“Người hùng” kết thúc vụ thảm sát kinh hoàng ở New Zealand là ai?
Một người đàn ông đã can đảm dùng súng tấn công Brenton Tarrant, kẻ đã gây ra vụ bắn giết chết chóc ở New Zealand, khiến gã không hại thêm được nạn nhân nào nữa.
b930xd055x10fb3x11b2ex11cc1xc3a8xc6ffxcd34xe2adxX7xead5xf10ax13513x129fexcd7fx11e8exX5x120e6xXaxe791xXax12efaxcbb9xd99cx1172axXdxX3xX1x12258x1291dxX15xXaxX3x10aafx10724xXexX3xXexX1x11c36xX4xX3xdb44xeb59xX3xXexX1xcc1dxfd0exX3xX7xdfa9xXexX3xX20xXdxX1cxX1xX3xX1x13d4axfa8cxX1cxX15xX3xb947xX3xX14xX10xeb05xX3x117cfxX10xX6xX5xX6xX1cx10fbdxX3xX5xX3cxX3xX6xXdxea46xX0x10f73xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef95xX10xX6xX4cxXaxX12x119ebx13325xXexX3xX1cxX15xX16xX17xXdxX3x12101xX3cxX1cxX3x1234dxX1cxX15xX3xX74x120e8xX3xX4xX6xX1cxX3xX74xX2exX2fxX3xX4cxX1bxX1cxX15xX3xX7xX26xX1cxX15xX3xXex11f83xX1cxX3xX4xX78xX1cxX15xX3xed72xf76cxX10xX1cxXexX3bxX1cxX3xXcxX6xX9bxX9bxX6xX1cxXex102ffxX3xX20xc5fbxX3xX74xX7dxX3xX15xfc73x10061xX3xX9bxX6xX3xX29xX2axX3xe1e4x11adcxX1cxX3xX15xXdxX21xXexX3xX4xX1xX21xXexX3xX4xX1x139d4xX4xX3xX40xX3xX14xX10xX44xX3xX46xX10xX6xX5xX6xX1cxX4cxXa9xX3xX20xX1xXdxX21xX1cxX3xX15xX7dxX3xX20xX1xX78xX1cxX15xX3xX1xe8d8xXdxX3xXexX1xbb02xX2fxX3xX74xX16xf8e7xX4xX3xX1cxXedxX1cxX3xX1cxX1xXb2xX1cxX3xX1cxX3cxX3bxX3xX1cx10901xX6xbf59xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12459xX6xXbxXexXdxX3bxX1cxXaxX12xX0xXdxX2fxX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2fxX7xeb2bxXbxX1xX3bxXexX3bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX14xX15xX16xX17xXdxX3xX1xX1bxX1cxX15xXaxX3xX20xX21xXexX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX7xX32xXexX3xX20xXdxX1cxX1xX3xX1xX3bxX3cxX1cxX15xX3xX40xX3xX14xX10xX44xX3xX46xX10xX6xX5xX6xX1cxX4cxX3xX5xX3cxX3xX6xXdxX53xX3xX1xbf60xX1cxX1xX3xX2exX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX9bxX4xX9xXaxX55xX55xXdxX10axXbbxX6xX3bxXexX1xX6xX1cxX1xX1xX3bxX6xX10axX29xX1cxX55xX1cxX10xX44xX7xX55xX2x12c01xX2xbc91xX55xX2xff2cxX1b2xX4cxX1afxX2x12032xc59cxX1b7xX2xX1adxXexX1b8x1163cxX1bexX1b2xX5xX2xX10ax12fa9xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxe153xX14xX15xX16xX17xXdxX3xX1xX1bxX1cxX15x10d36xX3xX20xX21xXexX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX7xX32xXexX3xX20xXdxX1cxX1xX3xX1xX3bxX3cxX1cxX15xX3xX40xX3xX14xX10xX44xX3xX46xX10xX6xX5xX6xX1cxX4cxX3xX5xX3cxX3xX6xXdxX53xXaxX3xX4cxX6xXexX6xX132xXbxX1xX3bxXexX3bxX132xX3bxX9bxXdxX15xXdxX1cxX6xX5xX132xX7xX9bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x10521xX55xX55xX4xX4cxX1cxXdxX2fxX15xX10axX29xXdxX10xXexX1cxX6xX2fxXbxX5x1024exX7xX10axX29xX1cxX55xXex122c0xX1bexX1afxX55xX242xXbxX5xX3bxX6xX4cxX10xX4cxX55xX5xX10xXbx103cbxX55xX1bexX1afxX2xX1adx11cbdxX1afx12073xX25fxX2xX249xX55xX6xXbbxX4cxX242xX5xX6xX259xXdxX259xX10axX1c4xXbxX15xXaxX3xX55xX12xX14xX15xX16xX17xXdxX3xX74xX3cxX1cxX3xX78xX1cxX15xX3xX1cxXcbxXdxX3xXexX9bxXf2xX1cxX3xX5xX3cxX3x113d2xXbbxX4cxX242xX5xX3xX291xX259xXdxX259xX3xXa9xX3xX1b7x12697xX3xXexX242xd016xXdxX10axX3x11f30xX14xX15xX242xe867xX1cxX22fxX3xX4cxX6xXdxX5xXb3xX2fxX6xXdxX5xX10axX4xX3bxX10axX242xX20xf101xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX3bxX4cxXb3xXaxX12x114a0xX6xXdxX5xXb3xX3xX6axX6xXdxX5xX3xX1xX78xX2fxX3xX2xX249xX55xX261xX3xX4xX1xX3bxX3xXbbxXdxX21xXexX3xX1cxX15xX16xX17xXdxX3xX74xX3cxX1cxX3xX78xX1cxX15xX3xX1cxXcbxXdxX3xXexX9bxXf2xX1cxX3xX5xX3cxX3xX291xXbbxX4cxX242xX5xX3xX291xX259xXdxX259xXa9xX3xX1b7xX29fxX3xXexX242xX2a3xXdxX10axX3xX291xX1cxX1xX3xX74xX6xX1cxX15xX3xX74xX16xXf7xX4xX3xX4xX6xX3xX1cxX15xXf7xXdxX3xX5xX3cxX3xX1cxX15xX16xX17xXdxX3xX1xX1bxX1cxX15xX3xX4cxX3bxX3xX74xX7dxX3xX4xX6xX1cxX3xXexX1xXdxc670xXbxX3xX20xX1xXdxX21xX1cxX3xXcxX6xX9bxX9bxX6xX1cxXexX3xX20xX1xX78xX1cxX15xX3xXexX1x13304xX3xXexXdxX21xXbxX3xXexX2axX4xX3xX4xX242xX6bxX4xX3xXexX3cxX1cxX3xX7xX32xXexX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX3bxX4cxXb3xXaxX12xX14xX1xX16xX1cxX15xX3xX291xX259xXdxX259xX3xX20xX1xXdxXf2xX2fxX3xXexd4b9xX1cxX3xX1cxXcbxXdxX3xX9bx13471xX1cxX15xX3xX6xXdxX3xXexX9bxX3bxX1cxX15xX3xX1xX3bxX3cxX1cxX3xX4xX2exX1cxX1xX3xX4x12958xX6xX3xX6xX1cxX1xX3xX4x134e1xX1cxX15xX3xX74xba58xX242xX3xX7xd9f7xX3xX5xX3cxX2fxX3xX74xXdxX3d6xX242xX3xXexX16x12868xX1cxX15xX3xXex139e4xX10axX3x119faxXexX3xX1cxX1xX92xXexX3xX1b7xX1adxX3xX1cxX15xX16xX17xXdxX3xX74xX7dxX3xXexX1xXdxX351xXexX3xX2fxXedxX1cxX15xX3xX7xX6xX242xX3xX20xX1xXdxX3xXcxX6xX9bxX9bxX6xX1cxXexX3xX2fxX6xX1cxX15xX3xX1cxX1xXdxX3d6xX242xX3xX20xX1xdbc2xX242xX3xX7xX26xX1cxX15xX3xX29xX3cxX3bxX3x13785xX2exX3xX74xXedxX1cxX3xX74xXdxXf2xX1cxX3xX4xX242xX2abxX1cxX15xX3xXexXedxXdxX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX1xX3cxX3xXexX1xX17xX3xX64xX2abxXdxX3xX15xXdxX32xX3bxX3xX40xX3xX14xX10xX44xX3xX46xX10xX6xX5xX6xX1cxX4cxX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX3bxX4cxXb3xXaxX12x10193xXb2xXb3xX3xX5xX3cxX3xX29xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX7xX32xXexX3xXbbxX3b1xX1cxX15xX3xX7xX26xX1cxX15xX3xX4xX1xX21xXexX3xX4xX1xXcbxX4xX3xX1cxX1xX92xXexX3xX40xX3xX74xX92xXexX3xX1cxX16xf7b3xX4xX3xX1cxX3cxXb3xX3xX20xX36axX3xXexf083xX3xX1cxe326xX2fxX3xX2xX1adxX29fxX261xX10axX3xXcxX6xXb3xX3xX7xX26xX1cxX15xX3xX1cxX15xX16xX17xXdxX3xX291xX242xX7xXexX9bxX6xX5xXdxX6xX3xX74xX7dxX3xX15xXdxX21xXexX3xX1b7xX2xX3xX1cxX15xX16xX17xXdxX3xX40xX3xX1cxX1xX3cxX3xXexX1xX17xX3xX291xX5xX3xX14xX3bxX3bxX9bxX3xXexX9bxX16xX4b9xX4xX3xX20xX1xXdxX3xX4xX1xXedxXb3xX3xX437xX10xX3xXexX1xXf2xX2fxX3xX20xX1xX3bxX2exX1cxX15xX3xX1b8xX20xX2fxX3xXexX4b9xXdxX3xX1cxX1xX3cxX3xXexX1xX17xX3xeed4xXdxX1cxX44xX3bxX3bxX4cxX3xX29xX3cxX3xX15xXdxX21xXexX3xXexX1xXf2xX2fxX3xX1b2xX3xX1cxX15xX16xX17xXdxX3xXexXedxXdxX3xX74xXb2xXb3xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX3bxX4cxXb3xXaxX12xX6axX6bxXexX3xXexX9bxX3bxX1cxX15xX3xX4xX32xX4xX3xX1cxXedxX1cxX3xX1cxX1xXb2xX1cxX3xXexX9bxX26xX1cxX15xX3xX74xXedxX1cxX3xX74xX7dxX3xXexX1xXdxX351xXexX3xX2fxXedxX1cxX15xX3xXexXedxXdxX3xXbbxX351xX1cxX1xX3xX29xXdxX351xX1cxX10axX3xX14xX1xX4b9xX3xX5xXedxXdxX3xXexX1xX17xXdxX3xX74xXdxX36axX2fxX3xX437xX2exXb3xX3xX9bxX6xX3xX7xX3ecxX3xX20xXdxX351xX1cxX3xX20xXdxX1cxX1xX3xX1xX3bxX3cxX1cxX15xXa9xX3xX291xX259xXdxX259xX3xX4xX1xX3bxX3xXbbxXdxX21xXexX3xX20xX1xXdxX3xXcxX6xX9bxX9bxX6xX1cxXexX3xXbbxXbcxXexX3xX74x111b9xX242xX3xX1cxX2a3xX3xX7xX26xX1cxX15xX3xX40xX3xX1cxX1xX3cxX3xXexX1xX17xX3xX53axXdxX1cxX44xX3bxX3bxX4cxXa9xX3xX6xX1cxX1xX3xX74xX7dxX3xX4xX1xXedxXb3xX3xX9bxX6xX3xX1cxX15xX3bxX3cxXdxX3xX5xX6xX3xX1x110cbxXexX3xX74xX36axX3xXexX1xX242xX3xX1xX26xXexX3xX7xX3ecxX3xX4xX1xX26xX3x11cf3xX3xX4xX3c9xX6xX3xX1cxX15xX16xX17xXdxX3xe2f3xX242xX6xX3xX74xX16xX17xX1cxX15xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX3bxX4cxXb3xXaxX12xf250xX6xX242xX3xX74xXcbxX3xX291xX259xXdxX259xX3xX74xX36axX3xX5xXedxXdxX3xX1b7xX3xX74x13db9xX6xX3xX4xX3bxX1cxX3xXexX9bxX3bxX1cxX15xX3xX1cxX1xX3cxX3xXexX1xX17xX3xX29xX3cxX3xX74xX242xX2a3xXdxX3xXexX1xX10xX3bxX3xXcxX6xX9bxX9bxX6xX1cxXexXa9xX3xX20xX1xXdxX3xX15xX7dxX3xXexX9bxX40xX3xX5xXedxXdxX3xX437xX10xX3xX74xX36axX3xX5xX92xXb3xX3xXexX1xXf2xX2fxX3xX7xX26xX1cxX15xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX3bxX4cxXb3xXaxX12xX14xX1xX3b1xX2fxX3xX1cxX15xX4c7xX1cxX3xX4xX1xcf44xX1cxX3xXcxX6xX9bxX9bxX6xX1cxXexXa9xX3xX291xX259xXdxX259xX3xX74xX7dxX3xX1cxX635xX2fxX3xX2fxX6bxXexX3xX4xX32xXdxX3xX2fxX32xXb3xX3xX656xX242x13d9axXexX3xXexX1xXacxX3xXexda39xX1cxX3xX4cxX2axX1cxX15xX3xX29xX3cxX3bxX3xX20xXacxX3xX1cxX3cxXb3xX10axX3xX14xX15xX6xXb3xX3xX5x11cafxXbxX3xXexX68bxX4xX3xXcxX6xX9bxX9bxX6xX1cxXexX3xX1cxX2a3xX3xX7xX26xX1cxX15xX3xX29xX3d6xX3xXbxX1xX728xX6xX3xX291xX259xXdxX259xXa9xX3xX1cxX1xX16xX1cxX15xX3xX4cxX3bxX3xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xXedxXb3xX3xX7xX6xX242xX3xX4cxX7dxXb3xX3xX437xX10xX3xX74xX6xX1cxX15xX3xX74x1391dxX3xX1cxXf2xX1cxX3xX20xX1xX78xX1cxX15xX3xXexX9bxX26xX1cxX15xX3xX74xXedxX1cxX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX3bxX4cxXb3xXaxX12xX485xXcbxX3xX5xX3cxX3xX5xX26xX4xX3xX291xX259xXdxX259xX3xX1cxX1xX184xX1cxX3xXexX1xX92xXb3xX3xX2fxX6bxXexX3xX20xX1xX42bxX242xX3xX7xX26xX1cxX15xX3xXcxX6xX9bxX9bxX6xX1cxXexX3xX29xX68bxXexX3xX5xXedxXdxX3xX4cxX16xX4b9xXdxX3xX74xX16xX17xX1cxX15xX3xX1cxXf2xX1cxX3xX74xX7dxX3xX1cxX1xX6faxXexX3xX1cxXcbxX3xX5xXf2xX1cxX10axX3xX291xX1cxX1xX3xX15xXdxX16xX3e7xX1cxX15xX3xX7xX26xX1cxX15xX3xX1cxX15xXbcxX2fxX3xX29xX3cxX3bxX3xXcxX6xX9bxX9bxX6xX1cxXexX3xX29xX3cxX3xX437xXdxX21xXexX3xX4x12f6exXa9xX3xX1cxX1xX16xX1cxX15xX3xX7xX26xX1cxX15xX3xX74xX7dxX3xX1xX21xXexX3xX74xXedxX1cxX10axX3xX53axX26xX4xX3xX92xXb3xX3xXcxX6xX9bxX9bxX6xX1cxXexX3xX74xX6xX1cxX15xX3xX4xX1xXedxXb3xX3xX29xX3d6xX3xX437xX10xX3xX5xX5fexX1cxX3xXexX1xX68bxX3xX1xX6xXdxX3xX74xX36axX3xX5xX92xXb3xX3xXexX1xXf2xX2fxX3xX7xX26xX1cxX15xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX3bxX4cxXb3xXaxX12xXax1019fxX7dxX3xX4xX1xXedxXb3xX3xX29xX3cxX3bxX3xXexX9bxX3bxX1cxX15xX3xX437xX10xX3xX1cxXf2xX1cxX3xXexX78xXdxX3xX4xX5fexX2fxX3xX20xX1xX42bxX242xX3xX7xX26xX1cxX15xX3xXbxX1xXdxX3xXexX1xde94xX1cxX15xX3xX29xX3cxX3bxX3xX20xX728xX1cxX1xX3xX4xX1xXbcxX1cxX3xX15xXdxXcbxX10axX3xcfd8xX1xX42bxX242xX3xX7xX26xX1cxX15xX3xX5xX6xX3bxX3xX1cxX1xX16xX3xX2fxX6bxXexX3xX2fxX3d1xXdxX3xXexXf2xX1cxX3xX29xX3cxX3xX5xX3cxX2fxX3xX29x13a89xX3xX20xX728xX1cxX1xX3xX4xX1xXbcxX1cxX3xX15xXdxXcbxXa9xX3xX20xX1xXdxX21xX1cxX3xX15xX7dxX3xX7xXf7xX3xX1xX7dxXdxXa9xXaxX3xX6xX1cxX1xX3xX20xX36axX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX3bxX4cxXb3xXaxX12xXcxX1xX10xX3bxX3xX291xX259xXdxX259xXa9xX3xXcxX6xX9bxX9bxX6xX1cxXexX3xX5xXdxXf2xX1cxX3xXexX2axX4xX3xX4xX1x119f2xXdxX3xXbbxX4b9xXdxXa9xX3xX4cxd1eexX6xX3xX1cxXedxXexX3xX9bxX3b1xX1cxX15xX3xX15xX7dxX3xX7xX3daxX3xX15xXdxX21xXexX3xX6xX1cxX1xX3xX29xX3cxX3xX1cxX1xX108xX1cxX15xX3xX1cxX15xX16xX17xXdxX3xX20xX1xX32xX4xX10axX3xXcxX242xXb3xX3xX1cxX1xXdxXf2xX1cxX3xX15xX7dxX3xX4xX1xd002xX3xX29xX6bxXdxX3xX29xX3cxX1cxX15xX3xX5xX32xXdxX3xX437xX10xX3xX74xXdxX3xX4xX1xX68bxX3xX20xX1xX78xX1cxX15xX3xXexXdxX21xXbxX3xXexX2axX4xX3xX4xX242xX6bxX4xX3xXbbxXbcxX1cxX3xX15xXdxX21xXexX10axX3xX291xX259xXdxX259xX3xX4xX3a9xX3xX4xX1xXedxXb3xX3xXexX1xX10xX3bxX3xX4xX1xXdxX21xX4xX3xX437xX10xXa9xX3xX4xX1xX3bxX3xXexX4b9xXdxX3xX20xX1xXdxX3xX1cxXcbxX3xX9bxX3daxX3xX29xX3cxX3bxX3xX2fxX6bxXexX3xX20xX1xX26xX4xX3xX4xX242xX6xX3xX29xX3cxX3xX74xXdxX3xX2fxX92xXexX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX3bxX4cxXb3xXaxX12xX14xX1xXdxX3d6xX242xX3xX74xX3bxXedxX1cxX3xX29xXdxX4cxX10xX3bxX3xX74xX16xXf7xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXacxX3xXexX9bxXf2xX1cxX3xe720xX1cxXexX10xX9bxX1cxX10xXexX3xX4xX1xX3bxX3xXexX1xX92xXb3xX3xX4xX2exX1cxX1xX3xX7xX32xXexX3xX7xX6xX242xX3xX74xXcbxX3xX74xX7dxX3xX635xXbxX3xX437xX10xX3xX4xX3c9xX6xX3xXcxX6xX9bxX9bxX6xX1cxXexX3xX9bxX6xX3xX20xX1x1028fxXdxX3xX74xX16xX17xX1cxX15xX3xX4xX32xXdxX3xX29xX3cxX3xXbbxXbcxXexX3xX15xXdxX108xX3xX15xX7dxX10axX3xX291xX259xXdxX259xX3xX5xX3cxX3xX2fxX6bxXexX3xX1cxX15xX16xX17xXdxX3xX1cxX1xX742xXbxX3xX4xX16xX3xXexX4c4xX3xX8e9xX6xXbbxX242xX5xXa9xX3xX291x11255xX15xX1xX6xX1cxXdxX7xXexX6xX1cxX10axX3xX291xX1cxX1xX3xX74xX7dxX3xX7xX3a9xX1cxX15xX3xX1xX3e7xX1cxX3xX1bexX1b8xX3xX1cxX4c7xX2fxX3xX40xX3xX291xX242xX7xXexX9bxX6xX5xXdxX6xX3xXexX9bxX16xX4b9xX4xX3xX20xX1xXdxX3xX4cxX975xX1cxX3xXexX4b9xXdxX3xX14xX10xX44xX3xX46xX10xX6xX5xX6xX1cxX4cxX3xX4xX32xX4xX1xX3xX74xXb2xXb3xX3xX29xX3cxXdxX3xX1cxX4c7xX2fxX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX3bxX4cxXb3xXaxX12xX291xX259xXdxX259xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXacxX3xX9bxX3b1xX1cxX15xX3xX6xX1cxX1xX3xX20xX1xX78xX1cxX15xX3xX4xX2exX2fxX3xXexX1xX92xXb3xX3xX7xXf7xX3xX20xX1xXdxX3xX74xX3a9xXdxX3xX2fxX6faxXexX3xX29xX4b9xXdxX3xXexX6xXb3xX3xX7xX26xX1cxX15xX10axX3xX291xX1cxX1xX3xX4xX1xX9b4xX3xX5xX6xX3bxX3xX29xX3cxX3bxX3xX15xX7dxX3xX29xX3cxX3xXexXdxX1cxX3xX9bxX3b1xX1cxX15xX3xXexX1xX32xX1cxX1xX3xX291xX5xX5xX6xX1xX3xX4xX1xX16xX6xX3xX2fxX242xX3a9xX1cxX3xX2fxX184xX1cxX1xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX4xX1xX21xXexX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX3bxX4cxXb3xXaxX12xXcxX9bxX16xX4b9xX4xX3xX74xXcbxXa9xX3xX2fxX6bxXexX3xX1cxX15xX16xX17xXdxX3xX1xX1bxX1cxX15xX3xX20xX1xX32xX4xX3xX4xX3d1xX1cxX15xX3xXexX184xX2fxX3xX4xX32xX4xX1xX3xX4xX16xX4b9xXbxX3xX7xX26xX1cxX15xX3xX4xX3c9xX6xX3xXcxX6xX9bxX9bxX6xX1cxXexXa9xX3xX1cxX1xX16xX1cxX15xX3xX20xX1xX78xX1cxX15xX3xXexX1xX3cxX1cxX1xX10axX3xX8e9xX1xXdxX3xX15xX7dxX3xX74xX6xX1cxX15xX3xXexX1xX3ecxX4xX3xX1xXdxX351xX1cxX3xX4xX242xX6bxX4xX3xXexX3cxX1cxX3xX7xX32xXexX3xXexXedxXdxX3xX1cxX1xX3cxX3xXexX1xX17xX3xX291xX5xX3xX14xX3bxX3bxX9bxX3xXa9xX3xX14xX6xX10xX10xX2fxX3xe6ccxX6xX7xX1xXdxX4cxX3xX74xX7dxX3xX4xX3a9xX3xX15xXdxX3b1xX1cxX15xX3xX5xX92xXb3xX3xX20xX1xX42bxX242xX3xX7xX26xX1cxX15xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX3bxX4cxXb3xXaxX12xXcxX242xXb3xX3xX1cxX1xXdxXf2xX1cxX3xX6xX1cxX1xX3xXbbxf6e1xX3xXcxX6xX9bxX9bxX6xX1cxXexX3xXbbxXbcxX1cxX3xX1cxX1xXdxX3d6xX242xX3xXbxX1xX32xXexX3xX29xX3cxX3bxX3xX1cxX15xX16xX17xXdxX3xX29xX3cxX3xX4xX1xX21xXexX3xX7xX6xX242xX3xX74xXcbxX3xXexXedxXdxX3xXbbxX351xX1cxX1xX3xX29xXdxX351xX1cxX3xX29xX184xX3xXexX1xX16xX3e7xX1cxX15xX3xXexX728xX4xX1xX3xX656xX242xX32xX3xX1cxX6faxX1cxX15xX10axX3xX11axX742xX242xX3xX4xX3bxX1cxX3xXexX9bxX6xXdxX3xX1bexX2xX3xXexX242xX2a3xXdxX3xX4xX3c9xX6xX3xXc8cxX6xX7xX1xXdxX4cxX3xX4xX3d1xX1cxX15xX3xXexX1xXdxX351xXexX3xX2fxXedxX1cxX15xX3xXexX9bxX3bxX1cxX15xX3xX29xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX7xX32xXexX10axX3xXcxX6xX9bxX9bxX6xX1cxXexXa9xX3xX1bexX29fxX3xXexX242xX2a3xXdxXa9xX3xX1xXdxX351xX1cxX3xX74xX6xX1cxX15xX3xXbbxXcd1xX3xX20xX1xX40xXdxX3xXexX3a9xX3xX29xX4b9xXdxX3xXexX6bxXdxX3xX4cxX6xX1cxX1xX3xX15xXdxX21xXexX3xX1cxX15xX16xX17xXdxX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX3bxX4cxXb3xXaxX12xX8a1xX7dxX3xX7xX3daxX3xX4xX835xX1cxX3xX74xX3a9xXdxX3xX4cxXdxX351xX1cxX3xX29xX4b9xXdxX3xX1cxX1xXdxX3d6xX242xX3xX4xX32xX3bxX3xXbbxX242xX6bxX4xX3xX20xX1xX32xX4xX3xXexX9bxX3bxX1cxX15xX3xXexX16xX3e7xX1cxX15xX3xX5xX6xXdxX10axX3xX14xX15xX3bxX3cxXdxX3xXcxX6xX9bxX9bxX6xX1cxXexXa9xX3xX4xX2exX1cxX1xX3xX7xX32xXexX3xX4xX3d1xX1cxX15xX3xXbbxXbcxXexX3xX15xXdxX108xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX15xX16xX17xXdxX3xX74xX3cxX1cxX3xX78xX1cxX15xX3xX20xX1xX32xX4xX3xX29xX3cxX3xX2fxX6bxXexX3xXbxX1xX2axX3xX1cxX108xX10axX55xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xX242xXexX1xX3bxX9bxXaxX12xXcxX1xX10xX3bxX3xXcxXcxed93xdc88xX14xX0xX55xXbxX12
Theo TTXVN