Twitter khóa vĩnh viễn tài khoản CEO công ty My Pillow
Tối 25/1, mạng xã hội Twitter cho biết đã khóa vĩnh viễn tài khoản của ông Mike Lindell, Giám đốc điều hành (CEO) công ty My Pillow do liên tục thông tin sai lệch liên quan đến bầu cử.
fc81x18c4cx16652x143f9x117bcx1947bx18b7bx13217x1a39axX7x17132x1690fx16f63x110e9x13e2bx1938bxX5x114fexXax16325xXcx1312cxXdxXexXexX10x19c92xX3x11504xX1x19e14xX6xX3x15d57x12fdcx16153xX1xX3xX20xXdx12651xX22xX3xXex140a4xXdxX3xX1bxX1x15144x1343dxX22xX3xfec6x19e67x12f02xX3xX4x17bf3xX22x10cf8xX3xXex15855xX3x17b4cxX3exX3x12e02xXdxX5xX5xX30xX14xX0x14d00xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx101cexX10xX6x1a28axXaxX12xXcx15990xXdxX3x141f8x104bexX4axX2x14afbxX3x19283xfd04xX22xX3bxX3x15450x18cf3xX3xX1x18ecdxXdxX3xXcxX14xXdxXexXexX10xX19xX3xX4xX1xX30xX3x102e9xXdx14065xXexX3x130c5xX6fxX3xX1bxX1xX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX1xX3xX20xXdxX27xX22xX3xXexX2bxXdxX3xX1bxX1xX30xX31xX22xX3xX4x181cexX6xX3xX39xX22xX3bxX3xX40xXdxX1bxX10xX3x19d6dxXdxX22xX5cxX10xX5xX5xX67xX3x18e59xXdx10f74xX69xX3xX86xX60xX4xX3xX86xXdx12e55x15f58xX3xX1xX2bxX22xX1xX3x13ae7xX34xX35xX36x1a350xX3xX4xX39xX22xX3bxX3xXexX3exX3xX40xX3exX3xX43xXdxX5xX5xX30xX14xX3xX5cxX30xX3xX5xXdxff6dxX22xX3xXex1034exX4xX3xXexX1xX39xX22xX3bxX3xXexXdxX22xX3xX7xX6xXdxX3xX5x16390xX4xX1xX3xX5xXdxXe8xX22xX3x10e03xXc4xX6xX22xX3xX86xX83xX22xX3xX81x18a97xXc4xX3xX4x12b7ex148fbxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18c52xX30xX5cxX3exXaxX12xX0xXdxX69xX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX69xX7x131e3xXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xXdxXexXexX10xX19xX3xX1bxX1xX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX1xX3xX20xXdxX27xX22xX3xXexX2bxXdxX3xX1bxX1xX30xX31xX22xX3xX34xX35xX36xX3xX4xX39xX22xX3bxX3xXexX3exX3xX40xX3exX3xX43xXdxX5xX5xX30xX14xX3xX1x19f0exX22xX1xX3xX31xX22xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX116xX81xX6xX30xXexX1xX6xX22xX1xX1xX30xX6xX116xX20xX22xX4axX22xX10xX14xX7xX4axX63xX2x17024xfdb6xX4axX2x131edxX1b0xX5cxX63xX2x13ffdx10dc5xX1adxX1acxX2xXexX1b0xX64x1500cxX1b0xX5xX2xX116x1301exXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxXexXexX10xX19xX3xX1bxX1xX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX1xX3xX20xXdxX27xX22xX3xXexX2bxXdxX3xX1bxX1xX30xX31xX22xX3xX34xX35xX36xX3xX4xX39xX22xX3bxX3xXexX3exX3xX40xX3exX3xX43xXdxX5xX5xX30xX14xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX13bxXbxX1xX30xXexX30xX13bxX30xX19xXdxX3bxXdxX22xX6xX5xX13bxX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x10ecdxX4axX4axX4xX5cxX22xXdxX69xX3bxX116xX20xXdxX10xXexX22xX6xX69xXbxX5xXc4xX7xX116xX20xX22xX4axXex1934dxX63xX1acxX4axXc4xXbxX5xX30xX6xX5cxX10xX5cxX4axX22xX3bxXexX69xX81xX1xX4axX63xX1acxX63xX2x19f82xX1acxX2xX254xX63xX23cxX4axX69xX3exX254xXbxXdxX5xX30xX14xX116xX1c2xXbxX3bxXaxX3xX4axX12xXb8xXdxXbaxX69xX3xX86xX60xX4xX3xX86xXdxXc3xXc4xX3xX1xX2bxX22xX1xX3xX4xXa3xX6xX3xX40xX3exX3xX43xXdxX5xX5xX30xX14xX67xX3xX40xXdxX1bxX10xX3xXafxXdxX22xX5cxX10xX5xX5xX3xX67xX3xXbxX1xXbaxXexX3xX81xXdx17099xXc4xX3xX1bxX1xXdxX3xXcx169a4xX22xX3bxX3xXexX1xX60xX22xX3bxX3x10cd5xX30xX22xX6xX5xX5cxX3xXcxX19xXc4xX69xXbxX3xX5x10217xX22xX3bxX3xX22xX3bxX1xX10xX3xXexX19xX30xX22xX3bxX3xX4xXc4xX72xX4xX3xX1x12053xXbxX3xX81xXbaxX30xX3xX20xXc3xX3xX34xX36x1704ax19562xX2b5xX13bxX2xX1b5xX3xXexX6axXdxX3x14517xX1xX2bxX3xXcxX19xX2c3xX22xX3bxX3xX22xX3bxX2bxX3exX3xX1b6xX1acxX4axX1b6xX4axX63xX1acxX63xX1acxX116xX3xXcbxX2efxX3bxXc4x18ec7xX22xX222xX3x1682dxX43xXcfxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX30xX5cxX3exXaxX12x1328axX22xX3bxX3xXafxXdxX22xX5cxX10xX5xX5xX67xX3xX20xX60xX22xX3xX5xX2bxX3xX69xX72xXexX3xX22xX3bx10437x11c5fxXdxX3xXa3xX22xX3bxX3xX1xX72xX3xX4x12077xXc4xX3xXcxX2abxX22xX3bxX3xXexX1xX60xX22xX3bxX3xX40x14cabxX3xX2b5xX30xX22xX6xX5xX5cxX3xXcxX19xXc4xX69xXbxX67xX3xXex10354xX22xX3bxX3xXexX2bxXdxX3xXexX19x12d76xX3xX4xX1xX30xX3xX4xXbaxX4xX3xX1xX30xX6axXexX3xX86xX72xX22xX3bxX3xX81xXdxX2a3xXc4xX3xXexX182xX22xX1xX3xX7xX6xXc4xX3xX4xXc4xX72xX4xX3xX81xX111xXc4xX3xX4xX115xX3xXexX2abxX22xX3bxX3xXexX1xX60xX22xX3bxX3xX40xX35exX3xX1xX30dxXdxX3xXexX1xXbaxX22xX3bxX3xX2xX2xX4axX63xX1acxX63xX1acxX116xX3xX329xX22xX3bxX3xXafxXdxX22xX5cxX10xX5xX5xX3xX86xX6fxX3xX7xX115xX3xX5cxXecxX22xX3bxX3xXexX2bxXdxX3xX1bxX1xX30xX31xX22xX3xXcxX14xXdxXexXexX10xX19xX3xX4xXbaxX3xX22xX1x1167cxX22xX67xX3xX4xX1dxX3xX3bxX111xX22xX3xX64xX1acxX1acxX116xX1acxX1acxX1acxX3xX22xX3bxX343xX344xXdxX3xXexX1xX10xX30xX3xX5cx145bexXdxX3xXexX19xX343x160a1xX4xX3xX1bxX1xXdxX3xX81x187b8xX3xX1bxX1xX1dxX6xX67xX3xX4x1705cxX22xX3bxX3xX22xX1xX343xX3xXexX2bxXdxX3xX1bxX1xX30xX31xX22xX3xX4xXa3xX6xX3xX4xX39xX22xX3bxX3xXexX3exX3xX22xX1x13950xX69xX3xX5xX6xX22xX3xXexX19xXc4xX3exXc3xX22xX3xX4xXbaxX4xX3xXexX1xX39xX22xX3bxX3xXexXdxX22xX3xX1bxX1xX39xX22xX3bxX3xX86xX343xX379xX4xX3xX1bxXdxX2a3xX69xX3xX4xX1x10b5axX22xX3bxX3xX20xXc3xX3xX3bxXdxX6xX22xX3xX5x15e71xX22xX3xXexX19xX30xX22xX3bxX3xX4xXc4xX72xX4xX3xX81xX111xXc4xX3xX4xX115xX3xX20xX36fxX6xX3xX107xXc4xX6xX116xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX30xX5cxX3exXaxX12xX34xXbaxX4xX3xXexff75xX6xX3xXbaxX22xX3xX86xX6fxX3xX81xXbaxX4xX3xX81x13166xX3xX22xX1x18de2xX22xX3bxX3xXexXc4xX3exXe8xX22xX3xX81xX60xX3xX1bxX1xX39xX22xX3bxX3xX4xX1dxX3xX4x1a329xX22xX3xX4xX47axX3xXexX19xXe8xX22xX67xX3xX22xX3bxX6xX3exX3xX4xX31xX3xX1bxX1xXdxX3xX39xX22xX3bxX3xXcxX19xXc4xX69xXbxX3xX20xX2bxX3xX22xX1xX4d0xX22xX3bxX3xX22xX3bxX343xX344xXdxX3xXa3xX22xX3bxX3xX1xX72xX3xXexXdxX83xXbxX3xXexXecxX4xX3xX1bxX1x188a1xX22xX3bxX3xX86xX423xX22xX1xX3xX4xX1dxX3xX3bxXdxX6xX22xX3xX5xX487xX22xX3xXexX19xX30xX22xX3bxX3xX4xXc4xX72xX4xX3xX81xX111xXc4xX3xX4xX115xX3xX22xX1xX343xX22xX3bxX3xX1bxX1xX39xX22xX3bxX3xX86xX343xX6xX3xX19xX6xX3xX81xX44cxX22xX3bxX3xX4xX1xX47axX22xX3bxX116xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX30xX5cxX3exXaxX12xX2efxX3bxX343xX344xXdxX3xXbxX1xXbaxXexX3xX22xX3bxX39xX22xX3xX4xXa3xX6xX3xXcxX14xXdxXexXexX10xX19xX3xX4xX1xX30xX3xX81xXdxX83xXexX3xX39xX22xX3bxX3xXafxXdxX22xX5cxX10xX5xX5xX3xX5xXdxXe8xX22xX3xXexXecxX4xX3xX20xXdxX3xXbxX1xX6axX69xX3xX4xX1x16fe0xX22xX1xX3xX7xXbaxX4xX1xX3xX81xX31xX30xX3xX20xXfexX3xX4xX39xX22xX3bxX3xX5cxX3f6xX22xX3xX4xXa3xX6xX3xXcxX14xXdxXexXexX10xX19xX3xX67xX3xX5cxX30xX3xX86xX1dxX3xXcxX14xXdxXexXexX10xX19xX3xX86xX6fxX3xX107xXc4xX3exX83xXexX3xX86xX423xX22xX1xX3xX1bxX1xX1dxX6xX3xXexX2bxXdxX3xX1bxX1xX30xX31xX22xX3xX4xXa3xX6xX3xX39xX22xX3bxX3xX22xX2bxX3exX116xX3xXcxX19xX343xX41bxX4xX3xX86xX1dxX67xX3xXcxX14xXdxXexXexX10xX19xX3xX4xX42cxX22xX3bxX3xX86xX6fxX3xX1bxX1xX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX1xX3xX20xXdxX27xX22xX3xXexX2bxXdxX3xX1bxX1xX30xX31xX22xX3xX4xXa3xX6xX3xX39xX22xX3bxX3xX2b5xX30xX22xX6xX5xX5cxX3xXcxX19xXc4xX69xXbxX116xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX30xX5cxX3exXaxX12xX59xXdxXfexX22xX67xX3xX4xX39xX22xX3bxX3xXexX3exX3xX40xX3exX3xX43xXdxX5xX5xX30xX14xX3xX4xX1xX343xX6xX3xX81xX182xX22xX1xX3xX5xXc4xX487xX22xX3xX3bxX182xX3xX20xXc3xX3xX107xXc4xX3exX83xXexX3xX86xX423xX22xX1xX3xX4xXa3xX6xX3xXcxX14xXdxXexXexX10xX19xX3xX1bxX1xX1dxX6xX3xXexX2bxXdxX3xX1bxX1xX30xX31xX22xX3xX4xXa3xX6xX3xX39xX22xX3bxX3xXafxXdxX22xX5cxX10xX5xX5xX116xX4axX116xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX311xXc4xXexX1xX30xX19xXaxX12xXcbxXcxXcx1724exX2e4xX2efxX4axX2e4xXdxX10xXexX22xX6xX69x16c1bxXcfxX0xX4axXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)