Xây dựng đời sống văn hóa: Nhìn từ hoạt động của các CLB văn hóa, văn nghệ tại huyện Hoằng Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Xác định câu lạc bộ (CLB) văn hóa văn nghệ (VHVN) là nhân tố quan trọng, thúc đẩy văn hóa cơ sở phát triển, cấp ủy, chính quyền huyện Hoằng Hóa đã quan tâm, khôi phục các CLB văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng phong trào VHVN quần chúng phát triển đa dạng, sôi nổi.
b9b6xf72fxef53x13663xc0ddx13493x145adx11673x10d7cxX7x14982xfc1axf864xe232xba1fx10878xX5xd233xXax10943xc014x1320fx10a7fxX3xd333xfac9xcf39x11e81xX3xcad7xbd78xXdxX3xX7xc170xX19xX1axX3xed5fxcfcexX19xX3xX1xfcebxX6xbef5xX3xc711xX1x100e8xX19xX3xXex14109xX3xX1x14ab5xfa79xXexX3xX1cxd88fxX19xX1axX3xX4xba7fxX6xX3xX4x14a26xX4xX3xc403x14991xdc1axX3xX25xX26xX19xX3xX1xX2axX6xb9e2xX3xX25xX26xX19xX3xX19xX1axX1x105aaxX3xXexX38xXdxX3xX1x148b9xX15xX5cxX19xX3xd81cxX37x135c4xX19xX1axX3xX68xX2axX6xX0x1244fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX37xX17xX15xXaxX12xX0xXdx11780xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xXexX1xX63xX89x12886xX3xXdxX48xX10xX19xXexX10x14bb9xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxf96cxXdxX17xXexX1xX2cxX3x13062xX2x13763xXbx133a7x11249xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX2cxX3xe110x10d40xe318xXbxXb5xXb6xXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX72xX72xXdxeb15xX98xX6xX37xXexX1xX6xX19xX1xX1xX37xX6xXd0xX25xX19xX72xX19xX10xXaaxX7xX72xd503xX2xXb3x12d61xX72xX2xXc1xXb1xX17xf323xXe5xXb3xXe5xXc1xXc0xXc1xXexXc1xXc1xXe5xXe5xXc2xX5xXb3xXd0x11b81xXbxX1ax14d88xXa0xX9xXe8xXc0xXc2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX7xX21xX19xX1axX3xX25xX26xX19xX3xX1xX2axX6xX2cxX3xX2exX1xX30xX19xX3xXexX34xX3xX1xX37xX38xXexX3xX1cxX3cxX19xX1axX3xX4xX41xX6xX3xX4xX45xX4xX3xX48xX49xX4axX3xX25xX26xX19xX3xX1xX2axX6xX53xX3xX25xX26xX19xX3xX19xX1axX1xX5cxX3xXexX38xXdxX3xX1xX63xX15xX5cxX19xX3xX68xX37xX6axX19xX1axX3xX68xX2axX6xXaxX3xXaaxXdxX17xXexX1xX9xXaxXb1xX2xXb3xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxXc0xXc1xXc2xXaxX3xX72xX12xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX6xXbxXexXdxX37xX19xXaxX12xXcxXdxe582xXexX3xX89x111d4xX4xX3xX25xX26xX19xX3xX19xX1axX1xX5cxX3xX4xX41xX6xX3xX1xX63xX15xX5cxX19xX3xX68xX37xX6axX19xX1axX3xX68xX2axX6xX3xXexX38xXdxX3xX49xXdxc8aexX19xX3xX1xX37xX6xX19xX3xXexX63xX15xX1cdxX19xX3xXexXa0xX63xX15x14beaxX19xX3xX4xf3a6xX3xX1cxX3cxX19xX1axX3xXexdf86xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX68xX2axX6xX3xX19xX26xX89xX3xXe5xXb3xXe5xXb3xXd0xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX10xX6xX17xXaxX12xX13xX45xX4xX3xX1cxf69fxX19xX1xX3xX4xX14xX63xX3xX5xX38xX4xX3xX98xX3cxX3xf216xX48xX49xX4axc3e9xX3xX25xX26xX19xX3xX1xX2axX6xX3xX25xX26xX19xX3xX19xX1axX1xX5cxX3xX22bxbc0exX68xX243xX2exX22fxX3xX5xecc8xX3xX19xX1xX14xX19xX3xXexX21xX3x10370xX63xX6xX19xX3xXexXa0x134dfxX19xX1axX53xX3xXexX1xd2c8xX4xX3xX1cxf077xX15xX3xX25xX26xX19xX3xX1xX2axX6xX3xX4xfa96xX3xX7x121dexX3xXbxX1xX45xXexX3xXexXa0xXdxfb9cxX19xX53xX3xX4x134b7xXbxX3xX41xX15xX53xX3xX4xX1xc0a9xX19xX1xX3xX254xX63xX15xX1dfxX19xX3xX1xX63xX15xX5cxX19xX3xX68xX37xX6axX19xX1axX3xX68xX2axX6xX3xX1cxc7a6xX3xX254xX63xX6xX19xX3xXexX14xX89xX53xX3xbc23xX1xd9c9xXdxX3xXbxX1xX1a7xX4xX3xX4xX45xX4xX3xX48xX49xX4axX3xX25xX26xX19xX3xX1xX2axX6xX3xXexXa0xX63xX15xX1dfxX19xX3xXexX1xX21xX19xX1axX53xX3xX1axX2axXbxX3xXbxX1xbd42xX19xX3xXb5xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX37xX19xX1axX3xXexXa0xX24axX37xX3xX243xX68xX243xX2exX3xX254xX63xX2e2xX19xX3xX4xX1xX262xX19xX1axX3xXbxX1xX45xXexX3xXexXa0xXdxX27fxX19xX3xX1cxX6xX3xX17xX38xX19xX1axX53xX3xX7xX2b6xXdxX3xX19xX1e3xXdxXd0xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX37xX17xX15xXaxX12xc7d3xX27fxX3xXbxX1xX37xX19xX1axX3xXexXa0xX24axX37xX3xX243xX68xX243xX2exX3xX254xX63xX2e2xX19xX3xX4xX1xX262xX19xX1axX3xXbxX1xX45xXexX3xXexXa0xXdxX27fxX19xX3xX1xX63xX15xX5cxX19xX3xX1cxX2a8xX3xX4xX1xX1ebxX3xX1cxX38xX37xX3xX25xX24axX3xX1x14c00xX3xXexXa0x10dcexX3xX4xX45xX4xX3xX1cxX21cxX6xX3xXbxX1x13ce7xX272xX19xX1axX3xXexX1xX24axX19xX1xX3xX5xd863xXbxX3xX1cxX3cxXdxX53xX3xX48xX49xX4axX3xX243xX68xX243xX2exX3xX25xX24axX3xX2b4xX1xX63xX15xX1a3xX19xX3xX2b4xX1xX28dxX4xX1xX3xX4xX45xX4xX3xX48xX49xX4axX3xXexX28dxX4xX1xX3xX4xX18xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX37xX38xXexX53xX3xXexXa0xX30xX19xX1xX3xX17xXdxc366xX19xXd0xX3xXcxX34xX3xX19xX26xX89xX3xXe5xXb3xX2xXe8xX3xXexXa0xX275xX3xX25xX1dfxX3xXexXa0xX388xfab3xX4xX53xX3xX1xX63xX15xX5cxX19xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX5cxX19xX3xX4xX1xX28dxX19xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX2b4xX1xX63xX15xX1a3xX19xX3xX2b4xX1xX28dxX4xX1xX53xX3xX1xX378xX3xXexXa0xX37cxX3xX2b4xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX28dxX3xX2b4xX1xX2b6xXdxX3xXbxX1xX1a7xX4xX3xX25xX24axX3xX17xX63xX15xX3xXexXa0xX30xX3xXexX1xX388xX1dxX19xX1axX3xXb5xX63xX15xX1cdxX19xX3xX4xX45xX4xX3xX48xX49xX4axX3xX25xX26xX19xX3xX1xX2axX6xX3xXbxX1xXdxX3xX25xX394xXexX3xXexX1xX27fxXd0xX3xX2exX1xX1dxX3xX1cxX2axX53xX3xX1cxX1a3xX19xX3xX19xX6xX15xX3xX1xX63xX15xX5cxX19xX3xX4xX2axX3xXc0xXb1xX3xX48xX49xX4axX3xX243xX68xX243xX2exX3xX4xX2axX3xX254xX63xX15xX1a3xXexX3xX1cxX21cxX19xX1xX3xXexX1xX24axX19xX1xX3xX5xX394xXbxXb6xX3xX89xX378xXdxX3xXexX1xX2b6xX19xX3xX4xX2axX3xX2xX3xX1cxX3cxXdxX3xX25xX26xX19xX3xX19xX1axX1xX5cxX3xXexX18xX3xXbxX1xX45xXexX53xX3xXexX1xX63xX3xX1xX262xXexX3xXexX34xX3xX2x13667xX3x11a43xX3xXc0xXb3xX3xX19xX1axX388xX1dxXdxX3xXexX1xX6xX89xX3xX1axXdxX6xXd0xX3xX48xX45xX4xX3xX1cxX3cxXdxX53xX3xX48xX49xX4axX3xX1xX37xX38xXexX3xX1cxX3cxX19xX1axX3xX7xX2b6xXdxX3xX19xX1e3xXdxX3xXexX1xX10xX37xX3xXbxX1xX388xX272xX19xX1axX3xXexX1xd198xX4xX3xXb5xX2a8xX3xX1xX3cxXdxX3xX1xX2axX6xX53xX3xXexX18xX3xX1cxX2axX19xX1axX3xX1axX2axXbxX3xX2b4xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX28dxX53xX3xX89xX63xX6xX3xX7xda67xX89xX3xXexXa0xX6xX19xX1axX3xXexX1xXdxX1a3xXexX3xX98xX21cxX3xX14xX89xX3xXexX1xX6xX19xX1xX53xX3xXexXa0xX6xX19xX1axX3xXbxX1xX1a7xX4xX3xX98xXdxX27fxX63xX3xX17xXdxX3d9xX19xXd0xX3xX2exX1xXdxX1dfxX63xX3xX1cxX3cxXdxX53xX3xX48xX49xX4axX3xX1xX37xX38xXexX3xX1cxX3cxX19xX1axX3xXexX28dxX4xX1xX3xX4xX18xX4xX53xX3xX1xXdxX5cxX63xX3xX254xX63xf778xX53xX3xXbxX1xX1a7xX4xX3xX25xX1a7xX3xX19xX1xXdxX5cxX89xX3xX25xX1a7xX3xX4xX1xX28dxX19xX1xX3xXexXa0xX21cxX53xX3xX25xX26xX19xX3xX1xX2axX6xX53xX3xX17xX63xX3xX5xX21cxX4xX1xX3xX4xX41xX6xX3xX1cxX21cxX6xX3xXbxX1xX388xX272xX19xX1axXd0xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX37xX17xX15xXaxX12xX2exX1axX37xX24axXdxX3xXa0xX6xX53xX3xX4xX45xX4xX3xX48xX49xX4axX3xX4xdccaxX19xX3xXexX28dxX4xX1xX3xX4xX18xX4xX3xXexX1xX6xX89xX3xX1axXdxX6xX3xX4xX45xX4xX3xX4xX63xX3cxX4xX3xX5xXdxX1cdxX19xX3xX1xX37xX6xX19xX3xX243xX68xX243xX2exX3xX4xX41xX6xX3xXexX1ebxX19xX1xX3xX25xX24axX3xX1axXdxX24axX19xX1xX3xX1cxX388xX37cxX4xX3xXexX1xX24axX19xX1xX3xXexX28dxX4xX1xX3xX4xX6xX37xXd0xX3xX33axXdxX27fxX19xX3xX1xX30xX19xX1xX3xX19xX1xX388xX53xX3xX48xX49xX4axX3xX4xX1x12e11xX37xX3xX243xbadfxX19xX1xX3x14285xXdxX6xX53xX3xX48xX49xX4axX3xX4xX1xX677xX37xX3x14995xX1xX388xX37cxX19xX1axX3x1317axX6xX37xX3xX4xX41xX6xX3xXb5xX2a8xX3xX68xX37xX6axX19xX1axX3xX68dxX1xX388xX37cxX19xX1axXb6xX3xX48xX49xX4axX3xX19xX1axX1xX5cxX3xXexX1xX63xX394xXexX3xX17xX14xX19xX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX1xX21cxX3xXexXa0xX284xX19xX3xX4axX262xXexX3x12d7cxX272xX19xXb6xX3xX48xX49xX4axX3xXexXa0xX21xX19xX1axX3xX1xX3cxXdxX3xX68dxX1xX262xX3xec33xX1xX1cdxX53xX3xXb5xX2a8xX3xX68xX37xX6axX19xX1axX3xX68dxX1xX262xXb6xX3xX48xX49xX4axX3xX19xX284xX63xX3xX4xX272xX89xX3xXexX1xXdxX3xXcxXa0xXdxX19xX1xX3xX68xX24axX53xX3xXb5xX2a8xX3xX68xX37xX6axX19xX1axX3xXcxXa0xX63xX19xX1axXd0xXd0xXd0xX3xX33ax12bc0xX4xX3xX98xXdxX5cxXexX53xX3xX19xX1xXdxX1dfxX63xX3xXexX1xX24axX19xX1xX3xX25xXdxX1cdxX19xX3xXexXa0xX37xX19xX1axX3xX1cxX3cxXdxX53xX3xX48xX49xX4axX3xX243xX68xX243xX2exX3xX4xX272xX3xX7xX275xX3xX4xX2axX3xX2b4xX1xX5a7xX3xX19xX26xX19xX1axX3xX7xX45xX19xX1axX3xXexX45xX4xX3xX25xX24axX3xX17xX24axX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX388xX272xX19xX1axX3xXexXa0xX30xX19xX1xX53xX3xXexXdxX27fxX63xX3xXbxX1xX266xX89xX3xX4xX2axX3xefe8xX3xX19xX1axX1xX67bxX6xX53xX3xX17xX3d9xX3xXexXa0xX63xX15xX1dfxX19xX3xXexX5a7xXdxX53xX3xX1axX2axXbxX3xXbxX1xX2e2xX19xX3xXexX28dxX4xX1xX3xX4xX18xX4xX3xXexXa0xX37xX19xX1axX3xX25xXdxX5cxX4xX3xXexX63xX15xX1cdxX19xX3xXexXa0xX63xX15xX1dfxX19xX3xX1cxX388xX1dxX19xX1axX3xX5xX21xXdxX53xX3xX4xX1xX41xX3xXexXa0xX388xX272xX19xX1axX53xX3xX4xX1xX28dxX19xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX4xX41xX6xX3xX33axX5a7xX19xX1axX53xX3xX2exX1xX24axX3xX19xX388xX3f3xX4xX3xX25xX24axX37xX3xX1cxX1dxXdxX3xX7xX21xX19xX1axX3xX2exX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xXb6xX3xXb5xX2axX6xX3xX98x138e5xX3xX1xX41xX3xXexX1a7xX4xX53xX3xX1axX30xX19xX3xX1axXdx14b17xX3xX25xX24axX3xXbxX1xX45xXexX3xX1xX63xX15xX3xX1axXdxX45xX3xXexXa0xX21cxX3xX25xX26xX19xX3xX1xX2axX6xX3xXexXa0xX63xX15xX1dfxX19xX3xXexX1xX21xX19xX1axX3xXexX21xXexX3xX1cxd168xXbxXd0xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX37xX17xX15xXaxX12xX13xX2a8xX3xX68xX37xX6axX19xX1axX3xX68dxX1xX388xX37cxX19xX1axX3xX1cxX388xX37cxX4xX3xXb5xX10xX89xX3xX5xX24axX3xX4xX45xXdxX3xX19xX2b6xXdxX3xX4xX41xX6xX3xX1xX45xXexX3xX4xX1xX677xX37xXd0xX3xd313xX37xX3xX1cxX2axX53xX3xX4xX284xXbxX3xX41xX15xX53xX3xX4xX1xX28dxX19xX1xX3xX254xX63xX15xX1dfxX19xX3xX1cxX21cxX6xX3xXbxX1xX388xX272xX19xX1axX3xX5xX63xX2b6xX19xX3xX254xX63xX6xX19xX3xXexX14xX89xX53xX3xXexX38xX37xX3xX1cxXdxX1dfxX63xX3xX2b4xXdxX5cxX19xX3xX4xX1xX37xX3xXbxX1xX37xX19xX1axX3xXexXa0xX24axX37xX3xX243xX68xX243xX2exX3xX254xX63xX2e2xX19xX3xX4xX1xX262xX19xX1axX3xXbxX1xX45xXexX3xXexXa0xXdxX27fxX19xXd0xX3xX68xXdxX5cxX19xX3xX2xXb3xXb3x11132xX3xXexX1xX2b6xX19xX3xX4xX2axX3xX1cxX3cxXdxX53xX3xX48xX49xX4axX3xX243xX68xX243xX2exX53xX3xXexXa0xX37xX19xX1axX3xX1cxX2axX53xX3xX4xX2axX3xXe5xX3xX48xX49xX4axX3xX4xX1xX677xX37xX3xX1cxX388xX37cxX4xX3xXexX1xX24axX19xX1xX3xX5xX394xXbxX3xX25xX24axX3xX1xX37xX38xXexX3xX1cxX3cxX19xX1axX3xX1xXdxX5cxX63xX3xX254xX63xX5a7xXd0xX3xX33axXdxX27fxX19xX3xX1xX30xX19xX1xX3xX19xX1xX388xX53xX3xX48xX49xX4axX3xX4xX1xX677xX37xX3xX68dxX1xX388xX37cxX19xX1axX3xX694xX6xX37xX3xX1xX37xX38xXexX3xX1cxX3cxX19xX1axX3xXexX34xX3xX19xX26xX89xX3xXe5xXb3xXb3xXb1xX53xX3xX1cxX1a3xX19xX3xX19xX6xX15xX53xX3xX48xX49xX4axX3xX4xX2axX3xX1axX2e2xX19xX3xXc0xXb3xX3xX19xX1axX388xX1dxXdxX3xXexX1xX6xX89xX3xX1axXdxX6xXd0xX3xX6e9xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX28dxX3xX1xX37xX38xXexX3xX1cxX3cxX19xX1axX53xX3xX89xX63xX6xX3xX7xX54bxX89xX3xX5xX37xX6xX3xX1cxX24axXdxX53xX3xX1cxX38xX37xX3xX4xX1a7xX53xX3xX19xX1xX38xX4xX3xX4xX1a7xX3xX4xX1xX41xX3xX15xX1a3xX63xX3xX5xX24axX3xX4xX45xX4xX3xXexX1xX24axX19xX1xX3xX25xXdxX1cdxX19xX3xX1cxX2axX19xX1axX3xX1axX2axXbxX3xX25xX24axX3xXb5xX2a8xX3xX1xX3cxXdxX3xX1xX2axX6xXd0xX3xX243xX3f3xXdxX3xX1cxX6xX89xX3xX89xX1cdxX3xX1xX45xXexX3xX4xX1xX677xX37xX53xX3xX4xX45xX4xX3xXexX1xX24axX19xX1xX3xX25xXdxX1cdxX19xX3xX48xX49xX4axX3xX1cxX2a8xX3xXexX28dxX4xX1xX3xX4xX18xX4xX3xX5xX63xX15xX5cxX19xX3xXexX394xXbxX3xX25xX24axX3xXexX1xX6xX89xX3xX1axXdxX6xX3xX19xX1xXdxX1dfxX63xX3xX7xX18xX3xX2b4xXdxX5cxX19xX3xX254xX63xX6xX19xX3xXexXa0xX25bxX19xX1axX3xX4xX41xX6xX3xXexX1ebxX19xX1xX3xX25xX24axX3xX1cxX21cxX6xX3xXbxX1xX388xX272xX19xX1axX3xX19xX1xX388xX53xX3xX5xXdxX1cdxX19xX3xX1xX37xX6xX19xX3xX25xX26xX19xX3xX1xX2axX6xX3xX4xX45xX4xX3xX17xX14xX19xX3xXexX3cxX4xX3xXexX37xX24axX19xX3xXexX1ebxX19xX1xXb6xX3xX5xXdxX1cdxX19xX3xX1xX37xX6xX19xX3xX25xX26xX19xX3xX19xX1axX1xX5cxX3xX254xX63xX2e2xX19xX3xX4xX1xX262xX19xX1axXb6xX3xX4xX1xX24axX37xX3xX89xX34xX19xX1axX3xX2b4x12f03xX3xX19xXdxX5cxX89xX3xXc2xXb3xX3xX19xX26xX89xX3xXexX1xX24axX19xX1xX3xX5xX394xXbxX3xX33axX5a7xX19xX1axX3xX48xX3cxX19xX1axX3xX7xX5a7xX19xX3xX243xXdxX5cxXexX3xX2exX6xX89xXd0xXd0xXd0xX3xX2exX1axX37xX24axXdxX3xXbxX1xX1a7xX4xX3xX25xX1a7xX3xX7xX18xX3xX19xX1axX1xXdxX5cxXbxX3xX4xX1xX28dxX19xX1xX3xXexXa0xX21cxX3xX4xX41xX6xX3xX1cxX21cxX6xX3xXbxX1xX388xX272xX19xX1axX53xX3xX4xX41xX6xX3xXexX1ebxX19xX1xX53xX3xX48xX49xX4axX3xX4xX60exX19xX3xX5xX24axX3xX19xX272xXdxX3xX4xX45xX4xX3xXexX1xX24axX19xX1xX3xX25xXdxX1cdxX19xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x117b0xX3xX19xX1xX83cxX19xX1axX3xXexX14xX89xX3xXexX388xX3xXexX30xX19xX1xX3xX4xX5a7xX89xX53xX3xX19xX1xX83cxX19xX1axX3xX2b4xX1xX2axX3xX2b4xX1xX26xX19xX53xX3xX25xX388xX3f3xX19xX1axX3xX89xX54bxX4xX3xXexXa0xX37xX19xX1axX3xX4xX63xX3cxX4xX3xX7xX21xX19xX1axXd0xX3xX33axX729xX4xX3xX98xXdxX5cxXexX53xX3xXexX1xX2b6xX19xX1axX3xX254xX63xX6xX3xX19xX1xX83cxX19xX1axX3xX98xX63xX1e3xXdxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX37xX38xXexX3xX25xX26xX19xX3xX19xX1axX1xX5cxX53xX3xX4xX45xX4xX3xXexX1xX24axX19xX1xX3xX25xXdxX1cdxX19xX3xX4xX60exX19xX3xX1xX25bxX4xX3xX1xX82cxXdxX53xX3xXexXa0xX6xX37xX3xX1cxX1e3xXdxX3xX25xX1dfxX3xX4xX45xX4xX1xX3xX5xX24axX89xX3xX2b4xXdxX19xX1xX3xXexX1a3xX53xX3xXbxX1xX60exX19xX1axX3xX4xX1xX21xX19xX1axX3xX98xX38xX37xX3xX5xX18xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX1cxX30xX19xX1xX53xX3xXbxX1xX60exX19xX1axX3xX4xX1xX21xX19xX1axX3xXexX5cxX3xX19xX38xX19xX3xXb5xX2a8xX3xX1xX3cxXdxXd0xXd0xXd0xX53xX3xX1axX2axXbxX3xXbxX1xX2e2xX19xX3xXb5xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX7xX21xX19xX1axX3xX25xX26xX19xX3xX1xX2axX6xX3xX275xX3xX2b4xX1xX63xX3xX17xX14xX19xX3xX4xX388xXd0xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX37xX17xX15xXaxX12xX48x14eb2xX19xX1axX3xX19xX1xX388xX3xXb5xX2a8xX3xX68xX37xX6axX19xX1axX3xX68dxX1xX388xX37cxX19xX1axX53xX3xXexX1xX21cxX3xXexXa0xX284xX19xX3xX4axX262xXexX3xX6d2xX272xX19xX3xXexX1xX24axX19xX1xX3xX5xX394xXbxX3xX1cxX388xX37cxX4xX3xXe5xX3xX48xX49xX4axX3xX4xX1xX677xX37xX53xX3xX2xX4ddxX3xX1cxX3cxXdxX3xX25xX26xX19xX3xX19xX1axX1xX5cxX3xX254xX63xX2e2xX19xX3xX4xX1xX262xX19xX1axX53xX3xXexXa0xX37xX19xX1axX3xX1cxX2axX53xX3xX4xX2axX3xXb1xX3xX1cxX3cxXdxX3xX1xX37xX38xXexX3xX1cxX3cxX19xX1axX3xXexX1xX388xX1dxX19xX1axX3xXb5xX63xX15xX1cdxX19xXd0xX3xX68xX37xX38xXexX3xX1cxX3cxX19xX1axX3xX4xX41xX6xX3xX4xX45xX4xX3xX1cxX3cxXdxX53xX3xX48xX49xX4axX3xX243xX68xX243xX2exX3xXexX1xX63xX3xX1xX262xXexX3xX1cxX2b6xX19xX1axX3xX1cxX5a7xX37xX3xX19xX1axX388xX1dxXdxX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX6xX89xX3xX1axXdxX6xXd0xX3xX48xX2axX3xXexX1xX27fxX3xX19xX2axXdxX53xX3xX25xX3f3xXdxX3xX19xX1xX83cxX19xX1axX3xX19xX1axX388xX1dxXdxX3xX15xX1cdxX63xX3xXexX1xX28dxX4xX1xX3xX243xX68xX243xX2exX3xXexX38xXdxX3xXexX1xX21cxX3xXexXa0xX284xX19xX3xX4axX262xXexX3xX6d2xX272xX19xX3xXexX1xX30xX3xX1cxX3cxXdxX53xX3xX48xX49xX4axX3xX243xX68xX243xX2exX3xX1cxX2a8xX3xXexXa0xX275xX3xXexX1xX24axX19xX1xX3xX7xX14xX19xX3xX4xX1xX272xXdxX53xX3xX19xX272xXdxX3xXexX1xX27fxX3xX1xXdxX5cxX19xX3xX7xX275xX3xXexXa0xX388xX1dxX19xX1axX53xX3xX1cxX6xX89xX3xX89xX1cdxX3xX4xX41xX6xX3xX1xX25bxXd0xX3xX243xX24axX53xX3xX1cxX14xX15xX3xX4xXce2xX19xX1axX3xX5xX24axX3xX19xX272xXdxX3xXexXa0xX63xX15xX1dfxX19xX3xXexX5a7xXdxX3xX1xXdxX5cxX63xX3xX254xX63xX5a7xX3xX1cxX388xX1dxX19xX1axX3xX5xX21xXdxX53xX3xX4xX1xX28dxX19xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX4xX41xX6xX3xX33axX5a7xX19xX1axX53xX3xX2exX1xX24axX3xX19xX388xX3f3xX4xX3xX25xX24axX37xX3xX1cxX1dxXdxX3xX7xX21xX19xX1axX3xX4xX41xX6xX3xXexX34xX19xX1axX3xX19xX1xX24axX53xX3xXexX34xX19xX1axX3xX19xX1axX388xX1dxXdxX3xX17xX14xX19xXd0xX3xX2exX1xX1dxX3xX1cxX2axX53xX3xX2xXb3xXb3xX92cxX3xX2b4xX1xX63xX3xXbxX1xX21xX3xXexXa0xX1cdxX19xX3xX1cxX21cxX6xX3xX98xX24axX19xX3xX1cxX388xX37cxX4xX3xX4xX2b6xX19xX1axX3xX19xX1xX394xX19xX3xX1cxX272xX19xX3xX25xX21cxX3xX25xX26xX19xX3xX1xX2axX6xXb6xX3xXc2xX2xX92cxX3xX1xX3cxX3xX1axXdxX6xX3xX1cxX30xX19xX1xX3xX1cxX388xX37cxX4xX3xX4xX2b6xX19xX1axX3xX19xX1xX394xX19xX3xX1axXdxX6xX3xX1cxX30xX19xX1xX3xX25xX26xX19xX3xX1xX2axX6xXd0xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX37xX17xX15xXaxX12xXcxX1xX18xX4xX3xXexX1a3xX3xX4xX1xX37xX3xXexX1xX284xX15xX53xX3xX1xX37xX38xXexX3xX1cxX3cxX19xX1axX3xX243xX68xX243xX2exX3xX254xX63xX2e2xX19xX3xX4xX1xX262xX19xX1axX3xX4xX2axX3xX25xX6xXdxX3xXexXa0xX60exX3xX254xX63xX6xX19xX3xXexXa0xX25bxX19xX1axX3xXexXa0xX37xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX7xX21xX19xX1axX53xX3xX1axX2axXbxX3xXbxX1xX2e2xX19xX3xX1axXdxX83cxX3xX1axX30xX19xX53xX3xXbxX1xX45xXexX3xX1xX63xX15xX3xX4xX45xX4xX3xX1axXdxX45xX3xXexXa0xX21cxX3xX25xX26xX19xX3xX1xX2axX6xX53xX3xXbxX1xX37xX19xX1axX3xXexX1a7xX4xX3xXexX394xXbxX3xX254xX63xX45xX19xXd0xX3xXcxX63xX15xX3xX19xX1xXdxX1cdxX19xX53xX3xX19xX1xXdxX1dfxX63xX3xX1cxX3cxXdxX53xX3xX48xX49xX4axX3xX1xX37xX38xXexX3xX1cxX3cxX19xX1axX3xX4xX2e2xX89xX3xX4xX1xX34xX19xX1axX53xX3xX1xX37xX38xXexX3xX1cxX3cxX19xX1axX3xXexX1xX10xX37xX3xX89xd3c8xX6xX3xX25xX1a7xX53xX3xX4xX1xX388xX6xX3xX1xXdxX5cxX63xX3xX254xX63xX5a7xX3xX17xX37xX3xX19xX1xXdxX1dfxX63xX3xX19xX1axX388xX1dxXdxX3xX1cxXdxX3xX5xX24axX89xX3xXexX38xXdxX3xX4xX45xX4xX3xX4xX2b6xX19xX1axX3xXexX15xX53xX3xX17xX37xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX5cxXbxX3xX2b4xX1xX2b6xX19xX1axX3xX4xX2axX3xXexX1xX1dxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX1xX6xX89xX3xX1axXdxX6xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX37xX38xXexXd0xX3xX4axX1cdxX19xX3xX4xX38xX19xX1xX3xX1cxX2axX53xX3xX2b4xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX28dxX3xX1xX378xX3xXexXa0xX37cxX3xX17xX63xX15xX3xXexXa0xX30xX3xX1xX37xX38xXexX3xX1cxX3cxX19xX1axX3xX4xX41xX6xX3xX48xX49xX4axX53xX3xX1xX37xX38xXexX3xX1cxX3cxX19xX1axX3xX243xX68xX243xX2exX3xX98xX21cxX3xX4xX54bxXexX3xX1axXdxX5a7xX89xXd0xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX37xX17xX15xXaxX12xX33axX27fxX3xXbxX1xX37xX19xX1axX3xXexXa0xX24axX37xX3xX243xX68xX243xX2exX3xXexXa0xX1cdxX19xX3xX1cxX21cxX6xX3xX98xX24axX19xX3xXexXdxX1a3xXbxX3xXexX1a7xX4xX3xXbxX1xX45xXexX3xXexXa0xXdxX27fxX19xX53xX3xX1xX63xX15xX5cxX19xX3xX68xX37xX6axX19xX1axX3xX68xX2axX6xX3xX17xX63xX15xX3xXexXa0xX30xX3xX1xX378xX3xXexXa0xX37cxX3xXexX1xX388xX1dxX19xX1axX3xXb5xX63xX15xX1cdxX19xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX45xX4xX3xX48xX49xX4axX3xX25xX26xX19xX3xX1xX2axX6xX3xXbxX1xXdxX3xX25xX394xXexX3xXexX1xX27fxX3xX25xX24axX3xX4xX45xX4xX3xX1xX37xX38xXexX3xX1cxX3cxX19xX1axX3xX243xX68xX243xX2exX3xXexX38xXdxX3xX4xX45xX4xX3xX1cxX21cxX6xX3xXbxX1xX388xX272xX19xX1axXd0xX3xX33ax124d5xX19xX1axX3xXexX1xX1dxXdxX53xX3xXexX1xX388xX1dxX19xX1axX3xXb5xX63xX15xX1cdxX19xX3xXexX1e3xX3xX4xX1xX521xX4xX3xX4xX45xX4xX3xX5xX3f3xXbxX3xXexX394xXbxX3xX1xX63xX284xX19xX53xX3xX1xX388xX3f3xX19xX1axX3xX17x13cc5xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX5cxXbxX3xX25xX1a7xX3xX4xX1xX37xX3xX19xX1xX83cxX19xX1axX3xX19xX1axX388xX1dxXdxX3xX5xX24axX89xX3xX4xX2b6xX19xX1axX3xXexX45xX4xX3xX243xX2exX243xX68xX3xX275xX3xX4xX45xX4xX3xXb5xX2a8xX53xX3xXexX1xX21cxX3xXexXa0xX284xX19xX53xX3xX4xX45xX4xX3xX1xX38xXexX3xX19xX1xX14xX19xX3xX25xX26xX19xX3xX19xX1axX1xX5cxX3xX275xX3xXexX1xX2b6xX19xX53xX3xXb5xX2a8xX3xX25xX24axX3xXexXa0xX37xX19xX1axX3xX4xX45xX4xX3xX4xX272xX3xX254xX63xX6xX19xX53xX3xX1cxX272xX19xX3xX25xX21cxXb6xX3xXexX38xX37xX3xX1cxXdxX1dfxX63xX3xX2b4xXdxX5cxX19xX53xX3xX2b4xX1xX63xX15xX1a3xX19xX3xX2b4xX1xX28dxX4xX1xX3xX4xX45xX4xX3xX1cxX3cxXdxX3xX25xX26xX19xX3xX19xX1axX1xX5cxX53xX3xX4xX45xX4xX3xX48xX49xX4axX3xX1axXdxX6xX37xX3xX5xX388xX63xX53xX3xX98xXdxX27fxX63xX3xX17xXdxX3d9xX19xX3xX25xX26xX19xX3xX19xX1axX1xX5cxX3xXbxX1xX1a7xX4xX3xX25xX1a7xX3xX2exX1xX14xX19xX3xX17xX14xX19xXb6xX3xXexX1xX388xX1dxX19xX1axX3xXb5xX63xX15xX1cdxX19xX3xXexX1e3xX3xX4xX1xX521xX4xX3xX4xX45xX4xX3xX4xX63xX3cxX4xX3xXexX1xXdxX53xX3xX1xX3cxXdxX3xX17xXdxX3d9xX19xX3xX25xX26xX19xX3xX19xX1axX1xX5cxX3xX254xX63xX2e2xX19xX3xX4xX1xX262xX19xX1axX3xX4xX284xXbxX3xXb5xX2a8xX53xX3xX4xX284xXbxX3xX1xX63xX15xX5cxX19xX53xX3xXexX1xX2b6xX19xX1axX3xX254xX63xX6xX3xX1cxX2axX53xX3xX4xX1xX25bxX19xX3xX19xX1xX83cxX19xX1axX3xXexXdxX1a3xXexX3xX89xX1a7xX4xX3xX1xX6xX15xX53xX3xX1cxX729xX4xX3xX7xX54bxX4xX3xXbxX1xX1a7xX4xX3xX25xX1a7xX3xX4xX45xX4xX3xX4xX1xX388xX272xX19xX1axX3xXexXa0xX30xX19xX1xX3xX5xX3f3xX19xX3xX4xX41xX6xX3xX1xX63xX15xX5cxX19xX53xX3xX4xX41xX6xX3xXexX1ebxX19xX1xXb6xX3xXbxX1xX45xXexX3xX1xXdxX5cxX19xX3xXexX24axXdxX3xX19xX26xX19xX1axX3xX25xX26xX19xX3xX19xX1axX1xX5cxX3xX1cxX27fxX3xX98xX119exXdxX3xX17xX388xefaexX19xX1axX53xX3xX98xX1e3xX3xX7xX63xX19xX1axX3xX4xX1xX37xX3xX1cxX3cxXdxX3xX25xX26xX19xX3xX19xX1axX1xX5cxX3xX4xX41xX6xX3xX1xX63xX15xX5cxX19xXd0xX0xX72xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12764xX63xXexX1xX37xXa0xXaxX12xXcxX1xX101axX15xX3xX49xXdxX19xX1xX0xX72xXbxX12
Thùy Linh