Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động
(Baothanhhoa.vn) - Năm 2018 toàn tỉnh đã đưa được 10.020 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 100,2% kế hoạch, trong đó 11 huyện miền núi đưa được 2.760 lao động, nâng tổng số lao động của tỉnh đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài khoảng gần 30.000 người. Số tiền người lao động gửi về nước trên 100 triệu USD. Xuất khẩu lao động (XKLĐ) đã góp phần quan trọng, tích cực trong thực hiện chương trình mục tiêu giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.
cabdxd593xf38cxd680x11bcfxd9edxfffbx143ffx12ecfxX7xcdafx14755xe0adxdc86xdc9cx12364xX5xf66fxXaxdd2dxXcxX1x12601xX4xX3xX1xXdx12ba5xf788xX3xd860x1379bxX1bxf83dxX3xdc6dxd2e3xX3xX4x10c9axX4xX3xX20xXdx100eexXdxX3xXbxX1xX26xXbxX3xXexX1x103d2xX4xX3xX1dxfb17xeeb5xX3xef1fx13a52x1331exXexX3xf83cxX1xX39xX3dxX3xX5xX6xe595xX3xX1dxX23xX1bxX20xX0x1075bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx117b3xX10xX6x11076xXaxX12x1429bxd81ax13c51xX3xde79xe1faxX2xde5fxX3xXexX48x10eb0xX1bxX3xXexd249xX1bxX1xX3xX1dx143c5xX3xX1dx10816xX6xX3xX1dxX7bxdf64xX4xX3xX2xX69x14289xX69xX68xX69xX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX1dxXdxX3xX5xX6fxX66xX3x1443exXdxX1axX4xX3xX4x11205xX3xXexX1xf8fcxXdxX3xX1x109c1xX1bxX3xcbe0xX3xX1bxX7bxf9afxX4xX3xX1bxX20xX48xX6fxXdxX3xXexX1xX10xX48xX3xX1xX80xXbxX3xX1dxX1exX1bxX20x14364xX3xX1dxXa8xXexX3xX2xX69xX69xXc5xX68x1280bxX3xX41x11975xX3xX1xX48xXa8xX4xX1xXc5xX3xXexd936xX48xX1bxX20xX3xX1dxXa0xX3xX2xX2xX3xX1xX3dxX3axX1axX1bxX3xX66xXdx100fbxX1bxX3xX1bxX35xXdxX3xX1dxX7bxX6xX3xX1dxX7bxX80xX4xX3xX68xX85x130e7xd8a5xX69xX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xXc5xX3xX1bx1084dxX1bxX20xX3xXex12008xX1bxX20xX3xX7x125b2xX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX4xcd45xX6xX3xXexX73xX1bxX1xX3xX1dxX6xX1bxX20xX3xX5xX6fxX66xX3xX9axXdxX1axX4xX3xX4xXa0xX3xXexX1xXa4xXdxX3xX1xXa8xX1bxX3xXabxX3xX1bxX7bxXafxX4xX3xX1bxX20xX48xX6fxXdxX3xX41xX1xX48xX2bxX1bxX20xX3xX20xd8c3xX1bxX3x142fexX69xX85xX69xX69xX69xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxX85xX3xcbdaxX11bxX3xXexXdxXf0xX1bxX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX20x137c9xXdxX3xX9axXf0xX3xX1bxX7bxXafxX4xX3xXexXddx14a9fxX1bxX3xX2xX69xX69xX3xXexXddxXdxX1axX3dxX3x1071bxX16fx11f78xX85xX3x13b09xX3dxX3exXexX3xX41xX1xX39xX3dxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3x12d05xX1a6x13d40x1218excc0cx11a33xX3xX1dxX78xX3xX20xXa0xXbxX3xXbxX1xX15exX1bxX3xfdc4xX3dxX6xX1bxX3xXexXddx1038cxX1bxX20xXc5xX3xXex13820xX4xX1xX3xX4xX15xX4xX3xXexXddxX48xX1bxX20xX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX4xX1xX7bxff64xX1bxX20xX3xXexXddx14651xX1bxX1xX3xX66x12c2bxX4xX3xXexXdxX194xX3dxX3xX20xXdxX2bxXdxX3xX1ccxX3dxX3axXd3xXexX3xX9axXdxX1axX4xX3xX5xX6fxX66xXc5xX3xX20xXdxX2bxX66xX3xX1bxX20xX1x13b05xX48xX3xX22xXf0xX1bxX3xX9axefdcxX1bxX20xX85xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14345xX48xX61xX3axX3xXbx119b8xX10xX1bxXexX10xXddxXaxX12xX0xXdxX66xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX245xX10xX1bxXexX10xXddxXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXax10fb0xXdxX61xXexX1x1382bxX3xX103xX69xX69xXbxX3cxe59exX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX26exX3xX161xX6bxf9f1xXbxX3cxX275xXaxX3xX7xXddxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX85xX22xX6xX48xXexX1xX6xX1bxX1xX1xX48xX6xX85xX9axX1bxX4fxX1bxX10xX269xX7xX4fxX2xX281xX69xX102xX4fxX2xX102xX102xX61xX2xX68xX69x141dcxX68xX69xX6bxXexX68xX102xX102xX161xX6bxX5xX69xX85x122a3xXbxX20xe8fdxXddxX9xX68xX103xX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1exX1bxX20xX3xX22xX23xX3xX4xX26xX4xX3xX20xXdxX2bxXdxX3xXbxX1xX26xXbxX3xXexX1xX35xX4xX3xX1dxX39xX3axX3xX3cxX3dxX3exXexX3xX41xX1xX39xX3dxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX245xX6xXbxXexXdxX48xX1bxXaxX12xXcxec35xX3xX1bxX20xX3dxX1exX1bxX3xXexXdxXf0xX1bxX3xX1dxXdxX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxXc5xX3xX66xX23xXexX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX1faxX1bxX1xX3xXabxX3xX3cxX78xX3xX5exX48x147f5xX1bxX20xX3xXcxX1x11c52xX1bxX20xX3xX1b9xX5exX48xX34fxX1bxX20xX3xX5exXa0xX6xX1bexX3xX1dxX78xX3xX3cxX111xX3axX3xX61xX15xX1bxX20xX3xX1bxX20x1421exXdxX3xX1bxX1xX6fxX3xX41xX1xX6xX1bxX20xX3xXexXddxX6xX1bxX20xX3xX9axXafxXdxX3xXexXdxX1axX1bxX3xX1bxX20xX1xXdxX3xX1dxX15exX3axX3xX1dxX127xX85xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX48xX61xX3axXaxX12xXcxX1xX10xX48xX3xX373xX1bxX20xX3xX5exX48xX6fxX1bxX20xX3xX64xX20xX1d3xX4xX3xXcxXddxX3dxX1bxX20xXc5xX3xXcxXddxX7bxXabxX1bxX20xX3xedc5xX1xfcf3xX1bxX20xX3xX1bcxX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX9axXdxX1axX4xX3xX5xX6fxX66xX3xX16fxXabxX3xX1bcxX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3x10620xX3xXcxX1xX7bxX1f4xX1bxX20xX3xX22xXdxX1bxX1xX3xX9axX6fxX3xX1a6xX78xX3xX1xX23xXdxXc5xX3xXexX1x10d78xX3xXexXddxX7bxXa4xX1bxX20xX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX3xXex11b78xXbxX3xXexXddxX3dxX1bxX20xX3xX4xX1xX127xX3xX3axXd3xX3dxX3xX9axe7f1xX1bxX3xX5xX6fxX3xX1bdxX6fxXdxX3xX1bcxX48xX6xX1bxXc5xX3xX5exX6fxX1bxX3xede8xX3dxX11bxX4xXc5xX3xX64xX1xX420xXexX3xX23fxX2bxX1bxXc5xX3xfe3bxe0caxXddxX420xXbxX3xX1a6xX194xX457xX35xXexX85xX85xX85xX3xXexXddxX48xX1bxX20xX3xX1dxXa0xX3xX68xX3xXexX1xX411xX3xXexXddxX7bxXa4xX1bxX20xX3xXexXddxX1d3xX1bxX20xX3xX1dxXdxf96exX66xX3xX5xX6fxX3xX1bdxX6fxXdxX3xX1bcxX48xX6xX1bxX3xX9axX6fxX3xX64xX1xX420xXexX3xX23fxX2bxX1bxX3xX4xXa0xX3xX1bxX1xX3dxX3xX4xX15exX3dxX3xXexXdxXd3xXbxX3xX1bxX1xX420xX1bxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX4xX6xX48xXc5xX3xX1dxX6xX3xX61xXa8xX1bxX20xX3xX4xX26xX4xX3xX1bxX20xX6fxX1bxX1xX3xX1bxX20xX1xXf0xXc5xX3xX4xXa0xX3xX1dxXdxXf0xX3dxX3xX41xXdxX1axX1bxX3xX5xX6fxX66xX3xX9axXdxX1axX4xX3xX9axX6fxX3xXexX1xX3dxX3xX1bxX1xX420xXbxX3xXexX7bxX1f4xX1bxX20xX3xX1dxX11bxXdxX3xXexX11bxXexX3xX9axX6fxX3xX116xX1bxX3xX1dxX411xX1bxX1xX3xX1bxX194xX1bxX3xX1dxX7bxX80xX4xX3xX1bxX1xXdxXf0xX3dxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX1dxX65xX1bxX20xX3xX41x135e6xX3xXexX1xX6xX66xX3xX20xXdxX6xX3xX1b9xX4xX1xXdxXd3xX66xX3xX41xX1xX48xX2bxX1bxX20xX3xX6bxX69xXd0xX3xXexX116xX1bxX20xX3xX7xX11bxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX1dxXdxX3xX5xX6fxX66xX3xX9axXdxX1axX4xX3xXabxX3xX1bxX7bxXafxX4xX3xX1bxX20xX48xX6fxXdxX1bexX85xX3xX64xX20xX48xX6fxXdxX3xXddxX6xXc5xX3xX66xX23xXexX3xX7xX11bxX3xXexX1xX411xX3xXexXddxX7bxXa4xX1bxX20xX3xX4xXa0xX3xX1bxX1xX3dxX3xX4xX15exX3dxX3xXexX3dxX3axX483xX1bxX3xX61xX1ffxX1bxX20xX3xX66xX23xXexX3xX7xX11bxX3xX1bxX1xXa0xX66xX3xX1bxX20xX6fxX1bxX1xX3xX1bxX20xX1xXf0xX3xX66xXafxXdxX3xX66xX6fxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX4xX127xX6xX3xXexX73xX1bxX1xX3xX1dxX26xXbxX3xf12cxX1bxX20xX3xXexX11bxXexXc5xX3xX1dxXdxX483xX1bxX3xX1xX1faxX1bxX1xX3xX1bxX1xX7bxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xXexXddxX48xX1bxX20xX3xX5x12c84xX1bxX1xX3xX9axX15xX4xX3xX1dxXdxXf0xX3dxX3xX61xX7bx121e2xX1bxX20xXc5xX3xX1xX23xX3xX5xX532xX3xX9axX6fxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xXexXddxX48xX1bxX20xX3xX1bxX20xX6fxX1bxX1xX3xX1bxX373xX1bxX20xX3xX1bxX20xX1xXdxX1axXbxXc5xX3xX1bxX20xX7bxX3xX1bxX20xX1xXdxX1axXbxX3xX1dxX78xX3xXexXa8xX48xX3xXddxX6xX3xX1bxX1xXdxXf0xX3dxX3xX4xX1f4xX3xX1xX23xXdxX3xX4xX1xX48xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xXexX1xX6xX66xX3xX20xXdxX6xX3xXexX1xX411xX3xXexXddxX7bxXa4xX1bxX20xX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX85xX3xX1bdxcb48xX4xX3xX22xXdxX1axXexXc5xX3xX66xX23xXexX3xX7xX11bxX3xXexX1xX411xX3xXexXddxX7bxXa4xX1bxX20xX3xX4xX1xX111xX3dxX3x1136dxX3dxX3xX4xXa0xX3xX1bxX1xX3dxX3xX4xX15exX3dxX3xXexXdxXd3xXbxX3xX1bxX1xX420xX1bxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX1bxX1xXdxXf0xX3dxX3xX1bxX1xX7bxX26exX3xd0bcxX3dxX457xX66xX6xX457xX1bxXdxXc5xX3xX23fxX6xX3xX1bcxX6xX1bxXc5xX3xX64xX6xX3xX1a1xX3axX3xX5xX6fxX3xX1dxXdxXf0xX3dxX3xX41xXdxX1axX1bxX3xX41xX1xX26xX3xXexX1xX3dxX420xX1bxX3xX5xX80xXdxX3xX4xX1xX48xX3xX4xX373xX1bxX20xX3xXexX26xX4xX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX3xX4xX127xX6xX3xXexX73xX1bxX1xX3xX1bxXa0xXdxX3xXddxXdxX194xX1bxX20xX3xX9axX6fxX3xX4xX2bxX3xX1bxX7bxXafxX4xX3xX1bxXa0xXdxX3xX4xX1xX3dxX1bxX20xX3xXexXddxX48xX1bxX20xX3xX1bxX65xX66xX3xX68xX69xX2xX6bxX3xX9axX6fxX3xX1bxX1xX22cxX1bxX20xX3xX1bxX65xX66xX3xXexXdxXd3xXbxX3xXexX1xX10xX48xX85xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX48xX61xX3axXaxX12xX64xX1xXdxXf0xX3dxX3xX1dxX411xX6xX3xXbxX1xX7bxX1f4xX1bxX20xX3xX4xXa0xX3xXbxX1xX48xX1bxX20xX3xXexXddxX6fxX48xX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX3xXexX11bxXexXc5xX3xX1dxX7bxX6xX3xX1dxX7bxX80xX4xX3xX1bxX1xXdxXf0xX3dxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX1dxXdxX3xX5xX6fxX66xX3xX9axXdxX1axX4xX3xXabxX3xX1bxX7bxXafxX4xX3xX1bxX20xX48xX6fxXdxX3xXexX1xX10xX48xX3xX1xX80xXbxX3xX1dxX1exX1bxX20xXc5xX3xX1bxX1xX7bxX26exX3xXcxX3d2xX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX5exXa0xX6xX3xX103xX68xX69xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxXc5xX3x11bddxX194xX1bxX3xX1bdxX411xX1bxX1xX3xX103xX68xX69xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxXc5xX3xX1bdxX373xX1bxX20xX3xX16fxX1f4xX1bxX3xX103xX102xX69xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxXc5xX3xX5exX420xX3dxX3xX1bcxX23xX4xX3x145afxX103xX2b0xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxX85xX85xX85xX3xX1bdxX697xX4xX3xX22xXdxX1axXexXc5xX3xX66xX23xXexX3xX7xX11bxX3xX1xX3dxX3axX1axX1bxX3xX66xXdxXf0xX1bxX3xX1bxX35xXdxX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX4xXa0xX3xX1xXdxX1axX3dxX3xX1ccxX3dxX2bxX3xX4xX373xX1bxX20xX3xXexX26xX4xX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX3xX1bxX194xX1bxX3xX4xXa0xX3xX7xX11bxX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxX3xXexX1xX6xX66xX3xX20xXdxX6xX3xX9axX7bxX80xXexX3xX4xX1xX73xX3xXexXdxX194xX3dxX3xX7xX48xX3xX9axXafxXdxX3xX41xXd3xX3xX1xX48xXa8xX4xX1xX3xX1bxX1xX7bxX26exX3xX245xX39xX66xX3xXcxX1xX127xX3axX3xX841xX841xX69xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxXc5xX3xXcxX1xXa8xX4xX1xX3xXcxX1xX6fxX1bxX1xX3xX2b0xX68xX69xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxXc5xX3xX64xX20xX1d3xX4xX3xX1bcxX697xX4xX3xX161xX841xX69xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxXc5xX3xX64xX1xX7bxX3xX1a6xX3dxX111xX1bxX3xX68xX6bxX69xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxX85xX85xX85xX3xX1bdxX26xX1bxX20xX3xX4xX1xX35xX3xX532xXc5xX3xX4xXa0xX3xX1xX3dxX3axX1axX1bxX3xX4xXa0xX3xX1bxX65xX66xX3xX41xX1xX373xX1bxX20xX3xX4xXa0xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxX3xX1dxXdxX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX3xXexX1xX1faxX3xX1dxXd3xX1bxX3xX1bxX65xX66xX3xX68xX69xX2xX6bxX3xX1dxX78xX3x10437xX41xX1xXabxXdxX3xX7xX355xX4xX96axX3xX1bxX1xX7bxX3xX1xX3dxX3axX1axX1bxX3x11aedxX7bxXa4xX1bxX20xX3xX1bcxX26xXexX3xX1dxX78xX3xX1dxX7bxX6xX3xX1dxX7bxX80xX4xX3xX102xX69xX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX1dxXdxX3xX5xX6fxX66xX3xX9axXdxX1axX4xX3xX4xXa0xX3xXexX1xXa4xXdxX3xX1xXa8xX1bxX3xXabxX3xX1bxX7bxXafxX4xX3xX1bxX20xX48xX6fxXdxX85xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX48xX61xX3axXaxX12xX245xXa0xX3xX1dxX7bxX80xX4xX3xX1bxX1xX22cxX1bxX20xX3xX4xX48xX1bxX3xX7xX11bxX3xX3exX1bxX3xXexX7bxX80xX1bxX20xX3xXexXddxX194xX1bxXc5xX3xX4xX1xX1d9xX1bxX1xX3xX1ccxX3dxX3axXf0xX1bxX3xX4xX26xX4xX3xX1dxX411xX6xX3xXbxX1xX7bxX1f4xX1bxX20xX3xX1dxX78xX3xX1dxX39xX3axX3xX66xXa8xX1bxX1xX3xX4xX373xX1bxX20xX3xXexX26xX4xX3xXexX1xX373xX1bxX20xX3xXexXdxX1bxX3xXexX3dxX3axX194xX1bxX3xXexXddxX3dxX3axXf0xX1bxX3xX4xX1xX127xX3xXexXddxX7bxX1f4xX1bxX20xXc5xX3xX4xX1xX1d9xX1bxX1xX3xX7xX26xX4xX1xX3xX4xX127xX6xX3xX1bdxX2bxX1bxX20xXc5xX3xX64xX1xX6fxX3xX1bxX7bxXafxX4xX3xX9axX6fxX3xX4xX127xX6xX3xXexX73xX1bxX1xX3xX9axXf0xX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX3xX4xde83xX1bxX20xX3xX1bxX1xX7bxX3xX4xX373xX1bxX20xX3xX41xX1xX6xXdxX3xX1dxX15exX3axX3xX1dxX127xXc5xX3xX4xX1xX1d9xX1bxX1xX3xX3cxX26xX4xXc5xX3xX66xXdxX1bxX1xX3xX22xXa8xX4xX1xX3xX4xX26xX4xX3xX41xX1xX48xX2bxX1bxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX1d9xXc5xX3xX1dxXa0xX1bxX20xX3xX20xXa0xXbxXc5xX3xXexXdxXf0xX1bxX3xX5xX7bxX1f4xX1bxX20xXc5xX3xXexX1xX3dxX3xX1bxX1xX420xXbxX3xX9axX6fxX3xX4xX26xX4xX3xX1ccxX3dxX3axXf0xX1bxX3xX5xX80xXdxX3xX4xX127xX6xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xXexXddxX7bxXafxX4xX3xX41xX1xXdxX3xX1dxXdxX3xX5xX6fxX66xX3xX9axXdxX1axX4xX3xXabxX3xX1bxX7bxXafxX4xX3xX1bxX20xX48xX6fxXdxX85xX3xXcxX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX4xXa0xX3xX1xXdxX1axX3dxX3xX1ccxX3dxX2bxX3xX4xX26xX4xX3xX4xX1xX1d9xX1bxX1xX3xX7xX26xX4xX1xX3xX1xfcfexX3xXexXddxX80xX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX3xX4xX127xX6xX3xXcxXddxX3dxX1bxX20xX3xX7bxX1f4xX1bxX20xX3xX9axX6fxX3xX1dxX411xX6xX3xXbxX1xX7bxX1f4xX1bxX20xX85xX3xX1bcxX1exX1bxX20xX3xX20xX1x142f6xXbxX3xX4xXa0xX3xX1xXdxX1axX3dxX3xX1ccxX3dxX2bxX3xX4xX26xX4xX3xX4xX1xX1d9xX1bxX1xX3xX7xX26xX4xX1xX3xX1xXb54xX3xXexXddxX80xX3xX9axXdxX1axX4xX3xX5xX6fxX66xX3xX4xX127xX6xX3xX64xX1xX6fxX3xX1bxX7bxXafxX4xX3xX1dxX483xX3xX41xX1xX3dxX3axXd3xX1bxX3xX41xX1xX1d9xX4xX1xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xXc5xX3xX4xX1f4xX3xX7xXabxX3xX20xXdxX26xX48xX3xX61xX1ffxX4xX3xX1bxX20xX1xXf0xX3xX1bxX20xX1xXdxX1axXbxXc5xX3xX61xX48xX6xX1bxX1xX3xX1bxX20xX1xXdxX1axXbxX3xXexX1xX6xX66xX3xX20xXdxX6xX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX85xX3xXcxXa8xX48xX3xX1dxXdxXf0xX3dxX3xX41xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX3dxX420xX1bxX3xX5xX80xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX1xX35xXexX3xX4xX26xX4xX3xX61xX48xX6xX1bxX1xX3xX1bxX20xX1xXdxX1axXbxX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX3xX4xXa0xX3xX41xX1xX2bxX3xX1bxX65xX1bxX20xXc5xX3xX3dxX3axX3xXexX1d9xX1bxX3xX66xXabxX3xX4xX1xXdxX3xX1bxX1xX26xX1bxX1xXc5xX3xX1dxX697xXexX3xX9axX65xX1bxX3xXbxX1xX3d4xX1bxX20xX3xX1dxXa8xXdxX3xX61xXdxX1axX1bxX3xXexXa8xXdxX3xX66xX23xXexX3xX7xX11bxX3xX1dxX411xX6xX3xXbxX1xX7bxX1f4xX1bxX20xX3xX1dxX483xX3xXexX7bxX3xX9axX3exX1bxXc5xX3xXexX3dxX3axX483xX1bxX3xX4xX1xX1d3xX1bxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX85xX3xX23fxX194xX1bxX3xX4xXa8xX1bxX1xX3xX1dxXa0xXc5xX3xX4xX26xX4xX3xX7xXabxXc5xX3xX22xX6xX1bxXc5xX3xX1bxX20xX6fxX1bxX1xX3xX4xX3exXbxX3xXexX73xX1bxX1xXc5xX3xX4xX26xX4xX3xX1xX3dxX3axX1axX1bxXc5xX3xXexX1xX411xX3xX3cxX78xXc5xX3xXexX1xX6fxX1bxX1xX3xXbxX1xX11bxX3xX1dxX78xX3xXexX65xX1bxX20xX3xX4xX7bxXa4xX1bxX20xX3xX4xX373xX1bxX20xX3xXexX26xX4xX3xXexX1xX6xX1bxX1xX3xXexXddxX6xXc5xX3xX41xXdxX483xX66xX3xXexXddxX6xX3xX1xX48xXa8xXexX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX3xXexXddxX194xX1bxX3xX1dxX411xX6xX3xX22xX6fxX1bxX3xX1bxX1xX34fxX66xX3xX4xX1xX3exX1bxX3xX4xX1xX73xX1bxX1xXc5xX3xX1bxX20xX65xX1bxX3xX1bxX20xX325xX6xX3xX4xX26xX4xX3xX1xX48xXa8xXexX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX61xX411xX4xX1xX3xX9axX1ffxX3xX66xX373xXdxX3xX20xXdxXafxXdxX3xX9axXdxX3xXbxX1xXa8xX66xX3xXbxX1xX26xXbxX3xX5xX3dxX420xXexXc5xX3xX1dxX7bxX6xX3xX1xX48xXa8xXexX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX3xX4xX127xX6xX3xXexX73xX1bxX1xX3xX1bxX20xX6fxX3axX3xX4xX6fxX1bxX20xX3xX1dxXdxX3xX9axX6fxX48xX3xX1bxXf0xX1bxX3xX1bxXd3xXbxXc5xX3xX20xXa0xXbxX3xXbxX1xX15exX1bxX3xXexX65xX1bxX20xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX9axXf0xX3xX7xX11bxX3xX5xX7bxX80xX1bxX20xXc5xX3xX4xX1xX3exXexX3xX5xX7bxX80xX1bxX20xX3xX9axX6fxX3xX1bxX20xX6fxX3axX3xX4xX6fxX1bxX20xX3xX1xXdxX1axX3dxX3xX1ccxX3dxX2bxX85xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX48xX61xX3axXaxX12xX245x10f4cxX1bxX20xX3xX9axXafxXdxX3xX1bxX1xX22cxX1bxX20xX3xX20xXdxX2bxXdxX3xXbxX1xX26xXbxX3xX4xX1ffxX3xXexX1xX483xXc5xX3xX7xX15xX3xX9axX6fxX48xX3xX4xX3dxX23xX4xX3xX7xX26xXexX3xX7xX6xX48xXc5xX3xX1ccxX3dxX3axXd3xXexX3xX5xXdxX1axXexX3xX4xX127xX6xX3xX4xX2bxX3xX1xX1axX3xXexX1xX11bxX1bxX20xX3xX4xX1xX1d9xX1bxX1xX3xXexXddxX411xXc5xX3xX4xX26xX4xX3xX1dxX48xX6fxX1bxX3xXexX1xX483xX3xXexXddxX48xX1bxX20xX3xX4xX373xX1bxX20xX3xXexX26xX4xX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX3xXbxX1xX2bxXdxX3xX41xX483xX3xX1dxXd3xX1bxX3xX1bxX1xX22cxX1bxX20xX3xX1dxXa0xX1bxX20xX3xX20xXa0xXbxX3xXexX1d9xX4xX1xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX127xX6xX3xXexXddxX194xX1bxX3xX841xX69xX3xX61xX48xX6xX1bxX1xX3xX1bxX20xX1xXdxX1axXbxX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX3xX9axXf0xX3xXbxX1xX11bxXdxX3xX1xX80xXbxX3xXexX3dxX3axX483xX1bxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX1dxX7bxX6xX3xX1dxXdxX3xX5xX6fxX66xX3xX9axXdxX1axX4xX3xXabxX3xX1bxX7bxXafxX4xX3xX1bxX20xX48xX6fxXdxXc5xX3xXexXddxX48xX1bxX20xX3xX1dxXa0xX3xX4xXa0xX3xX1bxX1xXdxXf0xX3dxX3xX1dxX1f4xX1bxX3xX9axX411xXc5xX3xX61xX48xX6xX1bxX1xX3xX1bxX20xX1xXdxX1axXbxX3xX1dxX78xX3xX4xX1xX127xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xXexX1xX6xX66xX3xX20xXdxX6xX3xXexX3dxX3axX483xX1bxX3xX4xX1xX1d3xX1bxX3xX9axX6fxX3xX4xX3dxX1bxX20xX3xX5e1xX1bxX20xX3xX1dxX7bxX80xX4xX3xX1bxX1xXdxXf0xX3dxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX4xX127xX6xX3xXexX73xX1bxX1xX3xX1dxXdxX3xX5xX6fxX66xX3xX9axXdxX1axX4xX3xXabxX3xX1bxX7bxXafxX4xX3xX1bxX20xX48xX6fxXdxXc5xX3xX1bxX1xX7bxX26exX3xX245xX373xX1bxX20xX3xXexX3axX3xX245xX3d2xX3xX1bdxX15exX3dxX3xXexX7bxX3x13cd5xX608xX1bxX1xX3xX245xX26xXexX275xX3xX245xX373xX1bxX20xX3xXexX3axX3xX245xX3d2xX3xX1a6xX111xX3axX3xX61xX15xX1bxX20xXc5xX3xX245xX3dxX1bxX20xX3xX5e1xX1bxX20xX3xX1bxX1xX111xX1bxX3xX5xX15xX4xX3xX9axX6fxX3xX3cxX3dxX3exXexX3xX1bxX1xX420xXbxX3xX41xX1xX39xX3dxX3xXcxX1xXdxX194xX1bxX3xX6b7xX1bxX3xX1b9xXcx1081cxX97fxX100bxX1a6xX1bexX275xX3xX245xX373xX1bxX20xX3xXexX3axX3xX245xX3d2xX3xX1a3xX3dxX3xX5xX411xX4xX1xX3x12606xX1025xd952xX275xX3xX245xX373xX1bxX20xX3xXexX3axX3xXfbdxXdxX1axXexX3xX64xX1xX420xXexX275xX3xX245xX373xX1bxX20xX3xXexX3axX3xX245xX3d2xX3xX1bdxX15exX3dxX3xXexX7bxX3xX9axX6fxX3xX245xX3dxX1bxX20xX3xX5e1xX1bxX20xX3xX1bxX1xX111xX1bxX3xX5xX15xX4xX3xX5exX48xX6fxX1bxX20xX3xX1bcxX48xX1bxX20xX85xX85xX85xX3x11ccaxX1bxX20xX3xX1bcxX194xX3xXcxXddxX3dxX1bxX20xX3xX1bbxXdxX194xX1bxXc5xX3xX1027xXdxX26xX66xX3xX1dxX11bxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX1bxX1xX26xX1bxX1xX3xX245xX373xX1bxX20xX3xXexX3axX3xXcxX100bxX97fxX100bxX1a6xX3xXexXa8xXdxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX5exXa0xX6xX3xX4xX1xX48xX3xX22xXdxXd3xXexX26exX3xXcxX3dxX3axX3xXexX1xX6fxX1bxX1xX3xX5xX420xXbxX3xX4xX1xXdxX3xX1bxX1xX26xX1bxX1xX3xXexXa8xXdxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX5exXa0xX6xX3xX66xXafxXdxX3xX1dxX7bxX80xX4xX3xXexX1xXa4xXdxX3xX20xXdxX6xX1bxX3xX1bxX20xX355xX1bxX3xX1bxX1xX7bxX1bxX20xX3xX1dxX78xX3xX1dxX7bxX6xX3xX1dxX7bxX80xX4xX3xX1xX1f4xX1bxX3xX68xX85xX841xX69xX69xX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX1dxXdxX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX85xX3xX64xX20xX48xX6fxXdxX3xX4xX26xX4xX3xXexX1xX411xX3xXexXddxX7bxXa4xX1bxX20xX3xXexXddxX3dxX3axXf0xX1bxX3xXexX1xX11bxX1bxX20xX3xX1bxX1xX7bxX3xX1bdxX6fxXdxX3xX1bcxX48xX6xX1bxXc5xX3xX1a1xX100bx10157xXc5xX3xX456xX457xXddxX420xXbxX3xX1a6xX194xX457xX35xXexXc5xX3xX4xX373xX1bxX20xX3xXexX3axX3xX4xX3d4xX1bxX3xX66xXabxX3xXddxX23xX1bxX20xX3xXexX1xX411xX3xXexXddxX7bxXa4xX1bxX20xX3xX7xX6xX1bxX20xX3xX4xX26xX4xX3xX1bxX7bxXafxX4xX3xX4xX1xX111xX3dxX3xX6b7xX3dxXc5xX3xXexXddxX48xX1bxX20xX3xX1bxX65xX66xX3xX68xX69xX2xX6bxX3xX4xX373xX1bxX20xX3xXexX3axX3xX1dxX78xX3xX1dxX7bxX6xX3xX1dxX7bxX80xX4xX3xX2xX68xX69xX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX7xX6xX1bxX20xX3xX6e3xX3dxX457xX66xX6xX457xX1bxXdxX3xX5xX6fxX66xX3xX9axXdxX1axX4xX3xX9axXafxXdxX3xX66xX5e1xX4xX3xXexX1xX3dxX3xX1bxX1xX420xXbxX3xX116xX1bxX3xX1dxX411xX1bxX1xX3xXexX325xX3xX2xX6bxX3xX1dxXd3xX1bxX3xX68xX2b0xX3xXexXddxXdxX1axX3dxX3xX1dxX1exX1bxX20xX4fxX1bxX20xX7bxXa4xXdxX4fxXexX1xX26xX1bxX20xX85xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX48xX61xX3axXaxX12xX1bcxX6fxX3xX1xX3dxX3axX1axX1bxX3xX1bxX34fxX66xX3xXexXddxX48xX1bxX20xX3xX61xX6xX1bxX1xX3xX7xX26xX4xX1xX3xXexX48xXbxX3xX1dxX15exX3dxX3xX4xX127xX6xX3xXexX73xX1bxX1xX3xX4xXa0xX3xXbxX1xX48xX1bxX20xX3xXexXddxX6fxX48xX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX3xX5xX3dxX373xX1bxX3xX1dxXa8xXexX3xX9axX6fxX3xX9axX7bxX80xXexX3xX4xX1xX73xX3xXexXdxX194xX3dxX3xX20xXdxX6xX48xXc5xX3xX373xX1bxX20xX3xXcxXddxX7bxX1f4xX1bxX20xX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX446xX3dxXd3xXc5xX3xXbxX1xXa0xX3xXexXddxX7bxXabxX1bxX20xX3xX3d2xX1xX3d4xX1bxX20xX3xX1bcxX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX3f6xX3xXcxX1xX7bxX1f4xX1bxX20xX3xX22xXdxX1bxX1xX3xX9axX6fxX3xX1a6xX78xX3xX1xX23xXdxX3xX1xX3dxX3axX1axX1bxX3xX5exX48xX34fxX1bxX20xX3xX5exXa0xX6xXc5xX3xX4xX1xX48xX3xX22xXdxXd3xXexX26exX3xX23fxX1faxX1bxX1xX3xX1ccxX3dxX111xX1bxX3xX66xXb54xXdxX3xX1bxX65xX66xX3xX1xX3dxX3axX1axX1bxX3xX1dxX7bxX6xX3xX1dxX7bxX80xX4xX3xXexX325xX3xX2b0xX841xX69xX3xX1dxXd3xX1bxX3xX103xX69xX69xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxX3xX1dxXdxX3xX5xX6fxX66xX3xX9axXdxX1axX4xX3xXabxX3xX1bxX7bxXafxX4xX3xX1bxX20xX48xX6fxXdxX3xXexX1xX10xX48xX3xX1xX80xXbxX3xX1dxX1exX1bxX20xX85xX3xX6e3xXdxX194xX1bxX20xX3xX1bxX65xX66xX3xX68xX69xX2xX6bxXc5xX3xXexX48xX6fxX1bxX3xX1xX3dxX3axX1axX1bxX3xX4xXa0xX3xX102xX281xX68xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxX3xX1dxXdxX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxXc5xX3xX1dxXa8xXexX3xX2xX161xX68xXd0xX3xX41xXd3xX3xX1xX48xXa8xX4xX1xX3xXexX73xX1bxX1xX3xX20xXdxX6xX48xXc5xX3xXexXddxX48xX1bxX20xX3xX1dxXa0xX3xX1bxX1xXdxXf0xX3dxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX1dxX78xX3xXexXdxXd3xXbxX3xX4xX420xX1bxX3xX1dxX7bxX80xX4xX3xXexX1xX411xX3xXexXddxX7bxXa4xX1bxX20xX3xX66xXafxXdxXc5xX3xX4xXa0xX3xXexX1xX3dxX3xX1bxX1xX420xXbxX3xX4xX6xX48xX3xX1bxX1xX7bxX26exX3xX100bxX1bxX1xXc5xX3xX23fxX3dxX1bxX457xX20xX6xX457xXddxXdxXc5xX3xX5exX3dxX1bxX20xX457xX20xX6xX457xXddxXdxXc5xX3xX245xX373xX457xX48xXb84xXexXc5xX3xX1bdxX5e1xX4xX85xX85xX85xX3xX97fxX23xXexX3xX7xX11bxX3xX3cxX78xX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX9axX7bxX80xXexX3xX41xXd3xX3xX1xX48xXa8xX4xX1xXc5xX3xX4xX1xX73xX3xXexXdxX194xX3dxX3xX20xXdxX6xX48xX3xX5xX6fxX3xX5exX48xX34fxX1bxX20xX3xX1bdxXa8xXexXc5xX3xX5exX48xX34fxX1bxX20xX3xX1bdxXa8xX48xXc5xX3xX5exX48xX34fxX1bxX20xX3xXcxX1xX355xX1bxX20xXc5xX3xX5exX48xX34fxX1bxX20xX3xX1bcxX7bxX3dxXc5xX3xX5exX48xX34fxX1bxX20xX3xX245xX1xX111xX3dxXc5xX3xX5exX48xX34fxX1bxX20xX3xX64xX20xX1d3xX4xXc5xX85xX85xX85xX3xX64xX20xX48xX6fxXdxX3xXexX3dxX3axX194xX1bxX3xXexXddxX3dxX3axXf0xX1bxX3xX1dxX39xX3axX3xX66xXa8xX1bxX1xX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxXc5xX3xX1xX3dxX3axX1axX1bxX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX41xX411xXbxX3xXexX1xXa4xXdxX3xX4xX1xX1d9xX1bxX1xX3xX7xX26xX4xX1xX3xX41xX1xX3dxX3axXd3xX1bxX3xX41xX1xX1d9xX4xX1xXc5xX3xX1xXb54xX3xXexXddxX80xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxX3xX1dxXdxX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX3xX5xX15exX1bxX3xX1dxX15exX3dxX3xXexX1xX10xX48xX3xX1xX80xXbxX3xX1dxX1exX1bxX20xX85xX3xXcxXddxX48xX1bxX20xX3xX1bxX65xX66xXc5xX3xX1xX3dxX3axX1axX1bxX3xXexXdxXd3xX1bxX3xX1xX6fxX1bxX1xX3xXexX1xX1ffxX3xX5xX532xX3xX1dxX7bxX80xX4xX3xX103xX68xX103xX3xX1xX1exX3xX7xX1f4xX3xX9axX6fxX3xX1dxX78xX3xX1xXb54xX3xXexXddxX80xX3xX1dxX7bxX80xX4xX3xX68xX161xX69xX3xX1xX1exX3xX7xX1f4xX3xX9axXafxXdxX3xX7xX11bxX3xXexXdxXf0xX1bxX3xX1xXb54xX3xXexXddxX80xX3xX5xX6fxX3xX103xX281xX69xX3xXexXddxXdxX1axX3dxX3xX1dxX1exX1bxX20xX85xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX48xX61xX3axXaxX12xX1bbxX1xX373xX1bxX20xX3xX1bxX34fxX66xX3xXexXddxX48xX1bxX20xX3xX61xX6xX1bxX1xX3xX7xX26xX4xX1xX3xXexX11bxXbxX3xX1dxX15exX3dxX3xX4xXa0xX3xXbxX1xX48xX1bxX20xX3xXexXddxX6fxX48xX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX3xXexX11bxXexX3xX4xX127xX6xX3xXexX73xX1bxX1xXc5xX3xX7xX48xX1bxX20xX3xX66xXb54xXdxX3xX1bxX65xX66xX3xX446xX3dxX2bxX1bxX20xX3xX1a6xX7bxX1f4xX1bxX20xX3xX4xXa0xX3xXexXddxX194xX1bxX3xX2b0xX841xX69xX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX1dxXdxX3xX5xX6fxX66xX3xX9axXdxX1axX4xX3xXabxX3xX1bxX7bxXafxX4xX3xX1bxX20xX48xX6fxXdxX85xX3xX1072xX1bxX20xX3xX23fxXe25xXdxX3xX16fxX608xX3xX5exX6fxX48xXc5xX3xXbxX1xXa0xX3xXexXddxX7bxXabxX1bxX20xX3xX3d2xX1xX3d4xX1bxX20xX3xX1bcxX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX457xX3xXcxX1xX7bxX1f4xX1bxX20xX3xX22xXdxX1bxX1xX3xX9axX6fxX3xX1a6xX78xX3xX1xX23xXdxX3xX1a1xX23fxX64xX1a3xX3xX1xX3dxX3axX1axX1bxX3xX446xX3dxX2bxX1bxX20xX3xX1a6xX7bxX1f4xX1bxX20xX3xX4xX1xX48xX3xX22xXdxXd3xXexX26exX3xX245xXa0xX3xX1dxX7bxX80xX4xX3xX1bxX1xX22cxX1bxX20xX3xX41xXd3xXexX3xX1ccxX3dxX2bxX3xXexXddxX194xX1bxX3xX5xX6fxX3xX61xX48xX3xX4xXa0xX3xX7xX15xX3xX1ccxX3dxX6xX1bxX3xXexX111xX66xX3xX5xX78xX1bxX1xX3xX1dxXa8xX48xXc5xX3xX4xX1xX73xX3xX1dxXa8xX48xX3xXexX325xX3xX1xX3dxX3axX1axX1bxX3xX1dxXd3xX1bxX3xX4xX1f4xX3xX7xXabxX275xX3xX1dxX1exX1bxX20xX3xXexX1xXa4xXdxX3xX1dxX39xX3axX3xX66xXa8xX1bxX1xX3xX4xX373xX1bxX20xX3xXexX26xX4xX3xXexX3dxX3axX194xX1bxX3xXexXddxX3dxX3axXf0xX1bxX3xX22xX34fxX1bxX20xX3xX1bxX1xXdxXf0xX3dxX3xX1xX1faxX1bxX1xX3xXexX1xX5e1xX4xXc5xX3xXexXddxX48xX1bxX20xX3xX1dxXa0xX3xX5xX3exX3axX3xX1dxXdxX483xX1bxX3xX1xX1faxX1bxX1xX3xX5xX6fxX3xX1bxX1xX22cxX1bxX20xX3xXexX1xX373xX1bxXc5xX3xX3cxX78xX3xX4xXa0xX3xXbxX1xX48xX1bxX20xX3xXexXddxX6fxX48xX3xX1dxXdxX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX3xX9axX6fxX3xX1bxX1xX22cxX1bxX20xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxX3xX1dxX78xX3xXexX325xX1bxX20xX3xX1dxXdxX3xX3cxX3dxX3exXexX3xX41xX1xX39xX3dxX3xX1dxX483xX3xX4xX1xX5e1xX1bxX20xX3xX66xXdxX1bxX1xX3xX4xX1xX48xX3xX1bxX1xX22cxX1bxX20xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxX3xX4xX1xX7bxX6xX3xX1dxXdxX85xX3xXcxX1xX10xX48xX3xX373xX1bxX20xX3xX5exX6fxX48xXc5xX3xX1dxX111xX3axX3xX4xX1xX1d9xX1bxX1xX3xX5xX6fxX3xX22xXdxX1axX1bxX3xXbxX1xX26xXbxX3xXexX1xXdxXd3xXexX3xXexX1xX15xX4xX3xX66xX6xX1bxX20xX3xX5xXa8xXdxX3xX1xXdxX1axX3dxX3xX1ccxX3dxX2bxX3xX4xX6xX48xX3xX1bxX1xX3exXexXc5xX3xX5xX373xXdxX3xX4xX3dxX11bxX1bxX3xX1dxX7bxX80xX4xX3xX1bxX1xXdxXf0xX3dxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX1dxX411xX6xX3xXbxX1xX7bxX1f4xX1bxX20xX3xXexX1xX6xX66xX3xX20xXdxX6xX85xX3xXfbdxXafxXdxX3xX4xX26xX4xX1xX3xX5xX6fxX66xX3xX1dxXa0xXc5xX3xX1dxXd3xX1bxX3xX1bxX6xX3axX3xX1bxX20xX48xX6fxXdxX3xX1bxX1xX22cxX1bxX20xX3xX3cxX78xX3xX4xXa0xX3xXexXddxX3dxX3axXf0xX1bxX3xXexX1xX11bxX1bxX20xX3xX1dxXdxX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX3xXexX11bxXexX3xX1bxX1xX7bxX3xX446xX3dxX2bxX1bxX20xX3xXcxX111xX1bxXc5xX3xX446xX3dxX2bxX1bxX20xX3xXcxXddxXa8xX4xX1xXc5xX3xX446xX3dxX2bxX1bxX20xX3xX811xX194xX1bxX85xX85xX85xXc5xX3xXbxX1xX48xX1bxX20xX3xXexXddxX6fxX48xX3xX1bxX6fxX3axX3xX1dxX78xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexXddxXdxX483xX1bxX3xX66xXa8xX1bxX1xX3xX1dxXd3xX1bxX3xX4xX26xX4xX3xX3cxX78xX3xX9axX10xX1bxX3xX22xXdxX483xX1bxX85xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX48xX61xX3axXaxX12xX1a3xXe25xX3xX4xXa0xX3xX1bxX1xXdxXf0xX3dxX3xX41xX1xXabxXdxX3xX7xX355xX4xX3xXexXddxX48xX1bxX20xX3xX4xX373xX1bxX20xX3xXexX26xX4xX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxXc5xX3xX7xX48xX1bxX20xX3xX7xX11bxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX4xXa0xX3xXexXddxX1faxX1bxX1xX3xX1dxX23xX3xXexX6xX3axX3xX1bxX20xX1xXf0xX3xX66xXafxXdxX3xX4xX1xXdxXd3xX66xX3xX41xX1xX48xX2bxX1bxX20xX3xX841xX69xXd0xXc5xX3xX4xX3d4xX1bxX3xX5xXa8xXdxX3xX1xX15exX3dxX3xX1xXd3xXexX3xX5xX6fxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xXbxX1xX116xX3xXexX1xX373xX1bxX20xX3xX4xX1xX7bxX6xX3xX1ccxX3dxX6xX3xX1dxX6fxX48xX3xXexXa8xX48xX3xX1bxX20xX1xXf0xXc5xX3xX2bxX1bxX1xX3xX1xX7bxXabxX1bxX20xX3xX1dxXd3xX1bxX3xX4xX1xX3exXexX3xX5xX7bxX80xX1bxX20xX3xX1bxX20xX3dxX1exX1bxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX3cxX3dxX3exXexX3xX41xX1xX39xX3dxX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1bxX6xX3axXc5xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX4xXa85xX1bxX20xX3xX41xX1xXa0xX3xXexXdxXd3xXbxX3xX4xX420xX1bxX3xX9axXafxXdxX3xXexX1xX411xX3xXexXddxX7bxXa4xX1bxX20xX3xXexXdxXf0xX66xX3xX1bxX65xX1bxX20xXc5xX3xXexX1xX3dxX3xX1bxX1xX420xXbxX3xX4xX6xX48xX3xX61xX48xX3xX3axXd3xX3dxX3xX4xX2bxX3xX9axXf0xX3xX1bxX20xX48xXa8xXdxX3xX1bxX20xX22cxX3xX9axX6fxX3xXexX6xX3axX3xX1bxX20xX1xXf0xX85xX3xXcxXddxX48xX1bxX20xX3xX41xX1xXdxX3xX66xX23xXexX3xX7xX11bxX3xX1dxX411xX6xX3xXbxX1xX7bxX1f4xX1bxX20xX3xX4xX3exXbxX3xX127xX3axXc5xX3xX4xX1xX1d9xX1bxX1xX3xX1ccxX3dxX3axXf0xX1bxX3xX4xX1xX7bxX6xX3xX1bxX1xX420xX1bxX3xXexX1xX5e1xX4xX3xX1dxX7bxX80xX4xX3xX532xX3xX1bxX20xX1xX608xX6xXc5xX3xXexX15exX66xX3xX1ccxX3dxX6xX1bxX3xXexXddxX1d3xX1bxX20xX3xX4xX127xX6xX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX3xXexXddxX48xX1bxX20xX3xX20xXdxX2bxXdxX3xX1ccxX3dxX3axXd3xXexX3xX9axXdxX1axX4xX3xX5xX6fxX66xXc5xX3xX3cxXa0xX6xX3xX1dxXa0xXdxX3xX20xXdxX2bxX66xX3xX1bxX20xX1xX224xX48xX85xX3xX23fxX194xX1bxX3xX4xXa8xX1bxX1xX3xX1dxXa0xX3xX66xX23xXexX3xX7xX11bxX3xX61xX48xX6xX1bxX1xX3xX1bxX20xX1xXdxX1axXbxX3xXexX1xX6xX66xX3xX20xXdxX6xX3xXexX3dxX3axX483xX1bxX3xX61xX1ffxX1bxX20xX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX1xX48xXa8xXexX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX41xXb84xX66xX3xX1xXdxX1axX3dxX3xX1ccxX3dxX2bxX3xX1dxX78xX3xX2bxX1bxX1xX3xX1xX7bxXabxX1bxX20xX3xX41xX1xX373xX1bxX20xX3xXexX11bxXexX3xX1dxXd3xX1bxX3xXexX111xX66xX3xX5xX532xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxX3xX61xX111xX1bxX3xX66xX3dxX11bxX1bxX3xX1dxXdxX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX85xX3xX1a3xX48xX3xX4xX1f4xX3xX1xX23xXdxX3xX9axX6fxX48xX3xXexX1xX411xX3xXexXddxX7bxXa4xX1bxX20xX3xX4xXa0xX3xXexX1xX3dxX3xX1bxX1xX420xXbxX3xX4xX6xX48xX3xX41xX1xXa0xX3xX41xX1xX65xX1bxX3xX61xX432xX1bxX3xX1dxXd3xX1bxX3xX1bxX1xXdxXf0xX3dxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX1xXd3xXexX3xXexX1xXa4xXdxX3xX1xXa8xX1bxX3xX1xX80xXbxX3xX1dxX1exX1bxX20xX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xXexX1xX10xX48xX3xX4xX1xX7bxX1f4xX1bxX20xX3xXexXddxX1faxX1bxX1xX3xX115cxX3d2xX16fxX3xXabxX3xX5exX6fxX1bxX3xX446xX3dxX11bxX4xX3xX41xX1xX373xX1bxX20xX3xX4xX1xX411xX3dxX3xX9axXf0xX3xX1bxX7bxXafxX4xX3xX41xX1xXdxXd3xX1bxX3xXexX1xX411xX3xXexXddxX7bxXa4xX1bxX20xX3xX1bxX6fxX3axX3xX41xX1xX373xX1bxX20xX3xX4xX3d4xX1bxX3xXddxX23xX1bxX20xX3xX66xXabxX3xX4xX1xX48xX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX5exXa0xX6xX85xX85xX85xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX48xX61xX3axXaxX12xX1bdxX483xX3xX1dxX2bxX66xX3xX22xX2bxX48xX3xX66xX1ffxX4xX3xXexXdxX194xX3dxX3xX1dxX7bxX6xX3xX1dxX7bxX80xX4xX3xXexXddxX194xX1bxX3xX2xX69xX85xX69xX69xX69xX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX1dxXdxX3xX5xX6fxX66xX3xX9axXdxX1axX4xX3xX4xXa0xX3xXexX1xXa4xXdxX3xX1xXa8xX1bxX3xXabxX3xX1bxX7bxXafxX4xX3xX1bxX20xX48xX6fxXdxX3xXexX1xX10xX48xX3xX1xX80xXbxX3xX1dxX1exX1bxX20xX3xX1bxX65xX66xX3xX68xX69xX2xX281xX3xX9axX6fxX3xX1bxX1xX22cxX1bxX20xX3xX1bxX65xX66xX3xXexXdxXd3xXbxX3xXexX1xX10xX48xXc5xX3xX1bxX20xX48xX6fxXdxX3xXexXdxXd3xXbxX3xXexX1ffxX4xX3xX1dxX39xX3axX3xX66xXa8xX1bxX1xX3xX4xX373xX1bxX20xX3xXexX26xX4xX3xXexX3dxX3axX194xX1bxX3xXexXddxX3dxX3axXf0xX1bxXc5xX3xXexX73xX1bxX1xX3xX4xX15exX1bxX3xX1ccxX3dxX6xX1bxX3xXexX111xX66xX3xX1dxX6fxX48xX3xXexXa8xX48xXc5xX3xX1bxX111xX1bxX20xX3xX4xX6xX48xX3xX4xX1xX3exXexX3xX5xX7bxX80xX1bxX20xX3xX1bxX20xX3dxX1exX1bxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX3cxX3dxX3exXexX3xX41xX1xX39xX3dxX3xX1dxX26xXbxX3xX5e1xX1bxX20xX3xXexX1xX411xX3xXexXddxX7bxXa4xX1bxX20xX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX1bxX7bxXafxX4xX3xX1bxX20xX48xX6fxXdxXc5xX3xX1dxX697xX4xX3xX22xXdxX1axXexX3xX5xX6fxX3xXexX1xX411xX3xXexXddxX7bxXa4xX1bxX20xX3xX4xXa0xX3xXexX1xX3dxX3xX1bxX1xX420xXbxX3xX4xX6xX48xXc5xX3xX4xX15exX1bxX3xXexX1xX3dxX3xX1xX35xXexX3xX61xX48xX6xX1bxX1xX3xX1bxX20xX1xXdxX1axXbxX3xX4xX3dxX1bxX20xX3xX5e1xX1bxX20xX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX4xXa0xX3xX1bxX65xX1bxX20xX3xX5xX15xX4xXc5xX3xX3dxX3axX3xXexX1d9xX1bxX3xX9axX6fxX3xX1bxX1xXdxXf0xX3dxX3xX1dxX1f4xX1bxX3xX1xX6fxX1bxX20xX3xX9axXf0xX3xX4xX26xX4xX3xX1dxX411xX6xX3xXbxX1xX7bxX1f4xX1bxX20xX3xXexX3dxX3axX483xX1bxX3xX4xX1xX1d3xX1bxX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxX3xX1dxXdxX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX85xX3xX1bdxX11bxXdxX3xX9axXafxXdxX3xX4xX26xX4xX3xX1dxX411xX6xX3xXbxX1xX7bxX1f4xX1bxX20xX3xX4xX1xX7bxX6xX3xXexX1xX15xX4xX3xX7xX15xX3xX1ccxX3dxX6xX1bxX3xXexX111xX66xX3xX1dxXd3xX1bxX3xX5xX608xX1bxX1xX3xX9axX15xX4xX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX3xX4xX15exX1bxX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX4xX1xXa0xX1bxX20xX3xX41xX1xX355xX4xX3xXbxX1xX1ffxX4xX3xX1bxX1xX22cxX1bxX20xX3xX1xXa8xX1bxX3xX4xX1xXd3xXc5xX3xXexXa8xX48xX3xX1dxXdxXf0xX3dxX3xX41xXdxX1axX1bxX3xX4xX1xX48xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xXexXdxXd3xXbxX3xX4xX420xX1bxX3xX1dxX7bxX80xX4xX3xXexX1xX411xX3xXexXddxX7bxXa4xX1bxX20xX3xX4xXa0xX3xXexX1xX3dxX3xX1bxX1xX420xXbxX3xX4xX6xX48xX85xX3xX23fxX194xX1bxX3xX4xXa8xX1bxX1xX3xX1dxXa0xXc5xX3xX4xX26xX4xX3xX1bxX20xX111xX1bxX3xX1xX6fxX1bxX20xX3xXexX1xX7bxX1f4xX1bxX20xX3xX66xXa8xXdxXc5xX3xX64xX20xX111xX1bxX3xX1xX6fxX1bxX20xX3xX245xX1xX1d9xX1bxX1xX3xX7xX26xX4xX1xX3xX3cxX78xX3xX1xX23xXdxX3xX4xX15exX1bxX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXexX11bxXexX3xX4xX1xX1d9xX1bxX1xX3xX7xX26xX4xX1xX3xX4xX1xX48xX3xX9axX6xX3axX3xX9axX6fxX3xX1bxX1xX3dxX3xX4xX15exX3dxX3xX9axX6xX3axX3xX9axX11bxX1bxX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX85xX3xXcxXddxX48xX1bxX20xX3xX1dxXa0xX3xX7bxX3dxX3xXexXdxX194xX1bxX3xX1dxX11bxXdxX3xX9axXafxXdxX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX1faxX1bxX1xX3xX4xX1xX1d9xX1bxX1xX3xX7xX26xX4xX1xXc5xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxX3xX4xXa0xX3xX4xX373xX1bxX20xXc5xX3xX1xX23xX3xX1bxX20xX1xX224xX48xXc5xX3xX4xX420xX1bxX3xX1bxX20xX1xX224xX48xXc5xX3xX61xX111xX1bxX3xXexX23xX4xX3xXexX1xXdxX483xX3dxX3xX7xX11bxX85xX3xX97fxX697xXexX3xX41xX1xX26xX4xXc5xX3xX4xX26xX4xX3xX1dxX411xX6xX3xXbxX1xX7bxX1f4xX1bxX20xX3xX4xX15exX1bxX3xXexX3dxX3axX194xX1bxX3xXexXddxX3dxX3axXf0xX1bxXc5xX3xX9axX420xX1bxX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xX1dxX483xX3xX20xXdxX2bxX66xX3xXex10417xX3xX5xX1axX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX5exXa0xX6xX3xX1dxXdxX3xX5xX6fxX66xX3xX9axXdxX1axX4xX3xXexXa8xXdxX3xX5exX6fxX1bxX3xX446xX3dxX11bxX4xX3xXexX1xX10xX48xX3xX4xX1xX7bxX1f4xX1bxX20xX3xXexXddxX1faxX1bxX1xX3xX115cxX3d2xX16fxX3xX1xXd3xXexX3xX1xXa8xX1bxX3xX1xX80xXbxX3xX1dxX1exX1bxX20xX3xX5xX6xX48xX3xX1dxX23xX1bxX20xXc5xX3xX41xX1xX373xX1bxX20xX3xX9axXf0xX3xX1bxX7bxXafxX4xXc5xX3xXabxX3xX5xXa8xXdxX3xX4xX7bxX3xXexXddxX35xX3xX9axX6fxX3xX5xX6fxX66xX3xX9axXdxX1axX4xX3xX22xX3exXexX3xX1xX80xXbxX3xXbxX1xX26xXbxX3xX3cxX3dxX11bxX1bxX20xX3xX4xX3d4xX1bxX3xX61xX7bxXafxXdxX3xX161xX69xXd0xX85xX85xX85xX3xX245xXa0xX3xX1bxX1xX7bxX3xX9axX420xX3axXc5xX3xX66xX1ffxX4xX3xXexXdxX194xX3dxX3xX1dxX7bxX6xX3xXexXddxX194xX1bxX3xX2xX69xX85xX69xX69xX69xX3xX1bxX20xX7bxXa4xXdxX3xX1dxXdxX3xX1a6xX1bbxX1bcxX1bdxX3xX66xXafxXdxX3xXexXddxXabxX3xXexX1xX6fxX1bxX1xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX15xX4xX85xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX48xX61xX3axXaxX12xX23fxX6fxXdxX3xX9axX6fxX3xX2bxX1bxX1xX26exX3xX97fxX6xXdxX3xX3d2xX1xX7bxX1f4xX1bxX20xX0xX4fxXbxX12