Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam – động lực để các bệnh viện tự đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18-10-2018 của Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, từ 10-12-2018 đến 18-1-2019, Sở Y tế đã thành lập 2 đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế.
162dx1ab1x476ex2ab6xb58dxb4b2x9f86x5650x844cxX7x2777x6399x2054x8119x984cxaa9bxX5xb3d0xXax2e01x67d9x64fexX3xXexXdxb2e9x1d9axX3xX4xX1x4dc3xX3xX4xX1xa1c2xXexX3xX5x8ce1x89dbx3b96x3c52xX3x207cx2f31xX27xX1xX3x5997xXdxX2bxX27xX3x2dc1xXdxX2bxXexX3x521exX6x2032xX3x690cxX3x51dfxX14xX27xX28xX3xX5x1e48xX4xX3xX3fxa1a7xX3xX4x3ca6xX4xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xXexX45xX3xX3fx769cxXdxX3xX3bx57a1xXdx2914xX3xX27x3b0bxX27xX28xX3xX4xX6x1cc7xX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xXbxX1x4a4cxX4xX3xX2fxX7bxX0x4538xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5951xX10xX6x3fa0xXaxX12xXcxX1xX45xX4xX3xX1xXdxX2bxX27xX3x42edxX19x3ff4x942cxXexX3xX3fx7f02xX27xX1xX3xX7xae3bxX3x1cb6x9302x25c4x953axX81xXa0xb5d3x1a13xX13x7a96xXcxX3xX27xX28x3f06xXa2xX3xX2xXb1xXb5xX2xa6bexXb5xXb0xXc3xX2xXb1xX3xX4xaf83xX6xX3xX13xX14xX3xXb7xX3xXexXa3xX3xX2fx3aa1xX3xX2fxXdxX2bxX4xX3xX2axX6xX27xX3xX1xXbcxX27xX1xX3xX27xX14xXdxX3xX93xX19xX27xX28xX3x35abxXdxX49xX3bxX3xXex2363xX6xX63xX3xX3fxX4cxX27xX1xX3xX28xXdxX4cxX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xX2fxXbcxX3xXf0xX1x1679xX6cxX3xX7xX4cxXexX3xX7xX45xX3xX1xXbcxXdxX3xX5x4bb5xX27xX28xX3xX4xXcbxX6xX3xX27xX28xX25xa23cxXdxX3xX2axX2bxX27xX1xX63xX3xX27xX1xX66xX27xX3xX2fxXdxX18xX27xX3xXa2xX3xXexXa3xX3xX27x1fc8xX3bxX3xXb0xXc3xX2xXb1xX63xX3xXex38e9xX3xX2xXc3xXb5xX2xXb0xXb5xXb0xXc3xX2xXb1xX3xX3fxXa3xX27xX3xX2xXb1xXb5xX2xXb5xXb0xXc3xX2x5ddaxX63xX3x35cfx5213xX3xXb7xX3xXexXa3xX3xX3fx7512xX3xXexX1xXbcxX27xX1xX3xX5x45b5xXbxX3xXb0xX3xX3fxX6cxXbcxX27xX3xXf0xXdxX49xX3bxX3xXexXf6xX6xX63xX3xX3fxX4cxX27xX1xX3xX28xXdxX4cxX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xX2fxXbcxX3xXf0xX1xX11dxX6cxX3xX7xX4cxXexX3xX7xX45xX3xX1xXbcxXdxX3xX5xX12cxX27xX28xX3xX4xXcbxX6xX3xX27xX28xX25xX137xXdxX3xX2axX2bxX27xX1xX63xX3xX27xX1xX66xX27xX3xX2fxXdxX18xX27xX3xXa2xX3xXexXa3xa790xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6cxX93xXa2xX3xXbxb54dxX10xX27xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexXa2xX5xX10xX9xXaxXexX10x9482xXexXb5xX6xX5xXdxX28xX27x2168xX3xX4xX10xX27xXexX10xXf6x7d19xXaxX12xX0xXdxX3bxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX93xXexX1xX19xX3bxX2axX3xXdxX206xX10xX27xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexXa2xX5xX10xX9xXax9f45xXdxX93xXexX1xX21fxX3xXaexXc3xXc3xXbxX217xX227xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX21fxX3xXafxX173xXb1xXbxX217xX227xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX81xX81xXdxX1f0xX2axX6xX6cxXexX1xX6xX27xX1xX1xX6cxX6xX1f0xX2fxX27xX81xX27xX10xX24dxX7xX81xX2xX173xXc3xXafxX81xX2x8a3exXb1xX93xXafxXb0xXc3xXafxXaexXc3xXafxXex40fexXc3xX173xX28ex1737xX5xXc3xX1f0x7cf6xXbxX28x98a4xXf6xX9xXb1xX2xXb0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexXdxX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xX34xXdxX2bxXexX3xX39xX6xX3bxX3xX3dxX3xX3fxX14xX27xX28xX3xX5xX45xX4xX3xX3fxX49xX3xX4xX4cxX4xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xXexX45xX3xX3fxX5dxXdxX3xX3bxX61xXdxX63xX3xX27xX66xX27xX28xX3xX4xX6xX6cxX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xXbxX1xX7bxX4xX3xX2fxX7bxXaxX3xX81xX12xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX206xX6xXbxXexXdxX6cxX27xXaxX3xX7xXexXa2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX217xXexXb5xX6xX5xXdxX28xX27xX21fxX3xX4xX10xX27xXexX10xXf6xX227xXaxX12xXb4xX6cxXbcxX27xX3xXf0xXdxX49xX3bxX3xXexXf6xX6xX3xX3fxX4cxX27xX1xX3xX28xXdxX4cxX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xXex4cb2xXdxX3xX13xX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xXb4xX6xX3xXf0xX1xX6cxX6xX3xX1xX19xXa2xX2bxX27xX3xXcxX1xX25xX137xX27xX28xX3x1794xX19xX66xX27xX1f0xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6cxX93xXa2xXaxX12xXcxX379xXdxX3xX4xX4cxX4xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX63xX3xX4xX4cxX4xX3xX3fxX6cxXbcxX27xX3xXexXdxXa3xX27xX3xX1xXbcxX27xX1xX3xX4xX1xX21xX3bxX3xX3fxXdxX49xX3bxX3xXexX1xX10xX6cxX3xXa0xX19xXa2xXa3xXexX3xX3fxXa7xX27xX1xX3xX7xXacxX3xXaexXb1xX299xXb1xX81xXa0xXb4xXb5xX13xXb7xXcxX3xX27xX28xXbcxXa2xX3xX2xXb1xXb5xX2xX2xXb5xXb0xXc3xX2xXaexX3xX4xXcbxX6xX3xX13xX14xX3xXb7xX3xXexXa3xX3xX2fxXd7xX3xX2fxXdxX2bxX4xX3xX2axX6xX27xX3xX1xXbcxX27xX1xX3xX13xX14xX3xXexXdxX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xX34xXdxX2bxXexX3xX39xX6xX3bxX63xX3xXexXf6xX6cxX27xX28xX3xX3fx852bxX3xX4xX463xX3xXb1xXafxX3xXexXdxX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX3fxX4cxX27xX1xX3xX28xXdxX4cxX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xX27xX1xX25xX3xX3fxX5dxXdxX3xX3bxX61xXdxX3xacc5xX19xXa2xX3xXexXf6x805fxX27xX1xX3xXf0xX1xX4cxX3bxX63xX3xX4xX1x9fd7xX6xX3xX2axX2bxX27xX1xX3x3595x56fexX206xX13x55d6xX63xX3xX3fxX5dxXdxX3xX3bxX61xXdxX3xXexXdxX27xX1xX3xXexX1x2337xX27xX3xXexX1xX4cxXdxX3xX3fxX14xX3xXbxX1xX7bxX4xX3xX2fxX7bxX3xX27xX28xX25xX137xXdxX3xX2axX2bxX27xX1xX1f0xX1f0xX1f0xX3xX206x5235xX27xX28xX3xXexX4cxX4xX3xXf0xXdxX49xX3bxX3xXexXf6xX6xX63xX3xX3fxX4cxX27xX1xX3xX28xXdxX4cxX3xXexX188xXbxX3xXexXf6xX19xX27xX28xX3xX2fxXbcxX6cxX3xX2fxXdxX2bxX4xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxX2bxX27xX3xX4xX4cxX4xX3xX1xX6cxX379xXexX3xX3fxX14xX27xX28xX3xX4xX1xX19xXa2xX18xX27xX3xX3bxX4f0xX27xX63xX3xX4xX19xX27xX28xX3xX4xX21xXbxX3xX93xXa7xX4xX1xX3xX2fxX7bxX3xX4b9xX206xX13xX3xX4xXcbxX6xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX227xX3xX3fxX4cxX27xX1xX3xX28xXdxX4cxX3xXexX1xX45xX4xX3xXexXf6xX379xX27xX28xX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX1xX6cxX379xXexX3xX3fxX14xX27xX28xX3xX2fxXbcxX3xX4xX19xX27xX28xX3xX4xX21xXbxX3xX93xXa7xX4xX1xX3xX2fxX7bxX3xX4b9xX206xX13xX63xX3xX5xXbcxX3bxX3xX4x9af7xX3xX7xX177xX3xX217xX66xXa2xX3xX93xX45xX27xX28xX3xXf0xXa3xX3xX1xX6cxX379xX4xX1xX3xX4xX11dxXdxX3xXexXdxXa3xX27xX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX227xX3xXexX15axX27xX28xX3xX2axX25xX61xX4xX3xX217xXa3xXbxX3xX5xX6cxX379xXdxX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX1xX6cxX379xXexX3xX3fxX14xX27xX28xX3xX2fxXbcxX3xX93xXa7xX4xX1xX3xX2fxX7bxX3xX4b9xX206xX13xX3xX4xXcbxX6xX3xX4xX4cxX4xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX1f0xX1f0xX1f0xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6cxX93xXa2xXaxX12xXcxX1xX4f0xX27xX28xX3xX49exX19xX6xX3xX2axX4cxX6cxX3xX4xX4cxX6cxX3xXf0xXa3xXexX3xX49exX19xX11dxX3xX3fxX4cxX27xX1xX3xX28xXdxX4cxX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX63xX3xX4xX4cxX4xX3xX3fxX5adxX27xX3xX2fxXa7xX3xX3fxX17fxX3xXexXf6xXdxX49xX27xX3xXf0xX1xX6xXdxX3xX1xX6cxX379xXexX3xX3fxX14xX27xX28xX3xX4xX11dxXdxX3xXexXdxXa3xX27xX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xXexX1xX10xX6cxX3xXcxX1xX4f0xX27xX28xX3xXexX25xX3xX2xX173xX81xXb0xXc3xX2xXafxX81xXcxXcxXb5xX13xXb7xXcxX3xX4xXcbxX6xX3xX13xX14xX3xXb7xX3xXexXa3xX63xX3xX5xX188xXbxX3xXf0xXa3xX3xX1xX6cxX379xX4xX1xX3xX4xX11dxXdxX3xXexXdxXa3xX27xX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX227xX3xXexX1xXdxXa3xXexX3xX5xX188xXbxX3xX2fxXbcxX3xXf0xXdxX2bxX27xX3xXexX6cxXbcxX27xX3xX1xX2bxX3xXexX1xXacxX27xX28xX3xX49exX19xX11dxX27xX3xX5xabf1xX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX227xX3xXexX5dxX3xX4xX1x6aabxX4xX3xXf0xXdxX49xX3bxX3xXexXf6xX6xX63xX3xX3fxX4cxX27xX1xX3xX28xXdxX4cxX3xX4xX4f0xX27xX28xX3xXexX4cxX4xX3xX4xX11dxXdxX3xXexXdxXa3xX27xX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xXexX1xX10xX6cxX3xX2axX14xX3xXexXdxX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX3fxX4cxX27xX1xX3xX28xXdxX4cxX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xX27xX28xX1xXdxX18xX3bxX3xXex744cxX4xX3xXf0xXa7xXbxX3xXexX1xX137xXdxX227xX3xX4xX11dxX27xX1xX3xX49exX19xX6xX27xX63xX3xX3bxX4f0xXdxX3xXexXf6xX25xX137xX27xX28xX3xX4xXcbxX6xX3xXbxX1xX4cexX27xX3xX5xX61xX27xX3xX4xX4cxX4xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xXexXdxXa3xXbxX3xXexX7bxX4xX3xX3fxX25xX26xX4xX3xX3fxX4cexX19xX3xXexX25xX63xX3xX4xX11dxXdxX3xXexX1xXdxX2bxX27xX63xX3xXexX379xX6cxX3xX3bxX4f0xXdxX3xXexXf6xX25xX137xX27xX28xX3xX217xX6xX27xX1xX3xXb5xX3xX7xX379xX4xX1xX3xXb5xX3xX3fxa756xXbxX3xXb5xX3xX6xX27xX3xXexX6cxXbcxX27xX3xX4xX1xX6cxX3xX27xX28xX25xX137xXdxX3xX2axX2bxX27xX1xX1f0xX3xXcxX1xX45xX4xX3xX1xXdxX2bxX27xX3xX1xXdxX2bxX19xX3xX49exX19xX11dxX3xX4xX4cxX4xX3xX1xX6cxX379xXexX3xX3fxX14xX27xX28xX3xX1xX25xX61xX27xX28xX3xX2fxXd7xX3xX27xX28xX25xX137xXdxX3xX2axX2bxX27xX1xX3xXexXf6xX6cxX27xX28xX3xX4xX1xX150xX3bxX3xX7xX463xX4xX3xX2fxXbcxX3xX3fxXdxXd7xX19xX3xXexXf6xXa7xX227xX3xX4xX11dxXdxX3xXexXdxXa3xX27xX3xX49exX19xXa2xX3xXexXf6xX4a4xX27xX1xX3xXf0xX1xX4cxX3bxX3xX2axX2bxX27xX1xX3xXexX379xXdxX3xX4b9xX1xX6cxX6xX3xXf0xX1xX4cxX3bxX3xX2axX2bxX27xX1xX1f0xX3xX206xX1xXcbxX3xX3fxX14xX27xX28xX3xX3bxX137xXdxX3xX4xX4cxX4xX3xX2axX4cxX4xX3xX7x4584xX63xX3xX4xX1xX19xXa2xX18xX27xX3xX28xXdxX6xX3xX3fxX4cexX19xX3xX27xX28xXbcxX27xX1xX3xXexX19xXa2xXa3xX27xX3xXcxXf6xX19xX27xX28xX3xX25xX5adxX27xX28xX63xX3xXexX19xXa2xXa3xX27xX3xXex7c6axX27xX1xX3xX2fxXd7xX3xX4xX1xX19xXa2xX49xX27xX3xX28xXdxX6xX6cxX3xXf0x406exX3xXexX1xX19xX188xXexX63xX3xX4xX4cexX3bxX3xXexX6xXa2xX3xX4xX1xX919xX3xX2fxXdxX2bxX4xX3xXexXf6xX45xX4xX3xXexXdxXa3xXbxX3xX4xX1xX6cxX3xX3fxX14xXdxX3xX27xX28x33bexX3xX2axX4cxX4xX3xX7xX8e8xX227xX3xXexXf6xXdxX49xX27xX3xXf0xX1xX6xXdxX3xX3fxX25xX26xX4xX3xX27xX1xXdxXd7xX19xX3xXf0xX92dxX3xXexX1xX19xX188xXexX3xX3bxX61xXdxX63xX3xXf0xX92dxX3xXexX1xX19xX188xXexX3xX4xX1xX19xXa2xX18xX27xX3xX7xX66xX19xX1f0xX3xX90xXdxX2bxX27xX3xX27xX6xXa2xX63xX3xX4xX4cxX4xX3xX3fxX5adxX27xX3xX2fxXa7xX3xX3fxX17fxX3xX3fxX4cexX19xX3xXexX25xX3xX217xX66xXa2xX3xX93xX45xX27xX28xX3xX4xX5adxX3xX7xX177xX3xX2fxX188xXexX3xX4xX1xX21xXexX3xXf0xX1xX6xX27xX28xX3xXexXf6xX6xX27xX28xX63xX3xXexXf6xX6xX27xX28xX3xXexX1xXdxXa3xXexX3xX2axXa7xX3xXa2xX3xXexXa3xX3xX1xXdxX2bxX27xX3xX3fxX379xXdxX3xX3fxX49xX3xXbxX1xX7bxX4xX3xX2fxX7bxX3xX27xX28xX25xX137xXdxX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX27xX28xXbcxXa2xX3xX3bxX14xXexX3xXexXacxXexX3xX1xX5adxX27xX63xX3xXf0xX1xX4f0xX27xX28xX3xX3fxX49xX3xX27xX28xX25xX137xXdxX3xX2axX2bxX27xX1xX3xXbxX1xX11dxXdxX3xX27x6068xX3bxX3xX28xX1x534fxXbxX3xXexXf6xX6cxX27xX28xX3xX49exX19xX4cxX3xXexXf6xX4a4xX27xX1xX3xX3fxXdxXd7xX19xX3xXexXf6xXa7xX1f0xX1f0xX1f0xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6cxX93xXa2xXaxX12xXa0xX19xX6xX3xXf0xXdxX49xX3bxX3xXexXf6xX6xX63xX3xX3fxX4cxX27xX1xX3xX28xXdxX4cxX3xXexX379xXdxX3xX2xXb0xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xXexX19xXa2xXa3xX27xX3xXexX919xX27xX1xX3xX2fxXbcxX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xX27xX28xX6cxXbcxXdxX3xX4xX4f0xX27xX28xX3xX5xX188xXbxX63xX3xX2xXb1xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xXexX19xXa2xXa3xX27xX3xX1xX19xXa2xX2bxX27xX3xX4xX1xX6cxX3xXexX1xX21xXa2xX63xX3xXexX379xXdxX3xX4xX4cxX4xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xX3fxX17fxX3xXexXdxXa3xX27xX3xX1xXbcxX27xX1xX3xXexX45xX3xXf0xXdxX49xX3bxX3xXexXf6xX6xX3xXexX1xX10xX6cxX3xX3fxX7b6xX27xX28xX3xX1xX25xX61xX27xX28xX3xX93x6b69xX27xX3xX4xXcbxX6xX3xX206xX7bxX4xX3xXa0xX19xX11dxX27xX3xX5xX739xX3xXf0xX1xX4cxX3bxX3xX2axX2bxX27xX1xX63xX3xX4xX1xX4b0xX6xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX13xX14xX3xXb7xX3xXexXa3xX63xX3xX4xX4cxX4xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xX3fxX4cxX27xX1xX3xX28xXdxX4cxX3xXexXf6xX19xX27xX28xX3xXexX1xX45xX4xX3xX27xX18xX19xX3xX3fxX25xX26xX4xX3xX27xX1xX4b0xX27xX28xX3xX3bx595bxXexX3xX3bxX379xX27xX1xX63xX3xX3bxXb8bxXexX3xXa2xXa3xX19xX3xX4xXcbxX6xX3xX3fxX5adxX27xX3xX2fxXa7xX63xX3xX217xX4cxX4xX3xX3fxXa7xX27xX1xX3xX3fxX25xX26xX4xX3xX4xX4cxX4xX3xX2fxX21xX27xX3xX3fxXd7xX3xX25xX19xX3xXexXdxX18xX27xX3xX4xX4cexX27xX3xX4xX11dxXdxX3xXexXdxXa3xX27xX3xXexXf6xX6cxX27xX28xX3xXexX1xX137xXdxX3xX28xXdxX6xX27xX3xXexX61xXdxX63xX3xX3bxX14xXexX3xX7xXacxX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xX3fxX17fxX3xX3fxX25xX6xX3xXf6xX6xX3xX5xX14xX3xXexXf6xX4a4xX27xX1xX3xXf0xX1x3141xX4xX3xXbxX1xX7bxX4xX3xXexXf6xXdxX49xX27xX3xXf0xX1xX6xXdxX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxX2bxX27xX63xX3xX4xX4cxX4xX3xX2fxX21xX27xX3xX3fxXd7xX3xX25xX19xX3xXexXdxX18xX27xX3xX3fxX49xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxX2bxX27xX3xX4xX11dxXdxX3xXexXdxXa3xX27xX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX21fxX3xXcxXdxXa3xXbxX3xXexX7bxX4xX3xX4xX11dxXdxX3xXexXdxXa3xX27xX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xXexX1xX10xX6cxX3xX13xX14xX3xXexXdxX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xXbxX1xXdxX18xX27xX3xX2axX11dxX27xX3xXb0xX1f0xXc3xX227xX3xXbxX1xX21xX27xX3xX3fxX21xX19xX3xX28xXdxX11dxX3bxX3xX3bxX74cxX4xX3xXb0xX63xX3xXexX150xX27xX28xX3xX3bxX74cxX4xX3xXafxX3xX2fxXbcxX3xX3bxX74cxX4xX3xX29dxX227xX3xX27x6af6xX3xX5xX45xX4xX3xX93xX19xXa2xX3xXexXf6xX4a4xX3xX4xX4cxX4xX3xX3bxX74cxX4xX3xX3bxXbcxX3xXexXdxX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX3fxX17fxX3xX3fxX379xXexX3xX3fxX25xX26xX4xX63xX3xXf0xX1xX4f0xX27xX28xX3xX3fxX49xX3xX217xX19xXacxX27xX28xX3xX3bxX74cxX4xX227xX3xXexX150xX27xX28xX3xX4xX25xX137xX27xX28xX3xX4xX4f0xX27xX28xX3xXexX4cxX4xX3xXf0xXdxX49xX3bxX3xXexXf6xX6xX63xX3xX28xXdxX4cxX3bxX3xX7xX4cxXexX3xXf0xX92dxX3xX27xX150xX27xX28xX3xX28xXdxX6xX6cxX3xXexXdxXa3xXbxX3xX4xXcbxX6xX3xX27xX1xX66xX27xX3xX2fxXdxX18xX27xX63xX3xX27xX66xX27xX28xX3xX4xX6xX6cxX3xX27xX150xX27xX28xX3xX5xX45xX4xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxX2bxX27xX3xX4xX1xX19xXa2xX18xX27xX3xX3bxX4f0xX27xX63xX3xX1xX25xX61xX27xX28xX3xXexX61xXdxX3xX7xX45xX3xX1xXbcxXdxX3xX5xX12cxX27xX28xX3xX4xXcbxX6xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX27xX1xX66xX27xX3xX2fxXbcxX3xXexX1xX66xX27xX3xX27xX1xX66xX27xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX27xX1xX66xX27xX1f0xX3xXcxX19xXa2xX3xX27xX1xXdxX18xX27xX63xX3xX2fxXb28xX27xX3xX4xX12cxX27xX3xX3bxX14xXexX3xX7xXacxX3xX3fxX5adxX27xX3xX2fxXa7xX63xX3xX5xX17fxX27xX1xX3xX3fxX379xX6cxX3xX4xX1xX25xX6xX3xX4xX463xX3xX27xX1xX188xX27xX3xXexX1xX74cxX4xX3xXexX1xX45xX4xX3xX7xX45xX3xX3fxX7b6xX27xX28xX3xX3fxXc11xX27xX3xX2fxXd7xX3xXexX4cexX3bxX3xX49exX19xX6xX27xX3xXexXf6x5b0axX27xX28xX63xX3xX49exX19xX6xX27xX3xX3fxXdxX49xX3bxX63xX3xX3bxX7bxX4xX3xX3fxX1dxX4xX1xX3xX4xXcbxX6xX3xX13xX14xX3xXexXdxX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX2fxXbcxX3xX2fxXdxX2bxX4xX3xX4cxXbxX3xX93xX7bxX27xX28xX3xX13xX14xX3xXexXdxX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX2fxXbcxX6cxX3xX2fxXdxX2bxX4xX3xXf6xXbcxX3xX7xX6cxX4cxXexX63xX3xX3fxXacxXdxX3xX4xX1xXdxXa3xX19xX63xX3xX217xX66xXa2xX3xX93xX45xX27xX28xX3xXf0xXa3xX3xX1xX6cxX379xX4xX1xX3xX4xX11dxXdxX3xXexXdxXa3xX27xX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX227xX3xX4xX5adxX3xX7xX177xX3xX2fxX188xXexX3xX4xX1xX21xXexX3xX4xXcbxX6xX3xX3bxX14xXexX3xX7xXacxX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xX217xX19xXacxX27xX28xX3xX4xX21xXbxX63xX3xX4xX1xX25xX6xX3xX3fx3f82xX27xX28xX3xX2axX14xX63xX3xX4xX1xX25xX6xX3xX3fxX4cxXbxX3xX74cxX27xX28xX3xX3fxX25xX26xX4xX3xX27xX1xX19xX3xX4xX4cexX19xX3xX4b9xX206xX13xX3xXexX1xX45xX4xX3xXexXa3xX3xX4xXcbxX6xX3xX27xX28xX25xX137xXdxX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX3fxX17fxX3xX5xXbcxX3bxX3xX11dxX27xX1xX3xX1xX25xX177xX27xX28xX3xX3fxXa3xX27xX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX227xX3xX1xX4cexX19xX3xX1xXa3xXexX3xX4xX4cxX4xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xXexX19xXa2xXa3xX27xX3xX1xX19xXa2xX2bxX27xX3xX2fxXb28xX27xX3xX4xX12cxX27xX3xXexXef4xX27xX3xXexX379xXdxX63xX3xX1xX379xX27xX3xX4xX1xXa3xX3xXexXf6xX6cxX27xX28xX3xX4xX4f0xX27xX28xX3xXexX4cxX4xX3xXexXdxXa3xXexX3xX4xX1xXa3xX3xX93xXdxX27xX1xX3xX93xX25x1fe8xX27xX28xX227xX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX1xX6cxX379xXexX3xX3fxX14xX27xX28xX3xX4xXcbxX6xX3xX2axX14xX3xXbxX1xX188xX27xX3xX4xX11dxXdxX3xXexXdxXa3xX27xX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xX4xX1xX25xX6xX3xX3fxX4cxXbxX3xX74cxX27xX28xX3xX27xX1xX19xX3xX4xX4cexX19xX63xX3xX27xX1xXdxXd7xX19xX3xX49exX19xXa2xX3xX3fxXa7xX27xX1xX3xX4xX1xX25xX6xX3xX3fxX25xX26xX4xX3xXexX1xX49xX3xX1xXdxX2bxX27xX3xX2axXa41xX27xX28xX3xX2fxX150xX27xX3xX2axX11dxX27xX3xXexX379xXdxX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xX3bxXb8bxX4xX3xX93x94e7xX3xXexXf6xX18xX27xX3xXexX1xX45xX4xX3xXexXa3xX3xX3fxX17fxX3xXexXf6xXdxX49xX27xX3xXf0xX1xX6xXdxX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxX2bxX27xX1f0xX3xX4b9xXa3xXexX3xX49exX19xX11dxX63xX3xXexX379xXdxX3xX4xX4cxX4xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xXexX19xXa2xXa3xX27xX3xX1xX19xXa2xX2bxX27xX3xX3fxX379xXexX3xX3bxX74cxX4xX3xXexX15axX3xXb0xX63xX299xX3xX3fxXa3xX27xX3xX93xX25xX61xXdxX3xX29dxX81xX299xX3xX3bxX74cxX4xX3xX3fxX4cxX27xX1xX3xX28xXdxX4cxX227xX3xX4xX4cxX4xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xXexX19xXa2xXa3xX27xX3xXexX919xX27xX1xX3xX3fxX379xXexX3xXexX15axX3xXafxX3xX3fxXa3xX27xX3xXexXf6xX18xX27xX3xX29dxX81xX299xX3xX3bxX74cxX4xX3xX3fxX4cxX27xX1xX3xX28xXdxX4cxX1f0xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6cxX93xXa2xXaxX12x2d42xX27xX28xX3xXb4xXce1xX3xXcxX1xX4cxXdxX3xX90xX12cxX6xX63xX3x5bc8xX1xX463xX3x686axXdxX4cxX3bxX3xX3fxXacxX4xX3xX176xX177xX3xXb7xX3xXexXa3xX3xX4xX1xX6cxX3xX2axXdxXa3xXexX21fxX3xX176xX45xX3xXf6xX6xX3xX3fxX137xXdxX3xX4xXcbxX6xX3xX2axX14xX3xXb1xXafxX3xXexXdxX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX3fxX4cxX27xX1xX3xX28xXdxX4cxX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX63xX3xX3fxX5dxXdxX3xX3bxX61xXdxX3xX49exX19xXa2xX3xXexXf6xX4a4xX27xX1xX3xX4b9xX206xX13xX63xX3xX3fxX5dxXdxX3xX3bxX61xXdxX3xXexXdxX27xX1xX3xXexX1xX4cexX27xX3xXexX1xX4cxXdxX3xX3fxX14xX3xXbxX1xX7bxX4xX3xX2fxX7bxX3xX27xX28xX25xX137xXdxX3xX2axX2bxX27xX1xX63xX3xX2axX14xX3xX3bxXb8bxXexX3xX2fxXbcxX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xXbxX1xX7bxX4xX3xX2fxX7bxX3xX4xXcbxX6xX3xX27xX1xXdxXd7xX19xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xX3fxX17fxX3xX3fxX25xX26xX4xX3xX27xX66xX27xX28xX3xX5xX18xX27xX3xXf6x1f8cxX3xXf6xX2bxXexX1f0xX3xX13xX14xX3xXexXdxX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xX5xXbcxX3xX3bxX14xXexX3xXexXf6xX6cxX27xX28xX3xX27xX1xX4b0xX27xX28xX3xX2axX14xX3xX4xX4f0xX27xX28xX3xX4xX7bxX3xX49exX19xX6xX27xX3xXexXf6xXe2cxX27xX28xX3xXbxX1xX11dxX27xX3xX4cxX27xX1xX3xXexX6cxXbcxX27xX3xX93xXdxX2bxX27xX3xX4xX4cxX4xX3xX3bxXb8bxXexX3xX1xX6cxX379xXexX3xX3fxX14xX27xX28xX3xX4xXcbxX6xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xXexX15axX3xX4xX4f0xX27xX28xX3xXexX4cxX4xX3xX4xX1xX19xXa2xX18xX27xX3xX3bxX4f0xX27xX3xX3fxXa3xX27xX3xX2fxXdxX2bxX4xX3xX4xX19xX27xX28xX3xX4xX21xXbxX3xX4xX4cxX4xX3xX93xXa7xX4xX1xX3xX2fxX7bxX3xXf0xX1xX4f0xX27xX28xX3xX4xX1xX19xXa2xX18xX27xX3xX3bxX4f0xX27xX63xX3xX3fxX4cxX27xX1xX3xX28xXdxX4cxX3xXf0xXa3xXexX3xX49exX19xX11dxX3xX3fxX4cexX19xX3xXexX25xX3xX4xX5adxX3xX7xX177xX3xX2fxX188xXexX3xX4xX1xX21xXexX63xX3xX3bxX4cxXa2xX3xX3bxX463xX4xX63xX3xXexXf6xX6xX27xX28xX3xXexX1xXdxXa3xXexX3xX2axXa7xX63xX3xX3fxX14xXdxX3xX27xX28xX95bxX3xX27xX1xX66xX27xX3xX5xX45xX4xX63xX3xX49exX19xX6xX3xX3fxX463xX3xXbxX1xX11dxX27xX3xX4cxX27xX1xX3xX1xX4a4xX27xX1xX3xX11dxX27xX1xX3xXexX5dxX27xX28xX3xXexX1xX49xX3xX2fxXd7xX3xXf0xX1xX11dxX3xX27xX150xX27xX28xX3xX4xX95bxX27xX28xX3xX27xX1xX25xX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX4xX19xX27xX28xX3xX4xX21xXbxX3xX4xX4cxX4xX3xX93xXa7xX4xX1xX3xX2fxX7bxX3xX4xXcbxX6xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xX3fxXa3xX27xX3xX27xX28xX25xX137xXdxX3xX93xX66xX27xX63xX3xX93xX6cxX3xX2fxX188xXa2xX3xX27xX28xXbcxX27xX1xX3xXa2xX3xXexXa3xX3xX217xX4cxX4xX3xX3fxXa7xX27xX1xX3xX3fxX66xXa2xX3xX5xXbcxX3xX3bxX14xXexX3xXexXf6xX6cxX27xX28xX3xX27xX1xX4b0xX27xX28xX3xX4xX4f0xX27xX28xX3xX4xX7bxX3xXf6xX21xXexX3xX49exX19xX6xX27xX3xXexXf6xXe2cxX27xX28xX3xXexXf6xX6cxX27xX28xX3xX49exX19xX11dxX27xX3xX5xX739xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX63xX3xXf0xX1xX4f0xX27xX28xX3xX4xX1xX919xX3xX49exX19xX6xX27xX3xXexXf6xXe2cxX27xX28xX3xX3fxXacxXdxX3xX2fxX61xXdxX3xX4xX5adxX3xX49exX19xX6xX27xX3xX49exX19xX11dxX27xX3xX5xX739xX3xX3bxXbcxX3xX4xX12cxX27xX3xX3fxXacxXdxX3xX2fxX61xXdxX3xX5xX17fxX27xX1xX3xX3fxX379xX6cxX3xX4xX4cxX4xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX1f0xX3x5142xX6cxX3xX2fxX188xXa2xX63xX3xX2fxXdxX2bxX4xX3xXf0xXdxX49xX3bxX3xXexXf6xX6xX63xX3xX3fxX4cxX27xX1xX3xX28xXdxX4cxX63xX3xXf0xX1xX11dxX6cxX3xX7xX4cxXexX3xX3fxX25xX26xX4xX3xXexXf6xXdxX49xX27xX3xXf0xX1xX6xXdxX3xXf6xX21xXexX3xXf0xX1xX4cxX4xX1xX3xX49exX19xX6xX27xX63xX3xXexX15axX3xXexX1xX45xX4xX3xXexXa3xX3xXf0xXdxX49xX3bxX3xXexXf6xX6xX63xX3xXexX1xXbcxX27xX1xX3xX2fxXdxX18xX27xX3xX4xX4cxX4xX3xX3fxX6cxXbcxX27xX3xXf0xXdxX49xX3bxX3xXexXf6xX6xX3xX7xb56fxX3xX4xX1052xX27xX28xX3xX2fxX61xXdxX3xX4xX4cxX4xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xX3fxX25xX26xX4xX3xXf0xXdxX49xX3bxX3xXexXf6xX6xX3xXexX1xX11dxX6cxX3xX5xX19xX188xX27xX63xX3xXexXf6xX6xX6cxX3xX3fxX5dxXdxX3xX3fxX49xX3xX4xX1052xX27xX28xX3xXexX4a4xX3bxX3xX28xXdxX11dxXdxX3xXbxX1xX4cxXbxX3xXf0xX1xXc11xX4xX3xXbxX1xX7bxX4xX3xX27xX1xX4b0xX27xX28xX3xXexXef4xX27xX3xXexX379xXdxX63xX3xXf0xX1xX463xX3xXf0xX1xX150xX27xX3xXexXf6xX6cxX27xX28xX3xX2fxXdxX2bxX4xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxX2bxX27xX3xX4xX4cxX4xX3xXexXdxX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX63xX3xX5xXbcxX3bxX3xX27xXd7xX27xX3xXexX11dxX27xX28xX3xX3fxX49xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xX217xX4cxX4xX3xX3fxXa7xX27xX1xX3xX27xX1xX4b0xX27xX28xX3xX2fxX21xX27xX3xX3fxXd7xX3xXexXef4xX27xX3xXexX379xXdxX63xX3xX5xX45xX6xX3xX4xX1xXe2cxX27xX3xX4xX4cxX4xX3xX2fxX21xX27xX3xX3fxXd7xX3xX4xX21xXbxX3xX2axX4cxX4xX1xX3xX2fxXbcxX3xX27xX1xX4b0xX27xX28xX3xX2fxXdxX2bxX4xX3xX4xX4cexX27xX3xX5xXbcxX3bxX3xX27xX28xX6xXa2xX3xXbxX1xX1052xX3xX1xX26xXbxX3xX2fxX61xXdxX3xX3fxXdxXd7xX19xX3xXf0xXdxX2bxX27xX3xX27xX28xX19xXef4xX27xX3xX5xX45xX4xX63xX3xXf0xX1xX11dxX3xX27xX150xX27xX28xX3xXexXbcxXdxX3xX4xX1xX1dxX27xX1xX3xX4xXcbxX6xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xX3fxX49xX3xXexXdxXa3xX27xX3xX1xXbcxX27xX1xX3xX4xX11dxXdxX3xXexX1xXdxX2bxX27xX3xX27xX1xXa41xX3bxX3xX27xX66xX27xX28xX3xX4xX6xX6cxX3xX1xX5adxX27xX3xX27xX4b0xX6xX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX1f0xX3xXcxX150xX27xX28xX3xX4xX25xX137xX27xX28xX3xX4xX4f0xX27xX28xX3xXexX4cxX4xX3xX49exX19xX11dxX27xX3xX5xX739xX3xX2fxXd7xX3xX2fxX21xX27xX3xX3fxXd7xX3xXexX45xX3xX4xX1xXcbxX63xX3xX4xX4f0xX27xX28xX3xXexX4cxX4xX3xXexX45xX3xXf0xXdxX49xX3bxX3xXexXf6xX6xX227xX3xX3fxX4cexX19xX3xXexX25xX3xX4xX5adxX3xX7xX177xX3xX2fxX188xXexX3xX4xX1xX21xXexX63xX3xXexXf6xX6xX27xX28xX3xXexX1xXdxXa3xXexX3xX2axXa7xX3xX1xXdxX2bxX27xX3xX3fxX379xXdxX63xX3xX3fxXbcxX6cxX3xXexX379xX6cxX3xX27xX66xX27xX28xX3xX4xX6xX6cxX3xXexXf6xX4a4xX27xX1xX3xX3fxX14xX3xX4xX4cxX27xX3xX2axX14xX63xX3xX27xX66xX27xX28xX3xX4xX6xX6cxX3xX4xX1xX21xXexX3xX5xX25xX26xX27xX28xX3xX93xXa7xX4xX1xX3xX2fxX7bxX3xXa2xX3xXexXa3xX63xX3xX3fxX5dxXdxX3xX3bxX61xXdxX3xXbxX1xX6cxX27xX28xX3xX4xX4cxX4xX1xX3xXexX1xX4cxXdxX3xX3fxX14xX3xXbxX1xX7bxX4xX3xX2fxX7bxX3xX27xX28xX25xX137xXdxX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX3fxX49xX3xX27xX28xX25xX137xXdxX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX27xX28xXbcxXa2xX3xX4xXbcxX27xX28xX3xX1xXbcxXdxX3xX5xX12cxX27xX28xX3xX1xX5adxX27xX3xX2fxXd7xX3xX27xX28xXbcxX27xX1xX3xXa2xX3xXexXa3xX1f0xX1f0xX1f0xX3xXa0xX19xX6xX3xX3fxX26xXexX3xX3fxX4cxX27xX1xX3xX28xXdxX4cxX3xX27xXbcxXa2xX63xX3xX27xX28xXbcxX27xX1xX3xXa2xX3xXexXa3xX3xX3fxXb8bxXexX3xXf6xX6xX3xXf0xb0e0xX3xX2fxXe2cxX27xX28xX3xX7xX14d5xX3xX4xX463xX3xX3bxX14xXexX3xX2axX74cxX4xX3xXexXf6xX6xX27xX1xX3xXexX6cxXbcxX27xX3xX4xX11dxX27xX1xX3xX2fxXd7xX3xX1xX2bxX3xXexX1xXacxX27xX28xX3xX4xX4cxX4xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xXexXf6xX18xX27xX3xX3fxXa7xX6xX3xX2axXbcxX27xX3xXexX919xX27xX1xX63xX3xX5xXbcxX3bxX3xX27xXd7xX27xX3xXexX11dxX27xX28xX3xX4xX5adxX3xX2axX11dxX27xX3xXexX1xX10xX6cxX3xX93xX1210xXdxX3xX7xX45xX3xX4xX11dxXdxX3xXexXdxXa3xX27xX63xX3xXbxX1xX4cxXexX3xXexXf6xXdxX49xX27xX3xX4xXcbxX6xX3xX4xX4cxX4xX3xX2axX2bxX27xX1xX3xX2fxXdxX2bxX27xX3xXexXf6xX6cxX27xX28xX3xX27xX1xX4b0xX27xX28xX3xX27xX150xX3bxX3xXexXdxXa3xXbxX3xXexX1xX10xX6cxX1f0xX3xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX6cxX19xXf6xX4xX10xXaxX12xX13xXbcxXdxX3xX2fxXbcxX3xX11dxX27xX1xX21fxX3xXcxX4f0xX3xX90xXbcxX0xX81xXbxX12