Hà Trung khởi động Tháng thanh niên bằng công trình ý nghĩa
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1-3, Huyện đoàn Hà Trung đã tổ chức khởi động Tháng thanh niên năm 2021 bằng hoạt động khánh thành và bàn giao Khu vui chơi cho trẻ em tại Lương thôn, xã Hà Vinh.
7c68x11239x9df1x99b6x9fabx12f7dx9cf4xcc18x13795xX7x12048xa7b5xaf0axa4e4x7ed3x11574xX5x11868xXaxbae4xbdf1xe0abxX3xXcx1227fxf252x90eaxcc1exX3xe036xX1x115c1xXdxX3xa6a2xfda3xX19xX1axX3xXcxX1xd6a2xX19xX1axX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxedc2xX19xX3x8fddxe664xX19xX1axX3xX4xcaa9xX19xX1axX3xXexX17xd9b0xX19xX1xX3x14027xX3xX19xX1axX1xf407xX6xX0xc9e4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xf342xXaxX12x9cdbxX28xX19xX1axX3xX2xd7f0xee0cxb0c8xX3xX13xX18x1197dx9b2fxX19xX3xX21xfc56xX14xX19xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xX1axX3xX21x126f4xX3xXex8c2exX3xX4xX1x9046xX4xX3xX1cxX1xX1exXdxX3xX21xX22xX19xX1axX3xXcxX1xX28xX19xX1axX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX34xX19xX3xX19xbba9xc61exX3x11d3ax11b36xXacxX2xX3xX37xX38xX19xX1axX3xX1xX75x10472xXexX3xX21xX22xX19xX1axX3xX1cxX1xX28xX19xX1xX3xXexX1xX14xX19xX1xX3x8defxX14xX3xX37xX14xX19xX3xX1axXdxX6xX75xX3xd006xX1xX18xX3xXccxX18xXdxX3xX4xX1xf883xXdxX3xX4xX1xX75xX3xXexX17xaa32xX3xX10xXaaxX3xXexXb8xXdxX3xa5ddx811bxXe2xX19xX1axX3xXexX1xX3dxX19xX6cxX3xfe61xX83xX3xX13xX14xX3xc304xXdxX19xX1x1061fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf01dxX75xX61xX70xXaxX12xX0xXdxXaaxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xXexX1xX18xXaaxX37xX3xXdxda08xX10xX19xXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXax83e6xXdxX61xXexX1xf419xX3x13f62xXadxXadxXbxX100x1183exX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX148xX3xdcfexXadxXadxXbxX100xX14fxXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX10axX37xX6xX75xXexX1xX6xX19xX1xX1xX75xX6xX10axXccxX19xX4fxX19xX10xX143xX7xX4fxXacxX2xXadx90b5xX4fxX2x1082axX184xX61xX2xX2xXadxX2xX14axf110xX181xXexX14axXacxXadxX181xXadxX5xXadxX10ax1267bxXbxX1axf620xX17xX9xX159xX14ax10e2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exXdxX3xX21xX22xX19xX1axX3xXcxX1xX28xX19xX1axX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX34xX19xX3xX37xX38xX19xX1axX3xX4xX3dxX19xX1axX3xXexX17xX43xX19xX1xX3xX47xX3xX19xX1axX1xX4cxX6xXaxX3xX143xXdxX61xXexX1xX9xXaxX14axXadxXadxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX159xXadxXadxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX6xXbxXexXdxX75xX19xXaxX12xd0cbxXb8xXdxX3xX61xXdxX71xX19xX3xX13xX18xX70xX71xX19xX3xX21xX75xX14xX19xX6cxX3xX4xX1xe8c0xX19xX1xX3x11a76xX18xX70xe06exX19xX3xX21x113abxX6xX3xXbxX1xXf5xXe2xX19xX1axX3xXexXb8xXdxX3xX5xe87axX3xX37xX14xX19xX3xX1axXdxX6xX75xX3xXd8xX1xX18xX3xXccxX18xXdxX3xX4xX1xXe2xXdxX10axX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX75xX61xX70xXaxX12xX134xX28xX4xX3xX21xd676xX3xX4xX1xXe2xXdxX3xX4xX1xX75xX3xXexX17xXebxX3xX10xXaaxX3xXexXb8xXdxX3xX1cxX1xX18xX3xXccxX18xXdxX3xX4xX1xXe2xXdxX3xX21xXf5xfeaexX4xX3xX4xX28xX4xX3xX21xX75xX14xX19xX3xXccxXdxX34xX19xX6cxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX34xX19xX3xXexX17xX75xX19xX1axX3xX100xX83xX3xXexX1xX6xXaaxX3xX1cxX1xf060xX75xX6cxX3xXex9452xX3xX4xX1x10995xX3xX19xX1xXf5xX3xX100xX22exX4xX1xX3xX21xX18xX6cxX3xX100xX10xX3xX21xXb8xXbxX3xXexXb8xXdxX3xX4xX1xa84cxX6cxX3xX37xX22xX3xXexfd77xXbxX3xX4xXe2xX3xX4xX1xefbcxX19xX6cxX3xX37xX2f8xXbxX3xX37xX34xX19xX1x12e1fxX3xX217xfe82xX4xX3xX37xXdxX71xXexX6cxX3xXaaxX22xXexX3xX7xf290xX3xX21xX27axX3xX4xX1xXe2xXdxX3xX21xXf5xX29fxX4xX3xX5xX14xXaaxX3xXex9e56xX3xX5xX31dxXbxX3xX100xX10xX3xX3dxX3xXexX3dxX6cxX3xX100xX10xX3xXaaxX28xX70xX3xXccxX14xX3xX4xX28xX4xX3xXccxX2f8xXexX3xX5xXdxX71xX18xX3xXexX28xXdxX3xX4xX1xX2d5xX3xXaaxX6xX19xX1axX3xXexX1xX3dxX19xX1axX3xX21xXdxX71xXbxX3xX37xX2ccxX75xX3xXccxX71xX3xXaaxX3dxXdxX3xXexX17xXf5xe791xX19xX1axX10axX3xX134xX3dxX19xX1axX3xXexX17xX43xX19xX1xX3xX21xX83xX3xX1xX75xX14xX19xX3xXexX1xX14xX19xX1xX3xXccxfaa2xXdxX3xXexX86xX19xX1axX3xX1cxXdxX19xX1xX3xXbxX1xX22exX3xX1axa61axX19xX3xXacxX19fxX3xXexX17xXdxX71xX18xX3xX21xX27axX19xX1axX3xX61xX75xX3xX13xX18xX70xX71xX19xX3xX21xX75xX14xX19xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xX1axX3xX1xX2f1xX3xXexX17xX29fxX10axX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX75xX61xX70xXaxX12xX217xX300xX70xX3xX5xX14xX3xX4xX3dxX19xX1axX3xXexX17xX43xX19xX1xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX34xX19xX3xX4x980axXbxX3xX1xX18xX70xX71xX19xX3xX4xX1xX14xX75xX3xXaaxX331xX19xX1axX3xX1cxe8acxX3xX19xXdxX71xXaaxX3xX181xXadxX3xX19xXa9xXaaxX3xX19xX1axX14xX70xX3xXexX1xX14xX19xX1xX3xX5xX2f8xXbxX3xX217xX75xX14xX19xX3xXcx13b74xX134xX64xX3xX13xX27axX3xX134xX1xX22exX3xc0f9xXdxX19xX1xX3xXccxX14xX3xX1cxX1xX1exXdxX3xX21xX22xX19xX1axX3xXcxX1xX28xX19xX1axX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX34xX19xX3xX19xXa9xXaaxX3xXacxXadxXacxX2xX3xX4xe99dxX6xX3xX13xX18xX70xX71xX19xX3xX21xX75xX14xX19xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xX1axX10axX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX75xX61xX70xXaxX12xX0xXdxXaaxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX134xX10xX19xXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX143xXdxX61xXexX1xX148xX3xX14axXadxXadxXbxX100xX14fxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX148xX3xX159xXadxXadxXbxX100xX14fxXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX10axX37xX6xX75xXexX1xX6xX19xX1xX1xX75xX6xX10axXccxX19xX4fxX19xX10xX143xX7xX4fxXacxX2xXadxX181xX4fxX2xX184xX184xX61xX2xX2xXadxX2xX181xX2xXacxXexX2xX6bxX18cxX6bxXadxX5xXadxX10axX197xXbxX1axX19axX17xX9xX18cxX14axX181xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exXdxX3xX21xX22xX19xX1axX3xXcxX1xX28xX19xX1axX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX34xX19xX3xX37xX38xX19xX1axX3xX4xX3dxX19xX1axX3xXexX17xX43xX19xX1xX3xX47xX3xX19xX1axX1xX4cxX6xXaxX3xX143xXdxX61xXexX1xX9xXaxX14axXadxXadxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX159xXadxXadxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX6xXbxXexXdxX75xX19xXaxX12xX134xX28xX4xX3xX10xXaaxX3xXexX1xXdxX2d5xX18xX3xX19xX1xXdxX3xXexX1xX6xXaaxX3xX1axXdxX6xX3xXccxX18xXdxX3xX4xX1xXe2xXdxX3xX7xX6xX18xX3xX1cxX1xXdxX3xX4xX3dxX19xX1axX3xXexX17xX43xX19xX1xX3xX21xXf5xX29fxX4xX3xX37xX14xX19xX3xX1axXdxX6xX75xX10axX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX75xX61xX70xXaxX12xXd8xX1xX18xX3xXccxX18xXdxX3xX4xX1xXe2xXdxX3xX21xXf5xX29fxX4xX3xX1cxX1xX28xX19xX1xX3xXexX1xX14xX19xX1xX3xX5xX14xX3xXaaxX22xXexX3xXccxXdxX71xX4xX3xX5xX14xXaaxX3xX1xX2d5xXexX3xX7xX8axX4xX3xX47xX3xX19xX1axX1xX4cxX6xX6cxX3xXexXb8xX75xX3xX19xX34xX19xX3xX7xX300xX19xX3xX4xX1xXe2xXdxX3xX37xX86xX3xX22exX4xX1xX3xXccxX14xX3xX5xX14xX19xX1xX3xXaaxXb8xX19xX1xX3xX4xX1xX75xX3xX4xX28xX4xX3xX10xXaaxX3xX19xX1x11bb7xX3xX1exX3xXccxf1d5xX19xX1axX3xX19xX3dxX19xX1axX3xXexX1xX3dxX19xX3xX4xd8b5xX19xX3xXexX1xXdxX2d5xX18xX3xX19xX1xf7b3xX19xX1axX3xX1cxX1xX18xX3xXccxX18xXdxX3xX4xX1xXe2xXdxX3xX4xX3dxX19xX1axX3xX4xX22xX19xX1axX10axX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX75xX61xX70xXaxX12xXcxX1xX37dxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX39cxXdxX3xX13xX18xX70xX71xX19xX3xX217xX75xX14xX19xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xX1axX3xX7x125afxX3xXexXdxX2d5xXbxX3xXex10dbfxX4xX3xX4xX1x9b31xX3xX21xXb8xX75xX3xX19xX1xX300xX19xX3xX17xX22xX19xX1axX3xXaaxX3dxX3xX1xX43xX19xX1xX3xXexXb8xXdxX3xX4xX28xX4xX3xX4xXe2xX3xX7xX1exX3xX217xX75xX14xX19xX3xXexX17xX34xX19xX3xX21xX239xX6xX3xX37xX14xX19xX3xXexX75xX14xX19xX3xX1xX18xX70xX71xX19xX10axX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12e5axX18xXexX1xX75xX17xXaxX12xX736xX19xX1xX3xXcxX18xX300xX19xX0xX4fxXbxX12
Anh Tuân