35xXdxX35xX1xX3xX29xX4fxX35xX36xX3xX4xXd6xX6xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX7x172e4xX3xXbxX1xX86xXdxX3xX304x17154xX3xX24xX2exXf2xX3xX29xX2a1xXexX3xX36xXdx1116cxX6bxX3xX4xX1x16226xX35xX36xX3xX35xX1xX293xX35xX3xX7axX7bxX3xX7axX8axX29dxX4xX3xX4xX293xXbxX3xX35xX1xX293xXexX71xX3xXexX15xXf2xX35xX36xX3xX7ax17885xX3xX5xXdxX26xXexX3xX304xX97xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1cxXexX3xX33xX6xX35xX1xX3xX7xX39xX4xX1xX3xX35xX1x12d9exX35xX36xX3xX1xX2exX35xX1xX3xX7axX2a1xX35xX36xX3xX7axX8axX29dxX4xX3xX4xX1xXf2xX3xX5xX2exX3x101d8xX1xX2exX35xX1xX3xX24xXdxX3xX304xX1xXd6xX35xX36xX3xX82xX83x13cbcxX3xX35xX1xX8axX3xXexX3d6xX35xX3xX4xX3dxX35xX36xX3xX4xXf2xX35xX3xX35xX36xX8ax116bbxXdxX71xX3xX4xXa0xX3xX7x13673xX3xX4xX3dxX35xX36xX3xX4xX2a1xX35xX36xX71xX3xX304xX1xX3dxX35xX36xX3xXexX21xX4xX71xX3xXbxX1xX39xXexX3xXexX39xX35xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX1xX3d6xXexX3xX35xX36xX2axX6bxX3xX1xXdxX38bxX29xX3xX24xX2exX3xX436xXexX2a1xXdxX3xXbxX1xX4fxX29xX3xX35xX36xX1xXdxX97xX29xX3xXexX15xX24cxX35xX36xX447xX3xX7axXa4xX3xX4xX293xXbxX3xX7axX1cxX35xX3xX35xX1xX41cxX35xX36xX3xX1xX2exX35xX1xX3xX24xXdxX3xX82x107b6xX3xXbxX1xX4fxXexX3xXex167d4xX3xXex1718exX3xX6dxX3xX35xX329xX29xX3xXexX15xX465xX3xX5xX97xX35xXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXf2xX33xX6bxXaxX12xXf1xX2a1xX3xX2a3xX2axX83xX4xX3xXbxX1xX2aaxX35xX36xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX35xX1xX3d6xX35xX3xX29xX4fxX35xX1xX3xX4xX39xX4xX3xX7axX4cexX35xX1xX3xX35xX36xX1x11676xX6xX3xX24xXa4xX3xXexX2a1xXdxX3xXbxX1xX4fxX29xX3xX35xX36xX1xXdxX97xX29xX3xXexX15xX24cxX35xX36xX3xX24xX2exX3xX1xX2exX35xX1xX3xX24xXdxX3xX304xX1xXd6xX35xX36xX3xX82xX83xX3xX7axX7bxX3xX7axX8axX29dxX4xX3xX5xX2exX29xX3xX15x148f7xX3xX1xXa0xX35xX3xX7axX38bxX3xX35xX36xX329xX35xX3xX4xX1xX21xX35xX3xX24xXdxX26xX4xX3xX436xX25fxX3fdxX6xX3xX35xX1xX2aaxX6xX3xX15xX6xX35xX1xX3xX36xXdxX8bxXdxX447xX3xX36xXdxX41cxX6xX3xX4xX39xX4xX3xX304xX1xX39xXdxX3xX35xXdxX26xX29xXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXf2xX33xX6bxXaxX12xX386xXa0xX3xX392xX2axX6xX35xX3xX35xX2exX6bxX3xX4x10910xX35xX36xX3xX4xX1xX30axX3xX15xX6xX3xX4xX39xX4xX3xX29xX34xX4xX3xX7axX323xX4xX1xX3xX82xX4cexX3xX4xX3d6xX29xX3xX304xX1xXdxX3xX7xX31xX3xX33xX34xX35xX36xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX3dxX35xX36xX3xX35xX36xX1xX26xX3xX6xX35xX3xX35xXdxX35xX1xX3xX29xX4fxX35xX36xX3xX4xXd6xX6xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX35xX1xX8axX3xX35xX1x143f6xX29xX3xX29xX34xX4xX3xXexXdxX97xX2axX3xX7axX1cxX35xX3xX35xX1xX41cxX35xX36xX3xX35xX1x1069exX35xX3xX24xX293xXexX3xX1xX6xX6bxX3xX3dbxX35xX36xX3xX33xX34xX35xX36xX3xX5xXdxX97xX35xX3xX392xX2axX6xX35xX3xX7axX1cxX35xX3xX4xX1xX323xX35xX1xX3xXexX15xX4cexX3xX29xX2exX3xX24xXdxX3xXbxX1xX4fxX29xX3xX5xX2axX293xXexX3xX24xXa4xX3xX392xX2axX6bxXa4xX35xX3xX15xXdxX97xX35xX36xX3xXexX8axX3xX4xXd6xX6xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xXe1xX3xXcxX15xXf2xX35xX36xX3xXexX15xX8axX45dxX35xX36xX3xX1xX29dxXbxX3xX35xX2exX6bxX71xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX4xX3fdxX3xXexX1xX38bxX3xXexX1xX2axX3xX1xX254xXdxX3xX36xXdxX3d6xX6bxX3xXbxX1x1401dxXbxX3xX24xX2exX3xX4xX1xX21xX35xX3xX4xX39xX4xX3xX1xX26xX3xXexX1xX83xX35xX36xXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXf2xX33xX6bxXaxX12x10af8xX2a1xX35xX36xX3xXexX1xX39xXdxX3xXexX15xX97xX35xX3xX5xX2exX3xX35x16df8xX3xX5x17250xX4xX3xX29xX8bxXdxX3xX35xX1xX3d6xXexX3xX4xXd6xX6xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xXexX15xXf2xX35xX36xX3xX24xXdxX26xX4xX3xXexX329xX35xX36xX3xX4xX8axX45dxX35xX36xX3xX36xXdxX39xX29xX3xX7xX39xXexX3xX24xX2exX3xX35xX36xX329xX35xX3xX4xX1xX21xX35xX3xX1xX2exX35xX1xX3xX24xXdxX3xX5xX4fxX29xX3xX33xX34xX35xX36xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX3dxX35xX36xX3xX35xX36xX1xX26xX3xX6xX35xX3xX35xXdxX35xX1xX3xX29xX4fxX35xX36xX3xX4xXd6xX6xX3xX35xX8axX8bxX4xX3xX35xX2exX6bxX3xX465xX3xX35xX8axX8bxX4xX3xX35xX36xXf2xX2exXdxXe1xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX7axX7bxX3xX7axX83xXdxX3xX29xX21xXexX3xX24xX8bxXdxX3xX7xX3dbxX4xX3xX6c4xXbxX3xX4xXd6xX6xX3xX33xX8axX3xX5xX2axX293xX35xX3xX24xXa4xX3xX24xXdxX26xX4xX3xX7xXdxX1cxXexX3xX4xX1xX21xXexX3xX4xX39xX4xX3xX392xX2axX6bxX3xX7axX4cexX35xX1xX3xX25fxX2axX3d6xXexX3xX304xX1x14890xX2axX3xXbxX1x14e65xX35xX3xX29xXa4xX29xX3xX33xXf2xX3xXexX1xX39xX29xX3xX304xX38bxX3xXexX4d9xX3xXexX1xX39xX35xX36xX3xX184xX3xX7xX6xX2axX3xX24xX34xX3xX82xX97xX3xX82xX83xXdxX3xX5xXdxX97xX35xX3xX392xX2axX6xX35xX3xXexX8bxXdxX3xXbxX1xX7e5xX35xX3xX29xXa4xX29xX3x1464dxX10xX36xX6xX7xX2axX7xXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXf2xX33xX6bxXaxX12xX827xX1xX7e5xX35xX3xX29xXa4xX29xX3xX35xX2exX6bxX71xX3xX33xXf2xX3xX4xX3dxX35xX36xX3xXexX6bxX3xX6xX35xX3xX35xXdxX35xX1xX3xX29xX4fxX35xX36xX3xX4xXd6xX6xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX68x15d6cx14744xX3xXbxX1xX39xXexX3xXexX15xXdxX38bxX35xX71xX3xX82xX4cexX3xX35xX1xX41cxX35xX36xX3xX4xX39xXf2xX3xX82xX2axX2a1xX4xX3xX7axX8axX29dxX4xX3xX7xX31xX3xX33xX34xX35xX36xX3xX7axX38bxX3xX25fxX637xX29xX3xX35xX1xX293xXbxX3xXexX15xX39xXdxX3xXbxX1xX6c4xXbxX3xX7axXdxX26xX35xX3xXexX1xXf2xX4fxXdxX3xXexX1xX3dxX35xX36xX3xX29xXdxX35xX1xX3xX4xXd6xX6xX3xX4xX39xX4xX3xX35xX1xX2exX3xX82xX39xXf2xX71xX3xX392xX2axX6xX35xX3xX4xX1xX3dbxX4xX3xX4xX1xX323xX35xX1xX3xXbxX1xXd6xXe1xXe1xXe1xX3xX35xX1x1772axX29xX3xX33xXf2xX3xXexX1xX39xX29xX3xX24xX2exX3xXexX1xX2axX3xXexX1xX293xXbxX3xX33xX41cxX3xX5xXdxX26xX2axXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXf2xX33xX6bxXaxX12xX68xX876xX877xX3xX4xX1xXf2xX3xX82xXdxX1cxXexX3xX7axX8axX29dxX4xX3xX7xX707xX3xXbxX1xX97xX3xX4xX1xX2axX7e0xX35xX3xX4xXd6xX6xX3xX4xX1xX323xX35xX1xX3xXbxX1xXd6xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX71xX3xX4xXa0xX3xX392xX2axX6xX35xX3xX35xX2exX6bxX3xX7axX7bxX3xX25fxX2axX3d6xXexX3xX304xX1xX7e0xX2axX3xXbxX1xX7e5xX35xX3xX29xXa4xX29xX3xX827xX10xX36xX6xX7xX2axX7xX3xXexX8bxXdxX3xX180x13449xX3xX392xX2axX83xX4xX3xX36xXdxX6xXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXf2xX33xX6bxXaxX12xX68xX876xX877xX3xX304xX1x16a59xX35xX36xX3xX7axX4cexX35xX1xX3xX4xX1xX30axX3xX82xX39xX35xX3xXbxX1xX7e5xX35xX3xX29xXa4xX29xX3xX33xXf2xX3xXexX1xX39xX29xX3xX4xX1xXf2xX3xX4xX39xX4xX3xX304xX1xX39xX4xX1xX3xX1xX2exX35xX36xX3xX5xX2exX3xX4xXa0xX3xX392xX2axX6xX35xX3xXexX156xX35xX1xX3xX82xX39xXf2xX3xX24xX2exX3xXexX1xX707xX4xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX39xXbxX3xX5xX2axX293xXexX3xX4xXd6xX6xX3xX4xX1xX323xX35xX1xX3xXbxX1xXd6xX71xX3xX36xXdxX316xXbxX3xX4xX39xX4xX3xXexX1xX38bxX3xX4xX1xX1cxX3xX35xX2exX6bxX3xX36xXdxX39xX29xX3xX7xX39xXexX3xX4xX39xX4xX3xX29xX83xXdxX3xX7axX10xX3xX33xX24cxX6xX3xX6xX35xX3xX35xXdxX35xX1xX3xX4xX1xX3dbxX3xX304xX1xX3dxX35xX36xX3xXexX15xX707xX4xX3xXexXdxX1cxXbxX3xXexX1xX6xX29xX3xX36xXdxX6xX3xX24xX2exXf2xX3xX4xX39xX4xX3xX1xXf2xX4fxXexX3xX7axX2a1xX35xX36xX3xX36xXdxX39xX29xX3xX7xX39xXexXe1xX53xXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16d72xX2axXexX1xXf2xX15xXaxX12xX250xXcxXcx175e2x10505xX68xX53xXab0xXdxX10xXexX35xX6xX29x14d2axX269xX0xX53xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)