Truyền thông Australia phải chịu trách nhiệm về bình luận Facebook
(Baothanhhoa.vn) - Tòa án tối cao bang New South Wales của Australia ngày 24/6 đã đưa ra một phán quyết mang tính bước ngoặt. Theo đó, các công ty truyền thông Australia phải chịu trách nhiệm về những bình luận mang tính phỉ báng được đăng trên trang Facebook của họ.
9b24xbedbxa076xe66fxb2e5xf6cex12b7ex127afx100fcxX7xe848xee4bx9d04x11040x126d0x10c8dxX5xfba7xXax107a7xXcx12f56x10170x11ff8x9d36x12e11xX3xXexX1xe674xX18xd27axX3xa864xX15xX7xXexX14xX6xX5xXdxX6xX3xXbxX1xb3a2xXdxX3xX4xX1xc965xX15xX3xXexX14x12d38xX4xX1xX3xX18xX1xXdx126c4x12999xX3xab9exX17xX3x10452xcfdaxX18xX1xX3xX5xX15x10028xX18xX3x1137dxX6xX4xX10xX43xf66dxX52x121c8xX0xec91xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxecedxX10xX6x122d3xXaxX12xXcxcec3xX6xX3xX36xX18xX3xXexc980xXdxX3xX4xX6xX52xX3xX43xX6xX18xX1exX3xe3d1xX10xdb03xX3xc8c8xX52xX15xXexX1xX3xa0c2xX6xX5xX10xX7xX3xX4xbc23xX6xX3xX20xX15xX7xXexX14xX6xX5xXdxX6xX3xX18xX1exbee5xX16xX3xca91xef97xX56xa396xX3x1190exfa09xX3xXa7xf5d4xX6xX3xX14xX6xX3xX3exba34xXexX3xXbxX1xX36xX18xX3x12646xX15xX16x10420xXexX3xX3exX6xX18xX1exX3xXexae6fxX18xX1xX3xX43xXabxa679xX4xX3xX18xX1exX52xcbdbxXexf522xX3xXcxX1xX10xX52xX3xXa7xc601xc63dxX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xXexX16xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX18xX1exX3xX20xX15xX7xXexX14xX6xX5xXdxX6xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX15xX3xXexX14xX36xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX3dxX3exX3xX40xX17xX3xX18xX1xf46axX18xX1exX3xX43xX44xX18xX1xX3xX5xX15xX4axX18xX3xX3exX6xX18xX1exX3xXexXc6xX18xX1xX3xXbxX1xba11xX3xX43xX36xX18xX1exX3xXa7xXabxda9cxX4xX3xXa7x9f04xX18xX1exX3xXexX14xa611xX18xX3xXexX14xX6xX18xX1exX3xX4dxX6xX4xX10xX43xX52xX52xX54xX3xX4xX90xX6xX3xX1xda46xXd4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11928xX6xXbxXexXdxX52xX18xXaxX12xX0xXdxX3exX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3exX7xa6aexXbxX1xX52xXexX52xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX68xXdxX7xXbxX5xX6xX16x10727xX3xX43xX5xX52xX4xX54x109b4xX3xX3exX6xX14xX1exXdxX18xX18axX5xX10x9f80xXexX1a0xX3xX6xX15xXexX52xX1a7xX3xX3exX6xX14xX1exXdxX18xX18axX14xXdxX1exX1xXexX1a0xX3xX6xX15xXexX52xX1a7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX18xX1exX3xX20xX15xX7xXexX14xX6xX5xXdxX6xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX15xX3xXexX14xX36xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX3dxX3exX3xX40xX17xX3xX43xX44xX18xX1xX3xX5xX15xX4axX18xX3xX4dxX6xX4xX10xX43xX52xX52xX54xX3xX1xX44xX18xX1xX3xX2cxX18xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX56xX56xXdxXd4xX43xX6xX52xXexX1xX6xX18xX1xX1xX52xX6xXd4xX40xX18xX56xX18xX10xX81xX7xX56xX2x11e08xXa2xfb71xX56xX2xb428xe558xX68xX2xXa2xX2xXa2xX2xXa3x11b28xXexXa5xfbf4xX256xX2xX5xX2xXd4xd5fexXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX18xX1exX3xX20xX15xX7xXexX14xX6xX5xXdxX6xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX4xX1xX31xX15xX3xXexX14xX36xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX3dxX3exX3xX40xX17xX3xX43xX44xX18xX1xX3xX5xX15xX4axX18xX3xX4dxX6xX4xX10xX43xX52xX52xX54xXaxX3xX68xX6xXexX6xX18axXbxX1xX52xXexX52xX18axX52xX14xXdxX1exXdxX18xX6xX5xX18axX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1a0xX56xX56xX4xX68xX18xXdxX3exX1exXd4xX40xXdxX10xXexX18xX6xX3exXbxX5xX15xX7xXd4xX40xX18xX56xXexXa5xXa2xX256xX56xX15xXbxX5xX52xX6xX68xX10xX68xX56xX43xX52xX25cxX52xX54xX6xX56xXa2xX256xX2xX245xcf7cxX256xXa5xX2faxXa2xXa3xX56xX1b2xX6xX4xX10xX43xX52xX52xX54xX14xX10xX15xXd4xX25cxXbxX1exXaxX3xX56xX12xa51cxX18xX1xX3xX3exXdxX18xX1xX3xX1xX161xX6xXd4xX3x11825xX7fxX1exX15x1060exX18xX1a0xX3x11c37xX10xX15xXexX10xX14xX7xfc8cxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxda59xX52xX68xX16xXaxX12xXcxX14xX14axX18xX3xXexX14xX6xX18xX1exX3xX4dxX6xX4xX10xX43xX52xX52xX54xX3xX4xX90xX6xX3xX253xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xXexX16xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX18xX1exX3xX20xX15xX7xXexX14xX6xX5xXdxX6xX3xX5xX9fxX3xX83xX16xX68xX18xX10xX16xX3x1038bxX52xX14xX18xXdxX18xX1exX3xX65xX10xX14xX6xX5xX68xXddxX3xXcxX1xX10xX3xX20xX15xX7xXexX14xX6xX5xXdxX6xX18xX3xX40xX9fxX3xX83xX54xX16xX3xX7fxX10xX81xX7xX3xXa7xXa8xX3xec44xX15xf83exXexX3xX1xXdxX3dxX18xX3xX18xX1xXdxX17xX15xX3xX43xX44xX18xX1xX3xX5xX15xX4axX18xX3xX4xX90xX6xX3xX18xX1exXabxf815xXdxX3xXa7xX161xX4xX3xX40xX17xX3xX3exXb2xXexX3xX4x11c55xX15xX3xX4xX1xX15xX16xX3dxX18xX3xX54xX1xX1cxX18xX1exX3xXa7xa720xX18xX1exX3xX7xb1e4xX3xXexX1xX4axXexX3xX5xXdxX14axX18xX3xXbaxX15xX6xX18xX3xXa7xXbdxX18xX3xX3exXb2xXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX14axX18xX3xX43xX2cxX18xX3xXa7xX31xX6xX3xX4xXdcxX3xXexX14axX18xX3xebdfxX16xX5xX6xX18xX3xb172xX52xX5xX5xX10xX14xXddxX3xX54xX1xXdxX3xX1xX161xX3xX4xX1xX52xX3xX14xfceexX18xX1exX3xX6xX18xX1xX3xX18xX9fxX16xX3xX5xX9fxX3xX54x12b6axX3xX1xXdxXbdxXbxX3xX68xX3e8xX3exX3xX40xX9fxX3xXexX3baxX18xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xX3exXb2xXexX3xX4xX3fexX15xX3xX4xX1xXdxXbdxX18xX3xX43xXdxX18xX1xX3xX54xX1xXdxXbdxX18xX3xX18xcc91xX18xX3xX18xX1xX3e8xX18xX3xX43xX31xX3xX3exd660xX3xX3exXb2xXexX3xX43xX14axX18xX3xX3exbf22xXexXd4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX52xX68xX16xXaxX12xX7fxX1xX11dxX18xX1exX3xX43xX44xX18xX1xX3xX5xX15xX4axX18xX3xXexX14xX14axX18xX3xXa7xXabxX140xX4xX3xXa7xX144xX18xX1exX3xX5xX14axX18xX3xXexX14xX6xX18xX1exX3xX4dxX6xX4xX10xX43xX52xX52xX54xX3xX4xX90xX6xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xXexX16xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX18xX1exX3xX18xX9fxX16xX3xX40xX9fxX52xX3xX18xX144xX3exX3xXa2xX256xX2xXa5xX3xX40xX9fxX3xXa2xX256xX2xX24axXd4xX3x120f7xX15xX4axXexX3xX7xXabxX3xXa7xX48cxXdxX3xX68xXdxX3dxX18xX3xX4xX1xX52xX3xX437xX52xX5xX5xX10xX14xX3xX54xX1xbc87xX18xX1exX3xXa7xX31xX18xX1xX3xX4xX36xX4xX3xX43xX44xX18xX1xX3xX5xX15xX4axX18xX3xX18xXdcxXdxX3xXexX14xX14axX18xX3xXa7xX17xX15xX3xX3exX6xX18xX1exX3xXexXc6xX18xX1xX3xXbxX1xX137xX3xX43xX36xX18xX1exX3xX40xX9fxX3xX7xX6xXdxX3xX7xX3fexX3xXexX1xX4axXexXd4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX52xX68xX16xXaxX12xX437xX52xX5xX5xX10xX14xX3xXa7xXa8xX3xX43xX31xX3xX1exXdxX6xX3exX3xX1exXdxX11dxX3xXexX48cxXdxX3xX3exXb2xXexX3xXexX14xX48cxXdxX3xX1exXdxX6xX3exX3xX68xX9fxX18xX1xX3xX4xX1xX52xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX14axX18xX3xf59axX3xX341xX4a3xX4xX3xX20xX15xX7xXexX14xX6xX5xXdxX6xXd4xX3xX38axXb2xXexX3xX7xX73xX3xXa7xX52xX48cxX18xX3xX40xXdxX68xX10xX52xX3xXbaxX15xX6xX16xX3xX4xX2cxX18xX1xX3xX437xX52xX5xX5xX10xX14xX3xX43xX31xX3xX18xX1xX3e8xX18xX3xX40xXdxX14axX18xX3xXexX14xX48cxXdxX3xX1exXdxX6xX3exX3xX18xX1exXabxX140xX4xX3xXa7xXa8xXdxX3xXa7xXa8xX3xX54xX1xXdxXbdxX18xX3x10767xX16xX3xX43xX6xX18xX3xX65xX52xX9fxX18xX1exX3xX1exXdxX6xX3xX20xX15xX7xXexX14xX6xX5xXdxX6xX3xX3exX5d9xX3xX3exXb2xXexX3xX4xX15xXb2xX4xX3xXa7xXdxX17xX15xX3xXexX14xX6xX3xX40xX9fxX52xX3xX18xX144xX3exX3xXa2xX256xX2xXa5xXd4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX52xX68xX16xXaxX12xX524xX15xX4axXexX3xX7xXabxX3xX4xX90xX6xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xXexX16xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX18xX1exX3xXexX14xX14axX18xX3xX4xX1xX52xX3xX14xX44bxX18xX1exX3xX1xX161xX3xX54xX1xX1cxX18xX1exX3xXexX1x9e5cxX3xX5xX161xX4xX3xXa7xXabxX140xX4xX3xX1xX9fxX18xX1exX3xXexX14xX144xX3exX3xX18xX1exX9fxX18xX3xX43xX44xX18xX1xX3xX5xX15xX4axX18xX3xXa7xXabxX140xX4xX3xXa7xXabxX6xX3xX5xX14axX18xX3xXexX14xX14axX18xX3xXexX14xX6xX18xX1exX3xX4dxX6xX4xX10xX43xX52xX52xX54xX3xX1xX9fxX18xX1exX3xX18xX1exX9fxX16xXd4xX3xX38axXd2xX4xX3xX68xX498xX3xX40xX4axX16xXddxX3xXexX6cxX6xX3xX36xX18xX3xX4xX1xX52xX3xX14xX44bxX18xX1exX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xXexX16xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX18xX1exX3xX4xXdcxX3xXexX1xX6c7xX3xXbxX1xX52xX18xX1exX3xXexf1acxX6xX3xX18xX1xX11dxX18xX1exX3xX5xX3d9xXdxX3xX43xX44xX18xX1xX3xX5xX15xX4axX18xX3xX3exX6xX18xX1exX3xXexXc6xX18xX1xX3xXbxX1xX137xX3xX43xX36xX18xX1exXddxX3xXa7xX326xX18xX1exX3xXexX1xX3d9xXdxX3xX16xX14axX15xX3xX4xaa17xX15xX3xX1xX161xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexX14xX2cxX3xX18xX1xX11dxX18xX1exX3xX54xX1xX52xX2cxX18xX3xXexXdxX17xX18xX3xX4xX1xX52xX3xX4xX36xX4xX3xXexX1xXdxX3dxXexX3xX1xX48cxXdxX3xX68xX52xX3xX18xX1xX11dxX18xX1exX3xX43xX44xX18xX1xX3xX5xX15xX4axX18xX3xXa7xXdcxX3xX1exX3e8xX16xX3xX14xX6xXd4xX3xX172xX36xX4xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xXexX16xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX18xX1exX3xX20xX15xX7xXexX14xX6xX5xXdxX6xX3xX40x11920xX18xX3xXa7xXabxX140xX4xX3xXbxX1xa7e2xXbxX3xX54xX1xX36xX18xX1exX3xX4xX36xX52xXd4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX52xX68xX16xXaxX12xXcxX1xX10xX52xX3xX3exXb2xXexX3xX5xX15xX4axXexX3xX7xXabxX3xXexX48cxXdxX3xX43xX6xX18xX1exX3xX7fxX10xX81xX3xX83xX52xX15xXexX1xX3xX89xX6xX5xX10xX7xXddxX3xXbxX1xX36xX18xX3xXbaxX15xX16xXbdxXexX3xXexX14xX14axX18xX3xX4xXdcxX3xXexX1xX6c7xX3xX1exX3e8xX16xX3xXexX36xX4xX3xXa7xXb2xX18xX1exX3xX7xX3e8xX15xX3xX14xXb2xX18xX1exX3xXa7xX73xXdxX3xX40xXccxXdxX3xX4xX36xX4xX3xXexa8cdxX3xX4xX1xa480xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX18xX1exX3xX7x10f04xX3xX68x123f2xX18xX1exX3xX4dxX6xX4xX10xX43xX52xX52xX54xX3xX5xX9fxX3exX3xX18xX17xX18xX3xXexX2cxX18xX1exXd4xX3xX7fxXbdxX15xX3xXexX6cxX6xX3xX36xX18xX3xX14xX6xX3xXbxX1xX36xX18xX3xXbaxX15xX16xXbdxXexX3xX4xX15xX73xXdxX3xX4xX498xX18xX1exX3xX4xX1xX73xX18xX1exX3xX5xX48cxXdxX3xX4xX36xX4xX3xX1xXa8xX18xX1exX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX18xX1exXddxX3xX1xX161xX3xX7x124c0xX3xX4xX794xX18xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xXexX14xXdxX6c7xX18xX3xX54xX1xX6xXdxX3xX18xX1xX11dxX18xX1exX3xX1xX52xX48cxXexX3xXa7xXb2xX18xX1exX3xXexX1xX10xX52xX3xX68xe6bbxXdxX3xX40xX9fxX3xX3b8xXdcxX6xX3xX43xX75axX3xX3exX161xXdxX3xX43xX44xX18xX1xX3xX5xX15xX4axX18xX3xXbxX1xX137xX3xX43xX36xX18xX1exX3xXexX14xX14axX18xX3xX4dxX6xX4xX10xX43xX52xX52xX54xX3xXd4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX52xX15xX14xX4xX10xXaxX12xX524x10c0bxX3xX322xXcxX1xX10xX52xX3xX32axX10xX15xXexX10xX14xX7xX331xX0xX56xXbxX12