Ngày 21-2, Thanh Hóa ghi nhận 1.276 bệnh nhân mắc COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 20-2 đến 16 giờ, ngày 21-2, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1.276 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.
4c39x7fcdxaa94xb805xce2fx5c93x8336x5d4cxaba3xX7xcc4ex89f5xbf49xd394x9f48xa7c9xX5x9b6cxXax67f9xaa7bx8309xdd00xade3xX3x86f4xX2xa376xX18xb081xX3xXcxX1xX6x729dxX1xX3x5198x8a31xX6xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1x5970xX21xX3xX2xa8aaxX18xd8cdxadf1xX3xd6f9xdcdbxX21xX1xX3xX21xX1x889fxX21xX3xad81x8a99xX4xX3xc51cxb03exdb6bxac2axaf81xX1axX2xa396xX0x8ceaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6x70c5xXaxX12xXcxX1xbd33xX21xX14xX3xXexXdxX21xX3xXexd2f7xX3x5a3exX6xX21xX3xX45xX1x9edaxX3xc99cxb5baxc685xX3xXbxX1xdafaxX21xX14xX3xX4xX1x9cb4xX21xX14xX3xX60xd278xX4xX1xX3xX45xX46xX47xX48xX49xX1axX2xX4cxX3xXexX76xX21xX1xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX24xX25xX6xb594xX3xXcxadf8xX21xX1xX3xXexX6exX3xX2xX35xX3xX14xXdx9792xX1cxX3xX21xX14xX15xX16xX3xX18x7abexX1axX18xX3xX78x9932xX21xX3xX2xX35xX3xX14xXdxXb3xX1cxX3xX21xX14xX15xX16xX3xX18xX2xX1axX18xX1cxX3xXex74e3x6e66xX21xX3xX78xX89xX6xX3xX37xX15xX21xX3xXexX76xX21xX1xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xX2xX32xX18xX34xX35xX3xX37xX38xX21xX1xX3xX21xX1xX3exX21xX3xX41xX42xX4xX3xX45xX46xX47xX48xX49xX1axX2xX4cxX3xX41x742fxXdxX32xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX7axX60xX16xXaxX12xX0xXdxX41xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX21xXexX10xXd8xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax87dcxXdxX60xXexX1xXa4xX3x75f9xXbcxXbcxXbx9a83x7d38xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexXa4xX3x52c3xb436xX34xXbxX14fxX150xXaxX3xX7xXd8xX4xX9xXaxX4exX4exXdxX32xX37xX6xX7axXexX1xX6xX21xX1xX1xX7axX6xX32x6770xX21xX4exX21xX10xX144xX7xX4exX18xX18xXbcxX14bxX4exX2xX35xX15bxX60xX2xX2xX35xX18xX4cxX2xXbcxXexX15bxX14bx875dxX14bxX15bxX5xXbcxX32xb7e9xXbxX14x8dfaxXd8xX9xX2xX15bxX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX2xX1axX18xX1cxX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX24xX25xX6xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xX2xX32xX18xX34xX35xX3xX37xX38xX21xX1xX3xX21xX1xX3exX21xX3xX41xX42xX4xX3xX45xX46xX47xX48xX49xX1axX2xX4cxXaxX3xX144xXdxX60xXexX1xX9xXaxX14bxXbcxXbcxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX15axX15bxX34xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX7axX60xX16xXaxX12xX45x8a26xX3xXexX1x5356xX1cxX3xX192xX35xX2xX3xX37xX38xX21xX1xX3xX21xX1xX3exX21xX3xXbxX1x8844xXexX3xX1xXdxX38xX21xX3xXexXd8xX7axX21xX14xX3xX4xa8c4xX21xX14xX3xX78xd2b3xX21xX14xX3xX14xX240xX41xXa4xX3xX47xc41exX21xX1xX3x81ddxX23bxX4xX3xX35xX4cxX3xX150xX3xX24xX7axdc11xX21xX14xX3xX24xX25xX6xX3xX15bxX34xX3xX150xX3xX24xX15xX3xXcxXd8x6356xX21xX14xX3xX192xX4cxX150xX3xXcxX1xX79xX4xX1xX3xXcxX1xX15xX21xX1xX3xX192xX4cxX3xX150xX3xXcxX1xX15xX21xX1xX3xXbxX1xX84xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX24xX25xX6xX3xX192xX14bxX3xX150xX3xX13xX1x92e2xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX192xX35xX3xX150xX3xXcxXd8xXdxX38xX26bxX3xd3c9xd008xX21xX3xX192xX18xX3xX150xX3xX70xX76xX41xX3xX2b2xX2b3xX21xX3xX18xX34xX3xX150xX3xX13xX1xX29fxX3x5869xX26bxX3exX21xX3xX2xX2xX3xX150xX3x603cxXd9xX21xX3x6978xX89xX21xX1xX3xX2xX2xX3xX150xX3xX13xX14xX1xXdxX3xX2b2xX2b3xX21xX3xX34xX3xX150xX3xX70xX22cxX3xXcxX1xX29fxX110xX4xX3xX2xX3xX150xX3xX2daxX65xX21xX14xX3xX2b2xX2b3xX21xX3xX2xX3xX150xX3x9663xX26bxX6xX21xX3xX2b2xX2b3xX21xX3xX2xX3xX150xX3xXcxX1xXdxX38xX26bxX3xX24xX25xX6xX3xX2xX3xX150xX3xXcxX1xd7aexX3xX2ccxX26bxX3exX21xX3xX2xX32xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX7axX60xX16xXaxX12xX15bxX4cxX34xX3xX37xX38xX21xX1xX3xX21xX1xX3exX21xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xba9exX26bxX6xX3xX7xX15xX21xX14xX3xX5xX328xX4xX3xXexX79xXdxX3xX4xX2b3xX3xX7x65cexX3xX16xX3xXexXc1xX3xX14xX240xX41xXa4xX3xX13xX65xX21xX14xX3xX45xX84xX21xX14xX3xX2xX18xX18xX3xX150xX3xX13xX14xX1xXdxX3xX2b2xX2b3xX21xX3xX34xX14bxX3xX150xX3xX30bxX26bx7f81xX21xX14xX3xX2ccxX29fxX2b3xX21xX14xX3xX15axXbcxX3xX150xX3xX2daxX65xX21xX14xX3xX2b2xX2b3xX21xX3xX192xX35xX3xX150xX3xXcxX1xX79xX4xX1xX3xXcxX1xX15xX21xX1xX3xX192xX35xX3xX150xX3xX2b2x6cdfxX41xX3xX2b2xX2b3xX21xX3xX192xXbcxX3xX150xX3xXcxX1xX328xX3xX2ccxX26bxX3exX21xX3xX18xX35xX3xX150xX3xXcxX1xX29fxXb3xX21xX14xX3xX2ccxX26bxX3exX21xX3xX18xX35xX3xX150xX13xX14xX328xX4xX3xX24ex624dxX4xX3xX18xX15bxX3xX150xX3xX24xX2exX26bxX3xX24exX23bxX4xX3xX2xX2xX3xX150xX3xX70xX76xX41xX3xX2b2xX2b3xX21xX3xX192xX3xX150xX3xXcxX1xX15xX21xX1xX3xXbxX1xX84xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX24xX25xX6xX3xX2xX2xX3xX150xX3xX2d6xXd9xX21xX3xX2daxX89xX21xX1xX3xX2xX2xX3xX150xX3xX13xX1xX29fxX3xX2ccxX26bxX3exX21xX3xX4cxX3xX150xX3xXcxXd8xXdxX38xX26bxX3xX2b2xX2b3xX21xX3xX34xX3xX150xXcxX1xXdxX38xX26bxX3xX24xX25xX6xX3xX15axX3xX150xX3xX24xX7axX259xX21xX14xX3xX24xX25xX6xX3xX15bxX3xX150xX3xX13xX1xX29fxX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX192xX3xX150xX3xX13xX14xX6xX3xX2b2xX2b3xX21xX3xX2xX3xX150xX3xX70xX22cxX3xXcxX1xX29fxX110xX4xX3xX2xX3xX150xX3xX24exX6xX21xX14xX3xX45xX1xX22cxX21xX1xX3xX2xX3xX32xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX7axX60xX16xXaxX12xX15bxX2xX14bxX3xX37xX38xX21xX1xX3xX21xX1xX3exX21xX3xX78xX6xX21xX14xX3xX78xX29fxb132xX4xX3xX4xX22cxX4xX1xX3xX5xX16xX3xXexX1xX10xX7axX3xX35dxX26bxX16xX3xX78xX89xX21xX1xX3xX14xX240xX41xXa4xX3xX24xX7axX259xX21xX14xX3xX24xX25xX6xX3xX34xX15axX3xX150xXcxX1xX328xX3xX2ccxX26bxX3exX21xX3xX35xX15bxX3xX150xX3xXcxX1xX15xX21xX1xX3xXbxX1xX84xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX24xX25xX6xX3xX15axX15axX3xX150xX3xX13xX14xX1xXdxX3xX2b2xX2b3xX21xX3xX15axX192xX3xX150xX3xXcxX1xX79xX4xX1xX3xXcxX1xX15xX21xX1xX3xX192xX35xX3xX150xX3xX13xX65xX21xX14xX3xX45xX84xX21xX14xX3xX192xX34xX3xX150xX3xX13xX1xX29fxX3xX2ccxX26bxX3exX21xX3xX18xX18xX150xX3xX24xX2exX26bxX3xX24exX23bxX4xX3xX2xX34xX3xX150xX3xX2b2xX3cdxX41xX3xX2b2xX2b3xX21xX3xX2xX192xX3xX150xX3xXcxXd8xXdxX38xX26bxX3xX2b2xX2b3xX21xX3xX2xX18xX3xX150xX3xX24exX6xX21xX14xX3xX45xX1xX22cxX21xX1xX3xX2xX18xX3xX150xX3xX13xX14xX328xX4xX3xX24exX3fdxX4xX3xX14bxX150xX3xX2daxX65xX21xX14xX3xX2b2xX2b3xX21xX3xX18xX3xX150xX3xX70xX22cxX3xXcxX1xX29fxX110xX4xX3xX2xX3xX150xX3xXcxX1xXdxX38xX26bxX3xX24xX25xX6xX3xX2xX3xX150xX3xX2d6xXd9xX21xX3xX2daxX89xX21xX1xX3xX2xX3xX150xX3xX24xX7axX259xX21xX14xX3xX24xX7axX22cxX3xX35xX3xX150xX3xX30bxX26bxX39exX21xX14xX3xX2ccxX29fxX2b3xX21xX14xX3xX2xX3xX150xX3xXcxX1xX29fxXb3xX21xX14xX3xX2ccxX26bxX3exX21xX3xX2xX3xX150xX3xX45x5d25xX41xX3xXcxX1x6037xX16xX3xX2xX3xX32xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX7axX60xX16xXaxX12xXcxXd8xX7axX21xX14xX3xX21xX14xX15xX16xX3xXexX79xXdxX3xX70xX38xX21xX1xX3xX177xXdxX38xX21xX3xX78xXdxd89bxX26bxX3xXexXd8xX89xX3xX45xX46xX47xX48xX49xX1axX2xX4cxX3xX7xX84xX3xX2xX3xXexX76xX21xX1xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xX2xX3xX37xX38xX21xX1xX3xX21xX1xX3exX21xX3xXexc57exX3xX177xX7axX21xX14xX3xX60xX7axX3xX45xX46xX47xX48xX49xX1axX2xX4cxX3xX4xX25xX3xX78xX89xX6xX3xX4xX1xX76xX3xXexX79xXdxX3xXexX1xX15xX21xX1xX3xXbxX1xX84xX3xX2b2xX3cdxX41xX3xX2b2xX2b3xX21xX1cxX3xX5xX15xX3xX37xX38xX21xX1xX3xX21xX1xX3exX21xX3xX4xX25xX3xX37xX38xX21xX1xX3xX21xX64cxX21xX32xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX7axX60xX16xXaxX12xXcxXa7xX21xX1xX3xXexX6exX3xX21xX14xX15xX16xX3xX18xX34xX1axX15bxX1axX18xXbcxX18xX2xX3xX78xXc1xX21xX3xX21xX6xX16xX1cxX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX24xX7axX22cxX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xX192xX35xX32xX34xX2xX34xX3xX37xX38xX21xX1xX3xX21xX1xX3exX21xX3xX45xX46xX47xX48xX49xX1axX2xX4cxX3xX4xX23bxX21xX14xX3xX60xX240xX21xX150xX3xX192xX2xX32xX15axX18xX4cxX3xX21xX14xX29fxXb3xXdxX3xX78xXdxX64cxX26bxX3xXexXd8xX89xX3x8149xX1x658dxXdxX3xX78xX29fxX4daxX4xX3xXd8xX6xX3xX177xXdxX38xX21xX150xX3xX15axX18xX3xX37xX38xX21xX1xX3xX21xX1xX3exX21xX3xXexX67cxX3xX177xX7axX21xX14xX32xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX7axX60xX16xXaxX12xX45xX65xX21xX14xX3xXexX22cxX4xX3xXexXdxXd9xX41xX3xX4xX1xX616xX21xX14xX3xX177xX42xX4xX3xX14fxXdxX21xX3xXbxX1xX7exX21xX14xX3xX45xX46xX47xX48xX49xX1axX2xX4cxXa4xX3xXcxX7axX15xX21xX3xXexX76xX21xX1xX3xX78xca7exX3xXexXdxXc1xXbxX3xX21xX1xX2exX21xX3xX15axX32xX4cxX192xX14bxX32xX2xX15bxX14bxX3xX5xXdxX64cxX26bxX3xX177xX42xX4xX3xX14fxXdxX21xX3xXbxX1xX7exX21xX14xX3xX45xX7axX177xXdxX60xX1axX2xX4cxX1cxX3xX78xX7c0xX3xX177xX15xX3xX78xX6xX21xX14xX3xXexXd8xXdxX219xX21xX3xX74cxX1xX6xXdxX3xX4xX22cxX4xX3xX78xX4daxXexX3xXexXdxXd9xX41xX3xX4xX1xX616xX21xX14xX3xX177xX42xX4xX3xX14fxXdxX21xX3xXbxX1xX7exX21xX14xX3xX45xX46xX47xX48xX49xX1axX2xX4cxX3xX177xX110xXdxX3xX74cxXc1xXexX3xX35dxX26bxX39exX3xX4xX215xX3xXexX1xX219xX3xX21xX1xX29fxX3xX7xX6xX26bxXa4xX3xX18xX32xX192xX14bxX15axX32xX35xX35xX14bxX4exX18xX32xX192xX4cxX192xX32xX15bxX15axX192xX3xX21xX14xX29fxXb3xXdxX3xXexX6exX3xX2xX14bxX3xXexX26bxdbb8xXdxX3xXexXd8xX372xX3xX5xXd9xX21xX3xXexXdxXd9xX41xX3xX41x97dfxXdxX3xX2xX1cxX3xX78xX79xXexX3xXex4f72xX3xX5xX38xX3xX4cxX4cxX1cxX35xd11bxX150xX3xX18xX32xX192xX15axX15bxX32xX4cxX15axX34xX4exX18xX32xX192xX4cxX192xX32xX15bxX15axX192xX3xX21xX14xX29fxXb3xXdxX3xXexX6exX3xX2xX14bxX3xXexX26bxX871xXdxX3xXexXd8xX372xX3xX5xXd9xX21xX3xXexXdxXd9xX41xX3xX78xX616xX3xX41xX882xXdxX1cxX3xX78xX79xXexX3xXexX88dxX3xX5xX38xX3xX4cxX14bxX1cxX15bxX896xX150xX3xX18xX14bxX192xX32xX15bxX192xX15axX4exX18xX14bxX15axX32xX15bxX4cxX34xX3xXexXd8x737dxX3xX2xX18xX3xX78xXc1xX21xX3xX60xX29fxX110xXdxX3xX2xX14bxX3xXexX26bxX871xXdxX3xXexXdxXd9xX41xX3xX41xX882xXdxX3xX2xX1cxX3xX78xX79xXexX3xXexX88dxX3xX5xX38xX3xX4cxX4cxX1cxX192xX896xX150xX3xX18xX14bxX2xX32xX15axX2xX35xX4exX18xX14bxX15axX32xX15bxX4cxX34xX3xXexXd8xX8f6xX3xX2xX18xX3xX78xXc1xX21xX3xX60xX29fxX110xXdxX3xX2xX14bxX3xXexX26bxX871xXdxX3xXexXdxXd9xX41xX3xX78xX616xX3xX41xX882xXdxX1cxX3xX78xX79xXexX3xXexX88dxX3xX5xX38xX3xX4cxX14bxX1cxX35xX896xX150xX3xX192xX14bxXbcxX32xX35xX34xX35xX3xX21xX14xX29fxXb3xXdxX3xXexXdxXd9xX41xX3xX41xX882xXdxX3xX37xX871xX3xX7xX26bxX21xX14xX3xX177xX15xX3xX18xX15axX4cxX32xX35xX192xX34xX3xX21xX14xX29fxXb3xXdxX3xXexXdxXd9xX41xX3xX41xX882xXdxX3xX21xX1xX42xX4xX3xX5xX79xXdxX32xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX7axX60xX16xXaxX12xa80dx7cbbxXdxX3xX21xX14xX29fxXb3xXdxX3xX60xX3exX21xX3xX1xX7c0xX16xX3xXexX1xX10xX7axX3xX60xb0c7xXdxX3xX4xX1xX3fdxXexX3xX4xX1x8779xX3xXexX1xX65xX21xX14xX3xXexXdxX21xX3xXexX6exX3xX37xX6xX21xX3xX4xX1xX76xX3xX78xX79xX7axX3xXbxX1xX7exX21xX14xX3xX4xX1xX84xX21xX14xX3xX60xX89xX4xX1xX3xX4xX616xX6xX3xX78xX89xX6xX3xXbxX1xX29fxX2b3xX21xX14xX3xX41x6605xX21xX1xX1cxX3xXexXdxXc1xXbxX3xXexX215xX4xX3xX21xX3exX21xX14xX3xX4xX6xX7axX3xX1xX2b3xX21xX3xX21xbf56xX6xX3x6964xX3xXexX1x5051xX4xX3xXbxX1xX7exX21xX14xX3xX4xX1xX84xX21xX14xX3xX60xX89xX4xX1xX3xX37xX38xX21xX1xX1cxX3xXexX1xbb47xX4xX3xX1xXdxX38xX21xX3xX21xX14xX1xXdxXd9xX41xX3xXex99adxX4xX3xX74cxX1xX26bxX16xXc1xX21xX3xX4xX22cxX7axX3xX15axb442xX3xX4xX616xX6xX3xX70xX23bxX3xX2d6xX3xXexXc1xX3xX78xX219xX3xX1xX79xX21xX3xX4xX1xXc1xX3xX7xXa63xX3xX5xX3exX16xX3xX5xX6xX21xX3xX4xX616xX6xX3xX60xX89xX4xX1xX3xX37xX38xX21xX1xX32xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8585xX26bxXexX1xX7axXd8xXaxX12xXcxX65xX3xX24xX15xX0xX4exXbxX12
Tô Hà