[Infographic] - Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử của tỉnh Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định Công bố danh sách chính thức 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 05 đơn vị bầu cử của tỉnh Thanh Hóa để bầu 14 đại biểu Quốc hội khóa XV.
331ax416cxc471xa4c8xb415x871bx623fxf4a9x5e8dxX7x7f38xb091x703dxf15dxcdbcxca79xX5x7493xXaxb6c8x94a8xc702x10804x8758xfec7xd1d8xc0c1xX6xXbxX1xXdxX4x95e3xX3xd1eaxX3xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xe6c8xX6xX15xX1xX3xX7xd22cxX4xX1xX3xX4xX1x8042xX15xX1xX3xXexX1x8893xX4xX3xX15xX1x6b63xX15xX18xX3xX15xX18xe1b1x449axXdxX3xX3dxX15xX18xX3xX4x7577xX3x6fc7x6f81xXdxX3xe512xXdxa320xb41bxX3xX0xf341xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12x5fdaxX5axb2a5xX4xX3xX1x80f0xXdxX3xd7f0xX1xe3c9xX6xX3x9497x8873xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexa832xX15xX18xX3xX53xbfbcxX15xX3x4097xad95xX3xX57x48f7xX5axX3xX4xX51xX3xX4xd34dxX6xX3xXexe9bdxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3x9f6cxX78xX6xX0xX5dxX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX5dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX10xX6xecaexXaxX12x102dfxec07xX3xX57xX6xX15xX3x6a4dxX90xX5axX3xX4xX51xX3xXexX9bxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXa5xX78xX6xX3xX8cxX84xX6xX3xX4xX78xX3xX6dxX5axXc8x87ebxXexX3xX53xX8dxX15xX1xX3xca62x77f5xX15xX18xX3xX57xX6fxX3xXc4xX6xX15xX1xX3xX7xX31xX4xX1xX3xX4xX1xX37xX15xX1xX3xXexX1xX3dxX4xX3x506bx9630xX3xX15xX18xX48xX49xXdxX3xX3dxX15xX18xX3xX4xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX5axX3xX6dxX5axX6fxX4xX3xX1xX73xXdxX3xX76xX1xX78xX6xX3xX7bxX7cxX3xXexX54xXdxX3x8acdx4663xX3xX53xX89xX15xX3xX8cxX8dxX3xX57xX90xX5axX3xX4xX51xX3xX4xX97xX6xX3xXexX9bxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXa5xX78xX6xX3xX53xX59xX3xX57xX90xX5axX3xX2xX114xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX5axX3xX6dxX5axX6fxX4xX3xX1xX73xXdxX3xX76xX1xX78xX6xX3xX7bxX7cxc18cxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX17xXc4xXc8xXaxX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xXdx4bd4xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc4xXexX1xX5axX1a8xX57xX3xXc4xX1xXdxXc4xX10xX3xXdxXf6xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxe174xXdxXc4xXexX1xf7a4xX3x4261xX141xX141xXbx9fc9x49a0xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1d4xX3xX114xX1d6xX113xXbxX1daxX1dbxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX188xX57xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX188xX8cxX15xX5dxX15xX10xX1cfxX7xX5dxX113xX2xX2xedc3xX5dxX2xb0b4xX210xXc4xd19cxX141xX210xX142xX141xa621xX213xXexX113xX1d6xX113xX2xX5xX141xX21xXc4xX7xX21xX57xX6xXc8xX21xX4xX5axX21xX17xX21xXexX1xX6xX15xX1xX21xX1xX17xX188xd7a8xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX2bxX6xX15xX1xX3xX7xX31xX4xX1xX3xX4xX1xX37xX15xX1xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX15xX1xX42xX15xX18xX3xX15xX18xX48xX49xXdxX3xX3dxX15xX18xX3xX4xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX5axX3xX6dxX5axX6fxX4xX3xX1xX73xXdxX3xX76xX1xX78xX6xX3xX7bxX7cxX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX84xX15xX18xX3xX53xX89xX15xX3xX8cxX8dxX3xX57xX90xX5axX3xX4xX51xX3xX4xX97xX6xX3xXexX9bxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXa5xX78xX6xXaxX3xX1cfxXdxXc4xXexX1xX9xXaxX1d6xX141xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX114xX1d6xX113xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX17xXc4xXc8xXaxX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xXdxX1a8xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxX1cfxXdxXc4xXexX1xX1d4xX3xX1d6xX141xX141xXbxX1daxX1dbxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1d4xX3xX114xX210xX218xX114xXbxX1daxX1dbxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX188xX57xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX188xX8cxX15xX5dxX15xX10xX1cfxX7xX5dxX113xX2xX2xX20dxX5dxX2xX210xX210xXc4xX213xX141xX210xX142xX2xX141xX142xXexX210xX141xX141xX218xX5xX213xX21xXc4xX7xX21xX57xX6xXc8xX21xX4xX5axX21xX17xX21xXexX1xX6xX15xX1xX21xX1xX17xX188xX237xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX2bxX6xX15xX1xX3xX7xX31xX4xX1xX3xX4xX1xX37xX15xX1xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX15xX1xX42xX15xX18xX3xX15xX18xX48xX49xXdxX3xX3dxX15xX18xX3xX4xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX5axX3xX6dxX5axX6fxX4xX3xX1xX73xXdxX3xX76xX1xX78xX6xX3xX7bxX7cxX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX84xX15xX18xX3xX53xX89xX15xX3xX8cxX8dxX3xX57xX90xX5axX3xX4xX51xX3xX4xX97xX6xX3xXexX9bxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXa5xX78xX6xXaxX3xX1cfxXdxXc4xXexX1xX9xXaxX1d6xX141xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX114xX210xX218xX114xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX15xXexX10xX19xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xX57xX12xad7exX17xX15xX3xX8cxX8dxX3xX57xX90xX5axX3xX4xX51xX3xX7xX6fxX3xX113xX0xX5dxX57xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX17xXc4xXc8xXaxX12xX0xX57xX12xX0xXdxX1a8xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxX1cfxXdxXc4xXexX1xX1d4xX3xX1d6xX141xX141xXbxX1daxX1dbxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1d4xX3xX114xX1d6xX1d6xX114xXbxX1daxX1dbxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX188xX57xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX188xX8cxX15xX5dxX15xX10xX1cfxX7xX5dxX113xX2xX2xX20dxX5dxX2xX210xX210xXc4xX213xX141xX210xX142xX2xX114xX218xXexX213xX1d6xX2xX213xX5xX142xX21xXc4xX7xX21xX57xX6xXc8xX21xX4xX5axX21xX17xX21xXexX1xX6xX15xX1xX21xX1xX17xX188xX237xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX2bxX6xX15xX1xX3xX7xX31xX4xX1xX3xX4xX1xX37xX15xX1xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX15xX1xX42xX15xX18xX3xX15xX18xX48xX49xXdxX3xX3dxX15xX18xX3xX4xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX5axX3xX6dxX5axX6fxX4xX3xX1xX73xXdxX3xX76xX1xX78xX6xX3xX7bxX7cxX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX84xX15xX18xX3xX53xX89xX15xX3xX8cxX8dxX3xX57xX90xX5axX3xX4xX51xX3xX4xX97xX6xX3xXexX9bxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXa5xX78xX6xXaxX3xX1cfxXdxXc4xXexX1xX9xXaxX1d6xX141xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX114xX1d6xX1d6xX114xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX57xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX15xXexX10xX19xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xX57xX12xX450xX89xX15xX3xX8cxX8dxX3xX57xX90xX5axX3xX4xX51xX3xX7xX6fxX3xX218xX0xX5dxX57xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX17xXc4xXc8xXaxX12xX0xX57xX12xX0xXdxX1a8xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxX1cfxXdxXc4xXexX1xX1d4xX3xX1d6xX141xX141xXbxX1daxX1dbxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1d4xX3xX114xX213xX20dxX210xXbxX1daxX1dbxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX188xX57xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX188xX8cxX15xX5dxX15xX10xX1cfxX7xX5dxX113xX2xX2xX20dxX5dxX2xX210xX210xXc4xX213xX141xX210xX142xX113xX113xX114xXexX1d6xX5xX213xX21xXc4xX7xX21xX57xX6xXc8xX21xX4xX5axX21xX17xX21xXexX1xX6xX15xX1xX21xX1xX17xX188xX237xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX2bxX6xX15xX1xX3xX7xX31xX4xX1xX3xX4xX1xX37xX15xX1xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX15xX1xX42xX15xX18xX3xX15xX18xX48xX49xXdxX3xX3dxX15xX18xX3xX4xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX5axX3xX6dxX5axX6fxX4xX3xX1xX73xXdxX3xX76xX1xX78xX6xX3xX7bxX7cxX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX84xX15xX18xX3xX53xX89xX15xX3xX8cxX8dxX3xX57xX90xX5axX3xX4xX51xX3xX4xX97xX6xX3xXexX9bxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXa5xX78xX6xXaxX3xX1cfxXdxXc4xXexX1xX9xXaxX1d6xX141xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX114xX213xX20dxX210xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX57xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX15xXexX10xX19xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xX57xX12xX450xX89xX15xX3xX8cxX8dxX3xX57xX90xX5axX3xX4xX51xX3xX7xX6fxX3xX114xX0xX5dxX57xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX17xXc4xXc8xXaxX12xX0xX57xX12xX0xXdxX1a8xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxX1cfxXdxXc4xXexX1xX1d4xX3xX1d6xX141xX141xXbxX1daxX1dbxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1d4xX3xX114xX142xX2xX20dxXbxX1daxX1dbxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX188xX57xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX188xX8cxX15xX5dxX15xX10xX1cfxX7xX5dxX113xX2xX2xX20dxX5dxX2xX210xX210xXc4xX213xX141xX210xX142xX113xX142xX141xXexX1d6xX141xX2xX20dxX5xX113xX21xXc4xX7xX21xX57xX6xXc8xX21xX4xX5axX21xX17xX21xXexX1xX6xX15xX1xX21xX1xX17xX188xX237xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX2bxX6xX15xX1xX3xX7xX31xX4xX1xX3xX4xX1xX37xX15xX1xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX15xX1xX42xX15xX18xX3xX15xX18xX48xX49xXdxX3xX3dxX15xX18xX3xX4xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX5axX3xX6dxX5axX6fxX4xX3xX1xX73xXdxX3xX76xX1xX78xX6xX3xX7bxX7cxX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX84xX15xX18xX3xX53xX89xX15xX3xX8cxX8dxX3xX57xX90xX5axX3xX4xX51xX3xX4xX97xX6xX3xXexX9bxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXa5xX78xX6xXaxX3xX1cfxXdxXc4xXexX1xX9xXaxX1d6xX141xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX114xX142xX2xX20dxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX57xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX15xXexX10xX19xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xX57xX12xX450xX89xX15xX3xX8cxX8dxX3xX57xX90xX5axX3xX4xX51xX3xX7xX6fxX3xX142xX0xX5dxX57xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX17xXc4xXc8xXaxX12xX0xX57xX12xX0xXdxX1a8xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxX1cfxXdxXc4xXexX1xX1d4xX3xX1d6xX141xX141xXbxX1daxX1dbxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1d4xX3xX114xX113xX113xX2xXbxX1daxX1dbxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX188xX57xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX188xX8cxX15xX5dxX15xX10xX1cfxX7xX5dxX113xX2xX2xX20dxX5dxX2xX210xX210xXc4xX213xX141xX210xX142xX218xX218xX210xXexX1d6xX1d6xX213xX218xX5xX210xX21xXc4xX7xX21xX57xX6xXc8xX21xX4xX5axX21xX17xX21xXexX1xX6xX15xX1xX21xX1xX17xX188xX237xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX2bxX6xX15xX1xX3xX7xX31xX4xX1xX3xX4xX1xX37xX15xX1xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX15xX1xX42xX15xX18xX3xX15xX18xX48xX49xXdxX3xX3dxX15xX18xX3xX4xX51xX3xX53xX54xXdxX3xX57xXdxX59xX5axX3xX6dxX5axX6fxX4xX3xX1xX73xXdxX3xX76xX1xX78xX6xX3xX7bxX7cxX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX84xX15xX18xX3xX53xX89xX15xX3xX8cxX8dxX3xX57xX90xX5axX3xX4xX51xX3xX4xX97xX6xX3xXexX9bxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXa5xX78xX6xXaxX3xX1cfxXdxXc4xXexX1xX9xXaxX1d6xX141xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX114xX113xX113xX2xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX57xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc795xX5axXexX1xX17xX19xXaxX12xX0xX57xX12xa385xX6xXdxX3xXa5xX5axXc8xa8efxX15xX0xX5dxX57xX12xX0xX5dxXbxX12
Mai Huyền