Chính phủ Niger xác nhận đã ngăn chặn âm mưu đảo chính
Ngày 31/3, chính phủ Niger cho biết các binh sỹ đã "âm mưu đảo chính" nhằm vào nền dân chủ của nước này, 2 ngày trước khi diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống Mohamed Bazoum.
ed95x11de0x15b35x110ddx11853x131e8x1430ex10fbbx11052xX7x117bax10b3ax10ed8x13e16x14cfbx14b76xX5x15641xXax14694x141caxX1x103dcx16708xX1xX3xXbxX1x17564xX3x14c30xXdxf5a0xX10x18313xX3x17dfbx1884cxX4xX3xX16xX1x12889xX16xX3x15cc8x1121exX3xX16xX1fx13ee4xX16xX3xX4xX1x1611cxX16xX3x13c91x16463xX3xX3ax182e9x10c27xX3xX2cx13532x17392xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX0xf273xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13393xX10xX6x16f69xXaxX12xX1dxX1fx171fex15045xX3x15628xX2xX4axX64x177a8xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX10xX21xX3xX4xX1xX42xX3x117a9xXdx160e3xXexX3xX4xX24xX4xX3xX7exXdxX16xX1xX3xX7x16c62xX3xX2cxX2dxX3x13a69xX39xX3axX3xX3axX3dxX3exX3xX2cxX41xX42xX3xX4xX1xX15xX16xX1xee70xX3xX16xX1x155e5xX3axX3x13c67xX61xX42xX3xX16x144edxX16xX3xX5cxX39xX16xX3xX4xX1xX1bxX3xX4xX1bxX6xX3xX16xX3dx17a9bxX4xX3xX16xX61xX62xX68xX3xf282xX3xX16xX1fxX61xX62xX3xXexX21xX3dxXc0xX4xX3x13decxX1xXdxX3xX5cxXdx11358xX16xX3xX21xX6xX3xX5xXdbxX3xX16xX1xX29xX3axX3xX4xX1x10b4exX4xX3xX4xX1bxX6xX3xXcx148f9xX16xX1fxX3xXexX1x12078xX16xX1fxX3xf11dxX42xX1xX6xX3axX10xX5cxX3x17947xX6xf469xX42xX3exX3ax13e2exX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX42xX5cxX62xXaxX12xX0xXdxX3axX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX7x1267axXbxX1xX42xXexX42xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX10xX21xX3xX23xX24xX4xX3xX16xX1xX29xX16xX3xX2cxX2dxX3xX16xX1fxX31xX16xX3xX4xX1xX36xX16xX3xX39xX3axX3xX3axX3dxX3exX3xX2cxX41xX42xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX1x135c4xX16xX1xX3xX41xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX10bxX7exX6xX42xXexX1xX6xX16xX1xX1xX42xX6xX10bxXaaxX16xX4axX16xX10x1571exX7xX4axXc8xX2xX2xX64xX4axX2x131c6xX1a5xX5cx17b5ax10156x133bdxX64xX1a9xX1a9x1412dxXexedbfxX1a8xX1aexX1aexX5xX2xX10bx13f62xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX10xX21xX3xX23xX24xX4xX3xX16xX1xX29xX16xX3xX2cxX2dxX3xX16xX1fxX31xX16xX3xX4xX1xX36xX16xX3xX39xX3axX3xX3axX3dxX3exX3xX2cxX41xX42xX3xX4xX1xX15xX16xX1xXaxX3xX5cxX6xXexX6xX130xXbxX1xX42xXexX42xX130xX42xX21xXdxX1fxXdxX16xX6xX5xX130xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x178a1xX4axX4axX4xX5cxX16xXdxX3axX1fxX10bxXaaxXdxX10xXexX16xX6xX3axXbxX5xX3exX7xX10bxXaaxX16xX4axXexX1aexXc8xX1a9xX4axX3exXbxX5xX42xX6xX5cxX10xX5cxX4axX5xX10xXbxX107xX4axXc8xX1a9xXc8xX2x150c7xX1a9xX64xX247xX64xX2xX4axXexXexX23xXaaxX16xX247xXc8xX1a9xXc8xX2xX1a9xX64xX64xX2xX247xX16xXdxX1fxX10xX21xX247xX5cxX6xX42xX247xX4xX1xXdxX16xX1xX10bxX1b7xXbxX1fxXaxX3xX4axX12xX1dxX1fxX3dx1210exXdxX3xX7exXdxeefaxX3exX3xXexX177xX16xX1xX3xX1bxX16xX1fxX3xX1x1010exX3xX5x1016bxX4xX3xX5xX3dxf6e9xX16xX1fxX3xX2cxXf9xXdxX3xX5xX29xXbxX3xX2cxXf9xXexX3xX5x12202xX6xX3xXaaxX61xX3xX5cxX28cxX16xX1fxX3xX16xX1xXdxXafxX3exX3xXaaxX29xXexX3xX4xX41xX16xX3xXexX21x11e32xX16xX3xX2cxX3dxX277xX16xX1fxX3xXbxX1xXf9xX3xXexX1xX1bxX3xX2cx10366xX3xX1dxXdxX6xX3axX10xX62xX68xX3xX1dxXdxX1fxX10xX21xX3xX16xX1fxX61xX62xX3xXc8xX64xX4axXc8xX4axXc8xX1a9xXc8xX2xX10bxX3x13937x15d2exX16xX1xX217xX3x1057fx10f35x18636xX4axXcxXcxf717xfefcxX1dxf75bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX42xX5cxX62xXaxX12xXcxX21xX42xX16xX1fxX3xX3axX289xXexX3xXexX3exX62xX2bdxX16xX3xX7exXf9xX68xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX10xX21xX3xX4xX1xX42xX3xX7exXdxX80xXexX217xX3xX92xX2fcxX61xX42xX3xX2cxX2bdxX3axX3xX64xX1a9xX3xX7xX24xX16xX1fxX3xX64xX2xX4axX64xX68xX3xX3axX289xXexX3xX39xX3axX3xX3axX3dxX3exX3xX2cxX41xX42xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX2cxX2dxX3xX2cxX3dxX291xX4xX3xX16xX1fxX31xX16xX3xX4xX1xX36xX16xX10bxXa3xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX10xX21xX3xX5xX2bdxX16xX3xX24xX16xX3xX2cxX39xX62xX3xX5xX61xX3xX92xX1xX61xX16xX1xX3xX2cxX289xX16xX1fxX3xX1xf2b8xX16xX3xX16xX1xX24xXexXa3xX3xX2cxX10xX3xX5cx1580bxX6xX3xX16xXafxX16xX3xX5cxX39xX16xX3xX4xX1xX1bxX3xXaaxX61xX3xX16xX1xX61xX3xX16xX3dxXc0xX4xX3xXbxX1xX24xXbxX3xefd4xX3exX62xXafxX16xX10bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX42xX5cxX62xXaxX12xXcxX21xX3dxXc0xX4xX3xX2cx14effxX68xX3xX4xX24xX4xX3xX16xX1fxX3ex12b69xX16xX3xXexXdxX16xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX7xf313xX3xXex175c5xXdxX3xX4xX1xX42xX3xX7exXdxX80xXexX3xX4xfbe8xX3xX3d9xX3exX6xX16xX3xX4xX1xXebxX4xX3xX16xX31xX16xX1fxX3xX1dxXdxX1fxX10xX21xX3xX2cxX2dxX3xX7ex14464xXexX3xX1fxXdx12cd6xX3xX16xX1xXdxXafxX3exX3xX7exXdxX16xX1xX3xX7xX8dxX3xX7xX6xX3exX3xX3axX289xXexX3xX92xX39xX3axX3xX3axX3dxX3exX3xX2cxX41xX42xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX10bxXa3xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX42xX5cxX62xXaxX12xX59xXdx1503bxX16xX3xXexX177xX16xX1xX3xX1xX177xX16xX1xX3xXexX418xXdxX3xXexX1xX1bxX3xX2cxX2cfxX3xX1dxXdxX6xX3axX10xX62xX3xX2cxX2dxX3xX2cxX3dxX291xX4xX3xXd5xXdxX27cxX3axX3xX7xX42xX24xXexX10bxX3xXcxX1xX10xX42xX3xX16xX1fxX3exX405xX16xX3xXexXdxX16xX3xXexX21xX2bdxX16xX68xX3xX4xX24xX4xX3xX7exXdxX16xX1xX3xX7xX8dxX3xX7ex12f71xX3xX7exX440xXexX3xX1fxXdxX445xX3xX2cxX3dxX291xX4xX3xX4xX1xX42xX3xX5xX61xX3xX4xX1xX1bxX3xX3axX3dxX3exX3xXaax18505xX3xX2cxX41xX42xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX10bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX42xX5cxX62xXaxX12xXcxX21xX3exX62xXafxX16xX3xXexX1xX2cfxX16xX1fxX3xX2cxX4dbxX6xX3xXbxX1xX3dxX425xX16xX1fxX3xX4xf608xX16xX1fxX3xX2cxX3dxX6xX3xXexXdxX16xX3xX4xX3fbxX3xX1xX61xX16xX1fxX3xX5xX42xX418xXexX3xXexXdxX80xX16xX1fxX3xX7x17510xX16xX1fxX3xX16xXf3xX3xX2cxX2dxX3xXbxX1xX24xXexX3xX21xX6xX3xXex13c59xX3xXd5xX1xX3exX3xXaaxX28cxX4xX3xX1fx14bbfxX16xX3xX2f7xX1xX1bxX3xXcxXf3xX16xX1fxX3xXexX1xXf9xX16xX1fxX3xX415xX3xXexX1xX1bxX3xX2cxX2cfxX3xX1dxXdxX6xX3axX10xX62xX68xX3xX4xX1x15256xX3xX1xX6xXdxX3xX16xX1fxX61xX62xX3xXexX21xX3dxXc0xX4xX3xXd5xX1xXdxX3xX2cfxX16xX1fxX3xXfdxX42xX1xX6xX3axX10xX5cxX3xX105xX6xX107xX42xX3exX3axX3xXexX3exX62xX2bdxX16xX3xXexX1xX487xX3xX16xX1xX29xX3axX3xX4xX1xXebxX4xX3xXcxXf3xX16xX1fxX3xXexX1xXf9xX16xX1fxX3xX3d9xX3exXf9xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xXcxX39xX62xX3xX105xX440xX4xX3xX2f7xX1xXdxX3xX16xX61xX62xX10bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX42xX5cxX62xXaxX12xXcxXdxX80xX16xX1fxX3xX7xX555xX16xX1fxX3xX23xX3ex13af5xXexX3xX1xXdxX487xX16xX3xXexX568xX3xXd5xX1xX42xX41xX16xX1fxX3xX64xX1xX3xX7xX24xX16xX1fxX3xX64xX2xX4axX64xX3xX2efxX1fxXdxX277xX3xX2cxX4dbxX6xX3xXbxX1xX3dxX425xX16xX1fxX2fexX3xXaaxX61xX3xXd5x11a05xX42xX3xX5cxX61xXdxX3xXexX21xX42xX16xX1fxX3xX64xX1a9xX3xXbxX1xX555xXexX10bxX3xXcxX1xX2cfxX16xX1fxX3xXexXdxX16xX3xX4xX29xXbxX3xX16xX1xX29xXexX3xX4xX1xX42xX3xX7exXdxX80xXexX3xX5xX28cxX4xX3xX5xX3dxX291xX16xX1fxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX2cxX2dxX3xX2cxX24xXbxX3xXexX21xX41xX3xXaaxX61xX3xX16xX1fxX31xX16xX3xX16xX1xX3fbxX3axX3xX7exXdxX16xX1xX3xX7xX8dxX3xX16xX61xX62xX3xXexXdxX80xXbxX3xX4xX29xX16xX3xX2f7xX1xX1bxX3xXcxXf3xX16xX1fxX3xXexX1xXf9xX16xX1fxX10bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX42xX5cxX62xXaxX12xXcxX177xX16xX1xX3xX1xX177xX16xX1xX3xX1dxXdxX1fxX10xX21xX3xXexX21xX415xX3xX16xX2bdxX16xX3xX16xX1fxX1xXdxX2bdxX3axX3xXexX21xX3b9xX16xX1fxX3xXaaxXc0xXdxX3xXaaxXdxX487xX4xX3xX4xX24xX4xX3xXexX6xX62xX3xX7xX555xX16xX1fxX3xX59xX405xXdxX3xX1fxXdxX24xX42xX3xX1fxXdxX6xX3xXexX31xX16xX1fxX3xX4xX24xX4xX3xXaaxX4faxX3xX7exX418xX42xX3xX5xX28cxX4xX3xX7xX6xX3exX3xXd5xX1xXdxX3xX2cfxX16xX1fxX3xX105xX6xX107xX42xX3exX3axX3xX1fxXdxX61xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX80xX16xX3xXexX1xX440xX16xX1fxX3xXexX418xXdxX3xXaax162dexX16xX1fxX3xXc8xX3xX4xX3exX289xX4xX3xX7exX573xX3exX3xX4xX2a2xX3xXexXf3xX16xX1fxX3xXexX1xXf9xX16xX1fxX3xX5cxXdxXdbxX16xX3xX21xX6xX3xX2cxX573xX3exX3xXexX1xX24xX16xX1fxX3xXc8xX3xXaaxX568xX6xX3xX3d9xX3exX6xX68xX3xXaaxXc0xXdxX3x131a6xX7a7xX68xX1aex13cf3xX3xX7xXf9xX3xXbxX1xXdxX80xX3exX3xX1bxX16xX1fxX3xX1xX289xX10bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX42xX5cxX62xXaxX12xXcxX1xX10xX42xX3xXd5xX80xX3xX1xX42xX418xX4xX1xX68xX3xX16xX1xXdxX487xX3axX3xXd5x10b9fxX3xX4xX1bxX6xX3xXcxXf3xX16xX1fxX3xXexX1xXf9xX16xX1fxX3xX105xX6xX107xX42xX3exX3axX3xX7x16f81xX3xX7exX440xXexX3xX2cxX573xX3exX3xXexX568xX3xX16xX1fxX61xX62xX3xXc8xX4axX1a8xX3xXaaxX61xX3xXd5xX64exX42xX3xX5cxX61xXdxX3xXexX21xX42xX16xX1fxX3xX7a7xX3xX16xX31xX3axX10bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX42xX5cxX62xXaxX12xXcxXf3xX16xX1fxX3xXexX1xXf9xX16xX1fxX3xX7xX440xXbxX3xX3axX2dxX16xX3xX16xX1xXdxX487xX3axX3xXfdxX6xX1xX6xX3axX6xX16xX10xX3x1820bxX3exX7xX3axX6xX16xX10xX3xX2cxX2dxX3xX7exX24xX4xX3xX7ex17104xX3xXd5xX80xXexX3xX3d9xX3exX41xX3xX7exX573xX3exX3xX4xX2a2xX3xXaaxX61xX3xX4xX1xX42xX3xX21xXa7xX16xX1fxX3xX4xX3fbxX3xX7xX28cxX3xX1fxXdxX6xX16xX3xX5xX29xX16xX3xXexX21xX42xX16xX1fxX3xXexXdxX80xX16xX3xXexX21xX177xX16xX1xX3xX16xX61xX62xX10bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX42xX5cxX62xXaxX12xXcxX1xX10xX42xX3xX13xX1xX598xX3xX7xXf9xX3xX2f7xX1xX24xXexX3xXexX21xXdxX27cxX16xX3xX4xX42xX16xX3xX16xX1fxX3dxX277xXdxX3xX4xX1bxX6xX3xfeb6xXdxX2bdxX16xX3xX1xX291xXbxX3xX3d9xX3exXf9xX4xX68xX3xX1dxXdxX1fxX10xX21xX3xX5xX61xX3xX3d9xX3exXf9xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX16xX1fxX1xX3acxX42xX3xX16xX1xX61axXexX3xXexX1xX80xX3xX1fxXdxXc0xXdxX10bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX42xX5cxX62xXaxX12xXcxX21xX42xX16xX1fxX3xX5xX4dbxX4xX1xX3xX7xX2a2xX3xX16xX3dxXc0xX4xX3xX16xX61xX62xX3xX2cxX2dxX3xX23xX41xX62xX3xX21xX6xX3xX1a8xX3xXaaxX4faxX3xX2cxX41xX42xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX10bxX3xX2fcxX4faxX3xX1fxX573xX16xX3xX2cxX39xX62xX3xX16xX1xX61axXexX3xX23xX41xX62xX3xX21xX6xX3xX1xX405xXdxX3xXexX1xX24xX16xX1fxX3xXc8xX4axXc8xX1a9xX2xX1a9xX3xXaaxXc0xXdxX3xXaaxXdxX487xX4xX3xXcxXf3xX16xX1fxX3xXexX1xXf9xX16xX1fxX3xXd5xX1xXdxX3xX2cxX3fbxX3xX5xX61xX3xX2cfxX16xX1fxX3xXfdxX6xX3axX6xX5cxX42xX3exX3xXcxX6xX16xX5cxX1b7xX6xX3xX7exX4dbxX3xX5xX29xXexX3xX2cxXf3xX10bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX42xX5cxX62xXaxX12x10b86xX3exXf9xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xXaaxf609xX16xX1fxX3x15ab6xX6xX1xX10xX5xX3xX16xX61xX62xX3xX4xX535xX16xX1fxX3xX2cxX6xX16xX1fxX3xX2cxXf9xXdxX3xX3axX36xXexX3xXaaxXc0xXdxX3xX4xX24xX4xX3xXaaxX4faxX3xXexX61axX16xX3xX4xX2cfxX16xX1fxX3xX7exX418xX42xX3xX5xX28cxX4xX3xX5cxX42xX3xX4xX24xX4xX3xX16xX1xX3fbxX3axX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX80xX16xX3xXaaxX61xX3xX3axX289xXexX3xX7xXf9xX3xXbxX1xX42xX16xX1fxX3xXexX21xX61xX42xX3xX59xX405xXdxX3xX1fxXdxX24xX42xX3xX415xX3xX4xX24xX4xX3xX16xX3dxXc0xX4xX3xX5xX24xX16xX1fxX3xX1fxXdxXafxX16xX1fxX3xXexX1xX28cxX4xX3xX1xXdxX487xX16xX10bxX4axX10bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f5xX3exXexX1xX42xX21xXaxX12xX2efxXcxXcxX2fbxX2fcxX1dxX4axX2fcxXdxX10xXexX16xX6xX3ax1720fxX2fexX0xX4axXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)