Phát triển tiêu chí sản xuất bền vững trong xây dựng nông thôn mới ở Nga Sơn
(Baothanhhoa.vn) - Đến đầu tháng 11–2019, tất cả các xã trên địa bàn huyện Nga Sơn đã được công nhận hoặc được thẩm định, chờ quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nga Sơn đang nỗ lực để được công nhận “huyện nông thôn mới” vào đầu năm 2020.    
da52xe1c6x12190x15896xeb1dx14f12xf7caxedfcxe6d0xX7x111b1x11b2bx12031x15525xedabxee3dxX5x148ebxXaxf4a3xe361xX1x11126xXexX3xXexf20cxXdx12dccx12701xX3xXexXdx14ec0x1245fxX3xX4xX1x156d3xX3xX7x14449xX1cxX3xfb55xX21xe2b7xXexX3x15047x14b6dxX1cxX3x121b7x107e4xX1cx1191axX3xXexX19xf6fbxX1cxX37xX3xX2bx100b2xe158xX3x13d2ax10df0xX1cxX37xX3xX1cx1192fxX1cxX37xX3xXexX1xX49xX1cxX3x152f9x11c86xXdxX3x133ccxX3x10977xX37xX6xX3x1033cx10fa1xX1cxX0x12ebbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe660xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX52xX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xXexX1xX21xX52xX30xX3xXdxX6fxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXax149b3xXdxX43xXexX1xe95bxX3x1370fxX2x115dbxXbxX2bx14b10xX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX9fxX3xeed9xda9dxX2xXbxX2bxXa6xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX60xX60xXdx157b9xX30xX6xX3bxXexX1xX6xX1cxX1xX1xX3bxX6xXc0xX34xX1cxX60xX1cxX10xX9axX7xX60xX2xXb1x14683xXd7xX60xX2x1200dxXa1xX43x12992xXdexXa3xXb0xXdexXd7xXdexXex130d7xXb0xXe6xXd7xXb0xX5xXa3xXc0xf47exXbxX37x14c58xX19xX9xX2xXb1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xXexXdxX20xX21xX3xX4xX1xX25xX3xX7xX28xX1cxX3xX2bxX21xX2dxXexX3xX30xX31xX1cxX3xX34xX35xX1cxX37xX3xXexX19xX3bxX1cxX37xX3xX2bxX40xX41xX3xX43xX44xX1cxX37xX3xX1cxX49xX1cxX37xX3xXexX1xX49xX1cxX3xX52xX53xXdxX3xX56xX3xX58xX37xX6xX3xX5cxX5dxX1cxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX3bxX1cxXaxX12x12446xX49xX3xX1x15662xX1cxX1xX3xX1cxX21xX49xXdxX3xXexX49xX52xX3xXexX19xX3bxX1cxX37xX3xX30xX1bxX3xXexX1xX10xX3bxX3xX1xe5f2xX53xX1cxX37xX3xX4xX49xX1cxX37xX3xX1cxX37xX1x11ecexX3xX4xX6xX3bxX3xXex12bb9xXdxX3xX2bx148d8xX3xX58xX37xX6xX3xXcxX40xX1cxX3xde02xX58xX37xX6xX3xX5cxX5dxX1cxe14exX3xX4xX1xX3bxX3xX1xXdxX192xX21xX3x13632xX21xX28xX3xX34xX185x1221cxXexX3xXexX19x10249xXdxX3xX1cxX21xX49xXdxX3xXexX49xX52xX3xXexX19xX21xX41xX31xX1cxX3xXexX1x116c3xX1cxX37xXc0xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx111daxX10xX6xX43xXaxX12x10527x13f7bxX1cxX3x11ba2xe9daxX21xX3xXexX1xX15xX1cxX37xX3xX2xX2x13125xXdexXa3xX2xXb1x14ab8xX3xXexX2dxXexX3xX4xX28xX3xX4xX15xX4xX3xX2bxX19dxX3xXexX19xX20xX1cxX3xX1f7x155e1xX6xX3xX30xf4b5xX1cxX3xX1xX21xX41xX192xX1cxX3xX58xX37xX6xX3xX5cxX5dxX1cxX3xX1f7xX19dxX3xX1f7xX185xX1c0xX4xX3xX4xX49xX1cxX37xX3xX1cxX1x113d0xX1cxX3xX1xX3bx12504xX4xX3xX1f7xX185xX1c0xX4xX3xXexX1xde3cxX52xX3xX1f7xX21exX1cxX1xX208xX3xX4xX1x118d9xX3xX1baxX21xX41xX1f4xXexX3xX1f7xX21exX1cxX1xX3xX4xX49xX1cxX37xX3xX1cxX1xX242xX1cxX3xX2bxX19dxX3xX1f7xX199xXexX3xX4xX1xX21xX251xX1cxX3xX1cxX49xX1cxX37xX3xXexX1xX49xX1cxX3xX52xX53xXdxXc0xX3xX58xX37xX6xX3xX5cxX5dxX1cxX3xX1f7xX6xX1cxX37xX3xX1cx11724xX3xX5xX44xX4xX3xX1f7xX1bxX3xX1f7xX185xX1c0xX4xX3xX4xX49xX1cxX37xX3xX1cxX1xX242xX1cxX3x10440xX1xX21xX41xX192xX1cxX3xX1cxX49xX1cxX37xX3xXexX1xX49xX1cxX3xX52xX53xXdxe961xX3xX34xX222xX3bxX3xX1f7xX1f8xX21xX3xX1cx10656xX52xX3xXdexXa3xXdexXa3xXc0xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e28xX3bxX43xX41xXaxX12xXcx13e6exX3xXexX1xX25cxXdxX3xX1f7xXdxX1bxX52xX3xX37xX1f8xX1cxX3xX2xXa3xX3xX1cxX2d4xX52xX3xXexX19xX185xX53xX4xX208xX3xX1cxX37xX6xX41xX3xXexX2f2xX3x1117exX1xXdxX3xX30xf185xXexX3xXexX6xX41xX3xX2bxX40xX41xX3xX43xX44xX1cxX37xX3xX1cxX49xX1cxX37xX3xXexX1xX49xX1cxX3xX52xX53xXdxX3xX1a7x146fdx147efxX58xXcxX165xX1afxX208xX3xX1xX21xX41xX192xX1cxX3xX58xX37xX6xX3xX5cxX5dxX1cxX3xX1f7xX19dxX3xX2bxX15xX4xX3xX1f7xX21exX1cxX1xX3xX2bxX40xX41xX3xX43xX44xX1cxX37xX208xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX4xX15xX4xX3xX52xX49xX3xX1xX169xX1cxX1xX3xX7xX28xX1cxX3xX2bxX21xX2dxXexX3xX4x11964xX3xe7b0xX3xX1cxX37xX1x13578xX6xX3xX7xX1daxX1cxX37xX3xX4xe9abxX1cxX3xX4xX1xX3bxX3xX4xX1xX185xX5dxX1cxX37xX3xXexX19xX169xX1cxX1xX3xX5xX53xX1cxX3xX1cxX222xX41xXc0xX3x1084exX169xX3xX34xX242xX41xX208xX3xX4x11aa6xX1cxX37xX3xX34xX53xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX5dxX3xX4xX1xX1f4xX3xX318xX1xX21xX41xX1f4xX1cxX3xX318xX1xX25xX4xX1xX3xX7xX28xX1cxX3xX2bxX21xX2dxXexX3xX4xfe6cxX6xX3xXcxX19xX21xX1cxX37xX3xX185xX5dxX1cxX37xX3xX34xX222xX3xXex13770xX1cxX1xX208xX3xX1xX21xX41xX192xX1cxX3xX58xX37xX6xX3xX5cxX5dxX1cxX3xX1f7xX19dxX3xX4xX1xX3e9xX3xX1f7xX1c5xX1cxX37xX3xX30xX6xX1cxX3xX1xX222xX1cxX1xX3xX1cxX1xXdxX31xX21xX3xX4xX5dxX3xX4xX1xX1f4xX3xX1xX29dxX3xXexX19xX1c0xX208xX3xXbxX1xX3bfxX3xX1xX1c0xXbxX3xX34xX53xXdxX3xXexX1xX44xX4xX3xXexXdx12e89xX1cxX3xX1f7xX21exX6xX3xXbxX1xX185xX5dxX1cxX37xX3xX1f7xX1bxX3xX318xX25xX4xX1xX3xX4xX1f8xX21xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX7xX28xX1cxX3xX2bxX21xX2dxXexXc0xX3xX1f3xX1f8xX21xX3xXexXdxX20xX1cxX3xX5xX222xX3xX1xX199xX3xXexX1f8xX1cxX37xX3xX7xX28xX1cxX3xX2bxX21xX2dxXexX3xX1cxX49xX1cxX37xX3xX1cxX37xX1xXdxX192xXbxX208xX3xX1xX21xX41xX192xX1cxX3xX1xX29dxX3xXexX19xX1c0xX3xX1cxX1xX40xX1cxX3xX43xX40xX1cxX3xX4xX15xX4xX3xX2bxX19dxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX4xX15xX4xX3xXexX19xX6xX1cxX37xX3xXexX19xX199xXdxX3xX1cxX21xX49xXdxX3xX5xX1c0xX1cxX3xX34xX222xX3xX37xX222xX3xX4xX49xX1cxX37xX3xX1cxX37xX1xXdxX192xXbxX208xX3xX1baxX21xX41xX3xX52xX49xX3xX5xX53xX1cxX3xX19xX6xX3xX4xX15xX4xX3xX318xX1xX21xX3xX1f7x13525xX1cxX37xX3xXexX242xXbxX3xXexX19xX21xX1cxX37xXc0xX3xX58xX1xX35xX1cxX37xX3xX318xX1xX21xX3xX1f7xX50exX1cxX37xX3xX4xX1xX3bxX3xX1cxX2d4xX1cxX37xX3xX7xX21xX2dxXexX3xX4xX40xX41xX3xXexX19xX50exX1cxX37xX3xXexX1xX2dxXbxX208xX3xXexX1xX242xX52xX3xX4xX1xX25xX3xX30x1056exX3xX1xX3bxX6xX1cxX37xX3xXexX199xXdxX3xX2bxX19dxX3xX58xX37xX6xX3xXcxX1xX222xX1cxX1xX3xX1f7xX19dxX3xX30xXdxX1f4xX1cxX3xXexX1xX222xX1cxX1xX3xX1cxX1xX35xX1cxX37xX3xXexX19xX6xX1cxX37xX3xXexX19xX199xXdxX3xXexX242xXbxX3xXexX19xX21xX1cxX37xX3xX1xXdxX192xX21xX3xX1baxX21xX28xX3xX318xXdxX1cxX1xX3xXexX1f4xXc0xX3xXcxXdxX1f4xXbxX3xXexX1xX10xX3bxX3xXexX1xX222xX1cxX1xX3xX4xX49xX1cxX37xX3xX4xX3e9xX6xX3xX2bxX19dxX3xX58xX37xX6xX3xXcxX1xX222xX1cxX1xX208xX3xXbxX1xX3bxX1cxX37xX3xXexX19xX222xX3bxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xXexX19xX6xX1cxX37xX3xXexX19xX199xXdxX3xX1f7xX185xX1c0xX4xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX52xX199xX1cxX1xX3xX52x121dexX3xX19xX6xX3xXexX3bxX222xX1cxX3xX1xX21xX41xX192xX1cxX208xX3xX1cxX40xX1cxX37xX3xX4xX6xX3bxX3xX1f7xX185xX1c0xX4xX3xX1xXdxX192xX21xX3xX1baxX21xX28xX3xXexX19xX3bxX1cxX37xX3xX7x10c92xX3xX43x12e19xX1cxX37xX3xX1baxX21x14494xX3xX1f7xX2dxXexXc0xX3xX1f3xX185xX1c0xX4xX3xX318xX25xX4xX1xX3xX4xX1f8xX21xX3xX2bxXdxX3xX52xX2d4xX1cxX37xX3xX34xX222xX3xX34xX1daxX1cxX3xXexX2f2xX3xX1xX21xX41xX192xX1cxX208xX3xX4xX15xX4xX3xX2bxX19dxX3xX4xX389xX3xX1f7xX1c5xX1cxX37xX3xX5xX44xX4xX3xXexX19xX3bxX1cxX37xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1xX192xX3xXexX1xX1daxX1cxX37xX3xXexX1xX3e9xX41xX3xX5xX1c0xXdxX208xX3xX37xXdxX6xX3bxX3xXexX1xX49xX1cxX37xX3xX1cxX1c5xXdxX3xX1f7xX50exX1cxX37xX208xX3xXexX199xX3bxX3xX1f7xXdxX31xX21xX3xX318xXdxX192xX1cxX3xXexX1xX21xX242xX1cxX3xX5xX1c0xXdxX3xX34xX222xX3xX1f7xX15xXbxX3xe2a5xX1cxX37xX3xX41xX20xX21xX3xX4xX1f8xX21xX3xX52xX53xXdxX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX28xX1cxX3xX2bxX21xX2dxXexX3xX1cxX49xX1cxX37xX3xX1cxX37xX1xXdxX192xXbxXc0xX3xX58xX37xX1xX31xX3xX4xX389xXdxX3xX4x1540cxX1cxX37xX3xX43xX1f8xX1cxX3xX34xX44xX4xX3xX43xX242xX41xX3xX1cxX1xX25cxX3xX4xX1xX25xX1cxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX1xX29dxX3xXexX19xX1c0xX3xX4xX28xXdxX3xXexX199xX3bxX3xX1f7xX50exX1cxX37xX3xX4xX389xXdxX208xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX4xX15xX4xX3xX1cxX37xX1xX31xX3xXexXdxX1bxX21xX3xXexX1xX3e9xX3xX4xX49xX1cxX37xX3xX1cxX37xX1xXdxX192xXbxX3xXexX2f2xX3xX7xX28xX1cxX3xXbxX1xX251xX52xX3xX4xX389xXdxX208xX3xX2bxX21xX2dxXexX3xX318xX1xX251xX21xX3xX4xX389xXdxX3xX1cxX37xX21xX41xX20xX1cxX3xX5xXdxX192xX21xXc0xXc0xXc0xX3xX4xX3e9xX6xX3xX1xX21xX41xX192xX1cxXc0xX3xX6fxX15xX4xX3xX52xX49xX3xX1xX169xX1cxX1xX3xX1cxX1xX222xX3xX5xX185xX53xXdxX208xX3xX7xX28xX1cxX3xX2bxX21xX2dxXexX3xX19xX6xX21xX3xX6xX1cxX3xXexX3bxX222xX1cxX208xX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX318xX1xX6xXdxX3xX1f7xX192xX52xX3xX5xX389xXexX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1x113abxX4xX3xXexX19xX3bxX1cxX37xX3xX4xX1xX2d4xX1cxX3xX1cxX21xX49xXdxXc0xXc0xXc0xX3xX1cxX37xX222xX41xX3xX4xX222xX1cxX37xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxXc0xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ebxX3bxX43xX41xXaxX12xXcxX1xX1daxX1cxX37xX3xX318xX20xX3xXexX2f2xX3xX2ebxX6xX1cxX3xX6fxX1xX3fbxX3xX1f7xX199xX3bxX3xX6fxX1xX185xX5dxX1cxX37xX3xXexX19xX169xX1cxX1xX3xX165xX638xX4xX3xXexXdxX20xX21xX3xX1baxX21xX1daxX4xX3xX37xXdxX6xX3xX33cxX33dxX58xXcxX165xX3xX1xX21xX41xX192xX1cxX3xX58xX37xX6xX3xX5cxX5dxX1cxX208xX3xX37xXdxX6xXdxX3xX1f7xX3bxX199xX1cxX3xXdexXa3xX2xXdexX203xXdexXa3xX2xXb1xX208xX3xX1f7xX19dxX3xX4xX389xX3xX1xX5dxX1cxX3xXdbxX208xXd7xX3xXex13b0bxX3xX1f7xX50exX1cxX37xX3xXexX2f2xX3xX1cxX37xX21xX50exX1cxX3xX34xX1daxX1cxX3xXcxX19xX21xX1cxX37xX3xX185xX5dxX1cxX37xX3xX1xX29dxX3xXexX19xX1c0xX3xX4xX1xX3bxX3xX4xX15xX4xX3xX52xX49xX3xX1xX169xX1cxX1xX3xX7xX28xX1cxX3xX2bxX21xX2dxXexX208xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX37xX222xX1cxX1xX3xX1cxX37xX1xX31xX3xX1cxX49xX1cxX37xX3xXexX1xX49xX1cxXc0xX3xX6fxX3bfxX1cxX37xX3xX34xX53xXdxX3xX1f7xX389xX208xX3xX1cxX1xX40xX1cxX3xX43xX40xX1cxX3xXexX19xX20xX1cxX3xX1f7xX21exX6xX3xX30xX222xX1cxX3xX1xX21xX41xX192xX1cxX3xX4xX70bxX1cxX37xX3xX1f7xX389xX1cxX37xX3xX37xX389xXbxX3xX1xX5dxX1cxX3xXb0xXa3xX3xXexX89axX3xX1f7xX50exX1cxX37xX208xX3xX1xX21xX41xX192xX1cxX3xX1xX21xX41xX3xX1f7xX1c5xX1cxX37xX3xX1xX5dxX1cxX3xX2xXa3xX208xXdbxX3xXexX89axX3xX1f7xX50exX1cxX37xX3xXexX2f2xX3xX4xX15xX4xX3xX1cxX37xX21xX50exX1cxX3xX318xX1xX15xX4xX3xX1f7xX1bxX3xX2bxX40xX41xX3xX43xX44xX1cxX37xX3xX34xX222xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xXdbxXb0xX3xX52xX49xX3xX1xX169xX1cxX1xX3xX7xX28xX1cxX3xX2bxX21xX2dxXexX3xX1cxX49xX1cxX37xX3xX1cxX37xX1xXdxX192xXbxX3xX1xXdxX192xX21xX3xX1baxX21xX28xX3xX318xXdxX1cxX1xX3xXexX1f4xXc0xX3xX58xX1xX35xX1cxX37xX3xX4xX1xX185xX5dxX1cxX37xX3xXexX19xX169xX1cxX1xX3xX4xX28xXdxX3xXexX199xX3bxX3xX1f7xX222xX1cxX3xX43xX20xX208xX3xXexX19xX50exX1cxX37xX3xX1cxX2dxX52xX208xX3xX1cxX21xX49xXdxX3xXexX1xX554xX208xX3xX1f7xX31xX21xX3xX52xX6xX1cxX37xX3xX5xX199xXdxX3xX1xXdxX192xX21xX3xX1baxX21xX28xX3xX318xXdxX1cxX1xX3xXexX1f4xX3xX4xX6xX3bxXc0xX3xXcxX2f2xX3xX1cxX1xX35xX1cxX37xX3xX4xX15xX1cxX1xX3xX1f7xX50exX1cxX37xX3xX52x10dfbxX21xX3xX5xX53xX1cxX3xX1f7xX1f4xX1cxX3xX4xX15xX4xX3xX318xX1xX21xX3xX19xX21xX1c5xX1cxX37xX3xX4xX1xX21xX41xX20xX1cxX3xX4xX6xX1cxX1xX3xX318xX1xX3bxX6xXdxX3xXexX40xX41xX208xX3xX30xX25xX3xX2bxX6xX1cxX1xX208xX3xX43xX185xX6xX3xX4xX1xX21xX1c5xXexX3xX2bxX21xX2dxXexX3xX318xX1xX251xX21xX208xX3xX1f7xX31xX21xX3xX37xX389xXbxX3xXbxX1xX1f8xX1cxX3xX1cxX40xX1cxX37xX3xX4xX6xX3bxX3xX37xXdxX15xX3xXexX19xX21exX3xX7xX28xX1cxX3xX2bxX21xX2dxXexX3xXexX19xX3bxX1cxX37xX3xX1cxX49xX1cxX37xX3xX1cxX37xX1xXdxX192xXbxXc0xX3xX58xX1xX35xX1cxX37xX3xX52xX49xX3xX1xX169xX1cxX1xX3xX7xX28xX1cxX3xX2bxX21xX2dxXexX3xX56xX3xX1xX21xX41xX192xX1cxX3xX1f7xX50exX1cxX37xX3xX30xdc6bxX1cxX37xX3xX1cxX222xX41xX3xX1f7xX19dxX3xX34xX222xX3xX1f7xX6xX1cxX37xX3xX1xX185xX53xX1cxX37xX3xX1f7xX1f4xX1cxX3xX34xXdxX192xX4xX3xX15xXbxX3xX43xX638xX1cxX37xX3xX4xX15xX4xX3xXexXdxX1f4xX1cxX3xX30xX1c5xX3xX318xX1xX3bxX6xX3xX1xX7eaxX4xX3xde20xX3xX318xX63exX3xXexX1xX21xX242xXexX208xX3xX1cxX1xX185xX3xX4xX15xX4xX3xX52xX49xX3xX1xX169xX1cxX1xX3xX7xX28xX1cxX3xX2bxX21xX2dxXexX3xXexX19xX3bxX1cxX37xX3xX1cxX1xX222xX3xX5xX185xX53xXdxX208xX3xXexX19xX50exX1cxX37xX3xX19xX6xX21xX3xX6xX1cxX3xXexX3bxX222xX1cxX208xX3xX52xX49xX3xX1xX169xX1cxX1xX3xX4xX5dxX3xX37xXdxX53xXdxX3xX1xX389xX6xX3xX1f7xX50exX1cxX37xX3xX30xX1c5xX3xXexX19xX3bxX1cxX37xX3xXexX19xX50exX1cxX37xX3xX5xf0f8xX6xXc0xXc0xXc0xX3xXcxX199xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX2bxX19dxX3xX34xX3bfxX1cxX37xX3xX30xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX1xX185xX3xX58xX37xX6xX3xXcxX40xX1cxX208xX3xX58xX37xX6xX3xXcxX1xX3e9xX41xX208xX3xX58xX37xX6xX3xXcxXdxX1f4xX1cxXc0xXc0xXc0xX208xX3xX1cxX37xX3bxX222xXdxX3xX52xX56xX3xX19xX1c5xX1cxX37xX3xX43xXdxX192xX1cxX3xXexX25xX4xX1xX3xX1cxX21xX49xXdxX3xXexX19xX50exX1cxX37xX3xXexX1xX3e9xX41xX3xX7xX28xX1cxX208xX3xX1xX169xX1cxX1xX3xXexX1xX6d7xX4xX3xX1cxX21xX49xXdxX3xX34xX53xXdxX3xX1cxX1xXdxX31xX21xX3xX52xX49xX3xX1xX169xX1cxX1xX3xX1cxX21xX49xXdxX3xXexX49xX52xX3xX4xX49xX1cxX37xX3xX1cxX37xX1xXdxX192xXbxX208xX3xX1cxX21xX49xXdxX3xXexX1xX3e9xX41xX3xX7xX28xX1cxX3xXexX19xX3bxX1cxX37xX3xX30xX1bxX3xX2bxXdxX3xX52xX2d4xX1cxX37xX3xX4xX389xX3xX52xX15xXdxX3xX4xX1xX10xX3xXexX1xX10xX3bxX3xX1xX185xX53xX1cxX37xX3xX1xXdxX192xX1cxX3xX1f7xX199xXdxXc0xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ebxX3bxX43xX41xXaxX12xX1f3xX1f4xX1cxX3xXexX1xX25cxXdxX3xX1f7xXdxX1bxX52xX3xX1xXdxX192xX1cxX3xXexX199xXdxX208xX3xX34xX3bfxX1cxX37xX3xX5xXb8cxX6xX3xXexX1xX40xX52xX3xX4xX6xX1cxX1xX3xX1cxX2d4xX1cxX37xX3xX7xX21xX2dxXexX208xX3xX4xX1xX2dxXexX3xX5xX185xX1c0xX1cxX37xX208xX3xX1xXdxX192xX21xX3xX1baxX21xX28xX3xX4xX6xX3bxX3xX4xX3e9xX6xX3xX1xX21xX41xX192xX1cxX3xX1f7xX19dxX3xX1f7xX185xX1c0xX4xX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX318xX1xX6xXdxX3xX56xX3xX2xXdexX3xX2bxX19dxX3xX34xX53xXdxX3xXex14048xX1cxX37xX3xX43xXdxX192xX1cxX3xXexX25xX4xX1xX3xX2xXc0x11d8exXa3xXa3xX3xX1xX6xXc0xX3xX33dxXdxX192xX1cxX3xXexX25xX4xX1xX3xX318xX1xX3bxX6xXdxX3xXexX40xX41xX3xXexX1xX10xX3bxX3xX1xX185xX53xX1cxX37xX3xX5xXdxX20xX1cxX3xX318xX1f4xXexX3xX203xX3xXexXdxX20xX21xX3xXexX1xX638xX3xX7xX28xX1cxX3xXbxX1xX251xX52xX208xX3xX1f7xX199xXexX3xX1xX5dxX1cxX3xXb0xXa3xXa3xX3xX1xX6xX3xX52xX29dxXdxX3xX1cxX2d4xX52xX208xX3xX4xX1xX3bxX3xX1cxX2d4xX1cxX37xX3xX7xX21xX2dxXexX3xXexX19xX21xX1cxX37xX3xX30xX169xX1cxX1xX3xX2xXd0bxX208xXdexX3xXexX2dxX1cxX60xX1xX6xX208xX3xXexX1xX21xX3xX1cxX1xX242xXbxX3xX1xX5dxX1cxX3xX2xXdexXa3xX3xXexX19xXdxX192xX21xX3xX1f7xX50exX1cxX37xX60xX1xX6xX60xX34xX638xXc0xX3xX33dxXdxX192xX1cxX3xXexX25xX4xX1xX3xX4xX1xX21xX41xX20xX1cxX3xX4xX6xX1cxX1xX3xX43xX185xX6xX3xX1xX2dxX21xX3xX1cxX37xX222xX41xX3xX4xX222xX1cxX37xX3xX52xX56xX3xX19xX1c5xX1cxX37xX3xX1cxX2d4xX52xX3xXdexXa3xX2xXd0bxXc0xX3xX3b6xX53xXdxX3xX58xX37xX6xX3xX5cxX5dxX1cxX208xX3xX43xX185xX6xX3xX1xX2dxX21xX3xX1xXdxX192xX1cxX3xX1f7xX185xX1c0xX4xX3xX4xX3bxXdxX3xX5xX222xX3xX4xX40xX41xX3xXexX19xX50exX1cxX37xX3xX5xX1c0xXdxX3xX1cxX1xX21xX242xX1cxX3xX4xX6xX3bxX208xX3xX34xX53xXdxX3xX1cxX2d4xX1cxX37xX3xX7xX21xX2dxXexX3xX37xX1f8xX1cxX3xXb0xXa3xX3xXexX2dxX1cxX60xX1xX6xX60xX34xX638xX208xX3xX4xX1xX3bxX3xXexX1xX21xX3xX1cxX1xX242xXbxX3xXexX53xXdxX3xXdexXe6xXa3xX3xXexX19xXdxX192xX21xX3xX1f7xX50exX1cxX37xX60xX1xX6xX60xX34xX638xXa6xX3xX52xX29dxXdxX3xX1cxX2d4xX52xX3xX4xX389xX3xXexX1xX1bxX3xXexX19xX50exX1cxX37xX3xXexX2f2xX3xXdexX3xX1f7xX1f4xX1cxX3xXd7xX3xX34xX638xX3xX43xX185xX6xXc0xX3xXcxX199xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX2bxX19dxX3xX58xX37xX6xX3xdeb6xX20xX1cxX3xX34xX222xX3xX58xX37xX6xX3xXcxX1xX222xX1cxX1xX208xX3xXdexX3xX34xX3bfxX1cxX37xX3xX7xX28xX1cxX3xX2bxX21xX2dxXexX3xX19xX6xX21xX3xX6xX1cxX3xXexX3bxX222xX1cxX3xXexX242xXbxX3xXexX19xX21xX1cxX37xX3xX34xX53xXdxX3xXexXcfbxX1cxX37xX3xX43xXdxX192xX1cxX3xXexX25xX4xX1xX3xX2xX2xX3xX1xX6xX208xX3xX1xXdxX192xX1cxX3xX4xX1xX3bxX3xXexX1xX21xX3xX1cxX1xX242xXbxX3xXexX2f2xX3xXdexXe6xXa3xX3xX1f7xX1f4xX1cxX3xXb0xXa3xXa3xX3xXexX19xXdxX192xX21xX3xX1f7xX50exX1cxX37xX60xX1xX6xX60xX1cxX2d4xX52xXc0xX3xXcxX19xX20xX1cxX3xX1f7xX21exX6xX3xX30xX222xX1cxX3xX1xX21xX41xX192xX1cxX3xX1xXdxX192xX1cxX3xX4xX389xX3xX37xX1f8xX1cxX3xXd7xXa3xXa3xX3xX52xX15xX41xX3xX5xX222xX52xX3xX1f7xX2dxXexX208xX3xX37xX1f8xX1cxX3xX2xXa3xXa3xX3xX52xX15xX41xX3xX4xX2dxX41xX3xX34xX222xX3xX52xX15xX41xX3xX37xX247xXexX3xX1f7xX242xXbxX3xX5xXdxX20xX1cxX3xX1xX1c0xXbxX208xX3xX1f7xX6xX1cxX37xX3xX37xX389xXbxX3xXbxX1xX1f8xX1cxX3xX4xX5dxX3xX37xXdxX53xXdxX3xX1xX389xX6xX3xX318xX1xX40xX21xX3xX7xX28xX1cxX3xX2bxX21xX2dxXexX208xX3xX1cxX40xX1cxX37xX3xX4xX6xX3bxX3xX1cxX2d4xX1cxX37xX3xX7xX21xX2dxXexX3xXexX19xX3bxX1cxX37xX3xX1cxX49xX1cxX37xX3xX1cxX37xX1xXdxX192xXbxXc0xX3xX1f3xX1f4xX1cxX3xXexX1xX25cxXdxX3xX1f7xXdxX1bxX52xX3xX1xXdxX192xX1cxX3xXexX199xXdxX208xX3xX37xXdxX15xX3xXexX19xX21exX3xXexX1xX21xX3xX1cxX1xX242xXbxX3xXexX19xX20xX1cxX3xX52xX29dxXdxX3xX1x1101dxX4xX203xXexX6xX3xX4xX6xX1cxX1xX3xXexX15xX4xX3xX4xX3e9xX6xX3xX1xX21xX41xX192xX1cxX3xX1f7xX19dxX3xX1f7xX199xXexX3xX1xX5dxX1cxX3xX2xXb0xXa3xX3xXexX19xXdxX192xX21xX3xX1f7xX50exX1cxX37xX60xX1cxX2d4xX52xX3xX1a7xX1cxX2d4xX52xX3xXdexXa3xX2xXa3xX3xX5xX222xX3xXa1xXe6xX3xXexX19xXdxX192xX21xX3xX1f7xX50exX1cxX37xX60xX1xX6xX1afxXc0xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ebxX3bxX43xX41xXaxX12xXcxX19xX3bxX1cxX37xX3xX4xX1xX2d4xX1cxX3xX1cxX21xX49xXdxX208xX3xX37xX1f8xX1cxX3xX2xXc0xXa3xXa3xXa3xX3xX37xXdxX6xX3xXexX19xX199xXdxX3xX34xX222xX3xXexX19xX6xX1cxX37xX3xXexX19xX199xXdxX3xX1f7xX6xX1cxX37xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xX21xX41xX3xX1xXdxX192xX21xX3xX1baxX21xX28xX208xX3xXexX19xX3bxX1cxX37xX3xX1f7xX389xX3xX4xX389xX3xXdbxX2xX3xXexX19xX6xX1cxX37xX3xXexX19xX199xXdxX3xX4xX49xX1cxX37xX3xX1cxX37xX1xXdxX192xXbxX208xX3xX1baxX21xX41xX3xX52xX49xX3xX5xX53xX1cxXc0xX3xXcxX89axX3xXexX19xX7eaxX1cxX37xX3xX1cxX37xX222xX1cxX1xX3xX4xX1xX2d4xX1cxX3xX1cxX21xX49xXdxX3xX1f7xX19dxX3xX4xX1xXdxX1f4xX52xX3xX37xX1f8xX1cxX3xXd7xXa3x15672xX3xXexX3bxX222xX1cxX3xX1cxX37xX222xX1cxX1xX3xX1cxX49xX1cxX37xX3xX1cxX37xX1xXdxX192xXbxX3xX1f7xX21exX6xX3xXbxX1xX185xX5dxX1cxX37xXc0xX3xX1edxX5dxX1cxX3xX2xXc0xXdbxXa3xXa3xX3xX1xX6xX3xX1cxX21xX49xXdxX3xXexX19xX50exX1cxX37xX3xXexX1xX3e9xX41xX3xX7xX28xX1cxX3xX1f7xX6xX1cxX37xX3xX37xX389xXbxX3xXbxX1xX1f8xX1cxX3xX1baxX21xX6xX1cxX3xXexX19xX7eaxX1cxX37xX3xXexX19xX3bxX1cxX37xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX318xXdxX1cxX1xX3xXexX1f4xX3xX4xX1xX3bxX3xX4xX15xX4xX3xX2bxX19dxX3xX4xX635xX6xX3xX7xX49xX1cxX37xX208xX3xX34xX10xX1cxX3xX30xXdxX1bxX1cxXc0xX3xX6fxX3bfxX1cxX37xX3xX34xX53xXdxX3xX1cxX49xX1cxX37xX3xX1cxX37xX1xXdxX192xXbxX208xX3xX5xX390xX1cxX1xX3xX34xX44xX4xX3xX4xX49xX1cxX37xX3xX1cxX37xX1xXdxX192xXbxX208xX3xXexXdxX1bxX21xX3xXexX1xX3e9xX3xX4xX49xX1cxX37xX3xX1cxX37xX1xXdxX192xXbxX3xX34xX222xX3xX43xX21exX4xX1xX3xX34xX638xX3xX4xX3e9xX6xX3xX1xX21xX41xX192xX1cxX3xX4xX70bxX1cxX37xX3xX4xX389xX3xX1cxX1xXdxX31xX21xX3xX1f7xXcfbxXdxX3xXexX1xX6xX41xX3xXexX25xX4xX1xX3xX4xX44xX4xX208xX3xX37xX31dxX1cxX3xX34xX53xXdxX3xX33cxX33dxX58xXcxX165xXc0xX3xX3b6xX53xXdxX3xX1xX5dxX1cxX3xXb0xXa3xXa3xX3xX43xX3bxX6xX1cxX1xX3xX1cxX37xX1xXdxX192xXbxX208xX3xXexX19xX3bxX1cxX37xX3xX1f7xX389xX3xX4xX389xX3xXd7xX3xX43xX3bxX6xX1cxX1xX3xX1cxX37xX1xXdxX192xXbxX3x1324bxX33dx12e0dxX208xX3xX4xX1c5xX1cxX37xX3xX1f7xX50exX1cxX37xX3xX43xX3bxX6xX1cxX1xX3xX1cxX37xX1xXdxX192xXbxX3xX56xX3xX1f7xX40xX41xX3xX1f7xX6xX1cxX37xX3xXexX199xX3bxX3xX34xXdxX192xX4xX3xX5xX222xX52xX3xX34xX222xX3xXexX1xX21xX3xX1cxX1xX242xXbxX3xXcfbxX1cxX3xX1f7xX21exX1cxX1xX3xX4xX1xX3bxX3xX1xX5dxX1cxX3xXb1xXc0xXa3xXa3xXa3xX3xX5xX6xX3bxX3xX1f7xX1c5xX1cxX37xXc0xX3xX165xX247xXexX3xX318xX1xX15xX4xX208xX3xXdexXb0xX3xX5xX222xX1cxX37xX3xX1cxX37xX1xX31xX3xX34xX53xXdxX3xX7xX44xX3xXexX1xX6xX52xX3xX37xXdxX6xX3xX4xX3e9xX6xX3xX2xXd0bxX3xX43xX3bxX6xX1cxX1xX3xX1cxX37xX1xXdxX192xXbxX3xXexX19xX3bxX1cxX37xX3xX5xX390xX1cxX1xX3xX34xX44xX4xX3xX7xX28xX1cxX3xX2bxX21xX2dxXexX3xX1xX222xX1cxX37xX3xXexXdxX1bxX21xX3xXexX1xX3e9xX3xX4xX49xX1cxX37xX3xX1cxX37xX1xXdxX192xXbxX3xX4xX70bxX1cxX37xX3xX1f7xX6xX1cxX37xX3xXexX1xX21xX3xX1xXb8cxXexX3xX34xX222xX3xX43xX21xX41xX3xXexX19xX169xX3xX1cxX37xX1xX31xX3xX4xX1xX3bxX3xX1xX5dxX1cxX3xX2xXe6xXc0xXa3xXa3xXa3xX3xX1xX1c5xX3xX37xXdxX6xX3xX1f7xX169xX1cxX1xX3xXexX19xX3bxX1cxX37xX3xX1xX21xX41xX192xX1cxXc0xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeaaaxX21xXexX1xX3bxX19xXaxX12x1157axXdxX1cxX1xX3xXcxX19xX185xX25cxX1cxX37xX0xX60xXbxX12
Linh Trường