Áp dụng gói kỹ thuật canh tác tiến tiến trong sản xuất lúa cho hiệu quả kinh tế cao
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25-4, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ phối hợp với Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An và UBND huyện Yên Định tổ chức hội nghị đầu bờ mô hình trình diễn gói kỹ thuật canh tác tiên tiến trong sản xuất lúa.
a2f9xfe35xf3d6xc8f3xffe6x156ecx15c48xb1eax1562exX7x11e88x10682xb9c8xc714xefd8x1475axX5x12440xXax11409xX0xX7xXexc64fx11248x1094dx14c14xX12x141f0xXbxX3x11c18x122adxX18xX19xX3xX19x12b95xXdxX3xf12fx14336xX3xXexX1x10fa4xb8cexXexX3xX4xX6xX18xX1xX3xXexc9a7xX4xX3xXexXdx104adxX18xX3xXexXdxX3bxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7x12250xX18xX3x102a9xX2cxf8cbxXexX3xX5xa7adxX6xX3xX4xX1xX17xX3xX1xXdx15c1bxX2cxX3xf037xX2cxX4axX3xX27xXdxX18xX1xX3xXexX3bxX3xX4xX6xX17xX0xa9c4xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb251xX10xX6xX1exXaxX12xa5d6xX36xX18xX19xX3x12aafx11dabx13365xe9c5x13eeexX3xe06axXdxX5cxX18xX3xfd9axX1xX17xX6xX3xX1x137a9xX4xX3xX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxXexX3xX18x11d9dxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX5cxXbxX3x121e4x12029xX4xX3xXcxX16xX2cxX18xX19xX3xXbbxd6f8xX3xXbxX1xb9abxXdxX3xX1x14202xXbxX3xbc8dx15fc9xXdxX3xXcx12a98xX18xX19xX3x160b3xXb0xX18xX19xX3xXexb436xX3xXdax13017xX3xX98xX2dxXexX3xXex157c4xX3xX18xXb0xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX5cxXbxX3xb07dxX19xX1xX5cxX3x14af3xX18xX3xXd1xbae5xX3xb23fxXbbxXf8xd694xX3xX1xX2cxXe0xX5cxX18xX3x15c15x11a35xX18xX3xbacdx12fe2xX18xX1xX3xXexXd6xX3xX4xX1xd28fxX4xX3xX1xXc6xXdxX3xX18xX19xX1xX113xX3xcd27xcb68xX2cxX3x14667xe929xX3xf645xXb0xX3xX1x10703xX18xX1xX3xXexX16xX133xX18xX1xX3xX1exXdx116dbxX18xX3xX19xX24xXdxX3xX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxXexX3xX4xX6xX18xX1xX3xXexX36xX4xX3xXexXdxX10fxX18xX3xXexXdxX3bxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX4axX18xX3xX4dxX2cxX4fxXexX3xX5xX53xX6xa852xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX12fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdaxX10xX18xXexX10xX16xX3xX1exXexX1xX2cxX12fxX12cxXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXax13ddcxXdxX1exXexX1xd68exX3x14281xX95x15ecdxXbxX4dx11189xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b4xX3xX95xX92xX95xXbxX4dxX1bbxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b4xX6fxX6fxXdxX174xX12cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX174xXd1xX18xX6fxX18xX10xX1afxX7xX6fxX2x15d62xX2xX1b6xX6fxX2xX93xa9d3xX1exX95xX1b8xX1f0xX1b8xa9f0xX95x11d60xXexX93xX92xX1fexX93xX1b8xX5xX1b8xX174xcf43xXbxX19x15dd8xX16xX9xX1b6xX1f0xX1fexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXbxX3xX1exX1fxX18xX19xX3xX19xX24xXdxX3xX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxXexX3xX4xX6xX18xX1xX3xXexX36xX4xX3xXexXdxX3bxX18xX3xXexXdxX3bxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX4axX18xX3xX4dxX2cxX4fxXexX3xX5xX53xX6xX3xX4xX1xX17xX3xX1xXdxX5cxX2cxX3xX5fxX2cxX4axX3xX27xXdxX18xX1xX3xXexX3bxX3xX4xX6xX17xXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXdaxX36xX4xX3xX128xfe44xXdxX3xX12cxXdx15236xX2cxX3xXexX1x14e51xX12fxX3xX12fxXb0xX3xX1xX133xX18xX1xX3xXexX16xX133xX18xX1xX3xX1exXdxX13fxX18xX3xX19xX24xXdxX3xX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxXexX3xX4xX6xX18xX1xX3xXexX36xX4xX3xXexXdxX10fxX18xX3xXexXdxX3bxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX4axX18xX3xX4dxX2cxX4fxXexX3xX5xX53xX6xX174xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX17xX1exXe0xXaxX12xX98xX1fxX3xX4xX1xXdxX10fxX12fxX3xX4dxX2cx13747xX18xX3xX92xX1b8xX2xX1f6xX94xX92xX1b8xX2xX1f0xX96xX3xX98xXdxX5cxX18xX3xX9dxX1xX17xX6xX3xX1xXa3xX4xX3xX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxXexX3xX18xXb0xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX5cxXbxX3xXbbxXbcxX4xX3xXcxX16xX2cxX18xX19xX3xX12cxXc6xX3xXbxX1xXcaxXdxX3xX1xXcexXbxX3xXd1xXd2xXdxX3xX98xXdxX5cxX18xX3xX9dxX1xX17xX6xX3xX1xXa3xX4xX3xX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxXexX3xX18xXb0xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX5cxXbxX3xX106xX2cxXe0xX10fxX18xX3xX1xX4axXdxX3xXf8xX6xX12fxX3xXcxX16xX2cxX18xX19xX3xXbbxXc6xX96xX3xXcxXd6xX18xX19xX3xXdaxXb0xX18xX19xX3xXexXe0xX3xXdaxXe3xX3xX98xX2dxXexX3xXexXeaxX3xX18xXb0xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX5cxXbxX3xXf8xX19xX1xX5cxX3xXfdxX18xX3xXd1xX101xX3xX87xXcxf9c7xX3xX1exX113xX4xX1xX3xXd1xX1fxX3xX18xXb0xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX5cxXbxX3xX112xX113xX18xX1xX3xXcxXeaxX12dxX18xX19xX3x10939xX10exX10fxX18xX3xX112xX113xX18xX1xdff9xX3xXexX1xb35axX4xX3xX1xXdxX5cxX18xX3xX12fxXb0xX3xX1xX133xX18xX1xX3xXexX16xX133xX18xX1xX3xX1exXdxX13fxX18xX3xX19xX24xXdxX3xX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxXexX3xX4xX6xX18xX1xX3xXexX36xX4xX3xXexXdxX10fxX18xX3xXexXdxX3bxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX4axX18xX3xX4dxX2cxX4fxXexX3xX5xX53xX6xX3xXexX28cxXdxX3xX4dxac50xX3xX112xX113xX18xX1xX3xXcxXeaxX12dxX18xX19xX174xX3xe526xXb0xX3xX1xX133xX18xX1xX3xX128xXeaxXcexX4xX3xX36xXbxX3xX1exX1fxX18xX19xX3xX19xX24xXdxX3xX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxXexX3xX4xX6xX18xX1xX3xXexX36xX4xX3xXexXdxX3bxX18xX3xXexXdxX3bxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX4axX18xX3xX4dxX2cxX4fxXexX3xX5xX53xX6xX96xX3xX18xX1xXeaxX1b4xX3xXcxXdxX3bxX18xX3xX1xX101xX18xX1xX3xXbxX1xX6xXe0xX3xX128xX4fxXexX3xX12cx15c23xX18xX19xX3xX12fxX36xXe0xX96xX3xX7xX6xX18xX3xX16xX2cxXc6xX18xX19xX3xX12cxX4a6xX18xX19xX3xXbxX1x141f6xX18xX19xX3xXexX16xXeaxXd2xX4xX3xX27xX1xXdxX3xX4xX4fxXe0xX96xX3xX7x12480xX3xX1exX1fxX18xX19xX3xX19xXdxXcaxX18xX19xX3xX5xX53xX6xX3xXexX1xX2cxX129xX18xX3xXf8xXfdxX1b6xX3xX128xXeaxXcexX4xX3xX4xX4fxXe0xX3xX12cxX4a6xX18xX19xX3xX12fxX36xXe0xX1bbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5fxX2cxX36xX3xXexX16xX133xX18xX1xX3xX7xX4axX18xX3xX4dxX2cxX4fxXexX3xX7xX4d4xX3xX1exX1fxX18xX19xX3xXbxX1xX2ffxX18xX3xX1x133c4xX2cxX3xX4xc059xX3xXd1xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX96xX3xX5xX2ffxX18xX3xe82dxX2ffxX12fxX3xXcxX1xX6xX17xX96xX3xXbxX1xX2ffxX18xX3xX128xX28cxX12fxX3xXd1xX101xX18xX19xX3xXd1xX101xX3xXd1xXb0xXdxX3xX12cxXc6xXexX3xX128xX291xX3xX12cxX24xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX5xX53xX6xX3xXd1xX101xX3xX7xX4d4xX3xX1exX1fxX18xX19xX3xXbxX1xX2cxX18xX3xXexX1xX2cxXcaxX4xX3xXexX16x1365exX3xX4xea08xX3xX27xX3bxXexX3xX1xXcexXbxX3xXd1xXd2xXdxX3xX18xX1xXd6xX3xX4xX589xX3xX4x1213axX18xX3xX7xX24xXexX174xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX17xX1exXe0xXaxX12x15f19xX2cxX6xX3xX128xX36xX18xX1xX3xX19xXdxX36xX3xX27xX3bxXexX3xX5fxX2cxX4axX3xXexX1xX3e3xX4xX3xXexX3bxX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xX4fxXe0xX96xX3xX12fxXb0xX3xX1xX133xX18xX1xX3xX36xXbxX3xX1exX1fxX18xX19xX3xX19xX24xXdxX3xX27xX28xX3xXexX1xX2cxX2dxXexX3xX4xX6xX18xX1xX3xXexX36xX4xX3xXexXdxX3bxX18xX3xXexXdxX3bxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX4axX18xX3xX4dxX2cxX4fxXexX3xX5xX53xX6xX3xX4xX24xX3xXexXd6xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1x13cf8xX3xX92xX1f6xX96xX1b6xX3xXexX16xXdxX5cxX2cxX3xX128x14bc7xX18xX19xX6fxX1xX6xX6fxXd1xX1fxX96xX3xXexX1xX4fxXbxX3xX1xX52dxX18xX3xX92xX96xX1fexX3xXexX16xXdxX5cxX2cxX3xX128xX641xX18xX19xX6fxX1xX6xX6fxXd1xX1fxX3xX7xX17xX3xXd1xXd2xXdxX3xX128xXcaxXdxX3xX4xX1xX11cxX18xX19xX96xX3xXexXd6xX18xX19xX3xXexX1xX2cxX3xX18xX1xX2dxXbxX3xX128xX28cxXexX3xX1fexX1b8xX96xX95xX3xXexX16xXdxX5cxX2cxX3xX128xX641xX18xX19xX6fxX1xX6xX6fxXd1xX1fxX96xX3xX4xX6xX17xX3xX1xX52dxX18xX3xX1b6xX96xX93xX3xXexX16xXdxX5cxX2cxX3xX128xX641xX18xX19xX6fxX1xX6xX6fxXd1xX1fxX3xX7xX17xX3xXd1xXd2xXdxX3xX128xXcaxXdxX3xX4xX1xX11cxX18xX19xX96xX3xXexX16xX586xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX633xX96xX3xX5xXcexXdxX3xX18xX1xX2cxX2dxX18xX3xX128xX28cxXexX3xX95xX2xX96xX1f6xX3xXexX16xXdxX5cxX2cxX3xX128xX641xX18xX19xX6fxX1xX6xX6fxXd1xX1fxX96xX3xX4xX6xX17xX3xX1xX52dxX18xX3xX1f0xX96xX1fcxX3xXexX16xXdxX5cxX2cxX3xX128xX641xX18xX19xX6fxX1xX6xX6fxXd1xX1fxX3xX7xX17xX3xXd1xXd2xXdxX3xX128xXcaxXdxX3xX4xX1xX11cxX18xX19xX174xX3xXcxX586xX3xX1xXdxX5cxX2cxX3xX5fxX2cxX4axX3xX27xXdxX18xX1xX3xXexX3bxX3xX128xX28cxXexX3xX128xXeaxXcexX4xX96xX3xX4xX36xX4xX3xX128xX52dxX18xX3xXd1xX113xX3xXexX1xX3e3xX4xX3xX1xXdxX5cxX18xX3xX12fxXb0xX3xX1xX133xX18xX1xX3xX128x134d9xX3xX18xX19xX1xX113xX3xX128xXeaxXcexX4xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xX4dxX2ffxXe0xX3xX1exX3e3xX18xX19xX3xX12fxXb0xX3xX1xX133xX18xX1xX3x141b2xX3xX12fxXc6xXexX3xX7xXcaxX3xXd1x114d1xX18xX19xX3xXexX16xXa3xX18xX19xX3xX128xXdxX291xX12fxX3xXexX16xX641xX18xX19xX3xX5xX53xX6xX3xX4x13ed7xX6xX3xXexd41axX18xX1xX174xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX2cxXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX87xXeaxX52dxX18xX19xX3xXcxX1xX52dxX12fxX0xX6fxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6fxXbxX12
Hương Thơm