New York, New Jersey và Connecticut mở lại các hoạt động từ ngày 19/5
New York và hai bang láng giềng là New Jersey và Connecticut, vốn từng là tâm dịch COVID-19 của nước Mỹ, sẽ chính thức mở lại hoạt động hoàn toàn kể từ ngày 19/5.
556fxd66cx9ed6x84b3xbc0axbdacx8446x9b79x9f50xX7xc379x6088xd960x5fa7x8acfx826fxX5x5863xXaxa0e9xdbdaxX10x602exX3x5767x74efx66d1x8701x559bxX3xX13xX10xX15xX3x670bxX10xX19xX7xX10x5d77xX3x6bfex9679xX3xca3fxX18xbd98xX2dxX10xX4xXexXdxX4xa059xXexX3x9177xb984xX3xX5x918axXdxX3xX4xda3bxX4xX3xX1xX18xX3bxXexX3xd939x6d4cxX2dx6829xX3xXexc60fxX3xX2dxX4axX29xX26xX3xX2x7c7dx5dabx7d26xX0xX56xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd75cxX10xX6xc47bxXaxX12xX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX28xX29xX3xX1xX6xXdxX3xac62xX6xX2dxX4axX3xX5xX3fxX2dxX4axX3xX4axXdx9a3axX2dxX4axX3xX5xX29xX3xX13xX10xX15xX3xX21xX10xX19xX7xX10xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX18xX2dxX2dxX10xX4xXexXdxX4xX34xXexX1bxX3xX28x5ad5xX2dxX3xXexX4dxX2dxX4axX3xX5xX29xX3xXex8eecxX37xX3xX6bxcc8cxX4xX1xX3xX2bxc22fxc8b1xd026xc903x75f6xX2xX55xX3xX4xa14dxX6xX3xX2dx9109x66b2xX4xX3x9bbaxceaaxX1bxX3xX7xca4exX3xX4xX1x8809xX2dxX1xX3xXexX1xb329xX4xX3xX37xX38xX3xX5xX3bxXdxX3xX1xX18xX3bxXexX3xX47xX48xX2dxX4axX3xX1xX18xX29xX2dxX3xXexX18xX29xX2dxX3xX1ax84b5xX3xXexX4dxX3xX2dxX4axX29xX26xX3xX2xX55xX56xX57xbcefxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd175xX18xX6bxX26xXaxX12xX0xXdxX37xX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX37xX7xXc6xXbxX1xX18xXexX18xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX10xX15xX3xX21xX10xX19xX7xX10xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX18xX2dxX2dxX10xX4xXexXdxX4xX34xXexX3xX37xX38xX3xX5xX3bxXdxX3xX4xX3fxX4xX3xX1xX18xX3bxXexX3xX47xX48xX2dxX4axX3xXexX4dxX3xX2dxX4axX29xX26xX3xX2xX55xX56xX57xX3xX1xc1e1xX2dxX1xX3xde46xX2dxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX10fxX7exX6xX18xXexX1xX6xX2dxX1xX1xX18xX6xX10fxX28xX2dxX56xX2dxX10xX15xX7xX56x6070xX2xX2xdbbaxX56xX2xc200xX1b8xX6bxX1b2x6aedxX55xX2xX1b8xd79dxX57xXexX1b2xX1bcxX57xX2xX5xX2xX10fxb57bxXbxX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX10xX15xX3xX21xX10xX19xX7xX10xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX18xX2dxX2dxX10xX4xXexXdxX4xX34xXexX3xX37xX38xX3xX5xX3bxXdxX3xX4xX3fxX4xX3xX1xX18xX3bxXexX3xX47xX48xX2dxX4axX3xXexX4dxX3xX2dxX4axX29xX26xX3xX2xX55xX56xX57xXaxX3xX6bxX6xXexX6xXc6xXbxX1xX18xXexX18xXc6xX18xX19xXdxX4axXdxX2dxX6xX5xXc6xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x8b92xX56xX56xX4xX6bxX2dxXdxX37xX4axX10fxX28xXdxX10xXexX2dxX6xX37xXbxX5xX34xX7xX10fxX28xX2dxX56xXex6ca7xX1b2xX1bcxX56xX34xXbxX5xX18xX6xX6bxX10xX6bxX56x9402xXbxX4xX15xX28xX18xX28xXexX56xX1b2xX1bcxX1b2xX2x62e2xX1bcxX57xX26dxX1bcxX1c0xX56xXexXexX260xX28xX2dxX26dxX2dxX10xX15xX26dxX26xX18xX19xX1axX10fxX1caxXbxX4axXaxX3xX56xX12xX13xX4axXcfxdcbbxXdxX3xX6bxXb9xX2dxX3xX6bxXdxX3xX4xX1xX34xX26xX101xX2dxX3xXexX19x98c9xX2dxX3xX47xXcfxX28dxX2dxX4axX3xXbxX1xXadxX3xX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX10fxX3xdf4bxX13xX4axX34xc81fxX2dxX239xX3x948dxc133x9bf8xX56xXcxXcxbb41xXc3xX13x6d9axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX18xX6bxX26xXaxX12xX2bxX3fxX4xX3xa4fbxX34xX3fxX2dxX3xade1xX2dxX1bxX3xX28xX2e7xX2dxX3xXbxX1x638fxX2dxX4axX1bxX3xX4x7b79xX6xX3xX1xX29xX2dxX4axX3xX7exX3fxX2dxX3xX5x9e75xX1bxX3xX2dxX1xX29xX3xX1xX3fxXexX1bxX3xX7exX18exX18xX3xXexX29xX2dxX4axX1bxX3xXexXdx81f5xX37xX3xX5xX29xX37xX3xXexbafbxX4xX1bxX3xX4xaf21xX2dxX4axX3xX28xXdxX2a0xX2dxX3xX4axXdxX18exXdxX3xXexX19xXdcxX3xX28xX29xX3xXbxX1xX2f1xX2dxX4axX3xXex82a9xXbxX3xXexX1xX101xX3xXexX1xX6xX18xX3xX7xXd8xX3xX47xXcfxc0cfxX4xX3xXbxX1x765axX18xX3xX1xX18xX3bxXexX3xX47xX48xX2dxX4axX3xX28xXd0xXdxX3xX2xX1bcxX1bcx988cxX3xX7xXe2xX4xX3xX4xX1xXe2xX6xX3xX5x929axX2dxX3xX47xX37bxX34xX3xXexXdxX2a0xX2dxX3xX1axX101xX3xXexX4dxX3xX1axX1xXdxX3xX4xX3fxX4xX3xX7exX6xX2dxX4axX3xX2dxX29xX26xX3xXbxX1xX18exXdxX3xX3fxXbxX3xX6bx9aedxX2dxX4axX3xX4xX3fxX4xX3xX7exXdxX31cxX2dxX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX1xX3bxX2dxX3xX4xX1xad77xX3xXexX4dxX3xX2dxX2e7xX37xX3xX2dxX4axX18xX3fxXdxX3xX47xX101xX3xXbxX1xX2f1xX2dxX4axX3xXexX19xX3fxX2dxX1xX3xX28xXdxX19xX34xX7xX3xc9caxX2bfxb227xX3e3xXc6xX2bxX18xXc3xXc6xX1b2xX3xX5xXb9xX26xX3xX5xX6xX2dxX10fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX18xX6bxX26xXaxX12xXcxX1xXadxX2dxX4axX3xX47xXadxX4xX3xX7exX6xX2dxX4axX3xX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX2bfxX2dxX6bxX19xX10xX15xX3xX2bxX34xX18xX37xX18xX3xX2dxX4axX29xX26xX3x686axX56xX57xX3xXexX34xX26xX2a0xX2dxX3xX7exXadxX3xX4axb962xX3xX7exa6a3xX3xXex5d32xXexX3xX4xX18exX3xX4xX3fxX4xX3xX5xX31cxX2dxX1xX3xX1xX3bxX2dxX3xX4xX1xX3bfxX3xX2dxX1xc41axX37xX3xXexX1xdac3xX4xX3xX47x61b3xX26xX3xX4xX3fxX4xX3xX1xX18xX3bxXexX3xX47xX48xX2dxX4axX3xX1axXdxX2dxX1xX3xXexX3bfxX3xX4xXcbxX6xX3xX7exX6xX2dxX4axX10fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX18xX6bxX26xXaxX12xXcxX1xX29xX2dxX1xX3xXbxX1xXadxX3xX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xb7c8xX2dxX4axX3xX7xXd8xX3xX37xX38xX3xX5xX3bxXdxX3xX6bxXbdxX4xX1xX3xX28xX3a7xX3xXexX29xX34xX3xX47xXdxX31cxX2dxX3xX2dxX4axX37bxX37xX3xX1b2xX1c0xX1xX56xX1b2xX1c0xX1xX3xX2dxX1xXcfxX3xXexX19xXcfxXd0xX4xX3xX1axX1xXdxX3xX6bxXbdxX4xX1xX3xX260xX18exX26xX3xX19xX6xX3xX1axX101xX3xXexX4dxX3xX2dxX4axX29xX26xX3xX2xX1b8xX56xX57xX3xXexXd0xXdxX10fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX18xX6bxX26xXaxX12xX2c1xX1xX3fxXexX3xX7exXdxX101xX34xX3xXexX3bxXdxX3xX4xX34xX48xX4xX3xX1x5788xXbxX3xX7exX3fxX18xX3xX2dxX4axX29xX26xX3xX435xX56xX57xX1bxX3xXcxX1xXadxX2dxX4axX3xX47xXadxX4xX3xX2bxX34xX18xX37xX18xX3xX1axX1x8fb5xX2dxX4axX3xX47xXbdxX2dxX1xX3xX47xXb9xX26xX3xX5xX29xX3xX6bxX449xX34xX3xX37xXadxX4xX3xXexX19xX539xX2dxX4axX3xX47xX3bxXdxX3xX47xXadxXdxX3xX28xXd0xXdxX3xX7exX6xX2dxX4axX3xX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX5xX29xX3xXexX1xX28dxXdxX3xX47xXdxX101xX37xX3xX4xX1xX34xX26xX101xX2dxX3xX47xaa25xXdxX3xXexX19xX539xX2dxX4axX3xX47xX3bxXdxX3xX28xXd0xXdxX3xX37xX48xXexX3xX2dxbde3xXdxX3xXexX4dxX2dxX4axX3xX5xX29xX3xXexXb9xX37xX3xX6bxXbdxX4xX1xX3xX4xXcbxX6xX3xXexX1xX3bfxX3xX4axXdxXd0xXdxX10fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX18xX6bxX26xXaxX12xXcxX34xX26xX2a0xX2dxX3xX7exXadxX3xX4xXcbxX6xX3xX329xX2dxX4axX3xX4xX1xX18xX3xXexX1xX449xX26xX3xX4axXdxXd0xXdxX3xX4xX1xXe2xX4xX3xX7exX6xX2dxX4axX3xX2dxX324xX2dxX4axX3xX5xX2f1xX2dxX4axX3xX37xX34xXadxX2dxX3xX1axX1xX329xXdxX3xXbxX1xX3a7xX4xX3xX1axXdxX2dxX1xX3xXexX3bfxX3xXexX3bxXdxX3xX47xXb9xX26xX3xX4xX1xX18xX3xX2dxX2a0xX2dxX3xX47x69c6xX3xX47xXcfxX6xX3xX19xX6xX3xXexX1xX28dxXdxX3xX47xXdxX101xX37xX3xX37xX38xX3xX4xX2f7xX6xX3xXexX19xX38xX3xX5xX3bxXdxX3xX4xX2f1xX2dxX3xX7xXd0xX37xX3xX1xX5c0xX2dxX3xX5xX48xX3xXexX19xX18axX2dxX1xX3xX37xX29xX3xXcxX1xXbdxX3xXexX19xXcfxX38xX2dxX4axX3xXexX1xX29xX2dxX1xX3xXbxX1xXadxX3xX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX11fxXdxX5xX5xX3xX6bxX10xX3xX11fxX5xX6xX7xXdxX18xX3xX37xXd0xXdxX3xXexX34xX26xX2a0xX2dxX3xX7exXadxX3xX1xX2bbxXdxX3xXexX34xX37bxX2dxX3xXexX19xXcfxXd0xX4xX3xX5xX29xX3xX7xXd8xX3xX37xX38xX3xX5xX3bxXdxX3xX1xX18xX29xX2dxX3xXexX18xX29xX2dxX3xXexX1xX29xX2dxX1xX3xXbxX1xXadxX3xX28xX29xX18xX3xX2dxX4axX29xX26xX3xX2xX56xX1b8xX56xX1b2xX1bcxX1b2xX2xX10fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX18xX6bxX26xXaxX12xX2bxX3fxX4xX3xX6bxX18xX6xX2dxX1xX3xX2dxX4axX1xXdxX31cxXbxX1bxX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX5c0xX3xX7xX38xX3xX1axXdxX2dxX1xX3xX6bxX18xX6xX2dxX1xX3xX7xXd8xX3xX28xd0edxX2dxX3xXbxX1xX18exXdxX3xXexX34xXb9xX2dxX3xXexX1xXcbxX3xX4xX3fxX4xX3xX2e2xX34xX26xX3xX47xXbdxX2dxX1xX3xX4axXdxX651xX2dxX3xX4xX3fxX4xX1xX3xX260xX651xX3xX1xX48xXdxX3xX6bxX18xX3xXcxX19xX34xX2dxX4axX3xXexXb9xX37xX3x7e07xXdxX101xX37xX3xX7xX18xX3fxXexX3xX28xX29xX3xX2c1xX1xX2f1xX2dxX4axX3xX2dxX4axX4dxX6xX3xXc5xXbdxX4xX1xX3xX7exX31cxX2dxX1xX3xX2b7xX2bxXc5xX2bxX2c8xX3xX26xX2a0xX34xX3xX4xX37bxX34xX3xX2dxX3bfxX34xX3xX4xX37bxX2dxX3xXexX1xXdxX3bfxXexX1bxX3xX2dxX1xXcfxX2dxX4axX3xX1xX539xX3xX7xXd8xX3xX1axX1xX329xX2dxX4axX3xXbxX1xX18exXdxX3xX47xX18exX37xX3xX7exX18exX18xX3xX4axXdxX651xX2dxX3xX4xX3fxX4xX1xX3xX1b2xX3xX37xX35bxXexX3xX2dxX3bfxX34xX3xXexX449xXexX3xX4xX18exX3xX2dxX1x6d2bxX2dxX4axX3xX2dxX4axXcfxX28dxXdxX3xX47xXdxX3xX5xX29xX37xX3xX1xX18xa522xX4xX3xX4xX324xX3xX37xX811xXexX3xXexX19xX18xX2dxX4axX3xX4xd39dxX2dxX4axX3xX37xX48xXexX3xX1axX1xX329xX2dxX4axX3xX4axXdxX6xX2dxX3xXexX19xX18xX2dxX4axX3xX2dxX1xX29xX3xX4xX324xX3xX4xX1xXe2xX2dxX4axX3xX2dxX1xX345xX2dxX3xX47xX651xX3xXexXdxX2a0xX37xX3xX4xX1xXcbxX2dxX4axX3xX1xX18xX811xX4xX3xX47xX651xX3xX260xX35bxXexX3xX2dxX4axX1xXdxX31cxX37xX3xXb9xX37xX3xXexXdcxX2dxX1xX3xX28xXd0xXdxX3xX2bxXc2xXc3xXc4xXc5xXc6xX2xX55xX10fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX18xX6bxX26xXaxX12xX13xX4axX18xX29xXdxX3xX19xX6xX1bxX3xX4xX3fxX4xX3xX2dxX1xX29xX3xX1xX29xX2dxX4axX3xX4xX4b6xX2dxX4axX3xX47xXcfxX356xX4xX3xXbxX1xX35bxXbxX3xX4axX443xX3xX7exX446xX3xX4xX3fxX4xX3xX28xX3fxX4xX1xX3xX2dxX4axX2e7xX2dxX3xX4axXdxX7fexX6xX3xX4xX3fxX4xX3xX7exX29xX2dxX3xX2e7xX2dxX10fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX18xX6bxX26xXaxX12xXd3xX10fxXcxX10fxX2bfxX1bxX3xX4xX329xX2dxX4axX3xXexX26xX3xX2e2xX34xX18exX2dxX3xX5xa254xX3xX1xX31cxX3xXexX1xXadxX2dxX4axX3xXexX29xX34xX3xX47xXdxX31cxX2dxX3xX2dxX4axX37bxX37xX3xX4xXcbxX6xX3xXexX1xX29xX2dxX1xX3xXbxX1xXadxX3xX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX18xX3xX7exXdxX3bfxXexX3xX7x933axXbxX3xXexXd0xXdxX3xX1xX539xX3xX7xXd8xX3xX28xX747xX2dxX3xXexXdxX3bfxXbxX3xXexX3a7xX4xX3xXexX1x5fccxX4xX3xX1xXdxX31cxX2dxX3xX1axX1xX2f7xX3xXexX19xX822xX2dxX4axX3xX28xX29xX3xX5xX29xX37xX3xX7xX3bxX4xX1xX3xX4xX3fxX4xX3xXexX18xX6xX3xXexX29xX34xX3xXexX1xXcfxX28dxX2dxX4axX3xX260xX34xX26xX2a0xX2dxX3xX47xX101xX3xX47xX18exX37xX3xX7exX18exX18xX3xX28xX31cxX3xX7xXdxX2dxX1xX3xX1axX1xXdxX3xXexX19xX38xX3xX5xX3bxXdxX3xX1xX18xX3bxXexX3xX47xX48xX2dxX4axX3xX1b2xX1c0xX56xX1b2xX1c0xX1xX10fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX18xX6bxX26xXaxX12xXcxX19xX18xX2dxX4axX3xX1xX5c0xX2dxX3xX37xX48xXexX3xX2dxX2e7xX37xX3xX2e2xX34xX6xX1bxX3xX6bxX18xX3xX18exX2dxX1xX3xX1xXcfxX38xX2dxX4axX3xX4xXcbxX6xX3xX47xX3bxXdxX3xX6bxXbdxX4xX1xX1bxX3xX7xXadxX3xX2dxX4axXcfxX28dxXdxX3xX47xXdxX3xX5xX3bxXdxX3xX7exX462xX2dxX4axX3xXexX29xX34xX3xX47xXdxX31cxX2dxX3xX2dxX4axX37bxX37xX3xX47xX651xX3xX4axXdxX18exX37xX3xXexXd0xXdxX3xX55xX1bcxX36fxX1bxX3xX4xX1x9570xX3xX4xX2f1xX2dxX3xX1axX1xX18xX18exX2dxX4axX3xX57xX1bcxX1bcxX10fxX1bcxX1bcxX1bcxX3xX5xXcfxX356xXexX56xX2dxX4axX29xX26xX10fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX18xX6bxX26xXaxX12xXcxX4dxX3xXexX1xX3fxX2dxX4axX3xX1b2xX56xX1b2xX1bcxX1b2xX2xX1bxX3xX7xXadxX3xX2dxX4axXcfxX28dxXdxX3xX47xXdxX3xX5xX3bxXdxX3xX7exX462xX2dxX4axX3xXexX29xX34xX3xX47xXdxX31cxX2dxX3xX2dxX4axX37bxX37xX3xX47xX651xX3xXexX2e7xX2dxX4axX3xX5xX2a0xX2dxX3xX1axX1xX18xX18exX2dxX4axX3xX2xX1bxX1b5xX3xXexX19xXdxX31cxX34xX3xX5xXcfxX356xXexX3xX37x9e63xXdxX3xX2dxX4axX29xX26xX10fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX18xX6bxX26xXaxX12x6d8bxX34xX26xX3bfxXexX3xX47xXbdxX2dxX1xX3xX37xX38xX3xX5xX3bxXdxX3xX1xX18xX29xX2dxX3xXexX18xX29xX2dxX3xX1xX18xX3bxXexX3xX47xX48xX2dxX4axX3xX4xXcbxX6xX3xX7exX6xX2dxX4axX3xX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX47xXcfxX356xX4xX3xXexX1xXadxX2dxX4axX3xX47xXadxX4xX3xX2bxX34xX18xX37xX18xX3xX47xXcfxX6xX3xX19xX6xX3xX37xX48xXexX3xX2dxX4axX29xX26xX3xX7xX6xX34xX3xX1axX1xXdxX3xXcxX1xXcfxX356xX2dxX4axX3xX2dxX4axX1xXbdxX3xX7xXd4xX3xXc5xXb9xX2dxX3xX4xX1xXcbxX3xX2bxX1xX34xX4xX1axX3xX3e3xX4xX1xX34xX37xX10xX19xX3xX1axX2a0xX34xX3xX4axX539xXdxX3xXexX1xX29xX2dxX1xX3xXbxX1xXadxX3xX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX651xX26xX3xX47xXcfxX6xX3xX1xX31cxX3xXexX1xXadxX2dxX4axX3xXexX29xX34xX3xX47xXdxX31cxX2dxX3xX2dxX4axX37bxX37xX3xX1xX18xX3bxXexX3xX47xX48xX2dxX4axX3xXexX19xX38xX3xX5xX3bxXdxX3xX1b2xX1c0xX56xX1b2xX1c0xX1xX10fxX56xX10fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bfxX34xXexX1xX18xX19xXaxX12xX2b7xXcxXcxX2c5xXc3xX13xX56xXc3xXdxX10xXexX2dxX6xX37xb69fxX2c8xX0xX56xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)