Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở Đảng bộ huyện Triệu Sơn
(Baothanhhoa.vn) - Trên các mặt công tác tư tưởng, huyện Triệu Sơn luôn bám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
7bc4x9f7bx8116xc70fx9385xd76ex10c1ex1084fxe19cxX7xc8e8xceebx7da4xf0e0x10770xed2dxX5xdc47xXaxe847xc471xfcf5x10eb1xb31axX3xX4xX6xd70dxX3xX4xX1xd8dexXexX3xX5xd674xbb3cxX15xX16xX3xX4xc714xX15xX16xX3xXex10dd8xX4xX3xXexX22xX3xXexX22xd63axX15xX16xX3xX35xX3xafcfx9442xX15xX16xX3xe4f2x9ad4xX3xX1xe210x10098x10764xX15xX3xXcx10ff6xXdxX46xX44xX3xa968x8d4fxX15xX0xcd31xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcd8dxX10xX6x10373xXaxX12xXcxX4ax86b1xX15xX3xX4xX2dxX4xX3x10a39xac7bxXexX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xXexX22xX3xXexX22xX35xX15xX16xa6ddxX3xX1xX44xX45xX46xX15xX3xXcxX4axXdxX46xX44xX3xX4fxX50xX15xX3xX5xX44xX28xX15xX3xX40xX2dxX71xX3xX7xX2dxXexX3x8c3exXdxX46xX4xX3xXexX4axXdx7efcxX15xX3x10268xX1xX6xXdxX3xXexX1x9284xX4xX3xX1xXdxX46xX15xX3xX13xX16xX1xaa05xX3x106e6xX44xX45xe4c0xXexX3xXcxX4axX44xX15xX16xX3xX22xX50xX15xX16xX3xd037xX3xf8c5xXb0xX1xa6a1xX6xX3xe122xbc93xXdexdd2cxX3xXa5x7dd6xX3xXex7fa4xX15xX16xX3xX4xX22xd8b5xX15xX16xX3xcce4xX14xX45xX3xX65xXb7xX15xX16xX86xX3xX4xX1x9ab1xX15xX1xX3xf9aexaa20xX15xX3xX3bxX3cxX15xX16xea54xX3xf9c8xX1xXfcxX3xXexX1xXc2xX3xdc94xdc11x874exX10axXcxX53xXcx8162xX3xX4x9cc3xX6xX3xbaf9xX41xX3xX10axX1x8f0fxX15xX1xX3xXexX4axXc2xX3xXa5xXe3xX3xX100x10fefxX45xX3xX71xad31xX15xX1xX3xX1xbae6xX4xX3xXexe0c8xXbxX3xXa5x9f85xX3xX5xX141xX71xX3xXexX1xX10xX1axX3xXexX22xX3xXexX22xX35xX15xX16xX86xX3xX100xX134xX1axX3xX100x8520xX4xX86xX3xXbxX1xX1axX15xX16xX3xX4xX2dxX4xX1xX3xX62xe6aexX3xX10axX1xX124xX3xe42bxXdxX15xX1xX3xX16xXdaxXbxX3xXbxX1x8ab7xX15xX3xXf0xX14xX45xX3xX65xXb7xX15xX16xX3xX3bxX3cxX15xX16xX86xX3xX4xX1xX124xX15xX1xX3xXc4xX44xX45xXe3xX15xX3xXexX4axX1axX15xX16xX3xX7xX134xX4xX1xX86xX3xXa5xd50axX15xX16xX3xX71xX134xX15xX1xd5c2xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1axX65xX45xX3xXbxX10axX10xX15xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf0xXexX114xX6xX5xXdxX16xX15xe7c7xX3xX4xX10xX15xXexX10xX4axX108xXaxX12xX0xXdxX71xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xXexX1xX44xX71xX40xX3xXdxX10axX10xX15xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxbba3xXdxX65xXexX1xX1dexX3x8436xX112xX112xXbxXf0xX108xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1dexX3xXd5xX112xX112xXbxXf0xX108xXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX53xX53xXdxX1afxX40xX6xX1axXexX1xX6xX15xX1xX1xX1axX6xX1afxXa5xX15xX53xX15xX10xX20cxX7xX53xX2xfea8xX112xfbc8xX53xX2x94c8xc5f8xX65xX112xab31xX2xX24axX112xX24axXd5xXexX24dxX251xX24exX113xX251xX5xX112xX1afxb69exXbxX16x9014xX4axX9xX2xX112xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xXexX22xX3xXexX22xX35xX15xX16xX3xX35xX3xX3bxX3cxX15xX16xX3xX40xX41xX3xX1xX44xX45xX46xX15xX3xXcxX4axXdxX46xX44xX3xX4fxX50xX15xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf0xXexX114xX6xX5xXdxX16xX15xX1dexX3xX4xX10xX15xXexX10xX4axX108xXaxX12xX11fxX44x896dxXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX1axX134xXexX3xX4xX11cxX6xX3xX1xX41xXdxX3x10197xX62xecabxX13xX3xXf0xdaa9xX3xXcxX1xX139xX3x9212xXb7xX4xX3xXd7xXcxX4axXdxX46xX44xX3xX4fxX50xX15xXe0xX1afxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1axX65xX45xXaxX12xX11fxX6xX15xX3xXcxX1xX22xXecxX15xX16xX3xXa5x10492xX3xX62xX44xX45xX46xX15xX3xX11cxX45xX3xX100xX303xX3xX4xX1xXfcxX3xX100xX134xX1axX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX1exXbxX3xX11cxX45xX3xX100xX3cxX15xX16xX86xX3xX4xX1xX124xX15xX1xX3xXc4xX44xX45xXe3xX15xX86xX3xX171xXcxXcx7f21xX3xXa5xX141xX3xX4xX2dxX4xX3xX100xX1axX141xX15xX3xXexX1xXadxX3xX100xX2e8xXdxX3xX71x8719xXdxX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xXexX44xX45xX6axX15xX3xXexX4axX44xX45xXe3xX15xX86xX3xXbxX1xX2e8xX3xX40xXdxXc7xX15xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX1xXfcxX3xXexX1xXc2xX86xX3xX15xX16xX1xXc2xX3xXc4xX44xX45xXc7xXexX3xX4xX11cxX6xX3xX3bxX3cxX15xX16xX86xX3xX4xX1xX124xX15xX1xX3xX7xX2dxX4xX1xX86xX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX5xX44xX13dxXexX3xX4xX11cxX6xX3xX13xX1xX141xX3xX15xX22xX388xX4xX3xXexX388xXdxX3xX4xX2dxX15xX3xX40xX41xX86xX3xX100xX3cxX15xX16xX3xXa5xXdxX6axX15xX3xXa5xX141xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX65xX14xX15xX1afxX3xX10axX2dxX4xX3xXexX2e8xX3xX4xX1xX15bxX4xX3xX4xX50xX3xX7xX35xX3xX100xX3cxX15xX16xX3xX100xXe3xX44xX3xXf0xX14xX45xX3xX65xXb7xX15xX16xX3xXb0xXc7xX3xX1xX1axX134xX4xX1xX86xX3xX4xX1xX22xX50xX15xX16xX3xXexX4axb07axX15xX1xX3xX1xX141xX15xX1xX3xX100xX41xX15xX16xX86xX3xXexX4axXdxXadxX15xX3xXb0xX1xX6xXdxX3xX1xX139xX4xX3xXexX13dxXbxX86xX3xXc4xX44xX2dxX15xX3xXexX4axXdxX46xXexX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX1xXfcxX3xXexX1xXc2xX86xX3xX15xX16xX1xXc2xX3xXc4xX44xX45xXc7xXexX3xX4xX11cxX6xX3xX3bxX3cxX15xX16xX3xX71xX41xXexX3xX4xX2dxX4xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX6axX71xX3xXex87c0xX4xX1afxX3xX309xXdxX46xX4xX3xXexX2e8xX3xX4xX1xX15bxX4xX3xX4xX2dxX4xX3xX1xX41xXdxX3xX15xX16xX1xXc2xX3xXc4xX44xX2dxX15xX3xXexX4axXdxX46xXexX86xX3xX1xX139xX4xX3xXexX13dxXbxX3xX15xX16xX1xXc2xX3xXc4xX44xX45xXc7xXexX3xX4xX11cxX6xX3xX3bxX3cxX15xX16xX3xXexba84xX3xX1xX44xX45xX46xX15xX3xX100xXc7xX15xX3xX4xX50xX3xX7xX35xX3xX100xX22xX23xX4xX3xXexX1xXb7xX4xX3xX1xXdxX46xX15xX3xXexX1xX10xX1axX3xX1xX22xX388xX15xX16xX3xXb0xXc7xXexX3xX1xX23xXbxX3xXexX4axX44xX45xXe3xX15xX3xX16xXdxX3cxX15xX16xX3xXa5xX388xXdxX3xXexX4axX6xX1axX3xX100xX2e8xXdxX86xX3xXexX1xX3cxX1axX3xX5xX44xX13dxX15xX86xX3xX5xX141xX71xX3xX4axc75bxX3xX4xX2dxX4xX3xXa5xX1exX15xX3xX100xXe3xX3xX71xX388xXdxX3xXa5xX141xX3xXa5xXdxXc7xXexX3xX40xX141xXdxX3xXexX1xX44xX3xX1xX1axX134xX4xX1xX3xX5xXdxX6axX15xX3xX1xX46xX3xXa5xX388xXdxX3xXexX44axX15xX1xX3xX1xX44axX15xX1xX3xX100xXc2xX6xX3xXbxX1xX22xX50xX15xX16xX3xXa5xX141xX3xX4xX1xX15bxX4xX3xXexX4axX2dxX4xX1xX86xX3xX15xX1xXdxX46xX71xX3xXa5xX33axX3xX100xX22xX23xX4xX3xX16xXdxX6xX1axX3xX4xX11cxX6xX3xX71xedd7xXdxX3xX4xX2dxX15xX3xX40xX41xX86xX3xX100xX3cxX15xX16xX3xXa5xXdxX6axX15xX1afxX3xX10axb700xX15xX16xX3xXa5xX388xXdxX3xX100xXdaxX86xX3xX1xX44xX45xX46xX15xX3xX65xX44xX45xX3xXexX4axX44axX3xX1xXdxX46xX44xX3xXc4xX44xX3cxX3xX1xX41xXdxX3xX15xX16xX1xXc2xX3xX40xX2dxX1axX3xX4xX2dxX1axX3xXa5xXdxX6axX15xX3xX100xXc2xX15xX1xX3xXb0xe387xX86xX3xX16xXdxX6xX1axX3xX40xX6xX15xX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xXexX44xX45xX6axX15xX3xX16xXdxX2dxX1axX3xXexX4f1xX3xX1xX44xX45xX46xX15xX3xX100xXc7xX15xX3xX4xX50xX3xX7xX35xX3xXa5xX141xX3xX65xX44xX45xX3xXexX4axX44axX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX1axX134xXexX3xX4xX1xX124xX15xX1xX3xXexX4axXc2xX3xXexX4axX1axX15xX16xX3xXexX1axX141xX15xX3xX100xX3cxX15xX16xX3xX40xX41xX1afxX3xX371xX44xX6xX3xX100xXdaxX86xX3xX4xX1exXbxX3xX11cxX45xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX1exXbxX86xX3xX40xX2dxX1axX3xX4xX2dxX1axX3xXa5xXdxX6axX15xX86xX3xXexX4axX22xX35xX15xX16xX3xX4xX2dxX4xX3xX40xX6xX15xX86xX3xX15xX16xX141xX15xX1xX86xX3xX100xX1axX141xX15xX3xXexX1xXadxX3xX100xX303xX3xX4xX1xX11cxX3xX100xX41xX15xX16xX3xX4xX44xX15xX16xX3xX4xX1exXbxX3xXexX1xX28xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXa5xX141xX3xX100xXc2xX15xX1xX3xX1xX22xX388xX15xX16xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xXdaxX15xX16xX86xX3xX4xX1xX124xX15xX1xX3xXf0xX2dxX4xX3xXa5xXe3xX3xXexX44axX15xX1xX3xX1xX44axX15xX1xX3xXexX1xXecxXdxX3xX7xXb7xX86xX3xX4xX1xX124xX15xX1xX3xXexX4axXc2xX86xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX1xX11cxX3xXexX4axX22xX50xX15xX16xX86xX3xXc4xX44xX45xXc7xXexX3xX7xX2dxX4xX1xX3xX4xX11cxX6xX3xX3bxX3cxX15xX16xX86xX3xX13xX1xX141xX3xX15xX22xX388xX4xX86xX3xX15xX1xX1a7xX15xX16xX3xXa5xX1exX15xX3xX100xXe3xX3xXbxX1xX15bxX4xX3xXexX134xXbxX86xX3xX15xX1xX134xX45xX3xX4xX3cxX71xX3xX15xX1xdd8exX71xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xd83axX3xXexX1xX15bxX4xX3xX4xX3cxX15xX1xX3xX16xXdxX2dxX4xX3xXexX4axX22xX388xX4xX3xXexX1xX28xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXf0xX1exX44xX86xX3xX100xX41xX4xX86xX3xX5xX44xX13dxX15xX3xX100xXdxX46xX44xX3xX7xX6xXdxX3xXexX4axX2dxXdxX86xX3xX40xXc2xX6xX3xX100xX72xXexX3xX4xX11cxX6xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX1xXc7xX3xX5xXb7xX4xX3xXexX1xX5d6xX3xX100xXc2xX4xX1xX3xX3cxX15xX1xX3xX1xX22xX35xX15xX16xX3xX100xXc7xX15xX3xXexX22xX3xXexX22xX35xX15xX16xX3xX4xX2dxX15xX3xX40xX41xX86xX3xX100xX3cxX15xX16xX3xXa5xXdxX6axX15xX86xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX65xX14xX15xX1afxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1axX65xX45xXaxX12xX3bxX17cxX44xX3xX15xXe6xX71xX3xX251xX112xX2xX24exX86xX3xXexX4axX6axX15xX3xX100xXc2xX6xX3xX40xX141xX15xX3xXf0xX303xX3xXcxX14xX15xX3xcc7fxX14xX15xX3xXf0xX3cxX45xX3xX4axX6xX3xXa5xX33axX3xXa5xXdxX46xX4xX3xX15xX16xX4f1xX15xX16xX3xXa5xXdxX46xX4xX3xXexX13dxXbxX3xXexX1xXadxX3xX4xX11cxX6xX3xX4xX28xX15xX16xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX10axX28xX15xX16xX3xXexX45xX3xX10axX2ffxX3xX3bxX17cxX44xX3xXexX22xX3xX62xX16bxX15xX16xX3x999axX45xX3xX100xaf63xXdxX3xXc4xX44xX45xXe3xX15xX3xX5xX23xXdxX86xX3xX71xX41xXexX3xX7xX101xX3xXbxX1xX17cxX15xX3xXexefa4xX3xXf0xX1exX44xX3xX100xX303xX3xX5xX23xXdxX3xX65xX33axX15xX16xX86xX3xXb0xX124xX4xX1xX3xX100xX41xX15xX16xX3xX4xX28xX15xX16xX3xX15xX1xX14xX15xX1afxX3xX10axX1exXbxX3xX11cxX45xX86xX3xX4xX1xX124xX15xX1xX3xXc4xX44xX45xXe3xX15xX86xX3xX171xXcxXcxX371xX3xXa5xX141xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX2e8xX3xX4xX1xX15bxX4xX3xX4xX1xX124xX15xX1xX3xXexX4axXc2xX3xX114xX3xXf0xX303xX3xX1xX41xXdxX3xXexX4axX6axX15xX3xX100xXc2xX6xX3xX40xX141xX15xX3xXf0xX303xX3xX100xX303xX3xXexXe6xX15xX16xX3xX4xX22xXecxX15xX16xX3xX100xX101xXdxX3xXexX1xX1axX134xXdxX3xXexX4axXb7xX4xX3xXexXdxXc7xXbxX3xX100xXadxX3xX15x9fc2xX71xX3xX40xX951xXexX3xXexX14xX71xX3xXexX22xX86xX3xX15xX16xX44xX45xX46xX15xX3xXa5xX139xX15xX16xX3xX4xX1xX124xX15xX1xX3xX100xX2dxX15xX16xX3xX4xX11cxX6xX3xX4xX28xX15xX16xX3xX15xX1xX14xX15xX86xX3xX5xX6xX1axX3xX100xX41xX15xX16xX3xXexX1xX6xX71xX3xX71xX22xX44xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX1exXbxX3xX11cxX45xX86xX3xX4xX1xX124xX15xX1xX3xXc4xX44xX45xXe3xX15xX3xX1xX44xX45xX46xX15xX86xX3xX15xX16xX141xX15xX1xX3xX4xX1xX15bxX4xX3xX15xXe6xX15xX16xX3xX4xXdaxX3xX1xX22xX388xX15xX16xX3xX16xXdxX3cxXdxX3xXc4xX44xX45xXc7xXexX3xXbxX1xX5d6xX3xX1xX23xXbxX1afxX3xX11fxX6xX15xX3xXcxX1xX22xXecxX15xX16xX3xXa5xX33axX3xX62xX44xX45xX46xX15xX3xX11cxX45xX3xX100xX303xX3xXbxX1xX14xX15xX3xX4xX28xX15xX16xX3xX4xX2dxX15xX3xX40xX41xX86xX3xXexX4axX22xX35xX15xX16xX3xX4xX2dxX4xX3xX40xX6xX15xX86xX3xX100xX1axX141xX15xX3xXexX1xXadxX3xX15xX951xX71xX3xX65xX6xX15xX1xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xX4xX28xX15xX16xX3xX15xX1xX14xX15xX3xXa5xX141xX3xXa5xX141xX1axX3xXexX13dxX15xX3xX1xX41xX3xX65xX14xX15xX3xXexX44xX45xX6axX15xX3xXexX4axX44xX45xXe3xX15xX86xX3xXa5xX13dxX15xX3xX100xX41xX15xX16xX3xXa5xX388xXdxX3xXbxX1xX22xX50xX15xX16xX3xX4xX1xX14xX71xX3xc6e8xXcxX13dxX15xX3xX15xX16xX22xXecxXdxX86xX3xXexX13dxX15xX3xXa5xXdxX46xX4xdca6xX86xX3xXexX2e8xX3xX4xX1xX15bxX4xX3xXb0xX783xX3xX4xX6xX71xX3xXb0xXc7xXexX3xXa5xX388xXdxX3xX1xX41xX3xX65xX14xX15xX3xXa5xX141xX3xX4xX28xX15xX16xX3xX15xX1xX14xX15xX86xX3xX5xX6xX1axX3xX100xX41xX15xX16xX3xXb0xX1xX28xX15xX16xX3xXexX1xX6xX71xX3xX16xXdxX6xX3xX40xXdxXadxX44xX3xXexX44axX15xX1xX3xXb0xX124xX4xX1xX3xX100xX41xX15xX16xX86xX3xX16xXdaxXbxX3xXbxX1xX17cxX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xXdaxX15xX16xX3xX2e8xX15xX3xX100xXc2xX15xX1xX3xXexX44axX15xX1xX3xX1xX44axX15xX1xX1afxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1axX65xX45xXaxX12xX13xXe6xX71xX3xX251xX112xX2xX24dxX3xXa5xX141xX3xX251xX112xX2xX24exX86xX3xX1xX44xX45xX46xX15xX3xXcxX4axXdxX46xX44xX3xX4fxX50xX15xX3xXexX13dxXbxX3xXexX4axX44xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xX16xXdxX3cxXdxX3xXbxX1xXdaxX15xX16xX3xX71xX72xXexX3xX40xX777xX15xX16xX3xXexX1xXb7xX4xX3xX1xXdxX46xX15xX3xX4xX2dxX4xX3xX65xXb7xX3xX2dxX15xX86xX3xX15xX1xX22xX1dexX3xX3bxX22xXecxX15xX16xX3xX15xX101xXdxX3xX10axX3cxX15xX16xX3xX62xX141xX15xX16xX3xXb0xX1xX28xX15xX16xX3xXcxX1xX139xX3xXddxX44xX14xX15xX3xX100xXdxX3xf729xX1xX44xX3xXbb3xXdxX15xX1xX3xXexXc7xX3xX13xX16xX1xXdxX3xX4fxX50xX15xX108xX3xX100xX22xXecxX15xX16xX3xXexX4f1xX3xXcxX1xXdxXe3xX44xX3xXa5xX141xX1axX3xX4xX17cxX44xX3xX13xX1xX50xX71xX108xX3xX16xXdxX3cxXdxX3xXbxX1xXdaxX15xX16xX3xX1xX141xX15xX1xX3xX5xX6xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX1axX141xX15xX3xX16xXdxX6xX1axX3xXexX1xX28xX15xX16xX3xXd7xX100xX22xXecxX15xX16xX3xX5xXdxX6axX15xX3xXexX1xX28xX15xX86xX3xX5xXdxX6axX15xX3xX16xXdxX6xX86xX3xX5xXdxX6axX15xX3xXf0xX303xXe0xX1afxX1afxX1afxX3xX65xX1axX3xX5xX141xX71xX3xXexX101xXexX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xXexX44xX45xX6axX15xX3xXexX4axX44xX45xXe3xX15xX86xX3xXa5xX13dxX15xX3xX100xX41xX15xX16xX86xX3xX15xX951xX71xX3xX40xX951xXexX3xXexX22xX3xXexX22xX35xX15xX16xX86xX3xXexX14xX71xX3xX5xX783xX3xX15xX16xX22xXecxXdxX3xX65xX14xX15xX3xX15xX6axX15xX3xX35xX3xX4xX2dxX4xX3xX100xX50xX15xX3xXa5xXc2xX3xX4xXdaxX3xX65xXb7xX3xX2dxX15xX3xX100xX22xXecxX15xX16xX3xX100xXdxX3xXc4xX44xX6xX86xX3xX15xX16xX22xXecxXdxX3xX65xX14xX15xX3xX100xXe3xX44xX3xX100xX16bxX15xX16xX3xXexX1xX44xX13dxX15xX86xX3xX7xX388xX71xX3xX40xX141xX15xX3xX16xXdxX6xX1axX3xX100xX1exXexX3xX4xX1xX1axX3xX15xX1xX141xX3xXexX1xX17cxX44xX3xXexX1xXdxX3xX4xX28xX15xX16xX86xX3xXb0xX1xX28xX15xX16xX3xX4xXdaxX3xXexX4axX22xXecxX15xX16xX3xX1xX23xXbxX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX4xX22xdc17xX15xX16xX3xX4xX1xXc7xX1afxX3xX13xX1xXdxXe3xX44xX3xX1xX41xX3xX65xX14xX15xX3xX4xX89cxX15xX3xXexXb7xX3xX15xX16xX44xX45xX46xX15xX3xX1xXdxXc7xX15xX3xX100xX1exXexX3xXa5xX141xX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX4axX44axX15xX1xX3xXexX4axX6axX15xX3xX100xX1exXexX3xXa5xX44axX3xX7xXb7xX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX4axXdxXadxX15xX3xX4xX11cxX6xX3xX1xX44xX45xX46xX15xX1afxX3xX13xXe6xX71xX3xX251xX112xX2xX24exX86xX3xX1xX44xX45xX46xX15xX3xXcxX4axXdxX46xX44xX3xX4fxX50xX15xX3xXb0xX1xX28xX15xX16xX3xX4xXdaxX3xX100xX50xX15xX86xX3xXexX1xX22xX3xXa5xX22xX23xXexX3xX4xX1exXbxX86xX3xXb0x8882xX1axX3xX65xX141xXdxX1afxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1axX65xX45xXaxX12xX3bxXadxX3xXb0xX1xX28xX15xX16xX3xX15xX16xX4f1xX15xX16xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xXexX22xX3xXexX22xX35xX15xX16xX86xX3xX1xX44xX45xX46xX15xX3xXcxX4axXdxX46xX44xX3xX4fxX50xX15xX3xX100xX303xX3xXexX13dxXbxX3xXexX4axX44xX15xX16xX3xX4xX11cxX15xX16xX3xX4xX101xX86xX3xXb0xXdxX46xX15xX3xXexX1axX141xX15xX86xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX100xX41xXdxX3xX15xX16xdaeaxX3xX4xX2dxX15xX3xX40xX41xX3xX5xX141xX71xX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xXexX44xX45xX6axX15xX3xX16xXdxX2dxX1axX86xX3xX4xX2dxX15xX3xX40xX41xX3xX5xX141xX71xX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xXexX1xX28xX15xX16xX3xXexXdxX15xX86xX3xXexX44xX45xX6axX15xX3xXexX4axX44xX45xXe3xX15xX3xXexX4f1xX3xX1xX44xX45xX46xX15xX3xX100xXc7xX15xX3xX4xX50xX3xX7xX35xX1afxX3xX11fxX6xX15xX3xXcxX44xX45xX6axX15xX3xX16xXdxX2dxX1axX3xX62xX44xX45xX46xX15xX3xX11cxX45xX3xXbxX1xX101xXdxX3xX1xX23xXbxX3xXa5xX388xXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX40xX6xX15xX3xXf0xX14xX45xX3xX65xXb7xX15xX16xX3xX3bxX3cxX15xX16xX3xX4xX11cxX6xX3xX1xX44xX45xX46xX15xX3xX100xXc2xX15xX1xX3xXb0xX615xX3xX71xX35xX3xX4xX2dxX4xX3xX5xX388xXbxX3xXexX13dxXbxX3xX1xX44xX1exX15xX86xX3xX40xX16bxXdxX3xX65xX22xXd0axX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX46xXbxX3xXa5xX33axX1afxX3xX13xXe6xX71xX3xX251xX112xX2xX24exX86xX3xXexX1axX141xX15xX3xX1xX44xX45xX46xX15xX3xX100xX303xX3xX71xX35xX3xX2xX213xX3xX5xX388xXbxX3xX100xX141xX1axX3xXexX134xX1axX86xX3xX40xX16bxXdxX3xX65xX22xXd0axX15xX16xX3xXb0xXdxXc7xX15xX3xXexX1xX15bxX4xX3xX5xX783xX3xX5xX44xX13dxX15xX86xX3xX4xX1xX124xX15xX1xX3xXexX4axXc2xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX2dxX15xX3xX40xX41xX86xX3xX100xX3cxX15xX16xX3xXa5xXdxX6axX15xX3xXexX1xX6xX71xX3xX16xXdxX6xX108xX3xX2xX251xX3xXb0xX615xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX1axX134xXexX3xX40xX2dxX1axX3xX4xX2dxX1axX3xXa5xXdxX6axX15xX3xX4xX1exXbxX3xX1xX44xX45xX46xX15xX1afxX1afxX1afxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1axX65xX45xXaxX12xX3bxX16bxX15xX16xX3xX4xX1xX124xX3xX2fdxX6axX3xXcxX1xXc2xX3xX4fxX10xX15xX86xX3xXcxX4axX22xX35xX15xX16xX3xX11fxX6xX15xX3xXcxX44xX45xX6axX15xX3xX16xXdxX2dxX1axX3xX62xX44xX45xX46xX15xX3xX11cxX45xX3xX4xX1xX1axX3xX40xXdxXc7xXexX1dexX3xX309xXdxX46xX4xX3xX4xX1xX11cxX3xX100xX41xX15xX16xX3xX100xX2e8xXdxX3xX71xX388xXdxX86xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX4xX28xX15xX16xX3xXexX2dxX4xX3xXexX22xX3xXexX22xX35xX15xX16xX3xXexX4axX6axX15xX3xX100xXc2xX6xX3xX40xX141xX15xX3xX1xX44xX45xX46xX15xX3xX100xX303xX3xX16xXdaxXbxX3xXbxX1xX17cxX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX15xX1xX13dxX15xX3xXexX1xX15bxX4xX86xX3xXexX134xX1axX3xX7xXb7xX3xXexX1xX101xX15xX16xX3xX15xX1xX1exXexX3xXa5xXe3xX3xXexX22xX3xXexX22xX35xX15xX16xX3xXa5xX141xX3xX1xX141xX15xX1xX3xX100xX41xX15xX16xX3xXexX4axX1axX15xX16xX3xX3bxX3cxX15xX16xX86xX3xX7xXb7xX3xX100xX16bxX15xX16xX3xXexX1xX44xX13dxX15xX3xXexX4axX1axX15xX16xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX17cxX15xX16xX3xX5xX388xXbxX3xX15xX1xX14xX15xX3xX65xX14xX15xX1afxX3xXcxX44xX45xX46xXexX3xX100xX134xXdxX3xX100xX6xX3xX7xX101xX3xX4xX2dxX15xX3xX40xX41xX86xX3xX100xX3cxX15xX16xX3xXa5xXdxX6axX15xX3xX100xXe3xX44xX3xXb0xXdxX6axX15xX3xX100xXc2xX15xX1xX3xX71xX33axX4xX3xXexXdxX6axX44xX86xX3xX5xX783xX3xXexX22xX35xX15xX16xX3xX4xX11cxX6xX3xX3bxX3cxX15xX16xX86xX3xX1xXc7xXexX3xX5xX89cxX15xX16xX86xX3xX1xXc7xXexX3xX7xX15bxX4xX3xXbxX1xX33axX15xX16xX3xX7xXb7xX3xXcxX2e8xX3xXc4xX44xX101xX4xX86xX3xXbxX1xX33axX4xX3xXa5xX33axX3xX15xX1xX14xX15xX3xX65xX14xX15xX1afxX3xX371xX44xX6xX3xX100xXdaxX86xX3xXexX4axX35xX3xXexX1xX141xX15xX1xX3xX100xX41xX15xX16xX3xX5xXb7xX4xX3xXc4xX44xX6xX15xX3xXexX4axX139xX15xX16xX3xXexX1xX4aaxX4xX3xX100xX130xX45xX3xX4xX2dxX4xX3xXbxX1xX1axX15xX16xX3xXexX4axX141xX1axX3xXexX1xXdxX3xX100xX44xX6xX3xX45xX6axX44xX3xX15xX22xX388xX4xX3xX35xX3xX100xXc2xX6xX3xXbxX1xX22xX50xX15xX16xX86xX3xX16xXdaxXbxX3xXbxX1xX17cxX15xX3xX1xX1axX141xX15xX3xXexX1xX141xX15xX1xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX1xXfcxX3xXexXdxX6axX44xX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX4axXdxXadxX15xX3xXb0xXdxX15xX1xX3xXexXc7xX3xX114xX3xXf0xX303xX3xX1xX41xXdxX1afxX3xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX1axX44xX4axX4xX10xXaxX12xX11fxX141xXdxX3xXa5xX141xX3xX3cxX15xX1xX1dexX3xX2fdxX6axX3xX62xX141xX0xX53xXbxX12