TP Sầm Sơn: Dù “nới lỏng giãn cách”, nhiều cơ sở kinh doanh vẫn chưa mở cửa đón khách
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù đã được phép hoạt động trở lại sau những ngày giãn cách xã hội nhưng nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Sầm Sơn vẫn chưa mở cửa đón khách.
457bx82d7x9043x4888xa2bfxd755x5b5dx45a8xcd44xX7xd749x64dex6cd7x82d2xa323xc2b8xX5x6b14xXax4e56xX0xX7xXex8061xd968x90c3xae37xX12xXcx7673xX3x8392xd62bx644exX3xX1ex7785xX18xd77fxX3xc782x8ae9xX3xd641xX18x6d75xXdxX3xX5xac2bxX18xX19xX3xX19xXdxba28xX18xX3xX4x584exX4xX1x9140xd22bxX3xX18xX1xXdx696ex632exX3xX4xX23xX3xX7x96c2xX3xb370xXdxX18xX1xX3x9f3dxX17xX6xX18xX1xX3x59f0x9c2dxX18xX3xX4xX1x5e3exX6xX3xX20xX4axX3xX4x49ffxX6xX3xd6a7xa982xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xX0xacc8xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX71xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5498xX10xX6xX51xXaxX12x780dxb665xX4xX3xX51xX28xX3xX67xX36xX3xX67xX5dxd09axX4xX3xXbxX1x56eaxXbxX3xX1xX17x9c04xXexX3xX67x7e69xX18xX19xX3xXexX16xX4axX3xX5xXa5xXdxX3xX7xX6xX44xX3xX18xX1x8ad5xX18xX19xX3xX18xX19xb25fx9f75xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3x4b60xX36xX3xX1xXa9xXdxX3xX18xX1xX5dxX18xX19xX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xXexX16x6c83xX18xX3xX67xd083xX6xX3x7a03xXc1xX18xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xdae5xX0xX71xXbxX12xX0xX51xXdxX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xX16xX10xX5xX6xXexX10xX51xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXf4xX18xX3x98bdxX44xX6xX18xX25xX0xX71xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX44xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x8b71xX17xX18xX5xXc2xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xXc1xX17xX3xX4x8ca0xX44xX3xX4xX3axX3xX19xXdxccafxXdxX3xXexX16x5a04xX3xX18xX4axX3xX16xXa9xX3xX7xX6xX44xX3xX4cxX1xXdxX3xX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3xXcexX36xX3xX1xXa9xXdxXaxX3xX1xX16xX10xc1cbxX9xXaxX71xX51xX17xXdxX16dxX7xX17xX18xX19xX16dxXcexX6xX16dxX1xX17xXdxX71xXbxX1xX17xX18xX19xX16dxXexX16xX6xX17xX16dxX4xX6xX44xX16dxX4xX6xX16dxX19xXdxX6xXdxX16dxXexX16xXdxX16dxX18xX17xX16dxX16xX17xX16dxX7xX6xX44xX16dxX4cxX1xXdxX16dxX18xX17xXdxX16dxX5xX17xX18xX19xX16dxX19xXdxX6xX18xX16dxX4xX6xX4xX1xX16dxXcexX6xX16dxX1xX17xXdxX71xX2xX2x8017x591dx8ce1x83ebxX123xX1xXexX20xXaxX12xX1cxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xXc1xX17xX3xX4xX196xX44xX3xX4xX3axX3xX19xXdxX19exXdxX3xXexX16xX1a3xX3xX18xX4axX3xX16xXa9xX3xX7xX6xX44xX3xX4cxX1xXdxX3xX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3xXcexX36xX3xX1xXa9xXdxX0xX71xX6xX12xX0xX71xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX71xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxd947xX3axX4xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX51xXf8xX4xX1xX3xX57xade1xX3xX4axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX68xX6xX3xX51x899dxX18xX3xX51x75c6xXbxX3xX67xa178xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xXexX16xX4axX3xX5xXa5xXdxXaxX3xX1xX16xX10xX1d1xX9xXaxX71xX51xX17xXdxX16dxX7xX17xX18xX19xX16dxXcexX6xX16dxX1xX17xXdxX71xX4xX6xX4xX16dxX4xX17xX16dxX7xX17xX16dxX4cxXdxX18xX1xX16dxX51xX17xX6xX18xX1xX16dxX51xXdxX4xX1xX16dxX57xX44xX16dxX17xX16dxXexX1xX6xX18xX1xX16dxX1xX17xX6xX16dxX51xX17xX18xX16dxX51xX10xXbxX16dxX51xX10xX16dxX20xX17xX16dxX4xX44xX6xX16dxXexX16xX17xX16dxX5xX6xXdxX71xX2xX2xX22axX22bxX2xX22dxX123xX1xXexX20xXaxX12xX29exX3axX4xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX51xXf8xX4xX1xX3xX57xX2b9xX3xX4axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX68xX6xX3xX51xX2c8xX18xX3xX51xX2ccxXbxX3xX67xX2d0xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xXexX16xX4axX3xX5xXa5xXdxX0xX71xX6xX12xX0xX71xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX71xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX68xX6xX3xXexXdx97afxXbxX3xXexX2b9xX4xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xXa0xXbxX3xX1xX17xXa5xXexX3xX67xXa9xX18xX19xX3xXexX16xX4axX3xX5xXa5xXdxX3xX20xXa9xXexX3xX7x8b88xX3xX5xX17xXa5xXdxX3xX1xc649xX18xX1xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3exX3xX51xXf8xX4xX1xX3xX57xX2b9xXaxX3xX1xX16xX10xX1d1xX9xXaxX71xXexX1xX17xXdxX16dxX7xX44xX71xXexX1xX6xX18xX1xX16dxX1xX17xX6xX16dxXexXdxX10xXbxX16dxXexX44xX4xX16dxX4xX1xX17xX16dxXbxX1xX10xXbxX16dxX1xX17xX6xXexX16dxX51xX17xX18xX19xX16dxXexX16xX17xX16dxX5xX6xXdxX16dxX20xX17xXexX16dxX7xX17xX16dxX5xX17xX6xXdxX16dxX1xXdxX18xX1xX16dxX4cxXdxX18xX1xX16dxX51xX17xX6xX18xX1xX16dxX51xXdxX4xX1xX16dxX57xX44xX71xX2xX2xX22axX22bxX22dx4ed8xX123xX1xXexX20xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX68xX6xX3xXexXdxX3bexXbxX3xXexX2b9xX4xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xXa0xXbxX3xX1xX17xXa5xXexX3xX67xXa9xX18xX19xX3xXexX16xX4axX3xX5xXa5xXdxX3xX20xXa9xXexX3xX7xX3e5xX3xX5xX17xXa5xXdxX3xX1xX3edxX18xX1xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3exX3xX51xXf8xX4xX1xX3xX57xX2b9xX0xX71xX6xX12xX0xX71xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX71xX5xXdxX12xX0xX71xX44xX5xX12xX0xX51xXdxX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX71xX51xXdxX57xX12xX0xX71xX51xXdxX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxb899xXdxX51xXexX1xX25xX3xX22bxX22dxX22dxXbxXcex72a7xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX25xX3x8531x57d1xX46cxXbxXcexX534xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX71xX71xXdxX123xXfbxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX123xX57xX18xX71xX18xX10xX528xX7xX71x523fxX22dxX2xX22cxX71xX2x924dxX53fxX51xX53exX568xX2xX53fxX46cxX53fxX22cxXexX56exX46cxX46cxX53fxX2xX5xX22dxX123xb328xXbxX19xcfbfxX16xX9xX46cxX22bxX56exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3dxX3exX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxabb8xX17xX51xXc2xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX5xX10xX1d1xXexX534xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1x62d1xX18xX3xX18xX19xXc1xXc2xX3xX568xX46cxX16dxX46cxX3exX3xXexXa5xXdxX3xX4xX3axX4xX3xXexX44xXc2xX3bexX18xX3xXbxX1xX3e5xX3xXexX16xXf4xX18xX3xX67xXf8xX6xX3xXfbxXc1xX18xX3exX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX57xX58xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX3edxX18xX1xX3xXexX16xXa5xX18xX19xX3xX2axX4xX64xX6xX3xX67xX68xX18xX19xX3exX3xXexX1xX10xX18xX3xX4xXc1xXdxX3dxX123xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxX528xXdxX51xXexX1xX25xX3xX22bxX22dxX22dxXbxXcexX534xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX25xX3xX53exX568xX46cxXbxXcexX534xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX71xX71xXdxX123xXfbxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX123xX57xX18xX71xX18xX10xX528xX7xX71xX568xX22dxX2xX22cxX71xX2xX56exX53fxX51xX53exX568xX2xX53fxX22bxX22dxX22axXexX22axX22dxX53fxX53exX46cxX5xX22dxX123xX581xXbxX19xX584xX16xX9xX56exX22cxX53fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3dxX3exX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5f9xX17xX51xXc2xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX5xX10xX1d1xXexX534xXaxX12xX89xX17xXa5xXexX3xX67xXa9xX18xX19xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xXfbxX44x8dd2xX18xX3xXfbxX3axX18xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xXexX16xX4axX3xX5xXa5xXdxX3xXfbxX3edxX18xX1xX3xXexX1xX5dx7c70xX18xX19xX3xX18xX1xX5dxX3xXexX1xX7eexXdxX3xX67xXdxX2d0xX20xX3xXexX16xX5dxX2cxX4xX3xX4cxX1xXdxX3xX4xX68xX3xX51xXf8xX4xX1xX3xXfbx9a31xX18xX1xX3xX29ex5e3fx5f98x49a8xX27xX16dxX2xX56exX123xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX534xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxX528xXdxX51xXexX1xX25xX3xX22bxX22dxX22dxXbxXcexX534xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX25xX3xX53exX568xX56exXbxXcexX534xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX71xX71xXdxX123xXfbxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX123xX57xX18xX71xX18xX10xX528xX7xX71xX568xX22dxX2xX22cxX71xX2xX56exX53fxX51xX53exX568xX2xX53fxX22bxX53fxX568xXexX568xX56exX46cxX56exX53fxX5xX22dxX123xX581xXbxX19xX584xX16xX9xX568xX53fxX22dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3dxX3exX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5f9xX17xX51xXc2xX3xXbxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX5xX10xX1d1xXexX534xXaxX12xX8fxX90xX4xX3xX51xX28xX3xX18xX19xXc1xXc2xX3xX568xX53exX16dxX46cxX3exX3xX4xX3axX4xX3xX4cxX1xX44xX3xX51xX44xX3xX5xXf8xX4xX1xX3xX67xX5dxX9bxX4xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xX3xX18xXa9xXdxX3xXex4d07xX18xX1xX3xX18xX1xX5dxX18xX19xX3xX1xX1fxX44xX3xX1xX3bexXexX3xX4xX3axX4xX3xX18xX1xXc1xX3xX1xXc1xX18xX19xX3exX3xX4cxX1xX3axX4xX1xX3xX7xXa5xX18xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX4xX1xX1a3xX18xX1xX3xXexX1x73c1xX4xX3xX1xX17xXa5xXexX3xX67xXa9xX18xX19xX3xXexX16xX4axX3xX5xXa5xXdxX123xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxX528xXdxX51xXexX1xX25xX3xX22bxX22dxX22dxXbxXcexX534xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX25xX3xX53exX53exX53fxXbxXcexX534xX3xX51xXdxX7xXbxX5xX6xXc2xX25xX3xXfbxX5xX17xX4xX4cxX534xX3xX20xX6xX16xX19xXdxX18xX16dxX5xX10xX1d1xXexX25xX3xX6xX44xXexX17xX534xX3xX20xX6xX16xX19xXdxX18xX16dxX16xXdxX19xX1xXexX25xX3xX6xX44xXexX17xX534xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX71xX71xXdxX123xXfbxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX123xX57xX18xX71xX18xX10xX528xX7xX71xX568xX22dxX2xX22cxX71xX2xX56exX53fxX51xX53exX568xX2xX53fxX22cxX46cxX46cxXexX56exX22dxX568xX22cxX22axX5xX22dxX123xX581xXbxX19xX584xX16xX9xX53fxX22cxX22dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3dxX3exX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5f9xX17xX51xXc2xXaxX12xbc7axX1xXdxX43xX44xX3xX67xXdxX2d0xX20xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX51xXf8xX4xX1xX3xX57xX2b9xX3x5575xX18xX3xX44xX3e5xX18xX19xX3xX18xX1xX30xX3xX5x5a88xX3xX18xX1xX5dxX25xX3xX89xXc1xX18xX19xX3xXb4dxX18xX3xX7xX3axX18xX19xX3exX3xX14fxX44xX3axX18xX3xXfbxXdxX6xX3xX4x8ca6xX18xX19xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xXbxX1xX2b9xX4xX3xX57xX2b9xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xX123xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX534xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxX528xXdxX51xXexX1xX25xX3xX22bxX22dxX22dxXbxXcexX534xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX25xX3xX53exX53fxX46cxXbxXcexX534xX3xX51xXdxX7xXbxX5xX6xXc2xX25xX3xXfbxX5xX17xX4xX4cxX534xX3xX20xX6xX16xX19xXdxX18xX16dxX5xX10xX1d1xXexX25xX3xX6xX44xXexX17xX534xX3xX20xX6xX16xX19xXdxX18xX16dxX16xXdxX19xX1xXexX25xX3xX6xX44xXexX17xX534xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX71xX71xXdxX123xXfbxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX123xX57xX18xX71xX18xX10xX528xX7xX71xX568xX22dxX2xX22cxX71xX2xX56exX53fxX51xX53exX568xX2xX46cxX2xX22dxX22cxXexX2xX22axX2xX46cxX53exX5xX22dxX123xX581xXbxX19xX584xX16xX9xX568xX53fxX56exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3dxX3exX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5f9xX17xX51xXc2xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX5xX10xX1d1xXexX534xXaxX12xX29exX1xX99exX3xX20xXa9xXexX3xX7xX3e5xX3xX67xXdxX2d0xX20xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX4xXc1xX3xXbxX1xXf4xX3exX3xXexX16xXc1xX3xX4xX1xX6xX18xX1xX3xX5xXc1xX3xXfbxbf22xXexX3xX67xX1fxX44xX3xX67xXdxX3xX57xXc1xX17xX3xX1xX17xXa5xXexX3xX67xXa9xX18xX19xX123xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxX528xXdxX51xXexX1xX25xX3xX22bxX22dxX22dxXbxXcexX534xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX25xX3xX53exX53fxX22cxXbxXcexX534xX3xX51xXdxX7xXbxX5xX6xXc2xX25xX3xXfbxX5xX17xX4xX4cxX534xX3xX20xX6xX16xX19xXdxX18xX16dxX5xX10xX1d1xXexX25xX3xX6xX44xXexX17xX534xX3xX20xX6xX16xX19xXdxX18xX16dxX16xXdxX19xX1xXexX25xX3xX6xX44xXexX17xX534xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX71xX71xXdxX123xXfbxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX123xX57xX18xX71xX18xX10xX528xX7xX71xX568xX22dxX2xX22cxX71xX2xX56exX53fxX51xX53exX568xX2xX46cxX568xX2xX46cxXexX22bxX568xX568xX568xX22axX5xX22dxX123xX581xXbxX19xX584xX16xX9xX22bxX53fxX46cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3dxX3exX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5f9xX17xX51xXc2xXaxX12xXb2fxX1xX5dxX18xX19xX3xX5xX5dxX9bxX18xX19xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xX3xX1xXc1xX18xX19xX3xX4cxX1xX7cexX18xX19xX3xX67xX3axX18xX19xX3xX4cxX2d0xX123xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX534xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxX528xXdxX51xXexX1xX25xX3xX22bxX22dxX22dxXbxXcexX534xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX25xX3xX53exX53fxX46cxXbxXcexX534xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX71xX71xXdxX123xXfbxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX123xX57xX18xX71xX18xX10xX528xX7xX71xX568xX22dxX2xX22cxX71xX2xX56exX53fxX51xX53exX568xX2xX46cxX53fxX46cxX56exXexX2xX53fxX22axX22dxX2xX5xX22dxX123xX581xXbxX19xX584xX16xX9xX22cxX568xX46cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3dxX3exX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5f9xX17xX51xXc2xX3xXbxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX5xX10xX1d1xXexX534xXaxX12xX89xX1fxX44xX3xX1xX3bexXexX3xX4xX3axX4xX3xX14fxX44xX3axX18xX3xX4xXc1xX3xXbxX1xXf4xX3xX4cxX1xX3axX3xX57xXd43xX18xX19xX3xX57xXb5axX123xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX534xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxX528xXdxX51xXexX1xX25xX3xX22bxX22dxX22dxXbxXcexX534xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX25xX3xX53exX53fxX46cxXbxXcexX534xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX71xX71xXdxX123xXfbxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX123xX57xX18xX71xX18xX10xX528xX7xX71xX568xX22dxX2xX22cxX71xX2xX56exX53fxX51xX53exX568xX2xX46cxX46cxX53fxX56exXexX56exX22axX46cxX56exX22bxX5xX22dxX123xX581xXbxX19xX584xX16xX9xX568xX568xX22dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3dxX3exX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5f9xX17xX51xXc2xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX5xX10xX1d1xXexX534xXaxX12xX819xX3e5xX18xX3xX5xXc1xX3xX67xXdxX2d0xX20xX3xX51x872exX18xX19xX3xX4xX1xX196xX18xX3xX4xafacxX6xX3xX16x4b6dxXexX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xXfbxXa5xX18xX3xXexX16xXb5axX3xX18xX1xX5dxX18xX19xX3xX19xXdxX7eexX3xX67xX196xXc2xX3xX4xX3axX4xX3xX14fxX44xX3axX18xX3xXexX16xXc1xX3xX4xX1xX6xX18xX1xX3xX4xXb79xX18xX19xX3xX57xXd43xX18xX19xX3xXexX6xX18xX1xX123xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX534xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxX528xXdxX51xXexX1xX25xX3xX22bxX22dxX22dxXbxXcexX534xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX25xX3xX53exX22axX53exXbxXcexX534xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX71xX71xXdxX123xXfbxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX123xX57xX18xX71xX18xX10xX528xX7xX71xX568xX22dxX2xX22cxX71xX2xX56exX53fxX51xX53exX568xX2xX46cxX53exX2xX568xXexX56exX53fxX22axX568xX2xX5xX22dxX123xX581xXbxX19xX584xX16xX9xX22cxX2xX53exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3dxX3exX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5f9xX17xX51xXc2xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX5xX10xX1d1xXexX534xXaxX12xX27xX5dxX7eexX18xX19xX3xX18xX1xX5dxX3xX18xX19xX5dxX7eexXdxX3xX51xX196xX18xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX7x5225xX18xX3xX7xXc1xX18xX19xX3xX14fxX44xX6xXc2xX3xX57xX43xX3xX57xX2cxXdxX3xX4xX44xXa9xX4xX3xX7xX3e5xX18xX19xX3xXfbxX3edxX18xX1xX3xXexX1xX5dxX7eexX18xX19xX3xX18xX1xX5dxX3xXexX16xX5dxX2cxX4xX3xX67xX196xXc2xX123xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX534xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxX528xXdxX51xXexX1xX25xX3xX22bxX22dxX22dxXbxXcexX534xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX25xX3xX53exX53fxX46cxXbxXcexX534xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX71xX71xXdxX123xXfbxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX123xX57xX18xX71xX18xX10xX528xX7xX71xX568xX22dxX2xX22cxX71xX2xX56exX53fxX51xX53exX568xX2xX46cxX22bxX53fxX53exXexX2xX22dxX56exX46cxX22axX5xX22dxX123xX581xXbxX19xX584xX16xX9xX22axX22dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3dxX3exX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5f9xX17xX51xXc2xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX5xX10xX1d1xXexX534xXaxX12xX29exX1xXf8xX3xbe45xXf4xX3xXcxX1xXf8xX3xX89xXdxX43xX18xX3exX3xX4xX1xX1184xX3xX20xXa9xXexX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3exX3xX4xX1xX17xX3xXfbxXdxX3bexXexX25xX3xX1exX6xX44xX3xX4cxX1xXdxX3xX18xX1xX624xX18xX3xXexX1xX7cexX18xX19xX3xXfbxX3axX17xX3xX67xX5dxX9bxX4xX3xXbxX1xXa0xXbxX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xXexX16xX4axX3xX5xXa5xXdxX3exX3xX19xXdxX6xX3xX67xX3edxX18xX1xX3xXexX7cexXdxX3xX4xXb79xX18xX19xX3xX20xX4axX3xX1xXc1xX18xX19xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xX123xX3xXcxX44xXc2xX3xX18xX1xXdxXf4xX18xX3exX3xX7xX6xX44xX3xX568xX3xX18xX19xXc1xXc2xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3exX3xX5xX5dxX9bxX18xX19xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xX3xX16xX1188xXexX3xX1a3xXexX3xX4cxX1xXdxX3bexX18xX3xX4xX1xb8edxX18xX19xX3xXexX7cexXdxX3xXexX1x893axX4xX3xX7xX1570xX3xX5xX17xX3xX5xXd43xX18xX19xX123xX3xX29exX1xX99exX3xX20xX17xX18xX19xX3exX3xX18xX1xXbbxX18xX19xX3xX18xX19xXc1xXc2xX3xX7xXd43xXbxX3xXexX2cxXdxX3xX51xXf8xX4xX1xX3xXfbxX813xX18xX1xX3xX67xX5dxX9bxX4xX3xX67x4b26xXc2xX3xX5xX28xXdxX3exX3xXexX3edxX18xX1xX3xX1xX3edxX18xX1xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xXfbxX44xX7cexX18xX3xXfbxX3axX18xX3xX7x475axX3xX4cxX1xX19exX3xX14fxX44xX6xX18xX3xX1xX23xX18xX123xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX534xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxX528xXdxX51xXexX1xX25xX3xX22bxX22dxX22dxXbxXcexX534xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX25xX3xX53exX22dxX22cxXbxXcexX534xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX71xX71xXdxX123xXfbxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX123xX57xX18xX71xX18xX10xX528xX7xX71xX568xX22dxX2xX22cxX71xX2xX56exX53fxX51xX53exX568xX2xX46cxX56exX53fxX53exXexX2xX2xX568xX53exX53fxX5xX22dxX123xX581xXbxX19xX584xX16xX9xX568xX22cxX53fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3dxX3exX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5f9xX17xX51xXc2xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX5xX10xX1d1xXexX534xXaxX12xX29exX3axX4xX3xXexX44xXc2xX3bexX18xX3xXbxX1xX3e5xX3xX57xX3e5xX18xX3xX16xX1188xXexX3xX7xX1fxX20xX3xX44xX1188xXexX3xX5xXc1xX3xXexX1xX3bexX3xXexX1xX3edxX3xX18xX6xXc2xX3xX4xXb79xX18xX19xX3xXexX16xX4axX3xX18xXf4xX18xX3xXexX16xX1fxX20xX3xX5xXd43xX18xX19xX3xX1xX23xX18xX3xX18xX1xXdxX43xX44xX123xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX534xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxX528xXdxX51xXexX1xX25xX3xX22bxX22dxX22dxXbxXcexX534xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX25xX3xX53exX53fxX46cxXbxXcexX534xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX71xX71xXdxX123xXfbxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX123xX57xX18xX71xX18xX10xX528xX7xX71xX568xX22dxX2xX22cxX71xX2xX56exX53fxX51xX53exX568xX2xX53exX2xX2xX568xXexX2xX22dxX2xX56exX53exX5xX22dxX123xX581xXbxX19xX584xX16xX9xX46cxX56exX46cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3dxX3exX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5f9xX17xX51xXc2xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX5xX10xX1d1xXexX534xXaxX12xX8fxXa9xXexX3xX7xX3e5xX3xX18xX19xX5dxX7eexXdxX3xX67xXa5xXbxX3xXcexX10xX3xX67xXdxX3xXexX624xXbxX3xXexX1xX2d0xX3xX51xX2b9xX4xX123xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5f9xX17xX51xXc2xX3xXbxX29exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX534xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29exX10xX18xXexX10xX16xX3xX51xXexX1xX44xX20xXfbxXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxX528xXdxX51xXexX1xX25xX3xX22bxX22dxX22dxXbxXcexX534xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX25xX3xX53exX53fxX46cxXbxXcexX534xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX71xX71xXdxX123xXfbxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX123xX57xX18xX71xX18xX10xX528xX7xX71xX568xX22dxX2xX22cxX71xX2xX56exX53fxX51xX53exX568xX2xX53exX22cxX2xX46cxXexX22cxX53exX22cxX2xX56exX5xX22dxX123xX581xXbxX19xX584xX16xX9xX46cxX568xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3dxX3exX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5f9xX17xX51xXc2xXaxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX5xX10xX1d1xXexX534xXaxX12xX8fxX28xX6xX3xX51xX44xX3xX5xXf8xX4xX1xX3xXfbxXdxX2d0xX18xX3xX67xX6xX18xX19xX3xX67xX3bexX18xX3xX19xX1fxX18xX3exX3xX18xX19xX5dxX7eexXdxX3xX51xX196xX18xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX3xX4xX1xX99exX3xX20xX17xX18xX19xX3xX51xXf8xX4xX1xX3xXfbxX813xX18xX1xX3xX67xX5dxX9bxX4xX3xX51xX624xXbxX3xXexXd43xXexX3xX67xX2d0xX3xX1xX2c8xX3xX5xXa5xXdxX3xX67xX5dxX9bxX4xX3xX67xX68xX18xX3xX4xX3axX4xX3xX51xX44xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xX3xXexX117axX3xX20xX2c8xXdxX3xX20xXdxX43xX18xX3xXcx55f5xX3xX14fxX44xX3e5xX4xX3xX57xX43xX3xXexX1xX6xX20xX3xX14fxX44xX6xX18xX3exX3xX18xX19xX1xX99exX3xX51xX5dx5fa6xX18xX19xX123xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX16dxX6xX5xXdxX19xX18xX25xX3xX16xXdxX19xX1xXexX534xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxX1xX44xX3xX89xXc1xX3xa9cfxX3xX89xX17xXc1xXdxX3xXcxX1xX44xX0xX71xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX71xXbxX12xX0xX51xXdxX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xX16xX10xX5xX6xXexX10xX51xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXf4xX18xX3xX14fxX44xX6xX18xX25xX0xX71xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX44xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX16dxXexX1xX44xX20xXfbxX16dxX6xX18xX51xX16dxX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xXc1xX17xX3xX4xX196xX44xX3xX4xX3axX3xX19xXdxX19exXdxX3xXexX16xX1a3xX3xX18xX4axX3xX16xXa9xX3xX7xX6xX44xX3xX4cxX1xXdxX3xX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3xXcexX36xX3xX1xXa9xXdxXaxX3xX1xX16xX10xX1d1xX9xXaxX71xX51xX17xXdxX16dxX7xX17xX18xX19xX16dxXcexX6xX16dxX1xX17xXdxX71xXbxX1xX17xX18xX19xX16dxXexX16xX6xX17xX16dxX4xX6xX44xX16dxX4xX6xX16dxX19xXdxX6xXdxX16dxXexX16xXdxX16dxX18xX17xX16dxX16xX17xX16dxX7xX6xX44xX16dxX4cxX1xXdxX16dxX18xX17xXdxX16dxX5xX17xX18xX19xX16dxX19xXdxX6xX18xX16dxX4xX6xX4xX1xX16dxXcexX6xX16dxX1xX17xXdxX71xX2xX2xX22axX22bxX22cxX22dxX123xX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX71xX20xX10xX51xXdxX6xX71xX2xX568xX22dxX71xX18xX10xX528xX7xX71xX568xX22dxX2xX22cxX71xX2xX22dxX53exX51xX53exX2xX22cxX46cxX46cxX22dxX568xXexX53fxX2xX2xX2xX22dxX5xX22dxX123xX581xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3dxX3exX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xXaxX3xX71xX12xX0xX71xX6xX12xX0xX51xXdxX57xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xXc1xX17xX3xX4xX196xX44xX3xX4xX3axX3xX19xXdxX19exXdxX3xXexX16xX1a3xX3xX18xX4axX3xX16xXa9xX3xX7xX6xX44xX3xX4cxX1xXdxX3xX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3xXcexX36xX3xX1xXa9xXdxXaxX3xX1xX16xX10xX1d1xX9xXaxX71xX51xX17xXdxX16dxX7xX17xX18xX19xX16dxXcexX6xX16dxX1xX17xXdxX71xXbxX1xX17xX18xX19xX16dxXexX16xX6xX17xX16dxX4xX6xX44xX16dxX4xX6xX16dxX19xXdxX6xXdxX16dxXexX16xXdxX16dxX18xX17xX16dxX16xX17xX16dxX7xX6xX44xX16dxX4cxX1xXdxX16dxX18xX17xXdxX16dxX5xX17xX18xX19xX16dxX19xXdxX6xX18xX16dxX4xX6xX4xX1xX16dxXcexX6xX16dxX1xX17xXdxX71xX2xX2xX22axX22bxX22cxX22dxX123xX1xXexX20xXaxX12xX1cxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xXc1xX17xX3xX4xX196xX44xX3xX4xX3axX3xX19xXdxX19exXdxX3xXexX16xX1a3xX3xX18xX4axX3xX16xXa9xX3xX7xX6xX44xX3xX4cxX1xXdxX3xX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3xXcexX36xX3xX1xXa9xXdxX0xX71xX6xX12xX0xX71xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX29exX28xX18xX19xX3xX57xX2cxXdxX3xX7xX1570xX3xX1xX17xXa5xXexX3xX67xXa9xX18xX19xX3xXexX16xX4axX3xX5xXa5xXdxX3xX4xX1184xX6xX3xX4xX3axX4xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3exX3xX51xXf8xX4xX1xX3xX57xX2b9xX3xX7xX6xX44xX3xX4cxX1xXdxX3xX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3xXcexX36xX3xX1xXa9xXdxX3exX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xXc1xX17xX3xX4xX196xX44xX3xX4xX3axX3xX19xXdxX19exXdxX3xXexX16xX1a3xX3xX4axX3xXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX68xX6xX3xX4xXb79xX18xX19xX3xXexX16xX4axX3xX18xXf4xX18xX3xX7xX7cexXdxX3xX67xXa9xX18xX19xX3xX18xX1xX5dxX3xX18xX1xXbbxX18xX19xX3xX18xX19xXc1xXc2xX3xXexX16xX5dxX2cxX4xX3xX4cxX1xXdxX3xX51xXf8xX4xX1xX3xXfbxX813xX18xX1xX3xXfbxX28xX18xX19xX3xXbxX1xX3axXexX123xX0xX71xXbxX12xX0xX71xX51xXdxX57xX12xX0xX71xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29exX3axX4xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX51xXf8xX4xX1xX3xX57xX2b9xX3xX4axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX68xX6xX3xX51xX2c8xX18xX3xX51xX2ccxXbxX3xX67xX2d0xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xXexX16xX4axX3xX5xXa5xXdxXaxX3xX1xX16xX10xX1d1xX9xXaxX71xX51xX17xXdxX16dxX7xX17xX18xX19xX16dxXcexX6xX16dxX1xX17xXdxX71xX4xX6xX4xX16dxX4xX17xX16dxX7xX17xX16dxX4cxXdxX18xX1xX16dxX51xX17xX6xX18xX1xX16dxX51xXdxX4xX1xX16dxX57xX44xX16dxX17xX16dxXexX1xX6xX18xX1xX16dxX1xX17xX6xX16dxX51xX17xX18xX16dxX51xX10xXbxX16dxX51xX10xX16dxX20xX17xX16dxX4xX44xX6xX16dxXexX16xX17xX16dxX5xX6xXdxX71xX2xX2xX22axX22bxX2xX22dxX123xX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX71xX20xX10xX51xXdxX6xX71xX2xX568xX22dxX71xX18xX10xX528xX7xX71xX568xX22dxX2xX22cxX71xX2xX22dxX53exX51xX53fxX568xX22dxX53exX22dxX46cxX22axXexX568xX22bxX2xX53fxX53exX5xX22dxX123xX581xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3dxX3exX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xXaxX3xX71xX12xX0xX71xX6xX12xX0xX51xXdxX57xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29exX3axX4xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX51xXf8xX4xX1xX3xX57xX2b9xX3xX4axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX68xX6xX3xX51xX2c8xX18xX3xX51xX2ccxXbxX3xX67xX2d0xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xXexX16xX4axX3xX5xXa5xXdxXaxX3xX1xX16xX10xX1d1xX9xXaxX71xX51xX17xXdxX16dxX7xX17xX18xX19xX16dxXcexX6xX16dxX1xX17xXdxX71xX4xX6xX4xX16dxX4xX17xX16dxX7xX17xX16dxX4cxXdxX18xX1xX16dxX51xX17xX6xX18xX1xX16dxX51xXdxX4xX1xX16dxX57xX44xX16dxX17xX16dxXexX1xX6xX18xX1xX16dxX1xX17xX6xX16dxX51xX17xX18xX16dxX51xX10xXbxX16dxX51xX10xX16dxX20xX17xX16dxX4xX44xX6xX16dxXexX16xX17xX16dxX5xX6xXdxX71xX2xX2xX22axX22bxX2xX22dxX123xX1xXexX20xXaxX12xX29exX3axX4xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX51xXf8xX4xX1xX3xX57xX2b9xX3xX4axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX68xX6xX3xX51xX2c8xX18xX3xX51xX2ccxXbxX3xX67xX2d0xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xXexX16xX4axX3xX5xXa5xXdxX0xX71xX6xX12xX0xX71xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX89xX7cexX20xX3xX18xX6xXc2xX3exX3xX568xX568xX16dxX46cxX3exX3xX29exX1xX1184xX3xXexXf8xX4xX1xX3xb380xX5f9xXb2fxX27xX3xXexX99exX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX68xX6xX3xX67x9ad4xX18xX19xX3xb95axX3xXexX117axX3xX18xX19xXc1xXc2xX3xX568xX53fxX16dxX46cxX3exX3xX7xX15d3xX3xX4xX68xX3xXexX1xXf4xX20xX3xX4xX3axX4xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX51xXf8xX4xX1xX3xX57xX2b9xX3xX1xXc1xX18xX19xX3xXb4dxX18xX3exX3xX19xXdxX19exXdxX3xX4cxX1xX3axXexX3exX3xX4xXc1xX3xXbxX1xXf4xX3xX67xX5dxX9bxX4xX3xXbxX1xXa0xXbxX3xX1xX17xXa5xXexX3xX67xXa9xX18xX19xX3xXexX16xX4axX3xX5xXa5xXdxX123xX3xXb2fxX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xXexX16xXf4xX18xX3xX67xXf8xX6xX3xXfbxXc1xX18xX3xXexX99exX18xX1xX3xX67xX36xX3xX16xX2b9xX4xX3xX16xXf8xX4xX1xX3xX51xX2c8xX18xX3xX51xX2ccxXbxX3xX4xX64xX6xX3xX1xXc1xX18xX19xX3xX67xX2d0xX3xXfbxX44xX7cexX18xX3xXfbxX3axX18xX3xXexX16xX4axX3xX5xXa5xXdxX123xX0xX71xXbxX12xX0xX71xX51xXdxX57xX12xX0xX71xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX68xX6xX3xXexXdxX3bexXbxX3xXexX2b9xX4xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xXa0xXbxX3xX1xX17xXa5xXexX3xX67xXa9xX18xX19xX3xXexX16xX4axX3xX5xXa5xXdxX3xX20xXa9xXexX3xX7xX3e5xX3xX5xX17xXa5xXdxX3xX1xX3edxX18xX1xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3exX3xX51xXf8xX4xX1xX3xX57xX2b9xXaxX3xX1xX16xX10xX1d1xX9xXaxX71xXexX1xX17xXdxX16dxX7xX44xX71xXexX1xX6xX18xX1xX16dxX1xX17xX6xX16dxXexXdxX10xXbxX16dxXexX44xX4xX16dxX4xX1xX17xX16dxXbxX1xX10xXbxX16dxX1xX17xX6xXexX16dxX51xX17xX18xX19xX16dxXexX16xX17xX16dxX5xX6xXdxX16dxX20xX17xXexX16dxX7xX17xX16dxX5xX17xX6xXdxX16dxX1xXdxX18xX1xX16dxX4cxXdxX18xX1xX16dxX51xX17xX6xX18xX1xX16dxX51xXdxX4xX1xX16dxX57xX44xX71xX2xX2xX22axX22bxX22dxX46cxX123xX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX71xX20xX10xX51xXdxX6xX71xX2xX568xX22dxX71xX18xX10xX528xX7xX71xX568xX22dxX2xX22cxX71xX2xX22cxX46cxX51xX53fxX2xX22axX53fxX22bxX53fxX22bxXexX22cxX22bxX46cxX568xX2xX5xX22dxX123xX581xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3dxX3exX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xXaxX3xX71xX12xX0xX71xX6xX12xX0xX51xXdxX57xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX68xX6xX3xXexXdxX3bexXbxX3xXexX2b9xX4xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xXa0xXbxX3xX1xX17xXa5xXexX3xX67xXa9xX18xX19xX3xXexX16xX4axX3xX5xXa5xXdxX3xX20xXa9xXexX3xX7xX3e5xX3xX5xX17xXa5xXdxX3xX1xX3edxX18xX1xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3exX3xX51xXf8xX4xX1xX3xX57xX2b9xXaxX3xX1xX16xX10xX1d1xX9xXaxX71xXexX1xX17xXdxX16dxX7xX44xX71xXexX1xX6xX18xX1xX16dxX1xX17xX6xX16dxXexXdxX10xXbxX16dxXexX44xX4xX16dxX4xX1xX17xX16dxXbxX1xX10xXbxX16dxX1xX17xX6xXexX16dxX51xX17xX18xX19xX16dxXexX16xX17xX16dxX5xX6xXdxX16dxX20xX17xXexX16dxX7xX17xX16dxX5xX17xX6xXdxX16dxX1xXdxX18xX1xX16dxX4cxXdxX18xX1xX16dxX51xX17xX6xX18xX1xX16dxX51xXdxX4xX1xX16dxX57xX44xX71xX2xX2xX22axX22bxX22dxX46cxX123xX1xXexX20xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX68xX6xX3xXexXdxX3bexXbxX3xXexX2b9xX4xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xXa0xXbxX3xX1xX17xXa5xXexX3xX67xXa9xX18xX19xX3xXexX16xX4axX3xX5xXa5xXdxX3xX20xXa9xXexX3xX7xX3e5xX3xX5xX17xXa5xXdxX3xX1xX3edxX18xX1xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3exX3xX51xXf8xX4xX1xX3xX57xX2b9xX0xX71xX6xX12xX0xX71xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX29exX1xXdxX43xX44xX3xX568xX568xX16dxX46cxX3exX3xX67xX214exX18xX19xX3xX4xX1xX1a3xX3xXb2fxX19xX44xXc2x7a0dxX18xX3x4f80xX3edxX18xX1xX3xbbe0xX9d9xX18xX19xX3exX3xX1cxX1xX68xX3xX5f9xX1a3xX3xXexX1xX5dxX3xXcxX99exX18xX1xX3xX1184xXc2xX3exX3xX29exX1xX1184xX3xXexXf8xX4xX1xX3xX2139xX5f9xXb2fxX27xX3xXexX99exX18xX1xX3exX3xXcxX16xX5dxX4axX18xX19xX3xX5f9xX6xX18xX3xX4xX1xX99exX3xX67xXa5xX17xX3xXbxX1x5cb0xX18xX19xX3xX4xX1xX3e5xX18xX19xX3xX51xXf8xX4xX1xX3xX29exX818xX819xX81axX27xX16dxX2xX56exX3xXexX99exX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX17xX3axX3exX3xX4xX1xX1184xX3xXexX16xX3edxX3xX1xX2c8xXbxX3xX19xXdxX6xX17xX3xXfbxX6xX18xX3xX57xX2cxXdxX3xXexX1xX5dxX7eexX18xX19xX3xXexX16xX1570xX4xX3xX5f9xX6xX18xX3xX4xX1xX99exX3xX67xXa5xX17xX3xXbxX1xX2534xX18xX19xX3xX4xX1xX3e5xX18xX19xX3xX51xXf8xX4xX1xX3xX29exX818xX819xX81axX27xX16dxX2xX56exX3xXexX99exX18xX1xX3xX57xXc1xX3xX4xX3axX4xX3xX18xX19xXc1xX18xX1xX3xX5xXdxXf4xX18xX3xX14fxX44xX6xX18xX534xX3xX5xX36xX18xX1xX3xX67xXa5xX17xX3xX2139xX5f9xXb2fxX27xX3xXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX17xX3axX3xX57xXc1xX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX3exX3xXexX1xX19exX17xX3xX5xX44xX624xX18xX3xX4xX3axX4xX3xX19xXdxX19exXdxX3xXbxX1xX3axXbxX3xXexXdxX3bexXbxX3xXexX2b9xX4xX3xX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3xXcexX36xX3xX1xXa9xXdxX3xX57xX2cxXdxX3xX14fxX44xX6xX18xX3xX67xXdxX2d0xX20xX3xX57xX117axX6xX3xXfbxX19exX17xX3xX67xX19exX20xX3xXbxX1xX2534xX18xX19xX3xX4xX1xX3e5xX18xX19xX3xX51xXf8xX4xX1xX3xX29exX818xX819xX81axX27xX16dxX2xX56exX3exX3xX57xX117axX6xX3xX51xX44xXc2xX3xXexX16xX3edxX3xX20xX2b9xX4xX3xXexXdxXf4xX44xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX16xXdxX2d0xX18xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xXexX3bexX3xX16dxX3xXcexX36xX3xX1xXa9xXdxX123xX0xX71xXbxX12xX0xX71xX51xXdxX57xX12xX0xX71xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX17xX3axX25xX3xXcxX117axX3xX568xX53exX16dxX46cxX3exX3xX4xX3axX4xX3xX4cxX1xX44xX3xX51xX44xX3xX5xXf8xX4xX1xX3xX67xX5dxX9bxX4xX3xXbxX1xXa0xXbxX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xX3xX18xXa9xXdxX3xXexX99exX18xX1xXaxX3xX1xX16xX10xX1d1xX9xXaxX71xXexX1xX17xXdxX16dxX7xX44xX71xXexX1xX6xX18xX1xX16dxX1xX17xX6xX16dxXexX44xX16dxX568xX53exX16dxX46cxX16dxX4xX6xX4xX16dxX4cxX1xX44xX16dxX51xX44xX16dxX5xXdxX4xX1xX16dxX51xX44xX17xX4xX16dxXbxX1xX10xXbxX16dxX51xX17xX18xX16dxX4cxX1xX6xX4xX1xX16dxX18xX17xXdxX16dxXexXdxX18xX1xX71xX2xX2xX22axX22bxX22dxX568xX123xX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX71xX20xX10xX51xXdxX6xX71xX2xX568xX22dxX71xX18xX10xX528xX7xX71xX568xX22dxX2xX22cxX71xX2xX22dxX53exX51xX53fxX2xX22axX53fxX568xX46cxX46cxXexX2xX2xX56exX22cxX2xX5xX22dxX123xX581xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3dxX3exX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xXaxX3xX71xX12xX0xX71xX6xX12xX0xX51xXdxX57xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX17xX3axX25xX3xXcxX117axX3xX568xX53exX16dxX46cxX3exX3xX4xX3axX4xX3xX4cxX1xX44xX3xX51xX44xX3xX5xXf8xX4xX1xX3xX67xX5dxX9bxX4xX3xXbxX1xXa0xXbxX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xX3xX18xXa9xXdxX3xXexX99exX18xX1xXaxX3xX1xX16xX10xX1d1xX9xXaxX71xXexX1xX17xXdxX16dxX7xX44xX71xXexX1xX6xX18xX1xX16dxX1xX17xX6xX16dxXexX44xX16dxX568xX53exX16dxX46cxX16dxX4xX6xX4xX16dxX4cxX1xX44xX16dxX51xX44xX16dxX5xXdxX4xX1xX16dxX51xX44xX17xX4xX16dxXbxX1xX10xXbxX16dxX51xX17xX18xX16dxX4cxX1xX6xX4xX1xX16dxX18xX17xXdxX16dxXexXdxX18xX1xX71xX2xX2xX22axX22bxX22dxX568xX123xX1xXexX20xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX17xX3axX25xX3xXcxX117axX3xX568xX53exX16dxX46cxX3exX3xX4xX3axX4xX3xX4cxX1xX44xX3xX51xX44xX3xX5xXf8xX4xX1xX3xX67xX5dxX9bxX4xX3xXbxX1xXa0xXbxX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xX3xX18xXa9xXdxX3xXexX99exX18xX1xX0xX71xX6xX12xX0xX71xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX29exX1xXdxX43xX44xX3xX568xX568xX16dxX46cxX3exX3xX67xX214exX18xX19xX3xX4xX1xX1a3xX3xXb2fxX19xX44xXc2xX24e9xX18xX3xX24ecxX3edxX18xX1xX3xX24f1xX9d9xX18xX19xX3exX3xX1cxX1xX68xX3xX5f9xX1a3xX3xXexX1xX5dxX3xXcxX99exX18xX1xX3xX1184xXc2xX3exX3xX29exX1xX1184xX3xXexXf8xX4xX1xX3xX2139xX5f9xXb2fxX27xX3xXexX99exX18xX1xX3exX3xXcxX16xX5dxX4axX18xX19xX3xX5f9xX6xX18xX3xX4xX1xX99exX3xX67xXa5xX17xX3xXbxX1xX2534xX18xX19xX3xX4xX1xX3e5xX18xX19xX3xX51xXf8xX4xX1xX3xX29exX818xX819xX81axX27xX16dxX2xX56exX3xXexX99exX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX17xX3axX3exX3xX4xX1xX1184xX3xXexX16xX3edxX3xX1xX2c8xXbxX3xX19xXdxX6xX17xX3xXfbxX6xX18xX3xX57xX2cxXdxX3xXexX1xX5dxX7eexX18xX19xX3xXexX16xX1570xX4xX3xX5f9xX6xX18xX3xX4xX1xX99exX3xX67xXa5xX17xX3xXbxX1xX2534xX18xX19xX3xX4xX1xX3e5xX18xX19xX3xX51xXf8xX4xX1xX3xX29exX818xX819xX81axX27xX16dxX2xX56exX3xXexX99exX18xX1xX3xX57xXc1xX3xX4xX3axX4xX3xX18xX19xXc1xX18xX1xX3xX5xXdxXf4xX18xX3xX14fxX44xX6xX18xX534xX3xX5xX36xX18xX1xX3xX67xXa5xX17xX3xX2139xX5f9xXb2fxX27xX3xXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX17xX3axX3xX57xXc1xX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX3exX3xXexX1xX3e5xX18xX19xX3xX18xX1xX1188xXexX3xX4xX1xX17xX3xX1xX17xXa5xXexX3xX67xXa9xX18xX19xX3xXexX16xX4axX3xX5xXa5xXdxX3xX20xXa9xXexX3xX7xX3e5xX3xX5xX17xXa5xXdxX3xX1xX3edxX18xX1xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3exX3xX51xXf8xX4xX1xX3xX57xX2b9xX123xX0xX71xXbxX12xX0xX71xX51xXdxX57xX12xX0xX71xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX68xX6xX25xX3xXb2fxX1xXdxX43xX44xX3xX4xX64xX6xX3xX1xXc1xX18xX19xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX67xX214exX18xX19xX3xX5xX17xXa5xXexX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX57xXc1xX17xX3xX18xX19xXc1xXc2xX3xX4xX44xX3e5xXdxX3xX4xX28xX18xX19xX3xX4xX3axX4xX1xX3xX5xXc2xX3xXcexX36xX3xX1xXa9xXdxXaxX3xX1xX16xX10xX1d1xX9xXaxX71xX51xX17xXdxX16dxX7xX17xX18xX19xX16dxXcexX6xX16dxX1xX17xXdxX71xXexXbxX16dxXexX1xX6xX18xX1xX16dxX1xX17xX6xX16dxX18xX1xXdxX10xX44xX16dxX4xX44xX6xX16dxX1xX6xX18xX19xX16dxX4cxXdxX18xX1xX16dxX51xX17xX6xX18xX1xX16dxX51xX17xX18xX19xX16dxX5xX17xX6xXexX16dxX20xX17xX16dxX4xX44xX6xX16dxX57xX6xX17xX16dxX18xX19xX6xXc2xX16dxX4xX44xX17xXdxX16dxX4xX44xX18xX19xX16dxX4xX6xX4xX1xX16dxX5xXc2xX16dxXcexX6xX16dxX1xX17xXdxX71xX2xX2xX22axX46cxX2xX22dxX123xX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX71xX20xX10xX51xXdxX6xX71xX2xX568xX22dxX71xX18xX10xX528xX7xX71xX568xX22dxX2xX53exX71xX2xX56exX2xX51xX53fxX2xX2xX2xX56exX568xX568xXexX22bxX22cxX46cxX22bxX22cxX5xX22dxX123xX581xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX1exX23xX18xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX18xX2cxXdxX3xX5xX30xX18xX19xX3xX19xXdxX36xX18xX3xX4xX3axX4xX1xX3dxX3exX3xX18xX1xXdxX43xX44xX3xX4xX23xX3xX7xX4axX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX57xX58xX18xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX67xX68xX18xX3xX4cxX1xX3axX4xX1xXaxX3xX71xX12xX0xX71xX6xX12xX0xX51xXdxX57xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX68xX6xX25xX3xXb2fxX1xXdxX43xX44xX3xX4xX64xX6xX3xX1xXc1xX18xX19xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX67xX214exX18xX19xX3xX5xX17xXa5xXexX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX57xXc1xX17xX3xX18xX19xXc1xXc2xX3xX4xX44xX3e5xXdxX3xX4xX28xX18xX19xX3xX4xX3axX4xX1xX3xX5xXc2xX3xXcexX36xX3xX1xXa9xXdxXaxX3xX1xX16xX10xX1d1xX9xXaxX71xX51xX17xXdxX16dxX7xX17xX18xX19xX16dxXcexX6xX16dxX1xX17xXdxX71xXexXbxX16dxXexX1xX6xX18xX1xX16dxX1xX17xX6xX16dxX18xX1xXdxX10xX44xX16dxX4xX44xX6xX16dxX1xX6xX18xX19xX16dxX4cxXdxX18xX1xX16dxX51xX17xX6xX18xX1xX16dxX51xX17xX18xX19xX16dxX5xX17xX6xXexX16dxX20xX17xX16dxX4xX44xX6xX16dxX57xX6xX17xX16dxX18xX19xX6xXc2xX16dxX4xX44xX17xXdxX16dxX4xX44xX18xX19xX16dxX4xX6xX4xX1xX16dxX5xXc2xX16dxXcexX6xX16dxX1xX17xXdxX71xX2xX2xX22axX46cxX2xX22dxX123xX1xXexX20xXaxX12xXcxX1cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX68xX6xX25xX3xXb2fxX1xXdxX43xX44xX3xX4xX64xX6xX3xX1xXc1xX18xX19xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX67xX214exX18xX19xX3xX5xX17xXa5xXexX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX3xX57xXc1xX17xX3xX18xX19xXc1xXc2xX3xX4xX44xX3e5xXdxX3xX4xX28xX18xX19xX3xX4xX3axX4xX1xX3xX5xXc2xX3xXcexX36xX3xX1xXa9xXdxX0xX71xX6xX12xX0xX71xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX8fxX90xX4xX3xX51xX28xX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX4xX1xX1a3xX18xX1xX3xXexX1xX9d9xX4xX3xX1xX3bexXexX3xXc2xXf4xX44xX3xX4xX1fxX44xX3xX4xX3axX4xX1xX3xX5xXc2xX3xXcexX36xX3xX1xXa9xXdxX3xX18xX1xX5dxX18xX19xX3xXexX16xXf4xX18xX3xX4xX3axX4xX3xXexX44xXc2xX3bexX18xX3xXbxX1xX3e5xX3xX4xX1xX1a3xX18xX1xX3exX3xX4xX3axX4xX3xX4xX64xX6xX3xX1xXc1xX18xX19xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX51xX17xX6xX18xX1xX3xX67xX36xX3xX67xX214exX18xX19xX3xX5xX17xXa5xXexX3xX20xX4axX3xX4xX64xX6xX123xX0xX71xXbxX12xX0xX71xX51xXdxX57xX12xX0xX71xX5xXdxX12xX0xX71xX44xX5xX12xX0xX51xXdxX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX71xX51xXdxX57xX12xX0xX71xX51xXdxX57xX12