Đồng chí Lê Minh Nghĩa giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 18-9, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Nghĩa giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
cea9xfd5cx12dc2x14db2xd887xf7ffx182f5xf655xf23dxX7xd4c8x15bb1x137eex126dbx12e31x106bfxX5x1660bxXax14303xX0xX7xXex14f0bxde3dx126e3x1319cxX12xe019x14ce2xX18xX19xX3xX4xX1xd31exX3x1304bx1751cxX3x172a6xXdxX18xX1xX3xd37bxX19xX1x126bbxX6xX3xX19xXdxf489xX3xX4xX1x17baaxX4xX3x1597bxXdx147abxd945xX3x13fafx11a7exX4xX3x1031ex10ebexX3x10fcfxfae0xX3xX1xX17x14d77xX4xX1xX3x11e85x11673xX3xX1bx13fecx1461dxX3xXex12bdbxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x13b4ax14837xX6xX0x12b89xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX64xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX10xX6x141aaxXaxX12xf97fxX1xXdxfc0cxX55xX3xX2x1071fx12d45x14262x14099xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xX3xXex130c6xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX1x142cfxXdxX3xX18xX19xX1xf96bxX3xX4x12626xX18xX19xX3xe21exX41xX3x118d6xX55x14c31xX48xXexX3xX40xXbdxX18xX1xX3xX4x15cf5xX6xX3xX82xX1xXd3xX3xXexXbdxX4xX1xX3x146ddx1180bxX2cxe92axX3xXexe4fbxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xX3xXc4xXafxX3xX18xX1xXdxf9c0xX3exX3xX40xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX18xX1xX3xX2cxX19xX1xX2fxX6xX3xX19xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX50x18052xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58x12e0dxX0xX64xXbxX12xX0xX7fxXdxX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7fxX16xX10xX5xX6xXexX10xX7fxXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX25xX18xX3xXc7xX55xX6xX18xd84fxX0xX64xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX55xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX8axX17xX18xX5xXc9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX2cxX19xX55xXc9x18187xX18xX3x11545x1339fxX18xX3xX47xX1xXdxX25xX18xX3xX19xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX3bxXdxX6xX17xX3xXexX1xXc0xX18xX19xX3xX8axX3xX1b4x18596xX18xX3xXex166ccxXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xXaxX3xX1xX16xX10xf1f4xX9xXaxX64xXexX1xX17xXdxX8axX7xX55xX64xX7fxX17xX18xX19xX8axX4xX1xXdxX8axX18xX19xX55xXc9xX10xX18xX8axX50xX6xX18xX8axd86exX1xXdxX10xX18xX8axX19xXdxX55xX8axX4xX1xX55xX4xX8axX19xXdxX6xX3exX8axX7fxX17xX4xX8axX7xX17xX8axX19xXdxX6xX17xX8axXexX1xX17xX18xX19xX8axX50xX6xX18xX8axXexX6xXdxX8axXexX1xX6xX18xX1xX8axX1xX17xX6xX64xX2x157a0x181a6x16134x10af7x10696xX13dxX1xXexX3exXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX2cxX19xX55xXc9xX1b1xX18xX3xX1b4xX1b5xX18xX3xX47xX1xXdxX25xX18xX3xX19xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX3bxXdxX6xX17xX3xXexX1xXc0xX18xX19xX3xX8axX3xX1b4xX1e1xX18xX3xXexX1e5xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xX3xXexX1xX51xX18xX1xX3xX5xX1e1xXbxX3xXcxXafxX3xX4xXc0xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXexX1x168e6xX4xX3xX40x167ddxXc9xX3xX1xe533xXbxX3xXexX3dxX4xX3xX40xX54xX55xX3xXexX58xX3xX18xX58xd34dxX4xX3xX18xX19xX17xX51xXdxX13dxXaxX3xX1xX16xX10xX1f6xX9xXaxX64xX216xXdxX18xX1xX8axXexX10xX64xXexX1xX6xX18xX1xX8axX1xX17xX6xX8axXexX1xX6xX18xX1xX8axX5xX6xXbxX8axXexX17xX8axX4xX17xX18xX19xX8axXexX6xX4xX8axXexX1xX55xX4xX8axX7fxX6xXc9xX8axX1xX17xXbxX8axXexX6xX4xX8axX7fxX6xX55xX8axXexX55xX8axX18xX55xX17xX4xX8axX18xX19xX17xX6xXdxX64xX2xX24fxX250xX252xX250xX251xX13dxX1xXexX3exXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xX3xXexX1xX51xX18xX1xX3xX5xX1e1xXbxX3xXcxXafxX3xX4xXc0xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXexX1xX2f1xX4xX3xX40xX2f5xXc9xX3xX1xX2f9xXbxX3xXexX3dxX4xX3xX40xX54xX55xX3xXexX58xX3xX18xX58xX309xX4xX3xX18xX19xX17xX51xXdxX13dxX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX64xX55xX5xX12xX0xX7fxXdxX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX64xX7fxXdxX50xX12xX0xX64xX7fxXdxX50xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX17xX7fxXc9xXaxX12xX0xXdxX3exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX82xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXax12a08xXdxX7fxXexX1xX16dxX3xX89xX252xX252xXbxf50fx15e2fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16dxX3xX251xX253xX253xXbxX421xX422xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX64xX64xXdxX13dxXc4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13dxX50xX18xX64xX18xX10xX416xX7xX64xX24fxX252xX253x1497dxX64xX2xX252xX251xX7fxX251xX2xX459xX2xX2xX24fxX24fxXexX459xX252xX250xX250xX252xX5xX252xX13dx113edxXbxX19xe9baxX16xX9xX250xX250x1785axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX18xX1xX3xX2cxX19xX1xX2fxX6xX3xX19xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xXaxX3xX416xXdxX7fxXexX1xX9xXaxX89xX252xX252xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX251xX253xX253xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX421xXexX8axX6xX5xXdxX19xX18xX16dxX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX422xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX2cxX19xX55xXc9xX1b1xX18xX3x16358xX55xf81dxX18xX3xXcxX1xXd3xXc9xX8cxX3xXcxXe5xX18xX1xX3xXd3xXc9xX3xX50xXdxX25xX18xX8cxX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX2cxXb7xXdxX3xX50xX11dxX3xX4xXc0xX18xX19xX3xXc4xX41xX3x12366xX55xXc9xX48xXexX3xX40xXbdxX18xX1xX3xX7xX41xX3xX253xX89xX8bxX8bxX64xX55cxX1bxX8axXdfxXe0xX2cxXe2xX3xX4xXd3xX6xX3xX82xX1xXd3xX3xXexXbdxX4xX1xX3xXdfxXe0xX2cxXe2xX3xXexXe5xX18xX1xX3xX50xX85xX3xX50xXdxXf9xX4xX3xXc4xXafxX3xX18xX1xXdxXf9xX3exX3xX40xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX18xX1xX3xX2cxX19xX1xX2fxX6xX3xX19xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX50xX11dxX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX17xX7fxXc9xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX2cxX19xX55xXc9xX1b1xX18xX3xX1bxX38xX4xX3xX55cxX55xXc9xX85xX18xX8cxX3x17e98xXc9xX3xX50xXdxX25xX18xX3xXe0xX6xX18xX3xXcxX1xX58x18601xX18xX19xX3xX50xX11dxX3xXcxXe5xX18xX1xX3xXd3xXc9xX8cxX3x15a8axX1xX61xX3xX82xX1xXd3xX3xXexXbdxX4xX1xX3xXcxX1xX58xX629xX18xX19xX3xXexX16xceb8xX4xX3xXdfxXe0xX2cxXe2xX3xXexXe5xX18xX1xX3xX7fxX64fxX3xX50xX51xX3xXexX16xX6xX17xX3xXc7xX55xXc9xX48xXexX3xX40xXbdxX18xX1xX13dxX3xXe2xX64fxX3xX5xX1b1xX3xX4xXc0xX18xX19xX3xXc4xX41xX3xX4xX61xX3xX40xX4cxXdxX3xX7fxXdxXf9xX18xX3xX5x177abxX18xX1xX3xX40xX4cxX17xX3xXe0xX6xX18xX3xXcxXafxX3xX4xX1xX38xX4xX3xXcxXe5xX18xX1xX3xXd3xXc9xX8cxX3xX61axXc9xX3xXc4xX6xX18xX3xX47xXdx17b67xX3exX3xXexX16xX6xX3xXcxXe5xX18xX1xX3xXd3xXc9xX8cxX3xX1bxX1e5xX18xX19xX3xXd3xXc9xX3xX47xX1xX41xXdxX3xX82x17452xX3xXc7xX55xX6xX18xX3xX50xX51xX3xXe2xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXf9xXbxX3xXexXe5xX18xX1xX8cxX3xX1b4xX1b5xX18xX3xXbxX1x11de1xX18xX19xX3xXdfxXe0xX2cxXe2xX3xXexXe5xX18xX1xX8cxX3xX44xX45xX3xX2cxXb7xXdxX3xX50xX11dxX3xX50xX51xX3xX4xX3dxX18xX3xXc4xXb7xX8cxX3xX4xXc0xX18xX19xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX13dxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX17xX7fxXc9xXaxX12xXcxX16xX6xX17xX3xXc7xX55xXc9xX48xXexX3xX40xXbdxX18xX1xX3xXc4xXafxX3xX18xX1xXdxXf9xX3exX3xX4xX1xX17xX3xX40xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX18xX1xX3xX2cxX19xX1xX2fxX6xX8cxX3xX40xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX2cxX19xX55xXc9xX1b1xX18xX3xX1bxX38xX4xX3xX55cxX55xXc9xX85xX18xX8cxX3xX639xX1xX61xX3xX82xX1xXd3xX3xXexXbdxX4xX1xX3xXcxX1xX58xX629xX18xX19xX3xXexX16xX64fxX4xX3xXdfxXe0xX2cxXe2xX3xXexXe5xX18xX1xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3ex111aexX18xX19xX3xX40xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX18xX1xX3xX2cxX19xX1xX2fxX6xX3xX40xX68exX3xX40xX58xX2f9xX4xX3xXcxX1xX58xX629xX18xX19xX3xX50xX11dxX3xXcxXe5xX18xX1xX3xXd3xXc9xX3xX50xX51xX3xX82xX1xXd3xX3xXexXbdxX4xX1xX3xXdfxXe0xX2cxXe2xX3xXexXe5xX18xX1xX3xXexXdxX18xX3xXexX58xX45xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX18xX1xXdxXf9xX3exX3xX50xX11dxX3xX3exX309xXdxX8cxX3xX40xX58xX2f9xX4xX3xXexX1e1xXbxX3xXexX1xX6b4xX3xX4xX3dxX18xX3xXc4xXb7xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX3xXexX22xX18xX3xX18xX1xXdxXf9xX3exX13dxX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX639xX1xX61xX3xX82xX1xXd3xX3xXexXbdxX4xX1xX3xXdfxXe0xX2cxXe2xX3xXexXe5xX18xX1xX3xX18xX1x11f64xX18xX3xX3exX4cxX18xX1xX16dxX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX18xX1xX3xX2cxX19xX1xX2fxX6xX3xX5xX51xX3xX4xX3dxX18xX3xXc4xXb7xX3xXexX16xf023xX8cxX3xX40xX58xX2f9xX4xX3xX40xX51xX17xX3xXexX4cxX17xX3xXc4xX51xXdxX3xXc4xX1e5xX18xX8cxX3xXexX16xX58xX45xX18xX19xX3xXexX1xX51xX18xX1xX3xXexX7c7xX3xX18xX1xXdxX85xX55xX3xX50xXbdxX3xXexX16xX22xX3xX4xXc0xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXexX4cxXdxX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX13dxX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xXc7xX55xX3dxX3xXexX16x1268exX18xX1xX3xX4xXc0xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX8cxX3xX40xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX40xX68exX3xXexX1xX6b4xX3xX1xXdxXf9xX18xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX54xX18xX8cxX3xXexX16xX3dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxXf9xX3exX3xX4xX6xX17xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xXc0xX18xX19xX3xX50xXdxXf9xX4xX8cxX3xX18xX1b5xX18xX19xX3xX40xXb7xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXc7xX55xX1e5xX18xX3xX5xe47exX8cxX3xX5xX68exX18xX1xX3xX40xX4cxX17xX13dxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX17xX7fxXc9xXaxX12xX0xXdxX3exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7fxXexX1xX55xX3exXc4xX3xXdxX82xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX416xXdxX7fxXexX1xX16dxX3xX89xX252xX252xXbxX421xX422xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16dxX3xX251xX250xX253xXbxX421xX422xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX64xX64xXdxX13dxXc4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13dxX50xX18xX64xX18xX10xX416xX7xX64xX24fxX252xX253xX459xX64xX2xX252xX251xX7fxX251xX2xX459xX2xX459xX250xX251xXexX2xX251xX459xX251xX89xX5xX252xX13dxX46fxXbxX19xX472xX16xX9xX2xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX18xX1xX3xX2cxX19xX1xX2fxX6xX3xX19xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xXaxX3xX416xXdxX7fxXexX1xX9xXaxX89xX252xX252xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX251xX250xX253xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX421xXexX8axX6xX5xXdxX19xX18xX16dxX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX422xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX2cxX19xX55xXc9xX1b1xX18xX3xX1bxX38xX4xX3xX55cxX55xXc9xX85xX18xX8cxX3xX61axXc9xX3xX50xXdxX25xX18xX3xXe0xX6xX18xX3xXcxX1xX58xX629xX18xX19xX3xX50xX11dxX3xXcxXe5xX18xX1xX3xXd3xXc9xX8cxX3xX639xX1xX61xX3xX82xX1xXd3xX3xXexXbdxX4xX1xX3xXcxX1xX58xX629xX18xX19xX3xXexX16xX64fxX4xX3xXdfxXe0xX2cxXe2xX3xXexXe5xX18xX1xX3xX7fxX64fxX3xX50xX51xX3xXexX16xX6xX17xX3xXc7xX55xXc9xX48xXexX3xX40xXbdxX18xX1xX3xXc4xXafxX3xX18xX1xXdxXf9xX3exX3xXexX52axX18xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX13dxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX17xX7fxXc9xXaxX12xX3bxXdxX6xX17xX3xX18xX1xXdxXf9xX3exX3xX50xX11dxX3xX4xX1xX17xX3xX40xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX18xX1xX3xX2cxX19xX1xX2fxX6xX8cxX3xX40xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX639xX1xX61xX3xX82xX1xXd3xX3xXexXbdxX4xX1xX3xXcxX1xX58xX629xX18xX19xX3xXexX16xX64fxX4xX3xXdfxXe0xX2cxXe2xX3xXexXe5xX18xX1xX3xX2cxX19xX55xXc9xX1b1xX18xX3xX1bxX38xX4xX3xX55cxX55xXc9xX85xX18xX3xX18xX1xX886xX18xX3xX3exX4cxX18xX1xX16dxX3xX2cxX1xX34xX18xX19xX3xX18xX1b5xX3exX3xX19xX54xX18xX3xX40xX52axXc9xX8cxX3xX4xX3dxX4xX3xX5xX2fxX18xX1xX3xX50xX64fxX4xX3xXexX1xX55xXb7xX4xX3xXc7xX55xX1e5xX18xX3xX5xX987xX3xX4xXd3xX6xX3xX18xX19xX51xX18xX1xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX3xX40xX68exX3xX4xX61xX3xX18xX1xX34xX18xX19xX3xX4xX1xX55xXc9xX6b4xX18xX3xXc4xXdxX48xX18xX3xXexX22xX4xX1xX3xX4xX64fxX4xX8cxX3xX40x18452xX4xX3xXc4xXdxXf9xXexX3xX5xX51xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5xX2fxX18xX1xX3xX50xX64fxX4xX3xXc7xX55xXc9xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX16xXdxX6b4xX18xX8cxX3xXexX1xX55xX3xX1xX2f1xXexX3xX40xX54xX55xX3xXexX58xX13dxX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX3xX4x11e10xX18xX19xX3xX40xX68exX3xX5xX51xX3exX3xXexX41xXexX3xX18xX1xXdxXf9xX3exX3xX50xX11dxX3xXexX1xX6xX3exX3xX3exX58xX55xX3xX4xX1xX17xX3xXexXe5xX18xX1xX3xX50xX85xX3xX4xX1xXdxX48xX18xX3xX5xX58xX2f9xX4xX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX16xXdxX6b4xX18xX3xX216xXdxX18xX1xX3xXexX48xX3xX8axX3xX421xX68exX3xX1xXb7xXdxX3xX50xX51xX3xX4xX3dxX4xX3xX18xX1xXdxXf9xX3exX3xX50xX11dxX3xX216xX1xX3dxX4xX3xXexX1xX55xXb7xX4xX3xXexX16xX3dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxXf9xX3exX3xX4xXd3xX6xX3xX18xX19xX51xX18xX1xX13dxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX17xX7fxXc9xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX40xX85xX3xX18xX19xX1xXbdxX8cxX3xXexX16xX25xX18xX3xX4xX58xX6d2xX18xX19xX3xX50xXbdxX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX8cxX3xX40xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX18xX1xX3xX2cxX19xX1xX2fxX6xX3xXexXdxX48xXbxX3xXexX11dxX4xX3xX5xX51xX3exX3xXexX41xXexX3xX4xXc0xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX5xX68exX18xX1xX3xX40xX4cxX17xX8cxX3xX4xX1xXe5xX3xX40xX4cxX17xX8cxX3xX1xX55xXc9xX3xX40xXb7xX18xX19xX3xXexX16xX22xX3xXexX55xXf9xX3xX4xXd3xX6xX3xXexX1e1xXbxX3xXexX1xX6b4xX3xX40xX6b4xX3xX5xX51xX3exX3xXexX41xXexX3xX4xXc0xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXexX1xX6xX3exX3xX3exX58xX55xX3xX4xX1xX17xX3xXexXe5xX18xX1xX3xXexX16xX25xX18xX3xX18xX1xXdxX85xX55xX3xX5xX2fxX18xX1xX3xX50xX64fxX4xX8cxX3xX40xXc5cxX4xX3xXc4xXdxXf9xXexX3xX5xX51xX3xX50xXdxXf9xX4xX3xX421xX52axXc9xX3xX7fxX64fxX18xX19xX3xX216xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX85xX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX16xXdxX6b4xX18xX3xX216xXdxX18xX1xX3xXexX48xX3xX8axX3xX421xX68exX3xX1xXb7xXdxX8cxX3xXexX1xX55xX3xX1xX2f1xXexX3xX40xX54xX55xX3xXexX58xX8cxX3xXexX16xXdxX6b4xX18xX3xX216xX1xX6xXdxX3xX40xX54xX55xX3xXexX58xX8cxX3xXexX1xX6xX3exX3xX3exX58xX55xX3xX4xX1xX17xX3xXexXe5xX18xX1xX3xXexX1xX64fxX4xX3xX1xXdxXf9xX18xX3xXexX1xdeefxX18xX19xX3xX5xX2f9xXdxX3xX2cxX19xX1xXbdxX3xXc7xX55xXc9xX48xXexX3xX4xXd3xX6xX3xXe0xXb7xX3xX82xX1xX22xX18xX1xX3xXexX16xXbdxX3xX50xX85xX3xX421xX52axXc9xX3xX7fxX64fxX18xX19xX3xX50xX51xX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX16xXdxX6b4xX18xX3xXexXe5xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX17xX3dxX3xX40xX48xX18xX3xX18xX1b5xX3exX3xX24fxX252xX253xX252xX8cxX3xXexX54xX3exX3xX18xX1xX918xX18xX3xX40xX48xX18xX3xX18xX1b5xX3exX3xX24fxX252xX250xX251xX13dxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX17xX7fxXc9xXaxX12xX0xXdxX3exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX82xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX416xXdxX7fxXexX1xX16dxX3xX89xX252xX252xXbxX421xX422xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16dxX3xX251xX253xX8bxXbxX421xX422xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX64xX64xXdxX13dxXc4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13dxX50xX18xX64xX18xX10xX416xX7xX64xX24fxX252xX253xX459xX64xX2xX252xX251xX7fxX251xX2xX459xX2xX2xX24fxX459xXexX477xX250xX459xX2xX89xX5xX252xX13dxX46fxXbxX19xX472xX16xX9xX253xX251xX477xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX18xX1xX3xX2cxX19xX1xX2fxX6xX3xX19xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xXaxX3xX416xXdxX7fxXexX1xX9xXaxX89xX252xX252xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX251xX253xX8bxXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX421xXexX8axX6xX5xXdxX19xX18xX16dxX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX422xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX2cxX19xX55xXc9xX1b1xX18xX3xX1bxX38xX4xX3xX55cxX55xXc9xX85xX18xX8cxX3xX639xX1xX61xX3xX82xX1xXd3xX3xXexXbdxX4xX1xX3xXcxX1xX58xX629xX18xX19xX3xXexX16xX64fxX4xX3xXdfxXe0xX2cxXe2xX3xXexXe5xX18xX1xX3xXbxX1xX3dxXexX3xXc4xXdxX6b4xX55xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX18xX1xXdxXf9xX3exX3xX50xX11dxX3xX4xX1xX17xX3xXexX52axX18xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX13dxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX17xX7fxXc9xXaxX12xX0xXdxX3exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX82xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX416xXdxX7fxXexX1xX16dxX3xX89xX252xX252xXbxX421xX422xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16dxX3xX477xX24fxX24fxXbxX421xX422xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX64xX64xXdxX13dxXc4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13dxX50xX18xX64xX18xX10xX416xX7xX64xX24fxX252xX253xX459xX64xX2xX252xX251xX7fxX251xX2xX459xX2xX2xX251xX2xXexX253xX8bxX459xX2xX24fxX5xX252xX13dxX46fxXbxX19xX472xX16xX9xX2xX2xX477xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX18xX1xX3xX2cxX19xX1xX2fxX6xX3xX19xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xXaxX3xX416xXdxX7fxXexX1xX9xXaxX89xX252xX252xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX477xX24fxX24fxXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX421xXexX8axX6xX5xXdxX19xX18xX16dxX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX422xXaxX12xX24xX68exX18xX1xX3xX40xX4cxX17xX3xX1bxX1e5xX18xX19xX3xXd3xXc9xX3xX47xX1xX41xXdxX3xX4xX6d2xX3xXc7xX55xX6xX18xX3xX50xX51xX3xX7fxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXf9xXbxX3xXexXe5xX18xX1xX3xX4xX1xX2f1xX4xX3xX3exX7c7xX18xX19xX3xXexX52axX18xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX13dxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX17xX7fxXc9xXaxX12xX639xX1xX3dxXexX3xXc4xXdxX6b4xX55xX3xX18xX1xX1e1xX18xX3xX18xX1xXdxXf9xX3exX3xX50xX11dxX8cxX3xX40xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX18xX1xX3xX2cxX19xX1xX2fxX6xX3xX4xX1e5xX3exX3xX6d2xX18xX3xX7xX64fxX3xXc7xX55xX6xX18xX3xXexX52axX3exX8cxX3xXexXdxX18xX3xXexX58xX45xX18xX19xX3xX4xXd3xX6xX3xX4xX3dxX4xX3xX40xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX5xX68exX18xX1xX3xX40xX4cxX17xX3xXcxXe5xX18xX1xX3xXd3xXc9xX8cxX3xXdfxXe0xX2cxXe2xX3xXexXe5xX18xX1xX13dxX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX1xX629xXdxX3xX1xX38xX6xX3xX7xd656xX3xX4x1717dxX18xX19xX3xXexX1e1xXbxX3xXexX1xX6b4xX3xX5xX68exX18xX1xX3xX40xX4cxX17xX8cxX3xX4xX3dxX18xX3xXc4xXb7xX8cxX3xX4xXc0xX18xX19xX3xX4xX1xX38xX4xX8cxX3xX50xXdxX25xX18xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX4xXd3xX6xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1xX55xXc9xX3xX18xX1xX34xX18xX19xX3xXexX1xX51xX18xX1xX3xXc7xX55xX1e5xX8cxX3xXexX16xX55xXc9xX85xX18xX3xXexX1xX41xX18xX19xX3xXexX41xXexX3xX40x164b1xXbxX3xX4xXd3xX6xX3xX18xX19xX51xX18xX1xX13dxX3xXcxX16xX58xX309xX4xX3xX1xX48xXexX8cxX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX3xX7xX1301xX3xXexX1e1xXbxX3xXexX16xX55xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX25xX18xX3xX4xX38xX55xX8cxX3xXexX1xX6xX3exX3xX3exX58xX55xX3xX4xX1xX17xX3xXexXe5xX18xX1xX3xX216xX1xXeadxX4xX3xXbxX1xX11dxX4xX3xX18xX1xX34xX18xX19xX3xXc4xX886xXexX3xX4xX1e1xXbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xXc0xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXexX1xX55xX3xX1xX2f1xXexX3xX40xX54xX55xX3xXexX58xX8cxX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX16xXdxX6b4xX18xX3xX7fxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXf9xXbxX422xX3xX421xX52axXc9xX3xX7fxX64fxX18xX19xX8cxX3xXexX1xX6xX3exX3xX3exX58xX55xX3xX4xX1xX17xX3xXexXe5xX18xX1xX3xX4xX3dxX4xX3xX19xXdxX1e5xXdxX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX1xX17xX51xX18xX3xXexX1xX51xX18xX1xX3xX3exX11dxX4xX3xXexXdxX25xX55xX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX16xXdxX6b4xX18xX3xX216xXdxX18xX1xX3xXexX48xX3xX8axX3xX421xX68exX3xX1xXb7xXdxX8cxX3xX1xXdxXf9xX18xX3xXexX1xX64fxX4xX3xX1xX61xX6xX3xX2cxX19xX1xXbdxX3xXc7xX55xXc9xX48xXexX3xX251xX89xX3xX4xXd3xX6xX3xXe0xXb7xX3xX82xX1xX22xX18xX1xX3xXexX16xXbdxX13dxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX17xX7fxXc9xXaxX12xX0xXdxX3exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX82xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX416xXdxX7fxXexX1xX16dxX3xX89xX252xX252xXbxX421xX422xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16dxX3xX251xX251xX477xXbxX421xX422xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX64xX64xXdxX13dxXc4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13dxX50xX18xX64xX18xX10xX416xX7xX64xX24fxX252xX253xX459xX64xX2xX252xX251xX7fxX251xX2xX459xX2xX24fxX2xX459xXexX250xX250xX89xX251xX8bxX5xX252xX13dxX46fxXbxX19xX472xX16xX9xX477xX251xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX18xX1xX3xX2cxX19xX1xX2fxX6xX3xX19xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xXaxX3xX416xXdxX7fxXexX1xX9xXaxX89xX252xX252xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX251xX251xX477xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX421xXexX8axX6xX5xXdxX19xX18xX16dxX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX422xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xXexX52axX18xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX3xXbxX1xX3dxXexX3xXc4xXdxX6b4xX55xX3xX18xX1xX1e1xX18xX3xX18xX1xXdxXf9xX3exX3xX50xX11dxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX17xX7fxXc9xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX18xX1xX3xX2cxX19xX1xX2fxX6xX3xX4xXcb3xX18xX19xX3xXc4xX51xXc9xX3xXexfa8axX3xX3exX17xX18xX19xX3xX3exX55xX41xX18xX3xX18xX1xX1e1xX18xX3xX40xX58xX2f9xX4xX3xX7xX64fxX3xXc7xX55xX6xX18xX3xXexX52axX3exX8cxX3xX4xX1xXe5xX3xX40xX4cxX17xX8cxX3xX19xXdxX2f1xXbxX3xX40x11dcfxX3xX4xXd3xX6xX3xXcxXe5xX18xX1xX3xXd3xXc9xX8cxX3xXdfxXe0xX2cxXe2xX3xXexXe5xX18xX1xX3xX50xX51xX3xX7xX64fxX3xXd3xX18xX19xX3xX1xXb7xX3xX4xXd3xX6xX3xXexX1e1xXbxX3xXexX1xX6b4xX3xX4xX3dxX18xX3xXc4xXb7xX8cxX3xX18xX19xX58xX629xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX40xXb7xX18xX19xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX3xX40xX6b4xX3xX1xX17xX51xX18xX3xXexX1xX51xX18xX1xX3xXexX41xXexX3xX18xX1xXdxXf9xX3exX3xX50xX11dxX3xX40xX58xX6d2xX4xX3xX19xXdxX6xX17xX13dxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e6dxX55xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3xX27xXdxX18xX1xX3xX60x10078xX18xX19xX0xX64xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX64xXbxX12xX0xX7fxXdxX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7fxX16xX10xX5xX6xXexX10xX7fxXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX25xX18xX3xXc7xX55xX6xX18xX16dxX0xX64xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX55xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX8axXexX1xX55xX3exXc4xX8axX6xX18xX7fxX8axX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX2cxX19xX55xXc9xX1b1xX18xX3xX1b4xX1b5xX18xX3xX47xX1xXdxX25xX18xX3xX19xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX3bxXdxX6xX17xX3xXexX1xXc0xX18xX19xX3xX8axX3xX1b4xX1e1xX18xX3xXexX1e5xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xXaxX3xX1xX16xX10xX1f6xX9xXaxX64xXexX1xX17xXdxX8axX7xX55xX64xX7fxX17xX18xX19xX8axX4xX1xXdxX8axX18xX19xX55xXc9xX10xX18xX8axX50xX6xX18xX8axX216xX1xXdxX10xX18xX8axX19xXdxX55xX8axX4xX1xX55xX4xX8axX19xXdxX6xX3exX8axX7fxX17xX4xX8axX7xX17xX8axX19xXdxX6xX17xX8axXexX1xX17xX18xX19xX8axX50xX6xX18xX8axXexX6xXdxX8axXexX1xX6xX18xX1xX8axX1xX17xX6xX64xX2xX24fxX250xX251xX252xX253xX13dxX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX64xX3exX10xX7fxXdxX6xX64xX2xX24fxX252xX64xX18xX10xX416xX7xX64xX24fxX252xX253xX459xX64xX2xX252xX251xX7fxX251xX2xX477xX24fxX8bxX251xX24fxXexX251xX251xX251xX252xX24fxX5xX252xX13dxX46fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX18xX1xX3xX2cxX19xX1xX2fxX6xX3xX19xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX7fxXdxX50xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX2cxX19xX55xXc9xX1b1xX18xX3xX1b4xX1b5xX18xX3xX47xX1xXdxX25xX18xX3xX19xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX3bxXdxX6xX17xX3xXexX1xXc0xX18xX19xX3xX8axX3xX1b4xX1e1xX18xX3xXexX1e5xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xXaxX3xX1xX16xX10xX1f6xX9xXaxX64xXexX1xX17xXdxX8axX7xX55xX64xX7fxX17xX18xX19xX8axX4xX1xXdxX8axX18xX19xX55xXc9xX10xX18xX8axX50xX6xX18xX8axX216xX1xXdxX10xX18xX8axX19xXdxX55xX8axX4xX1xX55xX4xX8axX19xXdxX6xX3exX8axX7fxX17xX4xX8axX7xX17xX8axX19xXdxX6xX17xX8axXexX1xX17xX18xX19xX8axX50xX6xX18xX8axXexX6xXdxX8axXexX1xX6xX18xX1xX8axX1xX17xX6xX64xX2xX24fxX250xX251xX252xX253xX13dxX1xXexX3exXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX2cxX19xX55xXc9xX1b1xX18xX3xX1b4xX1b5xX18xX3xX47xX1xXdxX25xX18xX3xX19xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX3bxXdxX6xX17xX3xXexX1xXc0xX18xX19xX3xX8axX3xX1b4xX1e1xX18xX3xXexX1e5xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7fxXaxX12xX82xX1xXdxX85xX55xX3xX2xX89xX3xX8axX3xX8bxX8cxX3xX44xX45xX3xX2cxXb7xXdxX3xX50xX11dxX3xXbxX1xX41xXdxX3xX1xX2f9xXbxX3xX50xX309xXdxX3xX44xX45xX3xX3bxXdxX6xX17xX3xXexX1xXc0xX18xX19xX3x156bcxX3xX1b4xX1e1xX18xX3xXexX1e5xXdxX3x16868xX3bxXcxX1b4xXcxe8e2xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xX8cxX3xXexXafxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX5xX1b1xX3xXexX16xX6xX17xX3xX55cxX55xXc9xX48xXexX3xX40xXbdxX18xX1xX3xX4xXd3xX6xX3xX82xX1xXd3xX3xXexXbdxX4xX1xX3xXdfxXe0xX2cxXe2xX3xXexXe5xX18xX1xX3xXc4xXafxX3xX18xX1xXdxXf9xX3exX3xX40xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX2cxX19xX55xXc9xX1b1xX18xX3xX1b4xX1b5xX18xX3xX47xX1xXdxX25xX18xX3xX19xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX50xX11dxX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX3bxXcxX1b4xXcxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xX13dxX0xX64xXbxX12xX0xX64xX7fxXdxX50xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xX3xXexX1xX51xX18xX1xX3xX5xX1e1xXbxX3xXcxXafxX3xX4xXc0xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXexX1xX2f1xX4xX3xX40xX2f5xXc9xX3xX1xX2f9xXbxX3xXexX3dxX4xX3xX40xX54xX55xX3xXexX58xX3xX18xX58xX309xX4xX3xX18xX19xX17xX51xXdxX13dxXaxX3xX1xX16xX10xX1f6xX9xXaxX64xX216xXdxX18xX1xX8axXexX10xX64xXexX1xX6xX18xX1xX8axX1xX17xX6xX8axXexX1xX6xX18xX1xX8axX5xX6xXbxX8axXexX17xX8axX4xX17xX18xX19xX8axXexX6xX4xX8axXexX1xX55xX4xX8axX7fxX6xXc9xX8axX1xX17xXbxX8axXexX6xX4xX8axX7fxX6xX55xX8axXexX55xX8axX18xX55xX17xX4xX8axX18xX19xX17xX6xXdxX64xX2xX24fxX250xX252xX250xX251xX13dxX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX64xX3exX10xX7fxXdxX6xX64xX2xX24fxX252xX64xX18xX10xX416xX7xX64xX24fxX252xX253xX477xX64xX2xX252xX251xX7fxX24fxX2xX250xX250xX24fxX2xX459xXexX89xX24fxX253xX89xX5xX250xX8axX2xX251xX459xX7fxX251xX2xX8bxX24fxX251xX253xX252xXexX459xX477xX477xX477xX250xX5xX252xX13dxX46fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX18xX1xX3xX2cxX19xX1xX2fxX6xX3xX19xXdxX34xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX3bxXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX3xX1xX17xX4cxX4xX1xX3xX50xX51xX3xX1bxX54xX55xX3xXexX58xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xXaxX3xX64xX12xX0xX64xX6xX12xX0xX7fxXdxX50xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xX3xXexX1xX51xX18xX1xX3xX5xX1e1xXbxX3xXcxXafxX3xX4xXc0xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXexX1xX2f1xX4xX3xX40xX2f5xXc9xX3xX1xX2f9xXbxX3xXexX3dxX4xX3xX40xX54xX55xX3xXexX58xX3xX18xX58xX309xX4xX3xX18xX19xX17xX51xXdxX13dxXaxX3xX1xX16xX10xX1f6xX9xXaxX64xX216xXdxX18xX1xX8axXexX10xX64xXexX1xX6xX18xX1xX8axX1xX17xX6xX8axXexX1xX6xX18xX1xX8axX5xX6xXbxX8axXexX17xX8axX4xX17xX18xX19xX8axXexX6xX4xX8axXexX1xX55xX4xX8axX7fxX6xXc9xX8axX1xX17xXbxX8axXexX6xX4xX8axX7fxX6xX55xX8axXexX55xX8axX18xX55xX17xX4xX8axX18xX19xX17xX6xXdxX64xX2xX24fxX250xX252xX250xX251xX13dxX1xXexX3exXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xX3xXexX1xX51xX18xX1xX3xX5xX1e1xXbxX3xXcxXafxX3xX4xXc0xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXexX1xX2f1xX4xX3xX40xX2f5xXc9xX3xX1xX2f9xXbxX3xXexX3dxX4xX3xX40xX54xX55xX3xXexX58xX3xX18xX58xX309xX4xX3xX18xX19xX17xX51xXdxX13dxX0xX64xX6xX12xX0xX64xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7fxXaxX12xX2cxX19xX51xXc9xX3xX89xX8axX8bxX8axX24fxX252xX24fxX252xX8cxX3xX82xX1xXd3xX3xXexXbdxX4xX1xX3xXdfxXe0xX2cxXe2xX3xXexXe5xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX60xX61xX6xX3xXc4xX6xX18xX3xX1xX51xX18xX1xX3xX55cxX55xXc9xX48xXexX3xX40xXbdxX18xX1xX3xX7xX41xX3xX253xX477xX459xX24fxX64xX55cxX1bxX8axXdfxXe0xX2cxXe2xX3xX50xX85xX3xX50xXdxXf9xX4xX3xXexX1xX51xX18xX1xX3xX5xX1e1xXbxX3xXcxXafxX3xX4xXc0xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xXexX1xX2f1xX4xX3xX40xX2f5xXc9xX3xX1xX2f9xXbxX3xXexX3dxX4xX3xX40xX54xX55xX3xXexX58xX3xX18xX58xX309xX4xX3xX18xX19xX17xX51xXdxX13dxX0xX64xXbxX12xX0xX64xX7fxXdxX50xX12xX0xX64xX5xXdxX12xX0xX64xX55xX5xX12xX0xX7fxXdxX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX64xX7fxXdxX50xX12xX0xX64xX7fxXdxX50xX12
Minh Hằng